Imeds.pl

Nasorin 0,5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nasorin, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Nasorin, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Nasorin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych (patrz punkt 4) lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nasorin, aerozol do nosa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nasorin, aerozol do nosa

3.    Jak stosować lek Nasorin, aerozol do nosa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nasorin, aerozol do nosa

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NASORIN AEROZOL DO NOSA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ksylometazolina, substancja czynna zawarta w leku, obkurcza naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, zmniejszając w ten sposób powstały z różnych przyczyn obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwia oddychanie przez nos. Działanie rozpoczyna się wkrótce po zastosowaniu leku i utrzymuje się przez 6 do 8 godzin.

Lek jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa, występujących w przebiegu przeziębienia i zapalenia zatok przynosowych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NASORIN AEROZOL DO

NOSA

Kiedy nie stosowac leku Nasorin, aerozol do nosa:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ksylometazolinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Nasorin,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z zamkniętym kątem przesączania,

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z nieznaczną wydzieliną lub bez wydzieliny (suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa)

-    jeśli pacjent miał niedawno operację mózgu z dostępu przez nos lub jamę ustną.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nasorin, aerozol do nosa:

Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku, w przypadku:

-    skłonności do nadwrażliwości na sympatykomimetyki (produkty podobne do adrenaliny); zastosowanie leku u takich osób może powodować senność, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia rytmu lub wzrost ciśnienia krwi,

-    choroby układu sercowo-naczyniowego,

-    nadciśnienia tętniczego,

-    nadczynności tarczycy (nadmierna aktywność tarczycy),

-    cukrzycy,

-    guza chromochłonnego (guz produkujący hormon w rdzeniu nadnerczy),

-    rozrostu gruczołu krokowego (zwiększenie rozmiarów prostaty).

Stosowanie leku Nasorin, aerozol do nosa z innymi lekami

Nie zaleca się równoczesnego stosowania leku Nasorin z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak: trój- lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub z inhibitorami MAO (inhibitorami monoaminooksydazy) ani przez dwa tygodnie po zastosowaniu inhibitorów MAO.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie, w tym lekach wydawanych na receptę i lekach, które wydawane są bez recepty, lekach ziołowych i produktach pochodzenia naturalnego. Należy również powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych ostatnio.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wolno stosować leku w czasie ciąży. Stosowanie leku w czasie karmienia piersią należy przedyskutować z lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK NASORIN, AEROZOL DO NOSA

Nasorin, 0,5 mg/ml

Nasorin, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa jest przeznaczony do leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku 2-10 lat.

U dzieci należy stosować 1 dawkę aerozolu, w razie konieczności, do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 6 - 8 godzin, (tj. nie częściej niż trzy razy na dobę) przez maksymalnie 5 dni.

Dzieciom aerozol należy podawać w pozycji siedzącej. W trakcie podawania małe dzieci powinny siedzieć na kolanach osoby podającej lek.

Nie zaleca się stosowania tego produktu u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U pacjentów w wieku powyżej 10 lat należy stosować leku Nasorin o stężeniu 1 mg/ml.

Nasorin, 1 mg/ml

Nasorin, 1 mg/ml, aerozol do nosa jest przeznaczony do leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku powyżej 10 lat i dorosłych.

Należy stosować 1 - 2 dawki aerozolu, w razie konieczności, do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 6 - 8 godzin, (tj. nie częściej niż trzy razy na dobę) przez maksymalnie 7 dni.

Leczenie należy prowadzić przez jak najkrótszy okres. Po przerwaniu długotrwałego leczenia, objawy przeziębienia i obrzęk błony śluzowej mogą powrócić.

Jeżeli nie wystąpi poprawa

Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz może zalecić inne dawkowanie leku niż opisane w tej ulotce informacyjnej. Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza.

Instrukcja użycia

Przed zastosowaniem leku należy wydmuchać nos.


Należy zdjąć nasadkę ochronną, jak przedstawiono na rysunku 1.


Rysunek 1.Trzymać butelkę, jak przedstawiono na    Rysunek 2.

rysunku 2, między kciukiem a palcem

wskazującym i środkowym, przy czym dno

butelki należy trzymać kciukiem, a kołnierz

pompki rozpylającej między palcem

wskazującym a środkowym. Aerozol rozpyla się

naciskając kołnierz pompki rozpylającej w

kierunku dna butelki.

Jeśli produkt jest stosowany pierwszy raz, należy rozpylić 3 do 6 dawek aerozolu w powietrze, aby uzyskać jednorodne rozpylenie. Przy kolejnym zastosowaniu można także rozpylić 1 do 2 dawek próbnych w powietrzu w celu zapewnienia jednorodnego rozpylenia.Wprowadzić końcówkę aplikatora do otworu    Rysunek 3.

nosowego, jak przedstawiono na rysunku 3, i

rozpylić zaleconą liczbę dawek aerozolu w jamie

nosowej. W trakcie podawania aerozolu należy

wykonać wdech przez otwór nosowy, do którego

podaje się lek, jednocześnie drugi otwór nosowy

należy zamknąć przez delikatne uciśnięcie

palcem wskazującym drugiej ręki. Następnie

należy podać aerozol do drugiego otworu

nosowego.Czyszczenie: Aplikator i nasadkę ochronną należy przemyć ciepłą wodą i dokładnie wysuszyć.

Uwaga. Stosowanie tej samej butelki z aerozolem przez kilka osób może prowadzić do przeniesienia zakażenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nasorin, aerozol do nosa:

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli pacjent (lub ktokolwiek inny) przyjął zbyt dużą dawkę tego leku.

Zbyt duże dawki leku mogą prowadzić do hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, zmęczenia, suchości w jamie ustnej oraz nadmiernej potliwości i objawów spowodowanych pobudzeniem współczulnego układu nerwowego (szybkie, nieregularne tętno oraz podwyższone ciśnienie krwi).

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Nasorin może powodować działania niepożądane.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leku Nasorin są uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle oraz suchość błony śluzowej nosa.

Do rzadkich działań niepożądanych należą ból głowy, podwyższone ciśnienie krwi, nerwowość, nudności, zawroty głowy, bezsenność i kołatanie serca. Występowały także przemijające zaburzenia widzenia i ogólnoustrojowe reakcje alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NASORIN AEROZOL DO NOSA

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Po pierwszym otwarciu butelki lek nadaje się do stosowania przez 6 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Nasorin, aerozol do nosa:

-    Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek w ilości 0,5 mg lub 1 mg na mililitr roztworu. 1 dawka pojedyncza aerozolu Nasorin 0,5 mg/ml (= 50 pl) zawiera 25 pg ksylometazoliny chlorowodorku. 1 dawka pojedyncza aerozolu Nasorin 1 mg/ml (= 50 pl) zawiera 50 pg ksylometazoliny chlorowodorku.

-    Inne składniki leku to: sodu chlorek, disodu wodorofosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan

dwuwodny, disodu edetynian oraz woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Nasorin i co zawiera opakowanie

Klarowny, bezbarwny roztwór.

Opakowanie: 10 ml roztworu

Podmiot odpowiedzialny:

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca:

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

W celu uzyskania szczegółowej informacji o leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Orion Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Grochowska 278 lok. 31 03-841 Warszawa Polska

tel: (22) 833 31 77

Data zatwierdzenia ulotki: 2012.09.13

5