+ iMeds.pl

Neoxen 100 mg/gUlotka Neoxen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NEOXEN, 100 mg/g, żel

(Naproxenum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek NEOXEN ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek NEOXEN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NEOXEN

3.    Jak stosować lek NEOXEN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NEOXEN

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK NEOXEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek NEOXEN ma postać żelu. W jego skład wchodzi substancja czynna - naproksen - w ilości 100 mg/g, należąca do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Lek stosuje się miejscowo na skórę przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

W rezultacie następuje zmniejszenie bólu i obrzęku oraz powrót sprawności ruchowej. Lek wywołuje na skórze przyjemne uczucie chłodu.

Wskazania do stosowania:

-    ból mięśni i stawów po urazach (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania itp.);

-    stany zapalne tkanek miękkich (zapalenie ścięgien, więzadeł mięśni i stawów);

-    choroba zwyrodnieniowa stawów.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEOXEN Kiedy nie stosować leku NEOXEN

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną- naproksen lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;

-    jeżeli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz kwas acetylosalicylowy;

-    jeśli u pacjenta występuje stan zapalny, uszkodzenie skóry lub otwarte rany;

-    u dzieci do 3 lat,

-    w III trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek NEOXEN

-    w przypadku wystąpienia w przeszłości reakcji alergicznych (wysypka, świąd, zaczerwienienie) podczas leczenia lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

-    gdy stosowany jest na duże powierzchnie skóry długotrwale, gdyż istnieje możliwość wystąpienia ogólnoustrojowych reakcji niepożądanych.

Po wystąpieniu wyżej wymienionych objawów należy odstawić lek.

UWAGA:

Nie należy stosować leku:

- na błony śluzowe oraz do oczu - w razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe należy go usunąć obficie spłukując wodą;

-    pod opatrunki (bandaże, plastry);

-    doustnie.

Ponadto, w okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia, należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium).

Ze względu na możliwość wchłonięcia naproksenu do krwioobiegu należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek, owrzodzeniem przewodu pokarmowego i skazą krwotoczną.

Stosowanie leku NEOXEN z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek NEOXEN może być stosowany jednocześnie z innymi postaciami farmaceutycznymi naproksenu (tabletki, czopki itp.).

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Dzieci

Nie stosuje się leku u dzieci poniżej 3 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży, z wyjątkiem przypadków zalecanych i nadzorowanych przez lekarza. Stosowanie naproksenu w ciąży wymaga starannego rozważenia potencjalnych korzyści dla matki oraz płodu, szczególnie w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie leku w III trymestrze ciąży jest przeciwskazane.

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych po zastosowaniu naproksenu podanego miejscowo na skórę mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NEOXEN

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjąć następujący schemat stosowania leku: nałożyć lek na skórę w ilości zależnej od rozmiarów bolącego miejsca (najczęściej pasek żelu około 4 cm), rozprowadzić w miejscu bólu i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Lek należy stosować od 2 do 6 razy na dobę, najczęściej w odstępach kilkugodzinnych. Nie należy stosować leku NEOXEN dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni).

Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.

Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po upływie około 1 tygodnia stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza.

W razie wystąpienia zaczerwienienia i podrażnienia skóry należy przerwać stosowanie leku do ustąpienia objawów, w razie nie ustąpienia objawów należy zgłosić się do lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NEOXEN

Ze względu na niewielkie wchłanianie naproksenu przez skórę do krwioobiegu nie istnieje ryzyko przedawkowania lub zatrucia lekiem przeznaczonym do stosowania miejscowego.

Jednakże, wskutek nieprawidłowego stosowania lub przypadkowego spożycia, możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych. W takim wypadku lekarz zastosuje postępowanie terapeutyczne właściwe dla zatruć niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

W razie przypadkowego spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, NEOXEN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Zazwyczaj lek NEOXEN jest dobrze tolerowany.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 i mniej niż 1 na 1 000) może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd), które przemija po odstawieniu leku.

W przypadku, gdy NEOXEN jest stosowany długotrwale na duże powierzchnie skóry, mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane np. nudności, biegunka, senność, bóle głowy, reakcje nadwrażliwości (uczulenia). W takich przypadkach należy powiadomić lekarza. W przypadku wystąpienia duszności lub zmian skórnych należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

U niektórych osób, w czasie stosowania leku NEOXEN, mogą wystąpić inne objawy niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEOXEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować leku NEOXEN po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Nie stosować leku NEOXEN, jeśli nastąpi zmiana jego wyglądu zewnętrznego lub zapachu.

Leku nie wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekiem, którego się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek NEOXEN

Substancją czynną leku jest: naproksen.

Inne składniki leku to: choliny chlorek, chloralu wodzian, lewomentol, etanol 96%, karbomer, trolamina, Nipaguard MPA, Winterminth 7201, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek NEOXEN i co zawiera opakowanie

NEOXEN jest lekiem do użytku zewnętrznego w formie żelu, barwy białej, o kremowym odcieniu i zapachu charakterystycznym dla mentolu.

Opakowanie:

Pudełko tekturowe zawierające tubę z 50 g leku.

Pudełko tekturowe zawierające 2 tuby po 50 g leku.

Pudełko tekturowe zawierające tubę ze 100 g leku.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska tel. + 420 2347196601 e-mail: czech.info@valeant.com

Wytwórca:

EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerów tel./fax + 48/42/212 80 85

Data zatwierdzenia:

4

Neoxen

Charakterystyka Neoxen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NEOXEN, 100 mg/g, żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Naproksen (Naproxenum) 100 mg/g Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Wygląd: jednorodna masa o konsystencji żelu, bez zanieczyszczeń mechanicznych, biała, o lekko kremowym odcieniu i zapachu charakterystycznym dla mentolu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe:

-    bólu mięśni i stawów po urazach (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania itp.);

-    stanów zapalnych tkanek miękkich - zapalenie ścięgien, więzadeł mięśni i stawów;

-    choroby zwyrodnieniowe stawów.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

NEOXEN należy stosować miejscowo na skórę 2 do 6 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednokrotnie użyć pasek żelu o długości około 4 cm. Po aplikacji produkt leczniczy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Produktu leczniczego nie należy przykrywać opatrunkami takimi jak bandaże czy plastry.

Dawkowanie u dzieci

NEOXEN nie jest stosowany u dzieci poniżej 3 lat.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia oraz skuteczności leczenia, zwykle nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po około 1 tygodniu stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na:

- substancję czynną - naproksen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego;

-    salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy).

Nie stosować u dzieci do lat 3.

Nie stosować w III trymestrze ciąży.

Sformatowano: Czcionka: Nie

Pogrubienie


4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy należy ostrożnie stosować:

-    w przypadku wystąpienia w przeszłości reakcji alergicznych (wysypka, świąd, zaczerwienienie) podczas leczenia lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

-    gdy stosowany jest na duże powierzchnie skóry długotrwale, gdyż istnieje możliwość wystąpienia ogólnoustrojowych reakcji niepożądanych.

Po wystąpieniu wyżej wymienionych objawów należy odstawić produkt leczniczy.

Ze względu na możliwość wchłonięcia naproksenu do krwioobiegu należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek, owrzodzeniem przewodu pokarmowego i skazą krwotoczną.

UWAGA:

Nie należy stosować produktu leczniczego na uszkodzoną skórę, otwarte rany, na stany zapalne skóry, błony śluzowe oraz do oczu. W razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe należy usunąć żel obficie spłukując wodą.

Ponadto, w okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia, należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium).

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Podczas prawidłowego stosowania produktu leczniczego NEOXEN, z uwagi na nieznaczne wchłanianie substancji czynnej do krwiobiegu (około 1%), wystąpienie klinicznie istotnych interakcji naproksenu z innymi lekami jest mało prawdopodobne.

Dotychczas nie obserwowano interakcji naproksenu podawanego miejscowo na skórę z innymi lekami. Jednakże w przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia takiej interakcji.

4.6.    Ciąża i laktacja

Ciąża

Naproksen powoduje opóźnienie akcji porodowej u zwierząt i wpływa na układ sercowo-naczyniowy płodu ludzkiego (zamknięcie przewodu tętniczego). Z tego względu produktu nie należy stosować w czasie ciąży, z wyjątkiem przypadków zalecanych i nadzorowanych przez lekarza. Stosowanie naproksenu w ciąży wymaga starannego rozważenia potencjalnych korzyści dla matki oraz płodu, szczególnie w 1 i TT i TTT trymestrze ciąży. W III trymestrze ciąży stosowanie produktu leczniczego jest przeciwskazane..

Laktacja

Nie należy stosować podczas karmienia piersią. Naproksen przenika do mleka kobiet karmiących piersią, ze względu na to lekarz powinien podjąć decyzję, czy kobieta ma przerwać karmienie piersią, czy odstawić produkt leczniczy.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych dotyczących działań niepożądanych po zastosowaniu naproksenu podanego miejscowo na skórę mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Rzadko (>1/10 000, <1/1 000) może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry (rumień, świąd,

pieczenie), które przemija po odstawieniu produktu leczniczego.

W przypadku długotrwałego stosowania na duże powierzchnie skóry mogą wystąpić objawy niepożądane wynikające z ogólnego działania naproksenu (np. nudności, biegunka, senność, bóle głowy, reakcje nadwrażliwości).

Możliwe są reakcje uwrażliwienia na światło.

4.9. Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Ze względu na niewielkie wchłanianie naproksenu przez skórę do krwioobiegu nie istnieje ryzyko przedawkowania lub zatrucia produktem leczniczym przeznaczonym do stosowania miejscowego. Jednakże, w skutek nieprawidłowego stosowania lub przypadkowego spożycia, możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych. W takim przypadku należy podjąć postępowanie terapeutyczne właściwe dla zatruć niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego.

Kod ATC: M 02 AA 12.

NEOXEN po podaniu na skórę wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Mechanizm działania substancji czynnej tj. naproksenu, związany jest z hamowaniem enzymu - cyklooksygenazy prostaglandynowej. Cyklooksygenaza katalizuje utlenianie kwasu arachidonowego do wewnętrznych nadtlenków. Reakcja ta stanowi pierwszy krok w syntezie prostaglandyn powodujących rozwój późnej fazy stanu zapalnego - przekrwienia i obrzęku. Przeciwzapalne właściwości naproksenu są ponadto związane z hamowaniem aktywności lizosomów, inhibicją migracji leukocytów, niszczeniem wolnych rodników oraz hamowaniem interleukiny-2. Zastosowanie naproksenu w połączeniu z choliny chlorkiem pozwoliło na osiągnięcie lepszej dostępności farmaceutycznej substancji biologicznie czynnej leku oraz szybszego działania przeciwbólowego. Przeprowadzone własne badania kliniczne producenta potwierdziły poprawę skuteczności produktu leczniczego NEOXEN w podanych wskazaniach.

Produkt leczniczy NEOXEN, dzięki obecności w składzie mentolu i etanolu, wykazuje również powierzchniowe działanie chłodzące i łagodzące.

Zawarty w produkcie leczniczym mentol zmniejsza wrażliwość skórnych zakończeń nerwowych i powoduje miejscowe rozszerzenie naczyń krwionośnych. Mentol zwiększa również absorpcję naproksenu przez skórę.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Miejscowa aplikacja produktu leczniczego zawierającego naproksen wykazuje wolniejszą absorpcję niż podanie doustne lub doodbytnicze. Maksymalne stężenie leku we krwi odnotowano po 4 godzinach od podania miejscowego na skórę.

Dystrybucja: naproksen podawany miejscowo wykazuje znaczną kumulację w naskórku, skórze właściwej i w tkance mięśniowej.

Po podaniu miejscowym naproksenu w postaci 10% żelu obserwowano bardzo niewielkie stężenie tego związku w osoczu (około 1,1%), w moczu stężenie to wynosiło 1%. Stężenie leku w płynie maziowym - po podaniu miejscowym - jest niewielkie (około 50% stężenia w surowicy).

Wiązanie z białkami: 99,9% naproksenu wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami. Wydalanie: naproksen jest szybko eliminowany z krwi; około 98% naproksenu jest wydalane w moczu: 10% dawki jest wydalane w postaci nie zmienionej, 60% w postaci naproksenu sprzężonego (40% w postaci glukuronidów i 20% w postaci nieznanego związku sprzężonego), 5% w postaci 6-desmetylonaproksenu, 12% w postaci glukuronianu 6-desmetylonaproksenu, 11% w postaci nieznanych związków sprzężonych 6-metylonaproksenu. Od 0,5 do 2,5% dawki wydala się z kałem. Naproksen przenika przez łożysko i do mleka matki. W mleku kobiet karmiących piersią naproksen

znajdowano w stężeniu około 1% stężenia leku w surowicy.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz składników pomocniczych

Choliny chlorek, chloralu wodzian, lewomentol, etanol 96%, Nipaguard MPA, trolamina, karbomer, Winterminth 7201, woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu. Produktu leczniczego nie należy stosować po upływie terminu ważności.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie: tuba aluminiowa z zakrętką poliolefinową w tekturowym pudełku. Wielkość opakowania:

50 g, 2 tuby po 50 g i 100 g

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE

NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

tel. + 420 2347196601 e-mail: czech.info@valeant.com

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


Pozwolenie nr 9999

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.09.2002    r.

11.09.2003    r.

09.03.2007    r.

17.09.2008    r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

02 08 2013

5

Neoxen