+ iMeds.pl

Neisvac-c 10 mcg polisacharydu (O-deacetylowanego) Neisseria meningitidis grupy C (szczep C11) skoniugowany z 10-20 mcg toksoidu tężcowego adsorbowany na wodorotlenku glinu 0,5 mg Al+3/0,5 mlUlotka Neisvac-c

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NeisVac-C 0,5 ml

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka meningokokowa polisacharydowa grupy C skoniugowana, adsorbowana

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.

•    Należy zachować tę ulotkę, aż do zakończenia pełnego cyklu szczepienia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka NeisVac-C i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki NeisVac-C

3.    Jak stosować szczepionkę NeisVac-C

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę NeisVac-C

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka NeisVac-C i w jakim celu się ją stosuje

NeisVac-C należy do grupy leków zwanych szczepionkami, które stosuje się w celu zapobiegania chorobom zakaźnym. Szczepionka NeisVac-C jest stosowana do zapobiegania chorobom wywołanym przez bakterie zwane Neisseria meningitidis grupy C. Szczepionka powoduje wytwarzanie przez organizm własnych mechanizmów obronnych (przeciwciał) przeciw tym bakteriom grupy C.

Bakterie Neisseria meningitidis grupy C mogą wywołać poważne choroby zakaźne, takie jak zapalenie opon mózgowych i sepsę (zakażenie krwi). Te zakażenia mogą być groźne dla życia.

Szczepionka ta chroni wyłącznie przed chorobami wywołanymi przez meningokoki grupy C. Nie zapewnia ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez inne grupy meningokoków lub przez inne drobnoustroje powodujące zapalenie opon mózgowych i zakażenie krwi. Tak jak w przypadku innych szczepionek, NeisVac-C może nie zapewnić całkowitej ochrony przed infekcją wywołaną przez meningokoki grupy C u wszystkich szczepionych osób.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki NeisVac-C Kiedy nie stosować szczepionki NeisVac-C

•    Jeśli u osoby szczepionej kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na poprzednią dawkę tej szczepionki lub na jakikolwiek składnik szczepionki, w tym na toksoid tężcowy (wymieniony w punkcie 6). Objawy reakcji alergicznej obejmują wysypkę skórną, obrzęk twarzy i gardła, trudności w oddychaniu, siność języka lub warg, obniżenie ciśnienia krwi i zapaść.

•    Jeśli u osoby szczepionej kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na inną szczepionkę przeciw zakażeniom wywołanym przez meningokoki grupy C.

Może istnieć konieczność przełożenia podania szczepionki NeisVac-C , jeśli pacjent znajduje się w ostrej fazie choroby przebiegającej z gorączką lub bez gorączki. W takim przypadku lekarz może zalecić odłożenie szczepienia do czasu poprawy stanu zdrowia pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania NeisVac-C należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę NeisVac-C

•    Jeśli pacjent ma hemofilię, stosuje leki rozrzedzające krew lub cierpi na inną chorobę, która powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę autoimmunologiczną lub, gdy z jakiegoś powodu ma osłabiony układ immunologiczny. Na przykład:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia wytwarzania przeciwciał

-    jeśli pacjent przyjmuje leki, które zmniejszają odporność na zakażenia (np. leki przeciwnowotworowe lub wysokie dawki kortykosteroidów)

•    Jeśli pacjent ma usuniętą śledzionę lub stwierdzono zaburzenia w jej funkcjonowaniu.

•    Jeśli pacjent cierpi na chorobę nerek, w której pojawiają się duże ilości białka w moczu (zwaną zespołem nerczycowym). Istnieją dane mówiące, że ten stan może nawrócić po szczepieniu. Lekarz stwierdzi, czy pacjent w takim przypadku może otrzymać szczepionkę NeisVac-C. Opinia lekarza zależeć będzie od rodzaju choroby nerek, na którą cierpi pacjent.

•    Jeśli pacjent ma ponad 65 lat.

W takich przypadkach, przed przyjęciem szczepionki należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być ona nieodpowiednia dla szczepionej osoby. W niektórych przypadkach podanie szczepionki będzie możliwe, ale może ona nie zapewnić bardzo wysokiej ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez meningokoki grupy C.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 miligramy) na dawkę, tj. jest zasadniczo „pozbawiony sodu”.

NeisVac-C a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych/stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować/stosować.

Lekarz zdecyduje, czy istnieje potrzeba zastosowania NeisVac-C równocześnie z innymi szczepionkami podawanymi we wstrzyknięciu.

Szczepionka NeisVac-C może być podana równocześnie, ale w osobnych wstrzyknięciach w inne miejsca, ze szczepionkami chroniącymi przed

•    polio (chorobą Heinego-Medina);

•    odrą, świnką i różyczką (MMR);

•    błonicą, tężcem i krztuścem (kokluszem);

•    zakażeniami wywołanymi przez Haemophilus influenzae (Hib)

•    zakażeniami pneumokokami

Szczepionka NeisVac-C może być podawana niemowlętom równocześnie z określonymi rodzajami szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Lekarz zdecyduje, czy jest to konieczne i które szczepionki są odpowiednie.

