Imeds.pl

Nico-Loz Citrus 4 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nico-Loz citrus, 2 mg pastylki miękkie Nico-Loz citrus, 4 mg pastylki miękkie

(Nicotinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku

Lek ten jest dostępny bez recepty. Jednakże aby uzyskać najlepsze wyniki lek Nico-Loz citrus należy stosować ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Należy porozumieć się z lekarzem Jeśli nie można zaprzestać palenia papierosów po 6 miesiącach stosowania leku Nico-Loz citrus, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nico-Loz citrus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem    leku Nico-Loz citrus

3.    Jak stosować lek Nico-Loz citrus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nico-Loz citrus

6.    Inne informacje_


1.    CO TO JEST LEK NICO-LOZ CITRUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nico-Loz citrus należą do grupy leków, które są stosowane aby pomóc zerwać z nałogiem palenia.

Nikotyna w leku Nico-Loz citrus łagodzi objawy odstawienne (w tym uczucia głodu nikotynowego) pojawiające się po zaprzestaniu palenia i przeciwdziała w ten sposób powrotowi do nałogu palenia palaczom, którzy mają motywację, aby rzucić palenie.

Kiedy nagle nikotyna (z tytoniu) nie będzie dostarczana do organizmu wystąpią różne objawy dyskomfortu nazwane objawami odstawiennymi. Za pomocą leku Nico-Loz citrus można zapobiec, lub co najmniej zmniejszyć ten dyskomfort przez dalsze podawanie w ciągu krótkiego czasu, małych ilości nikotyny do organizmu. Końcowym celem jest całkowite zaprzestanie palenia.

Porada i wsparcie zwykle zwiększa szanse powodzenia terapii.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NICO-LOZ CITRUS


Kiedy nie stosować leku Nico-Loz citrus:

•    U pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na nikotynę lub na jakikolwiek inny składnik leku Nico-Loz citrus (patrz punkt 6, Inne informacje)

•    Jeśli pacjent nie pali papierosów

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nico-Loz citrus

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nico-Loz citrus należy skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania:

•    niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)

•    innych chorób sercowo- lub mózgowo- naczyniowych

-    ból w klatce piersiowej spowodowany dławicą piersiową

-    niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego

-    niewydolność serca

-    zaburzenia rytmu serca

•    cukrzycy

•    nadczynności tarczycy (hypertyroidyzm)

•    guza nadnerczy (pheochromocytoma)

•    wrzodów żołądka

•    zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła lub przełyku

•    ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby

Pacjenci poniżej 18 lat nie powinni stosować leku Nico-Loz citrus jeśli nie został przepisany przez lekarza.

Dawka odpowiednia dla dorosłycli może spowodować ciężkie zatrucie a nawet śmierć małych dzieci. Jest więc bardzo ważne aby przechowywać lek Nico-Loz citrus poza zasięgiem i wzrokiem dzieci przez cały czas.

W czasie stosowania leku Nico-Loz citrus powinno się zaprzestać palenia.

Stosowanie leku Nico-Loz citrus z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. To jest szczególnie ważne jeśli zażywa się którykolwiek z następujących leków':

•    kofeina (składnik niektórych leków' na kaszel, przeziębienie)

•    teofilina i salbutamol (stosowane m.in. w leczeniu astmy)

•    imipramina, klopramina lub fłuwoksamina (stosowane w leczeniu depresji)

•    pentazocyna, fenacetyna, propoksyfen lub fenylbutazon (leki przeciwbólowe),

•    takryna (stosowana w chorobie Alzheimera)

•    olanzapina lub klozapina (stosowane w schizofrenii)

•    flekainid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)

•    ropirinol (stosowany w chorobie Parkinsona)

•    prazosyna i propranolol (stosow'ane w celu obniżenia wysokiego tętniczego ciśnienia krwi)

•    insulina (stosowana w cukrzycy)

•    furosemid (lek moczopędny)

•    izoprenalina (stosowana w zawale mięśnia sercowego)

•    leki stosowane w leczeniu wrzodów' żołądka

Stosowanie leku Nico-Loz citrus z jedzeniem i piciem

Nie należy jeść ani pić podczas trzymania w ustach pastylki Nico-Loz citrus.

Należy unikać picia kawy, soków owocowych oraz innych napojów' przynajmniej przez 15 minut przed zastosowaniem leku Nico-Loz citrus ponieważ może to zmniejszyć wchłanianie nikotyny.

