+ iMeds.pl

Nicorette spray 1 mg/dawkęUlotka Nicorette spray

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nicorette Spray, 1 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Nicorette Spray ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Jeśli po 6 miesiącach stosowania leku Nicorette Spray nadal nie można powstrzymać się od palenia, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nicorette Spray i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicorette Spray

3.    Jak stosować lek Nicorette Spray

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nicorette Spray

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK NICORETTE SPRAY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Nicorette Spray jest stosowany, aby pomóc rzucić palenie osobom, które chcą zerwać z nałogiem. Jest to rodzaj leczenia zwany nikotynową terapią zastępczą (NTZ).

Nicorette Spray łagodzi objawy odstawienne występujące po zaprzestaniu palenia, w tym głód nikotynowy. Gdy nagle zaprzestanie się dostarczać do organizmu nikotyny z tytoniu, rozwijają się różne rodzaje nieprzyjemnych odczuć zwanych objawami odstawiennymi. Dzięki stosowaniu leku Nicorette Spray można zapobiec wystąpieniu tych nieprzyjemnych odczuć lub zmniejszyć ich nasilenie oraz zmniejszyć pragnienie zapalenia papierosa. Jest tak dlatego, że kontynuuje się dostarczanie niewielkiej ilości nikotyny do organizmu przez krótki czas. Lek Nicorette Spray nie zawiera substancji smolistych, tlenku węgla i innych toksyn występujących w dymie tytoniowym.

Aby zwiększyć szanse na udany wynik próby zaprzestania palenia, należy również korzystać z porad i wsparcia psychoterapeutycznego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NICORETTE SPRAY

Kiedy nie stosować leku Nicorette Spray

■    Jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

■    Jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat.

■    Jeśli pacjent nigdy nie palił.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek z poniższych stanów. Możliwe, że pacjent będzie mógł stosować lek Nicorette Spray, jednak musi najpierw zasięgnąć porady lekarza w przypadku:

-    przebytego niedawno (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) zawału serca lub udar mózgu,

-    bólu w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa) lub objawów dławicy piersiowej w spoczynku,

-    choroby serca wpływającej na szybkość lub miarowość rytmu serca,

-    wysokiego ciśnienia tętniczego, które nie jest wyrównane przez leki,

-    wystąpienia kiedykolwiek reakcji alergicznych, takich jak obrzęk warg, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędząca wysypka (pokrzywka). Stosowanie NTZ może czasem sprowokować ten rodzaj reakcji,

-    ciężkiej lub średnio nasilonej choroby wątroby,

-    ciężkiej choroba nerek,

-    cukrzycy,

-    nadczynności tarczycy,

-    guza nadnercza (guza chromochłonnego nadnerczy),

-    choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,

-    zapalenia przełyku.

Leku Nicorette Spray nie powinny stosować osoby niepalące.

Inne leki i Nicorette Spray

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie istotne, jeśli stosuje się leki zawieraj ące:

-    teofilinę w leczeniu astmy,

-    takrynę w chorobie Alzheimera,

-    klozapinę w schizofrenii,

-    ropinirol w leczeniu choroby Parkinsona.

Nicorette Spray z jedzeniem i piciem

Podczas podawania aerozolu do stosowania w jamie ustnej nie należy jeść ani pić.

Ciąża i karmienie piersią

Jest bardzo ważne, aby w okresie ciąży zaprzestać palenia, ponieważ prowadzi ono do zahamowania rozwoju płodu. Może także wywołać poronienie lub poród martwy. Najlepiej próbować rzucić palenie bez stosowania leków zawierających nikotynę. Jeśli to się nie uda, stosowanie leku Nicorette Spray można rozpocząć dopiero po konsultacji z lekarzem prowadzącym ciążę, lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem z ośrodka specjalizującego się w leczeniu uzależnienia od tytoniu.

Leku Nicorette Spray nie należy przyjmować w trakcie karmienia piersią, ponieważ nikotyna przedostaje się do mleka matki i może oddziaływać na dziecko. Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku Nicorette Spray, aerozol należy stosować bezpośrednio po karmieniu i nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nicorette Spray zawiera małą ilość etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK NICORETTE SPRAY

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem zawartym w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny stosować leku Nicorette Spray.

Podczas stosowania leku Nicorette Spray należy całkowicie zaprzestać palenia.

W poniższej tabeli podano zalecany w kolejnych etapach schemat stosowania leku Nicorette Spray.

Etap 1: tygodnie 1-6

Zamiast sięgać po papierosa lub jeśli pojawi się głód nikotynowy, należy zastosować 1 lub 2 dawki. Najpierw zastosować jedną dawkę, a następnie, jeśli głód nikotynowy nie ustąpi w ciągu kilku minut, drugą dawkę. Jeśli konieczne są dwie dawki, następnym razem można zastosować od razu 2 kolejne dawki. Dla większości osób palących oznacza to 1 lub 2 dawki co 30 minut do 1 godziny.

Na przykład, jeśli średnia liczba papierosów wypalanych w ciągu doby wynosi 15, należy stosować 1-2 dawki co najmniej 15 razy na dobę.

Nie stosować więcej niż 2 dawki jednocześnie lub 4 dawki na godzinę przez 16 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 64 dawki w ciągu 16 godzin.

Etap 2: tygodnie 7-9

Należy rozpocząć zmniejszanie liczby dawek w ciągu doby.

Przed końcem 9 tygodnia pacjent powinien stosować POŁOWĘ średniej liczby dawek stosowanych w etapie 1.

Etap 3: tygodnie 10-12

Należy nadal zmniejszać liczbę dawek stosowanych w ciągu doby, tak by w 12 tygodniu nie stosować więcej niż 4 dawki na dobę. Kiedy liczba dawek w ciągu doby zostanie zmniejszona do 2-4, należy zaprzestać stosowania leku Nicorette Spray.


Po zakończeniu leczenia nadal może występować chęć zapalenia papierosa. Nie należy wyrzucać pozostałego leku, ponieważ głód nikotynowy może pojawić się nagle. Jeśli pojawi się głód nikotynowy, należy zastosować jedną dawkę lub dwie, jeśli jedna nie spowoduje poprawy w ciągu kilku minut.

Zazwyczaj należy stosować lek Nicorette Spray przez 3 miesiące, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Jeśli pacjent musi stosować lek Nicorette Spray przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, kierując się rysunkami: Odblokowanie pompki

Otwieranie dozownika

1.    Za pomocą kciuka przesunąć przycisk (a) w dół, aż będzie go można delikatnie wcisnąć do środka (b). Nie wciskać zbyt mocno.

2. Trzymając przycisk, przesunąć go w górę (c), aby wysunąć pompkę. Następnie zwolnić przycisk.

Napełnianie dozownika

Przed pierwszym użyciem aerozolu do stosowania w jamie ustnej należy napełnić pompkę dozownika. Skierować wylot pompki z dala od siebie, innych osób dorosłych, dzieci lub zwierząt znajdujących się w pobliżu. Nacisnąć trzykrotnie górną część dozownika palcem wskazującym, aż pojawi się drobna mgiełka. Jeśli nie korzysta się z aerozolu przez 2 dni, należy powtórzyć procedurę napełniania.

Jak stosować dozownik


3.    Skierować wylot pompki w stronę otwartej jamy ustnej, trzymając możliwie najbliżej ust.

4.    Nacisnąć mocno górną część dozownika i rozpylić jedną dawkę do jamy ustnej, starając się ominąć wargi. Aby aerozol nie dostał się do gardła, podczas rozpylania nie należy wdychać powietrza. Aby uzyskać optymalne wyniki leczenia, przez kilka sekund po rozpyleniu nie należy przełykać.

Blokowanie pompki
Zamykanie dozownika

5.    Przesunąć przycisk w dół (d), aż będzie można go wcisnąć do środka (e).

6. Wciskając przycisk, przesunąć pompkę w dół f). Zwolnić przycisk. Dozownik jest teraz zamknięty.

Aby zastosować kolejną dawkę, powtórzyć powyższe kroki.

Zamykać dozownik po każdym zastosowaniu, aby nie dopuścić do użycia aerozolu przez dzieci lub do przypadkowego uwolnienia się leku.

Należy zachować ostrożność i nie kierować aerozolu do stosowania w jamie ustnej w stronę oczu.

Jeśli aerozol dostanie się do oka, należy je dokładnie przepłukać wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nicorette Spray

Jeśli podczas stosowania leku Nicorette Spray pali się tytoń, może nastąpić przedawkowanie nikotyny. Jeśli dziecko przyjmie lek Nicorette Spray lub jeśli pacjent zastosuje większą dawkę leku Nicorette Spray niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Dawki nikotyny tolerowane w trakcie leczenia przez dorosłe osoby palące mogą u małych dzieci wywołać objawy ciężkiego zatrucia i prowadzić do zgonu.

Objawy przedawkowania to nudności, nadmierne wydzielanie śliny, ból brzucha, biegunka, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu i znaczne osłabienie. W przypadku dużych dawek po tych objawach może wystąpić niskie ciśnienie tętnicze, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść naczyniowa oraz uogólnione drgawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nicorette Spray może wywołać te same działania niepożądane, co inne postaci nikotyny. Zasadniczo działania te zależą od przyjmowanej dawki.

Działania związane z rzucaniem palenia (odstawienie nikotyny)

Niektóre z działań niepożądanych, występujące przy rzucaniu palenia, mogą być objawami odstawiennymi spowodowanymi zmniejszeniem podawanej dawki nikotyny. Jeśli zaprzestaje się palenia, może ponadto wystąpić owrzodzenie jamy ustnej. Przyczyna tego stanu nie jest znana.

Możliwe działania to:

•    drażliwość, agresja, zniecierpliwienie lub frustracja,

•    uczucie niepokoju, niepokój ruchowy lub trudności w koncentracji,

•    budzenie się w nocy lub zaburzenia snu,

•    zwiększony apetyt lub zwiększenie masy ciała,

•    złe samopoczucie,

•    chęć zapalenia papierosa (głód nikotynowy),

   obniżona częstość rytmu serca,

•    krwawienie z dziąseł,

•    zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie,

•    kaszel, ból gardła, zatkany nos lub wyciek z nosa.

Należy przerwać stosowanie leku Nicorette Spray i natychmiast zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się któregokolwiek z następujących rzadkich i poważnych działań niepożądanych (objawów obrzęku naczynioruchowego):

•    spuchnięta twarz, język lub gardło,

•    trudności w przełykaniu,

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    czkawka (występuje szczególnie często),

•    ból głowy, nudności,

•    działania miejscowe aerozolu, jak mrowienie, uczucie pieczenia, stan zapalny lub ból w jamie ustnej bądź ból warg lub zmiany odczuwania smaku,

• suchość w jamie ustnej lub gardle bądź zwiększone wydzielanie śliny,

•    uczucie niestrawności.

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    ból lub dyskomfort w jamie brzusznej lub klatce piersiowej,

•    wymioty, wzdęcia lub biegunka,

•    uczucie ucisku lub drętwienia w gardle,

•    uczucie zmęczenia.

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

• dolegliwości w obrębie nosa, na przykład wyciek, niedrożność, kichanie,

•    świszczący oddech (skurcz oskrzeli) lub uczucie większego wysiłku podczas oddychania niż normalnie (duszność),

•    zaczerwienienie skóry, mrowienie lub zwiększone pocenie,

•    zwiększone wytwarzanie łez (łzawienie),

•    działania w obrębie jamy ustnej, jak zapalenie języka lub dziąseł, uszkodzenie błony śluzowej jamy ustnej lub zmiana brzmienia głosu,

•    kołatanie (nietypowe uczucie nasilonego bicia serca),

• nadwrażliwość (alergia), w tym wysypka i (lub) swędzenie (świąd, pokrzywka) skóry.

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    szybkie i (lub) nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków),

•    pogorszenie ostrości widzenia,

• reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy i jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy lub anafilaksja).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NICORETTE SPRAY

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na dozowniku i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Nicorette Spray

-    Substancją czynną jest nikotyna. Jedna dawka dostarcza 1 mg nikotyny.

-    Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, etanol bezwodny, trometanol, poloksamer 407, glicerol, sodu wodorowęglan, lewomentol, aromat miętowy, aromat chłodzący, sukraloza, acesulfam potasowy, kwas solny (10%) (do ustalenia pH 9) i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Nicorette Spray i co zawiera opakowanie

Nicorette Spray składa się z butelki z tworzywa sztucznego, zawierającej roztwór w dozowniku z mechaniczną pompką dozującą. Dozownik jest wyposażony w zabezpieczenie przed dziećmi. Każda butelka zawiera 13,2 ml roztworu odpowiadającego 150 dawkom.

Nicorette Spray jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 lub 2 dozowniki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

McNeil AB, SE-251 09 Helsingborg, Szwecja

Wytwórca:

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, Box 941, SE-251 09 Helsingborg, Szwecja Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Nicorette Spray

Charakterystyka Nicorette spray

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nicorette Spray, 1 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dawka dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: etanol (mniej niż 100 mg na dawkę).

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do stosowania w jamie ustnej

Przezroczysty do słabo opalizującego, bezbarwny do jasnożółtego roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nicorette Spray należy stosować w leczeniu uzależnia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem jego stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Spray należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Podczas stosowania produktu leczniczego Nicorette Spray pacjenci powinni całkowicie zaprzestać palenia.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

W poniższej tabeli podano zalecany schemat dawkowania aerozolu do stosowania w jamie ustnej podczas stosowania pełnego dawkowania (etap I) oraz podczas jego zmniejszania (etap II i etap III). Można stosować do 4 dawek na godzinę. Nie przekraczać jednorazowo 2 dawek oraz 64 dawek (4 dawki na godzinę przez 16 godzin) w ciągu jednej doby.

Etap I: tygodnie 1-6

Rozpylić 1 lub 2 dawki w momencie pojawienia się chęci zapalenia papierosa lub pojawienia się głodu nikotynowego. Jeśli w ciągu kilku minut po pojedynczym rozpyleniu głód nikotynowy nie znika, należy zastosować produkt leczniczy po raz kolejny. Jeśli konieczne są dwie dawki, następnym razem można zastosować je od razu.

Większość osób palących potrzebuje 1-2 dawek co 30 minut do 1 godziny.

Etap II: tygodnie 7-9

Należy rozpocząć zmniejszanie liczby dawek w ciągu doby. Przed końcem 9 tygodnia


pacjent powinien stosować POŁOWĘ średniej liczby dawek stosowanych w I etapie.

Etap III: tygodnie 10-12

Należy nadal zmniejszać liczbę dawek stosowanych w ciągu doby, tak by w 12 tygodniu nie stosować więcej niż 4 dawki na dobę. Kiedy liczba dawek w ciągu doby zostanie zmniejszona do 2-4, należy zaprzestać używania aerozolu do stosowania w jamie ustnej.


Przykład: Jeśli średnia liczba papierosów wypalanych w ciągu doby wynosi 15, należy stosować 1 - 2 dawki co najmniej 15 razy na dobę.

Po zakończeniu etapu III pacjenci mogą nadal używać aerozolu do stosowania w jamie ustnej w sytuacjach silnej pokusy zapalenia papierosa, aby zapobiec powrotowi do nałogu. Jeśli pojawia się chęć zapalenia papierosa, można zastosować jedną dawkę a potem drugą, jeśli jedna dawka nie pomaga w ciągu kilku minut. W tym okresie nie należy stosować więcej niż czterech dawek w ciągu doby.

Zazwyczaj nie zaleca się regularnego używania aerozolu do stosowania w jamie ustnej dłużej niż przez 6 miesięcy. Niektórzy byli palacze wymagają dłuższego używania aerozolu do stosowania w jamie ustnej, aby nie dopuścić do powrotu do nałogu. Pozostały aerozol do stosowania w jamie ustnej należy zachować do wykorzystania na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Dzieci i młodzież

Nie wolno podawać Nicorette Spray osobom w wieku poniżej 18 lat. Brak jest danych dotyczących leczenia młodzieży w wieku poniżej 18 lat produktem leczniczym Nicorette Spray.

Sposób podawania

Po uruchomieniu dozownika z aerozolem należy skierować jego wylot możliwie najbliżej otwartej jamy ustnej. Nacisnąć górną część dozownika i rozpylić jedną dawkę do jamy ustnej, omijając wargi. Podczas rozpylania należy wstrzymać oddech, aby produkt leczniczy nie dostał się do dróg oddechowych. Aby uzyskać optymalne wyniki leczenia, przez kilka sekund po rozpyleniu nie należy przełykać.

Podczas podawania aerozolu do stosowania w jamie ustnej pacjenci nie powinni jeść ani pić.

Terapia behawioralna i wsparcie zazwyczaj zwiększają wskaźnik pozytywnych wyników leczenia.

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

■    Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

■    Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nicorette Spray nie powinny stosować osoby niepalące.

Uzależnione osoby palące, które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego, osoby z niestabilną lub pogarszającą się dławicą piersiową, w tym dławicą Prinzmetala, ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym lub niedawno przebytym zaburzeniem krążenia mózgowego należy zachęcać do zaprzestania palenia za pomocą metod niefarmakologicznych (takich jak poradnictwo). W przypadku niepowodzenia takiego postępowania można rozważyć użycie aerozolu do stosowania w jamie ustnej; ponieważ istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w tych grupach pacjentów, należy rozpoczynać leczenie pod ścisłą kontrolą lekarza.

Cukrzyca: Pacjentom z cukrzycą należy zalecić częstsze niż zwykle wykonywanie pomiarów stężenia glukozy we krwi po zaprzestaniu palenia i rozpoczęciu NTZ (nikotynowej terapii zastępczej), ponieważ zmniejszone uwalnianie amin katecholowych, spowodowane przez nikotynę, może wpłynąć na metabolizm węglowodanów.

Reakcje alergiczne: Zwiększona podatność na obrzęk naczynioruchowy i pokrzywkę.

Odpowiedni przedstawiciel personelu medycznego powinien dokonać oceny stosunku ryzyka do korzyści związanych z leczeniem w przypadku pacjentów z następującymi dolegliwościami:

•    Zaburzenia czynności nerek i wątroby: Stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek ze względu na możliwe zmniejszenie klirensu nikotyny lub jej metabolitów, co może powodować nasilone działania niepożądane.

•    Guz chromochłonny nadnerczy i niewyrównana nadczynność tarczycy: Stosować ostrożnie

u pacjentów z niewyrównaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy, ponieważ nikotyna powoduje uwolnienie amin katecholowych.

•    Choroby przewodu pokarmowego: Nikotyna może spowodować zaostrzenie objawów u pacjentów

z zapaleniem przełyku lub chorobą wrzodową żołądka albo dwunastnicy, w związku z tym produkty NTZ należy stosować ostrożnie w przypadku występowania tych dolegliwości.

Zagrożenie u małych dzieci: Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe i nastoletnie palące tytoń mogą być bardzo toksyczne dla małych dzieci, co może prowadzić do zgonu. Produktów zawierających nikotynę nie należy pozostawiać w miejscach, w których mogą być użyte, dotykane lub połknięte przez dzieci, patrz punkt 4.9 Przedawkowanie.

Przeniesienie uzależnienia: Przeniesienie uzależnienia może nastąpić, jest jednak zarówno mniej szkodliwe, jak i łatwiejsze do przerwania, niż uzależnienie od palenia tytoniu.

Zaprzestanie palenia: Policykliczne aromatyczne węglowodory zawarte w dymie tytoniowym mogą indukować metabolizm leków metabolizowanych z udziałem enzymu CYP 1A2 (i ewentualnie CYP 1A1). Zaprzestanie palenia przez osobę palącą może doprowadzić do spowolnienia metabolizmu i do związanego z tym zwiększenia stężenia takich leków we krwi. Dotyczy to niektórych istotnych kliniczne leków o wąskim indeksie terapeutycznym, np. teofiliny, takryny, klozapiny i ropinirolu. Po zaprzestaniu palenia może również zwiększyć się w osoczu stężenie innych leków metabolizowanych częściowo przez enzym CYP 1A2, np. imipraminy, olanzapiny, klomipraminy i fluwoksaminy, chociaż brak danych potwierdzających te obserwacje i nie wiadomo, jakie jest ewentualne znaczenie kliniczne tego efektu dla działania tych leków. Ograniczone dane wskazują, że palenie może indukować metabolizm flekainidu i pentazocyny.

Substancje pomocnicze: Aerozol do stosowania w jamie ustnej zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Należy zachować ostrożność, aby podczas podawania aerozolu do stosowania w jamie ustnej nie dostał się on do oczu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono w sposób jednoznaczny istotnych klinicznie interakcji między nikotynową terapią zastępczą a innymi produktami leczniczymi. Nikotyna może jednak potencjalnie zwiększać działanie hemodynamiczne adenozyny, czyli zwiększać ciśnienie tętnicze krwi i częstość rytmu serca, a także nasilać wrażliwość na ból (ból w klatce piersiowej związany z dławicą piersiową) wskutek podawania adenozyny (patrz punkt 4.4 Zaprzestanie palenia).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

W przeciwieństwie do dobrze znanego niekorzystnego wpływu palenia tytoniu na zapłodnienie i ciążę u człowieka skutki terapeutycznego stosowania nikotyny nie są znane. W związku z tym, chociaż dotychczas nie opracowano szczególnych zaleceń dotyczących konieczności stosowania antykoncepcji przez kobiety, najbardziej pożądanym stanem u kobiet planujących zajście w ciążę jest zarówno niepalenie papierosów, jak i niestosowanie NTZ.

Chociaż palenie może wywierać niekorzystny wpływ na płodność u mężczyzn, nie istnieją dane wskazujące na to, aby konieczne były specjalne środki antykoncepcyjne w trakcie stosowania NTZ u mężczyzn.

