+ iMeds.pl

Nasorin 0,5 mg/mlUlotka Nasorin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nasorin, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Nasorin, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Nasorin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych (patrz punkt 4) lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nasorin, aerozol do nosa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nasorin, aerozol do nosa

3.    Jak stosować lek Nasorin, aerozol do nosa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nasorin, aerozol do nosa

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NASORIN AEROZOL DO NOSA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ksylometazolina, substancja czynna zawarta w leku, obkurcza naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, zmniejszając w ten sposób powstały z różnych przyczyn obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwia oddychanie przez nos. Działanie rozpoczyna się wkrótce po zastosowaniu leku i utrzymuje się przez 6 do 8 godzin.

Lek jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa, występujących w przebiegu przeziębienia i zapalenia zatok przynosowych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NASORIN AEROZOL DO

NOSA

Kiedy nie stosowac leku Nasorin, aerozol do nosa:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ksylometazolinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Nasorin,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z zamkniętym kątem przesączania,

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z nieznaczną wydzieliną lub bez wydzieliny (suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa)

-    jeśli pacjent miał niedawno operację mózgu z dostępu przez nos lub jamę ustną.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nasorin, aerozol do nosa:

Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku, w przypadku:

-    skłonności do nadwrażliwości na sympatykomimetyki (produkty podobne do adrenaliny); zastosowanie leku u takich osób może powodować senność, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia rytmu lub wzrost ciśnienia krwi,

-    choroby układu sercowo-naczyniowego,

-    nadciśnienia tętniczego,

-    nadczynności tarczycy (nadmierna aktywność tarczycy),

-    cukrzycy,

-    guza chromochłonnego (guz produkujący hormon w rdzeniu nadnerczy),

-    rozrostu gruczołu krokowego (zwiększenie rozmiarów prostaty).

Stosowanie leku Nasorin, aerozol do nosa z innymi lekami

Nie zaleca się równoczesnego stosowania leku Nasorin z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak: trój- lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub z inhibitorami MAO (inhibitorami monoaminooksydazy) ani przez dwa tygodnie po zastosowaniu inhibitorów MAO.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie, w tym lekach wydawanych na receptę i lekach, które wydawane są bez recepty, lekach ziołowych i produktach pochodzenia naturalnego. Należy również powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych ostatnio.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wolno stosować leku w czasie ciąży. Stosowanie leku w czasie karmienia piersią należy przedyskutować z lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK NASORIN, AEROZOL DO NOSA

Nasorin, 0,5 mg/ml

Nasorin, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa jest przeznaczony do leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku 2-10 lat.

U dzieci należy stosować 1 dawkę aerozolu, w razie konieczności, do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 6 - 8 godzin, (tj. nie częściej niż trzy razy na dobę) przez maksymalnie 5 dni.

Dzieciom aerozol należy podawać w pozycji siedzącej. W trakcie podawania małe dzieci powinny siedzieć na kolanach osoby podającej lek.

Nie zaleca się stosowania tego produktu u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U pacjentów w wieku powyżej 10 lat należy stosować leku Nasorin o stężeniu 1 mg/ml.

Nasorin, 1 mg/ml

Nasorin, 1 mg/ml, aerozol do nosa jest przeznaczony do leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku powyżej 10 lat i dorosłych.

Należy stosować 1 - 2 dawki aerozolu, w razie konieczności, do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 6 - 8 godzin, (tj. nie częściej niż trzy razy na dobę) przez maksymalnie 7 dni.

Leczenie należy prowadzić przez jak najkrótszy okres. Po przerwaniu długotrwałego leczenia, objawy przeziębienia i obrzęk błony śluzowej mogą powrócić.

Jeżeli nie wystąpi poprawa

Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz może zalecić inne dawkowanie leku niż opisane w tej ulotce informacyjnej. Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza.

Instrukcja użycia

Przed zastosowaniem leku należy wydmuchać nos.


Należy zdjąć nasadkę ochronną, jak przedstawiono na rysunku 1.


Rysunek 1.Trzymać butelkę, jak przedstawiono na    Rysunek 2.

rysunku 2, między kciukiem a palcem

wskazującym i środkowym, przy czym dno

butelki należy trzymać kciukiem, a kołnierz

pompki rozpylającej między palcem

wskazującym a środkowym. Aerozol rozpyla się

naciskając kołnierz pompki rozpylającej w

kierunku dna butelki.

Jeśli produkt jest stosowany pierwszy raz, należy rozpylić 3 do 6 dawek aerozolu w powietrze, aby uzyskać jednorodne rozpylenie. Przy kolejnym zastosowaniu można także rozpylić 1 do 2 dawek próbnych w powietrzu w celu zapewnienia jednorodnego rozpylenia.Wprowadzić końcówkę aplikatora do otworu    Rysunek 3.

nosowego, jak przedstawiono na rysunku 3, i

rozpylić zaleconą liczbę dawek aerozolu w jamie

nosowej. W trakcie podawania aerozolu należy

wykonać wdech przez otwór nosowy, do którego

podaje się lek, jednocześnie drugi otwór nosowy

należy zamknąć przez delikatne uciśnięcie

palcem wskazującym drugiej ręki. Następnie

należy podać aerozol do drugiego otworu

nosowego.Czyszczenie: Aplikator i nasadkę ochronną należy przemyć ciepłą wodą i dokładnie wysuszyć.

