+ iMeds.pl

Nico fruit 2 mgUlotka Nico fruit

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nico Fruit, 2 mg, guma do żucia, lecznicza Nico Fruit, 4 mg, guma do żucia, lecznicza

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia lekiem Nico Fruit pacjent nie rzucił palenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Nico Fruit i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nico Fruit

3.    Jak stosować lek Nico Fruit

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nico Fruit

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nico Fruit i w jakim celu się go stosuje

Nico Fruit należy do grupy produktów, które są stosowane w celu zerwania z nałogiem palenia.

Nikotyna zawarta w leku Nico Fruit osłabia objawy wynikające z odstawienia nikotyny i głód nikotynowy występujący po zaprzestaniu lub tymczasowym zmniejszeniu palenia w celu ułatwienia wyjścia z nałogu. Przeciwdziała powrotowi do palenia osobom uzależnionym, zdecydowanym na porzucenie nałogu.

Guma do żucia Nico Fruit wskazana jest dla osób palących w wieku powyżej 18 lat.

Gdy pacjent nagle zaprzestaje dostarczania do organizmu nikotyny z wyrobów tytoniowych, może odczuwać różnego rodzaju dolegliwości, zwane objawami odstawienia. Stosowanie leku Nico Fruit może zapobiec lub przynajmniej zmniejszyć odczucie dyskomfortu, poprzez dostarczenie do organizmu w krótkim czasie niewielkich dawek nikotyny.

Fachowe porady i wsparcie zazwyczaj zwiększają szanse powodzenia wyjścia z nałogu.

Jeśli po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia lekiem Nico Fruit pacjent nie rzucił palenia, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nico Fruit Kiedy nie stosować leku Nico Fruit:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli pacjent jest osobą niepalącą

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nico Fruit należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Nico Fruit jest możliwe po konsultacji z lekarzem prowadzącym, w przypadku:

-    przebytego ostatnio (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

-    bólu w klatce piersiowej (niestabilnej dławicy piersiowej), lub spoczynkowej dławicy

-    piersiowej

-    choroby serca, powodującej zaburzenia rytmu i częstości akcji serca

-    niewyrównanego nadciśnienia tętniczego

-    jeśli pacjent miał kiedykolwiek reakcje alergiczne w postaci obrzęku warg, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędzące wysypki skórne (pokrzywka). Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej (NTZ) może czasem wywołać tego typu reakcje

-    ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby

-    ciężkiej choroby nerek

-    cukrzycy

-    nadczynności tarczycy

-    guza chromochłonnego nadnerczy

-    choroby wrzodowej żołądka

-    zapalenia przełyku

Guma do żucia może przyklejać się do protez dentystycznych i mostów protetycznych, a w rzadkich przypadkach spowodować ich uszkodzenie.

Dzieci i młodzież

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny stosować leku Nico Fruit bez zalecenia lekarza. Osoby niepalące nie powinny stosować leczniczej gumy do żucia Nico Fruit.

Dawki odpowiednie dla osób dorosłych mogą powodować objawy ciężkiego zatrucia u małych dzieci, a nawet doprowadzić do zgonu. Dlatego też bardzo ważne jest przechowywanie leku Nico Fruit zawsze w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Inne leki i Nico Fruit

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent stosuje inne leki, które zawierają:

-    teofilinę (stosowaną w leczeniu astmy oskrzelowej)

-    takrynę (stosowaną w leczeniu choroby Alzheimera)

-    klozapinę (stosowaną w leczeniu schizofrenii)

-    ropinirol (stosowany w leczeniu choroby Parkinsona)

Nico Fruit z jedzeniem i piciem

Nie należy żuć gumy jednocześnie z jedzeniem i piciem, gdyż mogą one obniżyć skuteczność leku Nico Fruit.

Kwasy zawarte w napojach (np. w sokach owocowych, kawie lub napojach gazowanych) zmniejszają wchłanianie nikotyny w jamie ustnej. Z tego względu należy unikać ich spożywania przez 15 minut przed zastosowaniem leku Nico Fruit.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zaprzestanie palenia papierosów w czasie ciąży jest bardzo ważne, ponieważ palenie w czasie ciąży może przyczyniać się do słabszego wzrostu dziecka. Może także prowadzić do przedwczesnego porodu, a nawet do urodzenia martwego płodu. Palącym kobietom w ciąży zaleca się rzucenie palenia wyrobów tytoniowych bez pomocy jakichkolwiek leków zawierających nikotynę. Jednakże, jeżeli nie jest to możliwe, należy rozważyć możliwość stosowania leku Nico Fruit jedynie po konsultacji z lekarzem prowadzącym ciążę, z lekarzem rodzinnym lub z lekarzem w ośrodku zajmującym się leczeniem uzależnień od tytoniu.

Należy unikać stosowania leku Nico Fruit podczas karmienia piersią, ponieważ nikotyna przenika do mleka kobiecego i może wywierać wpływ na dziecko. Jeżeli lekarz zlecił stosowanie leku Nico Fruit w okresie karmienia piersią, lek powinien być stosowany bezpośrednio po karmieniu, a nie w trakcie lub przed karmieniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych, wskazujących że lek Nico Fruit wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Podłoże gumy leku Nico Fruit zawiera butylohydroksytoluen. Butylohydroksytoluen może powodować miejscowe reakcje skórne, kontaktowe zapalenie skóry oraz miejscowe podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej.

Lek Nico Fruit zawiera maltitol i sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Nico Fruit

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Moc leku powinna zostać ustalona w zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Osoby palące ponad 20 papierosów dziennie lub którym nie udało się wcześniej rzucić palenia stosując gumę do żucia 2 mg, powinny rozpocząć leczenie gumą do żucia 4 mg. W innym przypadku należy zastosować lek Nico Fruit 2 mg.

Na początku leczenia można stosować jedną gumę do żucia z częstotliwością 1 do 2 godzin. Zazwyczaj wystarczające jest stosowanie 8-12 gum do żucia na dobę. Nie należy stosować więcej niż 24 gumy do żucia na dobę.

Stosowanie podczas ograniczenia palenia w celu zaprzestania palenia:

- Guma do żucia 2 mg: nie należy stosować więcej niż 24 gumy na dobę

- Guma do żucia 4 mg: nie należy stosować więcej niż 12 gum na dobę.

Zaprzestanie palenia

Czas trwania leczenia jest ustalany indywidualnie. Zazwyczaj stosowanie gumy do żucia kontynuuje się przynajmniej przez trzy miesiące. Następnie należy rozpocząć stopniowe zmniejszanie dawki nikotyny. Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1 - 2 gum na dobę. Można jednak żuć gumę, kiedy poczuje się potrzebę palenia.

Ograniczenie palenia

Lek Nico Fruit guma do żucia może być stosowany między okresami palenia, aby wydłużyć odstępy pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych papierosów. Liczba papierosów powinna być stopniowo zastępowana gumami do żucia Nico Fruit.

Jeśli po 6 tygodniach nie udało się zmniejszyć przynajmniej o połowę ilości wypalanych papierosów w ciągu doby, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy podjąć próbę zaprzestania palenia, kiedy tylko pojawi się motywacja ku temu, ale nie później niż 4 miesiące od rozpoczęcia przyjmowania leku Nico Fruit. W tym celu należy stopniowo zmniejszać liczbę stosowanych gum do żucia z nikotyną, na przykład zmniejszając liczbę o jedną gumę co 2-5 dni.

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa zdecydowana próba zaprzestania palenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania gumy do żucia Nico Fruit przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W niektórych przypadkach dłuższy okres stosowania leku Nico Fruit może być konieczny w celu uniknięcia nawrotu palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Fachowe porady i wsparcie mogą pomóc palaczom rzucić palenie.

Gumy Nico Fruit nie należy żuć jak zwykłej gumy do żucia. Żucie gumy Nico Fruit w sposób szybki i ciągły, powoduje zbyt szybkie uwalnianie nikotyny. Może to powodować dyskomfort (np. zgagę i czkawkę)

Technika żucia gumy Nico Fruit:

1.    Gumę Nico Fruit należy żuć wolno do momentu poczucia silnego smaku lub uczucia lekkiego mrowienia

2.    Wtedy należy przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem dopóki smak i uczucie mrowienia zanikną

3.    Następnie należy zacząć żuć ponownie do momentu poczucia silnego smaku lub uczucia lekkiego mrowienia

4.    Czynność tę należy powtarzać przez około 30 minut Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nico Fruit

Przedawkowanie nikotyny może nastąpić w przypadku jednoczesnego palenia i żucia gumy Nico Fruit. Objawy przedawkowania obejmują: nudności, nadmierne wydzielanie śliny, ból brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Wysokie dawki nikotyny mogą powodować następujące objawy: niskie ciśnienie krwi, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, skrajne wyczerpanie, zapaść krążeniową (z powodu niskiego ciśnienia krwi) i drgawki.

Jeżeli dziecko przyjęło lek Nico Fruit lub w razie przyjęcia zbyt wysokiej dawki nikotyny przez osobę dorosłą należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Nico Fruit guma do żucia może powodować działania niepożądane podobne do tych, które związane są ze stosowaniem nikotyny w inny sposób. Działania te są w większości zależne od dawki nikotyny.

W przypadku pojawienia się któregokolwiek z poniższych objawów reakcji alergicznej, która może być poważna, jak np. obrzęk naczynioruchowy, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Nico Fruit i skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Poniższe objawy występują rzadko (u 1 na 1000 osób stosujących lek):

-    obrzęk twarzy, języka lub gardła

-    trudności w przełykaniu

-    pokrzywka i trudności w oddychaniu

Często (objawy występujące u 1 na 10 osób stosujących lek):

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi, szczególnie podczas pierwszych tygodni stosowania leku, są podrażnienia jamy ustnej i gardła. Do innych często zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, bóle głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, czkawka i bóle mięśni żuchwy.

Niezbyt często (objawy występujące u 1 na 100 osób stosujących lek):

Wyczuwanie bicia serca (palpitacje) i zaczerwienienie skóry lub wysypka skórna

Rzadko (objawy występujące u 1 na 1000 osób stosujących lek):

Zaburzenia rytmu serca (arytmia).

W razie utrzymywania się lub uciążliwości działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Niektóre objawy, takie jak zawroty, bóle głowy i zaburzenia snu, mogą być związane z objawami odstawienia występującymi po zaprzestaniu palenia i wynikać z niskiego poziomu dostarczanej nikotyny.

Po zaprzestaniu palenia może pojawić się owrzodzenie jamy ustnej. Jednak powiązanie tych zmian z leczeniem gumą do żucia z nikotyną jest nieznane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Nico Fruit

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nico Fruit

-    Substancją czynną leku jest nikotyna (w postaci nikotyny z kationitem). Lek Nico Fruit jest dostępny w dwóch mocach: guma do żucia, lecznicza 2 mg i guma do żucia, lecznicza 4 mg.

-    Pozostałe składniki to: Podłoże gumy, wapnia węglan, sorbitol (E420), sodu węglan bezwodny, sodu wodorowęglan, sacharyna (E954), acesulfam potasowy (E950), lewomentol, aromat cytrynowy nr 2 ciekły, aromat mango ciekły, aromat cytrynowy proszek, talk, maltitol (E965), guma arabska, tytanu dwutlenek (E171) i wosk Carnauba.

Jak wygląda lek Nico Fruit i co zawiera opakowanie

Guma do żucia Nico Fruit jest barwy białej do żółtawej, lekko wypukła, prostokątna, o przybliżonych

wymiarach 18 x 12 x 5 mm, zapakowana w blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Wielkość opakowania:

Opakowaniem zewnętrznym jest tekturowe pudełko zawierające 2, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70,

72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 110, 120, 150, 192, 200, 204, 210, 300, 492, 500, 504 gum do żucia w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20, 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca Fertin Pharma A/S Industrivej 8, DK-7120 Vejle 0st Dania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja:    Nico Mint 2 mg tuggummi

Nico Mint 4 mg tuggummi

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Nico Fruit

Charakterystyka Nico fruit

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nico Fruit, 2 mg, guma do żucia, lecznicza Nico Fruit, 4 mg, guma do żucia, lecznicza

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Nico Fruit 2 mg: Każda guma do żucia zawiera 2 mg nikotyny w postaci nikotyny z kationitem.

Nico Fruit 4 mg: Każda guma do żucia zawiera 4 mg nikotyny w postaci nikotyny z kationitem.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda guma Nico Fruit, 2 mg, zawiera:

Maltitol 188 mg Sorbitol 223 mg

Każda guma Nico Fruit, 4 mg, zawiera:

Maltitol 188 mg Sorbitol 208 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Guma do żucia, lecznicza.

Guma do żucia barwy białej do żółtawej, lekko wypukła, prostokątna, o przybliżonych wymiarach 18 x 12 x 5 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Nico Fruit wskazany jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny w tym głodu nikotynowego (patrz punkt 5.1). Ułatwia zaprzestanie lub tymczasowe ograniczenie palenia u palaczy zmotywowanych do rzucenia palenia. Ostatecznym celem jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych.

Produkt leczniczy Nico Fruit jest wskazany dla osób dorosłych.

Fachowe porady i wsparcie zazwyczaj zwiększają szanse powodzenia terapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Moc produktu leczniczego Nico Fruit powinna zostać ustalona na podstawie stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Dla osób z niskim stopniem uzależnienia wskazana jest guma do żucia o mocy 2 mg. Dla osób z wysokim stopniem uzależnienia (Test Fagerstroma uzależnienia nikotynowego (FTND) > 6 lub palenie > 20 papierosówna dobę) lub u których nie powiodła się wcześniejsza terapia z zastosowaniem produktu leczniczego o mocy 2 mg, wskazana jest moc gumy do żucia 4 mg.

Początkowo można przyjmować 1 gumę do żucia z częstotliwością 1 do 2 godzin.

W większości przypadków wystarczy stosowanie od 8 do 12 sztuk gum do żucia na dobę.

W celu zaprzestania palenia maksymalna dawka dobowa wynosi 24 gumy do żucia.

W przypadku ograniczenia palenia, w okresach między paleniem maksymalna dawka dobowa leku wynosi 24 gumy do żucia 2 mg lub 12 gum do żucia 4 mg.

Dzieci i młodzież

Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego Nico Fruit w postaci gumy do żucia nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności gumy do żucia Nico Fruit u osób w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Dorośli i osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Gumę Nico Fruit należy przez około 30 minut żuć wolno do momentu poczucia silnego smaku lub uczucia lekkiego mrowienia. Wtedy należy przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem do czasu, aż smak i uczucie mrowienia zanikną. Należy ponownie zacząć wolno żuć gumę, zachowując przedstawiony powyżej schemat postępowania.

Podczas żucia gumy nie należy ani jeść ani pić. Napoje, takie jak; kawa, soki owocowe czy napoje gazowane obniżając pH w ustach mogą zmniejszać wchłanianie nikotyny przez błonę śluzową jamy ustnej. W celu osiągnięcia maksymalnej absorpcji nikotyny, należy unikać picia wymienionych napoi w ciągu 15 minut przed zastosowaniem gumy do żucia.

