+ iMeds.pl

Nicotine perrigo 2 mgUlotka Nicotine perrigo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nicotine Perrigo, 2 mg, tabletki do ssania Nicotine Perrigo, 4 mg, tabletki do ssania

Nicotinum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Nicotine Perrigo ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 6 miesiącach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nicotine Perrigo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicotine Perrigo

3.    Jak stosować lek Nicotine Perrigo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nicotine Perrigo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NICOTINE PERRIGO W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki do ssania Nicotine Perrigo pomagają w odzwyczajeniu się od palenia. Ten sposób leczenia nazywa się Nikotynową Terapią Zastępczą.

Nicotine Perrigo może zmniejszyć chęć zapalenia dostarczając do organizmu część nikotyny wcześniej wdychanej z papierosów i pomaga oprzeć się chęci zapalenia. Stosowanie leku Nicotine Perrigo nie powoduje zagrożenia dla zdrowia takiego jak palenie papierosów, ponieważ lek nie zawiera substancji smolistych ani tlenku węgla zawartych w dymie papierosowym.

Lek ten zawiera:

• nikotynę z kationitem, która podczas ssania uwalnia się powoli i jest wchłaniana przez śluzówkę jamy ustnej. Nikotyna łagodzi niektóre objawy głodu nikotynowego i nieprzyjemne objawy z odstawienia, takie jak nudności lub drażliwość, które palacze odczuwają często, kiedy rzucają palenie.

Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, tabletki należy stosować jednocześnie z programem psychologicznym wspierającym rzucenie palenia. W celu uzyskania bliższych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NICOTINE PERRIGO Kiedy nie stosować leku Nicotine Perrio

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynę lub którykolwiek ze składników leku

-    u osób niepalących

-    u dzieci w wieku poniżej 12 lat

-    jeśli pacjent jest chory na fenyloketonurię, rzadko występującą dziedziczną chorobę metaboliczną

-    jeśli u pacjenta niedawno wystąpił zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu lub ciężkie zaburzenia rytmu serca

-    jeśli u pacjenta występuje niestabilna lub nasilająca się dławica piersiowa, dławica Prinzmetala.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nicotine Perrigo:

-    jeśli u pacjenta występują problemy z sercem lub krążeniem, w tym niewydolność serca lub stabilna dławica piersiowa (uczucie dyskomforty w klatce piersiowej, które zwykle można przewidzieć)

-    jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze

-    jeśli u pacjenta występuje choroba zarostowa tętnic obwodowych - polega na zwężeniu naczyń krwionośnych poza sercem

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby i (lub) nerek

-    jeśli pacjent ma wrzody żołądka

-    jeśli pacjent ma zapalenie przełyku, część przewodu pokarmowego łącząca jamę ustną z żołądkiem

-    jeśli u pacjenta występuje niekontrolowana nadczynność tarczycy

-    jeśli pacjent jest chory na cukrzycę, ponieważ pacjenci z cukrzycą powinni częściej kontrolować stężenie cukru we krwi, ponieważ nikotyna pochodząca z palenia lub z tabletek może zmieniać stężenie cukru bardziej niż zwykle

-    jeśli u pacjenta zdiagnozowano guz chromochłonny nadnerczy

-    jeśli u pacjenta wystąpiły reakcje alergiczne (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Inne ważne informacje:

Po rzuceniu palenia metabolizm spowalnia, co może zaburzać sposób reakcji organizmu na różne leki. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Trzymając tabletkę w jamie ustnej należy powstrzymać się od jedzenia i picia. Nie należy spożywać napojów zmniejszających pH w jamie ustnej, takich jak kawa, soki i napoje bezalkoholowe, na 15 minut przed przyjęciem tabletki.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety ciężarne lub karmiące piersią powinny próbować rzucić palenie bez stosowania Nikotynowej Terapii Zastępczej. Jeżeli to się nie powiedzie, lekarz może zalecić NTZ aby wspomóc próbę rzucenia palenia.

Palenie podczas ciąży stwarza ryzyko dla dziecka. Może powodować niewłaściwy rozwój przed porodem, przedwczesny poród lub urodzenie martwego dziecka. Rzucenie palenia jest najlepszym sposobem poprawy stanu zdrowia zarówno palącej ciężarnej jak i jej dziecka. Im wcześniej pacjentka przestanie palić, tym lepiej.

Decyzję o zastosowaniu NTZ należy podjąć na najwcześniejszym możliwym etapie ciąży. Celem jest stosowanie NTZ przez maksymalnie 2-3 miesiące.

Palenie papierosów podczas karmienia piersią może powodować problemy z oddychaniem oraz inne zaburzenia u noworodków i dzieci. Jeśli pacjentka musi zastosować NTZ, ilość nikotyny, jaka może dostać się do organizmu dziecka jest mniejsza i mniej szkodliwa niż ta wdychana wraz z dymem papierosowym (bierne palenie). Najlepiej karmić piersią przed samym zastosowaniem produktu - dziecko otrzyma najmniejszą możliwą ilość nikotyny.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, pacjent powinien być świadom, iż rzucanie palenia może powodować zmiany zachowania, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nicotine Perrigo

Każda tabletka zawiera 15 mg sodu, a maksymalna dobowa dawka (15 tabletek) zawiera 225 mg sodu. Należy wziąć to pod uwagę, jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową.

Lek zawiera aspartam (E951), który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Tabletki nie zawierają cukru.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NICOTINE PERRIGO

Ważne: Lek Nicotine Perrigo, tabletki do ssania 4 mg jest przeznaczony dla palaczy, którzy wypalają pierwszego papierosa przed upływem 30 minut po przebudzeniu.

Lek Nicotine Perrigo, tabletki do ssania 2 mg jest przeznaczony dla palaczy, którzy wypalają pierwszego papierosa po upływie przynajmniej 30 minut po przebudzeniu.

Lek Nicotine Perrigo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące stosowania, należy skonsultować się z farmaceutą.

Produkt przeznaczony jest do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej. Oznacza to, iż nikotyna z tabletek uwalniana jest powoli do jamy ustnej, skąd wchłaniana jest do organizmu.

We wszystkich przypadkach jedną tabletkę umieścić w jamie ustnej i od czasu do czasu należy ją przemieszczać z jednej strony jamy ustnej na drugą, dopóki całkowicie się nie rozpuści. Powinno to potrwać około 20-30 minut. Tabletki nie należy żuć ani połykać w całości. Nie stosować więcej niż 15 tabletek na dobę.

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat):

Zalecany schemat stosowania:

Krok 1

Tydzień od 1. do 6.

Krok 2

Tydzień od 7. do 9.

Krok 3

Tydzień od 10. do 12.

Początkowy okres terapii

Okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

Okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

1 tabletka do ssania co 1-2 godziny

1 tabletka do ssania co 2-4 godziny

1 tabletka do ssania co 4-8 godzin

Od 1. do 6. tygodnia zalecane jest stosowanie co najmniej 9 tabletek na dobę.

Po rzuceniu palenia pacjent może poczuć nagłą potrzebę zapalenia papierosa. Jeśli pojawi się potrzeba zapalenia, można ponownie zastosować tabletkę.

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat):

Lek Nicotine Perrigo może być stosowany u młodzieży jedynie pod nadzorem lekarskim.

Jeśli pacjent odczuwa potrzebę stosowania tabletek Nicotine Perrigo dłużej niż 6 miesięcy, powinien skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Należy postępować dokładnie zgodnie z instrukcją i nie stosować więcej niż 15 tabletek na dobę (24 godziny).

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Informacja: rzucenie palenia jest bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent będzie stosował tabletki oraz korzystał z pomocy farmaceuty, lekarza, trenera oraz programu wspierającego rzucanie palenia.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nicotine Perrigo

W przypadku zastosowania większej ilości tabletek na dobę niż zalecana, wystąpić mogą objawy przedawkowania nikotyny. Należy wówczas skonsultować się z lekarzem. Objawy przedawkowania obejmują ból głowy, wymioty, ból brzucha i biegunkę.

Jeśli dziecko połknie jakąkolwiek tabletkę lub jeśli ma miejsce przypadkowe przedawkowanie, należy skonsultować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, takie zdarzenie może zakończyć się zgonem. Jeśli możliwe należy pokazać lekarzowi opakowanie leku lub ulotkę.

Pominięcie zastosowania leku Nicotine Perrigo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane są podobne do tych po nikotynie z papierosów i są bardziej prawdopodobne, im więcej nikotyny zastosowano.

Samo rzucenie palenia może powodować objawy, takie jak zwroty głowy, ból głowy, zaburzenia snu, kaszel i objawy podobne do przeziębienia, depresja, drażliwość, lęk i budzenie się w nocy.

Poniższe działania niepożądane zgłaszano po wprowadzeniu produktu na rynek. Częstość występowania działań niepożądanych zidentyfikowano następująco: często: występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów, niezbyt często: występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż u 1 na 1000 pacjentów, rzadko: występujące u występujące u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż u 1 na 10000 pacjentów, bardzo rzadko: występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów), nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje alergiczne, w tym świszczący oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, wysypka i uczucie omdlenia. Jeśli wystąpią wymienione objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie tabletek i skonsultować się z lekarzem.)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często: krwawienie z dziąseł i nosa

Zaburzenia psychiczne

Często: bezsenność, niepokój, drażliwość, wzmożony apetyt

Niezbyt często: złość, nasilony niepokój, koszmary senne, uczucie głodu, zmiany nastroju, czujność

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy

Niezbyt często: uczucie oszołomienia, miejscowe drętwienie Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia (przyspieszony rytm serca)

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: zaburzeni naczyniowe, nagłe zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: zapalenie gardła

Niezbyt często: kurcz krtani, nasilenie astmy, zakażenia dolnych dróg oddechowych, kaszel, podrażnienie nosa lub gardła, zatkanie nosa

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności

Często: wymioty, niestrawność, zgaga, czkawka, podrażnienia lub owrzodzenia jamy ustnej, owrzodzenie języka, biegunka, odbijanie, wzdęcia

Niezbyt często: choroba wrzodowa, trudności w połykaniu refluks żołądkowo-przełykowy, przepuklina rozworu przełykowego, zapalenie przełyku, odbijanie, suchość w ustach i gardle, zaburzenia języka, ból zębów

Narządy zmysłów, inne zaburzenia

Niezbyt często: nieprawidłowe odczuwanie smaków, metaliczny smak w ustach, zaburzenia smaku Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: rumień, świąd, wysypka, miejscowe reakcje skórne, wzmożone pocenie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: ból szczęki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często: nocne oddawanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: efekt przedawkowania, ból, ból nóg, obrzęk nóg

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NICOTINE PERRIGO Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Nicotine Perrigo

Substancją czynną leku jest nikotyna.

Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

Jedna tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

Inne składniki leku to: mannitol, magnezu stearynian, sodu alginian, guma ksantan, potasu wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, aspartam i aromat mięty pieprzowej.

Jak wygląda lek Nicotine Perrigo i co zawiera opakowanie

Biała do kremowej, obustronnie wypukła, okrągła tabletka do ssania o zapachu mięty.

Na tabletkach do ssania 2 mg znajduje się wytłoczenie L344 po jednej stronie.

Na tabletkach do ssania 4 mg znajduje się wytłoczenie L873 po jednej stronie.

Opakowanie zawiera 36 lub 72 tabletki do ssania.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Wrafton Laboratories Limited

Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL

Wielka Brytania

Wytwórca:

Brunei Healthcare Manufacturing Limited

William Nadan Way, Swadlincote, Derbyshire, DE11 0BB

Wielka Brytania

Wrafton Laboratories Limited

Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska:

Włochy:

Holandia:

Polska:

Niemcy:


Nicotine Perrigo 2 mg Nicotine Perrigo 4 mg Nicotina Perrigo

Nicotine Wrafton 2 mg zuigtabletten Nicotine Wrafton 4 mg zuigtabletten Nicotine Perrigo

Nicotin Perrigo 2 mg Lutschtabletten, gepresst

Wielka Brytania:

Nicotin Perrigo 4 mg Lutschtabletten, gepresst Nicotine Perrigo 2 mg Lozenges Nicotine Perrigo 4 mg Lozenges

Węgry:

Nicotine APC 2 mg Nicotine APC 4 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Nicotine Perrigo

Charakterystyka Nicotine perrigo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nicotine Perrigo, 2 mg, tabletki do ssania

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (co stanowi 13,33 mg nikotyny z kationitem). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do ssania

Biała do kremowej, obustronnie wypukła, okrągła tabletka, z wytłoczonym oznaczeniem „L344”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt Nicotine Perrigo wskazany jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Końcowym celem terapii jest całkowite odstawienie wyrobów tytoniowych.

Produkt Nicotine Perrigo należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucanie palenia.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat):

Pacjenci powinni podjąć wszelkie działania aby podczas terapii produktem Nicotine Perrigo całkowicie zaprzestać palenia tytoniu.

Zalecany schemat stosowania:

Krok 1

Tydzień od 1. do 6.

Krok 2

Tydzień od 7. do 9.

Krok 3

Tydzień od 10. do 12.

Początkowy okres terapii

Okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

Okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

1 tabletka do ssania co 1-2 godziny

1 tabletka do ssania co 2-4 godziny

1 tabletka do ssania co 4-8 godzin

Od 1. do 6. tygodnia zalecane jest stosowanie co najmniej 9 tabletek na dobę. Nie należy stosować więcej niż 15 tabletek na dobę.

Aby wspomóc odstawienie palenia po 12 tygodniach, można stosować 1-2 tabletki na dobę tylko w momencie wystąpienia silnej potrzeby palenia.

Produktu nie należy stosować dłużej niż przez 6 miesięcy. Jeśli pacjent nadal odczuwa potrzebę leczenia, konieczna jest konsultacja lekarska.

Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one pomóc zakończyć terapię sukcesem.

Dzieci i młodzież

Nicotine Perrigo może być stosowany u młodzieży (12-17 lat) jedynie po zaleceniu przez lekarza.

Nicotine Perrigo jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat w leczeniu uzależnienia od nikotyny (patrz punkt 4.3).

Sposób zastosowania

Nicotine Perrigo wskazany jest dla palaczy, którzy wypalają pierwszego papierosa po upływie przynajmniej 30 minut po przebudzeniu.

Jedną tabletkę umieścić w jamie ustnej i pozostawić do rozpuszczenia. Od czasu do czasu należy ją przemieszczać z jednej strony jamy ustnej na drugą, dopóki całkowicie się nie rozpuści (około 20-30 minut). Tabletki nie należy żuć ani połykać w całości.

Trzymając tabletkę w jamie ustnej nie należy jeść ani pić. Napoje zmniejszające pH w jamie ustnej, takie jak kawa, soki i napoje bezalkoholowe, mogą zmniejszać wchłanianie nikotyny z jamy ustnej. Aby uzyskać maksymalny poziom wchłaniania nikotyny, nie należy spożywać wymienionych napojów na 15 minut przed przyjęciem tabletki.

4.3.    Przeciwwskazania

Produkt Nicotine Perrigo jest przeciwwskazany:

•    w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną (nikotynę) lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

•    u dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz

•    u osób niepalących;

•    u osób chorych na fenyloketonurię;

•    u osób z niestabilną lub nasilającą się dławicą piersiową, dławicą Prinzmetala lub ciężkimi zaburzeniami rytmu serca;

•    u osób po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego lub incydencie naczyniowo-mózgowym.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dobrze znane niebezpieczeństwo związane z kontynuowaniem palenia przewyższa ryzyko związane ze stosowaniem Nikotynowej Terapii Zastępczej, pod praktycznie każdym względem.

Produkt Nicotine Perrigo można stosować jedynie po konsultacji z lekarzem: u pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi (również u pacjentów niehospitalizowanych), z niekontrolowanym nadciśnieniem, z cukrzycą insulinozależną.

Cukrzyca: pacjentom z cukrzycą należy zalecić częstsze kontrole stężenia glukozy we krwi podczas rozpoczynania NTZ, ponieważ katecholaminy uwalniane przez nikotynę mogą zaburzać metabolizm węglowodanów.

Reakcje alergiczne: Podatność na obrzęk naczynioruchowy i pokrzywkę

U pacjentów z następującymi schorzeniami lekarz powinien ocenić stosunek korzyści do ryzyka:

Zaburzenia czynności nerek i wątroby: należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością wątroby i(lub) ciężką niewydolnością nerek, ponieważ klirens nikotyny lub jej metabolitów może być zmniejszony, co może powodować nasilenie działań niepożądanych

Guz chromochłonny i niekontrolowana nadczynność tarczycy: należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z niekontrolowaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym, ponieważ nikotyna powoduje uwalnianie katecholamin.

Choroby układu pokarmowego: połknięcie nikotyny może nasilić objawy u pacjentów z zapaleniem przełyku, chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, dlatego też NTZ należy stosować z zachowaniem ostrożności. Zgłaszano przypadki wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej.

Niebezpieczeństwo u małych dzieci: dawki nikotyny tolerowane u palących dorosłych lub młodzieży mogą powodować u małych dzieci ostre zatrucie, które może spowodować zgon. Produktów zawierających nikotynę nie należy pozostawiać w miejscach, gdzie mogą być nieprawidłowo użyte lub połknięte przez dzieci.

Rzucenie palenia: wielopierścieniowe aromatyczne węglowodory zawarte w dymie papierosowym pobudzają metabolizm leków katalizowanych przez CYP 1A2 (i prawdopodobnie przez CYP 1A1). Kiedy palacz przestaje palić, może to powodować wolniejszy metabolizm, a w konsekwencji zwiększenie stężenia tych leków we krwi.

Przeniesione uzależnienie: przeniesione uzależnienie występuje rzadko i jest zarówno mniej szkodliwe jak i łatwiejsze do pokonania niż uzależnienie od nikotyny u osoby palącej.

Fenyloketonuria: Tabletki do ssania Nicotine Perrigo nie zawierają cukru lecz zawierają aspartam ulegający przemianie do fenyloalaniny, dlatego produkt jest przeciwwskazany u osób chorych na fenyloketonurię.

Zawartość sodu: jedna tabletka zawiera 15 mg sodu. Należy wziąć to pod uwagę u osób stosujących dietę ubogosodową.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie ustalono jednoznacznie klinicznie znaczących interakcji pomiędzy NTZ a innymi lekami. Jednakże nikotyna może nasilać działanie hemodynamiczne adenozyny.

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono jedynie u dorosłych.

4.6. Ciąża i laktacja Ciąża

Palenie podczas ciąży wiąże się z ryzykiem m.in. opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego, przedwczesnego porodu lub urodzenia martwego dziecka. Rzucenie palenia jest jedynym, najbardziej skutecznym sposobem interwencji w celu poprawy stanu zdrowia zarówno palącej ciężarnej jak i jej dziecka. Im wcześniej pacjentka przestanie palić, tym lepiej. Najlepiej, jeśli pacjentka w ciąży odstawi palenie bez stosowania NTZ. Jednakże, kobietom nie potrafiącym rzucić palenia samodzielnie, lekarz może zalecić NTZ, aby wspomóc próbę rzucenia palenia. Ryzyko dla płodu zastosowania NTZ jest mniejsze niż oczekiwane podczas palenia, ze względu na mniejsze maksymalne stężenie nikotyny w osoczu i brak dodatkowej ekspozycji na wielopierścieniowe węglowodory i tlenek węgla.

Jako, że nikotyna przenika do organizmu płodu zaburzając odruchy oddychania i wywiera zależny od dawki wpływ na krążenie łożyskowo - płodowe, decyzję o zastosowaniu NTZ należy podjąć na najwcześniejszym możliwym etapie ciąży. Celem jest stosowanie NTZ przez maksymalnie 2-3 miesiące.

Przerywany sposób dawkowania może być zalecany, jako że taki sposób stosowania dostarcza mniejsze dobowe dawki nikotyny niż plastry. Jednakże, plastry mogą być zalecane, jeśli u kobiety w czasie ciąży występują nudności.

Karmienie piersią

Nikotyna pochodząca z palenia oraz z NTZ przenika do mleka kobiecego. Jednakże, ilość nikotyny, na której działanie narażone są noworodki, pochodząca z NTZ jest relatywnie mała i mniej niebezpieczna niż nikotyny pochodzącej od palących, na której działanie noworodki również są narażone (bierne palenie). Najlepiej, jeśli pacjentka w ciąży odstawi palenie bez stosowania NTZ. Jednakże, kobietom nie potrafiącym rzucić palenia samodzielnie, lekarz może zalecić NTZ aby wspomóc próbę rzucenia palenia. Stosowanie przerywanego sposobu dawkowania NTZ, w porównaniu z plastrami, może minimalizować ilość nikotyny w mleku, jako, że czas między zastosowaniem NTZ i karmieniem piersią, może być tak długi, jak to możliwe. Kobiety powinny starać się karmić piersią przed samym zastosowaniem produktu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Nicotine Perrigo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

NTZ może powodować działania niepożądane podobne do tych związanych ze stosowaniem nikotyny w inny sposób, włączając palenie. Objawy te mogą być związane z farmakologicznym oddziaływaniem nikotyny, które jest zależne od dawki. Przy stosowaniu zalecanych dawek produktu Nicotine Perrigo nie obserwowano ciężkich działań niepożądanych. Nadmierne zastosowanie leku u osób nie mających w zwyczaju wdychania dymu papierosowego, może prowadzić do nudności, omdleń lub bólu głowy.

Niektóre ze zgłoszonych objawów, takie jak: depresja, drażliwość, niepokój i bezsenność mogą być związane z objawami z odstawienia w związku z rzuceniem palenia tytoniu. Osoby zaprzestające palenia w jakikolwiek sposób mogą spodziewać się wystąpienia dolegliwości, takich jak ból głowy, zawroty głowy, nasilony kaszel lub przeziębienie.

Przypadki działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leku w porównaniu z grupą przyjmującą placebo w badaniu kontrolnym.

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko <1/10 000: reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często >1/1000; <1/100: krwawienie z dziąseł i nosa Zaburzenia psychiczne

Często >1/100; <1/10: bezsenność, niepokój, drażliwość, wzmożony apetyt

Niezbyt często >1/1000; <1/100: złość, nasilony niepokój, koszmary senne, uczucie głodu, zmiany

nastroju, czujność

Zaburzenia układu nerwowego Często >1/100; <1/10: ból głowy

Niezbyt często >1/1000; <1/100: uczucie oszołomienia, miejscowe odrętwienie Zaburzenia serca

Niezbyt często >1/1000; <1/100: wzmożone kołatanie serca, kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często >1/1000; <1/100: zaburzeni naczyniowe, zaczerwienienie twarzy, zaczerwienienie skóry

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często >1/100; <1/10: zapalenie gardła

Niezbyt często >1/1000; <1/100: kurcz krtani, nasilenie astmy, zakażenia dolnych dróg oddechowych, kaszel, podrażnienie nosa lub gardła, zatkanie nosa

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często >1/10: nudności

Często >1/100; <1/10: wymioty, niestrawność, zgaga, czkawka, podrażnienia lub owrzodzenia jamy ustnej, owrzodzenie języka, biegunka, odbijanie, wzdęcia

Niezbyt często >1/1000; <1/100: choroba wrzodowa, zaburzenia połykania, nasilona niestrawność, refluks żołądkowo - przełykowy, przepuklina rozworu przełykowego, zapalenie przełyku, odbijanie się, owrzodzenie błony śluzowej policzków, suchość w ustach i gardle, zaburzenia języka, ból zębów

Narządy zmysłów, inne zaburzenia

Niezbyt często >1/1000; <1/100: nieprawidłowe odczuwanie smaków, metaliczny smak w ustach, zaburzenia smaku

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często >1/1000; <1/100: rumień, świąd, wysypka, miejscowe reakcje skórne, wzmożone pocenie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często >1/1000; <1/100: ból szczęki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często >1/1000; <1/100: nocne oddawanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często >1/1000; <1/100: efekt przedawkowania, ból, ból nóg, obrzęk nóg

4.9. Przedawkowanie

Objawy: Minimalna dawka śmiertelna nikotyny u osób niepalących ustalono na poziomie 40-60 mg. Objawy ostrego zatrucia nikotyny to nudności, nadmierne ślinienie, ból brzucha, biegunka, nadmierne pocenie, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. W ekstremalnych przypadkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie, szybkie, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść krążeniowa i uogólnione drgawki.

Postępowanie po przedawkowaniu: Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny, pacjent powinien być leczony objawowo. Jeżeli będzie to konieczne, należy zastosować wentylację mechaniczną z użyciem tlenu. Węgiel aktywowany zmniejsza żołądkowo-jelitowe wchłanianie nikotyny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: N07B A01: lek stosowany w uzależnieniu od nikotyny.

Nikotyna jest agonistą receptorów nikotynowych obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego i ma wyraźny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i układ sercowo-naczyniowy. Przyjmowana w postaci wyrobów tytoniowych powoduje uzależnienie i objawy z odstawienia po rzuceniu palenia. Objawy związane z odstawieniem obejmują: silne odczucie potrzeby palenia, obniżenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustrację lub złość, niepokój, trudności w koncentracji, niepokój ruchowy i wzmożony apetyt lub zwiększenie masy ciała. Tabletki do ssania zastępują część nikotyny dostarczanej przez tytoń i pomagają zmniejszyć nasilenie objawów z odstawienia, związanych z rzucaniem palenia tytoniu.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Tabletki do ssania Nicotine Perrigo całkowicie rozpuszczają się w jamie ustnej i cała dawka zawartej w nich nikotyny może ulec wchłonięciu przez błonę śluzową policzków lub połknięciu. Całkowite rozpuszczenie tabletki Nicotine Perrigo następuje przeważnie po 20-30 minutach. Maksymalne stężenie nikotyny w osoczu krwi po przyjęciu pojedynczej dawki wynosi około 4,4 ng/ml. W przypadku przyjmowania tabletek co 1,5 godziny, stężenie maksymalne w stanie stacjonarnym i stężenie między kolejnymi podaniami wynoszą odpowiednio 12,7 i 9,4 ng/ml. Zażycie tabletek do ssania Nicotine Perrigo niezgodnie ze sposobem dawkowanie (żucie tabletki, trzymanie tabletki w jamie ustnej i następnie jej połknięcie, żucie i natychmiastowe połknięcie) nie powoduje szybszego lub większego wchłaniania, lecz znacząca ilość nikotyny (80-93%) również zostaje wchłonięta.

Nikotyna wiąże się z białkami osocza w małym stopniu (4,9% - 20%) dlatego objętość dystrybucji (2,5 l/kg mc.) jest duża. Dystrybucja nikotyny do tkanek zależy od pH; największe stężenia nikotyny stwierdzono w mózgu, żołądku, nerkach i wątrobie.