Ciąża i karmienie piersią

Bardzo ważne jest zaprzestanie palenia papierosów' w czasie ciąży ponieważ zaniechanie tego może spowodować zbyt wolny rozwój płodu. Kontynuacja palenia podczas trzeciego trymestru ciąży może doprowadzić do przedwczesnego porodu a nawet do poronień. Najlepiej aby kobieta przestała palić bez pomocy leków zawierających nikotynę. Jeśli nie uda się tego zrobić, lek Nico-Loz citrus można zastosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem, który prowadzi ciążę, z lekarzem rodzinnym lub lekarzem z ośrodka, który specjalizuje się w pomaganiu palaczom starającym się rzucić palenie.

Leku Nico-Loz citrus nie powńnno się stosować podczas karmienia piersią ponieważ nikotyna przenika do mleka i może oddziaływać na dziecko. Jeśli lekarz zalecił stosowanie leku Nico-Loz citrus podczas karmienia piersią, pastylka pow inna być zastosowana bezpośrednio po zakończeniu karmienia a nie podczas dw'óch godzin poprzedzających karmienie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Nico-Loz citrus stosowany w zalecanych dawkach, nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn. Zaprzestanie palenia może jednak powodować zmiany w zachowaniu, takie jak nerwowość.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nico-Loz citrus

Pastylki zawierają sorbitol (słodzik który' nie jest cukrem). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Każda pastylka Nico-Loz citrus zawiera 0,5 mmol (1 1,5 mg) sodu w pastylce. Maksymalna dzienna dawka 30 pastylek, o mocy 2 mg, zawiera 15 mmol (345 mg) sodu. Uwagi te dotyczą osób będących na diecie o kontrolowanej zawartości sodu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NICO-LOZ CITRUS


Lek należy stosować zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce. W razie wątpliwości należy porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą

Podczas stosowania leku Nico-Loz citrus konieczne jest całkowite zaprzestanie palenia.

Ile pasty lek należy stosować ?

Rozpoczynając leczenie należy stosować jedną pastylkę co 1-2 godziny. Zwykle wystarcza 8-12 pastylek na dobę.

Poniższa tabela podaje przybliżone zalecenia dla wybrania właściwej dawki:

liczba papierosów dziennie

Sugerowana dawka

około 20-30

2 mg

więcej niż 30

4 mg

Należy zastosować lek Nico-Loz citrus w dawce 4 mg także jeśli, kiedy nie udało się rzucić palenia stosując Nico-Loz citrus w dawce 2 mg.

Jeśli podczas stosowania leku Nico-Loz citrus w dawce 4 mg występują działania niepożądane należy zmniejszyć dawkę do 2 mg. Jeśli pastylki 2 mg wydają się za silne należy poradzić się farmaceuty w jaki sposób bardziej zmniejszyć dawkę.

Dla Nico-Loz citrus o mocy 2 mg maksymalna dawka wynosi 30 pastylek na dobę.

Dla Nico-Loz citrus o mocy 4 mg maksymalna dawka wynosi 15 pastylek na dobę.

Dodatkowo, profesjonalna porada może pomóc rzucić palenie.

Instrukcja prawidłowego stosowania:

1.    Pastylka powinna zostać nawilżona w ustach, a następnie umieszczona w przestrzeni między zębami a policzkiem.

Pastylka nie powinna być gwałtownie ssana, żuta lub połykana w całości.

2.    Od czasu do czasu tabletka powinna być przemieszczana z jednej strony jamy ustnej do drugiej, aż do momentu, w którym rozpuści się całkowicie (20-30 min).

Nie należy zamiennie stosować różnych leków stosowanych w nikotynowej terapii zastępczej, gdyż mogą one z różną szybkością uwalniać różne ilości nikotyny.

Jak długo można przyjmować lek Nico-Loz citrus?

Czas przyjmowania leku Nico-Loz citrus jest różny w zależności od osoby. Czas trwania leczenia dobiera się indywidualnie, ale zwykle jest to 2 do 3 miesięcy. Następnie należy stopniowo zmniejszać liczbę lub dawkę pastylek przyjmowanych codziennie. Należy zaprzestać stosowania leku Nico-Loz citrus, gdy udało się zmniejszać liczbę pastylek do 1 lub 2 na dzień. W celu dalszego zmniejszenia dawki należy porozumieć się z farmaceutą.

Nie zaleca się stosowania leku Nico-Loz citrus dłużej niż 6 miesięcy. U niektórych osób rzucających palenie może okazać się konieczne stosowanie leku Nico-Loz citrus przez dłuższy czas w celu uniknięcia powrotu do nałogu. Nie należy stosować leku Nico-Loz citrus dłużej niż 6 miesięcy bez porozumienia się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się przyjmowania leku Nico-Loz citrus przez osoby poniżej 18 lat bez przepisu lekarza.

W przypadku zażycia w iększej dawki leku Nico-Loz citrus niż zalecana

Nawet małe dawki nikotyny są trucizną dla dzieci.

Jeśli dziecko lub dorosła osoba (lub ktoś inny) zażył za dużo pastylek leku Nico-Loz citrus należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub do szpitalnej izby przyjęć.

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki mogą wystąpić bóle brzucha, biegunka, bóle głowy, nudności, wymioty, ślinienie, uczucie choroby lub nadmierna potliwość. Po znacznym przedawkowaniu może pojawić się nadmierne zmęczenie, spadek ciśnienia krwi, slaby, nieregularny puls, trudności w oddychaniu i drgawki.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak wszystkie leki, lek Nico-Loz citrus może pou'odow'ać działania niepożądane, lecz nie u każdego one wystąpią.

Lek Nico-Loz citrus może wywołać takie same działania niepożądane jak nikotyna podana w inny sposób. Działania niepożądane są zwykle zależne od dawki.

Większość działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów pojawia się w ciągu pierwszych 3-4 tygodni. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych stanie się uciążliwe lub niepokojące, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u

•    gorzki smak w ustach

Częste działania niepożądane (występują u 1-10

•    zgaga lub niestrawność

•    ból głowy

•    zawroty głowy

•    nudności(uczucie choroby)

•    czkawka

•    zapalenie gardła

•    suchość w jamie ustnej


więcej niż 1 pacjenta na 10): pacjentów na 100):


•    podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub gardła i przełyku

•    niedrożność nosa

•    kaszel


Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów' na 1000): • szybkie i nieregularne bicia serca

Rzadkie działania niepożądane (występują u I do 10 pacjentów na 10 000):

•    odwracalne migotanie przedsionków (niewydolność serca)

•    reakcje alergiczne, które mogą być ciężkie

Należy natychmiast powiadomić lekarza jeśli wystąpi nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy i warg. wysypka lub świąd (szczególnie gdy dotyczy całego ciała).

W trakcie odstawienia palenia mogą wystąpić zmiany aftowe w jamie ustnej ale związek z leczeniem nikotyną nie jest jasny.

Zawroty głowy, bóle głowy i zaburzenia snu mogą być objawami odstawiennymi podczas rzucenia palenia i są spowodowane małą dawką nikotyny.

Jeżeli jakiekolwiek działanie niepożądane ulegnie nasileniu lub wystąpią inne objawy niepożądane niewyniienione w tej ulotce, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

j 5.    JAKPKZECHOWYWAĆ LEK NICO-LOZ CITRUS    1

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nico-Loz citrus po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leku nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę,’co zrobić z lekami, których już się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

| 6.    INNE INFORMACJE    |

Co zawiera lek Nico-Loz citrus

Substancją czynną jest nikotyna. Każda pastylka zawiera 2 mg lub 4 mg.

Substancje pomocnicze to: guma arabska, suszona rozpyłowo, sorbitol ciekły (niekrystalizujący), ksylitol. sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu fosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek, talk, skrobia kukurydziana, Kapol (zawiera biały wosk i oleje roślinne), olejek eteryczny pomarańczowy, olejek eteryczny cytrynowy.

Jak wygląda lek Nico-Loz citrus

Pastylki Nico-Loz citrus są okrągłe, o zabarwieniu jasnobrązowym do brązowego i oznaczone N2 (2 mg) lub N4 (4 mg) na jednej stronie.

Dostępne opakowania

Pastylki są pakowane w blistry po 2. 14, 20, 28. 42, 56. 60, 72, 100 pastylek w każdym opakowaniu. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hcrtfordshire SG1 4SZ. Wielka Brytania

Wytwórca

Jemedie AB, Lótaiigsgatan 7, S-803 01, Giivle. Szwecja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Niemcy:

Dania:

Hiszpania:

Finlandia:

Islandia:

Holandia:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Szwecja:


Nikaloz Citrus 2mg, 4mg Pastille

Nikaloz Karamell 2mg Pastillen / Nikaloz Karamell 4mg Pastillen

Nikaloz Citrus 2mg, 4mg Pastil

Nicorol Citrus 2mg, 4mg Pastilla blanda

Nicorol Citrus 2mg, 4mg Imeskclytabletti

Nicorol Citrus 2mg, 4mg Munnsogstafla, mjók

Nicorol Citrus 2mg, 4mg Pastille

Nicorol Citrus 2mg, 4mg Pastill

Nico-Loz citrus

Nico-Loz citrus 2mg, 4mg pastilha mole Nicorol Citrus 2mg, 4mg Pastill

Data zatwierdzania ulotki: