Imeds.pl

Momester 50 Mcg/Dawkę

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Momester, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Momester i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Momester

3.    Jak stosować lek Momester

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Momester

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Momester i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Momester?

Momester zawiera mometazonu furoinian, który należy do jednej z grup leków nazywanych kortykosteroidami. Mometazonu furoinianu nie należy mylić ze steroidami anabolicznymi w postaci tabletek lub zastrzyków, które są używane niezgodnie z przeznaczeniem przez niektórych sportowców.

W jakim celu stosuje się Momester?

Lek ten jest stosowany w leczeniu objawów alergicznego nieżytu nosa wywołanego uczuleniem na pyłki traw lub drzew (sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa zwane także katarem siennym) lub wywołanego uczuleniem na zwierzęta, roztocza lub grzyby (całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa). Małe dawki substancji czynnej leku rozpylone do nosa pomagają zwalczyć stan zapalny, kichanie, swędzenie, zapchany nos i katar.

W przypadku alergicznego nieżytu nosa lek Momester jest stosowany u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Lek Momester jest także stosowany w objawowym leczeniu polipów nosa (niewielkich zmian w nosie) u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat). Poprzez zmniejszenie stanu zapalnego polipy nosa ulegają stopniowemu zmniejszeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Momester Kiedy nie stosować leku Momester

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta występuje zakażenie błony śluzowej nosa. Przed rozpoczęciem stosowania aerozolu do nosa należy zaczekać do momentu ustąpienia zakażenia.

•    Jeśli pacjent niedawno przebył zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub urazy nosa. Zanim zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu zagojenia się ran.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Momester należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    Jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica.

•    Jeśli u pacjenta występuje oczna postać opryszczki (zakażenie wirusowe).

•    Jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek inny rodzaj zakażenia.

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków.

•    Jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza, (wielonarządowe schorzenie genetyczne dotyczące przede wszystkim płuc i układu pokarmowego).

Podczas stosowania leku Momester należy unikać kontaktu z osobami chorymi na odrę lub ospę wietrzną. Należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z osobami cierpiącymi na powyższe zakażenia.

Stosowanie tego leku może powodować dodatnie wyniki testu antydopingowego.

Dzieci i młodzież

Długotrwałe stosowanie doustnych steroidów do nosa w dużych dawkach może spowodować spowolnienie wzrostu dzieci. Podczas leczenia lekarz może kontrolować wzrost dziecka w regularnych odstępach czasu oraz zdecydować o zmniejszeniu dawki leku, jeśli zaobserwuje jego wpływ na wzrost dziecka.

Lek Momester a inne leki

•    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

•    W przypadku leczenia alergii innymi kortykosteroidami w postaci doustnej lub zastrzyków, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania tego leku. U niektórych pacjentów po przerwaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić objawy niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym stosowaniu aerozolu do nosa. Mogą również ujawnić się inne objawy alergiczne, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy pacjent jest zaniepokojony wystąpieniem któregokolwiek z tych objawów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku w ciąży, chyba że lekarz zaleci takie leczenie. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania tego leku.

Lek Momester zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek Momester zawiera chlorek benzalkoniowy (w ilości 20 mikrogramów na dawkę), który jest substancja drażniącą i może powodować reakcje skóry. W razie długotrwałego stosowania substancj a konserwująca: chlorek benzalkoniowy może powodować obrzęk błony śluzowej nosa. W razie takiej reakcji (przewlekle zatkany nos), jeśli to możliwe, należy rozważyć zastosowanie leków niezawierających chlorku benzalkoniowego. Jeśli takie produkty nie są dostępne, należy zastosować inną postać farmaceutyczną leku.

3. Jak stosować lek Momester

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Aerozolu do nosa nie należy stosować częściej, przez dłuższy czas lub w większych dawkach niż zalecił to lekarz.

Zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić zmniejszenie dawki, tj. stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić zmniejszenie dawki, tj. stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 roku życia

Zwykle zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Katar sienny o ciężkim przebiegu

Jeśli pacjent cierpi na nasilone objawy kataru siennego, lekarz może zalecić rozpoczęcie stosowania leku Momester od 2 do 4 tygodni przed rozpoczęciem sezonu pylenia, pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów kataru siennego. Lekarz może zalecić zastosowanie innych leków razem z lekiem Momester, w szczególności gdy występuje swędzenie lub podrażnienie oczu. Pod koniec okresu pylenia może nastąpić poprawa i leczenie może nie być już konieczne.

Polipy nosa

Leczenie rozpoczyna się zwykle od dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz zaleci zmniejszenie dawki leku. Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, który może zmienić sposób leczenia.

Sposób podania

Przygotowanie aerozolu do nosa do stosowania

Lek Momester aerozol do nosa zawiera nasadkę, która chroni końcówkę dozownika i zapobiega jej zanieczyszczeniu. Należy pamiętać, aby zdjąć ją przed użyciem aerozolu i nałożyć ponownie po zakończeniu stosowania.

Przed podaniem pierwszej dawki należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 10 razy (do rozpylenia jednorodnej mgiełki).

