+ iMeds.pl

Nicorette coolmint 2 mgUlotka Nicorette coolmint

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nicorette Coolmint, 2 mg i 4 mg, tabletki do ssania

Nicotinum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Nicorette Coolmint ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po 9 miesiącach pacjent dalej będzie miał trudności z powstrzymaniem się od palenia bez pomocy leku Nicorette Coolmint, powinien skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Nicorette Coolmint i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicorette Coolmint

3.    Jak stosować lek Nicorette Coolmint

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nicorette Coolmint

6.    Inne informacje

OTWARCIE

ZAMKNIĘCIE

wcisnąć otwierający przycisk z boku, aby unieść wieczko

wcisnąć wieczko

1. Co to jest lek Nicorette Coolmint i w jakim celu się go stosuje

Lek jest stosowany w celu złagodzenia objawów odstawiennych i zmniejszenia głodu nikotynowego, które występują w trakcie podejmowania próby zaprzestania palenia lub zmniejszania liczby wypalanych papierosów, gdy próbuje się rzucić palenie. Leczenie to jest przeznaczone dla dorosłych osób palących w wieku 18 lat i starszych.

Lek Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania nadaje się do stosowania u osób palących o niskim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia po upływie więcej niż 30 minut od przebudzenia lub które wypalają mniej niż 20 papierosów na dobę.

Lek Nicorette Coolmint, 4 mg, tabletki do ssania nadaje się do stosowania u osób palących o wysokim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia w ciągu 30 minut od przebudzenia lub które wypalają więcej niż 20 papierosów na dobę.

Lek może pomóc w natychmiastowym rzuceniu palenia lub w zmniejszeniu liczby wypalanych papierosów przed ostatecznym rzuceniem palenia. Jeśli pacjent uważa, że może natychmiast przestać palić, powinien to zrobić. Jeśli jednak jest zdania, że będzie to zbyt trudne, może chcieć zmniejszyć liczbę wypalanych papierosów w ramach pierwszego kroku przed osiągnięciem całkowitej abstynencji. Dokładniejsze informacje przedstawiono w punkcie 3 „Jak stosować lek Nicorette Coolmint”.

Nicorette Coolmint łagodzi objawy odstawienne występujące po zaprzestaniu palenia, w tym głód nikotynowy. Gdy nagle zaprzestanie się dostarczać do organizmu nikotynę z tytoniu, rozwijają się różne rodzaje nieprzyjemnych odczuć, zwanych objawami odstawienia, np. drażliwość, uczucie złości lub depresji, lęk, niepokój, obniżenie koncentracji uwagi, zwiększenie apetytu lub zwiększenie masy ciała, silne pragnienie zapalenia papierosa (głód), przebudzenia w nocy lub zaburzenia snu. Nikotyna zawarta w leku Nicorette Coolmint może zapobiec wystąpieniu tych nieprzyjemnych odczuć lub zmniejszyć ich nasilenie oraz zmniejszyć pragnienie zapalenia papierosa.

Aby zwiększyć szansę na udany wynik próby zaprzestania palenia, należy również korzystać z porad i wsparcia psychoterapeutycznego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicorette Coolmint Kiedy nie stosować leku Nicorette Coolmint:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tabletki do ssania.

•    jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat.

•    jeśli pacjent nigdy nie palił.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nicorette Coolmint:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek z wymienionych poniżej stanów. Możliwe, że pacjent będzie mógł stosować lek Nicorette Coolmint, jednak musi najpierw zasięgnąć porady lekarza w przypadku:

•    przebytego ostatnio zawału serca lub udaru mózgu

   bólu w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa) lub objawów dławicy piersiowej w spoczynku

   choroby serca wpływającej na szybkość lub miarowość rytmu serca (zaburzenia rytmu)

   wysokiego ciśnienia tętniczego, które nie jest wyrównane przez leki

   niewydolności serca lub problemów z krążeniem

•    wystąpienia kiedykolwiek reakcji alergicznych, takich jak obrzęk warg, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędząca wysypka (pokrzywka). Stosowanie NTZ może czasem sprowokować ten rodzaj reakcji

•    ciężkiej lub średnio nasilonej choroby wątroby

•    ciężkiej choroby nerek

   cukrzycy

•    nadczynności tarczycy

•    guza nadnercza (guza chromochłonnego nadnerczy)

   choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy

   zapalenia przełyku

Leku nie należy stosować u osób, które nigdy nie paliły ani u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Tabletki do ssania Nicorette Coolmint nie zawierają cukru.

Przyjmowanie innych leków

Niektóre związki chemiczne, zawarte w dymie tytoniowym, mogą wpłynąć na to, jak inne leki są rozkładane w organizmie. Gdy osoba paląca zaprzestanie palenia, z pomocą leku Nicorette Coolmint lub bez, może to doprowadzić do wolniejszego rozkładu takich leków, a w konsekwencji do zwiększenia ich stężenia we krwi.