Ciąża

Palenie tytoniu w trakcie ciąży wiąże się z takimi zagrożeniami jak opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego, przedwczesny poród lub poród martwego płodu. Zaprzestanie palenia jest najskuteczniejszą, pojedynczą interwencją, poprawiającą zdrowie zarówno palącej kobiety w ciąży, jaki i jej dziecka. Im wcześniej uda się zerwać z nałogiem, tym lepiej.

Nikotyna przenika do organizmu płodu i wpływa na jego ruchy oddechowe i krążenie. Wpływ na krążenie jest zależny od dawki.

W związku z powyższym palącej kobiecie w ciąży należy bezwzględnie zalecić, aby zaprzestała całkowicie palenia bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Ryzyko kontynuowania palenia może powodować większe zagrożenie dla płodu niż stosowanie produktów NTZ w ramach kontrolowanego programu zaprzestania palenia. Stosowanie Nicorette Spray u silnie uzależnionej kobiety w ciąży można rozpocząć wyłącznie z zalecenia przedstawiciela personelu medycznego.

Laktacja

Nikotyna swobodnie przenika do mleka matki w ilościach, które mogą oddziałowywać na dziecko, nawet gdy stosuje się ją w dawkach terapeutycznych. Dlatego należy unikać stosowania Nicorette Spray w okresie karmienia piersią. Jeśli nie uda się zaprzestać palenia, stosowanie Nicorette Spray przez karmiące piersią kobiety palące tytoń można rozpocząć wyłącznie z zalecenia przedstawiciela personelu medycznego. Kobiety powinny stosować lek bezpośrednio po nakarmieniu dziecka piersią oraz zachować jak najdłuższy odstęp czasowy (sugeruje się 2 godziny) pomiędzy przyjęciem aerozolu a następnym karmieniem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nicorette Spray nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Niezależnie od metody pacjenci rzucający nałóg palenia mogą oczekiwać wystąpienia u nich zespołu odstawiennego nikotyny, obejmującego co najmniej cztery z następujących objawów: dysforia lub pogorszenie nastroju; bezsenność; drażliwość, frustracja lub gniew; niepokój; trudności w koncentracji, nerwowość lub zniecierpliwienie; obniżona częstość rytmu serca; zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała. Objawy te zaobserwowano u pacjentów używających aerozolu do stosowania w jamie ustnej.

Głód nikotynowy połączony z chęcią zapalenia papierosa także uznaje się za istotny klinicznie objaw, jak również ważny, dodatkowy element zespołu odstawiennego, występującego po zaprzestaniu palenia. Oprócz tego u pacjentów używających aerozolu do stosowania w jamie ustnej stwierdzono następujące objawy związane z zaprzestaniem palenia: zawroty głowy, objawy przedomdleniowe, kaszel, zaparcia, owrzodzenie jamy ustnej, krwawienie z dziąseł oraz zapalenie jamy nosowo-gardłowej.

Nicorette Spray może powodować działania niepożądane podobne do tych związanych ze stosowaniem nikotyny w inny sposób i zasadniczo są one zależne od dawki. U osób wrażliwych mogą wystąpić reakcje alergiczne, na przykład obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka lub anafilaksja.

Działania niepożądane po podaniu miejscowym są podobne do działań obserwowanych w przypadku stosowania innych postaci doustnych. W ciągu pierwszych kilku dni leczenia może wystąpić podrażnienie jamy ustnej i gardła, szczególnie często występuje czkawka. Przy dalszym stosowaniu tolerancja jest normalna.

Codzienne rejestrowanie danych dotyczących pacjentów uczestniczących w badaniu wykazało, że działania niepożądane występujące bardzo często odnotowywano w ciągu pierwszych 2-3 tygodni używania aerozolu do stosowania w jamie ustnej, potem zaczynały one ustępować.

