+ iMeds.pl

Nicorandil dexcel pharma 20 mgUlotka Nicorandil dexcel pharma

Ulotka dołączana do opakowania: informacja dla pacjenta

Nicorandil Dexcel Pharma, 10 mg, tabletki Nicorandil Dexcel Pharma, 20 mg, tabletki

Nikorandyl

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

3.    Jak przyjmować lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Nicorandil Dexcel Pharma, 10 mg, tabletki lub Nicorandil Dexcel Pharma, 20 mg, tabletki (w treści niniejszej ulotki nazywany „Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki”). Tabletki te zawierają lek o nazwie nikorandyl. Należy on do grupy leków tzw. „aktywatorów kanałów potasowych”.

Lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, działa poprzez zwiększanie przepływu krwi przez naczynia krwionośne serca.

Lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu długotrwałego bólu w klatce piersiowej (bólu dławicowego).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

Kiedy nie przyjmować leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i kiedy powiadomić lekarza

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na nikorandyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Objawy reakcji alergicznej obejmują: wysypkę, trudności z przełykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono niskie ciśnienie krwi (objawy obejmują zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenie).

-    Jeśli występuje zaburzenie związane z uszkodzeniem serca, które nie pompuje dostatecznej ilości krwi w organizmie.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność serca (objawy obejmują duszność, obrzęk kostek i nóg oraz uczucie zmęczenia).

-    Jeśli pacjent stosuje leki w ramach leczenia zaburzeń wzwodu (impotencji), takie jak syldenafil, tadalafil lub wardenafil.

Nie należy przyjmować tego leku, jeśli mają miejsce którekolwiek z opisanych powyżej okoliczności. W razie wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeśli lekarz stwierdził małą objętość krwi lub niskie ciśnienie skurczowe;

-    jeśli ostatnio miał miejsce atak serca;

-    jeśli w płucach zgromadził się płyn (obrzęk płuc);

-    jeśli w jamie ustnej obecne są wrzody.

Jeśli mają miejsce którekolwiek z opisanych powyżej okoliczności, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki.

Inne leki i Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków wydawanych bez recepty, w tym leków ziołowych. Jest to istotne, ponieważ lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, może wpływać na sposób działania niektórych innych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na sposób działania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki.

W szczególności nie należy przyjmować leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i należy powiadomić lekarza w przypadku przyjmowania:

-    leków w ramach leczenia zaburzeń wzwodu (impotencji), takich jak syldenafil, tadalafil lub wardenafil.

Należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu dowolnego z następujących leków:

-    leki, które rozszerzają naczynia krwionośne, takie jak hydralazyna, minoksydyl lub nitroprusydek (leki rozszerzające naczynia),

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi,

-    leki stosowane w leczeniu depresji,

-    leki stosowane w leczeniu zapaleń (kortykosteroidy, takie jak prednizolon).

Przyjmowanie leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, z jedzeniem i piciem

Podczas przyjmowania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. W trakcie przyjmowania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, nie należy karmić piersią, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania tego leku mogą wystąpić zawroty głowy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi lub maszyn.

3. Jak przyjmować lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku

-    Lek należy przyjmować doustnie.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie wolno rozgryzać ani żuć.

-    W razie stwierdzenia, że działanie leku jest zbyt słabe lub zbyt silne, nie należy samodzielnie modyfikować dawki, ale zwrócić się do lekarza.

Jaką dawkę leku należy przyjmować

-    Standardowa dawka wynosi 10 mg lub 20 mg dwa razy na dobę: rano i wieczorem.

-    Lekarz może zwiększyć tę dawkę do 30 mg dwa razy na dobę, jeśli to konieczne.

-    W przypadku skłonności do występowania bólów głowy lekarz może rozpocząć od mniejszej dawki 5 mg (połowa tabletki 10 mg) dwa razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Nicorandil Dexcel Pharma Tabletki nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

W przypadku zażycia większej liczby tabletek niż właściwa należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Należy wziąć ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek przyjęto. Mogą wystąpić następujące objawy: zawroty głowy, osłabienie, trudności z oddychaniem lub świszczący oddech.

