+ iMeds.pl

Niccorex lemon 2 mgUlotka Niccorex lemon

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Niccorex Lemon, 2 mg, guma do żucia, lecznicza Niccorex Lemon, 4 mg, guma do żucia, lecznicza

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po 6 miesiącach stosowania gumy Niccorex Lemon potrzeba palenia tytoniu utrzymuje się nadal, należy skonsultować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Niccorex Lemon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Niccorex Lemon

3.    Jak stosować lek Niccorex Lemon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Niccorex Lemon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Niccorex Lemon i w jakim celu się go stosuje

Niccorex Lemon pomaga użytkownikom w rzuceniu palenia.

Nikotyna zawarta w Niccorex Lemon łagodzi objawy odstawienia palenia tytoniu oraz zmniejsza głód nikotynowy u osób planujących rzucić palenie tytoniu lub je ograniczyć, dążąc do całkowitego wyjścia z nałogu.

Przeciwdziała nawrotowi palenia u osób zdecydowanych do rzucenia palenia.

Niccorex Lemon guma do żucia przeznaczona jest dla dorosłych palaczy.

Osoby gwałtownie odstawiające palenie tytoniu mogą odczuwać różne rodzaje dyskomfortu, nazywane objawami odstawiennymi. Stosowanie gumy leczniczej Niccorex Lemon, dzięki dostarczaniu organizmowi małych dawek nikotyny pozwala przeciwdziałać tym objawom lub co najmniej je ograniczyć.

Skuteczność leczenia można zwiększyć za pomocą odpowiedniego doradztwa i stosowania innych środków wspomagających.

Jeśli nie udało się zaprzestać palenia tytoniu po 6 miesiącach leczenia, zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Niccorex Lemon

Kiedy nie stosować leku Niccorex Lemon

-    jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent nie pali tytoniu lub pali go okazjonalnie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Niccorex Lemon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Możesz samodzielnie stosować gumę Niccorex Lemon, ale powinieneś skonsultować się z lekarzem, jeśli:

-    przebyłeś ostatnio (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu,

-    cierpisz na bóle w klatce piersiowej spowodowane niestabilną dławicą piersiową,

-    cierpisz na chorobę, która wpływa na częstość bicia i rytm serca,

-    masz wysokie ciśnienie tętnicze, niepoddające się leczeniu za pomocą środków farmakologicznych,

-    kiedykolwiek wystąpiły u ciebie reakcje alergiczne, takie jak obrzęk ust, twarzy i gardła (obrzęk naczyniowy), swędzące reakcje skórne (pokrzywka); stosowanie nikotynowej terapii zastępczej może czasami wywołać tego typu reakcje,

-    cierpisz na umiarkowaną lub ciężką niewydolność wątroby,

-    masz ciężką niewydolność nerek,

-    masz cukrzycę,

-    masz nadczynność tarczycy,

-    cierpisz z powodu guza chromochłonnego nadnerczy,

-    stwierdzono u ciebie zapalenie przełyku,

-    jeśli masz chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.

Guma do żucia może przyklejać się do protez dentystycznych lub mostów i w rzadkich przypadkach powodować ich uszkodzenie.

Dzieci i młodzież

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny stosować produktu Niccorex Lemon, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Nikotyna stosowana w dawce właściwej dla osób dorosłych może spowodować poważne, nawet zakończone zgonem, zatrucie u dzieci. Z tego powodu produkt Niccorex Lemon musi być przez cały czas przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Niccorex Lemon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to szczególnie istotne, jeśli stosujesz leki zawierające:

-    teofilinę (stosowaną w leczeniu astmy),

-    takrynę (lek stosowany w chorobie Alzheimera),

-    klozapinę (lek na schizofrenię),

-    ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona).

Niccorex Lemon z jedzeniem i piciem

Podczas żucia gumy Niccorex Lemon nie powinieneś jeść i pić, gdyż może to zmniejszyć skuteczność jej działania.

Napoje, które obniżają pH w ustach, np. kawa, soki owocowe lub napoje gazowane, mogą zmniejszyć wchłanianie nikotyny z jamy ustnej. Aby uzyskać maksymalne wchłanianie nikotyny, należy zachować 15 minutową przerwę pomiędzy spożyciem takiego napoju a przyjęciem leczniczej gumy do żucia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przerwanie palenia podczas ciąży jest niezwykle istotne, gdyż może ono negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Może też doprowadzić do przedwczesnego porodu lub urodzenia martwego dziecka. W sytuacji idealnej kobieta ciężarna powinna zaprzestać palenia bez pomocy leków zawierających nikotynę. Jeśli jednak nie jest to możliwe, produkt Niccorex Lemon można zastosować jedynie po zasięgnięciu porady u osoby prowadzącej ciążę, zawodowo związanej ze służbą zdrowia, u lekarza rodzinnego lub u lekarza pracującego w ośrodku specjalizującym się w leczeniu uzależnienia od tytoniu.

Należy unikać stosowania Niccorex Lemon w czasie karmienia piersią, ponieważ nikotyna przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko. Jeśli lekarz zalecił stosowanie Niccorex Lemon w okresie karmienia piersią, gumy do żucia należy przyjmować tuż po karmieniu piersią, a nie w trakcie lub przed karmieniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Produkt Niccorex Lemon nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Niccorex Lemon zawiera maltitol (E965) i butylohydroksytoluen (E321)

Jeśli twój lekarz poinformował cię, że nie tolerujesz niektórych cukrów, skontaktuj się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Niccorex Lemon.

Butylohydroksytoluen może spowodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie błon śluzowych.

3. Jak stosować lek Niccorex Lemon

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Moc gumy do żucia powinna być dostosowana do stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny.

Tylko dla gumy 2 mg

Produkt Niccorex Lemon 2 mg jest przeznaczony dla palaczy, którzy palą mniej niż 20 papierosów dziennie.

Początkowo należy przyjmować 2 mg nikotyny (1 gumę leczniczą) co 1-2 godziny. W większości przypadków wystarczająca jest dawka 16-24 mg nikotyny ( 8-12 gum) na dobę.

Nie należy zażywać więcej niż 48 mg nikotyny (24 gumy) na dobę.

W celu ograniczenia palenia, nie należy przyjmować więcej niż 48 mg nikotyny (24 gumy do żucia, lecznicze) na dobę.

Rzucenie palenia tytoniu

Czas leczenia ma charakter indywidualny, ale zwykle wynosi 3 miesiące. Po upływie tego czasu należy stopniowo zmniejszać liczbę zużywanych gum. Leczenie należy przerwać, gdy dzienna dawka została zmniejszona do 2-4 mg nikotyny (1-2 gum do żucia, leczniczych). Gumę można zażywać jeśli kiedykolwiek pojawi się chęć zapalenia papierosa.

Tylko dla gumy 4 mg

Produkt Niccorex Lemon 4 mg jest przeznaczony dla palaczy, którzy palą 20 lub więcej papierosów dziennie lub wcześniej nie zdołali rzucić palenia za pomocą gumy leczniczej zawierającej 2 mg nikotyny.

Początkowo należy przyjmować 4 mg nikotyny (1 gumę leczniczą) co 1-2 godziny. W większości przypadków wystarczająca jest dawka 32-48 mg nikotyny (8-12 gum leczniczych) dziennie. Nie należy zażywać więcej niż 64 mg nikotyny (16 leczniczych gum do żucia) na dobę.

Gdy guma stosowana jest w celu ograniczenia palenia, nie należy przyjmować więcej niż 48 mg nikotyny (12 leczniczych gum do żucia) na dobę.

Rzucenie palenia tytoniu

Czas leczenia ma charakter indywidualny, ale zwykle wynosi 3 miesiące. Po upływie tego czasu należy stopniowo zmniejszać liczbę zużywanych gum. Leczenie należy przerwać, gdy dzienna dawka została zmniejszona do 4-8 mg nikotyny (1-2 gum leczniczych). Gumę można zażywać kiedykolwiek pojawi się chęć zapalenia papierosa.

Ograniczenie palenia

Produkt Niccorex Lemon należy stosować w czasie pomiędzy wypalanymi papierosami w celu zmniejszenia łaknienia tytoniu i w ten sposób wydłużenia czasu bez palenia. Papierosy powinny być stopniowo zastępowane gumami leczniczymi z nikotyną. Jeśli w ciągu 6 tygodni leczenia nie udało się ograniczyć liczby wypalanych papierosów co najmniej o połowę, należy zasięgnąć porady profesjonalisty.

Należy podjąć próbę rzucenia palenia, kiedy tylko pojawi się motywacja ku temu, ale nie później niż 4 miesiące od rozpoczęcia przyjmowania leku Niccorex Lemon. W tym celu należy stopniowo zmniejszać liczbę stosowanych gum do żucia z nikotyną, na przykład zmniejszając liczbę o jedną gumę co 2-5 dni.

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa zdecydowana próba zerwania z nałogiem, należy zasięgnąć porady profesjonalisty.

Nie zaleca się regularnego stosowania produktu Niccorex Lemon przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W niektórych przypadkach dłuższy okres stosowania leku Niccorex Lemon może być konieczny w celu uniknięcia nawrotu palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Fachowe porady i wsparcie mogą pomóc palaczom rzucić palenie.

Podanie na śluzówkę jamy ustnej. Gumy Niccorex Lemon nie należy żuć jak zwykłej gumy do żucia. Żucie gumy w sposób szybki i ciągły, powoduje zbyt szybkie uwalnianie nikotyny. Może to powodować dyskomfort (np. zgagę i czkawkę).

Technika żucia Niccorex Lemon:

1.    Żuj gumę Niccorex Lemon powoli, aż poczujesz wyraźny smak bądź lekkie mrowienie.

2.    Wtedy przerwij żucie i zatrzymaj gumę w ustach między dziąsłem a policzkiem dopóki smak i/lub uczucie mrowienia znikną

3.    Następnie zacznij żuć ponownie do momentu poczucia wyraźnego smaku lub uczucia lekkiego mrowienia.

4.    Powtarzaj tę czynność przez około 30 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Niccorex Lemon

Przedawkowanie nikotyny może nastąpić, jeśli podczas stosowania gumy leczniczej z nikotyną pali się papierosy. Do objawów przedawkowania Niccorex Lemon należą: nudności, nadmierne ślinienie, ból brzucha, biegunka, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym towarzyszyć może niskie ciśnienie krwi, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, bardzo silne wyczerpanie, zapaść krążeniowa (zapaść spowodowana bardzo niskim ciśnieniem krwi) oraz drgawki.

Jeśli produkt Niccorex Lemon został zażyty przez dziecko lub jeśli przyjęto zbyt wysoką dawkę nikotyny, należy się skontaktować z lekarzem lub oddziałem szpitalnym, udzielającym pomocy w nagłych przypadkach.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niccorex Lemon może powodować działania niepożądane podobne do tych występujących podczas stosowania nikotyny w inny sposób. Działania niepożądane zazwyczaj zależą od dawki nikotyny.

Należy zaprzestać stosowania Niccorex Lemon i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji alergicznej takie jak obrzęk naczynioruchowy, które mogą być poważne.

Są to rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek):

-    opuchlizna twarzy, języka lub gardła,

-    trudności z przełykaniem,

-    pokrzywka i trudności z oddychaniem.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów stosujących lek)

-    zawroty głowy,

-    ból głowy,

-    dolegliwości żołądkowo - jelitowe,

-    czkawka,

-    nudności,

-    wymioty,

-    ból mięśni żuchwy,

-    podrażnienie jamy ustnej lub gardła.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów stosujących lek)

-    palpitacje (przyspieszone lub nieregularne bicie serca),

-    zaczerwienienie skóry, wysypka.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek):

-    arytmie przedsionkowe (zaburzenia rytmu serca).

Niektóre objawy, takie jak zawroty i bóle głowy, bezsenność, mogą być związane z objawami odstawiennymi występującymi po zaprzestaniu palenia i mogą być spowodowane zmniejszeniem ilości dostarczanej organizmowi nikotyny.

Po zaprzestaniu palenia częściej mogą pojawiać się owrzodzenia jamy ustnej, ich związek z zaprzestaniem palenia nie został jednak udowodniony.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Niccorex Lemon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Niccorex Lemon

[tylko dla 2 mg]

-    Substancją czynną leku jest nikotyna. Jedna guma do żucia zawiera 2 mg nikotyny (w postaci 13,2 mg nikotyny z kationitem).

-    Pozostałe składniki to: rdzeń gumy: podłoże gumy (zawiera butylohydroksytoluen [E321]), ksylitol, wapnia węglan, sodu węglan bezwodny, aromat mięty pieprzowej, sodu wodorowęglan, aromat Coolmix, Lewomentol, acesulfam potasowy, sukralozę; otoczkę gumy: maltitol (E965), maltitol płynny, aromat cytrynowy, tytanu dwutlenek (E171), Lewomentol, sukralozę.

[tylko dla 4 mg]

-    Substancją czynną leku jest nikotyna. Jedna guma do żucia zawiera 4 mg nikotyny (w postaci 26,5 mg nikotyny z kationitem).

-    Pozostałe składniki to: rdzeń gumy: podłoże gumy (zawiera butylohydroksytoluen [E321]), ksylitol, wapnia węglan, sodu węglan bezwodny, aromat mięty pieprzowej, aromat Coolmix , Lewomentol, acesulfam potasowy, sukralozę; otoczkę gumy- maltitol (E965), maltitol płynny, aromat cytrynowy, tytanu dwutlenek (E171), Lewomentol, sukralozę.

Jak wygląda lek Niccorex Lemon i co zawiera opakowanie

Niccorex Lemon to biała lub prawie biała, lekko wypukła, prostokątna guma do żucia o przybliżonych

wymiarach 19 x 12 mm.

Opakowanie Niccorex Lemon zawiera 12, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 80, 96 lub 108 leczniczych gum w

blistrach umieszczonych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp z o. o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa tel.+48 (22) 543 60 00

Wytwórca

Fertin Pharma A/S Danyvej 19, DK-7100 Vejle Dania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

[tylko dla 2 mg]

Niemcy    Nicolex mit Zitronengeschmack 2 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi

Francja Nicolex CITRON 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et au maltitol Włochy    Nicotina Fertin

Hiszpania    Quitt Sabor Limon

Polska    Niccorex Lemon

[tylko dla 4 mg]

Niemcy    Nicolex mit Zitronengeschmack 4 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi

Francja Nicolex CITRON 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et au maltitol Włochy    Nicotina Fertin

Hiszpania    Quitt Sabor Limon

Polska    Niccorex Lemon

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 7 z 7

Niccorex Lemon

Charakterystyka Niccorex lemon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niccorex Lemon, 2 mg, guma do żucia, lecznicza Niccorex Lemon, 4 mg, guma do żucia, lecznicza

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

[Dla 2 mg]

Każda lecznicza guma do żucia zawiera 2 mg nikotyny (w postaci 13,2 mg nikotyny z kationitem).

[Dla 4 mg]

Każda lecznicza guma do żucia zawiera 4 mg nikotyny (w postaci 26,5 mg nikotyny z kationitem).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 225,1 mg maltitolu (E965) i 0,45 mg butylohydroksytoluenu (E321).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Guma do żucia, lecznicza

Guma biała lub prawie biała, lekko wypukła, prostokątna o przybliżonych wymiarach 19 x 12 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nikotyna jest wskazana w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny w tym głodu nikotynowego (patrz punkt 5.1). Ułatwia zaprzestanie lub tymczasowe ograniczenie palenia u palaczy zmotywowanych do rzucenia palenia.

Ostatecznym celem jest trwałe zaprzestanie palenia.

Niccorex Lemon jest przeznaczony dla dorosłych palaczy.

Fachowe porady i wsparcie zazwyczaj zwiększają szanse powodzenia terapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Moc leczniczej gumy do żucia powinna być dostosowana do stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny.

[Tylko dla gumy 2 mg]

W przypadku łagodnego uzależnienia zalecana jest dawka 2 mg.

Początkowo należy przyjmować 2 mg nikotyny (1 gumę do żucia, leczniczą) co 1-2 godziny. W większości przypadków wystarczająca jest dawka 16-24 mg nikotyny (8-12 gum do żucia, leczniczych) dziennie. Maksymalna dzienna dawka w leczeniu mającym na celu rzucenie palenia wynosi 48 mg nikotyny (24 gumy do żucia, lecznicze). W celu ograniczenia palenia, gdy gumę stosuje się w przerwach między papierosami, maksymalna dawka dzienna wynosi 48 mg nikotyny (24 gumy do żucia, lecznicze).

Rzucenie palenia tytoniu

Czas leczenia ma charakter indywidualny. Leczenie zwykle trwa 3 miesiące. Po upływie tego czasu należy stopniowo zmniejszać liczbę zużywanych gum. Leczenie należy przerwać, gdy dzienna dawka została zredukowana do 2-4 mg nikotyny (1-2 leczniczych gum do żucia). Generalnie nie zaleca się regularnego stosowania gumy Niccorex Lemon przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W pewnych przypadkach dłuższe leczenie może być jednak wymagane, by uniknąć nawrotu łaknienia tytoniu. Należy posiadać w zapasie kilka gum do żucia, leczniczych gdyż łaknienie tytoniu może pojawić się nagle. Jeśli nie udało się rzucić palenia tytoniu po 6 miesiącach leczenia, zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza.

[Tylko dla gumy 4 mg]

W przypadku ciężkiego uzależnienia od nikotyny (wynik testu FTND /testu uzależnienia od nikotyny FagerstrOma/ > 6 lub wypalanie > 20 papierosów dziennie) lub w przypadku niepowodzenia leczenia za pomocą gumy o zawartości 2 mg nikotyny zaleca się stosowanie gumy do żucia, leczniczej zawierającej 4 mg nikotyny.

Początkowo należy przyjmować 4 mg nikotyny (1 gumę do żucia leczniczą) co 1-2 godziny. W większości przypadków wystarczająca jest dawka 32-48 mg nikotyny (8-12 gum leczniczych) dziennie. Maksymalna dzienna dawka w leczeniu mającym na celu rzucenie palenia wynosi 64 mg nikotyny (16 gum do żucia, leczniczych). W celu ograniczenia palenia, gdy gumę stosuje się w przerwach między papierosami, maksymalna dawka dzienna wynosi 48 mg nikotyny (12 gum do żucia, leczniczych).

Rzucenie palenia tytoniu

Czas leczenia ma charakter indywidualny. Leczenie zwykle trwa 3 miesiące. Po upływie tego czasu należy stopniowo zmniejszać liczbę zużywanych gum. Leczenie należy przerwać, gdy dzienna dawka została zredukowana do 4-8 mg nikotyny (1-2 gum do żucia, leczniczych). Generalnie nie zaleca się regularnego stosowania gumy Niccorex Lemon przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W pewnych przypadkach dłuższe leczenie może być jednak wymagane, by uniknąć nawrotu łaknienia tytoniu. Należy posiadać w zapasie kilka gum, gdyż łaknienie tytoniu może pojawić się nagle. Jeśli nie udało się rzucić palenia tytoniu po 6 miesiącach leczenia, zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza.

Odpowiednie doradztwo i wsparcie mogą zwiększyć skuteczność leczenia.

Ograniczenie palenia tytoniu

Produkt Niccorex Lemon należy stosować w czasie pomiędzy wypalanymi papierosami w celu zmniejszenia łaknienia tytoniu i w ten sposób wydłużenia czasu bez palenia. Papierosy powinny być stopniowo zastępowane gumami leczniczymi z nikotyną. Jeśli w ciągu 6 miesięcy leczenia nie udało się ograniczyć liczby wypalanych papierosów o co najmniej 50%, należy zasięgnąć porady profesjonalisty.

Należy podjąć próbę rzucenia palenia, kiedy tylko pojawi się motywacja ku temu, ale nie później niż 4 miesiące od rozpoczęcia leczenia. W tym celu należy stopniowo zmniejszać liczbę stosowanych gum do żucia, leczniczych na przykład zmniejszając liczbę o jedną gumę co 2-5 dni.

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa zdecydowana próba rzucenia palenia, należy skonsultować się z lekarzem specjalistą. Nie zaleca się stosowania gumy do żucia Niccorex Lemon przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego okresu leczenia, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Odpowiednie doradztwo i wsparcie mogą zwiększyć skuteczność leczenia.

Stosowanie produktu Niccorex Lemon u dzieci

Niccorex Lemon nie powinien być stosowany przez dzieci poniżej 18 roku życia, chyba że lekarz zdecydował inaczej.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Niccorex Lemon u dzieci poniżej 18 roku życia nie zostały ustalone.

Sposób podawania

Podanie na śluzówkę jamy ustnej. Każdą leczniczą gumę do żucia Niccorex Lemon należy żuć powoli z przerwami przez około 30 minut. Niccorex Lemon powinien być żuty aż do momentu, gdy pojawi się wyraźny smak lub/i uczucie lekkiego mrowienia (szczypania). Wówczas należy przerwać żucie i zatrzymać gumę w ustach między dziąsłem a policzkiem dopóki smak i/lub uczucie mrowienia znikną. Następnie należy wznowić powolne żucie i powtarzać opisane wyżej czynności.

Podczas żucia gumy użytkownik nie powinien jeść ani pić. Napoje, które obniżają pH w ustach, np. kawa, soki owocowe lub napoje gazowane, mogą zmniejszyć absorpcję nikotyny z jamy ustnej. Aby uzyskać maksymalne wchłanianie nikotyny, należy zachować 15 minutową przerwę pomiędzy spożyciem takiego napoju a zażyciem leczniczej gumy do żucia.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Niepalenie tytoniu lub okazjonalne palenie tytoniu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Guma do żucia może przyklejać się do protez dentystycznych lub mostów i w rzadkich przypadkach powodować ich uszkodzenie.

Osoby uzależnione od palenia tytoniu, które ostatnio przebyły zawał serca, osoby cierpiące z powodu niestabilnej lub zaostrzającej się dławicy piersiowej (w tym: dławicy Prinzmetala), pacjenci z ciężkimi postaciami arytmii serca, chorzy z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub po ostatnio przebytym zdarzeniu mózgowo-naczyniowym, powinni być zachęcani do rzucenia palenia bez pomocy środków farmakologicznych (np. za pomocą odpowiedniego doradztwa). W przypadku niepowodzenia takich metod należy rozważyć użycie produktu Niccorex Lemon, aczkolwiek dane dotyczące bezpieczeństwa zastępczej terapii nikotynowej w tej grupie chorych są ograniczone. Rozpoczęcie leczenia powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza.

Cukrzyca: pacjentom z cukrzycą, którzy zaprzestali palenia i rozpoczęli nikotynową terapię zastępczą należy doradzać dokładniejsze kontrolowanie glikemii, gdyż zmniejszenie wyrzutu katecholamin pod wpływem nikotyny może wpływać na metabolizm węglowodanów.

Reakcje alergiczne: podejrzenie wystąpienia obrzęku naczynioruchowego oraz pokrzywki.

Ocena stosunku korzyści do ryzyka związanego z nikotynową terapią zastępczą przez pracownika opieki zdrowotnej wymagana jest u pacjentów z następującymi schorzeniami:

Niewydolność wątroby i nerek: ostrożnie stosować u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby lub/i z ciężką niewydolnością nerek, gdyż u takich chorych klirens nikotyny i jej metabolitów może być zmniejszony, prowadząc do wzrostu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Guz chromochłonny nadnerczy i niekontrolowana nadczynność tarczycy: stosować ostrożnie u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy lub niekontrolowaną nadczynnością tarczycy, gdyż nikotyna zwiększa uwalnianie katecholamin.

Choroby układu pokarmowego: połknięcie nikotyny może nasilać objawy u pacjentów cierpiących z powodu zapalenia przełyku lub wrzodów żołądka, dlatego w tej grupie chorych stosowanie nikotynowej terapii zastępczej wymaga zachowania ostrożności.

Zagrożenie dla małych dzieci: dawki nikotyny tolerowane przez dorosłych i młodzież mogą wywołać ostre toksyczne działanie u małych dzieci, które może zakończyć się zgonem. Produkty zawierające nikotynę nie powinny być w związku z tym pozostawiane w miejscach związanych z ryzykiem ich błędnego użycia, przejęcia lub połknięcia przez dzieci (patrz rozdział 4.9).

Uzależnienie transferowe: uzależnienie transferowe może wystąpić, ale jest ono mniej szkodliwe i łatwiejsze do pokonania niż uzależnienie od palenia tytoniu.

Rzucenie palenia: obecne w dymie papierosowym wielocykliczne węglowodory aromatyczne indukują metabolizm leków metabolizowanych przez CYP1A2 (i być może także przez CYP1A1). Gdy palacz przerywa palenie, może dojść do spowolnienia metabolizmu i w konsekwencji wzrostu poziomu tych leków w osoczu krwi. Ma to potencjalne znaczenie kliniczne dla leków z wąskim oknem terapeutycznym (np. teofiliny, takryny, klozapiny i ropinirolu).

Stężenia w osoczu krwi innych produktów leczniczych metabolizowanych częściowo przez CYP1A2 (np. imipraminy, olanzapiny, klomipraminy i fluwoksaminy) mogą również wzrosnąć po zaprzestaniu palenia, aczkolwiek brakuje danych potwierdzających istnienie tego zjawiska, w związku z tym jego znaczenie kliniczne nie jest znane.

Ograniczone dane wskazują, że palenie tytoniu może także indukować metabolizm flekainidu oraz pentazocyny.

Produkt Niccorex Lemon zawiera maltitol (E965). Pacjenci z rzadką wrodzoną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować produktu leczniczego Niccorex Lemon.

Produkt Niccorex Lemon zawiera butylohydroksytoluen (E321). Substancja może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono definitywnie istotnych klinicznie interakcji między nikotynową terapią zastępczą i innymi lekami. Nikotyna może jednak nasilać hemodynamiczne efekty działania adenozyny, np. zwiększając ciśnienie krwi i częstość rytmu serca, a także nasilać ból (ból klatki piersiowej związany z dławicą piersiową) w odpowiedzi na podanie adenozyny (patrz rozdział 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Palenie tytoniu w czasie ciąży wiąże się ze wzrostem ryzyka opóźnienia wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, przedwczesnego porodu lub urodzenia martwego dziecka. Rzucenie palenia jest jedynym skutecznym sposobem poprawy zdrowia zarówno ciężarnej matki, jak jej dziecka. Wskazane jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie abstynencji.

Nikotyna przenika jednak do płodu, mogąc upośledzić jego ruchy oddechowe oraz krążenie krwi, w zależności od dawki. Z tego powodu kobietom ciężarnym zawsze należy doradzać zaprzestanie palenia bez pomocy nikotynowej terapii zastępczej. Stosowanie nadzorowanej przez lekarza nikotynowej terapii zastępczej wiąże się z mniejszym ryzykiem dla płodu w porównaniu z paleniem tytoniu. Rozpoczęcie stosowania produktu Niccorex Lemon przez kobiety ciężarne silnie uzależnione od palenia tytoniu powinno być zawsze poprzedzone zasięgnięciem porady u lekarza.