Uwaga. Stosowanie tej samej butelki z aerozolem przez kilka osób może prowadzić do przeniesienia zakażenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nasorin, aerozol do nosa:

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli pacjent (lub ktokolwiek inny) przyjął zbyt dużą dawkę tego leku.

Zbyt duże dawki leku mogą prowadzić do hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, zmęczenia, suchości w jamie ustnej oraz nadmiernej potliwości i objawów spowodowanych pobudzeniem współczulnego układu nerwowego (szybkie, nieregularne tętno oraz podwyższone ciśnienie krwi).

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Nasorin może powodować działania niepożądane.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leku Nasorin są uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle oraz suchość błony śluzowej nosa.

Do rzadkich działań niepożądanych należą ból głowy, podwyższone ciśnienie krwi, nerwowość, nudności, zawroty głowy, bezsenność i kołatanie serca. Występowały także przemijające zaburzenia widzenia i ogólnoustrojowe reakcje alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NASORIN AEROZOL DO NOSA

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Po pierwszym otwarciu butelki lek nadaje się do stosowania przez 6 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Nasorin, aerozol do nosa:

-    Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek w ilości 0,5 mg lub 1 mg na mililitr roztworu. 1 dawka pojedyncza aerozolu Nasorin 0,5 mg/ml (= 50 ^l) zawiera 25 ^g ksylometazoliny chlorowodorku. 1 dawka pojedyncza aerozolu Nasorin 1 mg/ml (= 50 ^l) zawiera 50 ^g ksylometazoliny chlorowodorku.

-    Inne składniki leku to: sodu chlorek, disodu wodorofosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan

dwuwodny, disodu edetynian oraz woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Nasorin i co zawiera opakowanie

Klarowny, bezbarwny roztwór.

Opakowanie: 10 ml roztworu

Podmiot odpowiedzialny:

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca:

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

W celu uzyskania szczegółowej informacji o leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Orion Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Grochowska 278 lok. 31 03-841 Warszawa Polska

tel: (22) 833 31 77

Data zatwierdzenia ulotki: 2012.09.13

5

Nasorin

Charakterystyka Nasorin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nasorin, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Nasorin, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Nasorin, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

1 ml aerozolu do nosa zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum). 1 dawka pojedyncza (= 50 jxl) zawiera 25 pg ksylometazoliny chlorowodorku.

Nasorin, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

1 ml aerozolu do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum).

1 dawka pojedyncza (= 50 pl) zawiera 50 pg ksylometazoliny chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór.

Klarowny, bezbarwny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa i zapalenia zatok przynosowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Aerozole do nosa Nasorin są przeznaczone wyłącznie do podawania donosowego. Dawkę aerozolu należy podawać dziecku w pozycji siedzącej. W trakcie podawania małe dzieci powinny siedzieć na kolanach osoby podającej lek.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat:

Nasorin, 1 mg/ml, aerozol do nosa: 1 - 2 dawki aerozolu, w razie konieczności, do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 6-8 godzin, tj. nie częściej niż trzy razy na dobę.

Nasorin, 1 mg/ml, aerozol do nosa nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 10 lat Nasorin, 1 mg/ml, aerozol do nosa można stosować maksymalnie przez 7 dni.

Dzieci w wieku od 2 do 10 lat:

Nasorin, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa: 1 dawkę aerozolu, w razie konieczności, do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 6-8 godzin, tj. nie częściej niż trzy razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania produktu Nasorin, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, u dzieci w wieku od 2 do 10 lat Nasorin, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa można stosować maksymalnie przez 5 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku: Nie jest konieczne dostosowanie dawki w tej populacji.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

•    Jaskra z zamkniętym kątem przesączania.

•    Suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.

•    Nie wolno stosować tego produktu po przezklinowej resekcji przysadki mózgowej oraz po zabiegach chirurgicznych z dostępu przez nos lub jamę ustną, w trakcie których odsłaniana jest opona twarda.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania ksylometazoliny, podobnie jak w przypadku innych substancji czynnych z tej samej grupy, u pacjentów, u których występuje silna reakcja na leki sympatykomimetyczne. Zastosowanie leku u takich pacjentów może powodować np. bezsenność, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia rytmu serca lub wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nadciśnieniem tętniczym, nadczynnością tarczycy lub cukrzycą oraz z rozrostem gruczołu krokowego i guzem chromochłonnym.

Po przerwaniu długotrwałego leczenia ksylometazoliną mogą nawrócić objawy przeziębienia i obrzęk błony śluzowej. W takim przypadku może być to tak zwana reakcja z odbicia spowodowana samym lekiem. Aby temu zapobiec, leczenie należy prowadzić przez jak najkrótszy okres (patrz punkt 4.2).

Zakażenia bakteryjne błony śluzowej nosa i zatok należy leczyć w odpowiedni sposób. Produkt Nasorin można stosować wyłącznie jako krótkotrwałe leczenie wspomagające w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Stosowanie tej samej butelki z aerozolem przez kilka osób może prowadzić do przenoszenia zakażenia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się równoczesnego stosowania ksylometazoliny z trój - lub czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) ani przez dwa tygodnie po zastosowaniu inhibitorów MAO.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących przenikania ksylometazoliny przez łożysko oraz do mleka matki. Ze względu na możliwość ogólnoustrojowego działania obkurczającego naczynia krwionośne, nie należy stosować produktu Nasorin w okresie ciąży. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie wykazano, aby ksylometazolina stosowana zgodnie z zaleceniami, wywierała wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi tej substancji czynnej są uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle oraz suchość błony śluzowej nosa.

Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z następującą konwencją: często (>1/100), rzadko (<1/1000, w tym pojedyncze przypadki).

Często

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne

Zaburzenia psychiczne

Nerwowość, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia oka

Przemijające zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle, suchość błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

4.9 Przedawkowanie

Przypadki przedawkowania opisywano głównie u dzieci. Obserwowano działania toksyczne: działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy, także silne, sedację, suchość w jamie ustnej oraz nadmierną potliwość i objawy spowodowane pobudzeniem współczulnego układu nerwowego (tachykardia, nieregularne tętno i podwyższone ciśnienie tętnicze krwi). Donosowo podana kropla (pojedyncza dawka) produktu ksylometazoliny dla dorosłych (1 mg/ml) spowodowała 4-godzinną śpiączkę u 15-dniowego dziecka. U tego dziecka wszystkie objawy ustąpiły bez żadnych następstw. Leczenie zatrucia jest objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sympatykomimetyki, kod ATC: R01AA07

Ksylometazolina jest pochodną imidazoliny, działającą sympatykomimetycznie. Po podaniu w postaci aerozolu na błonę śluzową nosa ksylometazolina powoduje szybko występujący i długo utrzymujący się skurcz naczyń krwionośnych w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa.

Działanie leku prawdopodobnie zależy od bezpośredniego pobudzenia postsynaptycznych receptorów alfa. Nie wiadomo, czy ksylometazolina działa na receptory beta-adrenergiczne.

W leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa ksylometazolina podana w postaci aerozolu do nosa nadaje się tylko do doraźnego zastosowania lub do ułatwienia podania innych leków działających miejscowo na błonę śluzową nosa.

Ksylometazolina w aerozolu może być także stosowana w celu usprawnienia działania trąbek Eustachiusza oraz wyrównania ciśnienia w uchu środkowym.

Sporadycznie po długotrwałym stosowaniu leku występują objawy z odbicia (obrzęk i przekrwienie błony śluzowej), które prawdopodobnie są wynikiem pobudzającego działania substancji czynnej na receptory presynaptyczne alfa2 oraz jej działania hamującego na uwalnianie noradrenaliny. W przypadku leków obkurczających naczynia krwionośne, objawy z odbicia zazwyczaj występują po 2 lub 3 tygodniach ciągłego leczenia, natomiast w badaniach, w których ksylometazolinę podawano zdrowym osobnikom przez okres do 6 tygodni, nie obserwowano obrzęku błon śluzowych ani tachyfilaksji.

W warunkach in vitro wykazano, że ksylometazolina hamuje czynność rzęsek, ale działanie to nie jest trwałe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W przypadku miejscowego zastosowania ksylometazoliny skurcz naczyń krwionośnych zazwyczaj występuje w ciągu 5 do 10 minut po podaniu leku. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa zazwyczaj utrzymuje się przez około 6 do 8 godzin. W przypadku prawidłowego stosowania zalecanych dawek wchłanianie leku do krążenia układowego jest minimalne. Natomiast w przypadku zastosowania dużych dawek lub połknięcia leku, może dojść do wchłonięcia leku i wystąpienia działań ogólnoustrojowych. Nie ma dostatecznych danych dotyczących rozkładu, metabolizmu lub wydalania ksylometazoliny u ludzi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych istotnych dla bezpieczeństwa klinicznego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Disodu fosforan dwuwodny Sodu diwodorofosforan dwuwodny Disodu edetynian Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z pompką rozpylającą stanowiącą integralną część opakowania, zamknięta nasadką. 10 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nasorin, 0,5 mg/ml - Pozwolenie nr 16136 Nasorin, 1 mg/ml - Pozwolenie nr 16137

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.11.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.09.2012

5 ( 5)

Nasorin