Pominięcie przyjęcia leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć, gdy tylko się pacjentowi o tym przypomni. Jeśli jednak jest już prawie pora na przyjęcie kolejnej dawki, należy pominąć dawkę i kontynuować normalny harmonogram dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

Należy kontynuować przyjmowanie leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, do chwili, gdy lekarz zaleci przerwać leczenie. Nie należy odstawiać leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, z powodu poprawy samopoczucia. W przypadku przerwania leczenia choroba może się pogorszyć lub może nastąpić jej nawrót.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowania leku Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i bezzwłocznie udać się do lekarza lub do szpitala, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

- Wysypka skóry z zaczerwienieniem i guzkami, obrzęk powiek, twarzy, warg, ust lub języka, swędzenie, trudności z oddychaniem lub przełykaniem. Może to być reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy).

-    Zażółcenie skóry lub białkówki oczu (co może być objawem zaburzeń wątroby).

Należy bezzwłocznie powiadomić o tym lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób)

-    Przyspieszona lub szybka praca serca

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

-    Krew obecna w stolcu lub wymiocinach z powodu wrzodów żołądka lub jelit

-    Wrzody odbytnicy, krwawienie z odbytnicy

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

-    Wrzody narządów płciowych

-    Wrzody skóry, potencjalnie na rękach, nogach lub stopach

-    Wrzody w nozdrzach

-    Wrzody wokół sztucznej przetoki (u pacjentów ze sztucznym odbytem do usuwania odchodów, takim jak kolostomia lub ileostomia)

Należy powiadomić lekarza najszybciej jak to możliwe, jeśli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób)

-    Ból głowy. Objawy te są najczęstsze, gdy lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, jest stosowany po raz pierwszy.

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób)

-    Zawroty głowy lub osłabienie

-    Nudności lub wymioty

-    Zaczerwienie skóry

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób)

-    Uczucie pustki w głowie lub omdlenie (z powodu niskiego ciśnienia krwi)

-    Owrzodzenie jamy ustnej

-    Ból mięśni

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

-    Wysypki skórne

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

-    Ból brzucha

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki

□    Substancją czynną leku jest nikorandyl. Jedna tabletka 10 mg zawiera 10 mg nikorandylu. Jedna tabletka 20 mg zawiera 20 mg nikorandylu.

□    Pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, mannitol, kroskarmeloza sodowa, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna i sodu stearylofumaran.

Jak wygląda lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, i co zawiera opakowanie

Tabletki o barwie białej lub złamanej bieli, okrągłe, z jednostronnym nacięciem i wytłoczonym symbolem „10” lub „20” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki jest dostępny w blistrach Aluminium/Aluminium ze środkiem pochłaniającym wilgoć, w tekturowym pudełku. Pudełka zawierają 10, 28, 30, 56 lub 60 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dexcel®-Pharma Ltd., 7 Sopwith Way, Drayton Fields, Daventry, Northamptonshire, NN11 8PB, Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2011

5

Nicorandil Dexcel Pharma

Charakterystyka Nicorandil dexcel pharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nicorandil Dexcel Pharma, 20 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Nikorandyl 20 mg

Jedna tabletka zawiera 20 mg nikorandylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o barwie białej lub złamanej bieli, okrągła, z nacięciem po jednej stronie i wytłoczonym symbolem „20” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Nicorandil Dexcel Pharma, 20 mg, tabletki, jest wskazany do zapobiegania i długotrwałego leczenia stabilnej dławicy piersiowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: doustna

Dorośli: zalecana dawka początkowa to 10 mg nikorandylu dwa razy na dobę, chociaż dawka 5 mg dwa razy na dobę może być stosowana u pacjentów szczególnie podatnych na bóle głowy. Następnie dawkę należy stopniowo zwiększać w zależności od odpowiedzi klinicznej. Zwykle dawka terapeutyczna mieści się w zakresie 10 mg do 20 mg nikorandylu dwa razy na dobę, aczkolwiek w razie potrzeby można zastosować dawkę do 30 mg dwa razy na dobę.

Osoby w podeszłym wieku: u osób w podeszłym wieku zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.

Dzieci i młodzież: Nie ustalono dawki u dzieci i młodzieży, dlatego nie zaleca się stosowania nikorandylu w tej grupie pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nikorandyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Nikorandylu nie należy stosować w przypadku wstrząsu kardiogennego, hipotonii lub niewydolności lewokomorowej z niskim ciśnieniem napełniania.

Jednoczesne stosowanie nikorandylu i inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu) jest przeciwwskazane, ponieważ może to doprowadzić do poważnego obniżenia ciśnienia krwi.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania nikorandylu zgłaszano owrzodzenia przewodu pokarmowego, owrzodzenia skóry i błon śluzowych (patrz punkt 4.8). Objawy te są oporne na leczenie i w większości przypadków odpowiedź następuje dopiero po odstawieniu leczenia nikorandylem. W razie pojawienia się owrzodzeń należy odstawić nikorandyl.

Zgłaszano perforacje przewodu pokarmowego w sytuacji jednoczesnego stosowania nikorandylu i kortykosteroidów. Zaleca się ostrożność, gdy rozważane jest jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych.

Nikorandyl należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej lub z niskim ciśnieniem skurczowym (np. poniżej 100 mm Hg), ostrym obrzękiem płuc lub ostrym zawałem mięśnia sercowego z ostrą niewydolnością lewokomorową i niskim ciśnieniem napełniania.

Zaleca się ostrożność, jeśli nikorandyl jest stosowany w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi o działaniu hipotensyjnym (patrz punkt 4.5).

Tabletki wykazują wrażliwość na wilgoć, dlatego należy poradzić pacjentom pozostawienie ich w blistrach do chwili użycia (patrz punkt 6.4).

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, nie jest zalecany u dzieci i młodzieży, ponieważ nie ustalono jego bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zgłaszano perforacje przewodu pokarmowego w sytuacji jednoczesnego stosowania nikorandylu i kortykosteroidów. Zaleca się ostrożność, gdy rozważane jest jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych.

Jednoczesne stosowanie nikorandylu i inhibitorów fosfodiesterazy typu 5, np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu, jest przeciwwskazane, ponieważ może to doprowadzić do poważnego obniżenia ciśnienia krwi.

Dawki terapeutyczne nikorandylu mogą obniżać ciśnienie krwi u pacjentów z hipotonią. Jeśli nikorandyl jest stosowany jednocześnie z przeciwnadciśnieniowymi produktami leczniczymi lub innymi produktami leczniczymi o działaniu hipotensyjnym (np. środki rozszerzające naczynia, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, alkohol), może nasilić się działanie hipotensyjne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały żadnego działania teratogennego nikorandylu, ten produkt leczniczy nie został zbadany u kobiet w ciąży. Z tego względu produkt leczniczy Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, może być stosowany u kobiet w ciąży wyłącznie, jeśli spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach wykazały, że nikorandyl przenika w niewielkich ilościach do mleka. Nie wiadomo, czy nikorandyl przenika do mleka ludzkiego, dlatego produktu leczniczego Nicorandil Dexcel Pharma, tabletki, nie zaleca się w trakcie karmienia piersią.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykazano, aby nikorandyl powodował zaburzenia płodności. Nie są dostępne dane z badań u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Działanie hipotensyjne nikorandylu może ograniczać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Działanie to może być nasilone w połączeniu z alkoholem lub innymi produktami o działaniu hipotensyjnym (np. środkami rozszerzającymi naczynia, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi) (patrz punkt 4.5).

Pacjentów należy ostrzec, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn do chwili, gdy zostanie ustalone, że nikorandyl nie zaburza ich zdolności w tym zakresie.

