Imeds.pl

Nico-Loz Toffee 2 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nico-Loz toffee, 2 mg pastylki miękkie Nico-Loz toffee 4 mg pastylki miękkie

(Nicotinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku

Lek ten jest dostępny bez recepty. Jednakże aby uzyskać najlepsze wyniki lek Nico-Loz toffee należy stosować ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Należy porozumieć się z lekarzem Jeśli nie można zaprzestać palenia papierosów po 6 miesiącach stosowania leku Nico-Loz toffee, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nico-Loz toffee i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje w'ażne przed zażyciem leku Nico-Loz toffee

3.    Jak stosować lek Nico-Loz toffee

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nico-Loz toffee

6.    Inne informacje_


1.    CO TO JEST LEK NICO-LOZ TOFFEE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Nico-Loz toffee należą do grupy leków, które są stosowane aby pomóc zerwać z nałogiem palenia.

Nikotyna w leku Nico-Loz toffee łagodzi objawy odstawienne (w tym uczucia głodu nikotynowego) pojawiające się po zaprzestaniu palenia i przeciwdziała w ten sposób powrotowi do nałogu palenia palaczom, którzy mają motywację, aby rzucić palenie.

Kiedy nagle nikotyna (z tytoniu) nie będzie dostarczana do organizmu wystąpią różne objawy dyskomfortu nazwane objawami odstawiennymi. Za pomocą leku Nico-Loz toffee można zapobiec, lub co najmniej zmniejszyć ten dyskomfort przez dalsze podawanie w ciągu krótkiego czasu, małych ilości nikotyny do organizmu. Końcowym celem jest całkowite zaprzestanie palenia.

Porada i wsparcie zwykle zwiększa szanse powodzenia terapii.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NICO-LOZ TOFFEE


Kiedy nie stosować leku Nico-Loz toffee:

•    U pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na nikotynę lub na jakikolwiek inny składnik leku Nico-Loz toffee (patrz punkt 6, Inne informacje)

•    Jeśli pacjent nie pali papierosów

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nico-Loz toffee

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nico-Loz toffee należy skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania:

•    niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)

•    innych chorób sercowo- lub mózgowo- naczyniowych

-    ból w klatce piersiowej spowodowany dławicą piersiową

-    niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego

-    niewydolność serca

-    zaburzenia rytmu serca

•    cukrzycy

•    nadczynności tarczycy (hypertyroidyzm)

•    guza nadnerczy (pheochromocytoma)

•    wrzodów żołądka

•    zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła lub przełyku

•    ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby

Pacjenci poniżej 18 lat nie powinni stosować leku Nico-Loz toffee jeśli nie został przepisany przez lekarza.

Dawka odpowiednia dla dorosłych może spowodować ciężkie zatrucie a nawet śmierć małych dzieci. Jest więc bardzo ważne aby przechowywać lek Nico-Loz toffee poza zasięgiem i wzrokiem dzieci przez cały czas.

W czasie stosowania leku Nico-Loz toffee powinno się zaprzestać palenia.

Stosowanie leku Nico-Loz toffee z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych. które wydawane są bez recepty. To jest szczególnie ważne jeśli zażywa się którykolwiek z następujących leków:

•    kofeina (składnik niektórych leków na kaszel, przeziębienie)

•    teofilina i salbutamol (stosowane m.in. w leczeniu astmy)

•    imipramina, klopramina lub fluwoksamina (stosowane w leczeniu depresji)

•    pentazocyna, fenacetyna, propoksyfcn lub fenylbutazon (leki przeciwbólowe),

•    takryna (stosowana w chorobie Alzheimera)

•    olanzapina lub kiozapina (stosowane w schizofrenii)

•    flekainid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)

•    ropirinol (stosowany w chorobie Parkinsona)

•    prazosyna i propranolol (stosowane w celu obniżenia wysokiego tętniczego ciśnienia krwi)

•    insulina (stosowana w cukrzycy)

•    furosemid (lek moczopędny)

•    izoprenalina (stosowana w zawale mięśnia sercowego)

•    leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka

Stosowanie leku Nico-Loz toffee z jedzeniem i piciem

Nie należy jeść ani pić podczas trzymania w ustach pastylki Nico-Loz toffee.

Należy unikać picia kawy, soków owocowych oraz innych napojów przynajmniej przez 15 minut przed zastosowaniem leku Nico-Loz toffee ponieważ może to zmniejszyć wchłanianie nikotyny.

Ciąża i karmienie piersią

Bardzo ważne jest zaprzestanie palenia papierosów w czasie ciąży ponieważ zaniechanie tego może spowodować zbyt wolny rozwój płodu. Kontynuacja palenia podczas trzeciego trymestru ciąży może doprowadzić do przedwczesnego porodu a nawet do poronień. Najlepiej aby kobieta przestała palić bez pomocy leków zawierających nikotynę. Jeśli nie uda się tego zrobić, lek Nico-Loz toffee można zastosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem, który prowadzi ciążę, z lekarzem rodzinnym lub lekarzem z ośrodka, który specjalizuje się w pomaganiu palaczom starającym się rzucić palenic.

Leku Nico-Loz toffee nie powinno się stosować podczas karmienia piersią ponieważ nikotyna przenika do mleka i może oddziaływać na dziecko. Jeśli lekarz zalecił stosowanie leku Nico-Loz toffee podczas karmienia piersią, pastylka powinna być zastosowana bezpośrednio po zakończeniu karmienia a nie podczas dwóch godzin poprzedzających karmienie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Nico-Loz toffee stosowany w zalecanych dawkach, nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn. Zaprzestanie palenia może jednak powodować zmiany w zachowaniu, takie jak nerwowość.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nico-Loz toffee

Pastylki zawierają sorbitol (słodzik który nie jest cukrem). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Każda pastylka Nico-Loz toffee zawiera 0,5 mmol (11,5 mg) sodu w pastylce. Maksymalna dzienna dawka 30 pastylek, o mocy 2 mg, zawiera 15 mmol (345 mg) sodu. Uwagi te dotyczą osób będących na diecie o kontrolowanej zawartości sodu.

J. JAK STOSOWAĆ LEK NICO-LOZ TOFFEE


Lek należy stosować zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce. W razie wątpliwości należy porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą

Podczas stosowania leku Nico-Loz toffee konieczne jest całkowite zaprzestanie palenia.

Ile pastylek należy stosować ?

Rozpoczynając leczenie należy stosować jedną pastylkę co 1-2 godziny. Zwykle wystarcza 8-12 pastylek na dobę.

Poniższa tabela podaje przybliżone zalecenia dla wybrania właściwej dawki:

liczba papierosów dziennie

Sugerowana dawka

około 20-30

2 mg

więcej niż 30

_lillS_

Należy zastosować lek Nico-Loz toffee w dawce 4 mg także jeśli, kiedy nie udało się rzucić palenia stosując Nico-Loz toffee w dawce 2 mg.

Jeśli podczas stosowania leku Nico-Loz toffee w dawce 4 mg występują działania niepożądane należy zmniejszyć dawkę do 2 mg. Jeśli pastylki 2 mg wydają się za silne należy poradzić się farmaceuty w jaki sposób bardziej zmniejszyć dawkę.

Dla Nico-Loz toffee o mocy 2 mg maksymalna dawka wynosi 30 pastylek na dobę.

Dla Nico-Loz toffee o mocy 4 mg maksymalna dawka wynosi 15 pastylek na dobę.

Dodatkowo, profesjonalna porada może pomóc rzucić palenie.

Instrukcja prawidłowego stosowania:

1.    Pastylka powinna zostać nawilżona w ustach, a następnie umieszczona w przestrzeni między zębami a policzkiem.

Pastylka nie powinna być gwałtownie ssana, żuta lub połykana w całości.

2.    Od czasu do czasu tabletka powinna być przemieszczana z jednej strony jamy ustnej do drugiej, aż do momentu, w którym rozpuści się całkowicie (20-30 min).

Nie należy zamiennie stosować różnych leków stosowanych w nikotynowej terapii zastępczej, gdyż mogą one z różną szybkością uwalniać różne ilości nikotyny.

Jak długo można przyjmować lek Nico-Loz toffce?

Czas przyjmowania leku Nico-Loz toffee jest różny w zależności od osoby. Czas trwania leczenia dobiera się indywidualnie, ale zwykle jest to 2 do 3 miesięcy. Następnie należy stopniowo zmniejszać liczbę lub dawkę pastylek przyjmowanych codziennie. Należy zaprzestać stosowania leku Nico-Loz toffee, gdy udało się zmniejszać liczbę pastylek do 1 lub 2 na dzień. W celu dalszego zmniejszenia dawki należy porozumieć się z farmaceutą.

Nie zaleca się stosowania Icku Nico-Loz toffee dłużej niż 6 miesięcy. U niektórych osób rzucających palenie może okazać się konieczne stosowanie leku Nico-Loz toffee przez dłuższy czas w celu uniknięcia powrotu do nałogu. Nie należy stosow-ać leku Nico-Loz toffee dłużej niż 6 miesięcy bez porozumienia się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się przyjmowania leku Nico-Loz toffee przez osoby poniżej 18 lat bez przepisu lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Nico-Loz toffee niż zalecana

Nawet małe dawki nikotyny są trucizną dla dzieci.

Jeśli dziecko lub dorosła osoba (lub ktoś inny) zażył za dużo pastylek leku Nico-Loz toffee należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub do szpitalnej izby przyjęć.

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki mogą wystąpić bóle brzucha, biegunka, bóle głowy, nudności, wymioty, ślinienie, uczucie choroby lub nadmierna potliwość. Po znacznym przedawkowaniu może pojawić się nadmierne zmęczenie, spadek ciśnienia krwi, słaby, nieregularny puls, trudności w oddychaniu i drgawki.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak wszystkie leki, lek Nico-Loz toffee może pow'odow'ać działania niepożądane, lecz nie u każdego one wystąpią.

Lek Nico-Loz toffee może wywołać takie same działania niepożądane jak nikotyna podana w inny sposób. Działania niepożądane są zwykle zależne od dawki.

Większość działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów' pojawia się w ciągu pierwszych 3-4 tygodni. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych stanie się uciążliwe lub niepokojące, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż I pacjenta na 10): • gorzki smak w ustach

1-10 pacjentów na 100):


Częste działania niepożądane (występują u

•    zgaga lub niestrawność

•    ból głowy

•    zawroty głowy

•    nudności(uczucie choroby)

•    czkawka

•    zapalenie gardła

•    suchość w jamie ustnej


•    podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub gardła i przełyku

•    niedrożność nosa

•    kaszel


Niezbyt częste działania niepożądane (występują u I do 10 pacjentów na 1000): • szybkie i nieregularne bicia serca

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do i 0 pacjentów na 10 000):

•    odwracalne migotanie przedsionków (niewydolność serca)

•    reakcje alergiczne, które mogą być ciężkie

Należy natychmiast powiadomić lekarza jeśli wystąpi nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy i warg, wysypka lub świąd (szczególnie gdy dotyczy całego ciała).

W trakcie odstawienia palenia mogą wystąpić zmiany aftowe w jamie ustnej ale związek z leczeniem nikotyną nie jest jasny.

Zawroty głowy, bóle głowy i zaburzenia snu mogą być objawami odstawiennymi podczas rzucenia palenia i są spowodowane małą dawką nikotyny.

Jeżeli jakiekolwiek działanie niepożądane ulegnie nasileniu lub wystąpią inne objawy niepożądane nicwymienione w tej ulotce, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NICO-LOZ TOFFEE


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nico-Loz toffee po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leku nic należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których już się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Nico-Loz toffee

Substancją czynnąjest nikotyna. Każda pastylka zawiera 2 mg lub 4 mg.

Substancje pomocnicze to: guma arabska, suszona rozpyłowo, sorbitol ciekły (niekrystalizujący), ksylitol, sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu fosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek, talk, skrobia kukurydziana, Kapol (zawiera biały wosk i oleje roślinne), aromat Toffi Q17192 który zawiera: naturalne substancje poprawiające smak i zapach (aromatyczne), glikol propylenowy, etanol 95%.

Jak wy gląda lek Nico-Loz toffee

Pastylki Nico-Loz toffee są okrągłe, o zabarwieniu jasnobrązowym do brązowego i oznaczone N2 (2 mg) lub N4 (4 mg) na jednej stronie.

Dostępne opakowania

Pastylki są pakowane w blistry po 2, 14, 20, 28, 42, 56. 60, 72, 100 pastylek w każdym opakowaniu. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 4SZ, Wielka Brytania Wytwórca

Jemedic AB, Lótangsgatan 7, S-803 01, Gavlc, Szwecja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Niemcy:

Dania:

Hiszpania:

Finlandia:

Islandia:

Holandia:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Szwecja:


Nikaloz toffee 2mg, 4mg Pastille

Nikaloz Karamell 2mg Pastillen / Nikaloz Karamell 4mg Pastillcn

Nikaloz tolTee 2mg, 4mg Pastil

Nicorol toffee 2mg, 4mg Pastilla blanda

Nicorol toffee 2mg, 4mg lincskclytablctti

Nicorol toffee 2mg, 4mg Mumisogstafla, mjuk

Nicorol toffee 2mg, 4mg Pastille

Nicorol toffee 2mg, 4mg Paslill

Nico-Loz toffee

Nico-Loz toffee 2mg, 4ing pastilha mole Nicorol toffee 2mg, 4mg Pastill

Data zatwierdzenia ulotki: