Imeds.pl

Myconafine 250 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Myconafine, 250 mg, tabletki (Terbinafinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Myconafine i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Myconafine

3.    Jak stosować lek Myconafine

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Myconafine

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Myconafine i w jakim celu się go stosuje

Lek Myconafine zawiera terbinafinę o działaniu przeciwgrzybiczym. Terbinafina zabija grzyby przez niszczenie ich błon komórkowych.

Lek Myconafine stosuje się w leczeniu zakażeń grzybiczych paznokci u stóp i rąk, grzybicy podeszew stóp (stopa atlety), grzybicy wokół pachwin lub grzybicy w pachwinach i rozległych zakażeń grzybiczych skóry (grzybica).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Myconafine Kiedy nie stosować leku Myconafine:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby lub nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Myconafine, jeżeli:

-    U pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Pacjent może wymagać przyjmowania innej dawki leku.

-    U pacjenta występuje łuszczyca (choroba z łuszczeniem się skóry). Lek Myconafine może powodować pogorszenie choroby.

-    U pacjenta występuje toczeń rumieniowaty (choroba autoimmunologiczna).

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    Jeśli u pacjenta nagle wystąpi wysoka gorączka lub ból gardła.

Inne leki i Myconafine

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to ważne, ponieważ lek Myconafine może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Może to nasilać lub osłabiać wynik działania innych leków.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, lekarz może zmienić dawkę leku Myconafine lub dawkę innego leku:

-    ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)

-    cymetydynę (lek stosowany w leczeniu owrzodzenia żołądka)

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu serotoniny i inhibitory monoaminooksydazy (stosowane w leczeniu depresji)

-    receptory beta-adrenergiczne i leki przeciwarytmiczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i niektórych chorobach serca)

-    kofeinę

-    cyklosporynę (lek zapobiega odrzuceniu przeszczepionych narządów)

-    flukonazol i ketokonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).

Jeśli pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne podczas przyjmowania leku Myconafine, mogą wystąpić krwawienia międzymiesiączkowe i nieregularne krwawienia miesiączkowe.

Myconafine z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na działanie leku Myconafine, dlatego pacjent nie musi przyjmować tabletek z posiłkiem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Myconafine u kobiet w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za szczególnie wskazane.

Nie należy stosować leku Myconafine, jeśli pacjentka karmi piersią, ponieważ terbinafina przenika do mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Terbinafina nie wpływa lub wpływa nieznacznie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednakże pacjenci, u których wystąpiły zawroty głowy powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Myconafine

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka leku u pacjentów dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku wynosi

250 mg jeden raz na dobę (1 tabletka leku Myconafine).

Czas trwania leczenia:

Czas trwania leczenia zależy od miejsca i ciężkości zakażenia i wynosi:

-    Zakażenia grzybicze okolic pachwiny i w pachwinach oraz rozległe zakażenia grzybicze skóry (grzybica): w większości przypadków, czas trwania leczenia wynosi 2-4 tygodni.

-    Zakażenie grzybicze podeszew stóp (stopa atlety), na stopach i między palcami: czas trwania leczenia może wynosić do 6 tygodni.

-    Zakażenie grzybicze paznokci u rąk: w większości przypadków czas trwania leczenia wynosi 6 tygodni.

-    Zakażenie grzybicze paznokci stóp: czas trwania leczenia wynosi zwykle 12 tygodni, ale w niektórych przypadkach do 6 miesięcy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat):

Brak informacji na temat stosowania tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Nie podawać leku Myconafine dzieciom chyba, że zostało to zalecone przez lekarza.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby:

Pacjent może wymagać mniejszej dawki leku. Lekarz poinformuje pacjenta, jaką dawkę pacjent może stosować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Myconafine:

Jeśli pacjent przyjął więcej niż powinien leku Myconafine, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Objawy przedawkowania to ból głowy, nudności, ból w górnej części brzucha i zawroty głowy. Pominięcie przyjęcia leku Myconafine:

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją przyjąć jak tylko sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Myconafine:

Lekarz poinformuje pacjenta jak długo będzie trwało leczenie lekiem Myconafine. Nie należy przerywać leczenia przed zakończeniem zaleconego cyklu, ponieważ zakażenie może nie być całkowicie wyleczone. Od zakończenia leczenia może upłynąć kilka tygodni zanim ustąpią wszystkie objawy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepo żądane są poważne i jeśli wystąpią u pacjenta wymagają natychmiastowego działania. Należy przerwać stosowanie leku Myconafine i skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią następujące objawy:

