Imeds.pl

Nicotine Perrigo 2 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nicotine Perrigo, 2 mg, tabletki do ssania Nicotine Perrigo, 4 mg, tabletki do ssania

Nicotinum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Nicotine Perrigo ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 6 miesiącach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nicotine Perrigo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicotine Perrigo

3.    Jak stosować lek Nicotine Perrigo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nicotine Perrigo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NICOTINE PERRIGO W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki do ssania Nicotine Perrigo pomagają w odzwyczajeniu się od palenia. Ten sposób leczenia nazywa się Nikotynową Terapią Zastępczą.

Nicotine Perrigo może zmniejszyć chęć zapalenia dostarczając do organizmu część nikotyny wcześniej wdychanej z papierosów i pomaga oprzeć się chęci zapalenia. Stosowanie leku Nicotine Perrigo nie powoduje zagrożenia dla zdrowia takiego jak palenie papierosów, ponieważ lek nie zawiera substancji smolistych ani tlenku węgla zawartych w dymie papierosowym.

Lek ten zawiera:

• nikotynę z kationitem, która podczas ssania uwalnia się powoli i jest wchłaniana przez śluzówkę jamy ustnej. Nikotyna łagodzi niektóre objawy głodu nikotynowego i nieprzyjemne objawy z odstawienia, takie jak nudności lub drażliwość, które palacze odczuwają często, kiedy rzucają palenie.

Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, tabletki należy stosować jednocześnie z programem psychologicznym wspierającym rzucenie palenia. W celu uzyskania bliższych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NICOTINE PERRIGO Kiedy nie stosować leku Nicotine Perrio

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynę lub którykolwiek ze składników leku

-    u osób niepalących

-    u dzieci w wieku poniżej 12 lat

-    jeśli pacjent jest chory na fenyloketonurię, rzadko występującą dziedziczną chorobę metaboliczną

-    jeśli u pacjenta niedawno wystąpił zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu lub ciężkie zaburzenia rytmu serca

-    jeśli u pacjenta występuje niestabilna lub nasilająca się dławica piersiowa, dławica Prinzmetala.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nicotine Perrigo:

-    jeśli u pacjenta występują problemy z sercem lub krążeniem, w tym niewydolność serca lub stabilna dławica piersiowa (uczucie dyskomforty w klatce piersiowej, które zwykle można przewidzieć)

-    jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze

-    jeśli u pacjenta występuje choroba zarostowa tętnic obwodowych - polega na zwężeniu naczyń krwionośnych poza sercem

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby i (lub) nerek

-    jeśli pacjent ma wrzody żołądka

-    jeśli pacjent ma zapalenie przełyku, część przewodu pokarmowego łącząca jamę ustną z żołądkiem

-    jeśli u pacjenta występuje niekontrolowana nadczynność tarczycy

-    jeśli pacjent jest chory na cukrzycę, ponieważ pacjenci z cukrzycą powinni częściej kontrolować stężenie cukru we krwi, ponieważ nikotyna pochodząca z palenia lub z tabletek może zmieniać stężenie cukru bardziej niż zwykle

-    jeśli u pacjenta zdiagnozowano guz chromochłonny nadnerczy

-    jeśli u pacjenta wystąpiły reakcje alergiczne (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Inne ważne informacje:

Po rzuceniu palenia metabolizm spowalnia, co może zaburzać sposób reakcji organizmu na różne leki. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Trzymając tabletkę w jamie ustnej należy powstrzymać się od jedzenia i picia. Nie należy spożywać napojów zmniejszających pH w jamie ustnej, takich jak kawa, soki i napoje bezalkoholowe, na 15 minut przed przyjęciem tabletki.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety ciężarne lub karmiące piersią powinny próbować rzucić palenie bez stosowania Nikotynowej Terapii Zastępczej. Jeżeli to się nie powiedzie, lekarz może zalecić NTZ aby wspomóc próbę rzucenia palenia.

Palenie podczas ciąży stwarza ryzyko dla dziecka. Może powodować niewłaściwy rozwój przed porodem, przedwczesny poród lub urodzenie martwego dziecka. Rzucenie palenia jest najlepszym sposobem poprawy stanu zdrowia zarówno palącej ciężarnej jak i jej dziecka. Im wcześniej pacjentka przestanie palić, tym lepiej.

Decyzję o zastosowaniu NTZ należy podjąć na najwcześniejszym możliwym etapie ciąży. Celem jest stosowanie NTZ przez maksymalnie 2-3 miesiące.

Palenie papierosów podczas karmienia piersią może powodować problemy z oddychaniem oraz inne zaburzenia u noworodków i dzieci. Jeśli pacjentka musi zastosować NTZ, ilość nikotyny, jaka może dostać się do organizmu dziecka jest mniejsza i mniej szkodliwa niż ta wdychana wraz z dymem papierosowym (bierne palenie). Najlepiej karmić piersią przed samym zastosowaniem produktu - dziecko otrzyma najmniejszą możliwą ilość nikotyny.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, pacjent powinien być świadom, iż rzucanie palenia może powodować zmiany zachowania, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nicotine Perrigo

Każda tabletka zawiera 15 mg sodu, a maksymalna dobowa dawka (15 tabletek) zawiera 225 mg sodu. Należy wziąć to pod uwagę, jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową.

Lek zawiera aspartam (E951), który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Tabletki nie zawierają cukru.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NICOTINE PERRIGO

Ważne: Lek Nicotine Perrigo, tabletki do ssania 4 mg jest przeznaczony dla palaczy, którzy wypalają pierwszego papierosa przed upływem 30 minut po przebudzeniu.

Lek Nicotine Perrigo, tabletki do ssania 2 mg jest przeznaczony dla palaczy, którzy wypalają pierwszego papierosa po upływie przynajmniej 30 minut po przebudzeniu.

Lek Nicotine Perrigo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące stosowania, należy skonsultować się z farmaceutą.

Produkt przeznaczony jest do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej. Oznacza to, iż nikotyna z tabletek uwalniana jest powoli do jamy ustnej, skąd wchłaniana jest do organizmu.

We wszystkich przypadkach jedną tabletkę umieścić w jamie ustnej i od czasu do czasu należy ją przemieszczać z jednej strony jamy ustnej na drugą, dopóki całkowicie się nie rozpuści. Powinno to potrwać około 20-30 minut. Tabletki nie należy żuć ani połykać w całości. Nie stosować więcej niż 15 tabletek na dobę.

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat):

Zalecany schemat stosowania:

Krok 1

Tydzień od 1. do 6.

Krok 2

Tydzień od 7. do 9.

Krok 3

Tydzień od 10. do 12.

Początkowy okres terapii

Okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

Okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

1 tabletka do ssania co 1-2 godziny

1 tabletka do ssania co 2-4 godziny

1 tabletka do ssania co 4-8 godzin

Od 1. do 6. tygodnia zalecane jest stosowanie co najmniej 9 tabletek na dobę.

Po rzuceniu palenia pacjent może poczuć nagłą potrzebę zapalenia papierosa. Jeśli pojawi się potrzeba zapalenia, można ponownie zastosować tabletkę.

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat):

Lek Nicotine Perrigo może być stosowany u młodzieży jedynie pod nadzorem lekarskim.

Jeśli pacjent odczuwa potrzebę stosowania tabletek Nicotine Perrigo dłużej niż 6 miesięcy, powinien skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Należy postępować dokładnie zgodnie z instrukcją i nie stosować więcej niż 15 tabletek na dobę (24 godziny).

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Informacja: rzucenie palenia jest bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent będzie stosował tabletki oraz korzystał z pomocy farmaceuty, lekarza, trenera oraz programu wspierającego rzucanie palenia.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nicotine Perrigo

W przypadku zastosowania większej ilości tabletek na dobę niż zalecana, wystąpić mogą objawy przedawkowania nikotyny. Należy wówczas skonsultować się z lekarzem. Objawy przedawkowania obejmują ból głowy, wymioty, ból brzucha i biegunkę.

Jeśli dziecko połknie jakąkolwiek tabletkę lub jeśli ma miejsce przypadkowe przedawkowanie, należy skonsultować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, takie zdarzenie może zakończyć się zgonem. Jeśli możliwe należy pokazać lekarzowi opakowanie leku lub ulotkę.

