Imeds.pl

Neo-Tormentil (20 G + 1 G + 1 G + 8 G)/100 G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NEO-TORMENTIL, maść

cynku tlenek (Zinci oxidum), ichtamol (Ichtammolum), boraks (Borax), nalewka z kłącza pięciornika

(Tormentillae tinctura)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest NEO-TORMENTIL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NEO-TORMENTIL

3.    Jak stosować NEO-TORMENTIL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać NEO-T ORMENTIL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest NEO-TORMENTIL i w jakim celu się go stosuje

NEO-TORMENTIL jest lekiem o skojarzonym działaniu ściągającym i przeciwzapalnym. Działa wysuszająco na skórę, przyspiesza ziarninowanie i gojenie się ran.

Jest stosowany w leczeniu trudno gojących się drobnych skaleczeń oraz małych ran.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NEO-TORMENTIL Kiedy nie stosować leku NEO-TORMENTIL

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6) lub na kwas borowy;

-    u noworodków i niemowląt z uszkodzoną skórą;

-    na rozlegle rany i skaleczenia.

NEO-TORMENTIL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnioa także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

NEO-TORMENTIL nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

NEO-TORMENTIL zawiera lanolinę. Lanolina może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    Jak stosować NEO-TORMENTIL

Zewnętrznie na skórę. Miejsca chorobowo zmienione pokrywa się cienką warstwą maści kilka razy dziennie.

Pominięcie zastosowania leku NEO-TORMENTIL

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku NEO-TORMENTIL

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niemowląt i małych dzieci, a także przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, boraks może się wchłaniać i powodować działania niepożądane: brak apetytu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunki), osłabienie, zaburzenia menstruacji, niedokrwistość, dezorjentację, drgawki. Częstośc wystepowania wymienionych działań niepożądanych jest nieznana.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

| 5.    Jak przechowywać NEO-TORMENTIL

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera NEO-TORMENTIL

-    Substancjami czynnymi leku są cynku tlenek, ichtamol, boraks, nalewka z kłącza pięciornika

-    Pozostałe składniki to: lanolina bezwodna, wazelina żółta, etylowanilina.

Jak wygląda NEO-TORMENTIL i co zawiera opakowanie Tuba aluminiowa zawierająca 20 g maści Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 25A

Data ostatniej aktaulizacji ulotki:

4