+ iMeds.pl

Movicol -Ulotka Movicol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MOVICOL, 6,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Preparat złożony

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest MOVICOL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku MOVICOL

3.    Jak stosować MOVICOL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać MOVICOL

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST MOVICOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Jest to środek przeczyszczający przeznaczony do stosowania w leczeniu przewlekłych zaparć u dorosłych, osób w podeszłym wieku, młodzieży (w wieku od 12 lat) i dzieci (w wieku 8-11 lat).

MOVICOL ułatwia swobodne wypróżnienie nawet po długotrwałym zaparciu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MOVICOL

Kiedy nie stosować leku MOVICOL

-    jeśli lekarz stwierdził u pacjenta niedrożność jelit (np. zamknięcie światła jelita lub porażenie mięśni jelit)

-    jeśli u pacjenta stwierdzono perforację (przedziurawienie) ściany jelita

-    jeśli u pacjenta rozpoznano ciężkie zapalenie jelit, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna lub toksyczne rozszerzenie jelita grubego

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując MOVICOL

- Jeśli dziecko (w wieku od 8 do 11 lat) ma schorzenia serca lub nerek, przed zastosowaniem leku MOVICOL należy skonsultować się z lekarzem.

-    Jeśli pacjent dorosły lub dziecko ma osłabiony odruch gardłowy lub refluksowe zapalenie przełyku (zgaga spowodowana zarzucaniem treści żołądka do przełyku), przed zastosowaniem leku MOVICOL należy skonsultować się z lekarzem.

-    Leku MOVICOL nie należy przyjmować przez dłuższy okres czasu, chyba, że tak zaleci lekarz.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Skuteczność niektórych leków, na przykład leków przeciwpadaczkowych, może być słabsza podczas stosowania z lekiem MOVICOL.

Przez godzinę przed i godzinę po podaniu leku MOVICOL nie należy przyjmować żadnych innych leków doustnych.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży lub karmienia piersią pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku MOVICOL.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

MOVICOL nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ MOVICOL

MOVICOL należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem.

Lek może być przyjmowany rozpuszczony w wodzie, o dowolnej porze, razem z jedzeniem i piciem lub bez jedzenia i picia.

Zaparcie:

Stosowanie u dorosłych i młodzieży (od 12 lat)

Dawka leku MOVICOL wynosi 2 saszetki.

Dawkę tę należy przyjmować 1-3 razy na dobę, zależnie od nasilenia zaparcia.

Stosowanie u dzieci (w wieku 8-11 lat)

■    Dzieciom w wieku od 8 do 11 lat należy podawać 2 saszetki, raz na dobę.

■    Lekarz może zalecić zwiększanie liczby saszetek u dziecka do momentu swobodnego wypróżnienia. Zazwyczaj nie trzeba podawać więcej niż 4 saszetki jednego dnia.

Przygotowanie do podania:

Należy otworzyć saszetkę i wsypać jej zawartość do szklanki. Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 62,5 ml, czyli % szklanki wody (zawartość dwóch saszetek - w 125 ml wody). Całość należy mieszać do momentu rozpuszczenia się proszku i uzyskania przezroczystego lub lekko mętnego roztworu leku MOVICOL. Roztwór należy wypić.

Czas trwania leczenia:

Zaparcia u dorosłych i młodzieży (od 12 lat):

MOVICOL należy stosować według zaleceń lekarza. Jeśli zaparcie jest bardzo oporne, spowodowane przez chorobę Parkinsona lub stwardnienie rozsiane (SM) lub, jeśli pacjent przyjmuje leki powodujące zaparcie, lekarz może zalecić przyjmowanie leku MOVICOL przez dłuższy czas.

Zazwyczaj przy długotrwałym leczeniu dawkę można odpowiednio dostosować podając od 2 do 4 saszetek na dobę.

Zaparcia u dzieci (w wieku od 8 do 11 lat):

Może być konieczne stosowanie leku przez dłuższy okres czasu, co najmniej 6-12 miesięcy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku MOVICOL

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku MOVICOL może wystąpić intensywna biegunka, która może doprowadzić do odwodnienia. Należy przerwać przyjmowanie leku MOVICOL i wypić dużą ilość płynu. W razie zaniepokojenia należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku MOVICOL

Dawkę leku należy przyjąć lub podać jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, MOVICOL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie zawiadomić lekarza i przestać stosować MOVICOL, jeśli (dorosły lub dziecko):

• poczuje osłabienie, narastające zmęczenie, duszność, silne pragnienie z bólami głowy lub jeśli pojawią się obrzęki kostek;

• ma ciężką reakcję alergiczną, która powoduje trudności w oddychaniu, zawroty głowy lub obrzęk twarzy, warg, języka albo gardła.

Inne możliwe działania niepożądane:

U dzieci

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów leczonych): ból brzucha, burczenie w brzuchu.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): łagodna biegunka, nudności (mdłości), wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów leczonych) to: uczucie rozpierania, wiatry (wzdęcia).

U dorosłych

Częstości występowania tych działań niepożądanych nie można określić na podstawie dostępnych danych: bóle brzucha, burczenie w brzuchu, łagodna biegunka, nudności (mdłości), wymioty, uczucie rozdęcia, wiatry (wzdęcia).

U dorosłych i dzieci te działania niepożądane zazwyczaj ustępują po zmniejszeniu stosowanej dawki leku MOVICOL.

Inne działania niepożądane, których częstości występowania nie można określić na podstawie dostępnych danych, to: reakcje alergiczne w postaci swędzącej wysypki na skórze, zaczerwienienia skóry lub pokrzywki.

Zmęczenie, obrzęk dłoni, stóp lub kostek, bóle głowy, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia potasu we krwi, niestrawność, bolesność w okolicy odbytu.

Jeśli którykolwiek z powyższych objawów niepożądanych nasili się lub będzie się utrzymywał dłużej niż przez kilka dni albo wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ MOVICOL

Wszystkie leki należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

■    Nie stosować leku MOVICOL po upływie terminu ważności podanym na saszetce i pudełku tekturowym.

■    Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

■    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

■    Po rozpuszczeniu leku MOVICOL w wodzie gotowy roztwór można przechowywać pod

przykryciem w lodówce (w temp. 2-8°C). Wszelkie resztki roztworu niezużyte w ciągu 24 godzin należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera MOVICOL

Każda saszetka leku MOVICOL po 6,9 g zawiera:

makrogol 3350    6,563 g

sodu chlorek    0,1754 g

sodu wodorowęglan    0,0893 g

potasu chlorek    0,0233 g

Ponadto lek zawiera: aromat limonkowy i cytrynowy oraz acesulfam potasowy jako substancję słodzącą. Aromat limonkowy i cytrynowy zawiera następujące składniki: gumę arabską, maltodekstrynę, olejek limonkowy, olejek cytrynowy, cytral, kwas cytrynowy i wodę.

Po rozpuszczeniu w % szklanki (62,5 ml) wody zawartość każdej saszetki dostarcza:

sód w ilości równoważnej    65 milimolom/litr

chlor w ilości równoważnej    53 milimolom/litr

potas w ilości równoważnej    5,4 milimola/litr

dwuwęglan w ilości równoważnej    17 milimolom/litr

Jak wygląda MOVICOL i co zawiera opakowanie

MOVICOL dostępny jest w pudełkach zawierających po 10, 20, 30, saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Norgine B.V.

Hogehilweg 7

1101 CA Amsterdam ZO

Holandia

Wytwórca

Norgine Limited

New Road, Tir-Y-Berth, Hengoed

Mid Glamorgan

CF82 8SJ, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

BG:    MOVICOL

CZ:    MOVICOL

EE:    MOVICOL

LV:    MOVICOL

LT:    MOVICOL

PL:    MOVICOL

RO:    MOVICOL

SK:    MOVICOL

SI:    MOVICOL

UK:    Movicol Uno

Data zatwierdzenia ulotki: 12.06.2013

5

Movicol

Charakterystyka Movicol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MOVICOL, 6,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka 6,9 g zawiera:

Substancje czynne:

Makrogol 3350    6,563 g

Sodu chlorek    175,4 mg

Sodu wodorowęglan    89,3 mg

Potasu chlorek    23,3 mg

Zawartość elektrolitów w saszetce po sporządzeniu 62,5 ml roztworu:

Sód    65    mmol/l

Chlor    53    mmol/l

Potas    5,4 mmol/l

Dwuwęglany    17    mmol/l

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzenia roztworu doustnego.

MOVICOL ma postać sypkiego białego proszku o smaku limonki i cytryny.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe przewlekłych zaparć u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 8 lat jako dodatek do diety i zmiany stylu życia.

Jeżeli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tak jak dla wszystkich środków przeczyszczających, zwykle nie zaleca się długotrwałego stosowania.

Przewlekłe zaparcie

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej)

Dawkowanie: 2-6 saszetek na dobę w dawkach podzielonych, w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie.

Długotrwałe stosowanie produktu MOVICOL może być konieczne u pacjentów z ciężkim przewlekłym lub opornym na leczenie zaparciem występującym w stwardnieniu rozsianym lub chorobie Parkinsona lub wywołanym regularnym przyjmowaniem leków powodujących zaparcia, a zwłaszcza opioidów i leków przeciwmuskarynowych.

W przypadku długotrwałego stosowania dawkę można zmniejszyć do 2-4 saszetek na dobę.

Dzieci w wieku od 8 do 11 lat:

Zazwyczaj dawka początkowa to 2 saszetki raz na dobę u dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Dawkę należy w miarę potrzeby zmniejszyć lub zwiększyć tak, by uzyskać regularne wydalanie miękkich stolców.

Jeśli konieczne jest zwiększenie dawki, najlepiej zwiększać ją co drugi dzień. Największa konieczna dawka zwykle nie przekracza 4 saszetek na dobę.

U dzieci z przewlekłym zaparciem leczenie należy prowadzić przez dłuższy okres (co najmniej przez 6-12 miesięcy).

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu MOVICOL wykazano klinicznie tylko dla okresu leczenia do trzech miesięcy. Leczenie należy odstawiać stopniowo i wznowić w przypadku nawrotu zaparcia.

Nie zaleca się stosowania produktu MOVICOL w leczeniu przewlekłych zaparć u dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Dorośli: nie jest konieczna zmiana dawkowania w leczeniu zaparć.

Sposób podawania

Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 62,5 ml wody. Odpowiednia ilość saszetek może zostać przygotowana wcześniej i po rozpuszczeniu przechowywana pod przykryciem w lodówce nie dłużej niż przez 24 godziny.

4.3 Przeciwwskazania

Perforacja jelita lub zaparcie wynikające z zaburzeń morfologicznych lub funkcjonalnych ściany jelita, niedrożność jelit, ciężkie choroby zapalne przewodu pokarmowego, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego i toksyczne rozszerzenie jelita (megacolon toxicum).

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli u pacjentów pojawiają się objawy wskazujące na przemieszczenie płynów i (lub) elektrolitów (np. obrzęki, duszność, narastające zmęczenie, odwodnienie, niewydolność serca), należy natychmiast odstawić MOVICOL, oznaczyć stężenie elektrolitów, a wszelkie zaburzenia należy odpowiednio leczyć.

Wchłanianie innych leków może być przejściowo zmniejszone z powodu przyspieszenia pasażu żołądkowo-jelitowego wywołanego działaniem produktu MOVICOL (patrz punkt 4.5).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Makrogol zwiększa rozpuszczalność produktów leczniczych rozpuszczalnych w alkoholu i względnie nierozpuszczalnych w wodzie.

Jest możliwe, że wchłanianie innych produktów leczniczych może być przemijająco zmniejszone podczas stosowania z produktem MOVICOL (patrz punkt 4.4). Zgłoszono pojedyncze przypadki zmniejszenia skuteczności niektórych przyjmowanych jednocześnie produktów leczniczych, np. leków przeciwpadaczkowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak jest dostępnych danych z badań klinicznych dotyczących stosowania produktu MOVICOL w czasie ciąży.

Badania na zwierzętach są niewystarczające, aby określić toksyczny wpływ na rozród (patrz punkt 5.3).

MOVICOL nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba, że istnieje wyraźna konieczność. Można go podać wyłącznie wówczas, gdy lekarz uzna to za niezbędne.

Laktacja

Nie wiadomo, czy MOVICOL wydzielany jest do mleka u ludzi.

Nie można wykluczyć narażenia u dzieci karmionych piersią.

Konieczne jest podjęcie decyzji o przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu leczenia produktem MOVICOL po uwzględnieniu korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla kobiety.

Płodność

Brak jest danych dotyczących wpływu produktu MOVICOL na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

MOVICOL nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Dorośli: najczęściej występują reakcje ze strony przewodu pokarmowego.

Objawy te mogą być skutkiem zwiększenia objętości treści jelitowej oraz nasilenia motoryki przewodu pokarmowego w wyniku działania produktu MOVICOL. Łagodna biegunka może ustąpić po zmniejszeniu dawki.

Nie jest znana częstość występowania działań niepożądanych, ponieważ na podstawie dostępnych danych nie można jej określić.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, w tym anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, wysypka, rumień, pokrzywka i świąd.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zaburzenia równowagi elektrolitowej, zwłaszcza hiperkaliemia i hipokaliemia.

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, biegunka, wymioty, nudności, niestrawność, rozdęcie jamy brzusznej, burczenie w brzuchu, wzdęcia i uczucie dyskomfortu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki obwodowe.

Dzieci i młodzież: najczęściej występują reakcje ze strony przewodu pokarmowego. Reakcje te mogą być skutkiem zwiększenia objętości treści jelitowej oraz nasilenia motoryki przewodu pokarmowego w wyniku farmakologicznego działania produktu MOVICOL.

W leczeniu przewlekłych zaparć, biegunka lub luźne stolce zwykle ustępują po zmniejszeniu dawki.

Częstość występowania wymienionych niżej zdarzeń niepożądanych określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000, <1/100); rzadko (> 1/10000, < 1/1000); i bardzo rzadko (< 1/10000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, duszność, wysypka, rumień, pokrzywka i świąd.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Nieznana

Zaburzenia równowagi elektrolitowej, zwłaszcza hiperkaliemia i hipokaliemia.

Zaburzenia układu nerwowego

Nieznana

Ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha, burczenie w brzuchu

Często

Biegunka, wymioty, nudności i dyskomfort.

Niezbyt często

Rozdęcie jamy brzusznej, wzdęcia.

Nieznana

Niestrawność, zapalenie okołoodbytnicze

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nieznana

Obrzęki obwodowe.

4.9 Przedawkowanie

Nadmierna utrata płynów w wyniku biegunki lub wymiotów może wymagać wyrównania zaburzeń elektrolitowych. Silne bóle brzucha lub rozdęcie jamy brzusznej mogą być leczone odbarczeniem za pomocą sondy nosowo-żołądkowej.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki przeczyszczające, osmotycznie działające środki przeczyszczaj ące.

Kod ATC: A06A D65

Makrogole są to długołańcuchowe polimery liniowe, znane także jako glikole polietylenowe.

Makrogol 3350 wywiera działanie osmotyczne w jelitach i w ten sposób wywołuje efekt przeczyszczający. Makrogol 3350 powoduje zwiększenie objętości stolca, co pobudza motorykę okrężnicy na drodze nerwowo-mięśniowej. Fizjologicznym następstwem jego działania jest przyspieszenie pasażu zmiękczonych mas kałowych przez okrężnicę i ułatwienie wypróżnienia. Elektrolity związane z makrogolem 3350 wymieniane są przez barierę jelitową (błona śluzowa) z elektrolitami surowicy krwi i wydalane z płynem kałowym, bez wyraźnego przyrostu ani utraty sodu, potasu i wody.

W badaniach klinicznych dotyczących stosowania produktu MOVICOL w przewlekłych zaparciach wykazano, że z czasem dawka niezbędna do uzyskania prawidłowo uformowanego stolca ma tendencję do zmniejszania się. Wielu pacjentów odpowiada na leczenie dawką wynoszącą od 1 do 2 saszetek na dobę, ale dawkę tę należy dostosować zależnie od indywidualnej reakcji.

Stosowanie u dzieci

W otwartym badaniu dotyczącym stosowania produktu MOVICOL w przewlekłych zaparciach, tygodniowa częstość wypróżnień zwiększyła się z 1,3 przed badaniem do 6,7; 7,2 i 7,1 odpowiednio po 2, 4 i 12 tygodniach. W badaniu, w którym porównywano działanie produktu MOVICOL i laktulozy w leczeniu podtrzymującym po odblokowaniu mas kałowych, tygodniowa częstość wypróżnień oceniana podczas ostatniej wizyty wyniosła 9,4 (SD 4,46) w grupie leczonej produktem MOVICOL w porównaniu z 5,9 (SD 4,29). Ponowne zaklinowanie stolca stwierdzono u 7 dzieci (23%) w grupie leczonej laktulozą i u żadnego dziecka w grupie przyjmującej produkt MOVICOL.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Makrogol 3350 przechodzi w postaci niezmienionej przez jelita. Prawie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Wchłonięty makrogol 3350 wydalany jest z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przedklinicznych badaniach dotyczących bezpieczeństwa, badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród wykazano, że makrogol 3350 pozbawiony jest istotnej toksyczności układowej.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań toksyczności czy działania rakotwórczego makrogolu 3350 u zwierząt, chociaż wyniki badań toksyczności po podaniu doustnym wysokich dawek makrogoli o dużej masie cząsteczkowej wskazują na bezpieczeństwo leczenia przy zalecanej dawce terapeutycznej.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Acesulfam potasowy (E 950)

Aromat limonkowy i cytrynowy

Aromat limonkowy i cytrynowy zawiera następujące składniki: gumę arabską, maltodekstrynę, olejek limonkowy, olejek cytrynowy, cytral, kwas cytrynowy i wodę.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata.

Sporządzony roztwór: 24 godziny.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Saszetki: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Sporządzony roztwór: przechowywać w temp. 2-8°C. Roztwór można przechowywać w lodówce. Przechowywać roztwór pod przykryciem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki: tworzywo warstwowe złożone z czterech warstw: polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), aluminium, LDPE i papieru.

Wielkości opakowań: pudełka zawierające po 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 lub 100 saszetek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć w ciągu 24 godzin.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Norgine B.V.

Hogehilweg 7

1101 CA Amsterdam ZO

Holandia

8    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19862

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.03.2012

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.06.2013

7

Movicol