Może być konieczne skorygowanie przez lekarza dawek następujących leków: leków przeciwastmatycznych (teofiliny, salbutamolu), leków przeciwdepresyjnych (imipraminy, klomipraminy, fluwoksaminy), leków przeciwbólowych (pentazocyny, fenacetyny), leków przeciwzapalnych (fenylbutazonu), leków przeciw otępieniu (stosowanych w chorobie Alzheimera) (takryny), leków stosowanych w schizofrenii (olanzapiny, klozapiny), leków stosowanych w leczeniu nieregularnego lub przyspieszonego rytmu serca (flekainidu), leków przeciwcukrzycowych (insuliny), leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona (ropinirolu) lub leków stosowanych w leczeniu chorób serca (prazosyny, propanololu, izoprenaliny) lub leków zawierających kofeinę.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjmowanie leku Nicorette Coolmint z jedzeniem i piciem

Nie wolno jeść ani pić podczas przyjmowania tabletek do ssania. Napoje, które zakwaszają środowisko jamy ustnej, takie jak kawa, soki i napoje bezalkoholowe, mogą zmniejszać wchłanianie nikotyny. Aby osiągnąć maksymalne wchłanianie nikotyny, nie należy spożywać tych napojów w ciągu 15 minut przed zażyciem tabletki do ssania.

Ciąża i karmienie piersią

Jest bardzo ważne, aby zaprzestać palenia tytoniu w okresie ciąży, ponieważ może ono doprowadzić do niskiej masy urodzeniowej noworodka lub do poronienia. Najlepiej aby kobieta ciężarna zaprzestała palenia bez stosowania leków zawierających nikotynę. Jeśli jednak nie uda jej się tego dokonać, może zastosować lek Nicorette Coolmint jednak wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

W przypadku występowania nudności w trakcie ciąży korzystniejsze może być zastosowanie plastrów Nicorette.

Ponieważ nikotyna przenika do mleka matki i może wpływać na dziecko, lek można stosować w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku Nicorette Coolmint, należy przyjmować tabletkę do ssania bezpośrednio po zakończeniu karmienia i nie później niż dwie godziny przed rozpoczęciem karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Nicorette Coolmint

U osób w wieku poniżej 18 lat nie należy stosować tego leku bez zalecenia lekarza. Sposób stosowania leku Nicorette Coolmint zależy od tego, czy pacjent:

(a)    rzuca palenie natychmiast

(b)    rzuca palenie stopniowo

Lek Nicorette Coolmint należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej ulotce. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z właściwym przedstawicielem personelu medycznego. U osób w wieku od 12 do 17 lat nie należy stosować leku Nicorette Coolmint bez zalecenia lekarza.

Lek jest przeznaczony do podania na błonę śluzową jamy ustnej. Należy go umieścić w jamie ustnej i poczekać na jego rozpuszczenie i uwolnienie nikotyny, aby mogła się wchłonąć do organizmu przez błonę wyściełającą jamę ustną.

W każdym wypadku prawidłowym sposobem stosowania leku jest umieszczenie jednej tabletki w jamie ustnej i przesuwanie jej od czasu do czasu z jednej strony jamy ustnej na drugą, aż do całkowitego rozpuszczenia. Powinno to potrwać mniej niż 20 minut. Tabletki do ssania nie należy rozgryzać ani połykać w całości. Nie stosować więcej niż 15 tabletek do ssania na dobę. Jeśli pacjent odczuwa potrzebę stosowania leku przez okres dłuższy niż 9 miesięcy ogółem, powinien zasięgnąć porady lekarza.

(a)    Natychmiastowe rzucenie palenia

Dotyczy natychmiastowego zaprzestania palenia i stosowania tabletek do ssania w celu zmniejszenia głodu papierosowego.

Dorośli (18 lat i starsi)

•    Rozpocząć leczenie od stosowania od 8 do 12 tabletek do ssania na dobę. Gdy tylko pojawi się pragnienie zapalenia papierosa, należy umieścić w jamie ustnej jedną tabletkę do ssania i poczekać, aż się rozpuści.

•    Stosować w ten sposób tabletki do ssania przez maksymalnie 6 tygodni, a następnie stopniowo zmniejszać liczbę tabletek stosowanych w ciągu doby.

•    Gdy pacjent stosuje tylko 1 lub 2 tabletki do ssania na dobę, powinien je całkowicie odstawić. Po całkowitym zaprzestaniu palenia pacjent może czasem odczuwać gwałtowną potrzebę zapalenia papierosa. W takim wypadku można ponownie zastosować tabletkę do ssania.

(b)    Stopniowe rzucanie palenia

Dotyczy rozpoczęcia stopniowego zastępowania niektórych papierosów tabletką do ssania. Po osiągnięciu tego celu całkowicie zaprzestaje się palenia papierosów, stosując tabletki do ssania. Wreszcie zaprzestaje się również stosowania tabletek do ssania.

Dorośli (w wieku 18 lat i starsi)

W przypadku odczucia silnego pragnienia zapalenia papierosa należy zastosować tabletkę do ssania Nicorette Coolmint zamiast papierosa, aby opanować głód nikotynowy. Należy zmniejszyć liczbę papierosów wypalanych w ciągu doby do jak najmniejszej liczby. Jeśli pacjent nie będzie w stanie zmniejszyć liczby wypalanych codziennie papierosów po 6 tygodniach, powinien zasięgnąć porady odpowiedniego przedstawiciela personelu medycznego.

Gdy tylko pacjent poczuje, że jest to w stanie zrobić, powinien całkowicie zaprzestać palenia papierosów. Należy wówczas postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi natychmiastowego rzucenia palenia, przedstawionymi powyżej. Pacjent powinien to zrobić jak najszybciej. Jeśli próba całkowitego zaprzestania palenia nie powiedzie się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia stosowania leku, należy zasięgnąć porady odpowiedniego przedstawiciela personelu medycznego.

Nie przekraczać podanej dawki. Postępować ściśle z zaleceniami i nie stosować więcej niż 15 tabletek do ssania w ciągu doby (24 godzin).

Nie należy jeść ani pić, gdy tabletka do ssania znajduje się w jamie ustnej (patrz Przyjmowanie leku Nicorette Coolmint z jedzeniem i piciem).

Dzieci w wieku 12 lat i starsi

Lek Nicorette Coolmint należy stosować wyłącznie, jeśli zostanie zalecony przez lekarza.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Jak postępować w przypadku pokusy powrotu do nałogu

Jeśli pacjent:

•    martwi się, że może znowu zacząć palić,

•    ma trudności z całkowitym zaprzestaniem stosowania tabletek do ssania, powinien zasięgnąć porady odpowiedniego przedstawiciela personelu medycznego.

Jeśli pacjent zacznie mimo wszystko ponownie palić, odpowiedni przedstawiciel personelu medycznego może mu poradzić, jak uzyskać najlepsze wyniki zastosowania kolejnych kursów nikotynowej terapii zastępczej (NTZ).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nicorette Coolmint

W przypadku zastosowania za dużej liczby tabletek do ssania Nicorette Coolmint u pacjenta mogą wystąpić objawy podobne do tych, które pojawiają się po wypaleniu dużej liczby papierosów: bladość, zimne poty, nudności, ślinotok, uczucie pieczenia w gardle, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu i wzroku, drżenia, splątanie umysłowe i osłabienie.

W przypadku palenia papierosów w okresie zażywania leku Nicorette Coolmint może wystąpić przedawkowanie nikotyny.

Po dużych dawkach po objawach jak powyżej mogą się pojawić niskie ciśnienie tętnicze, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść naczyniowa i drgawki.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych działań należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy wziąć ze sobą niniejszą ulotkę i opakowanie leku.

Tabletki do ssania nie nadają się do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat lub u osób, które nigdy nie paliły. W przypadku zażycia tabletki przez dziecko lub przez osobę, która nigdy nie paliła, mogą wystąpić objawy przedawkowania nikotyny. Jeśli lek zostanie przyjęty przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Dawki nikotyny tolerowane w trakcie leczenia przez dorosłe osoby palące mogą doprowadzić do ciężkich objawów zatrucia i mogą okazać się śmiertelne u małych dzieci.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Nicorette Coolmint może powodować działania niepożądane, niektóre częściej niż inne, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Samo rzucanie palenia może powodować takie objawy, jak zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia snu, kaszel i objawy grypopodobne. Działania niepożądane zasadniczo zależą od przyjmowanej dawki. Takie objawy, jak depresja, drażliwość, lęk, niepokój, zwiększenie apetytu i bezsenność, mogą być również związane z zespołem odstawienia rozwijającym się w wyniku zaprzestania palenia.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    nudności, podrażnienie jamy ustnej lub gardła i języka

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    kaszel, ból gardła

•    zawroty głowy, bóle głowy

•    drażliwość, lęk, zaburzenia snu, w tym niezwykłe sny

•    wymioty, biegunka, dyskomfort w obrębie przewodu pokarmowego, wzdęcia z oddawaniem gazów, czkawka, zgaga, objawy dyspeptyczne (niestrawność)

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    nerwowość, depresja

•    kołatanie serca (niezwykłe odczuwanie pracy serca), przyspieszenie rytmu serca

•    wysypka skórna

•    zmęczenie, złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    szybkie i nieregularne bicie serca, co można leczyć odpowiednimi lekami

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    nadwrażliwość (w tym reakcje alergiczne i anafilaktyczne), obrzęk twarzy i jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy)

Jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, powinien zaprzestać stosowania leku Nicorette Coolmint i natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą one być oznaką silnego uczulenia:

•    pokrzywka (zaburzenie skórne charakteryzujące się obecnością swędzących, wypukłych lub zaczerwienionych plam)

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    trudności z oddychaniem

•    trudności z połykaniem

Większość działań niepożądanych występuje we wczesnej fazie stosowania leku. W trakcie pierwszych kilku dni leczenia może występować podrażnienie w jamie ustnej i w gardle, jednak większość pacjentów adaptuje się do leczenia z ustąpieniem tego objawu w trakcie kontynuowania terapii.

5


Jak przechowywać lek Nicorette Coolmint

   Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować tabletek do ssania po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku i na opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Pojemnik polipropylenowy: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Blister: Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

•    Nie wykorzystywać pojemnika na lek do przechowywania czegokolwiek innego, ponieważ może w nim pozostać pył z tabletek, który może pokryć inne przedmioty wkładane do pojemnika.

•    Usuwać pojemnik po leku w sposób odpowiedzialny. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Nicorette Coolmint

Substancją czynną jest nikotyna (w postaci nikotyny z kationitem). Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny.

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki - mannitol, guma ksantan, Winterfresh RDE4-149 suszona rozpyłowo (zawiera gumę arabską oraz aromaty mentolu, mięty pieprzowej i eukaliptusa), sodu węglan bezwodny, sukraloza, acesulfam potasowy, magnezu stearynian; otoczka - hypromeloza, Winterfresh RDE4-149 (zawiera aromaty mentolu, mięty pieprzowej i eukaliptusa), tytanu dwutlenek (E 171), sukraloza, Sepifilm Gloss (zawiera hypromelozę, celulozę mikrokrystaliczną, krzemian glinowo-potasowy i tytanu dwutlenek (E 171)), acesulfam potasowy, polisorbat 80.

Tabletki do ssania Nicorette Coolmint nie zawierają cukru.

Jak wygląda lek Nicorette Coolmint i co zawiera opakowanie

Owalna tabletka o barwie od białej do prawie białej, oznaczona „n” po jednej stronie i „2” lub „4” po drugiej stronie.

Wielkości opakowań:

Każdy pojemnik do tabletek z PP zawiera 20 tabletek do ssania. Opakowania mogą zawierać jeden, cztery lub osiem pojemników.

Każde pudełko tekturowe zawiera po 2 blistry (po 12 tabletek) z tabletkami do ssania. Z etui lub bez.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

McNeil AB, 251 09 Helsingborg, Szwecja

Wytwórca

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Consumer Services EAME Ltd, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Wielka Brytania

Niniejszy produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Austria, Finlandia: Nicorette Icemint

Belgia, Luksemburg: Nicorette Freshmint

Cypr, Dania, Grecja, Islandia: Nicorette Cooldrops

Czechy: Nicorette Mint

Irlandia: Nicorette Cools

Niemcy: Nicorette freshmint

Norwegia: Nicorette

Polska: Nicorette Coolmint

Szwecja: Nicorette Pepparmint

Data zatwierdzenia ulotki: 08.11.2013

Nicorette Coolmint

Charakterystyka Nicorette coolmint

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do ssania

Owalna tabletka o barwie od białej do prawie białej, oznaczona „n” po jednej stronie i „2” po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania należy stosować w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem jego stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych.

W miarę możliwości produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

Stosowanie Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza: patrz punkt 4.2.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Wybór mocy tabletki do ssania, którą należy zastosować, zależy od nawyków pacjenta związanych z paleniem.

Dorośli

Produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania nadaje się do stosowania u osób palących o niskim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. takich, które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia po upływie więcej niż 30 minut od przebudzenia lub które wypalają mniej niż 20 papierosów na dobę.

Tabletek do ssania nie należy używać dłużej niż przez 9 miesięcy. Jeśli pacjent dalej odczuwa potrzebę leczenia, powinien skonsultować się z lekarzem.

Terapia behawioralna, obejmująca porady i wsparcie, zazwyczaj zwiększa wskaźnik pozytywnych wyników leczenia.

Populacja dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania należy stosować u młodzieży (w wieku 12-17 lat) wyłącznie na zlecenie lekarza. Stosowanie tabletek do ssania Nicorette Coolmint u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest zalecane.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Do stosowania w jamie ustnej.

Należy umieścić jedną tabletkę w jamie ustnej i poczekać, aż się rozpuści. Okresowo tabletkę należy przesuwać z jednej strony jamy ustnej na drugą i powtarzać tę czynność do chwili całkowitego rozpuszczenia tabletki (około 16-19 minut). Tabletki do ssania nie należy rozgryzać ani połykać w całości.

Nie należy spożywać pokarmów ani pić w czasie, gdy tabletka do ssania znajduje się w jamie ustnej. Napoje, które obniżają pH w jamie ustnej, takie jak kawa, soki i napoje bezalkoholowe, mogą zmniejszać wchłanianie nikotyny w jamie ustnej. Aby uzyskać maksymalne wchłanianie nikotyny, należy unikać spożywania tych napojów w ciągu 15 minut przed zastosowaniem tabletki do ssania.

Natychmiastowe rzucenie palenia:

Pacjent powinien dołożyć wszelkich starań, aby całkowicie zaprzestać palenia w trakcie leczenia produktem leczniczym Nicorette Coolmint.

Tabletki do ssania należy stosować zawsze, gdy pojawia się chęć zapalenia papierosa.

Należy przyjmować wystarczającą ilość tabletek do ssania na dobę, większości osób palących potrzeba zazwyczaj od 8 do 12 tabletek, nie należy przekraczać 15 tabletek.

Czas trwania leczenia ustalany jest indywidualnie, jednak w celu odzwyczajenia się od nałogu palenia zaleca się na ogół okres do sześciu tygodni. Następnie dawkę nikotyny należy stopniowo zmniejszać, poprzez zmniejszanie całkowitej liczby tabletek do ssania stosowanych na dobę. Leczenie należy zakończyć z chwilą zmniejszenia dawki do 1-2 tabletek do ssania na dobę.

Stosować tabletkę do ssania zawsze, gdy pojawia się chęć zapalenia papierosa w celu utrzymania całkowitej abstynencji od palenia. Należy zachować wszelkie pozostałe tabletki do ssania na wypadek, gdyby wystąpił nagły głód nikotynowy lub pojawiła się chęć zapalenia papierosa.

Stopniowe rzucenie palenia poprzez postępujące zmniejszanie liczby wypalanych papierosów:

Do stosowania przez osoby palące, którzy nie chcą lub nie są w stanie rzucić palenia natychmiast.

Stosować tabletkę do ssania pomiędzy epizodami palenia, aby opanować pragnienie zapalenia papierosa i wydłużyć przerwy pomiędzy zaciąganiem się dymem papierosowym, dążąc do jak największego ograniczenia palenia.

Ilość tabletek do ssania stosowanych na dobę jest zmienna i zależy od potrzeb pacjenta. Nie powinna przekraczać jednak 15 tabletek do ssania na dobę.

Jeśli nie uda się uzyskać zmniejszenia liczby papierosów wypalanych na dobę po 6 tygodniach, pacjent powinien zasięgnąć porady profesjonalisty.

Zmniejszenie używania tytoniu powinno prowadzić do całkowitego zaprzestania palenia. Próbę rzucenia palenia pacjent powinien podjąć, gdy tylko poczuje się do tego gotowy, jednak nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Gdy liczba papierosów zostanie zmniejszona do poziomu, w przypadku którego pacjent poczuje się gotowy do całkowitego zaprzestania palenia, wówczas należy rozpocząć stosowanie schematu zalecanego w przypadku „natychmiastowego rzucenia palenia”, przedstawionego powyżej.

Jeśli próba całkowitego zaprzestania palenia nie zostanie podjęta w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia, zaleca się konsultację z odpowiednim przedstawicielem personelu medycznego.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

•    Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Korzyści z zaprzestania palenia zazwyczaj przeważają nad wszelkimi zagrożeniami związanymi z prawidłowo stosowaną nikotynową terapią zastępczą (NTZ).

Odpowiedni przedstawiciel personelu medycznego powinien dokonać oceny stosunku ryzyka do korzyści związanych z leczeniem w przypadku pacjentów z następującymi stanami:

•    Uzależnione osoby palące, które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego, osoby

z niestabilną lub pogarszającą się dławicą piersiową, w tym z dławicą Prinzmetala, ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, niedawno przebytym zaburzeniem krążenia mózgowego i (lub) uznane za niestabilne hemodynamicznie należy zachęcać do zaprzestania palenia za pomocą metod niefarmakologicznych (takich jak poradnictwo). W przypadku niepowodzenia takiego postępowania można rozważyć zastosowanie produktu leczniczego Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania; ponieważ istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w tych grupach pacjentów, należy rozpoczynać leczenie pod ścisłą kontrolą lekarską.

•    Stabilne choroby krążenia, takie jak nadciśnienie tętnicze, stabilna dławica piersiowa, choroby naczyń mózgowych, miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych i niewydolność serca.

•    Cukrzyca: Pacjentom z cukrzycą należy zalecić częstsze niż zwykle wykonywanie pomiarów stężenia glukozy we krwi podczas zaprzestania palenia i rozpoczynania NTZ, ponieważ zmniejszone uwalnianie katecholamin, spowodowane przez nikotynę, może wpłynąć na metabolizm węglowodanów.

•    Reakcje alergiczne: Zwiększona podatność na obrzęk naczynioruchowy i pokrzywkę.

•    Zaburzenia czynności nerek i wątroby: Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek ze względu na możliwe zmniejszenie klirensu nikotyny lub jej metabolitów, co może powodować nasilone działania niepożądane.

•    Guz chromochłonny nadnerczy i niewyrównana nadczynność tarczycy: Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewyrównaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy, ponieważ nikotyna powoduje uwolnienie katecholamin.

•    Choroby przewodu pokarmowego: Połknięta nikotyna może spowodować zaostrzenie objawów u pacjentów z zapaleniem przełyku lub chorobą wrzodową żołądka albo dwunastnicy, w związku z tym doustne produkty NTZ należy stosować ostrożnie

w przypadku występowania tych stanów.

Zagrożenie u małych dzieci: Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe i nastoletnie palące tytoń mogą być bardzo toksyczne dla małych dzieci, co może prowadzić do zgonu. Produktów zawierających nikotynę nie należy pozostawiać w miejscach, w których mogą zostać użyte, dotykane lub spożyte przez dzieci, patrz punkt 4.9 Przedawkowanie.

Zaprzestanie palenia: Policykliczne aromatyczne węglowodory zawarte w dymie tytoniowym mogą indukować metabolizm leków metabolizowanych z udziałem enzymu CYP 1A2 (i ewentualnie CYP 1A1). Zaprzestanie palenia przez osobę palącą może doprowadzić do spowolnienia metabolizmu i do związanego z tym zwiększenia stężenia takich leków we krwi. Dotyczy to niektórych istotnych klinicznie leków o wąskim indeksie terapeutycznym, np. teofiliny, takryny, klozapiny i ropinirolu.

Przeniesione uzależnienie: Przeniesione uzależnienie występuje rzadko i jest zarówno mniej szkodliwe, jak i łatwiejsze do przerwania, niż uzależnienie od palenia tytoniu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zaprzestawanie palenia, z użyciem substytutów nikotyny lub bez, może powodować u byłych palaczy zmianę reakcji na równocześnie stosowane leki. Może być konieczna korekta ich dawkowania, a w przypadku produktów leczniczych o wąskim marginesie terapeutycznym, takich jak teofilina, zaprzestaniu palenia powinno towarzyszyć ścisłe monitorowanie kliniczne, a nawet laboratoryjne pacjenta, którego należy poinformować o ryzyku przedawkowania. Podczas zaprzestawania palenia może być konieczna korekta dawkowania następujących leków:

Możliwa konieczność zmniejszenia dawki w chwili zaprzestania palenia

Możliwy mechanizm działania

Kofeina, teofilina, imipramina, pentazocyna, fenacetyna,

Zmniejszenie indukcji enzymu

fenylbutazon, takryna, klomipramina, olanzapina, fluwoksamina, klozapina, flekainid,

CYP1A2

ropinirol.

Zwiększenie wchłaniania insuliny

Insulina

podanej podskórnie

Antagoniści receptorów adrenergicznych, np. prazosyna,

Zmniejszenie stężenia krążących

propranolol

amin katecholowych

Możliwa konieczność zwiększenia dawki w chwili zaprzestania palenia

Możliwy mechanizm działania

Agoniści receptorów adrenergicznych, np. izoprenalina,

Zmniejszenie stężenia krążących

salbutamol

amin katecholowych

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety zdolne do zajścia w ciążę/antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

W przeciwieństwie do dobrze znanego niekorzystnego wpływu palenia tytoniu na zapłodnienie i ciążę u człowieka, skutki terapeutycznego stosowania nikotyny nie są znane. W związku z tym, chociaż dotychczas nie opracowano szczególnych zaleceń dotyczących konieczności stosowania antykoncepcji przez kobiety, najbardziej pożądanym stanem u kobiet planujących zajście w ciążę jest zarówno niepalenie papierosów, jak i niestosowanie NTZ.

Chociaż palenie może wywierać niekorzystny wpływ na płodność u mężczyzn, nie istnieją dane wskazujące na to, aby konieczne były określone środki antykoncepcyjne w trakcie stosowania NTZ u mężczyzn.

Ciąża

Udowodniono szkodliwy wpływ palenia tytoniu na zdrowie kobiety i płodu lub dziecka. Obejmuje on obniżenie urodzeniowej masy ciała noworodka, zwiększone ryzyko poronienia i zwiększoną umieralność okołoporodową. Zaprzestanie palenia jest najskuteczniejszą, pojedynczą interwencją, poprawiającą zdrowie zarówno palącej kobiety w ciąży, jak i jej dziecka, przy czym im wcześniej uda się zerwać z nałogiem, tym lepiej.

Nikotyna przenika do organizmu płodu i może powodować zależne od dawki zmiany krążenia płodowego i ruchów oddechowych. Kobietom w ciąży lub pragnącym zajść w ciążę należy zalecić zaprzestanie palenia bez użycia nikotynowej terapii zastępczej z zastosowaniem tabletek do ssania Nicorette Coolmint. Stosowanie tabletek do ssania Nicorette Coolmint u kobiet w ciąży z wysokim stopniem uzależnienia od tytoniu możliwe jest wyłącznie pod nadzorem lekarza, po dokonanej przez niego ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Decyzja o stosowaniu NTZ w ciąży powinna zostać podjęta najwcześniej, jak to możliwe. Celem powinno być stosowanie NTZ tylko przez 2-3 miesiące.

Produkty podawane w sposób przerywany mogą być korzystniejsze niż plastry nikotynowe pod tym względem, że na ogół wiążą się ze stosowaniem mniejszej dawki dobowej nikotyny niż w przypadku plastrów. Jednak plastry mogą być preferowane wówczas, gdy kobieta w ciąży odczuwa nudności.

Karmienie piersią

Nikotyna swobodnie przenika do mleka matki w ilościach, które mogą oddziałowywać na dziecko, nawet gdy stosuje się ją w dawkach terapeutycznych, dlatego należy poinformować pacjentki, że najkorzystniej byłoby, aby rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Jeśli okaże się to niemożliwe, stosowanie tabletek do ssania Nicorette Coolmint w celu wspomożenia kobiet karmiących piersią w próbie rzucenia palenia powinno mieć miejsce wyłącznie po konsultacji z lekarzem, po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. W celu ograniczenia do minimum zawartości nikotyny w mleku podczas stosowania nikotynowej terapii zastępczej kobiety powinny starać się nakarmić dziecko bezpośrednio przed przyjęciem produktu i zachować jak najdłuższy odstęp czasowy (sugeruje się 2 godziny) pomiędzy przyjęciem tabletki do ssania a następnym karmieniem.

Nikotyna a płodność

U kobiet palenie tytoniu opóźnia czas zapłodnienia, powoduje zmniejszenie wskaźnika udanych prób zapłodnienia in vitro i istotnie zwiększa ryzyko bezpłodności.

U mężczyzn palenie tytoniu powoduje zmniejszenie produkcji nasienia, zwiększenie stresu oksydacyjnego i uszkodzenie DNA. Plemniki osób palących wykazują zmniejszoną zdolność zapładniania.

Nie wiadomo, w jakim stopniu do tych oddziaływań u ludzi przyczynia się sama nikotyna.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak osoby stosujące nikotynową terapię zastępczą powinny mieć świadomość, że zaprzestawanie palenia może powodować zmiany zachowania.

4.8    Działania niepożądane

Nikotynowa terapia zastępcza może powodować działania niepożądane podobne do tych związanych ze stosowaniem nikotyny w inny sposób, m.in. poprzez palenie papierosów. Można je przypisać działaniom farmakologicznym nikotyny, niektóre z nich są zależne od dawki.

W zalecanych dawkach nie stwierdzono, aby produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania wywierał jakiekolwiek ciężkie działania niepożądane. Nadmierne stosowanie produktu leczniczego Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania przez osoby, które nie były uzależnione od wdychania dymu tytoniowego, może doprowadzić do wystąpienia nudności, skłonności do omdleń i bólów głowy.

Niektóre obserwowane objawy, takie jak depresja, drażliwość, lęk, zwiększone łaknienie i bezsenność, mogą się wiązać z objawami odstawiennymi, będącymi wynikiem zaprzestania palenia. Osoby rzucające w jakikolwiek sposób palenie mogą oczekiwać wystąpienia u nich bólów lub zawrotów głowy, zaburzeń snu, nasilenia kaszlu lub przeziębienia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem: bardzo często (>1/10), często ( >1/100 do <1/10), niezbyt często ( >1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) lub bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: nadwrażliwość (w tym reakcje alergiczne i anafilaktyczne), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia psychiczne:

Często: drażliwość, lęk, zaburzenia snu, w tym niezwykłe sny Niezbyt często: nerwowość, depresja

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: zawroty głowy, bóle głowy

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: kołatania serca, przyspieszenie rytmu serca Rzadko: przedsionkowe zaburzenia rytmu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: kaszel, ból gardła

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: nudności, podrażnienie jamy ustnej lub gardła i języka Często: wymioty, biegunka, dyskomfort w obrębie przewodu pokarmowego, wzdęcia z oddawaniem gazów, czkawka, zgaga, objawy dyspeptyczne

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka, rumień, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często: zmęczenie, złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej

4.9 Przedawkowanie

Uważa się, że minimalna śmiertelna doustna dawka nikotyny w ostrym zatruciu u człowieka wynosi od 40 do 60 mg.

W przypadku stosowania produktu leczniczego zgodnie z zaleceniami przedawkowanie nikotyny może nastąpić u pacjentów stosujących niewielkie ilości nikotyny przed leczeniem lub w przypadku równoczesnego stosowania nikotyny z innych źródeł.

Dawki nikotyny tolerowane w trakcie leczenia przez dorosłe osoby palące mogą doprowadzić do ciężkich objawów zatrucia i mogą okazać się śmiertelne u małych dzieci. Podejrzenie zatrucia nikotyną u dziecka należy uznać za stan wymagający pilnej interwencji medycznej i należy przystąpić do jego natychmiastowego leczenia.

Objawy przedawkowania nikotyny są takie same, jak po ostrym zatruciu nikotyną i obejmują nudności, wymioty, nadmierne ślinienie, bóle brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie tętnicze, słabo i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść naczyniowa i drgawki prowadzące do zgonu.

Postępowanie w wypadku przedawkowania: Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny, pacjent powinien być leczony objawowo. Węgiel aktywowany zmniejsza wchłanianie nikotyny z przewodu pokarmowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

Kod ATC: N07B A01

(Zaprzestawanie palenia: N07BA, nikotyna 01.)

Nikotyna, główny alkaloid wyrobów tytoniowych i naturalnie występująca substancja oddziałująca na układ autonomiczny, jest agonistą receptorów nikotynowych w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Wywiera istotne działanie na ośrodkowy układ nerwowy i na układ krążenia. Wykazano, że gdy jest stosowana w wyrobach tytoniowych, powoduje uzależnienie, a z chwilą jej odstawienia pojawiają się objawy głodu nikotynowego i objawy odstawienne. Są to następujące objawy: silne pragnienie zapalenia papierosa, nastrój depresyjny, bezsenność, drażliwość, frustracja lub złość, lęk, trudności z koncentracją uwagi, niepokój i zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała. Tabletki do ssania zastępują część nikotyny dostarczanej przez tytoń i pomagają w zmniejszeniu nasilenia głodu nikotynowego i objawów odstawiennych.

W badaniach klinicznych obserwowano następujące wskaźniki rzucenia palenia po zastosowaniu referencyjnych tabletek do ssania z nikotyną:_

Tabletki do ssania z nikotyną w dawce 2 mg

Tabletki do ssania z nikotyną w dawce 4 mg

Czas

trwania

leczenia

Aktywny

lek

Placebo

Ilorazy szans, skorygowane pod kątem wpływu ośrodka

Aktywny

lek

Placebo

Ilorazy szans, skorygowane pod kątem wpływu ośrodka

6 tygodni

46,0%

29,7%

2,10

48,7%

20,8%

3,69

6 miesięcy

24,2%

14,4%

1,96

23,6%

10,2%

2,76

Po podawaniu produktu leczniczego Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania w badaniu biorównoważności u większości pacjentów stwierdzono zmniejszenie głodu nikotynowego (tj. zmniejszenie pragnienia zapalenia papierosa) począwszy od 5 minut od podania leku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania całkowicie rozpuszczają się w jamie ustnej i cała ilość zawartej w nich nikotyny staje się dostępna do wchłaniania przez błonę śluzową policzków lub w drodze połknięcia. Całkowite rozpuszczenie produktu leczniczego Nicorette Coolmint,

