+ iMeds.pl

Neurotop retard 600 600 mgUlotka Neurotop retard 600

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neurotop retard 300, 300 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Neurotop retard 600, 600 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Carbamazepinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Neurotop retard i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neurotop retard

3.    Jak stosować lek Neurotop retard

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neurotop retard

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK Neurotop retard I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neurotop retard zawiera substancję czynną karbamazepinę.

Karbamazepina ma działanie przeciwdrgawkowe i łagodzące emocje przy różnych formach padaczki. W niektórych chorobach układu nerwowego karbamazepina ma działanie przeciwbólowe i wpływa na zaburzenia czucia.

Wskazania do stosowania:

Padaczka

-    napady częściowe złożone lub proste

-    napady uogólnione toniczno-kloniczne; mieszane postacie napadów

Zespoły maniakalne oraz zapobieganie zaburzeniom maniakalno-depresyjnym (dwubiegunowym). Alkoholowy zespół abstynencyjny.

Idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego oraz nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego.

Karbamazepina jest zazwyczaj nieskuteczna w napadach z utratą świadomości (petit mal) oraz w napadach mioklonicznych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Neurotop retard Kiedy nie należy stosować leku Neurotop retard:

jeśli występuje nadwrażliwość na karbamazepinę lub substancje pokrewne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych jeśli występuje blok przedsionkowo-komorowy w przypadku poważnej niewydolności wątroby w przypadku zaburzenia czynności szpiku kostnego u dzieci poniżej 1 roku życia

Zgłaszano przypadki ciężkich wysypek skórnych (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) w trakcie przyjmowania karbamazepiny. Wysypce mogą często towarzyszyć owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych oraz zapalenie spojówek (czerwone i opuchnięte oczy). Te poważne wysypki są często poprzedzane objawami grypopochodnymi jak gorączka, bóle głowy, bóle kości. Wysypka może przerodzić się w złuszczające się pęcherze. Największe ryzyko wystąpienia poważnych reakcji skórnych jest w pierwszych miesiącach leczenia.

Ciężkie reakcje skórne są częstsze u pacjentów pochodzenia azjatyckiego. Ryzyko wystąpienia reakcji u osób pochodzenia chińskiego lub tajskiego można przewidzieć, badając krew tych pacjentów. Lekarz powinien doradzić pacjentowi, czy potrzebne jest przeprowadzenie badań krwi przed rozpoczęciem leczenia karbamazepiną.

Jeżeli pojawi się wysypka lub inne objawy skórne, należy przerwać przyjmowanie karbamazepiny i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neurotop retard

Należy poinformować lekarza o zaburzeniach układu sercowo-naczyniowego, upośledzeniu czynności nerek i/lub wątroby, uszkodzeniach wątroby oraz o jaskrze. W takich przypadkach lekarz zdecyduje, czy należy zastosować lek Neurotop retard.

Należy poinformować lekarza jeśli:

-    występują inne choroby lub alergie

-    ostatnio stosowane były inne leki, nawet te dostępne bez recepty

-    planowana jest ciąża, pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Niewielka liczba osób stosujących leki przeciwpadaczkowe zawierające karbamazepinę myślała o tym, aby się skrzywdzić lub zabić. Jeśli kiedykolwiek u pacjenta pojawią się takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Neurotop retard z innymi lekami

Leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie. Dlatego należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia lekiem Neurotop retard o wszystkich przyjmowanych lekach.

Lek Neurotop retard może osłabiać działanie leków hamujących krzepliwość krwi (antykoagulanty), niektórych antybiotyków (np. doksycykliny), leków przeciwko nieregularnemu rytmowi serca (chinidyna). Karbamazepina (substancja czynna leku) hamuje działanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Z tego względu należy stosować inne środki antykoncepcyjne.

Inne leki oraz sok grejpfrutowy mogą powodować zwiększenie stężenia karbamazepiny we krwi, co z kolei może powodować zmianę działania tych leków. Należą do nich:

niektóre leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym (np. erytromycyna, trolendomycyna, izoniazyd), leki przeciwko chorobom sercowo-naczyniowym (np. verapamil, dilitiazem), leki przeciwbólowe (dekstropropoksyfen), leki przeciwko depresji (viloksazyna), leki przeciw nadkwaśności soku żołądkowego (cymetydyna) oraz niektóre leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, prymidon, kwas walproinowy).

Jednoczesne podawanie niektórych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych (lit) może powodować niepokój i stan splątania.

Należy zachować dwutygodniowy odstęp między zakończeniem terapii z użyciem pewnego typu leków przeciwko zaburzeniom umysłowym (inhibitory MAO), a początkiem terapii z zastosowaniem leku Neurotop retard.

Stosowanie leku Neurotop retard z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Neurotop retard należy unikać spożywania alkoholu oraz soku grejpfrutowego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karbamazepina przenika do krwi płodu oraz do mleka matki. W celu powolnego wycofania karbamazepiny z organizmu noworodka, karmienie piersią powinno być stopniowo ograniczane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Neurotop retard może powodować zaburzenia zdolności reagowania. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Neurotop retard

Lek Neurotop retard należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka leku Neurotop retard oraz czas trwania terapii ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badanie krwi i próby wątrobowe.

Leczenie przeciwdrgawkowe

Przy wprowadzaniu karbamazepiny wskazane jest stopniowe zmniejszanie dawek poprzednio podawanych leków przeciwdrgawkowych.

Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia:

Zazwyczaj terapię rozpoczyna się od dwóch tabletek 150 mg na dobę, następnie dawkę powoli zwiększa się do osiągnięcia indywidualnej dawki optymalnej. Zaleca się zwiększanie dawki wieczornej. Dawka podtrzymująca wynosi 600 mg na dobę. Jeżeli lek jest podawany raz dziennie, należy przyjmować go wieczorem.

