Imeds.pl

Nifuroksazyd Hasco 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek len jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Nifuroksazyd HASC.O ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nie ustąjną po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem._


NIFUROKSAZYD HASCO

(Nifuroxazidum)

100 mg, tabletki powlekane

Skład

100 mg


1 tabletka powlekana zawiera: Substancje czynne Nifuroksazyd (Nifuroxazidum)

Substancje pomocnicze

Skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian. Skład otoczki (Opadry II HP 85F22064 Yellow): alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, lak aluminiowy żółcieni chinolinowej El04, talk, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa El 10, lak aluminiowy indygokarminy El32.

Dostępne opakowanie

1 opakowanie leku zawiera 24 tabletki powlekane (1 blister) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

3.    Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

tnenl i 'Ollcyk! tekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15


5.    Przechowywanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Lek działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Strepłococcus oraz drobnoustroje Gram-ujemne {Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia). Nie działa na bakterie z rodzaju Proteus, Pseudomonas, Providentia. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego.

Lek działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

Wskazania

Lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane stosuje się w ostrej lub przewlekłej biegunce w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

2.    Zanim zastosuje się lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Nie należy stosować leku, jeśli występuje nadwrażliwość na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.

Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

Stosowanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane u dzieci Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Departament i olityki Lekowej i Farmacji 00-352 Warszawa ul. Miodowa 15

Lek uważany jest za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych będących w ruchu.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję objawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha.

3. Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przedawkowania nifuroksazydu, należy spowodować wymioty i zgłosić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Należy przyjąć ją tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane może powodować działania niepożądane.

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

5. Przechowywanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

MINI

DepaiU


> ZDROWIA

ikowej: Farmarj' szawa


"TEKSTW

men! i-oiiiyki l 00-952 Wa

ul. Miodowa 1ft

Nie należy stosować leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel. (071) 352 95 22

Dział Informacji o Leku tel. (022) 742 00 22

Data opracowania ulotki

MINiST ERSTWO ZDROWIA Departament r olilyki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa

"| Mindpw-' 1S 2008 -07. j

strona 4/4