Karmienie piersią

Nikotyna przenika swobodnie do mleka w ilościach mogących wpływać na dziecko nawet gdy stosowana jest w dawkach terapeutycznych.

Należy unikać stosowania produktu Niccorex Lemon podczas karmienia piersią. W przypadku niemożności rzucenia palenia tytoniu przez kobietę karmiącą piersią stosowanie produktu Niccorex Lemon może zostać rozpoczęte jedynie po uzyskaniu porady lekarskiej. Niccorex Lemon może być użyty dopiero po zakończeniu karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Niccorex Lemon nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Niccorex Lemon może powodować działania niepożądane podobne do tych występujących podczas stosowania nikotyny w inny sposób.

Większość zgłaszanych przez pacjentów działań niepożądanych zwykle występuje w ciągu pierwszych 3 - 4 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Działania niepożądane gumy do żucia zawierającej nikotynę wynikają głównie z nieprawidłowej techniki żucia, albo zależnych od dawki efektów farmakologicznych działania nikotyny.

W poniższej tabeli wszystkie działania niepożądane zostały sklasyfikowane według układów i narządów oraz częstości.

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Nieznana:


> 1/10

>    1/100 do < 1/10

>    1/1,000 do < 1/100

>    1/10,000 do < 1/1,000 < 1/10,000

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Układ

(klasyfikacja MedDRA)

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, bóle głowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Palpitacje

Rzadko

Migotanie przedsionków

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Uczucie dyskomfortu, czkawka, nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Niezbyt często

Rumień, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Ból mięśni żuchwy, podrażnienie jamy ustnej lub gardła

Rzadko

Reakcje alergiczne takie jak obrzęk naczynioruchowy

Niektóre objawy, takie jak zawroty i bóle głowy, zaburzenia snu mogą być związane z objawami odstawiennymi występującymi po rzuceniu palenia. Po zaprzestaniu palenia częściej mogą pojawiać się owrzodzenia jamy ustnej, ich związek z rzuceniem palenia nie został jednak udowodniony.

Lecznicza guma do żucia może utknąć, a w rzadkich przypadkach spowodować uszkodzenie mostków i protez dentystycznych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania nikotyny mogą wystąpić w przypadku jednoczesnego zażycia przez pacjenta nikotyny pochodzącej z innych źródeł.

Ryzyko zatrucia w następstwie połknięcia gumy do żucia jest bardzo małe, ponieważ wchłanianie nikotyny przy braku żucia jest wolne i niepełne.

Objawy przedawkowania

Objawy przedawkowania są takie same jak po ostrym zatruciu nikotyną i obejmują: nudności, nadmierne ślinienie, ból brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie.

Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść sercowo-naczyniowa i uogólnione drgawki.

Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe podczas leczenia mogą powodować objawy ciężkiego zatrucia u małych dzieci i mogą być śmiertelne.

Minimalna ostra śmiertelna doustna dawka nikotyny u człowieka wynosi prawdopodobnie 40-60 mg.

Postępowanie w razie przedawkowania

Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny, pacjent powinien być leczony objawowo. Węgiel aktywowany zmniejsza żołądkowo-jelitowe wchłanianie nikotyny. Jeżeli jest to konieczne, należy zastosować sztuczne oddychanie z użyciem tlenu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki do leczenia uzależnienia od nikotyny.

Kod ATC: N07BA01

Nikotyna, główny alkaloid występujący w produktach tytoniowych, jest agonistą receptorów nikotynowych w obwodowym i centralnym układzie nerwowym (CUN) i wyraźnie oddziałuje na CUN oraz układ sercowo-naczyniowy.

Nagłe odstawienie produktów zawierających nikotynę po długim okresie codziennego ich stosowania może spowodować wystąpienie charakterystycznego zespołu odstawiennego, obejmującego 4 lub więcej z następujących objawów: zaburzenia nastroju lub obniżony nastrój, bezsenność, drażliwość, frustracja lub złość, niepokój, trudności w koncentracji, niepokój ruchowy, niecierpliwość, zmniejszona częstość akcji serca, zwiększenie apetytu lub zwiększenie masy ciała. Głód nikotynowy, uznawany za klinicznie istotny objaw, stanowi istotny element zespołu odstawiennego związanego z rzuceniem palenia tytoniu

Badania kliniczne wykazały, że nikotynowa terapia zastępcza może ułatwić palaczom powstrzymanie się od palenia tytoniu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ilość nikotyny wchłoniętej z nikotynowej gumy do żucia zależy od ilości nikotyny uwolnionej w jamie ustnej oraz od ilości nikotyny, która została połknięta. Główna część nikotyny wchłaniana jest przez śluzówkę jamy ustnej. Biodostępność nikotyny wchłanianej z układu pokarmowego jest mniejsza z powodu efektu pierwszego metabolicznego przejścia przez wątrobę. Duże i gwałtowne wzrosty stężenia nikotyny, obserwowane po zapaleniu papierosa, są rzadko stwierdzane podczas leczenia za pomocą nikotynowej gumy do żucia.

Z gumy zawierającej 2 mg nikotyny zwykle uwalnia się około 1,4 mg nikotyny, a z gumy 4 mg uwalnia się około 3,4 mg nikotyny. Nikotyna osiąga maksymalne stężenie we krwi po 30 minutach żucia i jest porównywalne ze stężeniem osiąganym po 20-30 minutach od zapalenia papierosa o średniej mocy.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji nikotyny po podaniu dożylnym wynosi około 2-3 l/kg. Wiązanie nikotyny z białkami osocza wynosi < 5%. Choroby oraz leki oddziałujące na stężenie białek osocza nie wywierają istotnego wpływu na farmakokinetykę nikotyny.

Metabolizm

Nikotyna jest metabolizowana głównie w wątrobie a klirens osoczowy wynosi średnio 70 l/godz. Nikotyna jest także metabolizowana w nerkach i płucach. Zidentyfikowano ponad 20 metabolitów nikotyny i wszystkie z nich uważa się za mniej aktywne od nikotyny. Głównym metabolitem nikotyny jest konityna, której czas połowicznej eliminacji wynosi 15-20 godz. Osiągane przez konitynę maksymalne stężenia we krwi są około 10-krotnie wyższe w porównaniu z nikotyną.

Eliminacja.

Głównymi metabolitami nikotyny wydalanymi z moczem są: kotynina (15% dawki) oraz trans-3-hydroksykotynina (45% dawki). Około 10% nikotyny wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej. Do 30% nikotyny może być wydalane z moczem w postaci niezmienionej w przypadku zwiększonego wytwarzania moczu i kwasowości moczu poniżej pH 5. Czas połowicznej eliminacji nikotyny wynosi około 2 godzin.

Szczególne grupy pacjentów

Uważa się, że ciężka niewydolność nerek wpływa na całkowity klirens nikotyny. Farmakokinetyka nikotyny nie zmienia się u pacjentów z marskością wątroby przebiegającą z łagodną niewydolnością tego narządu (wynik w skali Childa = 5). Przemiany metaboliczne nikotyny są wolniejsze u pacjentów z marskością przebiegającą z umiarkowaną niewydolnością wątroby (wynik w skali Childa = 7). Zwiększenie stężenia nikotyny obserwowano u palących pacjentów poddawanych hemodializie.

Niewielkie zmniejszenie całkowitego klirensu nikotyny wykazano u zdrowych osób w podeszłym wieku, ale dostosowywanie dawki w tej grupie pacjentów nie jest konieczne.

Nie stwierdzono zależnych od płci różnic w farmakokinetyce nikotyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania in vitro, dotyczące genotoksycznego działania nikotyny, dawały zazwyczaj negatywne wyniki. Niejednoznaczne wyniki uzyskano w badaniach z użyciem wysokich stężeń nikotyny.

W badaniach genotoksyczności in vivo uzyskiwano wyniki negatywne.

Wyniki badań u zwierząt wykazały, że ekspozycja na nikotynę powoduje obniżenie urodzeniowej masy ciała, zmniejszenie liczebności miotu i zmniejszenie przeżywalności potomstwa.

Wyniki badań potencjalnych właściwości rakotwórczych nie dostarczyły niezbitych dowodów potwierdzających kancerogenne działanie nikotyny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

[Dla 2 mg]

Rdzeń

Podłoże gumy do żucia (zawierające butylohydroksytoluen [E 321])

Ksylitol

Wapnia węglan

Sodu węglan bezwodny

Aromat mięty pieprzowej

Sodu wodorowęglan

Aromat Coolmix

Lewomentol Acesulfam potasowy Sukraloza

Otoczka Maltitol (E 965)

Maltitol płynny Aromat cytrynowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Lewomentol

Sukraloza

[Dla 4 mg]

Rdzeń

Podłoże gumy do żucia (zawierające butylohydroksytoluen [E 321])

Ksylitol Wapnia węglan Sodu węglan bezwodny Aromat mięty pieprzowej Aromat Coolmix Lewomentol Acesulfam potasowy Sukraloza

Otoczka Maltitol (E 965)

Maltitol płynny Aromat cytrynowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Lewomentol

Sukraloza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Termoformowane blistry PVC/PVdC, uszczelnione folią aluminiową.

Wielkości opakowań: 12, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 80, 96, 108 leczniczych gum do żucia. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 10 z 10

Niccorex Lemon