-    obrzęk twarzy, języka i tchawicy, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy),

-    nagła reakcja alergiczna ze skróceniem oddechu, wysypką, świszczącym oddechem i spadkiem ciśnienia tętniczego krwi (reakcja anafilaktyczna),

-    ciężka reakcja skórna, taka jak ciężka reakcja alergiczna z gorączką, zapaleniem stawów i (lub) oczu, pęcherze na skórze lub łuszczenie się skóry (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka),

-    żółte zabarwienie skóry lub oczu, ciemny kolor moczu lub jasny kolor stolca, nudności, utrata apetytu, zmęczenie, wymioty, ból brzucha (objawy problemów z wątrobą takie jak: żółtaczka, zapalenie wątroby, cholestaza lub niewydolność wątroby).

Dodatkowo mogą wystąpić działania niepożądane:

Bardzo często występujące działania niepożądane (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Łagodne reakcje skórne takie jak wysypka i pokrzywka. Reakcjom skórnym może towarzyszyć ból stawów i mięśni. Mogą także wystąpić: uczucie pełności w żołądku, niestrawność, nudności, łagodny ból brzucha, biegunka, zmniejszenie apetytu.

Często występujące działania niepożądane (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Ból głowy

Niezbyt często występujące działania niepożądane (może dotyczyć mniej niż 1 na 100

pacjentów):

Zaburzenia smaku, w tym utrata smaku. Ten stan zwykle ustępuje powoli po przerwaniu leczenia. W pojedynczych przypadkach obserwowano trwałe zaburzenia smaku.

Rzadko występujące działania niepożądane (może dotyczy mniej niż 1 na 1 000):

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie. Drętwienie i uczucie mrowienia skóry lub kłucie i mrowienie (parestezja), zmniejszona wrażliwość na dotyk lub takie uczucie, zawroty głowy.

Ciężkie reakcje skórne takie jak: ciężkie reakcje alergiczne z gorączką, zapaleniem stawów i (lub) oczu (zespół Stevensa-Johnsona) lub pęcherze na skórze i łuszczenie się skóry (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

Nieregularne czerwone plamy na skórze dłoni i ramion (rumień wielopostaciowy). Zmiana w liczbie krwinek we krwi, ciężka choroba immunologiczna z objawami skórnymi (SLE - toczeń rumieniowaty układowy), zaostrzenie objawów łuszczycy (choroba z łuszczeniem się skóry), utrata włosów, nagle pojawiające się czerwone obrzęknięte miejsca na skórze z licznymi krostkami (ostra uogólniona osutka krostkowa). Objawy ciężkich zaburzeń psychicznych takie jak depresja i niepokój.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Niedokrwistość, niezdolność do odczuwania zapachów (anosmia), umiarkowane do ciężkich reakcje alergiczne (reakcja podobna do choroby posurowiczej i reakcja anafilaktyczna), utrata s łuchu (niedosłuch), zaburzenia słuchu, zaburzenia słuchu (szumy uszne), zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie trzustki.

Umiarkowane do ciężkich reakcje alergiczne spowodowane światłem słonecznym, bólem i uszkodzeniem mięśni szkieletowych (rabdomioliza), zmniejszenie masy ciała z powodu spowodowane przez spożywanie mniejszej ilości pokarmów, choroba grypopodobna, gorączka, zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Myconafine

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Myconafine:

-    Substancją czynną leku jest terbinafina, w postaci terbinafiny chlorowodorku. Jedna tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (w postaci terbinafiny chlorowodorku);

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Myconafine i co zawiera opakowanie:

Tabletki leku Myconafine są białe, okrągłe, płaskie z rowkiem dzielącym po obu stronach. Jedna strona z oznaczeniem „T” powyżej rowka i liczbą „1” poniżej rowka.

Opakowania leku to:

-    7, 14, 28, 56 i 112 tabletek w blistrach, w tekturowym pudełku.

-    50 i 100 tabletek w butelkach.

Podmiot odpowiedzialny:

Axxon Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Polska

Wytwórca:

Actavis Hf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

Actavis Ltd.

B16 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 08

Malta

Actavis Nordic A/S 0rnegardsvej 16 2820 Gentofte Dania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2013

5