Zaprzestanie palenia

Czas trwania leczenia jest dostosowywany indywidualnie. Zazwyczaj stosowanie leku powinno być kontynuowane przez co najmniej 3 miesiące. Po tym okresie czasu należy stopniowo zmniejszać liczbę stosowanych gum. Leczenie należy zakończyć, kiedy dawka zostanie zmniejszona do 1-2 gum na dobę. Nie zaleca się regularnego stosowania gumy do żucia Nico Fruit przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W niektórych przypadkach dłuższy okres stosowania gumy do żucia może być konieczny aby zapobiec nawrotowi palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego. Jeśli rzucenie palenia nie powiodło się po okresie 6 miesięcy, należy zwrócić się o poradę do specjalisty.

Fachowe porady i wsparcie mogą zwiększyć szanse na sukces terapii.

Ograniczenie palenia

Guma do żucia Nico Fruit stosowana jest między okresami palenia, aby wydłużyć odstępy pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych papierosów. Liczba papierosów powinna być stopniowo zastępowana gumami do żucia Nico Fruit. Jeśli po 6 tygodniach nie osiągnie się zmniejszenia ilości wypalanych papierosów w ciągu doby przynajmniej o 50%, należy zwrócić się o poradę do specjalisty.

Należy podjąć próbę zaprzestania palenia, kiedy tylko pojawi się motywacja ku temu, ale nie później niż 4 miesiące od rozpoczęcia leczenia. W tym celu należy stopniowo zmniejszać liczbę stosowanych gum do żucia, na przykład zmniejszając liczbę o jedną gumę co 2-5 dni.

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa zdecydowana próba zaprzestania palenia, należy skonsultować się z lekarzem specjalistą. Nie zaleca się stosowania gumy do żucia Nico Fruit przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego okresu leczenia, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Fachowe porady i wsparcie mogą zwiększyć szanse na sukces terapii.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienioną w punkcie 6.1).

Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach spowodować uszkodzenie protez dentystycznych i mostów protetycznych.

Pacjenci uzależnieni od nikotyny, którzy niedawno przebyli zawał mięśnia sercowego, osoby z niestabilną lub pogarszającą się dławicą piersiową (w tym także dławicą Prinzmetala), ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym czy niedawno przebytym udarem naczyniowo-mózgowym powinny być zachęcane do rzucenia palenia przy zastosowaniu środków niefarmakologicznych (np. takich jak poradnictwo fachowe).

W przypadku, gdy ta metoda nie przynosi rezultatu można rozważyć zastosowanie gumy Nico Fruit, mimo że dostępność danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku

w tej grupie pacjentów jest ograniczona i z tego względu leczenie należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarza.

Cukrzyca. Pacjenci chorzy na cukrzycę po zaprzestaniu palenia i rozpoczęciu nikotynowej terapii zastępczej (NTZ) powinni być po informowani o konieczności zwiększeni częstości kontroli poziomu cukru we krwi, gdyż zmniejszone pod wpływem nikotyny uwalnianie amin katecholowych może wpływać na metabolizm węglowodanów.

Reakcje alergiczne: Podatność na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego i pokrzywki.

Lekarze odpowiednich specjalności powinni przeprowadzić ocenę ryzyka i korzyści stosowania produktu leczniczego Nico Fruit w przypadku pacjentów z następującymi schorzeniami:

•    Zaburzenia czynności nerek i wątroby: Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów

z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby i (lub) ciężką niewydolnością nerek, ponieważ w tych stanach u pacjentów może wystąpić obniżenie wielkości klirensu nikotyny lub jej metabolitów co może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych.

•    Guz chromochłonny nadnerczy i niewyrównana nadczynność tarczycy: Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewyrównaną nadczynnością tarczycy i guzem chromochłonnym nadnerczy, ponieważ nikotyna wpływa na uwalnianie amin katecholowych.

•    Choroby żołądka i jelit: Połknięta nikotyna może zaostrzać objawy zapalenia błony śluzowej przełyku lub choroby wrzodowej żołądka albo dwunastnicy. W związku z tym, doustną NTZ należy stosować ostrożnie w przypadku występowania tych stanów.

Zagrożenia dla małych dzieci: Dawki nikotyny tolerowane przez palące tytoń osoby dorosłe i młodzież mogą powodować objawy ciężkiego zatrucia u małych dzieci co może doprowadzić do zgonu. Nie należy zostawiać produktów zawierających nikotynę w miejscach, w których mogą zostać użyte, dotykane lub spożyte przez dzieci, patrz punkt 4.9.

Przeniesione uzależnienie: Może wystąpić przeniesione uzależnienie od nikotyny, ale jest ono mniej szkodliwe i łatwiejsze do przerwania niż uzależnienie od palenia tytoniu.

Zaprzestanie palenia: Policykliczne węglowodory aromatyczne zawarte w dymie tytoniowym mogą indukować transformację leków metabolizowanych z udziałem cytochromów CY P1A2 (i ewentualnie CYP1A1). Zaprzestanie palenia przez osobę palącą może doprowadzić do spowolnienia metabolizmu i do związanego z tym wzrostu stężenia tych leków we krwi. Ma to potencjalne znaczenie kliniczne odnośnie leków o wąskim indeksie terapeutycznym, np. teofiliny, takryny, klozapiny i ropinirolu.

Po zaprzestaniu palenia, w osoczu krwi może również wzrosnąć stężenie innych leków, które podlegają częściowemu metabolizmowi pod wpływem enzymu CYP1A2, np. imipraminy, olanzapiny, klomipraminy i fluwoksaminy. Jednakże brak jest danych w powyższym zakresie, a potencjalne kliniczne znaczenie skutków w kontekście tych produktów leczniczych jest nieznane. Ograniczone dane wskazują, że metabolizm flekainidu i pentazocyny może również być indukowany przez palenie tytoniu.

Substancje pomocnicze:

Guma zawiera maltitol i sorbitol. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Guma zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. -kontaktowe zapalenie skory) oraz miejscowe podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie ustalono ostatecznie klinicznie istotnych interakcji pomiędzy stosowaniem NTZ a innymi lekami. Jednakże, nikotyna może nasilać hemodynamiczne działanie adenozyny, tzn.: wzrost ciśnienia tętniczego krwi i tętna, a także zwiększyć reakcję na ból (ból w klatce piersiowej jako objaw dławicy piersiowej) spowodowany podaniem adenozyny (patrz punkt 4.4, Zaprzestanie palenia).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Palenie w okresie ciąży jest związane z ryzykiem wewnątrzmacicznego opóźnienia rozwoju płodu, poronienia lub zwiększonej umieralności okołoporodowej. Zaprzestanie palenia jest jednym z najbardziej skutecznych działań poprawiających zdrowie zarówno palącej kobiety w ciąży, jak i jej dziecka. Im wcześniej uda się zerwać z nałogiem, tym lepiej.

Nikotyna przekracza barierę łożyska, wnika do organizmu płodu i może powodować zależne od dawki zmiany krążenia płodowego i ruchów oddechowych.

Dlatego palącym kobietom w ciąży zawsze zaleca się zaprzestanie palenia bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Ryzyko kontynuowania palenia przez kobietę w ciąży może mieć jednak bardziej szkodliwe działanie na płód niż stosowanie produktów NTZ w nadzorowanym programie rzucania palenia. Kobiety w ciąży o wysokim stopniu uzależnienia od palenia tytoniu, powinny rozpocząć stosowanie produktu Nico Fruit wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Karmienie piersią

Nikotyna swobodnie przenika do mleka matki w ilościach, które mogą oddziaływać na dziecko, nawet gdy stosuje się ją w dawkach terapeutycznych. W związku z tym należy unikać stosowania produktu Nico Fruit podczas karmienia piersią. Kobiety karmiące piersią, którym nie udało się rzucić palenia, powinny rozpocząć stosowanie produktu Nico Fruit wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Preparat należy stosować bezpośrednio po karmieniu piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Nico Fruit guma do żucia nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Lek Nico Fruit guma do żucia może powodować działania niepożądane podobne do tych, które związane są ze stosowaniem nikotyny w inny sposób. Większość działań niepożądanych zgłoszonych przez pacjentów zwykle pojawiło się podczas pierwszych 3 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Działania niepożądane, w następstwie stosowania gumy do żucia z nikotyną są przeważnie przypisane niepoprawnej metodzie żucia lub farmakologicznemu działaniu nikotyny, które jest zależne od dawki.

