Imeds.pl

Nicorandil Dexcel Pharma 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączana do opakowania: informacja dla pacjenta

Nicorandil Dexcel Pharma, 10 mg, tabletki Nicorandil Dexcel Pharma, 20 mg, tabletki

Nikorandyl

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

3.    Jak przyjmować lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Nicorandil Dexcel Pharma, 10 mg, tabletki lub Nicorandil Dexcel Pharma, 20 mg, tabletki (w treści niniejszej ulotki nazywany „Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki”). Tabletki te zawierają lek o nazwie nikorandyl. Należy on do grupy leków tzw. „aktywatorów kanałów potasowych”.

Lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, działa poprzez zwiększanie przepływu krwi przez naczynia krwionośne serca.

Lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu długotrwałego bólu w klatce piersiowej (bólu dławicowego).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

Kiedy nie przyjmować leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i kiedy powiadomić lekarza

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na nikorandyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Objawy reakcji alergicznej obejmują: wysypkę, trudności z przełykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono niskie ciśnienie krwi (objawy obejmują zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenie).

-    Jeśli występuje zaburzenie związane z uszkodzeniem serca, które nie pompuje dostatecznej ilości krwi w organizmie.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność serca (objawy obejmują duszność, obrzęk kostek i nóg oraz uczucie zmęczenia).

-    Jeśli pacjent stosuje leki w ramach leczenia zaburzeń wzwodu (impotencji), takie jak syldenafil, tadalafil lub wardenafil.

Nie należy przyjmować tego leku, jeśli mają miejsce którekolwiek z opisanych powyżej okoliczności. W razie wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeśli lekarz stwierdził małą objętość krwi lub niskie ciśnienie skurczowe;

-    jeśli ostatnio miał miejsce atak serca;

-    jeśli w płucach zgromadził się płyn (obrzęk płuc);

-    jeśli w jamie ustnej obecne są wrzody.

Jeśli mają miejsce którekolwiek z opisanych powyżej okoliczności, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki.

Inne leki i Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków wydawanych bez recepty, w tym leków ziołowych. Jest to istotne, ponieważ lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, może wpływać na sposób działania niektórych innych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na sposób działania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki.

W szczególności nie należy przyjmować leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i należy powiadomić lekarza w przypadku przyjmowania:

-    leków w ramach leczenia zaburzeń wzwodu (impotencji), takich jak syldenafil, tadalafil lub wardenafil.

Należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu dowolnego z następujących leków:

-    leki, które rozszerzają naczynia krwionośne, takie jak hydralazyna, minoksydyl lub nitroprusydek (leki rozszerzające naczynia),

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi,

-    leki stosowane w leczeniu depresji,

-    leki stosowane w leczeniu zapaleń (kortykosteroidy, takie jak prednizolon).

Przyjmowanie leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, z jedzeniem i piciem

Podczas przyjmowania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. W trakcie przyjmowania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, nie należy karmić piersią, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania tego leku mogą wystąpić zawroty głowy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi lub maszyn.

3. Jak przyjmować lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku

-    Lek należy przyjmować doustnie.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie wolno rozgryzać ani żuć.

-    W razie stwierdzenia, że działanie leku jest zbyt słabe lub zbyt silne, nie należy samodzielnie modyfikować dawki, ale zwrócić się do lekarza.

Jaką dawkę leku należy przyjmować

-    Standardowa dawka wynosi 10 mg lub 20 mg dwa razy na dobę: rano i wieczorem.

-    Lekarz może zwiększyć tę dawkę do 30 mg dwa razy na dobę, jeśli to konieczne.

-    W przypadku skłonności do występowania bólów głowy lekarz może rozpocząć od mniejszej dawki 5 mg (połowa tabletki 10 mg) dwa razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Nicorandil Dexcel Pharma Tabletki nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

W przypadku zażycia większej liczby tabletek niż właściwa należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Należy wziąć ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek przyjęto. Mogą wystąpić następujące objawy: zawroty głowy, osłabienie, trudności z oddychaniem lub świszczący oddech.

Pominięcie przyjęcia leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć, gdy tylko się pacjentowi o tym przypomni. Jeśli jednak jest już prawie pora na przyjęcie kolejnej dawki, należy pominąć dawkę i kontynuować normalny harmonogram dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

Należy kontynuować przyjmowanie leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, do chwili, gdy lekarz zaleci przerwać leczenie. Nie należy odstawiać leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, z powodu poprawy samopoczucia. W przypadku przerwania leczenia choroba może się pogorszyć lub może nastąpić jej nawrót.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i bezzwłocznie udać się do lekarza lub do szpitala, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

- Wysypka skóry z zaczerwienieniem i guzkami, obrzęk powiek, twarzy, warg, ust lub języka, swędzenie, trudności z oddychaniem lub przełykaniem. Może to być reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy).

-    Zażółcenie skóry lub białkówki oczu (co może być objawem zaburzeń wątroby).

Należy bezzwłocznie powiadomić o tym lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób)

-    Przyspieszona lub szybka praca serca

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

-    Krew obecna w stolcu lub wymiocinach z powodu wrzodów żołądka lub jelit

-    Wrzody odbytnicy, krwawienie z odbytnicy

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

-    Wrzody narządów płciowych

-    Wrzody skóry, potencjalnie na rękach, nogach lub stopach

-    Wrzody w nozdrzach

-    Wrzody wokół sztucznej przetoki (u pacjentów ze sztucznym odbytem do usuwania odchodów, takim jak kolostomia lub ileostomia)

Należy powiadomić lekarza najszybciej jak to możliwe, jeśli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób)

-    Ból głowy. Objawy te są najczęstsze, gdy lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, jest stosowany po raz pierwszy.

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób)

-    Zawroty głowy lub osłabienie

-    Nudności lub wymioty

-    Zaczerwienie skóry

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób)

-    Uczucie pustki w głowie lub omdlenie (z powodu niskiego ciśnienia krwi)

-    Owrzodzenie jamy ustnej

-    Ból mięśni

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

-    Wysypki skórne

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

-    Ból brzucha

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

D Substancją czynną leku jest nikorandyl. Jedna tabletka 10 mg zawiera 10 mg nikorandylu. Jedna tabletka 20 mg zawiera 20 mg nikorandylu.

D Pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, mannitol, kroskarmeloza sodowa, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna i sodu stearylofumaran.

Jak wygląda lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i co zawiera opakowanie

Tabletki o barwie białej lub złamanej bieli, okrągłe, z jednostronnym nacięciem i wytłoczonym symbolem „10” lub „20” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki jest dostępny w blistrach Aluminium/Aluminium ze środkiem pochłaniającym wilgoć, w tekturowym pudełku. Pudełka zawierają 10, 28, 30, 56 lub 60 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dexcel®-Pharma Ltd., 7 Sopwith Way, Drayton Fields, Daventry, Northamptonshire, NN11 8PB, Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2011

5