+ iMeds.pl

Momester 50 mcg/dawkęUlotka Momester

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Momester, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Momester i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Momester

3.    Jak stosować lek Momester

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Momester

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Momester i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Momester?

Momester zawiera mometazonu furoinian, który należy do jednej z grup leków nazywanych kortykosteroidami. Mometazonu furoinianu nie należy mylić ze steroidami anabolicznymi w postaci tabletek lub zastrzyków, które są używane niezgodnie z przeznaczeniem przez niektórych sportowców.

W jakim celu stosuje się Momester?

Lek ten jest stosowany w leczeniu objawów alergicznego nieżytu nosa wywołanego uczuleniem na pyłki traw lub drzew (sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa zwane także katarem siennym) lub wywołanego uczuleniem na zwierzęta, roztocza lub grzyby (całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa). Małe dawki substancji czynnej leku rozpylone do nosa pomagają zwalczyć stan zapalny, kichanie, swędzenie, zapchany nos i katar.

W przypadku alergicznego nieżytu nosa lek Momester jest stosowany u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Lek Momester jest także stosowany w objawowym leczeniu polipów nosa (niewielkich zmian w nosie) u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat). Poprzez zmniejszenie stanu zapalnego polipy nosa ulegają stopniowemu zmniejszeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Momester Kiedy nie stosować leku Momester

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta występuje zakażenie błony śluzowej nosa. Przed rozpoczęciem stosowania aerozolu do nosa należy zaczekać do momentu ustąpienia zakażenia.

•    Jeśli pacjent niedawno przebył zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub urazy nosa. Zanim zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu zagojenia się ran.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Momester należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    Jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica.

•    Jeśli u pacjenta występuje oczna postać opryszczki (zakażenie wirusowe).

•    Jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek inny rodzaj zakażenia.

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków.

•    Jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza, (wielonarządowe schorzenie genetyczne dotyczące przede wszystkim płuc i układu pokarmowego).

Podczas stosowania leku Momester należy unikać kontaktu z osobami chorymi na odrę lub ospę wietrzną. Należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z osobami cierpiącymi na powyższe zakażenia.

Stosowanie tego leku może powodować dodatnie wyniki testu antydopingowego.

Dzieci i młodzież

Długotrwałe stosowanie doustnych steroidów do nosa w dużych dawkach może spowodować spowolnienie wzrostu dzieci. Podczas leczenia lekarz może kontrolować wzrost dziecka w regularnych odstępach czasu oraz zdecydować o zmniejszeniu dawki leku, jeśli zaobserwuje jego wpływ na wzrost dziecka.

Lek Momester a inne leki

•    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

•    W przypadku leczenia alergii innymi kortykosteroidami w postaci doustnej lub zastrzyków, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania tego leku. U niektórych pacjentów po przerwaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić objawy niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym stosowaniu aerozolu do nosa. Mogą również ujawnić się inne objawy alergiczne, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy pacjent jest zaniepokojony wystąpieniem któregokolwiek z tych objawów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku w ciąży, chyba że lekarz zaleci takie leczenie. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania tego leku.

Lek Momester zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek Momester zawiera chlorek benzalkoniowy (w ilości 20 mikrogramów na dawkę), który jest substancja drażniącą i może powodować reakcje skóry. W razie długotrwałego stosowania substancj a konserwująca: chlorek benzalkoniowy może powodować obrzęk błony śluzowej nosa. W razie takiej reakcji (przewlekle zatkany nos), jeśli to możliwe, należy rozważyć zastosowanie leków niezawierających chlorku benzalkoniowego. Jeśli takie produkty nie są dostępne, należy zastosować inną postać farmaceutyczną leku.

3. Jak stosować lek Momester

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Aerozolu do nosa nie należy stosować częściej, przez dłuższy czas lub w większych dawkach niż zalecił to lekarz.

Zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić zmniejszenie dawki, tj. stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić zmniejszenie dawki, tj. stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 roku życia

Zwykle zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Katar sienny o ciężkim przebiegu

Jeśli pacjent cierpi na nasilone objawy kataru siennego, lekarz może zalecić rozpoczęcie stosowania leku Momester od 2 do 4 tygodni przed rozpoczęciem sezonu pylenia, pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów kataru siennego. Lekarz może zalecić zastosowanie innych leków razem z lekiem Momester, w szczególności gdy występuje swędzenie lub podrażnienie oczu. Pod koniec okresu pylenia może nastąpić poprawa i leczenie może nie być już konieczne.

Polipy nosa

Leczenie rozpoczyna się zwykle od dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz zaleci zmniejszenie dawki leku. Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, który może zmienić sposób leczenia.

Sposób podania

Przygotowanie aerozolu do nosa do stosowania

Lek Momester aerozol do nosa zawiera nasadkę, która chroni końcówkę dozownika i zapobiega jej zanieczyszczeniu. Należy pamiętać, aby zdjąć ją przed użyciem aerozolu i nałożyć ponownie po zakończeniu stosowania.

Przed podaniem pierwszej dawki należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 10 razy (do rozpylenia jednorodnej mgiełki).

1.    Należy delikatnie wstrząsnąć butelką.

2.    Umieścić palec wskazujący i środkowy po obydwu stronach pompki oraz kciuk pod spodem butelki.

3.    Kierując końcówkę dozownika od siebie, należy nacisnąć palcami tak, aby rozpylić aerozol.

Jeśli aerozol nie był stosowany przez 14 dni lub więcej, należy sprawdzić działanie naciskając butelkę 2 razy do wydostania się z dozownika jednorodnej mgiełki.

Jeśli stosowana jest zwykle zalecana dawka (tj. dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę) w katarze siennym, całorocznym zapaleniu błony śluzowej nosa lub w polipach nosa, leku wystarczy na 15 dni leczenia (butelka zawierająca 60 dawek), 30 dni (butelka zawierająca 120 dawek) lub 35 dni (butelka zawierająca 140 dawek).

Jak stosować aerozol do nosa:

1.    Wstrząsnąć delikatnie butelkę i usunąć nasadkę.

2.    Delikatnie wydmuchać nos.

3.    Zamknąć jeden otwór nosowy i włożyć końcówkę dozownika do drugiego otworu nosowego. Przechylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry.

4.    Delikatnie rozpocząć powolny wdech przez nos, w trakcie którego należy rozpylić aerozol (w postaci drobnej mgiełki) do nosa, naciskając RAZ w dół palcami.

5.    Wykonać wydech przez usta, następnie powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać drugą dawkę aerozolu do tego samego otworu nosowego.

6.    Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i zrobić wydech przez usta.

7.    Należy powtórzyć czynności opisane w punktach 3-6, aby podać aerozol do drugiego otworu nosowego.

Po użyciu aerozolu, należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika czystą chusteczką lub ściereczką i założyć nasadkę, aby zapobiec dostawaniu się kurzu.

Czyszczenie butelki

Ważne, aby regularnie czyścić butelkę z aerozolem do nosa, gdyż w przeciwnym wypadku może ona nie działać prawidłowo. Należy zdjąć nasadkę i delikatnie ściągnąć końcówkę dozownika. Umyć końcówkę dozownika i nasadkę w ciepłej wodzie, a następnie spłukać pod bieżącą wodą. Pozostawić w ciepłym miejscu do wysuszenia. Nałożyć końcówkę dozownika na butelkę, a następnie włożyć nasadkę. Po wyczyszczeniu należy dwukrotnie nacisnąć pomknę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Momester

Należy stosować lek zgodnie z zaleceniami wymienionymi w tej ulotce lub zaleceniami lekarza. Zastosowanie większej lub mniejszej dawki niż zalecana może spowodować nasilenie objawów choroby. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli przypadkowo zastosowano większą niż zalecaną dawkę leku. Jeśli kortykosteroidy stosowane są przez długi okres lub w dużych dawkach, w rzadkich przypadkach mogą wywoływać niekorzystny wpływ na hormony pacjenta. U dzieci mogą wpływać na wzrost i rozwój.

Pominięcie zastosowania leku Momester

W przypadku, gdy pacjent zapomniał zastosować aerozol do nosa o zwykłej porze, powinien przyjąć lek od razu, jak sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie stosując lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Momester

U niektórych pacjentów poprawa występuje po 12 godzinach od podania pierwszej dawki leku, aczkolwiek pełne korzyści z leczenia mogą być widoczne dopiero po 2 dniach stosowania leku.

Bardzo ważne jest, aby pacjent regularnie stosował aerozol do nosa. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba że w wyniku wyraźnego zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przestać stosować ten lek i natychmiast zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia objawów mogących być objawami bardzo rzadkiej, ciężkiej reakcji alergicznej.

-    trudności w oddychaniu lub przełykaniu

-    obrzęk twarzy, ust, j ęzyka lub gardła.

Inne działania niepożądane:

Często (występujące u 1 na 10 osób)

-    ból głowy,

-    krwawienie z nosa,

-    ból nosa lub gardła.

Niezbyt często (występujące u 1 na 100 osób)

-    zakażenia górnych dróg oddechowych.

Rzadko (występujące u 1 na 1 000 osób)

-    natychmiastowe reakcje alergiczne.

Bardzo rzadko (występujące u 1 na 10 000 osób)

-    zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej (jaskra), powodujące zaburzenia widzenia,

-    uszkodzenia przegrody nosowej,

-    zmiany smaku i węchu.

Dodatkowe działania niepożądane występujące u dzieci i młodzieży.

Podczas długotrwałego stosowania donosowo kortykosteroidów w dużych dawkach u dzieci może wystąpić spowolnienie wzrostu. Wzrost dziecka powinien być regularnie monitorowany.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Momester

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Butelka powinna zostać zużyta w ciągu dwóch miesięcy po pierwszym otwarciu. Należy otwierać jednocześnie tylko jedną butelkę.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6.


Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Momester

   Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Jedna dawka leku zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu co odpowiada 52 mikrogramom mometazonu furoinianu jednowodnego

•    Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Momester i co zawiera opakowanie

Momester jest to aerozol do nosa, zawiesina.

Każda butelka zawiera 60, 120 lub 140 dawek.

Butelki zawierające 60, 120 lub 140 dawek zawierają jeden mechanizm rozpylający.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca:

FARMEA

10, rue Bouché Thomas Z.A.C d’Orgemont 49000 ANGERS Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Momester

Charakterystyka Momester

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Momester, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dawka zawiera jednowodny mometazonu furoinian odpowiadający 50 mikrogramom mometazonu fUroinianu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Dawka produktu leczniczego zawiera 20 mikrogramów chlorku benzalkoniowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, zawiesina.

Biała lub prawie biała zawiesina o pH pomiędzy 4,3 i 4,9.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Momester wskazany jest w leczeniu objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

U pacjentów, u których występują w wywiadzie umiarkowane do ciężkich objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapobiegawcze leczenie produktem Momester można rozpocząć do czterech tygodni przed przewidywanym początkiem okresu pylenia.

Produkt leczniczy Momester wskazany jest także w leczeniu polipów nosa u osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenia błony śluzowej nosa

Osoby dorosłe (w tym pacjenci w podeszłym wieku) oraz dzieci w wieku 12 lat i starsze: zwykle zalecaną dawką są dwie aplikacje aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 200 mikrogramów). Po opanowaniu objawów można zmniejszyć dawkę do jednej aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 100 mikrogramów); dawka ta może być skuteczna w leczeniu podtrzymującym.

Jeżeli poprawa jest niewystarczająca, dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa:

400 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: Zwykle zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu

(50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi

100 mikrogramów).

U niektórych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa początek klinicznie znaczącego działania mometazonu furoinianu następował w ciągu 12 godzin po podaniu pierwszej dawki; jednak w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu możne nie być efektu leczniczego. Dlatego, warunkiem skutecznego leczenia jest regularne stosowanie produktu leczniczego.

Polipy nosa

Zwykle zalecana początkowa dawka produktu leczniczego to dwie aplikacje aerozolu

(50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa:

200 mikrogramów). Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego nie nastąpi poprawa, dawkę produktu leczniczego można zwiększyć, tzn. stosować dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (całkowita dawka dobowa: 400 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy dawkę należy zmniejszyć do jednej na dobę. Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, należy rozważyć możliwość zastosowania alternatywnego leczenia.

Badania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania mometazonu furoinianu w leczeniu polipów nosa trwały cztery miesiące.

Sposób podawania

Przed podaniem pierwszej dawki należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 10 razy (do rozpylenia jednorodnej zawiesiny). Po wstępnym rozpyleniu produktu Momester, każda aplikacja dostarcza około 100 mg zawiesiny mometazonu furoinianu zawierającej jednowodny mometazonu furoinian co odpowiada 50 mikrogramom mometazonu furoinianu.

Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym użyciem należy dwukrotnie nacisnąć pompkę do momentu rozpylenia jednorodnej zawiesiny. Przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem. Po rozpyleniu ilości dawek wymienionej na opakowaniu lub po dwóch miesiącach od pierwszego użycia, pojemnik należy wyrzucić.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu leczniczego Momester nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa.

Nie należy stosować kortykosteroidów do nosa u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Mometazonu furoinian należy stosować ostrożnie (jeśli w ogóle) u pacjentów z czynną gruźlicą lub nieaktywnymi gruźliczymi zakażeniami układu oddechowego lub z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi i ogólnymi zakażeniami wirusowymi lub oczną postacią opryszczki.

Po 12 miesiącach stosowania mometazonu furoinianu nie stwierdzono żadnych objawów zaniku błony śluzowej nosa; ponadto mometazonu furoinian wykazywał zdolność przywracania zbliżonej do prawidłowej struktury histologicznej błony śluzowej nosa. Tak jak w przypadku długotrwałego stosowania innych produktów leczniczych, pacjentów stosujących mometazonu furoinian przez kilka miesięcy lub dłużej należy okresowo badać w celu wykrycia ewentualnych zmian w błonie śluzowej nosa. W przypadku wystąpienia miejscowego grzybiczego zakażenia błony śluzowej nosa lub gardła, należy odstawić mometazonu furoinian lub rozpocząć odpowiednie leczenie. Utrzymujące się podrażnienie błony śluzowej nosogardzieli może być wskazaniem do zaprzestania stosowania mometazonu furoinianu.

Mimo, iż stosowanie produktu leczniczego Momester pozwala na kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa u większości pacjentów, równoczesne wprowadzenie dodatkowego leczenia może złagodzić inne objawy, a w szczególności objawy oczne.

Nie stwierdzono zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w następstwie przedłużonego stosowania produktu leczniczego Momester. Jednak pacjenci, u których zamieniono stosowane długotrwale, ogólnie działające kortykosteroidy na produkt leczniczy Momester, wymagają szczególnej uwagi. U pacjentów, u których zaprzestano podawania działających ogólnie kortykosteroidów, może wystąpić trwająca kilka miesięcy niewydolność kory nadnerczy. Jeżeli u pacjentów występują przedmiotowe i podmiotowe objawy niewydolności kory nadnerczy, należy powrócić do leczenia działającymi ogólnie kortykosteroidami oraz zastosować inne metody leczenia.

Podczas zamiany kortykosteroidów działających ogólnie na produkt leczniczy Momester, u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy wynikające z odstawienia kortykosteroidów (np. bóle stawów i (lub) mięśni, znużenie, w początkowym okresie depresja), pomimo zmniejszenia nasilenia objawów związanych z zapaleniem błony śluzowej nosa. Pacjentów tych należy zachęcać do dalszego stosowania produktu leczniczego Momester. Zmiana leczenia może również ujawnić istniejące wcześniej choroby alergiczne, takie jak alergiczne zapalenie spojówek lub wyprysk, uprzednio maskowane przez ogólnie działające kortykosteroidy.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mometazonu furoinianu w leczeniu jednostronnych polipów nosa, polipów związanych z mukowiscydozą lub polipów całkowicie zamykających jamę nosową.

Jednostronne polipy o dziwnym lub nieregularnym kształcie, zwłaszcza owrzodzone lub krwawiące, należy dokładnie zbadać.

Pacjentów otrzymujących kortykosteroidy, u których możliwe jest wystąpienie działania immunosupresyjnego, należy poinformować o ryzyku związanym z kontaktem z niektórymi chorobami zakaźnymi (np. ospa wietrzna, odra) oraz o konieczności zasięgnięcia porady lekarza w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z nimi.