4.8    Działania niepożądane

Do terminologii dotyczącej częstości występowania, stosowanej w dalszej części, mają zastosowanie następujące definicje:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Bóle głowy, szczególnie w ciągu kilku pierwszych dni leczenia

Często

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Często

Zwiększenie częstości akcji serca po podaniu dużych dawek

Zaburzenia naczyniowe

Często

Rozszerzenie naczyń skórnych z zaczerwienieniem skóry

Niezbyt często

Obniżenie ciśnienia krwi

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności i wymioty

Rzadko

Owrzodzenia układu pokarmowego, takie jak zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia jamy ustnej, wrzody języka, wrzody jelit i odbytu. Owrzodzenia te, jeśli są zaawansowane, mogą przekształcić się w perforację, przetokę lub ropień (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg

Bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby, takie jak zapalenie

żółciowych

wątroby, zastój żółci lub żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

Różne rodzaje wysypki, świąd

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy. Owrzodzenia skóry i śluzówki (głównie owrzodzenia wokół odbytu, narządów rozrodczych i wokół stomii) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

Ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Uczucie osłabienia

Dodatkowe informacje

Ponadto, z różną częstością zgłaszano niżej wymienione zdarzenia w badaniu IONA (Impact of Nicorandil in Angina), które prowadzono wyłącznie wśród pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zdarzeń ze strony układu krążenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często - obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często - krwawienie z odbytnicy Niezbyt często - wrzody w jamie ustnej Bardzo rzadko - ból brzucha

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często - ból mięśni

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W przypadku ostrego przedawkowania prawdopodobne objawy mogą obejmować rozszerzenie naczyń obwodowych z obniżeniem ciśnienia krwi i tachykardią odruchową.

Postępowanie

Zaleca się monitorowanie czynności serca i ogólne leczenie podtrzymujące. Jeśli okaże się to niedostateczne, zaleca się zwiększenie objętości osocza w układzie krążenia poprzez jego substytucję. W sytuacjach zagrażających życiu należy rozważyć podanie środków obkurczających naczynia. Nie ma doświadczeń w zakresie znacznego przedawkowania u ludzi, niemniej dawka LD50 u psów znajduje się w przedziale od 62,5 do 125 mg/kg, a u gryzoni na poziomie 1200 mg/kg mc.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki rozszerzające naczynia stosowane w chorobach serca, kod ATC: C01DX16

Nikorandyl ma podwójny mechanizm działania prowadzący do relaksacji mięśni gładkich naczyń. Działanie otwierające kanały potasowe powoduje rozszerzenie naczyń tętnic, tym samym zmniejszając obciążenie następcze, podczas gdy komponent azotanu sprzyja rozszerzeniu żył i ograniczeniu obciążenia wstępnego. Nikorandyl wywiera bezpośrednie działanie na tętnice wieńcowe, jednocześnie nie prowadząc do zjawiska podkradania. Ogólne działanie powoduje poprawę przepływu krwi do obszarów za zwężeniem i przywraca równowagę tlenową w miokardium.

W badaniu IONA wykazano zmniejszenie powikłań choroby wieńcowej u pacjentów z dławicą piersiową, którzy byli leczeni nikorandylem.

Było to badanie punktu końcowego dotyczącego układu krążenia, z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną placebo z udziałem 5126 pacjentów. Jego celem było ustalenie, czy nikorandyl zmniejsza częstość zdarzeń wieńcowych u mężczyzn i kobiet z przewlekłą stabilną dławicą piersiową i otrzymujących standardowe leczenie przeciwdławicowe, z grupy wysokiego ryzyka zdarzeń układu krążenia definiowanych jako:

1) przebyty zawał mięśnia sercowego, 2) zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego lub 3) choroba wieńcowa potwierdzona w badaniu angiograficznym lub dodatni wynik próby wysiłkowej w ciągu poprzednich dwóch lat, łącznie z jednym z następujących czynników: przerost lewej komory w badaniu EKG, frakcja wyrzutowa lewej komory <45% lub końcowy wymiar podczas rozkurczu >55 mm, wiek >65 lat, cukrzyca (typu 1 lub typu 2), nadciśnienie tętnicze, choroba naczyń obwodowych lub zaburzenia krążenia mózgowego. Z badania wyłączono pacjentów, jeśli otrzymywali pochodną sulfonylomocznika, ponieważ stwierdzono, że ta grupa pacjentów może nie odnieść korzyści (pochodne sulfonylomocznika mają potencjał zamykania kanałów potasowych, a tym samym antagonistycznego wpływu na niektóre działania nikorandylu). Obserwacja w ramach badania do analizy punktów końcowych obejmowała okres od 12 do 36 miesięcy, przy średniej 1,6 roku.

Główny punkt końcowy w postaci zgonu z powodu choroby wieńcowej (ang. coronary heart disease -CHD), niekończącego się zgonem zawału mięśnia sercowego lub nieplanowanej hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej, wystąpił u 13,1% pacjentów leczonych nikorandylem w porównaniu z 15,5% pacjentów otrzymujących placebo (hazard względny 0,83; p=0,014). Wskaźnik ostrego zespołu wieńcowego (zgon z powodu CHD, niekończący się zgonem zawał mięśnia sercowego lub niestabilna dławica), który stanowił punkt końcowy post hoc, wyniósł 6,1% wśród pacjentów leczonych nikorandylem w porównaniu z 7,6% u pacjentów otrzymujących placebo (hazard względny 0,79; p=0,028). Wszystkie zdarzenia ze strony układu krążenia były znacznie rzadsze w grupie leczonej nikorandylem niż w grupie placebo - odpowiednio 14,7% i 17,0% (hazard względny 0,86; p=0,027). Wiarygodność tych wyników została potwierdzona poprzez ponowną analizę głównego punktu końcowego z zastosowaniem śmiertelności ze wszystkich przyczyn, a nie śmiertelności z przyczyn dotyczących układu krążenia (nikorandyl 14,9% w porównaniu z placebo 17,3%, hazard względny 0,85; p=0,021). Nie nastąpiło znamienne obniżenie wskaźnika samego zgonu z powodu CHD lub niekończącego się zgonem zawału mięśnia sercowego. Badanie nie miało celowo dobranej mocy ani nie wykryło statystycznie znamiennego zmniejszenia żadnego z poszczególnych składowych punktów końcowych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nikorandyl jest dobrze wchłaniany, bez znacznego metabolizmu pierwszego przejścia. Maksymalne stężenie w osoczu nikorandyl osiąga w ciągu 30 do 60 minut; jest ono bezpośrednio zależne od dawki. Metabolizm następuje głównie poprzez denitrację cząsteczki do szlaku nikotynamidowego; mniej niż 20% podanej dawki jest wydalane z moczem. Główna faza eliminacji ma okres półtrwania wynoszący około 2 godzin. Nikorandyl tylko w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza.

Nie zaobserwowano żadnych klinicznie istotnych modyfikacji charakterystyki farmakokinetycznej u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z chorobą wątroby lub przewlekłą niewydolnością nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Działania obserwowane w badaniach toksycznego wpływu na rozród (podwyższony wskaźnik utraty zapłodnionej komórki jajowej przed zagnieżdżeniem i śmiertelność w okresie okołourodzeniowym) i w badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym (uszkodzenia jąder i mięśni szkieletowych u szczurów i działania na układ krążenia u psów) występowały przy ekspozycjach uważanych za znacząco przekraczające maksymalną ekspozycję u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol cetylowy Mannitol

Kroskarmeloza sodowa Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu stearylofumaran

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Nicorandil Dexcel Pharma, 20 mg, tabletki, jest pakowany w blistry Aluminium/Aluminium ze środkiem pochłaniającym wilgoć, w tekturowym pudełku.

Blistry są pakowane w pudełka zawierające 10, 28, 30, 56 i 60 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dexcel®-Pharma Limited 7 Sopwith Way, Drayton Fields,

Daventry,

Northamptonshire,

NN11 8PB,

Wielka Brytania

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Uzupełnić na szczeblu krajowym.

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Kategoria prawna: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza

Nicorandil Dexcel Pharma