Nikotyna podlega intensywnym przemianom do licznych metabolitów, a wszystkie z nich są mniej aktywne niż związek macierzysty. Metabolizm nikotyny przede wszystkim dokonuje się w wątrobie lecz również w płucach i nerkach. Nikotyna jest metabolizowana głównie do kotyniny oraz do N’-tlenku nikotyny. Kotynina ma okres półtrwania 15-20 godzin i jej stężenia we krwi są dziesięciokrotnie większe niż stężenia nikotyny. Kotynina jest następnie utleniana do trans-3’-hydroksykotyniny, która jest metabolitem nikotyny najobficiej występującym w moczu. Zarówno nikotyna jak i kotynina ulegają sprzężeniu z kwasem glukuronowym.

Okres półtrwania w fazie eliminacji nikotyny z ustroju wynosi około 2 godziny (od 1 do 4 godzin). Całkowity klirens nikotyny wynosi od 62 do 89 l/godzinę. Klirens nienerkowy dla nikotyny oceniany jest na około 75% klirensu całkowitego. Nikotyna i jej metabolity są wydalane prawie wyłącznie z moczem. Wydalanie nie zmienionej nikotyny przez nerki zależy w dużym stopniu od pH moczu, przy czym jest ono większe w warunkach kwaśnego pH.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ogólna toksyczność nikotyny jest dobrze znana i została uwzględniona w zalecanym dawkowaniu. W odpowiednich stężeniach nie stwierdzono właściwości mutagennych nikotyny. Wyniki badań dotyczących rakotwórczości nie wykazują żadnego jednoznacznego dowodu na rakotwórcze działanie nikotyny. W badaniach na ciężarnych zwierzętach, wykazano toksyczny wpływ nikotyny na przebieg ciąży i wynikającą z tego średnią toksyczność nikotyny na płód. Skutki dodatkowe obejmowały opóźnienie wzrostu przed - i poporodowego oraz opóźnienia i zmiany w poporodowym rozwoju ośrodkowego układu nerwowego.

Objawy te stwierdzono jedynie po narażeniu na nikotynę w dawkach większych niż zalecane według schematu dawkowania tabletek do ssania Nicotine Perrigo. Nie określono wpływu nikotyny na płodność.

Porównując ekspozycję układową niezbędną do wywołania takich działań niepożądanych w badaniach przedklinicznych z ekspozycją występującą po zalecanym zastosowaniu produktu

Nicotine Perrigo wykazano, iż potencjalne ryzyko jest małe i przewyższone poprzez możliwe do zaobserwowania korzyści wynikające ze stosowania nikotyny w rzucaniu palenia. Jednakże, produkt Nicotine Perrigo może być stosowany u kobiet ciężarnych na zalecenie lekarza i tylko jeśli inne metody leczenia zawiodły.

Ocena ryzyka dla środowiska

Intencją aplikanta nie jest zwiększenie ogólnego zastosowania tej substancji, jako wynik tego wniosku, ponieważ produkt nie będzie wprowadzany na rynek z żadnym nowym wskazaniem.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Magnezu stearynian Sodu alginian Guma ksantan Potasu wodorowęglan Sodu węglan bezwodny Aspartam

Aromat mięty pieprzowej

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata dla blistrów Aclar/PVC/Aluminium 21 miesięcy dla blistrów PVC/COC/PVDC/Aluminium

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczysty bezbarwny laminat zawierający: 76 mikronów UltRx3000 ACLAR/klej/254 mikrony blister PVC zawierający 20 mikronów folii aluminiowej pokrytych lakierem termozgrzewalnym.

Przezroczysty bezbarwny laminat zawierający: 60 mikronów PVC/240 mikronów COC (Cyclic Olefin Copolymer) / 90 gsm blister PVdC zawierający 20 mikronów folii aluminiowej pokrytych lakierem termozgrzewalnym.

Opakowanie zawiera 36 lub 72 tabletki do ssania w tekturowym pudełku.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wrafton Laboratories Limited

Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL

Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Nicotine Perrigo