Podczas stosowania kortykosteroidów do nosa, bardzo rzadko występowały przypadki przerwania przegrody nosowej lub zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mometazonu furoinianu w leczeniu polipów nosa u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W czasie stosowania do nosa kortykosteroidów, szczególnie w dużych dawkach przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe. Objawy te są podobne do objawów występujących podczas doustnego stosowania kortykosteroidów i mogą być osobniczo zróżnicowane, a także zależeć od stosowanej postaci farmaceutycznej. Do objawów ogólnoustrojowych można zaliczyć objawy zespołu Cushinga, cechy cushingoidalne, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćma, jaskra i rzadziej zespół zaburzeń psychologicznych i behawioralnych, w tym: nadpobudliwość ruchowa, zaburzenia snu, niepokój, depresja lub agresja (głównie u dzieci).

Zaleca się regularną kontrolę wzrostu u dzieci i młodzieży leczonych długotrwale kortykosteroidami podawanymi do nosa. W przypadku spowolnienia wzrostu należy zmodyfikować dawkę kortykosteroidu do najmniejszej dawki, skutecznie łagodzącej objawy. Należy również rozważyć skierowanie pacjenta do specjalisty pediatry.

Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeśli stosowane są dawki większe niż zalecane, należy rozważyć dodatkowe podanie ogólnie działających kortykosteroidów w okresie stresu lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Stosowanie produktu leczniczego Momester może powodować dodatnie wyniki testu antydopingowego.

Ten produkt leczniczy zawiera chlorek benzalkoniowy, który jest substancją drażniącą i może powodować podrażnienia nosa. Stosowany przed dłuższy czas, środek konserwujący chlorek beznalkoniowy może powodować obrzęk błony śluzowej nosa. W razie takiej reakcji (długotrwale zatkany nos), jeżeli to możliwe należy zastosować produkty lecznicze do nosa nie zawierające środków konserwujących. Jeśli takie produkty lecznicze (niezawierające środków konserwujących) nie są dostępne, należy zastosować inną postać farmaceutyczną (patrz punkt 5.3).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

(Patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania z ogólnie działającymi kortykosteroidami).

Przeprowadzono badanie kliniczne interakcji z loratadyną. Nie stwierdzono interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania mometazonu stosowanego do nosa u kobiet w ciąży. Po podaniu do nosa ogólnoustrojowe narażenie na mometazon jest ograniczone.

Kortykosteroidy przenikają łożysko. Po ogólnoustrojowym stosowaniu dużych dawek kortykosteroidów opisywano ich wpływ na płód/noworodka (wewnątrzmaciczne spowolnienie wzrostu płodowego, zahamowanie czynności kory nadnerczy, rozszczep podniebienia). Badania na zwierzętach wykazały wpływ toksyczny na reprodukcję oraz wpływ teratogenny po podaniu ogólnoustrojowym (patrz punkt 5.3). Chociaż ogólnoustrojowe działanie po podaniu do nosa jest ograniczone, mometazon nie powinien być stosowany podczas ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie stwierdzono przenikania mometazonu do mleka kobiecego. Mometazon nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu mometazonu na płodność ludzi. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieznany.

4.8    Działania niepożądane

W klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące uszeregowanie:

Bardzo często (> 1/10)

Często (>1/100, <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000, <1/100)

Rzadko (>1/10 000, <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

Zdarzenia niepożądane występujące podczas leczenia w trakcie badań klinicznych alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych pacjentów i młodzieży przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 1).

Tabela 1: Działania niepożądane obserwowane podczas leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa przy zastosowaniu mometazonu furoinianu._

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Krwawienie z nosa, pieczenie błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Ból głowy

Krwawienie z nosa, które zazwyczaj ustępowało samoistnie i miało niewielkie nasilenie, występowało częściej w porównaniu z placebo (5 %), jednak w porównaniu do kontrolnie podawanych do nosa kortykosteroidów częstość występowania działań niepożądanych była podobna lub mniejsza (do 15 %). Częstość występowania wszelkich innych działań była porównywalna do placebo.

