Imeds.pl

Nexium 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe Nexium, 40 mg, tabletki dojelitowe

Esomeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nexium i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nexium

3.    Jak stosować lek Nexium

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nexium

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Nexium i w jakim celu się go stosuje

Lek Nexium zawiera substancję nazywaną ezomeprazol. Zalicza się ona do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej. Leki te powodują zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Lek Nexium jest stosowany:

•    w chorobie refluksowej przełyku. Występuje ona wtedy, gdy kwas solny z żołądka przedostaje się do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem) powodując ból, stan zapalny i zgagę. Lek Nexium jest stosowany w leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku, w leczeniu nadżerek

w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku oraz w zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

•    w chorobie wrzodowej współistniejącej z zakażeniem Helicobacterpylori, w połączeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym:

-    leczenie wrzodów dwunastnicy współistniejących z zakażeniem Helicobacter pylori;

-    zapobieganie nawrotom wrzodu trawiennego, u pacjentów z chorobą wrzodową wywołaną zakażeniem Helicobacter pylori.

   w leczeniu wrzodów żołądka spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Lek Nexium może być także stosowany, aby zapobiegać powstawaniu wrzodów żołądka i dwunastnicy, jeśli pacjent przyjmuje niesteroidowe leki przeciwzapalne.

•    w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona - zwiększone wydzielanie soku żołądkowego spowodowane zmianami w trzustce.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nexium Kiedy nie stosować leku Nexium

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na ezomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nexium (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol),

-    jeśli u pacjenta jednocześnie stosowany jest atazanawir lub nelfinawir (lek stosowany w leczeniu

zakażeniach HIV).

Jeśli którakolwiek z podanych sytuacji dotyczy pacjenta nie wolno zastosować leku Nexium. Jeśli nie jest się pewnym, należy zapytać lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Nexium, należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacjenta występują:

•    ciężkie choroby wątroby,

•    ciężkie choroby nerek.

Stosowanie leku Nexium może ukrywać objawy innych chorób. Dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli przed zastosowaniem lub podczas stosowania leku Nexium występuje którykolwiek z podanych niżej objawów:

•    znaczna, niezamierzona utrata masy ciała i zaburzenia połykania,

•    bóle brzucha lub objawy niestrawności,

•    wymioty lub wymioty z domieszką krwi,

•    czarne, smoliste stolce.

Stosowanie leku Nexium u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie leku Nexium u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek. Ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów.

Stosowanie leku Nexium u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 20 mg.

Lek Nexium a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to ważne, ponieważ lek Nexium może zmieniać działanie innych leków lub działanie leku Nexium może zmienić się, jeśli są stosowane inne leki.

Jeśli pacjent przyjmuje atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu wirusa HIV) nie wolno stosować leku Nexium.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosuje się którykolwiek z podanych leków:

•    ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych),

•    cytalopram, imipramina lub klomipramina (leki stosowane w leczeniu depresji),

•    diazepam (lek stosowany w leczeniu niepokoju, padaczki lub w celu rozluźniena mięśni),

•    fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki). W przypadku przyjmowania fenytoiny, lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Nexium,

•    leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna, klopidogrel. Lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Nexium,

•    cyzapryd (lek stosowany w leczeniu niestrawności lub zgagi),

•    cylostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego),

•    digoksyna (lek stosowany w chorobach serca),

•    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),

•    ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (stosowany w leczeniu depresji),

•    leki przeciwnowotworowe, takie jak erlotinib i inne leku przeciwnowotworowej tej samej klasy,

• metotreksat w dużych dawkach. Lekarz może zalecić czasowe odstawienie leku Nexium.

Jeśli lekarz zalecił stosowanie antybiotyków (amoksycyliny i klarytromycyny) jednocześnie z lekiem Nexium, w celu leczenia wrzodów spowodowanych zakażeniem Helicobacter pylori, jest to bardzo ważne, aby powiedzieć lekarzowi o innych stosowanych lekach.

Lek Nexium z jedzeniem i piciem

Tabletki mogą być zażywane na czczo lub po posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W przypadku ciąży, zamiaru zajścia w ciążę lub karmienia piersią należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Nexium. Lekarz zdecyduje czy pacjentka może przyjmować lek Nexium w tym czasie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Nexium najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używanie narzędzi lub obsługi maszyn.

Lek Nexium zawiera sacharozę

Nexium zawiera cukier - sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję cukrów należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Nexium.

3. Jak stosować lek Nexium

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

•    Nie zaleca się stosowania leku Nexium u dzieci młodszych niż 12 lat.

•    Jeśli lek Nexium jest stosowany długotrwale, szczególnie ponad rok, lekarz może zalecić dodatkowe kontrole/badania.

•    Jeśli lekarz zalecił stosowanie leku Nexium doraźnie, tzn. wtedy, gdy pacjent tego potrzebuje, a objawy zmienią się, należy mu o tym powiedzieć.

Stosowanie leku Nexium

•    Lek może być stosowany o każdej porze dnia.

•    Lek Nexium może być stosowany z posiłkiem lub na czczo.

•    Lek należy połykać w całości i popijać wodą. Tabletek nie należy żuć ani kruszyć, ponieważ otoczka, która chroni granulki leku przed działaniem soku żołądkowego, może zostać uszkodzona. Jest to ważne, aby nie uszkodzić granulek.

Jak postępować w razie trudności z połykaniem

W razie trudności z połykaniem tabletek:

•    włożyć tabletkę do szklanki z niegazowaną wodą. Nie należy stosować innych płynów.

•    mieszać, aż tabletka rozpuści się (roztwór nie będzie przejrzysty). Roztwór należy wypić od razu lub w ciągu 30 minut od przygotowania. Zawsze, bezpośrednio przed wypiciem roztwór należy zamieszać.

•    aby upewnić się, że cały lek został zażyty, należy napełnić szklankę wodą do połowy, zamieszać i wypić płyn. Nierozpuszczone cząstki zawierają lek, nie należy ich żuć ani kruszyć.

•    jeśli pacjent nie może samodzielnie połykać, tabletkę można rozpuścić w wodzie i podać strzykawką przez zgłębnik do żołądka.

Jak stosować lek Nexium

•    lekarz poinformuje ile tabletek przyjmować i jak długo. Zależy to od choroby pacjenta, jego wieku i czynności watroby.

•    poniżej podano zazwyczaj stosowaną dawkę.

Choroba refluksowa przełyku

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

•    Jeśli lekarz stwierdził nadżerki w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku, zazwyczaj stosowana dawka leku Nexium to 40 mg. Tabletkę przyjmuje się raz na dobę przez

4 tygodnie. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do wyleczenia przełyku lub, u których utrzymują się objawy, lekarz może zalecić stosowanie takiej samej dawki przez kolejne 4 tygodnie.

•    Gdy doszło do wyleczenia przełyku, lekarz może zalecić stosowanie jednej tabletki 20 mg raz na dobę w celu zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

•    U pacjentów, u których wykluczono zapalenie błony śluzowej, zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka 20 mg, raz na dobę. Lek przyjmuje się raz na dobę przez 4 tygodnie.

U pacjentów, u których objawy nie ustąpią po 4 tygodniach stosowania leku Nexium, lekarz zweryfikuje diagnozę w celu wykrycia innej, możliwej przyczyny dolegliwości.

Kiedy objawy będą kontrolowane lekarz może zalecić stosowanie leku doraźnie tzn. wtedy, gdy występują objawy, w dawce 20 mg raz na dobę. U pacjentów leczonych nie steroidowymi lekami przeciwzapalnymi, u których występuje ryzyko wrzodów żołądka i dwunastnicy, nie zaleca się podawania doraźnego w przypadku nawrotu dolegliwości.

Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylon, w połączeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym

•    leczenie wrzodów dwunastnicy współistniejących z zakażeniem Helicobacter pylori,

   zapobieganie nawrotom wrzodu trawiennego, u pacjentów z chorobą wrzodową wywołaną zakażeniem Helicobacter pylori.

Dorośli oraz młodzież w wieku 12 lat i powyżej : zazwyczaj stosowana dawka leku Nexium, to jedna tabletka 20 mg dwa razy na dobę przez tydzień. Lekarz zaleci także stosowanie antybiotyków, np. amoksycyliny lub klarytromycyny.

Leczenie wrzodów żołądka spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Nexium, to jedna tabletka 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów z grupy ryzyka

Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Nexium, to jedna tabletka 20 mg raz na dobę.

Leczenie zwiększenia wydzielania soku żołądkowego spowodowanego przez zmiany w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona)

•    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Nexium, to jedna tabletka 40 mg dwa razy na dobę.

•    Lekarz ustali dawkę i długość leczenia w zależności od objawów. Dawki większe niż 80 mg należy podawać w dawkach podzielonych dwa razy na dobę. Największa dawka to 80 mg dwa razy na dobę.

Instrukcja dotycząca przygotowania i podania leku

Podawanie przez zgłębnik do żołądka

1.    Należy włożyć tabletkę do strzykawki i napełnić strzykawkę mniej więcej 25 ml wody i 5 ml powietrza. W przypadku stosowania niektórych rodzajów zgłębników należy tabletkę rozpuścić w 50 ml wody, aby uniknąć zatkania sondy przez granulki leku.

2.    Niezwłocznie po dodaniu wody należy potrząsać strzykawką przez mniej więcej 2 minuty, aż tabletka się rozpuści.

3.    Należy odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do góry i sprawdzić czy nie jest ona zatkana.

4.    Połączyć końcówki zgłębnika i strzykawki, trzymając strzykawkę skierowaną do góry.

5.    Należy potrząsnąć strzykawką i odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do dołu i natychmiast podać ok. 5-10 ml zawiesiny do zgłębnika. Po podaniu należy odwrócić strzykawkę końcówką do góry i wstrząsnąć (należy trzymać strzykawkę końcówką do podawania do góry tak, aby uniknąć jej zatkania).

6.    Odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do dołu i natychmiast podać 5-10 ml zawiesiny do zgłębnika. Należy powtarzać te czynności, aż strzykawka będzie pusta.

7.    Jeśli jest to konieczne należy napełnić strzykawkę 25 ml wody i 5 ml powietrza i powtórzyć czynność opisaną w punkcie 5 tak, aby usunąć osad zawiesiny, który mógł pozostać

w strzykawce. W przypadku stosowania niektórych rodzajów zgłębników może być konieczne dodanie 50 ml wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nexium

W przypadku podejrzenia, że zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Nexium należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Nexium

•    Pominiętą dawkę należy przyjąć najszybciej jak to możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki nie należy przyjmować pominiętej dawki.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Reakcje nadwrażliwości

Ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaksja) występują rzadko, tj. u mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów. Jeśli nagle wystąpi świszczący oddech, opuchnięcie twarzy lub ciała, wysypka, lub omdlenie należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku Nexium i skontaktować się z lekarzem.

Do innych działań niepożądanych należą:

Często występujące (u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

•    Ból głowy.

•    Objawy ze strony układu pokarmowego: bóle brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia.

•    Nudności, wymioty.

Niezbyt często występujące (u więcej niż 1 na 1000, ale u mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów)

•    Obrzęki stóp i wokół kostek.

•    Zaburzenia snu (bezsenność).

•    Zawroty głowy, uczucie kłucia, mrowienia i drętwienia (parestezje), senność.

•    Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

• Suchość w j amie ustnej.

•    Zmiany w badaniach krwi oceniających czynność wątroby (zwiększona aktywność enzymów wątrobowych).

•    Wysypka, swędzenie i swędząca wysypka.

Rzadko występujące (u więcej niż 1 na 10 000, ale u mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów)

•    Zaburzenia krwi, takie jak zmniej szenie liczby białych krwinek i płytek krwi.

•    Małe stężenie jonów sodu we krwi.

•    Uczucie pobudzenia, dezorientacja lub depresja.

•    Zmiany odczuwania smaku.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Nagle występująca duszność, trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli).

•    Stan zapalny w j amie ustnej.

•    Zakażenie grzybicze przewodu pokarmowego.

•    Schorzenia wątroby, w tym żółtaczka, która może powodować żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu, ciemny kolor moczu i uczucie zmęczenia.

•    Łysienie.

•    Nadwrażliwość na światło (wysypka po przebywaniu na słońcu).

•    Bóle stawów lub mięśni.

•    Ogólne złe samopoczucie, brak energii.

•    Zwiększona potliwość.

Bardzo rzadko występujące (u mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów)

•    Znaczne zmniejszenie liczby krwinek, co może powodować osłabienie, łatwe siniaczenie lub większą podatność na zakażenia.

•    Agresja.

•    Widzenie, czucie lub słyszenie rzeczy, których nie ma.

•    Ciężka choroba wątroby, w tym niewydolność wątroby.

•    Uszkodzenie mózgu u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby.

•    Ciężka wysypka lub owrzodzenia lub złuszczanie się skóry nagle pojawiające się. Mogą występować łącznie z wysoką gorączką i bólami mięśni.

•    Osłabienie mięśni.

•    Ciężkie choroby nerek.

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Hipomagnezemia.

•    Mikroskopowe zapalenie jelita grubego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

5.    Jak przechowywać lek Nexium

•    Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

•    Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności, zamieszczonego na opakowaniu.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nexium

Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 20 mg ezomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).

Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 40 mg ezomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).

Substancje pomocnicze:

Glicerolu monostearynian, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, polisorbat 80, krospowidon, sodu stearylofumaran, cukier (sacharoza i skrobia kukurydziana), talk, cytrynian trietylu.

Skład otoczki: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu, parafina syntetyczna, makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty (tylko w tabletkach 20 mg), tytanu dwutlenek.

Jak wygląda lek Nexium i co zawiera opakowanie

Nexium, 20 mg:

Jasnoróżowe, podłużne, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym napisem „20 mg” po jednej stronie i „A/EH” po drugiej.

Opakowanie:

Tekturowe, zamykane etui zawierające 1 blister po 7 tabletek lub 1 blister po 14 tabletek, lub 2 blistry po 14 tabletek (28 tabletek).

Tekturowe pudełko zawierające 1 blister po 7 tabletek lub 2 blistry po 7 tabletek (14 tabletek), lub 4 blistry po 7 tabletek (28 tabletek).

Nexium, 40 mg:

Różowe, podłużne, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym napisem „40 mg” po jednej stronie i „A/EI” po drugiej.

Opakowanie:

Tekturowe, zamykane etui zawierające 1 blister po 7 tabletek lub 1 blister po 14 tabletek.

Tekturowe pudełko zawierające 1 blister po 7 tabletek lub 2 blistry po 7 tabletek (14 tabletek)

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja

Wytwórcy

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja

AstraZeneca AB Mariehemsvagen 8 SE-906 54 Umea Szwecja

Corden Pharma Otto-Hahn Strasse 68723 Plankstadt Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 18 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7