Imeds.pl

Mycosten 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Mycosten

(Ciclopiroxum)

10 mg/g, szampon leczniczy

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy _niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Mycosten i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mycosten

3.    Jak stosować Mycosten

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Mycosten

6.    Inne informacje

1.    Co to jest Mycosten i w jakim celu się go stosuje

Co to jest Mycosten

Nazwa leku to Mycosten. Mycosten zawiera substancję czynną o nazwie „cyklopiroks”, która jest lekiem przeciwgrzybiczym (zabija pleśnie i drożdżaki).

W jakim celu stosuje się Mycosten

Mycosten jest stosowany w celu leczenia zaburzenia owłosionej skóry głowy nazywanego "łojotokowym zapaleniem skóry". Jest to stan zapalny owłosionej skóry głowy, który objawia się łuszczeniem, pieczeniem i swędzeniem skóry.

Jak działa Mycosten

Mycosten zabija pleśnie i drożdżaki obecne w górnych warstwach skóry. Te pleśnie i drożdżaki są uważane za jedną z głównych przyczyn łojotokowego zapalenia skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mycosten Kiedy nie stosować leku Mycosten

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - cyklopiroks, cyklopiroks z olaminą, lub parabeny, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Mycosten (wymienione w punkcie 6 „Inne informacje”). W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Mycosten.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mycosten

• Jeśli do oczu pacjenta przypadkowo dostanie się lek Mycosten, należy je przemyć dużą ilością wody.

• Jeśli pacjent przypadkowo połknie lek Mycosten, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciąże, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza.

Nie wiadomo czy cyklopiroks przenika do mleka ludzkiego, dlatego kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Mycosten.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przed przyjęciem jakiegokolwiek leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mycosten

Ten lek zawiera:

•    Parahydroksybenzoesany (parabeny) - mogą wywoływać reakcje alergiczne natychmiast lub po upływie pewnego czasu po rozpoczęciu leczenia.

•    Kwas benzoesowy - może powodować podrażnienie skóry, oczu lub błon śluzowych (takich jak tkanki wewnątrz jamy ustnej lub nosa).

3. Jak stosować Mycosten

Mycosten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie tego leku

•    Mycosten należy stosować wyłącznie na owłosioną skórę głowy.

• Należy zmoczyć włosy oraz owłosioną skórę głowy i nałożyć Mycosten.

•    Szampon należy wetrzeć i dobrze wmasować w owłosioną skórę głowy.

•    Wtarty szampon należy pozostawić na owłosionej skórze głowy na około 3 minuty.

•    Następnie szampon należy spłukać wodą.

Jaką ilość szamponu należy stosować

Do odmierzenia właściwej dawki, należy użyć nakrętki z butelki leku Mycosten.

Zwykle stosowana ilość to jedna nakrętka (około 5 ml) leku Mycosten. Jeśli włosy są dłuższe niż do ramion, można zastosować do dwóch nakrętek szamponu (około 10 ml).

Jak często należy stosować ten lek

• Na początku, szampon należy stosować raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od stopnia nasilenia objawów. Szampon należy stosować w ten sposób przez 4 tygodnie, w celu usunięcia objawów.

•    Następnie, można kontynuować stosowanie szamponu raz lub dwa razy w tygodniu przez okres do 12 tygodni. Pozwoli to zapobiec nawrotom objawów.

Nie należy stosować leku Mycosten w sposób ciągły dłużej niż 16 tygodni.

Dzieci

Lek Mycosten nie był badany u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mycosten

Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Mycosten, jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły u niego działania niepożądane. Brak informacji dotyczących objawów przedawkowania leków zawierających cyklopiroks.

Przerwanie stosowania leku Mycosten

Nie należy przerywać stosowania leku Mycosten bez konsultacji z lekarzem. W przypadku zbyt przedwczesnego zaprzestania stosowania leku, skuteczność leczenia może być zmniejszona.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Mycosten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zastosowaniu tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 osób):

-    Reakcje skórne dotyczące owłosionej skóry głowy - mogą obejmować podrażnienie lub wyprysk (zapalenie skóry ze świądem, wysypka i często sączące się pęcherze, które stają się strupami) lub uczucie dyskomfortu, takie jak pieczenie i swędzenie,

-    Parahydroksybenoesany (parabeny) zawarte w tym leku, mogą powodować reakcje alergiczne (natychmiast lub po upływie pewnego czasu po rozpoczęciu leczenia).

- Problemy z włosami - takie jak: łagodne wypadanie włosów, odbarwianie włosów, zmatowienie, skołtunienie lub łagodne wysuszenie włosów.

Rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 osób):

-    Wysypka skórna w miejscu kontaktu szamponu ze skórą (alergiczne kontaktowe zapalenie skóry).

Należy przerwać stosowanie leku Mycosten i skontaktować się z lekarzem, jeśli po dłuższym stosowaniu tego leku u pacjenta wystąpią reakcje dotyczące skóry lub owłosionej skóry głowy, takie jak podrażnienie lub uczulenie (reakcje alergiczne). Lekarz może zdecydować o rozpoczęciu innego leczenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek inne objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać Mycosten

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Mycosten po upływie terminu ważności zamieszczonego na zewnętrznym pudełku i butelce po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 8 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Mycosten

Substancją czynną leku jest cyklopiroks. 1 gram szamponu zawiera 10 miligramów (mg) cyklopiroksu.

Ponadto lek zawiera:

Sodu dodecylo-di(oksyetyleno)siarczan (roztwór 27 %)v>

Disodu dodecylo-poli(oksyetyleno)-3-2-sulfobursztynian (roztwór 33 %)2>

Lauryloeter makrogolu Sodu chlorek Wodę oczyszczoną

'> zawiera: sodu dodecylo-di(oksyetyleno) siarczan, kwas benzoesowy (w postaci soli sodowej) (E210), wodę oczyszczoną.

2) zawiera: disodu dodecylo-poli(oksyetyleno)-3-2-sulfobursztynian, 2-fenoksyetanol, metylu parahydroksybenzoesan (E218), etylu parahydroksybenzoesan (E214), propylu parahydroksybenzoesan (E216), izobutylu-4-hydroksybenzoesan, butylu parahydroksybenzoesan, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Mycosten i co zawiera opakowanie

Szampon jest prawie bezbarwny do żółtawego.

Mycosten jest dostarczany w plastikowych butelkach z zamknięciem mocowanym na zawiasach w opakowaniach zawieraj ących:

1 butelkę zawierającą 30 ml

1    butelkę zawierającą 60 ml

2    butelki zawierające 120 ml (2 x 60 ml)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50 D-65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

Wytwórca

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH IndustriePark Hochst D-65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

Pierre Fabre Medicament Production 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

Ten product leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Batrafen Shampoo Cypr: Batrafen S

Czechy: Mycosten 10mg/g Shampoo Francja: Mycoster 10mg/g shampoing Niemcy: Batrafen S 10mg/g Shampoo Węgry: Batrafen S 10mg/g sampon Włochy: Batracomb 10 mg/g shampoo Holandia: Batrafen Polska: Mycosten Słowacja: BATRAFEN S sampón Hiszpania: Batrafen S 10mg/g Champu

Data zatwierdzenia ulotki: kwiecień 2012.

4