+ iMeds.pl

Myleran 2 mgUlotka Myleran

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Myleran 2 mg, tabletki powlekane

Busulfan

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Myleran i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Myleran

3.    Jak stosować lek Myleran

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Myleran

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Myleran i w jakim celu się go stosuje

Tabletki leku Myleran zawierają substancję czynną - busulfan. Substancja ta należy do grupy

lekówcytotoksycznych (zwanych również chemioterapią). Myleran jest stosowany w leczeniu

niektórych chorób krwi i nowotworów krwi. Lek działa zmniejszając liczbę nowych komórek krwi

wytwarzanych przez organizm.

Myleran jest stosowany w:

   Przewlekłej białaczce granulocytowej (zwanej również przewlekłą białaczka szpikową) -

chorobie, która powoduje zwiększenie liczby białych krwinek. Może to powodować zakażenia i krwawienia.

   Czerwienicy prawdziwej - chorobie, która powoduje zwiększenie liczby czerwonych krwinek we krwi. W wyniku tego krew się zagęszcza i tworzą się zakrzepy krwi. Prowadzi to do bólów głowy, zawrotów głowy i duszności.

   Nadpłytkowości samoistnej (niektóre przypadki) - chorobie, która wpływa na płytki krwi (krwinki biorące udział w krzepnięciu krwi). Liczba płytek krwi może się zwiększyć, co powoduje powstawanie zakrzepów krwi. Może również nastąpić zaburzenie działania płytek, co powoduje krwawienia, takie jak krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł, łatwe powstawanie sińców.

   Mielofibrozie (niektóre przypadki) - chorobie, która powoduje zastąpienie szpiku kostnego (gdzie wytwarzane są krwinki) przez włóknistą, bliznowatą tkankę. Prowadzi to do zaburzenia wytwarzania białych i czerwonych krwinek. Może to powodować zmęczenie, powiększenie brzucha, krwawienia, powstawanie sińców.

•    Leczeniu przygotowującym przed przeszczepieniem komórek macierzystych układu krwiotwórczego. Zabieg ten polega na przeniesieniu komórek krwi ze szpiku kostnego zdrowego dawcy do szpiku kostnego pacjenta, w celu doprowadzenia do wytwarzania zdrowych komórek.

Należy zapytać lekarza, jeśli pacjent potrzebuje więcej informacji o tych chorobach.

Kiedy nie stosować leku Myleran:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent przyjmował w przeszłości Myleran i lek nie zadziałał.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Myleran należy poinformować lekarza:

•    pacjent jest aktualnie lub był ostatnio poddawany radioterapii;

•    pacjent choruje na chorobę wrodzoną krwi - talasemię;

•    pacjent kiedykolwiek chorował na dnę moczanową (ból i obrzęk stawów z powodu obecności kryształów kwasu moczowego). Może być konieczne leczenie dny przed rozpoczęciem stosowania leku Myleran.

Jeśli pacjent nie wie czy powyższe sytuacje odnoszą się do niego, należy przed zastosowaniem leku Myleran poradzić się lekarza lub farmaceuty.

•    Myleran zawiera laktozę, dlatego jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Myleran

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także leków ziołowych.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z leków wymienionych poniżej:

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z leków wymienionych poniżej:

•    inne leki cytotoksyczne (chemioterapię) - jeśli są stosowane razem z lekiem Myleran, istnieje większe ryzyko działań niepożądanych, takich jak zaburzenia oddychania;

•    fenytoina (stosowana w leczeniu drgawek i zapobieganiu drgawkom) - lekarz może chcieć zamienić fenytoinę na inny lek;

•    szczepionki zawierające żywe organizmy (takie jak doustna szczepionka przeciw polio, szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce) - Myleran może zmniejszać zdolność organizmu do zwalczania zakażeń;

•    itrakonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych) lub metronidazol (stosowany w zakażeniach bakteryjnych) - mogą spowodować ciężkie działania niepożądane, jeśli są stosowane razem z lekiem Myleran;

•    cyklofosfamid (stosowany w niektórych chorobach krwi) - jeśli stosowany jest razem z lekiem Myleran, najlepiej jeśli pierwsza dawka cyklofosfamidu jest podawana 24 godziny po podaniu ostatniej dawki leku Myleran lub później. Zmniejsza to ryzyko działań niepożądanych.

•    leki stosowane w znieczuleniu ogólnym w trakcie operacji w szpitalu lub u stomatologa. W takim przypadku należy powiedzieć lekarzowi lub stomatologowi o stosowaniu leku Myleran.

W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Myleran, jeśli planuje się dziecko. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Myleran może uszkodzić plemniki lub komórki jajowe. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w przypadku stosowania leku Myleran przez któregokolwiek z partnerów. Należy poprosić lekarza o poradę.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, ważne jest aby powiedziała o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Myleran.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Myleran. Należy poradzić się lekarza. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu busulfanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Biorąc pod uwagę mechanizm działania leku, nie przewiduje się ujemnego wpływu leku na tego typu aktywności.

Lek Myleran zawiera laktozę, dlatego jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

(patrz punkt: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Myleran).

3. Jak stosować lek Myleran

Myleran powinien być stosowany wyłącznie przez lekarza specjalistę z doświadczeniem w leczeniu chorób krwi.

Myleran należy zawsze stosować ściśle według wskazań lekarza. Ważne jest, aby lek przyjmować o właściwej porze. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody

•    Tabletek nie należy łamać, rozgniatać ani rozgryzać.

Stosowana dawka leku Myleran zależy od leczonej choroby krwi lub nowotworu krwi (patrz punkt 1).

•    W zależności od potrzeb lekarz może również zmienić dawkowanie w trakcie leczenia.

•    W niektórych przypadkach dawka może być zmieniona, jeśli pacjent ma nadwagę.

•    Jeśli pacjent otrzymuje duże dawki leku Myleran, lekarz może również przepisać inny lek zwany benzodiazepiną. Lek ten zapobiega drgawkom.

•    Podczas stosowania leku Myleran lekarz będzie regularnie wykonywał badania krwi. Ma to na celu kontrolę liczby krwinek we krwi. Na podstawie wyników tych badań lekarz może czasem zmienić dawkę leku.

Przewlekła białaczka granulocytowa (zwana również przewlekłą białaczką szpikową)

•    Zazwyczaj pierwsza dawka wynosi do 4 mg i może być podawana jest jako dawka pojedyncza. Lekarz następnie decyduje o wielkości kolejnych dawek na podstawie masy ciała pacjenta.

•    Zazwyczaj stosuje się kurs leczenia trwający 12 do 20 tygodni. Pacjent może otrzymać więcej niż jeden kurs leczenia.

•    Niektórzy pacjenci muszą przyjmować Myleran przez dłuższy czas. Jeśli pacjent musi stosować lek przez dłuższy czas, to zazwyczaj stosuje się dawkę 0,5 mg do 2 mg na każdy dzień. Jeśli stosowana dawka jest mniejsza niż 2 mg na każdy dzień, lekarz może zalecić przyjmowanie tabletek tylko w niektóre dni. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

•    Przewlekła białaczka szpikowa rzadko występuje u dzieci i dlatego nie ma zaleceń odnośnie dawki leku Myleran.

Czerwienica prawdziwa

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 4 do 6 mg każdego dnia.

•    Kurs leczenia trwa zwykle 4 do 6 tygodni. Taki kurs może być powtarzany.

•    Niektórzy pacjenci muszą przyjmować Myleran przez dłuższy czas. Jeśli pacjent musi przyjmować lek przez dłuższy czas, to zazwyczaj stosuje się dawkę 2 do 3 mg na każdy dzień. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Mielofibroza i nadpłytkowość samoistna

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 2 do 4 mg każdego dnia.

Przeszczepienie komórek macierzystych układu krwiotwórczego

•    Lek przyjmowany jest zazwyczaj w dniach 7, 6,5 i 4 przed dniem przeszczepienia (należy przyjąć, że dzień przeszczepienia jest dniem 0 i od tego dnia liczyć dni poprzedzające).

•    Przez dwa dni przed przeszczepieniem pacjent otrzymuje również lek cyklofosfamid. Cyklofosfamid może być podany po upływie 24 godzin od ostatniej dawki leku Myleran.

-    Dorośli -zazwyczaj stosowana dawka wynosi 1 mg na kilogram masy ciała. Taka dawka jest podawana co 6 godzin.

-    Dzieci - dawka jest ustalana w zależności od powierzchni ciała pacjenta. Ustalona dawka jest podawana co 6 godzin.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Myleran

W przypadku zażycia większej dawki leku lub zażycia leku przez inną osobę należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę, albo skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Myleran

Należy powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Myleran

Nie należy przerywać stosowania leku Myleran bez zalecenia lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Myleran może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować o tym lekarza, albo udać się do najbliższego szpitala:

•    gorączka lub jakiekolwiek objawy zakażenia (ból gardła, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia oddawania moczu);

   niespodziewane powstawanie sińców lub krwawienie, ponieważ może to oznaczać, że wytwarzanych jest za mało krwinek pewnego rodzaju;

•    jeśli pacjent nagle źle się poczuje (nawet, jeśli temperatura ciała jest prawidłowa).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań

niepożądanych, które również mogą wystąpić podczas stosowania tego leku:

Bardzo częste (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi;

•    nudności, wymioty, biegunka i owrzodzenie jamy ustnej - podczas stosowania dużych dawek leku Myleran;

•    żółte zabarwienie białkówek oczu lub skóry (żółtaczka) i uszkodzenie wątroby;

•    u kobiet może nastąpić zanik miesiączki, zaburzenia płodności i wcześniejszy początek menopauzy - podczas stosowania dużych dawek leku Myleran;

•    u dziewczynek proces dojrzewania płciowego może być opóźniony lub może nie nastąpić;

•    u chłopców i u mężczyzn wytwarzanie plemników może być opóźnione, zmniejszone lub zahamowane, a wielkość jąder może się zmniejszyć;

•    zapalenie płuc bez objawów zakażenia - zwane idiopatycznym zapaleniem płuc - podczas stosowania dużych dawek leku Myleran.

Częste (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zaburzenia pracy serca - zwłaszcza, jeśli pacjent choruje na wrodzoną chorobę krwi - talasemię;

•    zapalenie płuc, które powoduje duszność, kaszel i podwyższenie temperatury ciała - zwane śródmiąższowym zapaleniem płuc;

•    łysienie (podczas stosowania dużych dawek leku Myleran);

•    wystąpienie ciemnych plam na skórze;

•    obecność krwi w moczu oraz ból podczas oddawania moczu (zapalenie pęcherza moczowego) -podczas stosowania w tym samym czasie dużych dawek leku Myleran i leku zwanego cyklofosfamidem;

•    ostra białaczka.

Niezbyt częste (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    u kobiet może nastąpić zanik miesiączki, zaburzenia płodności i wcześniejszy początek menopauzy - podczas stosowania zwykłych dawek leku Myleran.

Rzadkie (występują nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    bardzo znaczne zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może powodować zmęczenie, osłabienie, powstawanie sińców i zwiększenie możliwości wystąpienia infekcji - zwane niedokrwistością aplastyczną;

•    drgawki lub napad padaczkowy - podczas stosowania dużych dawek leku Myleran;

•    zaćma lub inne choroby oczu - po przeszczepieniu szpiku kostnego i podczas stosowania dużych dawek leku Myleran;

•    nudności, wymioty, biegunka i owrzodzenie jamy ustnej - podczas stosowania zwykłych dawek leku Myleran. Objawy te można złagodzić dzieląc dobową dawkę leku na mniejsze dawki podawane w ciągu dnia.

•    żółtaczka (żółte zabarwienie białkówek oczu lub skóry) i uszkodzenie wątroby - podczas stosowania zwykłych dawek leku Myleran;

•    łysienie - podczas stosowania zwykłych dawek leku Myleran;

•    suchość w jamie ustnej, suchość warg, zmiany skórne, takie jak nadmierna suchość skóry, swędzenie, wysypka.

Bardzo rzadkie (występują nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    osłabienie siły mięśniowej, często powodujące opadanie powiek i trudności z mówieniem oraz poruszaniem rękoma i nogami - choroba zwana miastenią;

•    powiększenie piersi u mężczyzn;

•    osłabienie, odczuwanie silnego zmęczenia, utrata masy ciała, nudności, wymioty i ciemne plamy na skórze - objawy te przypominają chorobę Addisona (jednak czynność nadnerczy pozostaje prawidłowa).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Myleran

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Myleran, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać lek Myleran w temperaturze do 25oC.

•    Jeśli lekarz zaleci przerwanie stosowania leku, niewykorzystane tabletki należy zwrócić do farmaceuty, który zniszczy je w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania substancji niebezpiecznych. Tabletki należy zachować tylko w przypadku, gdy tak zaleci lekarz.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Myleran

Substancją czynną leku jest busulfan.

-    Każda tabletka leku Myleran zawiera 2 mg busulfanu.

-    Pozostałe składniki leku to laktoza jednowodna, skrobia żelowana, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna.

Jak wygląda lek Myleran i co zawiera opakowanie

Myleran ma postać okrągłych, obustronnie wypukłych, białych tabletek powlekanych, z wytłoczonym napisem „GX EF3” na jednej stronie i „M” na drugiej stronie. Opakowanie zawiera 25 lub 100 tabletek w butelce, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Aspen Pharma Trading Limited,

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin 24, Irlandia

Wytwórca:

EXCELLA GmbH, Nürnberger Strasse 12, 90537 Feucht, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2013

Myleran

Charakterystyka Myleran

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Myleran

2 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 2 mg busulfanu (Busulfanum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Okrągłe, obustronnie wypukłe, białe tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem „GX EF3” na jednej stronie i „M” na drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Myleran wskazany jest do leczenia kondycjonującego przed przeszczepieniem komórek macierzystych układu krwiotwórczego u pacjentów, u których skojarzone stosowanie dużych dawek busulfanu i cyklofosfamidu zostało uznane za najlepszą dostępną opcję terapeutyczną.

Myleran wskazany jest do leczenia paliatywnego przewlekłej fazy przewlekłej białaczki granulocytowej.

Myleran skutecznie wywołuje długotrwałą remisję czerwienicy prawdziwej, szczególnie u pacjentów ze znaczną nadpłytkowością.

Myleran może być skuteczny w leczeniu niektórych przypadków nadpłytkowości samoistnej i mielofibrozy.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Zalecenia ogólne:

Myleran stosowany jest zwykle w leczeniu cyklicznym lub w leczeniu ciągłym.

Dawkę należy dobierać indywidualnie, starannie kontrolując stan kliniczny i parametry morfologii krwi pacjenta. Jeżeli pacjent wymaga dobowej dawki mniejszej niż zawartość jednej tabletki, dawkę podtrzymującą można modyfikować poprzez wprowadzenie jednodniowych lub dłuższych przerw w podawaniu leku.

Tabletek nie należy dzielić (patrz punkt 6.6).

Pacjenci otyli

U pacjentów otyłych należy rozważyć dawkowanie w oparciu o pole powierzchni ciała lub w oparciu o skorygowany wskaźnik należnej masy ciała (patrz punkt 5.2).

Podczas ustalania szczegółowego schematu leczenia należy korzystać z odpowiedniej literatury fachowej.

Kondycjonowanie przed przeszczepieniem komórek macierzystych układu krwiotwórczego

W trakcie stosowania busulfanu w leczniu kondycjonującym przed przeszczepieniem komórek macierzystych układu krwiotwórczego zalecane jest monitorowanie stężenia leku.

Populacje

Dorośli

U pacjentów dorosłych zaleca się stosowanie busulfanu w dawce 1 mg/kg mc. co 6 godzin, przez cztery dni, rozpoczynając siedem dni przed przeszczepieniem. Cyklofosfamid stosuje się zazwyczaj w dawce 60 mg/kg mc. na dobę przez dwa dni, rozpoczynając po upływie 24 godzin od ostatniej dawki busulfanu (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Dzieci w wieku poniżej 18 lat

Busulfan może być stosowany zgodnie z lokalnymi protokołami do maksymalnej dawki 37,5 mg/ m2 pc. co 6 godzin przez cztery dni, rozpoczynając siedem dni przed przeszczepieniem. Dawkowanie cyklofosfamidu jest takie samo jak u dorosłych.

Przewlekła białaczka granulocytowa:

Dawkowanie u dorosłych

Indukcja remisji: Leczenie wdraża się zwykle natychmiast po rozpoznaniu, stosując dawkę 0,06 mg/kg mc./dobę, maksymalnie do 4 mg na dobę. Lek można podawać w pojedynczej dawce. Reakcja na leczenie produktem leczniczym Myleran jest zróżnicowana indywidualnie. U nielicznych pacjentów może występować szczególna wrażliwość szpiku kostnego na działanie leku (patrz punkt 4.4).

W fazie indukcji remisji parametry morfologii krwi należy kontrolować co najmniej raz w tygodniu. Zaleca się nanoszenie liczby krwinek białych na wykres w skali półlogarytmicznej.

Dawkę produktu leczniczego Myleran należy zwiększyć dopiero wtedy, gdy po 3 tygodniach stosowania leku brak oczekiwanej reakcji na leczenie.

Leczenie produktem leczniczym Myleran należy przerwać, gdy liczba krwinek białych zmniejszy się do 15- 25 x 109 /l, co następuje zwykle po 12-20 tygodniach podawania leku. Należy pamiętać, że po odstawieniu leku liczba krwinek białych może nadal ulegać zmniejszeniu przez około 2 tygodnie. Kontynuowanie leczenia po zmniejszeniu liczby krwinek białych do wartości 15-25 x 109 /l lub płytek krwi poniżej 100 x 109 /l wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia długotrwałej, a nawet nieodwracalnej aplazji szpiku kostnego.

Leczenie podtrzymujące: Długotrwałą kontrolę białaczki można osiągnąć bez dalszego podawania busulfanu. Leczenie ponownie rozpoczyna się zwykle, gdy liczba krwinek białych zwiększa się do 50 x 109/l lub, gdy ponownie pojawią się objawy choroby.

Niektórzy lekarze klinicyści preferują stałe stosowanie leczenia podtrzymującego, co jest bardziej praktyczne, jeśli okresy remisji są krótkie.

Celem leczenia podtrzymującego jest utrzymanie liczby krwinek białych w granicach 10 - 15 x 109/l. Parametry morfologii krwi należy kontrolować co najmniej raz na 4 tygodnie. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi od 0,5 do 2 mg na dobę, ale w indywidualnych przypadkach wymagane dawki mogą być znacznie mniejsze. Jeżeli pacjent wymaga dawki mniejszej niż zawartość jednej tabletki, dawkę podtrzymującą można modyfikować poprzez wprowadzenie jednodniowych lub dłuższych przerw w podawaniu leku.

UWAGA!: Należy stosować mniejsze dawki produktu leczniczego Myleran, jeśli podaje się go jednocześnie z innymi lekami cytotoksycznymi (patrz również punkty 4.8 i 4.5).

Dawkowanie u dzieci

Przewlekła białaczka granulocytowa rzadko występuje u dzieci.

Busulfan można stosować w leczeniu pacjentów, u których występuje wariant przewlekłej białaczki granulocytowej z obecnością chromosomu Philadelphia tzw. „Philadelphia- dodatni”. W przypadku pacjentów, u których występuje młodzieńczy, „Philadelphia- ujemny" wariant przewlekłej białaczki granulocytowej, reakcja na leczenie jest słaba.

Czerwienica prawdziwa

Zwykle podaje się od 4 do 6 mg na dobę przez 4 do 6 tygodni. Podczas leczenia należy starannie kontrolować parametry morfologii krwi, szczególnie liczbę płytek krwi.

Kolejne cykle terapii stosuje się po wystąpieniu nawrotu choroby. Można też prowadzić leczenie podtrzymujące stosując około połowy dawki podawanej w indukcji.

W przypadkach, gdy czerwienica jest leczona pierwotnie przez krwioupusty, można stosować krótkie cykle leczenia produktem leczniczym Myleran wyłącznie w celu ograniczenia liczby płytek krwi.

Mielofibroza

Zwykle początkowa dawka wynosi od 2 do 4 mg na dobę.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość szpiku kostnego w przypadku tego schorzenia, należy prowadzić bardzo staranną kontrolę parametrów morfologii krwi podczas leczenia.

Nadpłytkowość samoistna

Dawka wynosi zwykle od 2 do 4 mg na dobę.

Leczenie należy przerwać, jeśli liczba krwinek białych zmniejszy się poniżej 5 x 109/l lub, jeśli liczba płytek krwi zmniejszy się poniżej 500 x 109/l.

4.3.    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Myleran nie należy stosować u pacjentów, u których uprzednio obserwowano oporność choroby na leczenie busulfanem.

Produktu leczniczego Myleran nie należy podawać pacjentom, u których stwierdzono nadwrażliwość na busulfan lub którykolwiek składnik produktu leczniczego.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Myleran jest aktywnie działającym środkiem cytotoksycznym i powinien być stosowany wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w podawaniu tego rodzaju leków.

Immunizacja z użyciem żywych szczepionek może potencjalnie powodować infekcję u pacjentów w immunosupresji. Dlatego stosowanie żywych szczepionek u tych pacjentów nie jest zalecane.

Leczenie produktem leczniczym Myleran należy przerwać w przypadku wystąpienia działania toksycznego na układ oddechowy (patrz punkt 4.8).

Zwykle produktu leczniczego Myleran nie należy stosować jednocześnie z radioterapią lub wkrótce po radioterapii.

Myleran jest nieskuteczny po wystąpieniu transformacji blastycznej.

Jeśli wystąpi konieczność zastosowania znieczulenia ogólnego u pacjentów, u których podejrzewa się wystąpienie działania toksycznego na układ oddechowy, stężenie wdychanego tlenu powinno być utrzymywane na możliwie najniższym bezpiecznym poziomie. Po zabiegu należy prowadzić staranną kontrolę czynności oddechowych pacjenta.

U chorych na przewlekłą białaczkę granulocytową często występuje hiperurykemia oraz (lub) hiperurykozuria. Zaburzenia te należy skorygować przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Myleran. Podczas leczenia należy stosować odpowiednie środki, takie jak właściwe nawodnienie oraz podawanie allopurynolu, aby zapobiec hiperurykemii i niebezpieczeństwu wystąpienia nefropatii moczanowej.

Stosowanie dawek standardowych

W przypadku jednoczesnego stosowania itrakonazolu lub metronidazolu oraz standardowych dawek busulfanu, pacjentów należy ściśle monitorować czy nie występują u nich objawy toksyczności busulfanu. Zaleca się kontrolę parametrów morfologii krwi raz w tygodniu (patrz punkt 4.5).

Monitorowanie

Aby zapobiec wystąpieniu nadmiernej mielosupresji i wywołaniu nieodwracalnej aplazji szpiku kostnego, należy starannie prowadzić kontrolę parametrów morfologii krwi przez cały okres leczenia produktem leczniczym Myleran (patrz punkt 4.8).

Stosowanie dużych dawek

Pacjentom, u których zastosowano duże dawki produktu leczniczego Myleran, należy profilaktycznie podać leki przeciwdrgawkowe - zaleca się raczej benzodiazepinę niż fenytoinę.

Zaobserwowano, że jednoczesne stosowanie itrakonazolu lub metronidazolu oraz dużych dawek busulfanu związane jest ze zwiększonym ryzykiem toksyczności busulfanu (patrz punkt 4.5). Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie metronidazolu i dużych dawek busulfanu. Decyzję dotyczącą jednoczesnego stosowania itrakonazolu i dużych dawek busulfanu lekarz prowadzący powinien podjąć w oparciu o ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Obserwowano zmniejszoną częstość występowania zespołu zamknięcia żył wątrobowych (ang. HVOD) i innych działań toksycznych związanych z chemioterapią u pacjentów otrzymujących duże dawki produktu leczniczego Myleran oraz cyklofosfamid, w przypadkach, gdy cyklofosfamid podawano po upływie powyżej 24 godzin od podania ostatniej dawki busulfanu.

Środki bezpieczeństwa podczas kontaktu z produktem leczniczym Myleran

Patrz punkt 6.6.

Myleran wykazał działanie genotoksyczne w badaniach nieklinicznych (patrz punkt 5.3). Mutagenność

W komórkach pacjentów przyjmujących busulfan, obserwowano różne aberracje chromosomalne. Rakotwórczość

W oparciu o wyniki krótkotrwałych badań, IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem -WHO) zakwalifikowała Myleran jako lek potencjalnie rakotwórczy. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy stosowaniem produktu leczniczego Myleran i wystąpieniem raka.

Opisywano rozległą dysplazję nabłonka u pacjentów leczonych długotrwale produktem leczniczym Myleran, a niektóre zmiany przypominały stany przedrakowe.

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Myleran opisywano występowanie wielu nowotworów złośliwych.

Zwiększa się liczba dowodów na to, że Myleran, podobnie jak inne związki alkilujące, jest białaczkotwórczy. W prospektywnym badaniu kontrolowanym, w którym Myleran podawano przez 2 lata jako środek uzupełniający chirurgiczne leczenie raka płuc, po długotrwałej obserwacji wykazano zwiększoną częstość występowania ostrej białaczki w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Częstość występowania guzów litych nie była zwiększona.

Chociaż ostra białaczka prawdopodobnie jest jednym z etapów naturalnego przebiegu czerwienicy prawdziwej, jednak długotrwałe stosowanie środków alkilujących może zwiększyć częstość jej występowania.

Ze względu na potencjalnie rakotwórcze działanie produktu leczniczego Myleran, produkt leczniczy należy stosować z wielką rozwagą w leczeniu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej. U młodszych pacjentów oraz u pacjentów bez objawów klinicznych choroby należy unikać stosowania produktu leczniczego Myleran z powodu powyższych wskazań. Jeśli konieczne jest zastosowanie leku, należy stosować jak najkrótsze cykle leczenia.

Produkt leczniczy zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Szczepienie żywymi szczepionkami nie jest zalecane u pacjentów w immunosupresji (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie innych środków cytotoksycznych może powodować sumowanie się działania toksycznego na układ oddechowy.

Podawanie fenytoiny pacjentom, u których zastosowano duże dawki produktu leczniczego Myleran może powodować zmniejszenie tzw. efektu mieloablacyjnego.

U pacjentów otrzymujących jednocześnie itrakonazol i duże dawki busulfanu odnotowano zmniejszenie klirensu busulfanu o około 20%, z jednoczesnym zwiększeniem stężenia busulfanu w osoczu. Stwierdzono również, że stosowanie metronidazolu powodowało zwiększenie najniższego stężenia busulfanu o około 80%. Flukonazol nie wpływał na klirens busulfanu. W związku z powyższym skojarzone stosowanie dużych dawek busulfanu oraz itrakonazolu lub metronidazolu jest związane ze zwiększeniem ryzyka toksyczności busulfanu.

Obserwowano zmniejszoną częstość występowania zespołu zamknięcia żył wątrobowych (ang. HVOD) i innych działań toksycznych związanych z chemioterapią u pacjentów otrzymujących duże dawki produktu leczniczego Myleran oraz cyklofosfamid, w przypadkach, gdy cyklofosfamid podawano po upływie powyżej 24 godzin od podania ostatniej dawki busulfanu.

4.6.    Ciąża i laktacja Ciąża

Tak jak w przypadku wszystkich leków cytotoksycznych, należy zalecić stosowanie skutecznej antykoncepcji w przypadku stosowania produktu leczniczego Myleran przez któregokolwiek z partnerów.

Gdy tylko jest to możliwe, należy unikać stosowania produktu leczniczego Myleran w okresie ciąży. W badaniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3) stwierdzono potencjalne działanie teratogenne, a ekspozycja na lek w drugiej połowie ciąży powodowała zaburzenia płodności u potomstwa. W każdym przypadku należy rozważyć potencjalne zagrożenie dla płodu wobec oczekiwanego efektu terapeutycznego u matki.

Opisywano nieliczne przypadki wad wrodzonych, niekoniecznie związanych ze stosowaniem busulfanu. Podawanie leku w trzecim trymestrze ciąży może spowodować upośledzenie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu. Jednakże istnieje wiele doniesień o przypadkach urodzeń zdrowych dzieci, których matki stosowały Myleran, nawet w pierwszym trymestrze ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo czy Myleran i jego metabolity są wydzielane do pokarmu kobiecego. Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania produktu leczniczego Myleran.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych dotyczących wpływu busulfanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Biorąc pod uwagę mechanizm działania leku, nie przewiduje się ujemnego wpływu na tę zdolność.

4.8.    Działania niepożądane

Brak nowoczesnej dokumentacji klinicznej, mogącej służyć za podstawę określenia częstości występowania działań niepożądanych. Częstość występowania działań niepożądanych może różnić się w zależności od dawki oraz jednoczesnego stosowania innych leków.

Działania niepożądane zostały pogrupowane według częstości występowania, określonej w następujący sposób: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, <1/10); niezbyt często (> 1/1000, <1/100); rzadko (> 1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Często    wtórna ostra białaczka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często    zależne od dawki hamowanie czynności szpiku kostnego objawiające się

leukopenią i w szczególności małopłytkowością

Rzadko    niedokrwistość aplastyczna

Rzadko obserwowano niedokrwistość aplastyczną (czasami nieodwracalną), zwykle po długotrwałym stosowaniu dawek standardowych, jak również po leczeniu dużymi dawkami busulfanu.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko    drgawki w przypadku stosowania dużych dawek (patrz punkt 4.5 i 4.4)

Bardzo rzadko    miastenia

Zaburzenia oka

Rzadko    Zmiany w soczewkach i zaćma, które mogą być obustronne;

ścieńczenie rogówki występujące po przeszczepieniu szpiku kostnego poprzedzonym zastosowaniem busulfanu w dużych dawkach

Zaburzenia serca

Często    tamponada serca u pacjentów z talasemią otrzymujących duże dawki

busulfanu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej, śródpiersia

Bardzo często    idiopatyczne zapalenie płuc (ang. Idiopathic pneumonia syndrome) po

zastosowaniu dużych dawek busulfanu

Często    śródmiąższowe zapalenie płuc po długotrwałym stosowaniu dawek

standardowych

Toksyczność płucna, zarówno po zastosowaniu dużych dawek, jak i dawek standardowych, typowo objawia się niespecyficznym, suchym kaszlem, dusznością, niedotlenieniem z objawami nieprawidłowej czynności płuc. Jednoczesne stosowanie innych środków cytotoksycznych może powodować sumowanie się działania toksycznego na układ oddechowy (patrz punkt 4.5). Zastosowanie radioterapii może zaostrzyć subkliniczne uszkodzenie płuc, spowodowane uprzednio przez busulfan. Wystąpienie objawów uszkodzenia płuc źle rokuje dla pacjenta, nawet jeśli busulfan zostanie odstawiony w chwili rozpoznania. Dowody na skuteczność kortykosteroidów w takim przypadku są nikłe.

Idiopatyczne zapalenie płuc jest nieinfekcyjnym, rozlanym zapaleniem płuc, które zazwyczaj pojawia się w ciągu trzech miesięcy od zastosowania dużych dawek busulfanu w leczeniu kondycjonującym przed allogenicznym czy autologicznym przeszczepem komórek macierzystych układu krwiotwórczego. Obserwowano również rozsiane krwotoki pęcherzykowe po płukaniu oskrzelików. W badaniu RTG klatki piersiowej i w skanach z tomografii komputerowej obserwowano rozlane nacieki lub niespecyficzne zmiany ogniskowe, w badaniu bioptatów stwierdzano śródmiąższowe zmiany zapalne i rozsiane uszkodzenia pęcherzyków, czasami z włóknieniem.

Śródmiąższowe zapalenie płuc może wystąpić po zastosowaniu dawek standardowych i prowadzić do włóknienia płuc. Zwykle związane jest to z długotrwałym, kilkuletnim stosowaniem produktu leczniczego Myleran. Początek choroby jest zazwyczaj podstępny, choć czasami może przebiegać ostro. Badanie histologiczne wykazuje atypowe zmiany nabłonka pęcherzyków płucnych i oskrzelików oraz obecność komórek olbrzymich z dużymi, hiperchromatycznymi jądrami. Patologiczne zmiany w płucach mogą zostać powikłane nakładającymi się zakażeniami. Istnieją doniesienia o wystąpieniu kostnienia oraz zwapnienia dystroficznego w obrębie płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty,

biegunka, owrzodzenia jamy ustnej, podczas stosowania dużych dawek

Rzadko    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty,

biegunka, owrzodzenia jamy ustnej, podczas stosowania dawek standardowych; objawy te można złagodzić stosując dawki podzielone

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często    hiperbilirubinemia, żółtaczka, zespół zamknięcia żył wątrobowych (patrz punkt

4.4, 4.5) i śródzrazikowe zwłóknienie zatokowe z zanikiem i marwicą komórek wątrobowych

Rzadko    żółtaczka cholestatyczna i zaburzenia czynności wątroby podczas stosowania

dawek standardowych. Śródzrazikowe zwłóknienie zatokowe.

Busulfan w zasadzie nie jest uważany za lek hepatotoksyczny w standardowych dawkach terapeutycznych. Jednakże w retrospektywnych badaniach wyników autopsji pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę granulocytową, leczonych małymi dawkami produktu leczniczego Myleran przez co najmniej 2 lata, stwierdzono występowanie śródzrazikowego zwłóknienia zatokowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często    łysienie podczas stosowania dużych dawek

przebarwienia skóry (patrz Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania)

Rzadko    łysienie podczas stosowania dawek standardowych, reakcje skórne takie jak

pokrzywka, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, późna porfiria skórna, wysypka skórna typowa dla allopurynolu, nadmierna suchość i wrażliwość skóry z całkowitym zahamowaniem wydzielania potu, suchość błon śluzowych jamy ustnej oraz zajady, zespół Sjogrena . Obserwowano zwiększoną reakcję skórną na radioterapię, w przypadku, gdy była ona stosowana wkrótce po podaniu dużych dawek busulfanu.

Przebarwienie, występuje w szczególności u pacjentów o ciemnej karnacji. Najwyraźniejsze zmiany występują często na szyi, górnej części tułowia, brodawkach sutkowych, brzuchu i w bruzdach na dłoniach. Przebarwienie może również wystąpić jako element zespołu objawów klinicznych (patrz Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często    krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego podczas stosowania dużych dawek

w skojarzeniu z cyklofosfamidem

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często


Niezbyt często


Bardzo rzadko


zahamowanie czynności jajników i brak miesiączki z objawami menopauzalnymi u kobiet w okresie rozrodczym, u których stosowano duże dawki busulfanu; ciężka i utrzymująca się niewydolność jajników, w tym upośledzenie dojrzewania obserwowane po zastosowaniu dużych dawek busulfanu zarówno u młodych dziewczynek jak i dziewcząt w początkowej fazie dojrzewania.

niepłodność, azoospermia i atrofia jąder u mężczyzn otrzymujących busulfan.

zahamowanie czynności jajników i brak miesiączki z objawami menopauzalnymi u kobiet w okresie rozrodczym, u których stosowano standardowe dawki busulfanu. W bardzo rzadkich przypadkach odnotowano powrót czynności jajników pomimo kontynuowania leczenia.

ginekomastia


Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko    zespół objawów klinicznych* (osłabienie, uczucie silnego zmęczenia, brak

łaknienia, utrata masy ciała, nudności, wymioty i przebarwienie skóry) przypominający niewydolność kory nadnerczy (choroba Addisona), ale bez odchyleń w badaniach biochemicznych, charakterystycznych dla niewydolności kory nadnerczy, bez przebarwienia błon śluzowych i łysienia (patrz Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej).

Rzadko


rozległa dysplazja nabłonków

* Zespół zaobserwowano w kilku przypadkach po długotrwałej terapii busulfanem. Objawy czasami ustępowały po odstawieniu busulfanu.

U pacjentów leczonych busulfanem opisywano wiele zmian histologicznych i cytologicznych, w tym rozległą dysplazję nabłonka szyjki macicy, oskrzeli i innych. Większość doniesień dotyczy długotrwałego stosowania produktu leczniczego, lecz opisywano również przemijające zmiany w nabłonkach po krótkotrwałym leczeniu dużymi dawkami busulfanu.

4.9. Przedawkowanie

Objawy

Toksycznością ostrą, ograniczającą wielkość możliwej do zastosowania dawki produktu leczniczego Myleran, jest mielosupresja (patrz punkt 4.8).

Głównym objawem przewlekłego przedawkowania jest zahamowanie czynności szpiku kostnego oraz pancytopenia.

Postępowanie

Nie istnieje znane antidotum. W leczeniu przedawkowania należy rozważyć dializoterapię, ponieważ istnieje jedno doniesienie o jej skuteczności w przypadku przedawkowania busulfanu.

Należy zastosować odpowiednie leczenie wspomagające w okresie toksyczności hematologicznej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, leki alkilujące - estry kwasu sulfonowego.

Kod ATC: L01AB01.

Mechanizm działania

Busulfan (dwumetanosulfonian 1,4-butanodiolu) jest lekiem cytotoksycznym - dwufunkcyjnym środkiem alkilującym. Uważa się, że wiązanie z DNA odgrywa rolę w mechanizmie działania leku. Wyizolowano również dwuguanylowe pochodne busulfanu, lecz nie wykazano w sposób jednoznaczny obecności wiązań krzyżowych pomiędzy nićmi DNA.

Nie wyjaśniono w pełni mechanizmu wybiórczego wpływu busulfanu na granulopoezę. Pomimo że nie powoduje wyleczenia, Myleran skutecznie zmniejsza całkowitą masę granulocytową, łagodząc objawy choroby i poprawiając stan kliniczny pacjenta.

Wykazano, że wyniki leczenia produktem leczniczym Myleran są bardziej korzystne niż naświetlanie śledziony w odniesieniu do czasu przeżycia i stężenia hemoglobiny oraz równoważne w kontrolowaniu wielkości śledziony.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Biodostępność busulfanu po podaniu doustnym wykazuje znaczne różnice osobnicze i wynosi u dorosłych od 47% do 103% (średnio 68%).

Pole powierzchni pod krzywą stężeń (AUC) i maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) busulfanu wykazują liniową zależność od dawki. Po podaniu doustnym pojedynczej dawki 2 mg AUC i Cmax busulfanu wynosiły odpowiednio 125±17 nanogramówh/ml i 28±5 nanogramów/ml. Odstęp czasu pomiędzy podaniem busulfanu a wykryciem go w osoczu wynosił do 2 godzin.

Stosowanie dużych dawek

Lek oznaczano stosując chromatografię gazowo-cieczową z użyciem detektora z wychwytem elektronów lub wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC).

U dorosłych po doustnym zastosowaniu dużych dawek busulfanu (1 mg/kg mc. co 6 godzin przez 4 dni) AUC i Cmax wykazywały znaczną zmienność i wynosiły odpowiednio 8260 nanogramów.h/ml (zakres 2484 do 21090) i 1047 nanogramów/ml (zakres 295 do 2558) podczas stosowania metody HPLC oraz 6135 nanogramów^h/ml (zakres 3978 do 12304) i 1980 nanogramów/ml (zakres 894 do 3800) podczas stosowania chromatografii gazowej.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji busulfanu o dorosłych wynosi 0,64±0,12 l/kg.

U pacjentów leczonych dużymi dawkami busulfanu wykazano obecność leku w płynie mózgowo-rdzeniowym w stężeniach zbliżonych do stężeń notowanych w osoczu. Średni stosunek stężenia busulfanu w płynie mózgowo rdzeniowym do stężenia w osoczu wynosi 1,3 : 1. Stosunek stężenia leku w ślinie do stężenia w osoczu wynosi 1,1 : 1.

Odnotowano następujące, bardzo zróżnicowane wartości odwracalnego wiązania leku z białkami osocza: od statystycznie nieistotnych do około 55%. Stopień trwałego wiązania leku z krwinkami i białkami osocza wynosi odpowiednio 47% i 32%.

Metabolizm

Busulfan jest metabolizowany głównie na drodze sprzęgania z glutationem, w wątrobie, z udziałem S-transferazy glutationowej.

W moczu pacjentów leczonych dużymi dawkami busulfanu wykryto następujące metabolity leku: 3-hydroksysulfolan, 1-tlenek tetrahydrotiofenu oraz sulfolan. W postaci niezmienionej busulfan jest wydalany w moczu tylko w niewielkich ilościach.

Eliminacja

Końcowy okres półtrwania busulfanu wynosi od 2,3 do 2,8 godzin. Klirens busulfanu u dorosłych wynosi od 2,4 do 2,6 ml/min/kg mc. Końcowy okres półtrwania busulfanu zmniejsza się po dawkowaniu wielokrotnym, co wskazuje na możliwość nasilania własnego metabolizmu przez busulfan.

W niewielkich ilościach (1-2%) busulfan w postaci niezmienionej jest wydalany w moczu.

Specjalne populacje pacjentów

Dzieci

Biodostępność busulfanu po podaniu doustnym wykazuje znaczne różnice osobnicze i wynosi u dzieci od 22% do 120% (średnio 80%).

Klirens osoczowy u dzieci jest od 2 do 4 razy większy niż u dorosłych otrzymujących dawkę 1 mg/ kg mc. co 6 godzin przez 4 dni. Dawkowanie leku u dzieci w oparciu o pole powierzchni ciała skutkowało uzyskaniem wartości AUC i Cmax podobnych do wartości uzyskanych u dorosłych. Pole powierzchni pod krzywą stężeń było o połowę mniejsze u dzieci w wieku poniżej 15 lat niż u dorosłych, a u dzieci w wieku poniżej 3 lat osiągało jedną czwartą wartości stwierdzanych u dorosłych.

Objętość dystrybucji busulfanu o dzieci wynosi 1,15±0,52 l/kg.

Po podaniu busulfanu w dawce 1 mg/ kg mc. co 6 godzin przez 4 dni stosunek stężenia busulfanu w płynie mózgowo rdzeniowym do stężenia w osoczu wynosił 1,02 : 1. Natomiast po podaniu busulfanu w dawce 37,5 mg/m2 co 6 godzin przez 4 dni stosunek ten wynosił 1,39 : 1.

Pacjenci otyli

Stwierdzono, że otyłość powoduje zwiększenie klirensu busulfanu. U pacjentów otyłych należy rozważyć dawkowanie w oparciu o pole powierzchni ciała lub w oparciu o skorygowany wskaźnik należnej masy ciała.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Mutagenność

W badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych na bakteriach, grzybach, Drosophila i hodowlach mysich komórek chłoniaka wykazano mutagenne działanie busulfanu.

Badania cytogenetyczne in vivo na gryzoniach wykazały zwiększoną częstość występowania aberracji chromosomalnych po leczeniu busulfanem zarówno w komórkach somatycznych jak i rozrodczych.

Rakotwórczość

Ograniczone dane z badań nieklinicznych wskazują, że busulfan jest rakotwórczy u zwierząt (patrz punkt 4.4).

Teratogenność

Istnieją dane z badań na zwierzętach, potwierdzające, iż busulfan powoduje wady płodu i działania niepożądane u potomstwa, w tym uszkodzenie układu mięśniowo-szkieletowego, małą masę i długość urodzeniową, zaburzenia rozwoju gonad oraz wpływa na płodność.

Płodność

Busulfan wpływa na spermatogenezę u zwierząt eksperymentalnych. Ograniczone badania na samicach wykazują znaczny i nieodwracalny wpływ na płodność, poprzez redukcję liczby oocytów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna Skrobia żelowana Magnezu stearynian

skład otoczki: Opadry White OY-S-7322 (hypromeloza, tytanu dwutlenek, triacetyna)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie odnotowano.

6.3.    Okres ważności 3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

25 szt., 100 szt.

butelka ze szkła oranżowego w tekturowym pudełku

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Środki bezpieczeństwa konieczne podczas kontaktu z produktem leczniczym Myleran

Jeśli otoczka tabletki nie jest uszkodzona, to dotykanie tabletek jest bezpieczne.

Tabletek produktu leczniczego Myleran nie należy dzielić.

Podczas kontaktu z produktem leczniczym Myleran zaleca się postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi leków cytotoksycznych.

Postępowanie z niewykorzystaną częścią leku

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych związków.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin 24,

Irlandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/2779

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.01.1993/13.05.1999/20.07.2004/15.06.2005/31.03.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Grudzień 2013

Myleran