Imeds.pl

Nalewka Z Kwiatu Arniki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nalewka z kwiatu arniki

Arnicae tinctura

Koncentrat do sporządzania roztworu na skórę i śluzówkę jamy ustnej

[1 ml/ml]

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nalewka z kwiatu arniki i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nalewka z kwiatu arniki

3.    Jak stosować lek Nalewka z kwiatu arniki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nalewka z kwiatu arniki

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Nalewka z kwiatu arniki i w jakim celu się go stosuje

Lek Nalewka z kwiatu arniki występuje w postaci koncentratu do sporządzania roztworu na skórę i śluzówkę jamy ustnej zawierającego nalewkę z koszyczka arniki (Arnicae tinctura) jako substancję czynną przygotowaną zgodnie z recepturą zamieszczoną w Farmakopei Polskiej. Lek ułatwia gojenie, ma właściwości przeciwzapalne, antyseptyczne.

Wskazania do stosowania:

Lek Nalewka z kwiatu arniki stosowany jest w postaci okładów na skórę w leczeniu siniaków, stłuczeń, zwichnięć i ukąszeń owadów, a także w postaci roztworu do płukania w zapaleniu dziąseł czy owrzodzeniach, np. typu aft.

Jeśli po upływie 4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nalewka z kwiatu arniki Kiedy nie stosować leku Nalewka z kwiatu arniki:

- w przypadku nadwrażliwości na arnikę oraz inne rośliny z rodziny złożonych Asteraceae (Compositae)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

Lek Nalewka z kwiatu arniki jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na otwarte rany.

Jeżeli podczas stosowania leku objawy nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Nalewka z kwiatu arniki a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak doniesień dotyczących interakcji z innymi lekami w trakcie stosowania produktu Nalewka z kwiatu arniki.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu, nie zaleca się przyjmowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek Nalewka z kwiatu arniki nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.    Jak stosować lek Nalewka z kwiatu arniki

Lek Nalewka z kwiatu arniki należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie:

W przypadku stosowania do okładów na stłuczenia i obrzęki, należy rozcieńczyć nalewkę z wodą 3-10 -krotnie.

W przypadku stosowania do płukania w stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej, rozcieńczyć nalewkę z wodą 10-krotnie. Nie połykać.

Jeśli po upływie 4 dni stosowania leku objawy nasilają się, należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nalewka z kwiatu arniki

Nie są znane żadne przypadki przedawkowania leku Nalewka z kwiatu arniki.

Pominięcie zastosowania leku Nalewka z kwiatu arniki

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Nalewka z kwiatu arniki.

Przerwanie stosowania leku Nalewka z kwiatu arniki

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Nalewka z kwiatu arniki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na skutek przyjmowania leku mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak swędzenie, zaczerwienienie skóry, wypryski. Częstość występowania tych objawów niepożądanych nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr telefonu 22 49 21 301, nr faksu 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Nalewka z kwiatu arniki

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nalewka z kwiatu arniki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nalewka z kwiatu arniki

100 g kropli zawiera:

100 g nalewki z kwiatu arniki (Arnicae tinctura) przygotowanej zgodnie z recepturą Farmakopei Polskiej z koszyczka arniki, etanolu i wody. Produkt zawiera 66 - 69% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Nalewka z kwiatu arniki i co zawiera opakowanie

Lek Nalewka z kwiatu arniki ma postać przezroczystej, żółtobrunatnej cieczy o zapachu arniki. Opakowanie zawiera:

- 35 g, 100 g w butelce ze szkła barwnego z zakrętką polietylenową w pudełku tekturowym z ulotką. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Tel. 12 657 40 40

Fax: 12 657 40 40 wew. 34

e-mail: amara@amara.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3