U dzieci częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna do placebo, np. krwawienie z nosa (6 %), bóle głowy (3 %), podrażnienie błony śluzowej nosa (2 %), kichanie (2 %).

U pacjentów leczonych z powodu polipów nosa częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna z placebo, a działania niepożądane były podobne do działań niepożądanych występujących podczas leczenia pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Związane z leczeniem działania niepożądane występujące u pacjentów z częstością > 1 % w czasie badań klinicznych w leczeniu polipów nosa przedstawione są poniżej (Tabela 2).

Tabela 2: Działania niepożądane występujące z częstością >1% podczas stosowania mometazonu furoinianu w leczenia polipów nosa

(200 mikrogramów raz na dobę)

(200 mikrogramów dwa razy na dobę)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zakażenia górnych dróg

Często

Niezbyt często

oddechowych Krwawienie z nosa

Często

Bardzo często

Zaburzenia żołądka i jelit

Podrażnienie gardła

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

Często

Często

Rzadko, po podaniu do nosa jednowodnego mometazonu furoinianu, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, w tym skurcz oskrzeli i duszność. Bardzo rzadko zgłaszano wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy.

Bardzo rzadko obserwowano zaburzenia smaku i węchu.

Tak jak w przypadku innych kortykosteroidów podawanych do nosa obserwowano rzadkie przypadki perforacji przegrody nosowej.

Działanie ogólnoustrojowe kortykosteroidów podawanych do nosa może wystąpić szczególnie wtedy, gdy stosowane są duże dawki przez długi czas.

Odnotowano rzadkie przypadki jaskry - zwiększenia ciśnienia śródgałkowego i (lub) zaćmy podczas stosowania kortykosteroidów donosowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ze względu na nieznaczną biodostępność mometazonu furoinianu (< 0,1%), jest mało prawdopodobne, aby przedawkowanie wymagało leczenia, poza obserwacją, po której należy wznowić stosowanie zalecanej dawki. Podanie wziewne lub doustne zbyt dużych dawek kortykosteroidów może spowodować zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie i inne preparaty stosowane do nosa, kortykosteroidy, kod ATC: R01 AD09

Mometazonu furoinian jest glikokortykosteroidem do stosowania miejscowego, niewykazującym w zalecanych dawkach działania ogólnoustroj owego.

Prawdopodobnie głównym mechanizmem odpowiedzialnym za działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne jest jego zdolność do hamowania uwalniania mediatorów reakcji alergicznej. Mometazonu furoinian hamuje uwalnianie leukotrienów z leukocytów u pacjentów z alergią.

W kulturach komórkowych mometazonu furoinian wykazywał dużą siłę hamowania syntezy i uwalniania IL-1, IL-5, IL-6 i TNF-alfa. Jest również silnym inhibitorem wytwarzania leukotrienów. Ponadto jest bardzo silnym inhibitorem wytwarzania cytokin Th2, IL-4, IL-5 przez ludzkie komórki T CD4+.

W badaniach z zastosowaniem testu prowokacji donosowej z alergenami, mometazonu furoinian wykazał działanie przeciwzapalne, zarówno we wczesnej, jak i późnej fazie reakcji alergicznej. Wykazano to na podstawie zmniejszenia aktywności (w stosunku do placebo) histaminy i eozynofili oraz zmniejszenia liczby (w stosunku do wartości początkowych) eozynofili, neutrofili i adhezyjnych białek komórek nabłonka.

U 28% pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa po podaniu mometazonu furoinianu znaczący klinicznie początek działania obserwowano w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki. Średni czas (50%), po którym następowało złagodzenie objawów wynosił

35,9 godziny.

W kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, w którym dzieciom (n= 49) podawano mometazonu furoinian w dawce 100 mikrogramów na dobę przez jeden rok, nie obserwowano spowolnienia wzrostu dzieci.

Istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania mometazonu furoinianu w populacji dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Nie można wyznaczyć właściwego schematu dawkowania w tej grupie wiekowej. W badaniu z udziałem 48 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, którym podawano donosowo mometazonu furoinian w dawkach 50, 100 lub 200 mikrogramów na dobę przez

14    dni, nie obserwowano znaczących różnic (w porównaniu z placebo), w średnim stężeniu kortyzolu w osoczu w odpowiedzi na test stymulacji tetrakozaktydem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dane z zakresu farmakokinetyki są niedostępne, gdyż mometazonu furoinian, podawany do nosa w postaci wodnego aerozolu charakteryzuje się znikomą biodostępnością (< 0,1%) i na ogół nie jest wykrywalny w osoczu (pomimo zastosowania metody oznaczania z limitem detekcji 50 pg/ml). Brak wiarygodnych danych farmakokinetycznych dla tej postaci farmaceutycznej. Mometazonu furoinian w postaci zawiesiny jest bardzo słabo wchłaniany z przewodu pokarmowego i niewielka ilość, która może zostać połknięta i wchłonięta, w dużym stopniu ulega metabolizmowi pierwszego przej ścia przez wątrobę, a następnie jest wydalana z moczem i żółcią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ekspozycja na mometazonu furoinian nie powodowała żadnego specyficznego toksycznego działania. Obserwowane działania są typowe dla tej grupy substancji i są związane z silnym działaniem farmakologicznym glikokortykosteroidów.

Badania przedkliniczne na zwierzętach, którym podawano doustnie duże dawki wynoszące 56 mg/kg/dobę i 280 mg/kg/dobę wykazują, że mometazonu furoinian nie ma działania androgennego, przeciwandrogennego, estrogennego lub przeciwestrogennego, ale podobnie jak inne glikokortykosteroidy wykazuje wpływ na macicę oraz opóźnia rozwarcie pochwy.

Tak jak inne glikokortykosteroidy, mometazonu furoinian w dużych stężeniach może uszkadzać chromosomy (badania in vitro). Jednak podczas stosowania zalecanych dawek nie należy spodziewać się wystąpienia działania mutagennego.

W badaniach wpływu na rozrodczość mometazonu furoinian podawany podskórnie w dawce

15    mikrogramów/kg wydłużał okres ciąży, powodował trudny poród, zmniejszoną przeżywalność potomstwa i zmniejszenie masy ciała lub zwiększenie masy ciała. Nie stwierdzono wpływu na płodność.

Tak jak inne glikokortykosteroidy, mometazonu furoinian jest teratogenem dla gryzoni i królików. Stwierdzono przepuklinę pępkową u szczurów, rozszczep podniebienia u myszy oraz brak pęcherzyka żółciowego, przepuklinę pępkową i zniekształcenie przednich kończyn u królików. Odnotowano także zmniejszenie przyrostu masy ciała ciężarnych samic, wpływ na wzrost płodu (zmniejszenie masy ciała płodu i (lub) opóźnione kostnienie) u szczurów, królików i myszy oraz zmniejszenie przeżywalności potomstwa myszy.

Podczas 24. miesięcznych badań przeprowadzonych na myszach i szczurach, badano działanie rakotwórcze mometazonu furoinianu podawanego wziewnie (aerozol z freonem jako gazem nośnym i substancją powierzchniowo czynną) w stężeniu od 0,25 do 2,0 mikrogramów/litr. Obserwowano działanie typowe dla glikokortykosteroidów, w tym liczne zmiany nie będące nowotworami. Nie odnotowano istotnego statystycznie zwiększenia częstości występowania nowotworów w zależności od dawki.

Badania przedkliniczne wykazały, że chlorek banzalkoniowy może mieć hamujący wpływ na ruch rzęsek, w tym nieodwracalne unieruchomienie w zależności od długości czasu leczenia oraz zastosowanej dawki tej substancji pomocniczej. Wywołała ona także zmiany histopatologiczne błony śluzowej nosa.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Glicerol

Polisorbat 80

Celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa Kwas cytrynowy jednowodny Sodu cytrynian Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Produkt leczniczy należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od pierwszego użycia.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Momester jest pakowany w pojemnik z HDPE, który zawiera 60 dawek (10 g), 120 dawek (16 g) lub 140 dawek (18 g) z pompką rozpylającą i aplikatorem z wieczkiem w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10 g, 16 g lub 18 g w jednej butelce.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Momester