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych z użyciem aerozolu do stosowania w jamie ustnej obejmują:

Bardzo często (>1/10), często ( >1/100 do <1/10), niezbyt często ( >1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) lub bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układ

Częstość

Zgłaszane działanie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: Niezbyt często:

Ból głowy, dyzgeuzja Parestezje

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: Nieznana:

Nasilone łzawienie Niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: Nieznana:

Kołatanie serca Migotanie przedsionków

Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często:

Zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo często: Niezbyt często:

Czkawka

Duszność, wyciek wodnisty z nosa, skurcz oskrzeli, kichanie, niedrożność nosa

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często:

Nudności, niestrawność Wymioty, wzdęcia, ból brzucha, biegunka

Zapalenie dziąseł, zapalenie języka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:

Nadmierne pocenie, świąd, wysypka, pokrzywka

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: Nieznana:

Nadwrażliwość

Reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często:

Ból tkanek miękkich jamy ustnej i parestezje, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny, pieczenie warg, suchość jamy ustnej i (lub) gardła

Często:    Uczucie ucisku w gardle, zmęczenie,

ból i dyskomfort w klatce piersiowej Niezbyt często:    Łuszczenie błony śluzowej jamy

ustnej, dysfonia

4.9 Przedawkowanie

W przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami objawy przedawkowania nikotyny mogą wystąpić u pacjentów, którzy przed rozpoczęciem leczenia przyjmowali niewielką dawkę nikotyny lub jeśli jednocześnie przyjmują nikotynę z innych źródeł.

Objawy przedawkowania są takie same jak po ostrym zatruciu nikotyną i obejmują nudności, wymioty, nadmierne ślinienie, bóle brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie tętnicze, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść krążeniowa i uogólnione drgawki.

Dawki nikotyny tolerowane w trakcie leczenia przez dorosłe osoby palące mogą doprowadzić do ciężkich objawów zatrucia i mogą okazać się śmiertelne u małych dzieci. Podejrzenie zatrucia nikotyną u dziecka należy uznać za stan wymagający pilnej interwencji medycznej i należy przystąpić do jego natychmiastowego leczenia.

Postępowanie w przypadku przedawkowania: Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny, pacjenta należy leczyć objawowo. Węgiel aktywowany zmniejsza wchłanianie nikotyny z przewodu pokarmowego.

Uważa się, że minimalna śmiertelna doustna dawka nikotyny w ostrym zatruciu u człowieka wynosi od 40 do 60 mg.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

Kod ATC: N07B A01

Nikotyna jest agonistą receptorów nikotynowych w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym i wywiera istotne działanie na OUN i układ krążenia.

Nagłe zaprzestanie stałego, regularnego stosowania produktów zawierających tytoń skutkuje charakterystycznym zespołem z objawami z odstawienia, w tym głodem nikotynowym (potrzebą zapalenia papierosa).

Badania kliniczne wykazują, że środki zastępujące nikotynę pomagają osobom palącym powstrzymywać się od palenia dzięki zwiększaniu stężenia nikotyny we krwi i łagodzeniu objawów z odstawienia.

W porównaniu z gumą lub pastylkami do ssania zawierającymi nikotynę wchłanianie nikotyny z aerozolu do stosowania w jamie ustnej jest szybsze (punkt 5.2).

W otwartym, skrzyżowanym badaniu klinicznym z zastosowaniem pojedynczej dawki dotyczącym głodu nikotynowego z udziałem 200 zdrowych palaczy stwierdzono, że dwie dawki po 1 mg zmniejszały potrzebę zapalenia papierosa znacznie bardziej niż pastylka do ssania zawierająca 4 mg nikotyny, już po 1 minucie od podania, przy czym różnica między postaciami była obserwowana przez 10 minut. Nie wykazano, aby właściwości leku w postaci aerozolu powodowały różnicę w odniesieniu do zaprzestawania palenia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Stwierdzono, że różnice dotyczące postaci podawania mają znaczny wpływ na szybkość i stopień wchłaniania.

Farmakokinetyki aerozolu do stosowania w jamie ustnej dotyczyły 4 badania. W badaniach wzięło udział 141 pacjentów.

Wchłanianie

Maksymalne stężenie wynoszące 5,3 ng/ml występuje w ciągu 13 minut po podaniu dawki 2 mg. Porównując pole powierzchni pod krzywą (AUC) w ciągu pierwszych 10 minut po podaniu, szacowane wartości dotyczące aerozolu do stosowania w jamie ustnej w dawce 1 i 2 mg są większe od gumy z nikotyną, a także pastylek do ssania z nikotyną w dawce 4 mg (0,48 i 0,64 h*ng/ml oraz 0,33 i 0,33 h*ng/ml).

Szacowane wartości AUC«, wskazują, że biodostępność nikotyny podanej w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej jest podobna do gumy lub pastylki do ssania z nikotyną. AUC« aerozolu do stosowania w jamie ustnej 2 mg wynosiło 14,0 h*ng/ml w porównaniu do 23,0 h*ng/ml i 26,7 h*ng/ml odpowiednio dla gumy z nikotyną 4 mg i pastylki z nikotyną 4 mg.

Średnie stężenie nikotyny w osoczu w stanie stacjonarnym osiągnięte po podaniu dawki maksymalnej (tzn. 2 dawki aerozolu do stosowania w jamie ustnej 1 mg co 30 minut) są w przybliżeniu rzędu 28,8 ng/ml w porównaniu do 23,3 ng/ml w przypadku gumy z nikotyną 4 mg (1 guma co godzinę) i 25,5 ng/ml w przypadku pastylki z nikotyną 4 mg (1 pastylka co godzinę).

Dystrybucja

Objętość dystrybucji po dożylnym podaniu nikotyny wynosi 2 do 3 l/kg.

Mniej niż 5% nikotyny wiąże się z białkami osocza. Dlatego zmiany wiązania nikotyny wskutek jednoczesnego stosowania leków lub zmiany białek osocza wskutek stanów chorobowych nie powinny mieć znacznego wpływu na farmakokinetykę nikotyny.

Biotransformacja

Głównym narządem, w którym zachodzi eliminacja nikotyny, jest wątroba, chociaż metabolizm zachodzi także w nerkach i płucach. Zidentyfikowano ponad 20 metabolitów nikotyny; uważa się, że wszystkie mają aktywność mniejszą niż sama nikotyna.

Głównym metabolitem nikotyny w osoczu jest kotynina, której okres półtrwania wynosi 15 do 20 godzin, zaś stężenie przekracza 10-krotnie stężenie nikotyny.

Wydalanie

Średni klirens osoczowy nikotyny wynosi 70 l/h, zaś okres półtrwania wynosi 2 do 3 godzin. Głównymi metabolitami nikotyny w moczu są kotynina (12% dawki) oraz trans-3-hydroksykotynina (37% dawki). Około 10% nikotyny wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej. Aż 30% nikotyny może być wydalane bez zmian z moczem w przypadku znacznej objętości moczu i jego zakwaszenia (pH poniżej 5).

Liniowość/nieliniowość

Stwierdzono jedynie niewielkie odchylenia od liniowej zależności AUC« i Cmax od dawki po podaniu dawek pojedynczych (1, 2, 3 i 4 dawki aerozolu do stosowania w jamie ustnej 1 mg).

Zaburzenia, czynności nerek

Postępujące zaburzenia czynności nerek wiążą się z obniżeniem całkowitego klirensu nikotyny.

U osób z ciężką niewydolnością nerek klirens nikotyny był zmniejszony średnio o 50%. U osób palących tytoń poddawanych hemodializom stwierdzano zwiększone stężenie nikotyny.

Zaburzenia czynności wątroby

Farmakokinetyka nikotyny nie ulega zmianom u pacjentów z niewielkimi zaburzeniami czynności wątroby (stopień 5 w skali Childa-Pugha), zaś zmniejsza się o 40-50% u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (stopień 7 w skali Childa-Pugha). Nie są dostępne żadne dane w przypadku pacjentów, u których stopień w skali Childa-Pugha jest wyższy niż 7.

Osoby w podeszłym wieku

U zdrowych pacjentów w wieku podeszłym stwierdzono niewielkie obniżenie całkowitego klirensu nikotyny; nie wymaga ono jednak korekty dawki.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania genotoksyczności nikotyny in vitro dawały w przeważającej części wyniki ujemne. Niektóre wyniki w przypadku badań dużych stężeń nikotyny były niejednoznaczne.

Badania genotoksyczności in vivo dały wyniki ujemne.

Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że ekspozycja na nikotynę prowadzi do zmniejszenia masy urodzeniowej i zmniejszonej wielkości miotu, a także zmniejsza przeżywalność potomstwa.

Wyniki badań rakotwórczości nie pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, czy nikotyna ma działanie rakotwórcze.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy Etanol bezwodny Trometanol Poloksamer 407 Glicerol

Sodu wodorowęglan Lewomentol Aromat miętowy Aromat chłodzący Sukraloza

Acesulfam potasowy

Kwas solny (10%) (do ustalenia pH 9)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z PET zawierająca 13,2 ml roztworu (tj. 150 dawek po 1 mg). Butelka umieszczona w dozowniku z mechaniczną pompką dozującą. Dozownik zabezpieczony przed dostępem dzieci.

Wielkości opakowań 1 x 1 dozownik, 2 x 1 dozownik

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

McNeil AB, SE-251 09 Helsingborg, Szwecja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Nicorette Spray