1.    Należy delikatnie wstrząsnąć butelką.

2.    Umieścić palec wskazujący i środkowy po obydwu stronach pompki oraz kciuk pod spodem butelki.

3.    Kierując końcówkę dozownika od siebie, należy nacisnąć palcami tak, aby rozpylić aerozol.

Jeśli aerozol nie był stosowany przez 14 dni lub więcej, należy sprawdzić działanie naciskając butelkę 2 razy do wydostania się z dozownika jednorodnej mgiełki.

Jeśli stosowana jest zwykle zalecana dawka (tj. dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę) w katarze siennym, całorocznym zapaleniu błony śluzowej nosa lub w polipach nosa, leku wystarczy na 15 dni leczenia (butelka zawierająca 60 dawek), 30 dni (butelka zawierająca 120 dawek) lub 35 dni (butelka zawierająca 140 dawek).

Jak stosować aerozol do nosa:

1.    Wstrząsnąć delikatnie butelkę i usunąć nasadkę.

2.    Delikatnie wydmuchać nos.

3.    Zamknąć jeden otwór nosowy i włożyć końcówkę dozownika do drugiego otworu nosowego. Przechylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry.

4.    Delikatnie rozpocząć powolny wdech przez nos, w trakcie którego należy rozpylić aerozol (w postaci drobnej mgiełki) do nosa, naciskając RAZ w dół palcami.

5.    Wykonać wydech przez usta, następnie powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać drugą dawkę aerozolu do tego samego otworu nosowego.

6.    Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i zrobić wydech przez usta.

7.    Należy powtórzyć czynności opisane w punktach 3-6, aby podać aerozol do drugiego otworu nosowego.

Po użyciu aerozolu, należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika czystą chusteczką lub ściereczką i założyć nasadkę, aby zapobiec dostawaniu się kurzu.

Czyszczenie butelki

Ważne, aby regularnie czyścić butelkę z aerozolem do nosa, gdyż w przeciwnym wypadku może ona nie działać prawidłowo. Należy zdjąć nasadkę i delikatnie ściągnąć końcówkę dozownika. Umyć końcówkę dozownika i nasadkę w ciepłej wodzie, a następnie spłukać pod bieżącą wodą. Pozostawić w ciepłym miejscu do wysuszenia. Nałożyć końcówkę dozownika na butelkę, a następnie włożyć nasadkę. Po wyczyszczeniu należy dwukrotnie nacisnąć pomknę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Momester

Należy stosować lek zgodnie z zaleceniami wymienionymi w tej ulotce lub zaleceniami lekarza. Zastosowanie większej lub mniejszej dawki niż zalecana może spowodować nasilenie objawów choroby. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli przypadkowo zastosowano większą niż zalecaną dawkę leku. Jeśli kortykosteroidy stosowane są przez długi okres lub w dużych dawkach, w rzadkich przypadkach mogą wywoływać niekorzystny wpływ na hormony pacjenta. U dzieci mogą wpływać na wzrost i rozwój.

Pominięcie zastosowania leku Momester

W przypadku, gdy pacjent zapomniał zastosować aerozol do nosa o zwykłej porze, powinien przyjąć lek od razu, jak sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie stosując lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Momester

U niektórych pacjentów poprawa występuje po 12 godzinach od podania pierwszej dawki leku, aczkolwiek pełne korzyści z leczenia mogą być widoczne dopiero po 2 dniach stosowania leku.

Bardzo ważne jest, aby pacjent regularnie stosował aerozol do nosa. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba że w wyniku wyraźnego zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przestać stosować ten lek i natychmiast zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia objawów mogących być objawami bardzo rzadkiej, ciężkiej reakcji alergicznej.

-    trudności w oddychaniu lub przełykaniu

-    obrzęk twarzy, ust, j ęzyka lub gardła.

Inne działania niepożądane:

Często (występujące u 1 na 10 osób)

-    ból głowy,

-    krwawienie z nosa,

-    ból nosa lub gardła.

Niezbyt często (występujące u 1 na 100 osób)

-    zakażenia górnych dróg oddechowych.

Rzadko (występujące u 1 na 1 000 osób)

-    natychmiastowe reakcje alergiczne.

Bardzo rzadko (występujące u 1 na 10 000 osób)

-    zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej (jaskra), powodujące zaburzenia widzenia,

-    uszkodzenia przegrody nosowej,

-    zmiany smaku i węchu.

Dodatkowe działania niepożądane występujące u dzieci i młodzieży.

Podczas długotrwałego stosowania donosowo kortykosteroidów w dużych dawkach u dzieci może wystąpić spowolnienie wzrostu. Wzrost dziecka powinien być regularnie monitorowany.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Momester

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Butelka powinna zostać zużyta w ciągu dwóch miesięcy po pierwszym otwarciu. Należy otwierać jednocześnie tylko jedną butelkę.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6.


Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Momester

   Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Jedna dawka leku zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu co odpowiada 52 mikrogramom mometazonu furoinianu jednowodnego

•    Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Momester i co zawiera opakowanie

Momester jest to aerozol do nosa, zawiesina.

Każda butelka zawiera 60, 120 lub 140 dawek.

Butelki zawierające 60, 120 lub 140 dawek zawierają jeden mechanizm rozpylający.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca:

FARMEA

10, rue Bouche Thomas Z.A.C d’Orgemont 49000 ANGERS Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6