Pominięcie zastosowania leku Nicotine Perrigo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane są podobne do tych po nikotynie z papierosów i są bardziej prawdopodobne, im więcej nikotyny zastosowano.

Samo rzucenie palenia może powodować objawy, takie jak zwroty głowy, ból głowy, zaburzenia snu, kaszel i objawy podobne do przeziębienia, depresja, drażliwość, lęk i budzenie się w nocy.

Poniższe działania niepożądane zgłaszano po wprowadzeniu produktu na rynek. Częstość występowania działań niepożądanych zidentyfikowano następująco: często: występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów, niezbyt często: występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż u 1 na 1000 pacjentów, rzadko: występujące u występujące u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż u 1 na 10000 pacjentów, bardzo rzadko: występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów), nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje alergiczne, w tym świszczący oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, wysypka i uczucie omdlenia. Jeśli wystąpią wymienione objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie tabletek i skonsultować się z lekarzem.)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często: krwawienie z dziąseł i nosa

Zaburzenia psychiczne

Często: bezsenność, niepokój, drażliwość, wzmożony apetyt

Niezbyt często: złość, nasilony niepokój, koszmary senne, uczucie głodu, zmiany nastroju, czujność

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy

Niezbyt często: uczucie oszołomienia, miejscowe drętwienie Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia (przyspieszony rytm serca)

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: zaburzeni naczyniowe, nagłe zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: zapalenie gardła

Niezbyt często: kurcz krtani, nasilenie astmy, zakażenia dolnych dróg oddechowych, kaszel, podrażnienie nosa lub gardła, zatkanie nosa

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności

Często: wymioty, niestrawność, zgaga, czkawka, podrażnienia lub owrzodzenia jamy ustnej, owrzodzenie języka, biegunka, odbijanie, wzdęcia

Niezbyt często: choroba wrzodowa, trudności w połykaniu refluks żołądkowo-przełykowy, przepuklina rozworu przełykowego, zapalenie przełyku, odbijanie, suchość w ustach i gardle, zaburzenia języka, ból zębów

Narządy zmysłów, inne zaburzenia

Niezbyt często: nieprawidłowe odczuwanie smaków, metaliczny smak w ustach, zaburzenia smaku Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: rumień, świąd, wysypka, miejscowe reakcje skórne, wzmożone pocenie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: ból szczęki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często: nocne oddawanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: efekt przedawkowania, ból, ból nóg, obrzęk nóg

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NICOTINE PERRIGO Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Nicotine Perrigo

Substancją czynną leku jest nikotyna.

Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

Jedna tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

Inne składniki leku to: mannitol, magnezu stearynian, sodu alginian, guma ksantan, potasu wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, aspartam i aromat mięty pieprzowej.

Jak wygląda lek Nicotine Perrigo i co zawiera opakowanie

Biała do kremowej, obustronnie wypukła, okrągła tabletka do ssania o zapachu mięty.

Na tabletkach do ssania 2 mg znajduje się wytłoczenie L344 po jednej stronie.

Na tabletkach do ssania 4 mg znajduje się wytłoczenie L873 po jednej stronie.

Opakowanie zawiera 36 lub 72 tabletki do ssania.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Wrafton Laboratories Limited

Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL

Wielka Brytania

Wytwórca:

Brunel Healthcare Manufacturing Limited

William Nadan Way, Swadlincote, Derbyshire, DE11 0BB

Wielka Brytania

Wrafton Laboratories Limited

Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska:

Włochy:

Holandia:

Polska:

Niemcy:


Nicotine Perrigo 2 mg Nicotine Perrigo 4 mg Nicotina Perrigo

Nicotine Wrafton 2 mg zuigtabletten Nicotine Wrafton 4 mg zuigtabletten Nicotine Perrigo

Nicotin Perrigo 2 mg Lutschtabletten, gepresst

Wielka Brytania:

Nicotin Perrigo 4 mg Lutschtabletten, gepresst Nicotine Perrigo 2 mg Lozenges Nicotine Perrigo 4 mg Lozenges

Węgry:

Nicotine APC 2 mg Nicotine APC 4 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7