2 mg, tabletki do ssania uzyskuje się na ogół po 16-19 minutach. Równoczesna konsumpcja napojów, które zakwaszają środowisko jamy ustnej, takich jak kawa, soki i napoje gazowane, może zmniejszać wchłanianie nikotyny. Maksymalne stężenie nikotyny w osoczu osiągane po podaniu pojedynczej dawki produktu leczniczego Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania wynosi około 5 ng/ml. Połknięcie produktu leczniczego Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania niezgodne z zalecanym sposobem dawkowania (rozgryzienie tabletki, zatrzymanie jej w jamie ustnej i połknięcie oraz połknięcie tabletki natychmiast) wiąże się z wolniejszym i nieco mniejszym wchłonięciem nikotyny.

Dystrybucja

Ze względu na niski stopień wiązania nikotyny z białkami osocza (4,9% - 20%) substancja ta wykazuje dużą objętość dystrybucji (2,5 l/kg). Dystrybucja nikotyny do tkanek zależy od pH, przy czym jej największe stężenia stwierdzano w mózgu, żołądku, nerkach i wątrobie.

Biotransformacja

Nikotyna ulega w dużym stopniu zmetabolizowaniu do szeregu metabolitów, z których wszystkie są mniej aktywne niż związek macierzysty. Metabolizm nikotyny odbywa się głównie w wątrobie, jak również w płucach i w nerkach. Substancja ta jest metabolizowana głównie do kotyniny, jak również do N-tlenku nikotyny. Okres półtrwania kotyniny wynosi 15-20 godzin, a jej stężenie we krwi jest 10 razy większe niż w przypadku nikotyny. Kotynina ulega dalszemu utlenieniu do trans-3-hydroksykotyniny, która jest głównym metabolitem nikotyny występującym w moczu. Zarówno nikotyna, jak i kotynina, ulegają sprzęganiu z kwasem glukuronowym.

Wydalanie

Okres półtrwania nikotyny w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin (zakres: 1 - 4 h). Klirens całkowity nikotyny waha się od około 62 do 89 l/h. Klirens pozanerkowy nikotyny szacuje się na około 75% klirensu całkowitego. Nikotyna i jej metabolity są prawie całkowicie wydalane z moczem. Wydalanie nerkowe niezmienionej nikotyny zależy w dużym stopniu od odczynu moczu, zwiększa się przy kwasowym pH.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ogólna nikotyny została dobrze udokumentowana i wzięto ją pod uwagę podczas ustalania zaleconego dawkowania. Nikotyna nie wykazywała właściwości mutagennych czy rakotwórczych w odpowiednich badaniach. W badaniach u zwierząt w ciąży nikotyna wywierała toksyczny wpływ na matki, a w konsekwencji łagodne działanie toksyczne na płód. Inne skutki stosowania nikotyny obejmowały opóźnienie przedurodzeniowego i pourodzeniowego rozwoju fizycznego oraz opóźnienia i zmiany pourodzeniowego rozwoju OUN.

Działania te obserwowano wyłącznie po narażeniu na dawki nikotyny większe niż dawki, które będą uzyskiwane podczas zgodnego z zaleceniami dawkowania tabletek do ssania Nicorette Coolmint. Nie ustalono wpływu nikotyny na płodność.

Porównanie ogólnego wpływu produktu na organizm, niezbędnego do wywołania tych działań niepożądanych w przedklinicznych układach badawczych, z wpływem związanym z zalecanym stosowaniem tabletek do ssania Nicorette Coolmint wskazuje na to, że potencjalne ryzyko jest niewielkie i przeważają nad nim udowodnione korzyści z terapii nikotynowej, wspomagającej zaprzestawanie palenia.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol Guma ksantan

Winterfresh RDE4-149 suszona rozpyłowo (guma arabska, aromaty mięty pieprzowej, mentolu i eukaliptusa)

Sodu węglan bezwodny Sukraloza

Acesulfam potasowy Magnezu stearynian Otoczka:

Hypromeloza

Winterfresh RDE4-149 (aromaty mięty pieprzowej, mentolu i eukaliptusa)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Sukraloza

Sepifilm Gloss (hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, krzemian glinowo-potasowy, tytanu dwutlenek (E 171))

Acesulfam potasowy Polisorbat 80

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

Pojemnik polipropylenowy: 3 lata.

Blister: 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Pojemnik polipropylenowy: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Blister: Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko tekturowe zawierające 24 tabletki do ssania w blistrach OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, po 12 tabletek w blistrze, z etui lub bez.

Pojemnik z PP (zawierający na dnie środek pochłaniający wilgoć) z wieczkiem z PP w tekturowym pudełku, zawierający 20 tabletek do ssania, w opakowaniach z 1, 4 i 8 pojemnikami.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

McNeil AB, 251 09 Helsingborg, Szwecja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19863

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.03.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.06.2014

9/9

Nicorette Coolmint