Dzieci od 6 do 10 roku życia: 15 mg do 20 mg na kg masy ciała na dobę: tabletki 150 mg lub 300 mg dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Zespoły maniakalne oraz zapobieganie zaburzeniom maniakalno-depresyjnym (dwubiegunowym). Zazwyczaj podaje się od 300 mg do 1500 mg na dobę. Najczęściej zaleca się 600 mg karbamazepiny na dobę w dwóch dawkach.

Przy leczeniu ostrego stanu manii, dawkę należy zwiększać w szybkim tempie, natomiast w profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej dawkę należy zwiększać stopniowo, aby zapewnić optymalną tolerancj ę.

Neuralgia nerwu trójdzielnego:

Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od dawki 300 mg raz na dobę, a następnie powoli zwiększa się dawkę do ustąpienia bólu. Później należy ustalić minimalną skuteczną dawkę, stopniowo zmniejszając stosowaną dawkę. Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 600 mg.

Alkoholowy zespół abstynencyjny

Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 600 mg. W ostrych przypadkach można podać 1200 mg na dobę w ciągu kilku pierwszych dni leczenia.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek lekarz odpowiednio dostosuje niższą dawkę leku.

Sposób podawania:

Tabletki należy połykać, popijając płynem podczas lub po posiłkach.

Tabletki można dzielić bez utraty właściwości przedłużonego uwalniania. Tabletki można rozpuszczać w różnych płynach (1 szklanka wody, herbaty, mleka lub soku owocowego - oprócz soku grejpfrutowego). Roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Neurotop retard

W razie przypadkowego przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Występowanie objawów takich jak: trudności z oddychaniem, szybkie lub nieregularne bicie serca, dezorientacja, senność, pobudzenie, omamy, utrata świadomości, omdlenie, drżenia, drgawki, zaburzenia widzenia, rozszerzenie źrenic, zaburzenia mowy, oczopląs, nudności lub wymioty, problemy z oddawaniem moczu, może świadczyć o zażyciu zbyt dużej dawki leku. W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania leku i bezzwłocznie poinformować o tym lekarza.

Pominięcie dawki leku Neurotop retard

W razie pominięcia dawki leku Neurotop retard należy zażyć kolejną zalecaną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neurotop retard

Leczenie lekiem Neurotop retard można rozpoczynać i kończyć jedynie pod kontrolą lekarską.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Neurotop retard może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniższe zestawienie działań niepożądanych zawiera działania niepożądane, nawet te występujące w pojedynczych przypadkach.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych, należy bezzwłocznie udać się do lekarza lub do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

•    gorączka, podrażnienie gardła, wysypka skórna, owrzodzenie jamy ustnej, obrzęk węzłów chłonnych (np. w obrębie jamy ustnej lub gardła);

•    niewyjaśnione zasinienia podskórne lub niewyjaśnione plamy na skórze;

•    ciemny kolor moczu;

•    objawy ciężkich reakcji skórnych jak np. łuszczenie skóry;

•    zażółcenie skóry i oczu;

•    obrzęk kostek, stóp lub niższych partii nóg;

•    nietypowy rytm serca, utrata przytomności.

Należy powiadomić lekarza, jeśli poniższej wymienione działania niepożądane utrzymują się dłużej niż kilka dni:

Zawroty głowy, senność, wymioty, uczucie zmęczenia, wysypka skórna, ból głowy, niewyraźne widzenie lub podwójne widzenie, suchość w ustach, zaparcia, biegunka, ból stawów lub mięśni,

zwiększona wrażliwość skóry lub oczu na światło słoneczne, zwiększona potliwość, utrata apetytu,

zaburzenia seksualne.

Mogą wystąpić również inne działania niepożądane:

Bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zmniejszona liczba białych krwinek (leukopenia)

•    zawroty głowy, zaburzenia koordynacji, senność, zmęczenie

•    nudności, wymioty

•    alergiczne reakcje skórne, owrzodzenie (pokrzywka), które może powodować zgon

Często (dotyczą 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    zwiększenie masy ciała, obniżenie stężenia sodu we krwi, co prowadzi w rzadkich przypadkach do apatii, wymiotów, bólu głowy, stanu splątania i zaburzeń nerwowych

•    zmniejszona liczba płytek krwi (trombocytopenia), zwiększona liczba białych komórek krwi (eozynofilia)

•    ból głowy, podwójne widzenie, niewyraźne widzenie

•    suchość w ustach

•    obrzęk, zmniejszone oddawanie moczu

Niezbyt często (dotyczą 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    nienormalne, mimowolne ruchy jak drgawki, drżenie mięśni, mimowolne ruchy oczu (oczopląs)

•    biegunka lub zaparcie

•    złuszczające zapalenie skóry (erytrodemia)

Rzadko (dotyczą 1 do 10 na 10000 pacjentów):

•    zaburzenia przewodnictwa w mięśniu sercowym

•    zwiększona liczba białych komórek krwi (leukocytoza), obrzęk węzłów chłonnych, niedobór kwasu foliowego

•    spontaniczne ruchy w obrębie jamy ustnej i twarzy, utrzymujące się mimowolne ruchy gałek ocznych, zaburzenia mowy, niekontrolowane ruchy ciała, zapalenie nerwów, mrowienie, osłabienie mięśni, oznaki paraliżu

•    ból brzucha

•    objawy podobne do tocznia rumieniowatego układowego (gorączka, zmęczenie nadwrażliwość na światło słoneczne, reumatyczny ból stawów, zaczerwienienie skóry)

•    zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie krwi

•    opóźnione reakcje alergiczne, które dotyczą różnych narządów, z objawami takimi jak gorączka, wysypka skórna, zapalenie ścian naczyń, obrzęk węzłów chłonnych, bóle stawów, zmiany w morfologii krwi i zaburzenia czynności wątroby; zmiany mogą dotyczyć również innych narządów takich jak płuca, nerki, trzustka, serce i części jelita grubego

•    żółtaczka

•    omamy (wzrokowe lub akustyczne), depresja, utrata apetytu, niepokój, zachowania agresywne, stan splątania

Bardzo rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

•    odbiegające od normy wyniki badań tarczycy, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, włączając cholesterol HDL i trójglicerydy

•    spowolnienie rytmu serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, pogorszenie choroby serca

•    poważnie obniżona liczba białych komórek krwi (agranulocytoza), anemia, obniżone wytwarzanie czerwonego pigmentu krwi (porfiria), zwiększona liczba czerwonych komórek krwi

•    zapalenie spojówek, zmętnienie soczewki

•    zwiększona lub obniżona wrażliwość słuchu, zmieniona wrażliwość na wysokie tony

•    reakcje nadwrażliwości dróg oddechowych z gorączką, trudnością w oddychaniu, zapaleniem płuc

•    zaburzenia smaku, zapalenie języka lub błony śluzowej jamy ustanej, zapalenie trzustki

•    zapalenie nerek, niewydolność nerek, zaburzenie pracy nerek, częste oddawanie moczu, trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu)

•    zaczerwienienie skóry w kształcie dysku lub guzowate zmiany i krwawienia (zespół Stevensa-Johnsona), uszkodzenia skóry mogące powodować zgon (martwica toksyczno-rozpływna naskórka),wrażliwość na światło, zapalenie skóry lub błony śluzowej, zmiany w zabarwieniu skóry, zaczerwienienie, trądzik, nadmierna potliwość, utrata włosów, zwiększony wzrost włosów

•    ból stawów, kurcze mięśni, zaburzenia w mineralizacji kości prowadzące do zmiękczenia kości

•    zwiększenie stężenia prolaktyny, co może prowadzić do powiększenia gruczołu sutkowego u mężczyzn i mlekotoku niezwiązanego z karmieniem piersią

•    zapalenie żył, niedrożność żył

•    zapalenie opon mózgowych, obrzęk w obrębie twarzy z możliwymi trudnościami w połykaniu i oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)

•    ograniczona czynność wątroby

•    zaburzenia seksualne

•    aktywacja psychozy

Częstość nieznana:

•    wzrost niektórych parametrów czynności wątroby i zapalenie wątroby, może wystąpić z różną częstością.

•    myśli i zachowania samobójcze podczas leczenia przeciwpadaczkowego lub niedługo po przerwaniu leczenia

Istnieją doniesienia o zaburzeniach kostnych łącznie z osteopenią, osteoporozą („rozrzedzenie” kości) oraz złamaniami. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku stosowania długoterminowej terapii lekami przeciwpadaczkowymi, osteoporozy lub przyjmowania steroidów.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Neurotop retard

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co robić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Neurotop retard

Substancją czynną leku jest karbamazepina.

Jedna tabletka leku Neurotop retard 300 zawiera 300 mg karbamazepiny. Jedna tabletka leku Neurotop retard 600 zawiera 600 mg karbamazepiny.

Inne składniki leku to:

Eudragit RS-PM, Eudragit L 30 D, koloidalny dwutlenek krzemu, magnezu stearynian, talk, sól sodowa karboksymetyloskrobi, celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek Neurotop retard i co zawiera opakowanie

Blistry z folii Al-PVC/PVDC w tekturowym pudełku

50 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu (5 blistrów po 10 sztuk)

Podmiot odpowiedzialny

G.L. Pharma GmbH SchloPplatz 1 A-8502 Lannach Austria

Wytwórca

Gerot Pharmazeutika GmbH Arnethgasse 3 A-1160 Wiedeń Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpow iedzialnego:

G.L. Pharma GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Al. Jana Pawła II 61 01-031 Warszawa Polska

Tel: 022/ 636 52 23; 636 53 02 Fax: 022/ 636 50 76 Data opracowania ulotki:

7

Neurotop retard 600

Charakterystyka Neurotop retard 600

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neurotop retard 300, 300 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Neurotop retard 600, 600 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka Neurotop retard 300 zawiera: 300 mg karbamazepiny (Carbamazepinum). Jedna tabletka Neurotop retard 600 zawiera: 600 mg karbamazepiny (Carbamazepinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Padaczka

-    napady częściowe złożone lub proste

-    napady uogólnione toniczno-kloniczne; mieszane postacie napadów

Zespoły maniakalne oraz zapobieganie zaburzeniom maniakalno-depresyjnym (dwubiegunowym). Alkoholowy zespół abstynencyjny.

Idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego oraz nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego.

Karbamazepina jest zazwyczaj nieskuteczna w napadach z utratą świadomości (petit mal) oraz w napadach mioklonicznych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Terapia przeciwdrgawkowa

Przy wprowadzaniu karbamazepiny wskazane jest stopniowe zmniejszanie dawek poprzednio podawanych leków przeciwdrgawkowych.

Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia:

Zazwyczaj terapię rozpoczyna się od dwóch tabletek 150 mg na dobę, następnie dawkę powoli zwiększa się do osiągnięcia indywidualnej dawki optymalnej. Zalecane jest zwiększanie dawki wieczornej. Dawka podtrzymująca wynosi 600 mg na dobę. Jeżeli lek jest podawany raz dziennie, należy przyjmować go wieczorem.

Dzieci od 6 do 10 roku życia:

15 mg do 20 mg na kg masy ciała na dobę: tabletki 150 mg lub 300 mg dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Zespoły maniakalne oraz zapobieganie zaburzeniom maniakalno-depresyjnym (dwubiegunowym). Zazwyczaj podaje się od 300 mg do 1500 mg na dobę. Najczęściej zaleca się 600 mg karbamazepiny na dobę w dwóch dawkach.

Przy leczeniu ostrego stanu manii, dawkę należy zwiększać w szybkim tempie, natomiast w profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej dawkę należy zwiększać stopniowo, aby zapewnić optymalną tolerancję.

Neuralgia nerwu trójdzielnego:

Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od dawki 300 mg raz na dobę, a następnie powoli zwiększa się dawkę do ustąpienia bólu. Później należy ustalić minimalną skuteczną dawkę, stopniowo zmniejszając dawkę terapeutyczną. Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 600 mg.

Alkoholowy zespół abstvnencvinv

Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 600 mg. W ostrych przypadkach można podać 1200 mg na dobę w ciągu kilku pierwszych dni leczenia.

Dawkowane u pacjentów z poważnym zaburzeniem czynności nerek:

U pacjentów z szybkością przesączania kłębkowego poniżej 10 ml/min i u pacjentów dializowanych, należy podawać 75% zwykłej dawki.

Sposób podawania:

Tabletki należy połykać popijając płynem podczas lub po posiłkach.

Tabletki można dzielić bez utraty właściwości przedłużonego uwalniania. Tabletki można rozpuszczać w różnych płynach (1 szklanka wody, herbaty, mleka lub soku owocowego - oprócz soku grejpfrutowego; patrz 5.2). Roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu.

Zawsze gdy jest to możliwe, przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu leczenia, pacjentów pochodzenia chińskiego lub tajskiego należy zbadać na obecność allelu HLA-B*1502, który silnie prognozuje ryzyko wystąpienia ciężkiego zespołu Stevensa-Johnsona (ang. SJS -Stevens-Johnson Syndrome) wywołanego przyjmowaniem karbamazepiny (Patrz informacje dotyczące badań genetycznych oraz reakcji skórnych w punkcie 4.4).

4.3.    Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na karbamazepinę lub leki o podobnej budowie chemicznej (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Stosowanie u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym, stwierdzonymi w wywiadzie zaburzeniami czynności szpiku kostnego lub porfirią wątrobową (np. ostra porfiria przerywana, porfiria mieszana, porfiria skórna późna).

Równoczesne stosowanie karbamazepiny z inhibitorami MAO jest niewskazane (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie stosowania karbamazepiny stwierdzano przypadki agranulocytozy i niedokrwistości aplastycznej; jednak z powodu bardzo niewielkiej częstości występowania trudno jednoznacznie ocenić ryzyko związane ze stosowaniem karbamazepiny. Ryzyko wystąpienia w nieleczonej populacji dla agranulocytozy oceniono na 4,7 osoby na milion w ciągu roku, a dla niedokrwistości plastycznej na 2,0 osoby na milion w ciągu roku.

W wyniku stosowania karbamazepiny, zmniejszenie liczby płytek krwi lub białych krwinek występuje sporadycznie lub często. Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem karbamazepiny należy wykonać badanie krwi, łącznie z liczbą płytek krwi i retikulocytów oraz stężenia żelaza w surowicy w celu oznaczenia wartości początkowej. Następnie należy okresowo wykonywać powyższe badania.

Pacjenci oraz ich opiekunowie powinni być poinformowani o wczesnych oznakach i objawach

wskazujących na możliwość występowania problemów hematologicznych oraz reakcji dermatologicznych i odczynów wątrobowych. Pacjenci powinni być ostrzeżeni, że jeżeli pojawią się takie objawy jak gorączka, ból gardła, wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, łatwe pojawianie się siniaków, wybroczyny lub plamica, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Jeśli podczas leczenia liczba białych krwinek lub liczba płytek krwi ulegnie zmniejszeniu, należy dokładnie obserwować pacjenta oraz monitorować parametry morfologiczne krwi. Leczenie należy przerwać, jeśli u pacjenta rozwinie się leukopenia z towarzyszącymi objawami klinicznymi jak gorączka lub ból gardła. Leczenie należy przerwać również w przypadku jakichkolwiek objawów zahamowania czynności szpiku kostnego.

Przed rozpoczęciem leczenia oraz okresowo w trakcie leczenia należy przeprowadzać testy wątrobowe, szczególnie u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą wątroby oraz u osób starszych. Należy natychmiast przerwać leczenie w razie zaburzenia czynności wątroby lub ostrej choroby wątroby.

Wyniki niektórych testów wątrobowych wykonywanych u pacjentów przyjmujących karbamazepinę mogą być uznane za nieprawidłowe, szczególnie transferazy gamma glutaminowej. Jest to prawdopodobnie związane z indukowaniem enzymu wątrobowego. Indukcja enzymu może powodować również niewielkie podwyższenie fosfatazy zasadowej. Takie wzmocnienie siły metabolizmu nie jest wskazaniem do odstawienia karbamazepiny.

Ostre reakcje wątrobowe na karbamazepinę występują bardzo rzadko. Rozwijające się oznaki i objawy zaburzenia czynności wątroby lub czynnej choroby wątroby powinny być natychmiast ocenione, a karbamazepina odstawiona do czasu uzyskania wyników badań.

Łagodne reakcje skórne np. pojedyncze wykwity plamkowe lub grudkowo-plamkowe mają zwykle charakter przejściowy i nie stanowią zagrożenia. Najczęściej ustępują w ciągu kilku dni lub tygodni leczenia, albo po zmniejszeniu dawki karbamazepiny. Jednak pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską i jeśli objawy się pogorszą, należy odstawić karbamazepinę.

Jeśli występują objawy sugerujące ciężkie reakcje skórne (np. zespól Stevensa-Johnsona, zespól Lyella (martwica toksyczno-rozpływna naskórka)), należy natychmiast odstawić karbamazepinę.

Reakcje skórne

Podczas leczenia karbamazepiną zgłaszano poważne, a niekiedy śmiertelne, przypadki wystąpienia reakcji skórnych, włączając toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN -T oxic Epidermal Necrolysis) oraz zespół Stevensa-Johnsona. Jak się szacuje, w krajach zamieszkiwanych głównie przez ludność rasy kaukaskiej działania te występują u 1-6 na 10 000 nowych pacjentów otrzymujących karbamazepinę, ale w niektórych krajach azjatyckich ryzyko jest oceniane na około 10 razy większe.

Coraz więcej dowodów wskazuje na rolę różnych alleli HLA w predysponowaniu do występowania niepożądanych reakcji ze strony układu immunologicznego (patrz punkt 4.2).

Allel HLA-B*1502 -u pacjentów w populacji chińskiej, tajskiej oraz innej azjatyckiej Wykazano, że u osób pochodzenia chińskiego (z grupy etnicznej Han) i tajskiego leczonych karbamazepiną występowanie allelu HLA-B*1502 jest silnie powiązane z ryzykiem rozwinięcia się ciężkich, niepożądanych reakcji skórnych, znanych jako zespół Stevensa-Johnsona (SJS). Allel HLA-B*1502 występuje u około 10% przedstawicieli populacji chińskiej Han oraz tajskiej. Pacjenci ci przed rozpoczęciem leczenia karbamazepiną powinni zostać przebadani jeżeli istnieje taka możliwość, pod kątem nosicielstwa allelu (patrz punkt 4.2). Jeśli wynik testu będzie dodatni, leczenie karbamazepiną można zastosować jedynie, gdy nie ma innych możliwości terapii. U pacjentów z ujemnym wynikiem testu na obecność allelu HLA-B*1502 ryzyko SJS jest niskie, ale reakcja może jednak wystąpić.

Niektóre dane sugerują zwiększone ryzyko poważnych stanów TEN i (lub) SJS związanych ze stosowaniem karbamazepiny u pacjentów z pozostałych azjatyckich populacji. Ze względu na powszechne występowanie u nich tego allelu (powyżej 15% na Filipinach i w Malezji), należy rozważyć przeprowadzenie testów genetycznych na obecność allelu HLA-B*1502 u pacjentów z zagrożonych populacji.

Częstość występowania allelu HLA-B*1502 jest nieistotna u osób np. pochodzenia europejskiego, afrykańskiego, hiszpańskiego, japońskiego oraz koreańskiego (<1%).

Allel HLA-A*3101 -w populacji osób pochodzenia europejskiego oraz u Japończyków Niektóre dane sugerują związek między występowaniem allelu HLA-A*3101 i zwiększonym ryzykiem wywołanych przez karbamazepinę niepożądanych reakcji skórnych, włączając SJS, TEN, osutkę polekową z eozynofilią i objawami układowymi (ang. DRESS -Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) lub mniej uciążliwą -ostrą uogólnioną osutkę krostkową (ang. AGEP -Acute Generalized Exanthematous Pustulosis) oraz wysypkę grudkowo-palmistą (patrz punkt 4.8) u osób pochodzenia europejskiego lub Japończyków.

Częstość występowania allelu HLA-A*3101 różni się znacznie między poszczególnymi grupami etnicznymi. W populacji Europejczyków wynosi od 2 do 5%, a u Japończyków około 10%.

Obecność allelu HLA-A*3101 może zwiększać ryzyko wystąpienia reakcji skórnych (głównie lżejszych) z 5% w ogólnej populacji do 26% u osób pochodzenia europejskiego, podczas gdy brak tego allelu może zredukować powyższe ryzyko z 5 do 3.8%.

Nie ma wystarczających danych, aby zalecać przeprowadzanie badań przesiewowych na obecność allelu HLA-A*3101 przed rozpoczęciem leczenia karbamazepiną.

U pacjentów pochodzenia europejskiego lub japońskiego u których stwierdzono obecność allelu HLA-A*3101, można rozważyć zastosowanie karbamazepiny, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższają ryzyko.

Karbamazepina może wywoływać reakcje nadwrażliwości, włączając nadwrażliwość wielonarządową, która może dotyczyć skóry, układu krwiotwórczego i chłonnego lub innych organów.

Jeśli pojawią się oznaki reakcji nadwrażliwości, należy natychmiast odstawić karbamazepinę.

Pacjenci, u których wystąpiła reakcja nadwrażliwości na karbamazepinę powinni być poinformowani, że w 25 do 30% przypadków wystąpiła również reakcja nadwrażliwości na okskarbazepinę.

Nadwrażliwość krzyżowa może występować pomiędzy karbamazepiną i fenytoiną.

Karbamazepina powinna być stosowana ostrożnie u pacjentów z napadami mieszanymi z utratą świadomości zarówno typowymi, jak i nietypowymi. W takich przypadkach karbamazepina może nasilić napady. W razie nasilenia napadów należy odstawić karbamazepinę.

W czasie zmiany ze stosowania formy doustnej na czopki może wystąpić zwiększenie częstości występowania napadów.

Nagłe odstawienie karbamazepiny może spowodować zwiększenie liczby napadów

Jeśli nagle przerwano leczenie karbamazepiną, należy podać inny odpowiedni lek przeciwpadaczkowy (jak np. diazepam, rektal, fenytoina).

Karbamazepina i produkty zawierające estrogen i (lub) progesteron

Z powodu indukcji enzymu wątrobowego, karbamazepina może powodować niepowodzenie terapeutycznego działania produktów leczniczych zawierających estrogen i (lub) progesteron. Może to powodować zmniejszenie skuteczności działania antykoncepcji, krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie miesiączkowe.

Pacjentki przyjmujące doustną antykoncepcję hormonalną powinny stosować nie mniej niż 50 pg estrogenu lub stosować dodatkowo inne metody antykoncepcji.

Chociaż korelacje między dawkowaniem karbamazepiny i stężeniem w osoczu oraz między stężeniem w osoczu i skutecznością lub tolerancją są raczej nieistotne, monitorowanie stężenia w osoczu może być przydatne w następujących przypadkach: znaczne zwiększenie częstości napadów (sprawdzenie, czy pacjent przestrzega zaleceń); podczas ciąży; podczas stosowania u dzieci i młodzieży; w razie podejrzenia zaburzenia wchłaniania; podejrzenia toksyczności, jeśli stosowany jest więcej niż jeden lek.

Ostrzeżenia

U pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą serca, wątroby lub nerek, niepożądanymi reakcjami hematologicznymi na inne leki oraz przerwaną terapią karbamazepiną, karbamazepina może być stosowana po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka i pod warunkiem dokładnego monitorowania chorego.

Zaleca się wstępne (przed rozpoczęciem leczenia) oraz okresowe (w trakcie leczenia) wykonywanie badań moczu i określenie azotu mocznikowego krwi.

Karbamazepina wykazuje słabe działanie przeciwcholinergiczne i z tego względu pacjenci z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym powinni znajdować się pod ścisłą kontrolą w czasie leczenia.

Należy brać pod uwagę, że karbamazepina może uczynniać utajnione psychozy oraz, u pacjentów w podeszłym wieku, powodować wystąpienie stanu splątania i pobudzenia.

U pacjentów, u których stosowano leki przeciwpadaczkowe w poszczególnych wskazaniach, odnotowano przypadki myśli i zachowań samobójczych. Meta-analiza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań leków przeciwpadaczkowych również wskazuje na niewielkie zwiększenie ryzyka myśli i zachowań samobójczych. Nie jest znany mechanizm powstawania tego ryzyka, a dostępne dane nie wykluczają możliwości, że zwiększone ryzyko występuje także podczas stosowania karbamazepiny.

W związku z tym należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują oznaki myśli i zachowań samobójczych i w razie konieczności rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy poinformować, że w razie wystąpienia myśli lub zachowań samobójczych należy poradzić się lekarza.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ze względu na indukowanie enzymów wątrobowych, działanie takich leków jak doustne antykoagulanty (pochodne kumaryny), chinidyna, hormonalne środki antykoncepcyjne lub antybiotyki (np. doksycyklina) może być osłabione.

Metabolizm karbamazepiny może być hamowany w wyniku równoczesnego podawania erytromycyny, troleandomycyny, izoniazydu, blokerów kanałów wapniowych (np. werapamilu, diltiazemu), dekstropropoksyfenu i wiloksazyny, co prowadzi do zwiększonego stężenia karbamazepiny w osoczu. Podwyższenie poziomu karabamazepiny w osoczu można również stwierdzić przy równoczesnym podawaniu innych leków przeciwdrgawkowych (fenytoiny, prymidonu lub kwasu walproinowego) lub cymetydyny.

Jednoczesne podawanie z litem może prowadzić do odwracalnych reakcji neurotoksycznych.

Powinny upłynąć przynajmniej 2 tygodnie od zakończenia terapii inhibitorami MAO do rozpoczęcia leczenia karbamazepiną.

Sok grejpfrutowy istotnie zwiększa biodostępność karbamazepiny, dlatego należy unikać spożywania go w trakcie leczenia karbamazepiną (patrz 5.2).

W badaniach mogą być zmienione parametry funkcji tarczycy.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Podczas ciąży, szczególnie podczas pierwszego trymestru, wszelkie leki stanowią potencjalne zagrożenie. Jeżeli jednak leczenie przeciwdrgawkowe jest konieczne, nie powinno być przerwane podczas ciąży, ponieważ może to stanowić zagrożenie zarówno dla matki, jak i płodu.

Karbamazepina w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazała niskie działanie teratogenne.

U gryzoni, którym podawano dawki około 10 do 25 razy wyższe od dawek terapeutycznych stosowanych u ludzi (obliczane w stosunku do masy ciała w kg), obserwowano obniżoną urodzeniową masę ciała oraz obniżoną masę organów, jak również niecałkowite kostnienie i sporadycznie rozszczep podniebienia.

W celu większego bezpieczeństwa i łatwiejszego oznaczenia optymalnej skutecznej dawki, zalecane jest monitorowanie stężenia leku we krwi (zakres terapeutyczny: 3-12 mg/l = 13-50 pmol/l).

Karbamazepina przenika do krwi płodu oraz do mleka matki. W celu powolnego wycofania karbamazepiny z organizmu noworodka, karmienie piersią powinno być stopniowo ograniczane. Karbamazepina przenikająca do mleka matki, może powodować u noworodka trudności ze ssaniem, ze względu na działanie uspokajające na ośrodkowy układ nerwowy.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Karbamazepina może powodować zaburzenia zdolności reagowania, co może wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Niektóre działania niepożądane występują bardzo często, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia lub jeśli dawka początkowa jest zbyt duża albo u pacjentów w podeszłym wieku. Są to działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (bóle i zawroty głowy, niezborność ruchowa, senność, znużenie, podwójne widzenie), jak również zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i wymioty) oraz alergiczne odczyny skórne.

Działania niepożądane związane z wielkością dawki zazwyczaj ustępują w ciągu kilku dni samoistnie lub po przejściowym zmniejszeniu dawki. Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego mogą być następstwem niewielkiego przedawkowania albo znacznych zmian stężenia w osoczu. W takim przypadku zaleca się monitorowanie stężenia w osoczu i podzielenie dawki dobowej na mniejsze dawki (np. 3-4).

Częstość występowania działań niepożądanych podzielono według następujących kategorii:

bardzo często często

niezbyt często rzadko


>1/10;

>1/100 do <1/10; >1/1000 do <1/100; >1/10000 do <1/1000;

bardzo rzadko    <10000;

częstość nieznana (do chwili obecnej nie mogła zostać ustalona)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Leukopenia

Często

Trombocytopenia, eozynofilia

Rzadko

Leukocytoza, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, niedobór kwasu foliowego

Bardzo rzadko

Agranulocytoza, niedokrwistość plastyczna, pancytopenia, czysta aplazja czerwonokrwinkowa, porfiria ostra przerywana, porfiria mieszana, porfiria późna skórna, retykulocytoza, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu odpornościowego

Rzadko

Reakcja opóźnionej nadwrażliwości

wielonarządowej z gorączką, wysypka, zapalenie naczyń, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, chłoniak, ból stawów, leukopenia, eozynofilia, powiększenie wątroby i śledziony oraz nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. Działania niepożądane mogą również dotyczyć innych narządów (np. wątroby, płuc, nerek, trzustki, mięśnia sercowego, okrężnicy).

Bardzo rzadko

Aseptyczne zapalenie opon mózgowych z drgawkami klonicznymi mięśni, eozynofilia obwodowa; reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia endokrynologiczne i metabolizmu

Często

Obrzęk, zatrzymanie płynów, zwiększenie masy ciała, hiponatremia i zmniejszona osmolarność osocza w następstwie działania przypominającego działanie hormonu antydiuretycznego (ADH), w rzadkich przypadkach prowadzące do zatrucia wodnego z towarzyszącymi mu: śpiączką, wymiotami, bólami głowy, splątaniem i zaburzeniami neurologicznymi.

Bardzo rzadko

Zwiększenie stężenia prolaktyny z ginekomastią i mlekotokiem lub bez tych objawów, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych tarczycy: zmniejszenie stężenia L-tyroksyny (FT4, T4, T3) i zwiększenie stężenia TSH, zazwyczaj bez objawów klinicznych, zaburzenia metabolizmu kostnego (zmniejszenie stężenia wapnia i 25-OH-cholekalcyfenu w osoczu) prowadzące do osteomalacji; zwiększenie stężenia cholesterolu, włącznie ze stężeniem HDL-cholesterolu i trójglicerydów.

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

Omamy (wzrokowe i słuchowe), depresja, anoreksja, niepokój, zachowania agresywne, pobudzenie, stan splątania.

Bardzo rzadko

Aktywacja psychozy

Istnieją doniesienia o przypadkach myśli i zachowań samobójczych w trakcie leczenia przeciwpadaczkowego lub niedługo po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy, ataksja, senność, zmęczenie

Często

Ból głowy, podwójne widzenie, zaburzenia akomodacji (np. nieostre widzenie)

Niezbyt często

Nieprawidłowe ruchy mimowolne (np. drżenia mięśniowe, drżenia grubofaliste, dystonia, tiki), oczopląs

Rzadko

Dyskineza mięśni mimicznych twarzy, zaburzenia okoruchowe, zaburzenia mowy (np. dyzartria, niewyraźne mówienie), choreoatetoza, zapalenie nerwów obwodowych, parestezja, osłabienie mięśni, niedowład.

Bardzo rzadko

Zaburzenia smaku, złośliwy zespół neuroleptyczny.

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko

Zmętnienie soczewki, zapalenie spojówek, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego

Zaburzenia ucha

Bardzo rzadko

Zaburzenia słuchu np. szum uszny, przeczulica słuchowa, niedosłuch, zmiana odczuwania wysokości tonów.

Zaburzenia serca

Rzadko

Zaburzenia przewodnictwa w mięśniu sercowym, niedociśnienie lub nadciśnienie

Bardzo rzadko

Bradykardia, zaburzenia rytmu, blok przedsionkowo-komorowy z omdleniem, zapaść krążeniowa, zastoinowa niewydolność mięśnia sercowego, nasilenie objawów choroby wieńcowej, zakrzepowe zapalenie żył, choroby zakrzepowo-zatorowe (np. płuc).

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śród

piersia

Bardzo rzadko

Nadwrażliwość płucna charakteryzująca się gorączką, dusznością, naciekami lub zapaleniem płuc.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Bardzo często

Nudności, wymioty

Często

Suchość w ustach,

Niezbyt często

Biegunka, zaparcie

Rzadko

Ból brzucha

Bardzo rzadko

Zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

Zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy (spowodowane indukcją enzymów wątrobowych), zazwyczaj bez znaczenia klinicznego

Często

Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności transaminaz

Rzadko

Cholestatyczne, miąższowe (hepatocytarne) zapalenie wątroby lub mieszane postaci zapalenia wątroby, żółtaczka

Bardzo rzadko

Ziarniniakowate zapalenia wątroby, niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, która może być znacznie nasilona

Niezbyt często

Złuszczające zapalenie skóry i erytrodermia

Rzadko

Liszaj rumieniowaty układowy, świąd

Bardzo rzadko

Zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, nadwrażliwość na światło, rumień guzowaty i wielopostaciowy, zmiany pigmentacji skóry, plamica, trądzik, nadmierne pocenie się, utrata włosów. Obserwowano też nadmierne owłosienie, ale związek przyczynowy jest niejasny.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, tkanki łącznej i kości

Bardzo rzadko

Bóle stawów, bóle mięśni, skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko

Śródmiąższowe zapalenie nerk, niewydolność

nerek, zaburzenia czynności nerek (np. białkomocz, krwiomocz, skąpomocz, zwiekszenie stężenia azotu mocznikowego/azotemia), częste oddawanie moczu, zatrzymanie moczu, zaburzenia seksualne/impotencja.

Zaburzenia układu rozrodczego

Bardzo rzadko

Zaburzenia spermatogenezy (zmniej szona liczba i ruchliwość plemników)

Istnieją doniesienia o zmniejszeniu gęstości mineralnej kości, osteopenii, osteoporozie oraz o złamaniach u pacjentów stosujących karbamazepinę w długoterminowej terapii. Mechanizm działania karbamazepiny wpływający na metabolizm kostny nie został ustalony.

Coraz więcej dowodów wskazuje na związek między markerami genetycznymi, a występowaniem niepożądanych reakcji skórnych takich jak SJS, TEN, DRESS, AGEP oraz wysypka grudkowo-plamista. U pacjentów pochodzenia japońskiego oraz europejskiego, odnotowano takie reakcje po zastosowaniu karbamazepiny u nosicieli allelu HLA-A*3101. Innym markerem, który wykazuje silny związek z wystąpieniem SJS oraz TEN, jest allel HLA-B*1502 u osób pochodzenia chińskiego (grupa etniczna Han), tajskiego oraz z innych krajów azjatyckich (patrz punkty 4.2 i 4.4 w celu dalszych informacji).