W poniższej tabeli zebrano wszystkie działania niepożądane, według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, bóle głowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Kołatanie serca

Rzadko

Migotanie przedsionków

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Uczucie dyskomfortu w układzie pokarmowym, czkawka, nudności, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Rumień, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Ból mięśni żuchwy, podrażnienie jamy ustnej lub gardła

Rzadko

Reakcje alergiczne, takie jak obrzęk naczynioruchowy

Niektóre objawy, takie jak zawroty, bóle głowy i zaburzenia snu, mogą być związane z objawami odstawienia występującymi po zaprzestaniu palenia. Po zaprzestaniu palenia może nastąpić wzrost częstości występowania owrzodzeń aftowych o niewyjaśnionej etiologii.

Guma do żucia może przyklejać się, lub w rzadkich przypadkach spowodować uszkodzenie protez dentystycznych i mostów protetycznych.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania nikotyny mogą wystąpić u pacjentów, którzy przed rozpoczęciem leczenia przyjmowali niewielkie ilości nikotyny lub w przypadku jednoczesnego stosowania nikotyny z innych źródeł.

Objawy przedawkowania są takie same jak po ostrym zatruciu nikotyną i obejmują: nudności, nadmierne wydzielanie śliny, ból brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Wysokie dawki nikotyny mogą powodować następujące objawy: niedociśnienie tętnicze, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, krańcowe wyczerpanie, zapaść sercowo-naczyniową i uogólnione drgawki.

Dawki nikotyny tolerowane w trakcie leczenia przez dorosłe osoby palące mogą doprowadzić do ciężkich objawów zatrucia i mogą okazać się śmiertelne u małych dzieci.

Postępowanie w razie przedawkowania: Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny i włączyć objawowe leczenie pacjenta. Węgiel aktywny zmniejsza wchłanianie nikotyny z przewodu pokarmowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

Kod ATC: N07B A01

Nikotyna, główny alkaloid w produktach tytoniowych, jest agonistą receptorów nikotynowych w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym i wywiera istotne działanie na ośrodkowy układ nerwowy i układ sercowo-naczyniowy.

Nagłe odstawienie produktów tytoniowych po długim okresie codziennego stosowania może spowodować wystąpienie charakterystycznego zespołu odstawiennego obejmującego 4 lub więcej następujących objawów: zaburzenia nastroju, bezsenność, drażliwość, frustrację lub złość, lęk, trudności z koncentracją uwagi, niepokój lub niecierpliwość, zmniejszoną częstość akcji serca, wzrost apetytu lub przyrost masy ciała. Głód nikotynowy, uznawany za istotny klinicznie objaw, jest ważnym elementem nikotynowego zespołu odstawiennego, występującego przy rzucaniu palenia.

Badania kliniczne wykazały, że nikotynowa terapia zastępcza może ułatwić palaczom zaprzestanie palenia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ilość wchłoniętej nikotyny uwolnionej z produktu leczniczego gumy do żucia z nikotyną zależy od ilości uwolnionej w jamie ustnej i ilości, która została połknięta. Główna część uwolnionej nikotyny wchłaniana jest przez błonę śluzową jamy ustnej. Ogólnoustrojowa dostępność połkniętej nikotyny jest niższa z powodu jej eliminacji w procesie pierwszego przejścia. Wysokie i szybko rosnące stężenia nikotyny obserwowane po paleniu są rzadko następstwem stosowania leczniczej gumy do żucia z nikotyną.

Zwykle około 1,4 mg nikotyny uwalnia się po zastosowaniu produktu leczniczego gumy do żucia, 2 mg i około 3,4 mg nikotyny z produktu leczniczego gumy do żucia, 4 mg. Maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po 30 minutach żucia i jest ono porównywalne ze stężeniem uzyskiwanym po 20-30 minut od wypalenia papierosa-średniej mocy.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji po podaniu dożylnym nikotyny wynosi około 2 do 3 l/kg. Wiązanie nikotyny z białkami osocza krwi jest mniejsze niż 5%. Inne choroby lub jednoczesne stosowanie innych leków, które mają wpływ na poziom białek osocza krwi, nie powodują znaczącej zmiany kinetyki nikotyny.

Metabolizm

Nikotyna głównym przemianom ulega w wątrobie, a jej klirens w osoczu krwi wynosi średnio około 70 l/godz.

Nerki i płuca również metabolizują nikotynę. Zidentyfikowano ponad 20 metabolitów nikotyny. Wszystkie są uważane za mniej aktywne w porównaniu z substancją macierzystą. Głównym metabolitem nikotyny jest kotynina, której okres półtrwania wynosi od 15 do 20 godzin, a jej stężenie w osoczu krwi jest średnio 10-krotnie wyższe niż w przypadku nikotyny.

Wydalanie

Głównymi metabolitami wydalanymi w moczu są kotynina (15% dawki) oraz trans-3-hydroksykotynina (45% dawki). Około 10% nikotyny wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej. W przypadku zwiększonej diurezy i zakwaszenia moczu poniżej pH 5, aż do 30% nikotyny może być wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Okres półtrwania nikotyny w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin.

Szczególne grupy pacjentów

Ciężka niewydolność nerek wpływa na całkowity klirens nikotyny. Profil-farmakokinetyczny nikotyny nie zmienia się u pacjentów z marskością wątroby o lekkim nasileniu (5 wg skali Childa), natomiast w przypadku pacjentów z umiarkowaną marskością wątroby (7 wg skali Childa) wielkość parametrów farmakokinetycznych ulega obniżeniu. Wzrost stężenia nikotyny obserwowano u palących pacjentów poddawanych hemodializie.

Nieznaczne zmniejszenie całkowitego klirensu nikotyny wykazano u zdrowych osób w podeszłym wieku, jednak w stopniu niewymagającym zmiany dawkowania.

Nie zaobserwowano różnic profilu farmakokinetycznego nikotyny u mężczyzn i kobiet.

5.3


Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania genotoksyczności nikotyny w układzie in vitro były w przeważającej części negatywne. Niejednoznaczne wyniki uzyskano w badaniach z zastosowaniem nikotyny w wysokich stężeniach.

W badaniach genotoksyczności in vivo uzyskiwano wyniki negatywne.

Wyniki badań u zwierząt wykazały, że ekspozycja na nikotynę powoduje obniżenie urodzeniowej masy ciała, zmniejszenie liczebności miotu i zmniejszenie przeżywalności potomstwa.

Wyniki badań potencjalnych właściwości rakotwórczych nie dostarczyły niezbitych dowodów potwierdzających kancerogenne działanie nikotyny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Podłoże -gumy Węglan wapnia Sorbitol (E420)

Sodu węglan bezwodny Sodu wodorowęglan Sacharyna (E954)

Acesulfam potasowy (E950)

Lewomentol

Aromat cytrynowy nr 2, ciekły Aromat mango, ciekły Aromat cytrynowy, proszek Talk

Skład otoczki:

Maltitol (E965)

Guma arabska Tytanu dwutlenek (E171)

Acesulfam potasowy (E950)

Lewomentol

Aromat cytrynowy nr 2, ciekły Aromat mango, ciekły Wosk Carnauba

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Rozmiary opakowań:

2, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 110 ,120, 150, 192, 200, 204, 210, 300, 492, 500, 504 gum

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20, 2333 CR Leiden Holandia

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Nico Fruit