Imeds.pl

Neo-Angin Bez Cukru 1,2 Mg + 0,6 Mg + 5,7 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neo-angin bez cukru

1,2 mg + 0,6 mg + 5,72 mg, tabletki do ssania

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Neo-angin bez cukru ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Neo-angin bez cukru i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin bez cukru

3.    Jak stosować lek Neo-angin bez cukru

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neo-angin bez cukru

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neo-angin bez cukru to lek w postaci tabletek do ssania, zawiera dwie substancje (alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz lewomentol, który wywołuje na błonach śluzowych uczucie chłodu i ma słabe działanie znieczulające miejscowo.

Neo-angin bez cukru jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEO-ANGIN BEZ CUKRU

Kiedy nie stosować leku Neo-angin bez cukru

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Neo-angin bez cukru.

-    jeśli u pacjenta występuje nietolerancja fruktozy.

-    u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neo-angin bez cukru

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Jedna tabletka do ssania zawiera 2,58 g izomaltu.

-    jeśli ból gardła utrzymuje się lub wystąpią takie objawy, jak kaszel i gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie stwierdzono występowania istotnych interakcji z innymi lekami stosowanymi doustnie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Neo-angin bez cukru

Jedna tabletka zawiera 2,58 g izomaltu (substancja słodząca). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU

Lek stosuje się doustnie.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Należy powoli ssać lub rozpuszczać w jamie ustnej 1 tabletkę co 2-3 godziny.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.

Nie należy połykać tabletek w całości. Nie żuć.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie należy przyjmować leku dłużej niż 4-5 dni bez zalecenia lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Neo-angin bez cukru jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-angin bez cukru

Po zastosowaniu znacznie większej dawki niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. W takim przypadku zaleca się leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Neo-angin bez cukru

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Neo-angin bez cukru może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) obserwowano podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego.

Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU

5.


Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Neo-angin bez cukru po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Neo-angin bez cukru

-    Substancjami czynnymi leku są alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i lewomentol. Jedna tabletka do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,72 mg lewomentolu.

-    Ponadto lek zawiera olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, izomalt, kwas winowy, czerwień koszenilową A (E 124).

Jak wygląda lek Neo-angin bez cukru i co zawiera opakowanie

Blistry z PVC/PVdC/Al w pudełku tekturowym.

Wielkość opakowania: 16, 24 lub 48 tabletek do ssania.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Divapharma GmbH Motzener Str. 41 D-12277 Berlin Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: