+ iMeds.pl

Nico-loz spearmint 2 mgUlotka Nico-loz spearmint

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNI

Nico-Loz spearmint, 2 mg pastylki miękkie Nico-Loz spearmint, 4 mg pastylki miękkie

(Nicotinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku

Lek ten jest dostępny bez recepty. Jednakże aby uzyskać najlepsze wyniki lek Nico-Loz spearmint należy stosować ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Należy porozumieć się z lekarzem Jeśli nie można zaprzestać palenia papierosów po 6 miesiącach stosowania leku Nico-Loz spearmint, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nico-Loz spearmint i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku    Nico-Loz spearmint

3.    Jak stosować lek Nico-Loz spearmint

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nico-Loz spearmint

6.    Inne informacje_


1.    CO TO JEST LEK NICO-LOZ SPEARMINT IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Nico-Loz spearmint należą do grupy leków, które są stosowane aby pomóc zerwać z nałogiem palenia.

Nikotyna w leku Nico-Loz spearmint łagodzi objawy odstawienne (w tym uczucia głodu nikotynowego) pojawiające się po zaprzestaniu palenia i przeciwdziała w ten sposób powrotowi do nałogu palenia palaczom, którzy mają motywację, aby rzucić palenie.

Kiedy nagle nikotyna (z tytoniu) nie będzie dostarczana do organizmu wystąpią różne objawy dyskomfortu nazwane objawami odstawiennymi. Za pomocą leku Nico-Loz spearmint można zapobiec, lub co najmniej zmniejszyć ten dyskomfort przez dalsze podawanie w ciągu krótkiego czasu, małych ilości nikotyny do organizmu. Końcowym celem jest całkowite zaprzestanie palenia.

Porada i wsparcie zwykle zwiększa szanse powodzenia terapii.

Y    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NICO-LOZ

SPEARMINT


Kiedy nie stosować leku Nico-Loz spearmint:

•    U pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na nikotynę lub na jakikolwiek inny składnik leku Nico-Loz spearmint (patrz punkt 6, Inne informacje)

•    Jeśli pacjent nie pali papierosów

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nico-Loz spearmint

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nico-Loz spearmint należy skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania:

•    niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)

•    innych chorób sercowo- lub mózgowo- naczyniowych

- ból w klatce piersiowej spowodowany dławicą piersiową

-    problemy z krążeniem krwi

-    niewydolność serca

-    zaburzenia rytmu serca

•    cukrzycy

•    nadczynności tarczycy (hypertyroidyzm)

•    guza nadnerczy (pheochromocytonia)

•    wrzodów żołądka

•    zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła lub przełyku

•    ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby

Pacjenci poniżej 18 lat nie powinni stosować leku Nico-Loz spearmint jeśli nie został przepisany przez lekarza.

Dawka odpowiednia dla dorosłych może spowodować ciężkie zatrucie a nawet śmierć małych dzieci. Jest więc bardzo ważne aby przechowywać lek Nico-Loz spearmint poza zasięgiem i wzrokiem dzieci przez cały czas.

W czasie stosowania leku Nico-Loz spearmint powinno się zaprzestać palenia.

Stosowanie leku Nico-Loz spearmint z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych. które wydawane są bez recepty. To jest szczególnie ważne jeśli zażywa się którykolwiek z następujących leków:

•    kofeina (składnik niektórych leków na kaszel, przeziębienie)

•    teofilina i salbutamol (stosowane m.in. w leczeniu astmy)

•    imipramina, klopramina lub fluwoksamina (stosowane w leczeniu depresji)

•    pentazocyna, fenacetyna, propoksyfen lub fenylbutazon (leki przeciwbólowe),

•    takryna (stosowana w chorobie Alzheimera)

•    olanzapina lub klozapina (stosowane w schizofrenii)

•    flekainid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)

•    ropirinol (stosowany w chorobie Parkinsona)

•    prazosyna i propranolol (stosowane w celu obniżenia wysokiego tętniczego ciśnienia krwi)

•    insulina (stosowana w cukrzycy)

•    furosemid (lek moczopędny)

•    izoprenalina (stosowana w zawale mięśnia sercowego)

•    leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka

Stosowanie leku Nico-Loz spearmint z jedzeniem i piciem

Nie należy jeść ani pić podczas trzymania w ustach pastylki Nico-Loz spearmint.

Należy unikać picia kawy, soków owocowych oraz innych napojów przynajmniej przez 15 minut przed zastosowaniem leku Nico-Loz spearmint ponieważ może to zmniejszyć wchłanianie nikotyny.

Ciąża i karmienie piersią

Bardzo ważne jest zaprzestanie palenia papierosów w czasie ciąży ponieważ zaniechanie tego może spowodować zbyt wolny rozwój płodu. Kontynuacja palenia podczas trzeciego trymestru ciąży może doprowadzić do przedwczesnego porodu a nawet do poronień. Najlepiej aby kobieta przestała palić bez pomocy leków zawierających nikotynę. Jeśli nic uda się tego zrobić, lek Nico-Loz spearmint można zastosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem, który prowadzi ciążę, z lekarzem rodzinnym lub lekarzem z ośrodka, który specjalizuje się w pomaganiu palaczom starającym się rzucić palenie.

Leku Nico-Loz spearmint nie powinno się stosować podczas karmienia piersią ponieważ nikotyna przenika do mleka i może oddziaływać na dziecko. Jeśli lekarz zaleci! stosowanie leku Nico-Loz spearmint podczas karmienia piersią, pastylka powinna być zastosowana bezpośrednio po zakończeniu karmienia a nie podczas dwóch godzin poprzedzających karmienie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Nico-Loz spearmint stosowany w zalecanych dawkach, nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn. Zaprzestanie palenia może jednak powodować zmiany w zachowaniu, takie jak nerwowość.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nico-Loz spearmint

Pastylki zawierają sorbitol (słodzik który nie jest cukrem). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Każda pastylka Nico-Loz spearmint zawiera 0,5 mmol (11,5 mg) sodu w pastylce. Maksymalna dzienna dawka 30 pastylek, o mocy 2 mg, zawiera 15 mmol (345 mg) sodu. Uwagi te dotyczą osób będących na diecie o kontrolowanej zawartości sodu.

J. JAK STOSOWAĆ LEK NICO-LOZ SPEARMINT


Lek należy stosować zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce. W razie wątpliwości należy porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą

Podczas stosowania leku Nico-Loz spearmint konieczne jest całkowite zaprzestanie palenia.

Ile pastylek należy stosować ?

Rozpoczynając leczenie należy stosować jedną pastylkę co 1-2 godziny. Zwykle wystarcza 8-12 pastylek na dobę.

Poniższa tabela podaje przybliżone zalecenia dla wybrania właściwej dawki:

liczba papierosów' dziennie

Sugerowana dawka

około 20-30

2 mg

więcej niż 30

4 mg

Należy zastosować lek Nico-Loz spearmint w daw'ce 4 mg także jeśli, kiedy nie udało się rzucić palenia stosując Nico-Loz spearmint w daw'ce 2 mg.

Jeśli podczas stosowania leku Nico-Loz spearmint w dawce 4 mg występują działania niepożądane należy zmniejszyć dawkę do 2 mg. Jeśli pastylki 2 mg wydają się za silne należy poradzić się farmaceuty w jaki sposób bardziej zmniejszyć daw'kę.

Dla Nico-Loz spearmint o mocy 2 mg maksymalna dawka wynosi 30 pastylek na dobę.

Dla Nico-Loz spearmint o mocy 4 mg maksymalna dawka wynosi 15 pastylek na dobę.

Dodatkowo, profesjonalna porada może pomóc rzucić palenie.

Instrukcja praw idłowego stosowania:

1.    Pastylka powinna zostać nawilżona w ustach, a następnie umieszczona w przestrzeni między zębami a policzkiem.

Pastylka nie powinna być gwałtownie ssana, żuta lub połykana w całości.

2.    Od czasu do czasu tabletka powinna być przemieszczana z jednej strony jamy ustnej do drugiej, aż do momentu, w którym rozpuści się całkowicie (20-30 min).

Nie należy zamiennie stosowrać różnych Icków' stosowanych w nikotynowej terapii zastępczej, gdyż mogą one z różną szybkością uwalniać różne ilości nikotyny.

.Jak długo można przyjmować lek Nico-Loz spearmint?

Czas przyjmowania leku Nico-Loz spearmint jest różny w zależności od osoby. Czas trwania leczenia dobiera się indywidualnie, ale zwykle jest to 2 do 3 miesięcy. Następnie należy stopniowo zmniejszać liczbę lub dawkę pastylek przyjmowanych codziennie. Należy zaprzestać stosowania leku Nico-Loz spearmint, gdy udało się zmniejszać liczbę pastylek do I lub 2 na dzień. W celu dalszego zmniejszenia dawki należy porozumieć się z farmaceutą.

Nic zaleca się stosowania leku Nico-Loz spearmint dłużej niż 6 miesięcy. U niektórych osób rzucających palenie może okazać się konieczne stosowanie leku Nico-Loz spearmint przez dłuższy czas w celu uniknięcia powrotu do nałogu. Nie należy stosować leku Nico-Loz spearmint dłużej niż 6 miesięcy bez porozumienia się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się przyjmowania leku Nico-Loz spearmint przez osoby poniżej 18 lat bez przepisu lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Nico-Loz spearmint niż zalecana

Nawet małe dawki nikotyny są trucizną dla dzieci.

Jeśli dziecko lub dorosła osoba (lub ktoś inny) zażył za dużo pastylek leku Nico-Loz spearmint należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub do szpitalnej izby przyjęć.

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki mogą wystąpić bóle brzucha, biegunka, bóle głowy, nudności, wymioty, ślinienie, uczucie choroby lub nadmierna potliwość. Po znacznym przedawkowaniu może pojawić się nadmierne zmęczenie, spadek ciśnienia krwi, slaby, nieregularny puls, trudności w oddychaniu i drgawki.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących tego Icku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak wszystkie leki, lek Nico-Loz spearmint może powodować działania niepożądane, lecz nie u każdego one wystąpią.

Lek Nico-Loz spearmint może wywołać takie same działania niepożądane jak nikotyna podana w inny sposób. Działania niepożądane są zwykle zależne od dawki.

Większość działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów pojawia się w ciągu pierwszych 3-4 tygodni. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych stanie się uciążliwe lub niepokojące, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

więcej niż 1 pacjenta na 10): pacjentów na 100):


Bardzo częste działania niepożądane (występują u

•    gorzki smak w ustach

Częste działania niepożądane (występują u 1-10

•    zgaga lub niestrawność

•    ból głowy

•    zawroty głowy

•    nudności(uczucie choroby)

•    czkawka

•    zapalenie gardła

•    suchość w jamie ustnej


•    podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub gardła i przełyku

•    niedrożność nosa

•    kaszel


Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000): • szybkie i nieregularne bicia serca

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    odwracalne migotanie przedsionków (niewydolność serca)

•    reakcje alergiczne, które mogą być ciężkie

Należy natychmiast powiadomić lekarza jeśli wystąpi nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy i warg, wysypka lub świąd (szczególnie gdy dotyczy całego ciała).

W trakcie odstawienia palenia mogą wystąpić zmiany aftowe w jamie ustnej ale związek z leczeniem nikotyną nie jest jasny.

Zawroty głowy, bóle głowy i zaburzenia snu mogą być objawami odstawiennymi podczas rzucenia palenia i są spowodowane małą dawką nikotyny.

Jeżeli jakiekolwiek działanie niepożądane ulegnie nasileniu łub wystąpią inne objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NICO-LOZ SPEARMINT


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nico-Loz spearmint po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leku nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których już się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Nico-Loz spearmint

Substancją czynną jest nikotyna. Każda pastylka zawiera 2 mg lub 4 mg.

Substancje pomocnicze to: guma arabska, suszona rozpylow'o, sorbitol ciekły (niekrystalizujący), ksylitol, sodu diw'odorofosforan dwuwodny, sodu fosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek, talk, skrobia kukurydziana, Kapol (zawiera biały wosk i oleje roślinne), aromat miętowy Nycomed 1043417, który zawiera

•    Anetol

•    Olejek    eteryczny    mięty    polnej

•    Olejek    eteryczny    pomarańczowy

•    Olejek    eteryczny    mięty zielonej (zawiera mentol)

•    alfa-Terpineol

Jak wygląda lek Nico-Loz spearmint

Pastylki Nico-Loz spearmint są okrągłe, o zabarwieniu jasnobrązowym do brązowego i oznaczone N2 (2 mg) lub N4 (4 mg) na jednej stronie.

Dostępne opakowania

Pastylki są pakowane w blistry po 2, 14, 20. 28. 42, 56, 60, 72, 100 pastylek w każdym opakowaniu. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire SGI 4SZ, Wielka Brytania Wytwórca

Jemedic AB, Lótangsgatan 7, S-803 01 Gavle, Szwecja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Niemcy:

Dania:

Hiszpania:

Finlandia:

Islandia:

Holandia:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Szwecja:


Nikaloz Spearmint 2mg, 4mg Pastille

Nikaloz Karamell 2mg Pastillen / Nikaloz Karamell 4mg Pastillen

Nikaloz Spearmint 2mg, 4mg Pastil

Nicorol Spearmint 2mg, 4mg Pastilla blanda

Nicorol Spearmint 2mg, 4mg Imcskelytablelti

Nicorol Spearmint 2mg, 4mg Munnsogstafla, mjnk

Nicorol Spearmint 2mg, 4mg Pastille

Nicorol Spearmint 2mg, 4mg Pastill

Nico-Loz spearmint

Nico-Loz spearmint 2mg, 4mg pastilha mole Nicorol Spearmint 2mg, 4mg Pastill

Data zatwierdzenia ulotki:

Nico-Loz spearmint

Charakterystyka Nico-loz spearmint

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nico-Loz spearmint, 2 mg, pastylki miękkie

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda pastylka zawiera 2 mg nikotyny.

Ten produkt leczniczy zawiera 11,5 mg sodu i 334.9 mg sorbitoli! w jednej pastylce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pastylka miękka.

Okrągła, jasnobrązowa/brązowa pastylka z wytłoczonym symbolem N2 po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pastylki Nico-Loz spearmint stosuje się w leczeniu uzależnienia od tytoniu przez złagodzenie objawów odstawiennych, takich jak wzmożony głód nikotynowy podczas próby odstawienia palenia (patrz punkt 5.1). Końcowym celem jest trwale odstawienie tytoniu.

Pastylki Nico-Loz spearmint najlepiej stosować w skojarzeniu z programem terapeutycznym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Osobom palącym tytoń zaleca się całkowite przerwanie palenia podczas leczenia pastylkami Nico-Loz spearmint. Dawka początkowa preparatu Nico-Loz spearmint zależy od stopnia uzależnienia pacjentów od nikotyny.

Pastylki Nico-Loz spearmint nie powinny być zamieniane z innymi pastylkami zawierającymi nikotynę.

Sposób wybrania optymalnej dawki podano w poniższej tabeli:

Liczba papierosów dziennie

Sugerowana dawka

około 20 - 30

2 mg

więcej aniżeli 30

4 mg

Zaleca się zastosowanie dawki 4 mg gdy nie powiodła się terapia pastylkami 2 mg Nico-Loz spearmint.

Jeśli odnotowano działania niepożądane po rozpoczęciu leczenia pastylkami 4 mg należy zmniejszyć daw'kę do 2 mg. Jeśli pastylki 2 mg okażą się za mocne zaleca się pacjentowi pozyskanie porady farmaceuty jak zmniejszyć dawkę w większym stopniu.

Jedną pastylkę należy stosować co I -2 godziny. Zazwyczaj stosowana dawka to 8-12 pastylek na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg (15 pastylek o mocy 4 mg lub 30 pastylek o mocy 2 mg).

Zaleca się leczenie przez okres 2-3 miesięcy, a następnie dawkę nikotyny należy stopniowo zmniejszać, przy czym czas trwania leczenia należy dobierać indywidualnie. Leczenie należy przerwać, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1-2 pastylek, lub 4 mg, na dobę. Jeśli konieczne jest dalsze zmniejszenie dawki pacjent powinien porozumieć się z farmaceutą.

Zazwyczaj nie zaleca się stosowania dłużej niż przez 6 miesięcy, choć niektóre osoby, które rzuciły palenie, mogą wymagać dłuższego leczenia w celu uniknięcia powrotu do palenia. W takim przypadku leczenie powinno być nadzorowane przez lekarza.

Konsultacje z lekarzem mogą pomóc w rzuceniu palenia.

Instrukcja użycia:

Pastylkę należy zwilżyć w jamie ustnej, a następnie umieścić po dowolnej stronie między dziąsłem a policzkiem. Tabletkę należy od czasu do czasu przesuwać z jednej strony jamy ustnej na drugą; działanie to należy powtarzać do czasu całkowitego rozpuszczenia pastylki (20- 30 minut). Pastylki nie należy intensywnie ssać, rozgryzać ani połykać w całości.

Należy unikać jedzenia i picia podczas używania pastylki. Napoje zmniejszające pH w jamie ustnej, np. kawa, sok owocowy i napoje niealkoholowe, mogą zmniejszać wchłanianie nikotyny. Aby uzyskać maksymalne wchłanianie nikotyny, należy unikać tego typu napojów przez co najmniej 15 minut przed użyciem pastylki.

Dzieci i młodzież (< 18 lat)

Nie należy podawać pastylek Nico-Loz spearmint osobom w wieku poniżej 18 lat bez zalecenia lekarza. Brak doświadczeń w leczeniu młodzieży w wieku poniżej 18 lat pastylkami Nico-Loz spearmint.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Osoby niepalące.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ryzyko związane ze stosowaniem pastylek z nikotyną jest znacznie mniejsze od znanego niebezpieczeństwa związanego z kontynuacją palenia papierosów.

Podstawowa choroba sercowo-naczyniowa: uzależnieni palacze hospitalizowani z powodu zawału mięśnia sercowego, poważnych zaburzeń rytmu lub zdarzeń sercowo-naczyn¡owych, którzy są nie wyrównani hemodynamicznie i uzależnieni palacze z niestabilną lub narastającą dławicą piersiową (włączając dławicę PrinzmetaLa) lub niekontrolowanym nadciśnieniem powinni być zachęceni do rzucenia palenia za pomocą metod niefarmakologicznych. Jeśli to się nie uda, można rozważyć zastosowanie pastylek Nico-Loz spearmint, ale tylko - ze względu na ograniczone dane o bezpieczeństwie takiego postępowania - pod ścisłą kontrolą lekarza. W stabilnej chorobie sercowo-naczyniowej pastylki Nico-Loz spearmint stanowią mniejsze ryzyko aniżeli kontynuowanie palenia. Jednakże pastylki Nico-Loz spearmint należy stosować ostrożnie u chorych z nadciśnieniem, stabilną dławicą piersiową, chorobą naczyń mózgowych, zarostową chorobą tętnic obwodowych lub niewydolnością serca.

Cukrzyca: pacjentom z cukrzycą przy rozpoczynaniu nikotynowej terapii zastępczej należy zalecić dokładniejsze niż zazwyczaj mierzenie stężenia cukru we krwi ponieważ aminy katecliolowe uwalniane pod wpływem nikotyny mogą zaburzać metabolizm węglowodanów.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby: Produkt powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby ponieważ klirens nikotyny lub jej metabolitów może być zmniejszony co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanydi.

Niebezpieczeństwo dla małych dzieci: Dawki nikotyny tolerowane przez dorosłych i dorastającą młodzież mogą spowodować ciężkie objawy zatrucia u małych dzieci prowadzącdo zgonu (patrz także punkt 4.9). Produkty zawierające nikotynę nie powinny być pozostawione w miejscu, gdzie mogą być niewłaściwie zastosowane, dotykane lub połknięte przez dzieci.

Guz chromochlonny nadnerczy i nie kontrolowana nadczynność tarczycy: Ponieważ nikotyna powoduje uwalnianie amin katecholowych pastylki Nico-Loz spearmint należy stosować ostrożnie u pacjentów z niekontrolowaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy.

Przeniesienie uzależnienia na osoby trzecie: Przeniesienie uzależnienia na osoby trzecie występuje rzadko i jest zarówno mniej toksyczne jak i łatwiejsze do zwalczenia niż uzależnienie od palenia papierosów.

Połknięta nikotyna może nasilać objawy u pacjentów z czynnym zapaleniem przełyku, zapaleniem jamy ustnej i gardła, zapaleniem błony śluzowej żołądka lub chorobą wrzodową.

Pastylki Nico-Loz spearmint zawierają sorbitol. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Pastylki Nico-Loz spearmint zawierają 0,5 mmol (1 1.5 mg) sodu w pastylce. Pacjenci stosujący dietę ubogosodową muszą wziąć to pod uwagę.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Brak danych dotyczących interakcji pastylek Nico-Loz spearmint z innymi lekami.

Palenie tytoniu jest związane ze zwiększeniem aktywności CYP1A2. Po przerwaniu palenia może wystąpić zmniejszenie klirensu substratów tego enzymu. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia w osoczu niektórych produktów leczniczych, co może mieć znaczenie kliniczne. Następujące substancje mogą wymagać zmniejszenia dawki po przerwaniu palenia: kofeina, teofilina, imipramina, pentazocyna. fenacetyna, fenylobutazon, takryna, klomipramina, olanzapina, fluwoksamina, flekainid, klozapina, ropirinol i beta-adrenolityki, np. prazosyna i propranolol.

Zwiększona adsorpcja podskórna insuliny, występująca po przerwaniu palenia tytoniu, może wymagać zmniejszenia dawki insuliny.

Zmniejszenie stężenia amin katecholowych we krwi po przerwaniu palenia może wymagać zwiększenia dawki agonistów adrenergicznych. np. izoprenaliny i salbutamolu.

Innymi opisywanymi działaniami palenia tytoniu jest między innymi osłabienie działania przeciwbólowego propoksyfenu, osłabienie odpowiedzi diuretycznej na furosemid oraz zmiana częstości odpowiedzi podczas leczenia choroby wrzodowej antagonistami H?. Leki te także mogą wymagać modyfikacji dawki.

4.6 Ciąża i laktacja Ciąża

Palenie w ciąży, szczególnie w trzecim trymestrze, jest związaie z ryzykiem opóźnienia wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, przedwczesnym porodem i poronieniem. Zaprzestanie palenia jest najbardziej skutecznym sposobem na poprawienie stanu zdrowia ciężarnej i jej dziecka. Im wcześniej zastosuje się abstynencję, tym lepiej.

Nikotyna przechodzi do płodu i wpływa na jego ruchy oddechowe i krążenie. Wpływ na krążenie płodu jest zależny od daw'ki.

Dlatego też kobietom w ciąży palącym tytoń należy zawsze zalecić całkowite ptzerwanie palenia bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. U kobiet w ciąży kontynuujących palenie, zagrożenie dla płodu może być większe aniżeli stosowanie nikotynowej terapii zastępczej. Zastosowanie pastylek u ciężarnych silnie uzależnionych od tytoniu może być rozpoczęte wyłącznie na zlecenie lekarza. W trzecim trymestrze nikotyna wywiera działanie na hemodynamiłę płodu (np. zmiany w częstości bicia serca płodu) co może mieć znaczenie dla płodu przed porodem. Dlatego też w ciąży od szóstego miesiąca pastylki powinny być stosowane pod kontrolą lekarską u ciężarnych, którym nie udało się przerwać palenia w trzecim trymestrze.

Karmienie piersią

Nikotyna stosowana w dawkach leczniczych przenika do mleka ludzkiego w ilościach, jakie mogą mieć wpływ na dziecko. Dlatego też w czasie ciąży powinno się unikać stosowania pastylek Nico-Loz spearmint. tak jak i palenia. Jeśli kobiety ciężarne nie przerwą palenia, stosowanie pastylek może być rozpoczęte wyłącznie na zlecenie lekarza. Jeśli stosuje się nikotynową terapię zastępczą u kobiet karmiących piersią, pastylki powinny być stosowane bezpośrednio po karmieniu a nie podczas dwóch godzin przed karmieniem.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych świadczących o tym, że pastylki Nico-Loz spearmint w zalecanych dawkach zwiększają ryzyko związane z prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługiwaniem urządzeń mechanicznych w ruchu.

Niemniej, przerwanie palenia tytoniu może powodować zmiany zachowania.

4.8 Działania niepożądane

Pastylki Nico-Loz spearmint mogą powodować działania niepożądane podobne do związanych z przedostawaniem się nikotyny do organizmu podczas palenia papierosów. Można je przypisać działaniom farmakologicznym nikotyny, zależnym od dawki.

Większość działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów występuje zazwyczaj w okresie pierwszych 3-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Pastylki Nico-Loz spearmint mogą czasem powodować niewielkie podrażnienie gardła i mogą zwiększać wydzielanie śliny w początkowym okresie leczenia co wynika z działania farmakologicznego nikotyny, zależnego od dawki.

Nadmierne połykanie nikotyny uwalnianej do śliny może początkowo powodować czkawkę.

U pacjentów z tendencją do niestrawności może początkowo występować niewielka niestrawność lub zgaga. Stosowanie pastylek w sposób opisany w punkcie 4.2., tj. pozwolenie na rozpuszczenie pastylki między dziąsłem a policzkiem, zazwyczaj pozwala przezwyciężyć ten problem.

Stosowanie nadmiernej ilości pastylek przez osoby, które nie mają nawyku wdychania dymu tytoniowego, może z czasem powodować nudności, omdlenia i bóle głowy.

W każdej grupie częstości występowania, działania niepożądane są uporządkowane od najbardziej do najmniej poważnych.

Bardzo częste (> 1/10)    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podani: gorzki smak

Częste (> 1 /100 do < 1 /10)    Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zawroty głowy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zapalenie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wzdęcia, czkawka, dolegliwości w nadbrzuszu

Zaburzenia ogólne i stany ic miejscu podania leku: suchość w jamie ustnej, podrażnienie jamy ustnej i przełyku, przekrwienie błony śluzowej nosa. kaszel.

Niezbyt częste (> 1/1,000 do < 1/100)Zaburzenia serca: kołatanie serca

Rzadkie (>1/10,000 do <1/1.000) Zaburzenia serca: przedsionkowe zaburzenia rytmu serca

Pewne objawy, takie jak zawroty głowy, bóle głowy i bezsenność, można przypisać objawom odstawiennym związanym z przerwaniem palenia tytoniu, wynikającym z niewystarczającej podaży nikotyny. Po przerwaniu palenia mogą wystąpić zmiany aftowe w jamie ustnej, lecz związek tego zjawiska z leczeniem nikotyną nie jest jasny. Pacjent po przerwaniu palenia może nadal być uzależniony od nikotyny.

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania mogą wystąpić objawy podobne jak podczas palenia dużej ilości tytoniu.

Dawka śmiertelna nikotyny podanej doustnie wynosi około 0,5-0,75 mg na kg masy ciała, co u osoby dorosłej odpowiada 40-60 mg. Nawet małe ilości nikotyny są niebezpieczne u dzieci i mogą powodować ciężkie, nawet śmiertelne, zatrucie. W przypadku podejrzenia zatrucia u dziecka należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Przedawkowanie pastylek Nico-Loz spearmint może wystąpić jedynie w przypadku jednoczesnego ssania zbyt wielu pastylek. Ryzyko przedawkowania jest niewielkie, gdyż zazwyczaj na wczesnym etapie pojawiają się nudności lub wymioty.

Ogólne objawy zatrucia nikotyną obejmują: osłabienie, pocenie się, nadmierne wydzielanie śliny, pieczenie w gardle, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia słuchu i widzenia, bóle głowy, przyspieszenie akcji serca i zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie, duszność, złe samopoczucie, zapaść krążeniowa, śpiączka oraz drgawki.

Leczenie przedawkowania:

Należy niezwłocznie przerwać podaż nikotyny w dowolnej postaci oraz zastosować leczenie objawowe.

W razie konieczności należy zastosować sztuczne oddychanie z zastosowaniem tlenu. W ciągu I godziny od przedawkowania należy jak najszybciej rozważyć podanie aktywowanego węgla i płukanie żołądka. Należy kontrolować czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny.

Kod ATC: N07B A01

Nikotyna jest agonistą receptorów nikotynowych w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym i wywołuje działanie na OUN i układ sercowo-naczyniowy. Kiedy jest spożywana w produktach nikotynowych ma działanie uzależniające a abstynencja łączy się z objawami odstawiennymi i głodem nikotynowym. 1 e objawy obejmują niepohamowaną chęć palenia, obniżony nastrój, bezsenność, podrażnienie, frustrację i złość, trudności w koncentracji, niepokój, wzrost apetytu i przyrost masy ciała. Głód nikotynowy i inne objawy odstawienne są najsilniejsze podczas pierwszych tygodni po odstawieniu a następnie zanikają. Pastylki zastępują nikotynę dostarczaną w tytoniu i - jak wykazują badania kliniczne- nasilenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych zmniejsza się, szczególnie w okresie, kiedy objawy te są najbardziej nasilone.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłaniana ilość nikotyny jest uzależniona od ilości uwalnianej do jamy ustnej i wchłanianej przez błonę śluzową policzków.

Część nikotyny połykana wraz ze śliną, w której jest ona rozpuszczona, dociera do żołądka i jelit, gdzie jest inaktywowana. Równoczesne spożywanie napojów obniżających pi l w jamie ustnej może znacznie zmniejszać wchłanianie nikotyny. Ze względu na efekt pierwszego przejścia przez wątrobę, biodostępność układowa nikotyny jest mała. W związku z tym podczas leczenia pastylkami Nico-Loz spearmint podobnie jak podczas palenia tytoniu, rzadko występuje szybkie zwiększanie stężenia nikotyny w krążeniu ogólnoustrojowym.

Objętość dystrybucji po podaniu dożylnym nikotyny wynosi około 2-3 l/kg, a jej okres półtrwania wynosi 2 godziny. Nikotyna jest metabolizowana głównie w wątrobie, a jej klirens osoczowy wynosi około 1,2 l/min. lecz nikotyna jest także metabolizowana w nerkach i w płucach. Nikotyna przechodzi przez barierę krew-mózg.

Zidentyfikowano ponad 20 metabolitów, które, jak się uważa, wykazują mniejszą aktywność niż nikotyna. Głównym metabolitem jest kotynina, której okres półtrwania wynosi 15-20 godzin i która osiąga stężenie w osoczu około 10 razy większe niż nikotyna. Stopień wiązania się nikotyny z białkami osocza jest mniejszy niż 5%. Nie oczekuje się, aby zmiany stopnia wiązania nikotyny wynikające z równoczesnego stosowania innych leków lub chorób współistniejących miały istotny wpływ na kinetykę nikotyny. Głównym metabolitem występującym wmoczu jest kotynina (15% dawki) i trans-3-hydroksykotynina (45% dawki).

Około 10% nikotyny jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Do 30% może być wydalane z moczem w przypadkach nasilonej diurezy oraz kwaśności poniżej pH5.

Maksymalne stężenie w osoczu podczas stosowania pastylek 2 mg w stanie stacjonarnym wynosi około 11 nanogramów na ml (średnic stężenie nikotyny po wypaleniu jednego papierosa wynosi 15-30 nanogramów na ml). Maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 30 minutach w stanie stacjonarnym.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Nikotyna w niektórych testach in vitro jest genotoksyczna ale inne wyniki w tych samych próbach są negatywne. Nikotyna dawała wyniki negatywne w testach in vivo. Badania na zwierzętach wykazały, że nikotyna powoduje poimplantacyjną utratę płodów i zmniejsza wzrost płodów. Wyniki badań dotyczące działania rakotwórczego nie wskazują jednoznacznie na jej działanie rakotwórcze.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Guma arabska, suszona rozpylowo Sorbitol ciekły (niekrystalizujący)

Ksylitol

Sodu diwodorofosforan dwuwodny Sodu fosforan dwunastowodny Sodu wodorotlenek Talk

Skrobia kukurydziana

Kapol (zawiera wosk biały i oleje roślinne)

Aromat miętowy Nycomed 1043417, który zawiera Anetol

Olejek eteryczny mięty polnej

Olejek eteryczny pomarańczowy

Olejek eteryczny mięty zielonej (zawiera mentol)

alfa-Terpineol

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowania typu blister z PVDC/Aluminium zawierające 2, 14, 20, 28, 42, 56, 60, 72, 100 pastylek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.5    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Każdy produkt nie zużyty lub material do wyrzucenia musi być usunięty zgodnie z miejscowymi wymaganiami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire SGI 4SZ, Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.

Nico-Loz spearmint