4.9. Przedawkowanie Objawy

Objawy przedawkowania dotyczą ośrodkowego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego oraz układu oddechowego.

Ośrodkowy układ nerwowy: zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego; dezorientacja, senność, pobudzenie, omamy, śpiączka; zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, oczopląs, ataksja, dyskineza, początkowo wzmożenie odruchów, następnie ich osłabienie; drgawki, zaburzenia psychomotoryczne, drgawki kloniczne mięśni, hipotermia, rozszerzenie źrenic.

Układ oddechowy: zaburzenia oddychania, obrzęk płuc.

Układ sercowo-naczyniowy: tachykardia, niedociśnienie, niekiedy nadciśnienie, zaburzenia przewodnictwa z poszerzeniem zespołu QRS; omdlenie związane z zatrzymaniem akcji serca.

Układżołądkowo-jelitowy: wymioty, opóźnione opróżnianie żołądka, zmniejszenie perystaltyki jelit.

Czynność nerek: zatrzymanie moczu, skąpomocz lub bezmocz; zatrzymanie płynów, zatrucie wodne spowodowane działaniem karbamazepiny zbliżonym do działania hormonu ADH.

Badania laboratoryjne: hiponatremia, prawdopodobna kwasica metaboliczna, prawdopodobna hiperglikemia, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatyninowej w mięśniach.

Leczenie

Nie istnieje swoiste antidotum.

Początkowe leczenie zależy od stanu klinicznego pacjenta, który powinien być hospitalizowany. Należy zmierzyć stężenie karbamazepiny w osoczu w celu potwierdzenia zatrucia i oceny rozmiaru przedawkowania.

Opróżnienie żołądka, płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego. Opóźnienie usunięcia treści żołądkowej może spowodować wchłonięcie znacznej dawki i w następstwie doprowadzić do nawrotu zatrucia w okresie powracania do zdrowia. Podtrzymywanie podstawowych czynności życiowych w oddziale intensywnej opieki medycznej ze stałym monitorowaniem czynności serca i starannym wyrównywaniem zaburzeń elektrolitowych.

Zalecenia szczególne

Niedociśnienie: podać dopaminę lub dobutaminę we wstrzyknięciu dożylnym.

Zaburzenia rytmu serca: postępowanie indywidualne, zależne od typu zaburzeń.

Drgawki: podać benzodiazepinę (np. diazepam) lub inny lek przeciwpadaczkowy, np. fenobarbital (z zachowaniem ostrożności ze względu na już istniejące zaburzenia oddychania) lub paraldehyd.

Hiponatremia (zatrucie wodne): ograniczyć płyny, podawać powoli z zachowaniem środków ostrożności, 0,9% roztwór NaCl we wlewie dożylnym. Metody te mogą być użyteczne w zapobieganiu uszkodzenia mózgu.

Zalecana jest hemoperfuzja przez kolumny z aktywowanym węglem. Istnieją doniesienia o braku skuteczności wymuszonej diurezy, hemodializy i dializy otrzewnowej.

W związku z opóźnionym wchłanianiem można spodziewać się nawrotu i nasilenia objawów 2 i 3 dnia po przedawkowaniu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpadaczkowe Kod ATC: N03AF01

Karbamazepina ma głównie działanie przeciwdrgawkowe. Ponadto wykazuje pewne właściwości przeciwcholinergiczne, uspokajające i przeciwdepresyjne, jak również działanie antydiuretyczne w wyniku działania na OUN.

Oprócz wysokiej skuteczności w różnych rodzajach padaczki, karbamazepina ma także pozytywny wpływ na towarzyszące zmiany psychiczne (podwyższenie nastroju).

Karbamazepina jest lekiem pierwszego wyboru w neuralgii nerwu trójdzielnego. Objawy abstynencji związane z odstawieniem alkoholu gwałtownie poprawiają się po podaniu karbamazepiny.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Karbamazepina ma stosunkowo długi okres półtrwania (25-65 godzin) po podaniu jednej dawki; jednakże wydalanie jest znacząco szybsze (12-17 godzin) po podaniu wielokrotnym w wyniku auto-indukcji metabolizmu. Dzięki przedłużonemu uwalnianiu, można uzyskać wyrównany poziom leku w osoczu przy zaledwie dwukrotnym podaniu na dobę.

Karbamazepina jest metabolizowana w wątrobie i wydalana przez nerki.

Spożywanie pokarmu nie ma wpływu na efekt przedłużonego uwalniania. Jeżeli jest to pożądane, tabletki Neurotop retard można rozpuszczać w płynach (woda, herbata, sok pomarańczowy, mleko) bez utraty właściwości przedłużonego uwalniania.

Sok grejpfrutowy istotnie zwiększa biodostępność karbamazepiny, gdyż hamuje działanie enzymów CYP-450-IIIA4 w ścianie jelit i w wątrobie (patrz 4.5).

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Tak jak w przypadku innych substancji indukujących działanie enzymów wątrobowych, stwierdzono częstsze występowanie wątrobiaków i łagodnych gruczolaków jąder u szczurów, którym podawano karbamazepinę w dawce do 250 mg/kg masy ciała na dobę przez 2 lata. Znaczenie tych odkryć dla człowieka nie jest znane. Testy mutagenności przeprowadzone dla karbamazepiny i niektórych jej

metabolitów były ujemne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Eudragit RS-PM

Eudragit L 30 D Koloidalny dwutlenek krzemu Magnezu stearynian Talk

Sól sodowa karboksymetyloskrobi Celuloza mikrokrystaliczna

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

5 lat

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al-PVC/PVDC w tekturowym pudełku

50 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu (5 blistrów po 10 sztuk)

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady, należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

G.L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 A-8502 Lannach Austria

8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenia nr: R/2445; R/2446

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

04.09.1990

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Neurotop retard 600