Imeds.pl

Nasirus Forte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjentaInhalyptus forte, 200 mg, kapsułki miękkie

Eucalypti aetheroleum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek tennależy zawsze przyjmować zgodnie z opisemw ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

Co to jest lek Inhalyptus forte i w jakim celu siÄ™ go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Inhalyptus forte

Jak przyjmować lek Inhalyptus forte

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Inhalyptus forte

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Inhalyptus forte i w jakim celu siÄ™ go stosuje

Inhalyptus forte jest produktem leczniczym roślinnym, w postaci kapsułek miękkich, zawierającym 200 mg olejku eukaliptusowego na kapsułkę. Olejek eukaliptusowy zwiększa wydzielanie prawidłowego śluzu i powoduje rozrzedzenie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych. Inhalyptus forte ma działanie sekretomotoryczne, tzn. że zwiększa ruch rzęsek nabłonka i ułatwia ich oczyszczanie. Lek działa wykrztuśnie.


Lek Inhalyptus forte stosowany jest:

- wspomagająco w chorobach przeziębieniowych i stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z towarzyszącym kaszlem, katarem i trudnością z odkrztuszaniem lepkiego śluzu,

- wspomagajÄ…co w nieropnych stanach zapalnych zatok przynosowych.


Informacje ważne przed zastosowaniem leku Inhalyptus forte

Kiedy nie stosować leku Inhalyptus forte

- jeśli rozpoznano nadwrażliwość na składniki olejku eukaliptusowego lub którykolwiek ze składników leku,

- jeśli występują stany zapalne w obrębie przewodu pokarmowego i dróg żółciowych oraz ciężkie choroby wątroby.Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Inhalyptus forte

W przypadku gdy objawy utrzymują się dłużej niż tydzień lub gdy wystąpią duszności, podwyższona temperatura ciała, odkrztuszanie ropnej lub krwistej wydzieliny pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.


Inne leki i Inhalyptus forte

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W zalecanych dawkach nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji z innymi lekami.


Lek Inhalyptus forte z jedzeniem, piciem, alkoholem


Środki spożywcze bogate w tłuszcz mogą zmieniać wchłanianie olejków eterycznych z racji lipofilnego charakteru olejków. Dlatego lek powinien być przyjmowany pół godziny przed posiłkiem. Ze względu na brak danych leku nie należy przyjmować podczas spożywania alkoholu.


Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie ustalono wpływu leku na płodność.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych

i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jak stosować lek Inhalyptus forte

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Stosować doustnie.


Zalecana dawka to :

- dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: 1 kapsułkę 2 – 3 razy dziennie.

- dzieci poniżej 12 roku życia: nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

Lek Inhalyptus forte należy przyjmować pół godziny przed posiłkiem, popijając chłodnym płynem.

Kapsułki połykać w całości, nie rozgryzać.


Kapsułki Inhalyptus forte należy stosować do czasu ustąpienia objawów, zazwyczaj przez 1 tydzień.


Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia.

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 roku życia.W przypadku zażycia znacznie większej dawki leku Inhalyptus forte niż zalecana

Zatrucie objawia się gwałtownie palącym bólem w nadbrzuszu i bólem w jamie brzusznej, spontanicznymi wymiotami, zaburzeniami oddechu, skurczami oskrzeli, depresją oddechową, przyspieszonym oddechem i zwężeniem źrenic; może dojść także do utraty przytomności, szczególnie w przypadku dzieci. Zatrucie to może przypominać zatrucie opiatami, ale w przypadku zatrucia olejkiem eukaliptusowym w oddechu wyczuwalny jest charakterystyczny eukaliptusowy zapach.

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia należy niezwłocznie wezwać lekarza, można podać węgiel aktywowany i sorbitol.


Przyjęcie 30 ml olejku eukaliptusowego (co odpowiada ok. 136 kapsułkom leku Inhalyptus forte) uważa się za śmiertelne, ale niebezpieczne może okazać się też przyjęcie przez osoby dorosłe 4–5 ml olejku eukaliptusowego (co odpowiada ok. 18 – 23 kapsułkom) czy 1,9 g olejku eukaliptusowego przez dzieci (co odpowiada 9 – 10 kapsułkom). W przypadku dzieci nie istnieje ścisły związek pomiędzy przyjętą dawką olejku eukaliptusowego a objawami toksycznymi. 2,5 ml olejku eukaliptusowego (co odpowiada ok. 11 kapsułkom) u jednych dzieci kończyło się zatruciem, podczas gdy u innych nie wywoływało objawów toksycznych.


Pominięcie zastosowania leku Inhalyptus forte

Należy kontynuować zalecane dawkowanie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Podczas stosowania leku Inhalyptus forte mogą wystąpić:

- reakcje alergiczne u osób nadwrażliwych na składniki olejku eukaliptusowego, odbijanie,

- w rzadkich przypadkach mogą wystąpić mdłości, wymioty, biegunka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek reakcje nadwrażliwości na lek terapia nim nie powinna być kontynuowana.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Jak przechowywać lek Inhalyptus forte

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła i wilgoci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie należy stosować leku Inhalyptus forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Inhalyptus forte

SubstancjÄ… czynnÄ… leku Inhalyptus forte jest olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum).

1 kapsułka zawiera 200 mg olejku eukaliptusowego.


Pozostałe składniki to: bursztynian żelatyny, glicerol 85%.


Jak wyglÄ…da lek Inhalyptus forte i co zawiera opakowanie.

Opakowaniem bezpośrednim leku Inhalyptus forte jest blister z folii Al/PVC/PVDC zawierający 15 kapsułek miękkich. Opakowaniem zewnętrznym jest tekturowe pudełko zawierające 1 lub 2 blistry.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą.

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

___________________________________________________________________________Inhalyptus forte, ulotka dla pacjenta, 12.06.2013