Imeds.pl

Naturkaps Koenzym Q10 30 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NATURKAPS KOENZYM Q10 30 mg, kapsułki miękkie

Ub idee areno n um

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Naturkaps Koenzym Q]0 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Naturkaps Koenzym Qj0

3.    Jak stosować lek Naturkaps Koenzym Q10

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Naturkaps Koenzym Qio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Naturkaps Koenzym Qio i w jakim celu się go stosuje

Ubidekarenon (inaczej koenzym Q10) występuje we wszystkich organizmach zwierzęcych i roślinnych i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest silnym antyoksydantem -koenzymem biorącym udział w procesach oksydoredukcyjnych przy transporcie elektronów w mitochondriach i tym samym zwiększającym wytwarzanie i wykorzystanie energii w komórkach, zwłaszcza mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych. Eliminuje wolne rodniki w organizmie i ma właściwości stabilizowania błon komórkowych.

Wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe, obniżające ciśnienie krwi i stymulujące układ odpornościowy.

Lek stosuje się pomocniczo w następujących chorobach i stanach:

-    choroby układu krążenia, takie jak: kardiomiopatia i niewydolność krążenia, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca;

-    profilaktyka miażdżycy;

-    parodontopatie;

-    osłabiona wydolność fizyczna i zespół chronicznego zmęczenia, spowodowany niedoborem endogennego ubidekarenonu (np. u sportowców wyczynowych, u osób w podeszłym wieku, u których wraz z wiekiem dochodzi do fizjologicznego zmniejszenia zawartości ubidekarenonu we krwi i tkankach).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Naturkaps Koenzym Qi0 Kiedy nie stosować leku Naturkaps Koenzym Q10:

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, orzeszki ziemne, soję lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- w okresie ciąży i karmienia piersią.

Lek Naturkaps Koenzym Qio a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ubidekarenon może nasilać działanie leków moczopędnych, glikozydów naparstnicy i azotanów. Zwiększa antyoksydacyjne działanie witaminy E i wykazuje synergistyczne działanie z L-kamityną w zakresie wpływu na metabolizm i krążenie. Może wydłużać czas hipotensyjnego działania enalaprilu i nitrendypiny.

Ubidekarenon może zmniejszać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych występujących po stosowaniu statyn i zapobiegać depresyjnemu wpływowi na mięsień sercowy, wywieranemu przez leki z grupy beta-adrenolityków. Zmniejsza kardiotoksyczne działanie antybiotyków przeciwnowotworowych (cytostatyków) z grupy antracyklin.

Lek może hamować przeciwagregacyjne i przeciwzakrzepowe działanie warfaryny.

Naturkaps Koenzym QI0 z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować po jedzeniu, ponieważ wchłanianie ubidekarenonu z przewodu pokarmowego jest w zasadniczym stopniu uzależnione od obecności tłuszczu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku NaturKaps Koenzym Qi0 w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek uważany jest za bezpieczny, nie ma wpływu na sprawność psychoruchową a tym samym na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Naturkaps Koenzym Qi0 zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Lek Naturkaps Koenzym Qi0 zawiera olej sojowy

Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

3. Jak stosować lek Naturkaps Koenzym Qio

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to od 30 do 90 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych.

Skutki leczenia uzyskuje się po kilku tygodniach stosowania. W przypadkach długotrwałego stosowania nie należy nagle odstawiać leku, bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Naturkaps Koenzym Qio

U niektórych osób zażycie ponad 100 mg ubidekarenonu na dobę może wywoływać bezsenność. Nie obserwowano jednak zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych ani objawów uszkodzenia wątroby nawet po stosowaniu dawek 300 mg ubidekarenonu na dobę przez długi okres czasu.

Inne objawy przedawkowania, jakie mogą wystąpić to: wysypka, nudności, ból w nadbrzuszu, zgaga, zawroty głowy, światłowstręt, drażliwość, ból głowy, zmęczenie.

Pominięcie zastosowania leku Naturkaps Koenzym Qi0

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

-    dyskomfort w nadbrzuszu utrata apetytu, nudności, biegunka.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (występująu mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

-    zaczerwienienie skóry, reakcje uczuleniowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Naturkaps Koenzym Qi0

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Naturkaps Koenzym Qi0

Substancją czynną leku jest ubidekarenon. 1 kapsułka miękka zawiera 30 mg ubidekarenonu. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: olej sojowy oczyszczony, lecytyna sojowa, olej kokosowy uwodorniony, olej palmowy rafinowany, wosk żółty; skład otoczki: żelatyna, glicerol, sorbitol ciekły niekrystalizujący, żelaza tlenek czarny (E 172).

Jak wygląda lek Naturkaps Koenzym Qio i co zawiera opakowanie

Kapsułki miękkie - barwy czarnej, owalne, o gładkiej, lśniącej powierzchni, szczelnie wypełnione jednorodną, pomarańczową pastą.

Jedno opakowanie leku zawiera 30 kapsułek (2 blistry po 15 szt.).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel. (22) 742 00 22

email: informaciaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: