Imeds.pl

Nilogrin 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same._


Nilogrin

(Nicergolinum)

10 mg tabletki powlekane Nilogrin

(Nicergolinum)

30 mg tabletki powlekane

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną: nicergolinę 10 mg lub 30 mg

oraz substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, wapnia wodorofosforan bezwodny, alkohol poliwinylowy, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza E 15, hypromeloza E 5, makrogol 8000, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171).

Opakowanie:

Nilogrin 10 mg tabletki powlekane: 30,50, 60, 90 lub 120 sztuk Nilogrin 30 mg tabletki powlekane: 30 sztuk

Podmiot odpowiedzialny

LOGO Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nilogrin i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Nilogrin

3.    Jak stosować lek Nilogrin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Nilogrin

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Nilogrin i w jakim celu się go stosuje

Nilogrin zawiera jako substancję czynną nicergolinę - syntetyczną pochodną alkaloidów sporyszu o wielokierunkowym działaniu na metabolizm mózgu oraz krążenie mózgowe i obwodowe.

Wskazania do stosowania:

-    ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia mózgowego oraz zaburzenia metabolizmu mózgu spowodowane miażdżycą tętnic, zakrzepami, zatorami lub atakami przemijającego niedokrwienia mózgu (np. zaburzenia poznawcze, upośledzenie pamięci oraz koncentracji charakterystyczne dla łagodnej oraz umiarkowanej demencji starczej, bóle głowy).

-    ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia obwodowego na tle organicznym i czynnościowym w naczyniach obwodowych spowodowane chorobami kończyn (np. arteriopatia kończyn, choroba Burgera i Raynauda).

-    migreny i bóle głowy pochodzenia naczynioruchowego.

-    ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w naczyniach krwionośnych siatkówki i naczyniówki, naczyniowe retinopatie, nawrotowe skurcze tętnicy wewnętrznej siatkówki.

-    ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w uchu wewnętrznym (zawroty głowy, szumy uszne, skurcze, zakrzepy i zatory naczyń tętniczych).

2.    Zanim zastosuje się lek Nilogrin

Nie należy stosować leku Nilogrin, jeśli występują:

Nadwrażliwość na nicergolinę lub którykolwiek inny składnik leku.

Ostry krwotok mózgowy.

Niedociśnienie tętnicze lub skłonność do ortostatycznych (związanych z postawą stojącą) spadków ciśnienia krwi.

Ciąża i karmienie piersią.

Świeży zawał mięśnia sercowego.

Ciężka bradykardia (wolne bicie serca).

Jednoczesne stosowanie leków P-adrenomimetycznych (np. adrenalina).

Zachować szczególną ostrożność stosując Nilogrin:

Nicergolina może zwiększać działanie stosowanych jednocześnie leków przeciw nadciśnieniu. Pacjenci przyjmujący takie leki powinni zachować ostrożność w początkowym okresie stosowania nicergoliny, ponieważ może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, skazą moczanową w wywiadzie oraz leczonych lekami mogącymi wpływać na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego.

Ponieważ nicergolina zmniejsza agregację płytek oraz lepkość krwi i może zwiększać działanie leków przeciwpłytkowych oraz przeciwzakrzepowych, pacjenci przyjmujący jednocześnie takie leki powinni zachować szczególną ostrożność.

Ze względu na możliwość zwiększenia działań niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy, podczas leczenia niergoliną nie należy spożywać alkoholu.

Jeżeli w trakcie stosowania leku Nilogrin wystąpią jakiekolwiek inne niepokojące objawy lek należy odstawić i porozumieć się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Nilogrin z jedzeniem i piciem:

Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:

Stosowanie leku Nilogrin u dzieci:

Leku nie należy stosować u dzieci.

Stosowanie leku Nilogrin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

U pacjentów z niewydolnością nerek (kreatynina w osoczu powyżej 2 mg/dl) dawki leku powinny być zmniejszone.

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Stosowanie leku Nilogrin u pacjentów w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Ponieważ nicergolina może wywoływać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. senność i zawroty głowy), nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać niebezpiecznych urządzeń, jeśli występują takie objawy.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nicergolina może zwiększać działanie leków przeciw nadciśnieniu, leków przeciwpłytkowych (np. kwas acetylosalicylowy) i przeciwzakrzepowych.

Alkohol może zwiększać działanie niepożądane nicergoliny na ośrodkowy układ nerwowy.

3. Jak stosować lek Nilogrin

Lek Nilogrin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dorośli:

Dawkę ustala się indywidualnie, w zależności od reakcji na leczenie.

Dawki dobowe nicergoliny wynoszą od 10 do 60 mg. Najczęściej podaje się 30 mg na dobę (3 razy po 1 tabletce 10 mg) lub 60 mg na dobę (2 razy po 1 tabletce 30 mg).

U pacjentów wrażliwych, u których nicergolina powoduje trudności w zasypianiu lub bezsenność, zaleca się podawanie w dwóch dawkach dobowych, rezygnując z dawki wieczornej przyjmowanej przed udaniem się na spoczynek. U pacjentów wymagających podawania nicergoliny raz na dobę, całą dawkę leku należy podawać rano.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Nilogrin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Wprzypadku zażycia większej dawki leku Nilogrin niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Po przyjęciu dużych dawek nicergoliny może wystąpić zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, nie wymagające na ogół żadnego specjalnego leczenia, poza ułożeniem pacjenta w pozycji poziomej. W ciężkich przypadkach konieczne może być zastosowanie leków podwyższających ciśnienie krwi oraz monitorowanie ciśnienia i innych czynności życiowych. W celu usunięcia z przewodu pokarmowego niewchłoniętej nicergoliny lekarz może wykonać płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany.

Wprzypadku pominięcia dawki leku Nilogrin:

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe.

Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy ją przyjąć o normalnej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nilogrin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nicergolina jest na ogół dobrze tolerowana; większość działań niepożądanych ma niewielkie nasilenie i przemijający charakter, zazwyczaj nie powodując konieczności przerywania leczenia. Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane nicergoliny zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Zaburzenia serca, zaburzenia naczyniowe Niedociśnienie, bradykardia (rzadkoskurcz).

Zaburzenia układu nerwowego

Nadmierna potliwość, zaburzenia snu, omdlenia, pobudzenie, senność, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, uderzenia gorąca (uczucie gorąca i zaczerwienienie twarzy), zwiększenie apetytu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, nadkwaśność treści żołądka, zgaga.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niemożność osiągnięcia ejakulacji (objaw taki jest znanym działaniem niepożądanym leków a-adrenolitycznych).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zmiany w opłucnej i w płucach. Objawy ustępują zwykle po upływie kilku miesięcy od

odstawienia pochodnej ergoliny.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rumień, pokrzywka.

Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Złe samopoczucie.

U niektórych osób w czasie stosowania preparatu Nilogrin mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce należy zasięgnąć porady lekarza.

5.    Przechowywanie leku Nilogrin

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nilogrin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze do 25 °C.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5; 95-200 Pabianice

Telefon: (0-42) 225-05-55

Data opracowania ulotki:

6