NeisVac-C może jednocześnie być podawany również z doustnymi szczepionkami przeciwko zakażeniom rotawirusom.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz może mimo to podać szczepionkę NeisVac-C, jeśli istnieje duże ryzyko zakażenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, żeby szczepionka wpływała na zdolności do prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować szczepionkę NeisVac-C

Jedna dawka szczepionki NeisVac-C ma objętość 0,5 ml (pół mililitra - bardzo mała ilość płynu).

Szczepionkę NeisVac-C podaje się domięśniowo. Zazwyczaj wstrzyknięcie wykonuje się w udo u niemowląt i w ramię u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Szczepionki nie wolno podawać podskórnie ani dożylnie. Lekarz lub pielęgniarka zadba o to, aby prawidłowo podać szczepionkę.

Niemowlętom w wieku od ukończenia 2. miesiąca życia do ukończenia 4. miesiąca życia należy podać dwie dawki szczepionki NeisVac-C z przerwą co najmniej dwóch miesięcy. Niemowlętom po ukończeniu 4. miesiąca życia, starszym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym należy podać jedną dawkę.

Po ukończeniu szczepienia podstawowego u niemowląt w wieku po ukończeniu 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia, dawkę przypominjącą należy podać w wieku około 12-13 miesięcy w odstępie co najmniej 6 miesięcy od ostatniego szczepienia NeisVac-C.

Nie określono jak dotąd, czy istnieje potrzeba podawania dawek przypominających u osób szczepionych pojedynczą dawką (tj. w wieku 12. miesięcy i starszych w chwili podania pierwszej dawki).

Szczepionki NeisVac-C nie wolno mieszać z innymi szczepionkami w tej samej strzykawce. Jeśli jednocześnie podawana jest więcej niż jedna szczepionka, wstrzyknięcia należy wykonywać w różne miej sca.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki szczepionki NeisVac-C

Brak jest doświadczeń z przedawkowaniem szczepionki NeisVac-C. Przedawkowanie szczepionki jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ występuje ona w jednodawkowej ampułko-strzykawce i jest podawana przez lekarza.

Pominięcie dawki szczepionki NeisVac-C lub przerwanie cyklu szczepienia

Lekarz poinformuje pacjenta o programie szczepienia. Pominięcie zaleconej dawki lub przerwanie cyklu szczepienia może spowodować uzyskanie niepełnej ochrony.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku dodatkowych pytań na temat stosowania tej szczepionki.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, szczepionka NeisVac-C może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciu mogą wystąpić reakcje alergiczne. Pomimo że są one bardzo rzadkie, mogą być bardzo poważne. Z tego powodu osoby poddane szczepieniu powinny pozostawać pod obserwacją przez odpowiednio długi czas po szczepieniu. Należy zapewnić dostęp i możliwość natychmiastowego zastosowania odpowiednich środków i sprzętu medycznego.

Do objawów i oznak poważnych reakcji alergicznych należą:

•    obrzęk warg, jamy ustnej i gardła, co może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu;

•    wysypka i obrzęk rąk, stóp i łokci;

•    utrata świadomości spowodowana spadkiem ciśnienia krwi.

Te objawy lub oznaki zwykle rozwijają się bezpośrednio po wstrzyknięciu, kiedy dotknięta nimi osoba jest nadal w szpitalu lub przychodni. W razie wystąpienia tych objawów po opuszczeniu miejsca, gdzie podano szczepionkę, należy NATYCHMIAST skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszano występowanie następujących działań niepożądanych:

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 osób)

•    W każdym wieku:

-    Zaczerwienienie, obrzęk, wrażliwość na dotyk i ból w miejscu wstrzyknięcia

•    U niemowląt i(lub) dzieci raczkujących:

- Gorączka, rozdrażnienie, senność, ospałość, płacz, wymioty, zmniejszenie apetytu, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

•    U dzieci i dorosłych:

-    Ból głowy

Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 osób)

•    U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących oraz dzieci:

-    ból gardła, katar, kaszel, biegunka, wysypka

•    U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących:

-    Zaburzenia snu, rozdrażnienie, nadmierne pocenie się

•    U dzieci i dorosłych:

-    Gorączka, nudności, wymioty

•    U dzieci:

-    Zmęczenie, senność, ospałość, zawroty głowy, nudności, ból brzucha, ból ramion lub nóg, swędzenie, fioletowe plamy pod skórą, wysypka

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 100 osób)

•    U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących i dzieci:

-    Miejscowe opuchnięcie, nagłe zaczerwienienie, dreszcze

•    U niemowląt i(lub) dzieci raczkujących:

-    Ból brzucha, niestrawność, nudności, ból ramion lub nóg, zaczerwienienie skóry

•    U dzieci i dorosłych:

-    Powiększenie węzłów chłonnych

•    U dzieci:

-    Rozdrażnianie, osłabienie, sztywność mięśni i stawów, ból karku, ból mięsni i stawów, ból pleców, reakcje alergiczne (włączając trudności w oddychaniu), nieprawidłowe lub zmniejszone czucie, omdlenie, płacz,, napad drgawkowy, zmniejszenie apetytu, opuchnięcie powiek, uczucie zatkanego nosa, wysypka, nadmierne pocenie się

•    U dorosłych:

-    Objawy grypopodobne

Rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 1000 osób)

•    U niemowląt i    (lub) dzieci raczkujących

-    Reakcje alergiczne (włączając trudności w oddychaniu), opuchnięcie powiek, zasłabnięcie, zapalenie skóry, fioletowe plamy pod skórą, sztywność mięśni i stawów,

•    U dzieci:

- Objawy grypopodobne

Opisywano ponadto występowanie następujących działań niepożądanych:

-    utrata napięcia mięśniowego lub zwiotczenie mięsni u niemowląt

-    podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych

-    napady drgawkowe

-    czerwone lub fioletowe plamy wyglądające jak sińce lub wybroczyny pod skórą

-    wysypki skórne pokrywające większość ciała, prowadzące do powstawania pęcherzy i łuszczenia się skóry. Wysypka może obejmować także wnętrze jamy ustnej i spojówki oczu.

-    ciężkie reakcje alergiczne

-    opuchnięcie ust, jamy ustnej i gardła, co może powodować trudności w oddychaniu.

Jeśli wcześniej zdiagnozowano u pacjenta zespół nerczycowy, może istnieć zwiększone ryzyko, że ten stan wystąpi ponownie w ciągu kilku miesięcy po szczepieniu. Zespół nerczycowy to choroba nerek, która może spowodować obrzęki, szczególnie twarzy lub wokół oczu, obecność białka w moczu, co powoduje, że staje się on pienisty, oraz przyrost masy ciała. Jeśli po szczepieniu zaobserwuje się podobne objawy, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli którykolwiek z tych objawów niepożądanych nasili się, bądź jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

U niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy pomiędzy oddechami.

Ta szczepionka nie może spowodować choroby wywołanej przez meningokoki grupy C. Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów zakażenia meningokokami, tj.

•    ból karku,

•    sztywność karku,

•    światłowstręt (fotofobia),

•    senność,

•    zaburzenia orientacji,

•    czerwone lub purpurowe plamki wyglądające jak siniaki, które nie bledną pod wpływem ucisku

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższą placówką pogotowia ratunkowego. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać szczepionkę NeisVac-C

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na kartonowym opakowaniu zewnętrznym. O ile nie jest podany konkretny dzień, termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Ten produkt można przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C) przez pojedynczy okres, maksymalnie do dziewięciu miesięcy w okresie ważności produktu. W tym okresie lek może zostać ponownie umieszczony w lodówce (2°C - 8°C). Data rozpoczęcia przechowywania w temperaturze pokojowej i obliczona nowa data upływu ważności powinna zostać naniesiona na opakowanie produktu. W żadnym przypadku obliczona nowa data ważności dla przechowywania w temperaturze pokojowej nie może przekraczać daty ważności zgodnej z całkowitym okresem przechowywania produktu. Na koniec tego okresu produkt należy zużyć lub wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera szczepionka NeisVac-C

Substancją czynną szczepionki w jednej dawce (0,5 mililitra) jest 10 mikrogramów polisacharydu (O-deacetylowanego) Neisseria meningitidis grupy C (szczep 11). Jest on połączony z 10-20 mikrogramami toksoidu tężcowego i jest adsorbowany na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,5 miligrama Al3+).

Pozostałe składniki szczepionki to sodu chlorek (sól kuchenna), woda do wstrzykiwań i uwodniony wodorotlenek glinu. Uwodniony wodorotlenek glinu zawarty w tej szczepionce jako adsorbent ma na celu polepszyć i(lub) wydłużyć działanie ochronne szczepionki.

Jak wygląda szczepionka NeisVac-C i co zawiera opakowanie

NeisVac-C jest lekko opalizującą zawiesiną do wstrzykiwań koloru białego. W trakcie przechowywania szczepionki może powstać biały osad i przezroczysty roztwór nad osadem. Dlatego przed użyciem należy wstrząsnąć szczepionką, aby uzyskać jednorodną zawiesinę. Jeśli w szczepionce wykryte zostaną obce cząstki ciała stałego lub przebarwienie musi ona zostać wyrzucona przez pracownika służby zdrowia.

Szczepionka NeisVac-C jest dostarczana w postaci 0,5 mililitra (jedna dawka) zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Dostępne są opakowania zawierające po 1, 10 lub 20 ampułko-strzykawek. Jednak nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Każda ampułko-strzykawka jest zapakowana w blister. Rozszczelnienie w spawie blistra jest celowe i pozwala na wyrównanie wilgotności podczas zalecanego ogrzewania przed jej podaniem szczepionki. W celu wyjęcia ampułko-strzykawki z blistra należy usunąć folię przykrywającą blister. Nie należy wyciskać ampułko-strzykawki z blistra.

Opakowanie zawierające 1 ampułko-strzykawkę może zawierać do dwóch igieł o różnych rozmiarach. W przypadku, gdy opakowanie zwiera dwie igły, zaleca się używanie mniej szej igły do wstrzyknięć u dzieci i większej igły do wstrzyknięć u dorosłych. Opakowanie bezpośrednie nie zawiera lateksu.

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Austria GmbH

Uferstrasse 15

2304 Orth an der Donau

Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C


Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Republika Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Islandia

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Ostatnia data aktualizacji ulotki: 05/2014

Strona 7/7

NeisVac-C

Charakterystyka Neisvac-c

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NeisVac-C 0,5 ml

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Szczepionka meningokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana

2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

polisacharyd (O-deacetylowany) Neisseria meningitidis grupy C (szczep C11)    10 mikrogramów

skoniugowany z toksoidem tężcowym    10-20 mikrogramów

adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym    0,5 mg Al3+

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Lekko opalizująca, biała zawiesina.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionka NeisVac-C jest przeznaczona do czynnego uodpamiania dzieci po ukończeniu 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych w celu zapobiegania zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis grupy C.

Szczepionkę NeisVac-C należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Brak jest danych na temat stosowania różnych skoniugowanych szczepionek przeciw meningokokom grupy C w cyklu szczepienia podstawowego lub jako dawek przypominających. O ile to możliwe, należy w całym cyklu szczepienia używać tej samej szczepionki.

Dawkowanie

Szczepienie _ podstawowe

Niemowlęta w wieku po ukończeniu 2. miesiąca życia do ukończenia 4. miesiąca życia: Dwie dawki, każdą po 0,5 ml, należy podać z przerwą co najmniej dwóch miesięcy.

Niemowlęta po ukończeniu 4. miesiąca życia, starsze dzieci, młodzież i dorośli: jedna dawka 0,5 ml.

Dawki _ przypominające

Po zakończeniu cyklu szczepienia podstawowego u niemowląt w wieku po ukończeniu 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia, dawkę przypominjącą należy podać w wieku około 12.-13. miesiąca życia w odstępie co najmniej 6 miesięcy od ostatniego szczepienia NeisVac-C.

Nie określono jak dotąd, czy istnieje potrzeba podawania dawek przypominających u osób w wieku 12. miesięcy i starszych w chwili podania pierwszej dawki (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Szczepionka NeisVac-C przeznaczona jest do wstrzykiwań domięśniowych. U niemowląt najlepiej podawać w przednio-boczną część uda, a u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych w mięsień naramienny. U dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy szczepionka może być podawana w mięsień naramienny lub w przednio-boczną część uda.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego.

Szczepionki nie wolno podawać podskórnie ani dożylnie (patrz punkt 4.4).

Szczepionki NeisVac-C nie wolno mieszać z innymi szczepionkami w tej samej strzykawce. Jeśli jednocześnie podawana jest więcej niż jedna szczepionka, wstrzyknięcia należy wykonywać w różne miejsca (patrz punkt 4.5).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą szczepionki wymienioną w punkcie 6.1, w tym na toksoid tężcowy.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podanie szczepionki NeisVac-C należy przełożyć, jeżeli u pacjenta występuje ostra, ciężka choroba przebiegająca z gorączką.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zapewnić dostęp i możliwość natychmiastowego zastosowania odpowiednich środków i sprzętu medycznego w rzadkich przypadkach wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Z tego powodu osoby poddane szczepieniu powinny pozostawać pod obserwacją przez odpowiednio długi czas po szczepieniu.

SZCZEPIONKI NeisVac-C W ŻADNYM PRZYPADKU NIE WOLNO PODAWAĆ DOŻYLNIE LUB PODSKÓRNIE.

Ze względu na ryzyko wystąpienia krwawienia lub krwiaka w miejscu podania, korzyści i ryzyko powinny być ostrożnie rozważone, gdy brane jest pod uwagę zastosowanie szczepionki u osób z zaburzeniami krzepnięcia (np. trombocytopenia) lub jednocześnie stosujących leczenie przeciwzakrzepowe.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczności monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia podstawowego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym < 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego.

Z uwagi na znaczne korzyści ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 miligramy) na dawkę, tzn. jest zasadniczo „pozbawiony sodu”.

Jak dotąd, brak jest danych odnośnie możliwości zastosowania szczepionki w zahamowaniu rozprzestrzeniania się choroby.

Ocena stosunku korzyści do ryzyka związanego ze stosowaniem szczepionki NeisVac-C zależy od częstości występowania zakażeń Neisseria meningitidis grupy C w danej populacji, przed wprowadzeniem powszechnego programu szczepień ochronnych.

Szczepienie należy odroczyć u pacjentów z ostrymi stanami klinicznymi (z gorączką lub bez gorączki), gdyż może to powodować nasilenie działań niepożądanych po szczepieniu lub może utrudnić rozpoznanie działań niepożądanych, które mogą wystąpić po szczepieniu.

U pacjentów z zaburzeniem wytwarzania przeciwciał (np. z powodu wady genetycznej lub leczenia immunosupresyjnego) podanie szczepionki może nie spowodować wytworzenia ochronnego poziomu przeciwciał. Dlatego, nie u wszystkich pacjentów szczepienie jest w stanie zapewnić właściwą odpowiedź immunologiczną.

Przypuszcza się, że u pacjentów z niedoborami składników dopełniacza lub z czynnościową lub anatomiczną asplenią możliwe jest uzyskanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu skoniugowanymi szczepionkami przeciw meningokokom grupy C; jednak stopień uzyskanej ochrony przed zakażeniem jest nieznany.

Pomimo, że po szczepieniu odnotowywano objawy odczynu oponowego, takie jak ból, sztywność karku lub światłowstręt, nie ma dowodu, że skoniugowane szczepionki przeciw meningokokom grupy C wywołują meningokokowe zapalenie opon mózgowych. Dlatego przy ocenie klinicznej przyczyn choroby należy uwzględnić możliwość przypadkowego współistnienia zapalenia opon mózgowych.

Ta szczepionka nie zastępuje rutynowego szczepienia przeciw tężcowi.

NeisVac-C zapewnia wyłącznie ochronę przed zakażeniami Neisseria meningitidis grupy C, ale może niecałkowicie zapobiegać chorobom wywołanym przez meningokoki grupy C. Szczepienie nie chroni przed zakażeniami Neisseria meningitidis innych grup ani innymi drobnoustrojami powodującymi zapalenie opon mózgowych lub posocznicę. W przypadku pojawienia się po szczepieniu wybroczyn i/lub plamicy (patrz punkt 4.8), należy dokładnie zbadać etiologię tych zmian. Należy wziąć pod uwagę zarówno przyczyny zakaźne jak i niezakaźne.

Brak jest danych dotyczących stosowania szczepionki NeisVac-C u dorosłych w wieku 65 lat i starszych (patrz punkt 5.1).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionki NeisVac-C nie wolno mieszać z innymi szczepionkami w tej samej strzykawce. Jeśli jednocześnie podawana jest więcej niż jedna szczepionka, wstrzyknięcia należy wykonywać w różne miej sca.

W badaniach klinicznych jednoczesne podawanie szczepionki NeisVac-C (ale w różne miejsca ciała) ze szczepionkami zawierającymi poniższe antygeny nie miało potencjalnie istotnego klinicznie wpływu na odpowiedź immunologiczną na te antygeny:

-    toksoid błoniczy i tężcowy;

-    szczepionka przeciw krztuścowi, pełnokomórkowa (wP);

-    szczepionka przeciw krztuścowi bezkomórkowa (aP);

-    szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typ b (Hib), skoniugowana;

-    szczepionka przeciw polio (IPV), inaktywowana;

-    szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR);

-    szczepionki przeciw pneumokokom, skoniugowane (7-, 10-, i 13-walentne).

Czasem obserwowano niewielkie różnice pomiędzy średnimi geometrycznymi miana przeciwciał uzyskanego po jednoczesnym i oddzielnym podaniu szczepionek, ale znaczenie kliniczne tych obserwacji nie zostało określone.

Jednoczesne podanie niemowlętom szczepionki NeisVac-C (2 dawki w schemacie dla niemowląt) i szczepionki DTaP-IPV-HBV-Hib w 3-dawkowej serii szczepienia podstawowego nie wywoływało żadnych istotnych klinicznie zaburzeń odpowiedzi na którykolwiek z antygenów zawartych w sześcioskładnikowej szczepionce.

W niezależnych badaniach z użyciem różnych szczepionek wykazano, że jednoczesne podawanie skoniugowanych szczepionek przeciw meningokokom grupy C i szczepionek zawierających bezkomórkowy składnik krztuścowy (skojarzonych lub nie z inaktywowanymi wirusami polio, antygenem powierzchniowym WZW B lub szczepionką przeciw Hib skoniugowaną) powoduje uzyskanie niższego miana przeciwciał bakteriobójczych (mniejsze wartości średnich geometrycznych miana przeciwciał bakteriobójczych w surowicy - SBA GMT) niż po podaniu oddzielnym lub też po podaniu jednoczesnym ze szczepionką przeciw krztuścowi, pełnokomórkową. Nie dotyczy to miana SBA na poziomie co najmniej 1:8 lub 1:128. W chwili obecnej potencjalne znaczenie tych obserwacji dla okresu trwania ochrony przed zakażeniem nie jest znane.

Serokonwersja po szczepionce NeisVac-C podanej miesiąc po szczepionce zawierającej toksoid tężcowy wynosiła 95,7% w porównaniu do 100% w przypadku podawania szczepionek jednocześnie.

Wykazano, że jednoczesne podanie doustnej, żywej szczepionki przeciw rotawirusom (szczepionki RotaTeq) ze szczepionką NeisVac C w 3. i 5. miesiącu życia (i zazwyczaj w tym samym czasie co szczepionkę DTaP-IPV-Hib), a następnie trzeciej dawki szczepionki przeciw rotawirusom około 6 miesiąca życia, nie ma wpływu na odpowiedź immunologiczną na obie szczepionki. Jednoczesne podanie charakteryzowało się akceptowalnym profilem bezpieczeństwa.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest dostatecznych danych odnośnie stosowania tej szczepionki u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie są wystarczające do oceny wpływu szczepionki na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i rozwój w okresie noworodkowym. Potencjalne ryzyko stosowania szczepionki u ludzi jest nieznane. Niemniej uwzględniając ciężki przebieg choroby wywoływanej przez meningokoki grupy C, ciąża nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, w przypadkach wyraźnie określonego ryzyka zakażenia.

Karmienie piersią

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania tej szczepionki u kobiet karmiących piersią.

Przed podjęciem decyzji o podaniu szczepionki w okresie karmienia piersią należy ocenić stosunek ryzyka do korzyści.

Płodność

Wpływ NeisVac-C na płodność nie został ustalony.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, żeby szczepionka wpływała na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Tabelaryczne podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych

Następujące działania niepożądane, wymienione poniżej były obserwowane w badaniach klinicznych z zastosowaniem NeisVac-C u niemowląt/ dzieci raczkujących w wieku od 2 do <18miesięcy (n=1266), u dzieci w wieku 3,5 roku życia do < 18 lat (n=1911) oraz u dorosłych (n=130).

Częstości występowania działań niepożądanych oceniano według następującej konwencji: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych

Częstość

Klasyfikacja układów i

narządów

Niemowlęta/dzieci raczkujące 2 do <18 miesięcy

Dzieci w wieku 3,5 do <18 lat

Dorośli

Bardzo

często

ZABURZENIA METABOLIZMU I ODŻYWIANIA

Zmniejszenie

apetytu

ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO

Płacz,

uspokojenie/

senność

Ból głowy

Ból głowy

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT

Wymioty

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Drażliwość, zmęczenie, gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia: wrażliwość na dotyk/ból, obrzęk i rumień

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia: wrażliwość na dotyk/ból, obrzęk i rumień

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia: wrażliwość na dotyk/ból, obrzęk i rumień

Często

ZAKAŻENIA I

ZARAŻENIA

POSOŻYTNICZE

Zapalenie gardła/nieżyt nosa

Zapalenie gardła/nieżyt nosa

ZABURZENIA

PSYCHICZNE

Pobudzenie/ niepokój, zaburzenia snu

ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO

Zawroty głowy,

Uspokojenie

/senność

ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO, KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA

Kaszel

Kaszel

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT

Biegunka

Nudności, ból brzucha, wymioty, biegunka

Wymioty

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych

Częstość

Klasyfikacja układów i

narządów

Niemowlęta/dzieci raczkujące 2 do <18 miesięcy

Dzieci w wieku 3,5 do <18 lat

Dorośli

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Wysypka, nadmierne pocenie się

Świąd

wybroczyny, zapalenie skóry

ZABURZENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE I TKANKI ŁĄCZNEJ

Ból kończyn

Ból mięśni

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Gorączka, złe

samopoczucie,

zmęczenie

Złe samopoczucie, gorączka

Niezbyt

często

ZABURZENIA KRWI I UKŁADU CHŁONNEGO:

Powiększenie

węzłów

chłonnych

Powiększenie węzłów chłonnych

ZABURZENIA

UKŁADU

IMMUNOLOGICZNEGO

Reakcje nadwrażliwości (włączając skurcz oskrzeli )

ZABURZENIA METABOLIZMU I ODŻYWIANIA

Zmieniej szenie apetytu

ZABURZENIA

PSYCHICZNE

-

Pobudzenie/

niepokój

-

ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO

Zaburzenia czucia (np.: parestezje, pieczenie, niedoczulica), omdlenie, płacz, drgawki

Niezbyt

często

ZABURZENIA OKA

-

Obrzęk powiek

-

ZABURZENIA

NACZYŃ

Nagłe

zaczerwienienie

Nagłe

zaczerwienienie

ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO, KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA

Przekrwienie śluzówki nosa

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT

Ból brzucha, niestrawność

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Rumień

Nadmierne pocenie się, wysypka

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych

Częstość

Klasyfikacja układów i

narządów

Niemowlęta/dzieci raczkujące 2 do <18 miesięcy

Dzieci w wieku 3,5 do <18 lat

Dorośli

Niezbyt

często

Zaburzenia

mięśniowo-

SZKIELETOWE I

Tkanki łącznej

Ból kończyn

Sztywność mieśniowo-szkieletowa (włączając sztywność karku, sztywność stawów), ból szyi, ból mięśni, ból stawów, ból pleców

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Obrzęki obwodowe, złe samopoczucie, dreszcze

Drażliwość,

osłabienie,

obrzęki

obwodowe,

dreszcze

Objawy grypopodobne

Rzadko

ZABURZENIA

UKŁADU

IMMUNOLOGICZNEGO

Reakcje nadwrażliwości (włączając skurcz oskrzeli)

ZABURZENIA OKA

Obrzęk powiek

-

-

ZABURZENIA NACZYŃ

Zatrzymanie

krążenia

Zatrzymanie

krążenia

-

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Wybroczyny

ZABURZENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE I TKANKI ŁĄCZNEJ

Sztywność mieśniowo-szkieletowa (włączając sztywność karku, sztywność stawów)

Rzadko

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Objawy

grypopodobne

W badaniu (n=945) porównującym dwa różne schematy szczepienia dawką pojedynczą (szczepienie w wieku 4 i 6 miesięcy) ze schematem szczepienia dwoma dawkami (szczepienie w wieku 2 i 4 miesięcy), reakcje miejscowe i układowe pojawiały się z porównywalną częstością w trzech grupach badanych i były głównie łagodne.

Dwa działania niepożądane, które nie zostały ujęte w powyższej tabeli działań niepożądanych zostały zgłoszone z tego badania: stwardnienie w miejscu podania i zapalenie skóry, z całkowitą częstością odpowiednio 53,0 % oraz 0,2 %.

Doświadczenie po wprowadzeniu szczepionki na rynek:

Następujące działania niepożądane, jak przedstawiono w poniższej tabeli, były zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek. Na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości ich występowania.

Klasyfikacja układów i narządów

Rodzaj reakcji

ZABURZENIA KRWI I UKŁADU CHŁONNEGO:

Idiopatyczna plamica małopłytkowa, powiększenie węzłów chłonnych

ZABURZENIA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

Anafilaksja, obrzęk naczyniowy (włącznie z obrzękiem twarzy), reakcje nadwrażliwości (włącznie ze skurczem oskrzeli)

ZABURZENIA METABOLIZMU I ODŻYWIANIA

Zmniejszenie apetytu

ZABURZENIA PSYCHICZNE

Zaburzenia snu

ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO

Drgawki gorączkowe, drgawki, odczyn oponowy, epizody hipotoniczno-hiporeaktywne, omdlenie, zawroty głowy, nieprawidłowe czucie (włączając parestezje, pieczenie, niedoczulica), nadmierna senność

ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO, KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA

Bezdech, duszność, świszczący oddech, przekrwienie śluzówki nosa

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT

Nudności

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ:

Zespół Stevens-Johnson, rumień wielopostaciowy, wybroczyny, plamica, pokrzywka, wysypka* rumień

ZABURZENIA

MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE I TKANKI ŁĄCZNEJ

Sztywność mieśniowo-szkieletowa (sztywność karku, sztywność stawów), ból szyi, ból kończyn

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Obrzęki obwodowe, osłabienie, zmęczenie, dreszcze

* włączając: wysypkę grudkowo- pęcherzykową, wysypkę pęcherzykową, wysypkę grudkowo-plamistą, wysypkę grudkową, wysypkę plamistą, potówkę czerwoną, wysypkę rumieniowatą, wysypkę uogólniona, wysypkę ze świądem.

Efekt klasy

Po podaniu skoniugowanych szczepionek przeciw meningokokom grupy C były zgłaszane nawroty zespołu nerczycowego u dzieci.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

.Przedawkowanie szczepionki jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ występuje ona w jednodawkowej ampułkostrzykawce i jest podawana przez pracownika służby zdrowia.

Dawki wielokrotne: w badaniu klinicznym u niemowląt, 40 uczestników badania otrzymało trzy dawki szczepionki NeisVac-C w 2., 3. i 4. miesiącu życia oraz czwartą dawkę w 12.-14. miesiącu życia. Wszystkie cztery dawki szczepionki były dobrze tolerowane bez żadnych ciężkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem szczepionki.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka meningokokowa Kod ATC: J07AH

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących skuteczności szczepienia.

Do oznaczania poziomu bakteriobójczych przeciwciał w surowicy (SBA), do którego odnosi się poniższy tekst, używano surowicę króliczą, jako źródła dopełniacza oraz N. meningitidis szczep C11.

Immunogenność u niemowląt

Badanie kliniczne (n=786) oceniało odpowiedź immunologiczną na pojedynczą dawkę szczepionki NeisVac-C podawaną w 4 lub 6 miesiącu życia w porównaniu z dwoma dawkami podanymi w 2 i 4 miesiącu życia. Wszystkie dzieci otrzymały dawkę przypominającą w 12-13 miesiącu życia.

Udział osób badanych z seropozytywnym mianem przeciwciał

Schemat

Po szczepieniu

Przed szczepieniem

Po szczepieniu

podstawowym (rSBA > 8)*

przypominającym (rSBA >

przypominającymi (rSBA

90 % CI

8)**

>128)*

90 % CI

90 % CI

Pojedyncza

99,6 %

78,9 %

98,9 %

dawka w 4.

98,3 - 100,0

73,4 - 82,2

97,1 - 99,7

miesiącu

Pojedyncza

99,2 %

90,7 %

99,6 %

dawka w 6.

97,6 - 99,9

87,2 - 93,5

98,2 - 100,0

miesiącu

Dwie dawki w 2.

99,6 %

67,8 %

99,6 %

i 4. miesiącu

98,1 - 100.0

62,5 - 72,7

98,1 - 100.0

*    Krew do badania pobrana miesiąc po szczepieniu

*    * Krew do badania pobrana bezpośrednio przed podaniem dawki przypominającej.

Immunogenność u dzieci raczkujących

W badaniu klinicznym oceniającym odpowiedź immunologiczną na pojedynczą dawkę szczepionki NeisVac-C 100% dzieci raczkujących miało miano rSBA co najmniej 1: 8.

Immunogenność u dzieci w wieku 3,5 - 6 lat

W badaniu klinicznym oceniającym odpowiedź immunologiczną na pojedynczą dawkę szczepionki NeisVac-C 98,6 % dzieci miało miano rSBA co najmniej 1: 8.

Immunogenność u młodzieży w wieku 13 -17 lat oraz osób dorosłych

W badaniu klinicznym oceniającym odpowiedź immunologiczną na pojedynczą dawkę szczepionki NeisVac-C 100 % młodzieży miało miano rSBA co najmniej 1:8.

W badaniu klinicznym z udziałem osób dorosłych w wieku od 18 do 64 lat, 95,6% nie było wcześniej szczepionych a 97,1% miało w wywiadzie wcześniejsze szczepienie z zastosowaniem szczepionki polisacharydowej Men C, miało maino rSBA co najmniej 1: 8 po podawaniu pojedynczej dawki szczepionki NeisVac-C.

Dane z badań po wprowadzeniu szczepionki do obrotu uzyskane po kampanii szczepień w Wielkiej Brytanii

Szacunkowe dane dotyczące skuteczności szczepionki uzyskane z programu rutynowych szczepień w Wielkiej Brytanii (przy użyciu różnych ilości trzech skoniugowanych szczepionek przeciw meningokokom grupy C), obejmującego okres od wprowadzenia szczepienia w końcu 1999 r. do marca 2004 r., wykazały potrzebę podawania dawki przypominającej po zakończeniu podstawowego cyklu szczepień (trzy dawki podane w wieku 2, 3 i 4 miesięcy). W ciągu roku po zakończeniu podstawowego cyklu szczepień skuteczność szczepionki w grupie niemowląt była szacowana na 93% (95% przedział ufności 67, 99). Jednakże wykazano, że po ponad roku po zakończeniu podstawowego cyklu szczepień poziom ochrony wyraźnie się zmniejszał.

Według ogólnych danych szacunkowych, we wstępnym programie szczepień wyłapujących (ang. catch-up) w Wielkiej Brytanii do roku 2007 r. w grupie wiekowej 1 - 18 lat skuteczność po podaniu jednej dawki szczepionki meningokokowej grupy C skoniugowanej wynosiła między 83 i 100%. Dane nie wskazują znaczącego spadku skuteczności w tych grupach wiekowych porównując okresy do jednego roku lub okres jednego roku, lub dłuższy po szczepieniu.

Dane z badań po wprowadzeniu szczepionki do obrotu uzyskane po szczepieniach w Holandii We wrześniu 2002 r., Holandia wprowadziła rutynowe szczepienia przeciwko meningokokom grupy C u dzieci raczkujących w wieku 14 miesięcy. Ponadto między czerwcem i listopadem 2002 r. przeprowadzono program szczepień uzupełniających w grupie wiekowej 1 - 18 lat. Program szczepień wyłapujących (catch-up) w Holandii objął ok. 3 miliony osób (94% pokrycia potrzeb). Monitorowanie choroby w Holandii, gdzie w programach szczepień stosowano wyłącznie NeisVac-C, wykazało, że występowanie chorób wywoływanych przez meningokoki grupy C wyraźnie się zmniejszyło.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W przypadku szczepionek nie są wymagane badania farmakokinetyczne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych i badań pirogenności, dotyczących toksyczności pojedynczej i wielokrotnych dawek lub toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój , nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

42 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Ampułko-strzykawkę przechowywać w zewnętrznym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

W okresie ważności 42 miesięcy produkt leczniczy może być przechowywany w temperaturze pokojowej (do 25°C) przez pojedynczy okres maksymalnie 9 miesięcy. W tym okresie produkt leczniczy może zostać ponownie umieszczony w lodówce w temp. 2°C - 8°C. W przypadku przechowywania w temperaturze pokojowej (do 25°C) na opakowaniu produktu powinna zostać umieszczona data rozpoczęcia i data zakończenia 9-miesięcznego okresu ważności. Data ważności produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej nie może przekraczać daty ważności zgodnej z całkowitym okresem ważności wynoszącym 42 miesiące.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Szczepionka NeisVac-C dostarczana jest w postaci 0,5 ml zawiesiny w ampułkostrzykawce (szkło typu I) z osłonką (guma bromobutylowa) i z zatyczką tłoczka (guma bromobutylowa) w opakowaniach po 1, 10 lub 20 ampułkostrzykawek.

Każda ampułko-strzykawka jest zapakowana w blister. Rozszczelnienie w spawie blistra jest celowe i pozwala na wyrównanie wilgotności podczas zalecanego ogrzewania przed jej podaniem szczepionki. W celu wyjęcia ampułko-strzykawki z blistra należy usunąć folię przykrywającą blister. Nie należy wyciskać ampułko-strzykawki z blistra.

Opakowanie zawierające 1 ampułko-strzykawkę może zawierać do dwóch igieł o różnych rozmiarach. Wszystkie igły są jałowe i przeznaczone do jednorazowego użytku. Opakowanie bezpośrednie nie zawiera lateksu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

W trakcie przechowywania szczepionki może powstać biały osad i przezroczysty supernatant. Przed podaniem szczepionkę należy dobrze wstrząsnąć w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny i ocenić, czy szczepionka nie zawiera obcych cząstek ciała stałego i/przebarwienia.

Nie podawać szczepionki w przypadku stwierdzenia obecności cząstek ciała stałego lub przebarwień i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Spośród igieł dołączonych do pojedynczego opakowania, zaleca się używanie mniejszej igły (0,50 x 16 mm) do wstrzyknięć u dzieci i większej igły (0,60 x 25 mm) do wstrzyknięć u dorosłych.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ

Wielka Brytania

8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16000

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.09.2009/25.10.2010

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 12/12

NeisVac-C