Imeds.pl

Multilac Z Potasem 2 Mmol/L -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA mulitLac z potasem 2 mmol/l roztwór do hemofiltracji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nic należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy' ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nicwymienionc w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest multiLac z potasem 2 mmol/l i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem roztworu multiLac z potasem 2 mmol/l

3.    Jak stosować roztwór multiLac z potasem 2 mmol/l 4 Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać roztwór multiLac z potasem 2 mmol/l

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST multiLac z potasem 2 mmol/l I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

multiLac z potasem 2 mmol/l jest roztworem do hemofiltracji (usuwania z organizmu produktów przemiany materii u pacjentów z niewydolnością nerek). Roztwór multiLac stosuje się u pacjentów z chorobami nerek i w leczeniu zatruć. Rodzaj zastosow'anego roztworu zależy od stężenia potasu (pierwiastka) we krwi. Lekarz musi regularnie sprawdzać stężenie potasu we krwi.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM multiLac z potasem 2 mmol/l

Kiedy nie stosować roztworu multiLac z potasem 2 mmol/l

Nie stosować w przypadku:

•    zasadowicy metabolicznej (cechuje ją nadmiar wodorowęglanu we krwi)

•    nadmiaru mleczanu we krwi

•    istotnej choroby serca występującej już w okresie przed rozpoczęciem leczenia roztworem multiLac z potasem 2 mmol/l

•    choroby wątroby z istotnym ograniczeniem jej czynności, występującej już w okresie przed rozpoczęciem leczenia roztworem multiLac z potasem 2 mmol/l

•    nadwrażliwości (alergii) na jakikolwiek składnik spośród wymienionych w punkcie 6.

•    jednoczesnego leczenia metforminą (lek przeciwcukrzycowy)

•    małego stężenia potasu w surowicy (hipokaliemia)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując multiLac z potasem 2 mmol/l:

•    Jeśli u pacjenta pojawi się kwasica mleczanowa (zbyt dużo mleczanu we krwi), lekarz może zdecydować o zmodyfikowaniu leczenia. Należy poinformować lekarza o istniejącej chorobie serca. Zadecyduje on wówczas, czy można zastosować roztwór multiLac z potasem 2 mmol/l.

•    Lekarz będzie sprawdzał stężenie potasu, innych soli, niektórych produktów przemiany materii i cukru.

Może również udzielić wskazówek dietetycznych.

•    Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków przeciwko retrowirusom (leki stosowane w leczeniu HIY/AIDS).

Stosowanie roztworu multiLac z potasem 2 nimol/l z innym lekami:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie przeciwwskazane jest jednoczesne przyjmowanie metforminy (lek przeciwcukrzycowy), zaś leki przeciwko retrowirusom (stosowane w leczeniu 1IIV) powinny być przyjmowane ze szczególną ostrożnością. Jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował ostatnio te leki, należy poinformować o tym lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa ciążę lub jeśli karmi piersią, przed rozpoczęciem leczenia roztworem multiLac z potasem 2 mmol/1 powinna poinformować o tym lekarza.

3.    JAK STOSOWAĆ multiLac z potasem 2 mmol/1

multiLac z potasem 2 mmol/1 stosowany jest w warunkach szpitalnych, pod kontrolą lekarza.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, multiLac z potasem 2 mmol/1 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane roztworu multiLac z potasem 2 mmol/1 :

•    nudności

•    wymioty

•    kurcze mięśni

•    zmiany ciśnienia krwi

Niektóre objawy niepożądane mogą zależeć od zbyt dużej ilości płynu. Są to:

•    skrócenie oddechu

•    obrzęk kostek i podudzi

•    odwodnienie (np. zawroty głowy, kurcze mięśni, uczucie pragnienia)

•    zaburzenia dotyczące krwi

O każdym działaniu niepożądanym, także nie wymienionym powyżej, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ multiLac z potasem 2 mmol/1

Przechowywać w mie jscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +4 °C.

Roztworu multiLac z potasem 2 mmol/1 nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

6.    DALSZE INFORMACJE

Co zawiera multiLac z potasem 2 mmol/1

Substancje czynne:

Skład 1000 ml roztworu do hemofiltracji:

multiLac z potasem 2 mmol/1

Jednostki

Sodu chlorek

5,961

E

Potasu chlorek

0,1491

g

Sodu S-mleczanu roztwór 50%

odpowiadający 4,260 g sodu (S)-mleczanu

Wapnia chlorek dwuwodny

0,2205

E

Magnezu chlorek sześciowodny

0,1017

_g__

Glukoza bezwodna

1,000

g

w postaci glukozy jednowodnej

1,100

Inne składniki: woda do wstrzykiwali, kwas solny 25%, sodu wodorotlenek Jak wygląda multiLac z potasem 2 mmol/1 i co zawiera opakowanie

Worek, zawierający 5 litrów gotowego do użycia roztworu multiLac z potasem 2 mmol/1. Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny.

Opakowanie zawiera:

2 worki po 5000 ml 8 worków po 5000 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Niemcy Wytwórca:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Niemcy Dystrybutor:

Fresenius Medical Care Polska S.A., 60-118 Poznań, ul. Krzywa 13

Niniejszy produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

A multiLac 2 mmol/1 Kalium CY multiLac 2 mmol/1 potassium CZ multiLac 2 mmol/1 drasliku D multiLac 2 mmol/1 Kalium DK DicaLac 2 mmol/1 kalium GR Multilac 2 mmol/1 potassium FIN Dicalac 2 mmol/1 kalium H multiLac 2 mmol/1 kalium M multiLac 2 mmol/1 potassium NL multiLac 2 mmol/1 kalium PL multiLac z potasem 2 mmol/1 P MultiLac 2 mmol/1 de potassio S Dicalac 2 mmol/1 kalium SK multiLac 2 mmol/1 draslika

Data zatwierdzenia ulotki: