+ iMeds.pl

Nilogrin 10 mgUlotka Nilogrin

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same._


Nilogrin

(Nicergolinum)

10 mg tabletki powlekane Nilogrin

(Nicergolinum)

30 mg tabletki powlekane

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną: nicergolinę 10 mg lub 30 mg

oraz substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, wapnia wodorofosforan bezwodny, alkohol poliwinylowy, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza E 15, hypromeloza E 5, makrogol 8000, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171).

Opakowanie:

Nilogrin 10 mg tabletki powlekane: 30,50, 60, 90 lub 120 sztuk Nilogrin 30 mg tabletki powlekane: 30 sztuk

Podmiot odpowiedzialny

LOGO Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nilogrin i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Nilogrin

3.    Jak stosować lek Nilogrin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Nilogrin

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Nilogrin i w jakim celu się go stosuje

Nilogrin zawiera jako substancję czynną nicergolinę - syntetyczną pochodną alkaloidów sporyszu o wielokierunkowym działaniu na metabolizm mózgu oraz krążenie mózgowe i obwodowe.

Wskazania do stosowania:

-    ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia mózgowego oraz zaburzenia metabolizmu mózgu spowodowane miażdżycą tętnic, zakrzepami, zatorami lub atakami przemijającego niedokrwienia mózgu (np. zaburzenia poznawcze, upośledzenie pamięci oraz koncentracji charakterystyczne dla łagodnej oraz umiarkowanej demencji starczej, bóle głowy).

-    ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia obwodowego na tle organicznym i czynnościowym w naczyniach obwodowych spowodowane chorobami kończyn (np. arteriopatia kończyn, choroba Burgera i Raynauda).

-    migreny i bóle głowy pochodzenia naczynioruchowego.

-    ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w naczyniach krwionośnych siatkówki i naczyniówki, naczyniowe retinopatie, nawrotowe skurcze tętnicy wewnętrznej siatkówki.

-    ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w uchu wewnętrznym (zawroty głowy, szumy uszne, skurcze, zakrzepy i zatory naczyń tętniczych).

2.    Zanim zastosuje się lek Nilogrin

Nie należy stosować leku Nilogrin, jeśli występują:

Nadwrażliwość na nicergolinę lub którykolwiek inny składnik leku.

Ostry krwotok mózgowy.

Niedociśnienie tętnicze lub skłonność do ortostatycznych (związanych z postawą stojącą) spadków ciśnienia krwi.

Ciąża i karmienie piersią.

Świeży zawał mięśnia sercowego.

Ciężka bradykardia (wolne bicie serca).

Jednoczesne stosowanie leków P-adrenomimetycznych (np. adrenalina).

Zachować szczególną ostrożność stosując Nilogrin:

Nicergolina może zwiększać działanie stosowanych jednocześnie leków przeciw nadciśnieniu. Pacjenci przyjmujący takie leki powinni zachować ostrożność w początkowym okresie stosowania nicergoliny, ponieważ może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, skazą moczanową w wywiadzie oraz leczonych lekami mogącymi wpływać na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego.

Ponieważ nicergolina zmniejsza agregację płytek oraz lepkość krwi i może zwiększać działanie leków przeciwpłytkowych oraz przeciwzakrzepowych, pacjenci przyjmujący jednocześnie takie leki powinni zachować szczególną ostrożność.

Ze względu na możliwość zwiększenia działań niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy, podczas leczenia niergoliną nie należy spożywać alkoholu.

Jeżeli w trakcie stosowania leku Nilogrin wystąpią jakiekolwiek inne niepokojące objawy lek należy odstawić i porozumieć się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Nilogrin z jedzeniem i piciem:

Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:

Stosowanie leku Nilogrin u dzieci:

Leku nie należy stosować u dzieci.

Stosowanie leku Nilogrin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

U pacjentów z niewydolnością nerek (kreatynina w osoczu powyżej 2 mg/dl) dawki leku powinny być zmniejszone.

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Stosowanie leku Nilogrin u pacjentów w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Ponieważ nicergolina może wywoływać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. senność i zawroty głowy), nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać niebezpiecznych urządzeń, jeśli występują takie objawy.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nicergolina może zwiększać działanie leków przeciw nadciśnieniu, leków przeciwpłytkowych (np. kwas acetylosalicylowy) i przeciwzakrzepowych.

Alkohol może zwiększać działanie niepożądane nicergoliny na ośrodkowy układ nerwowy.

3. Jak stosować lek Nilogrin

Lek Nilogrin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dorośli:

Dawkę ustala się indywidualnie, w zależności od reakcji na leczenie.

Dawki dobowe nicergoliny wynoszą od 10 do 60 mg. Najczęściej podaje się 30 mg na dobę (3 razy po 1 tabletce 10 mg) lub 60 mg na dobę (2 razy po 1 tabletce 30 mg).

U pacjentów wrażliwych, u których nicergolina powoduje trudności w zasypianiu lub bezsenność, zaleca się podawanie w dwóch dawkach dobowych, rezygnując z dawki wieczornej przyjmowanej przed udaniem się na spoczynek. U pacjentów wymagających podawania nicergoliny raz na dobę, całą dawkę leku należy podawać rano.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Nilogrin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Wprzypadku zażycia większej dawki leku Nilogrin niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Po przyjęciu dużych dawek nicergoliny może wystąpić zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, nie wymagające na ogół żadnego specjalnego leczenia, poza ułożeniem pacjenta w pozycji poziomej. W ciężkich przypadkach konieczne może być zastosowanie leków podwyższających ciśnienie krwi oraz monitorowanie ciśnienia i innych czynności życiowych. W celu usunięcia z przewodu pokarmowego niewchłoniętej nicergoliny lekarz może wykonać płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany.

Wprzypadku pominięcia dawki leku Nilogrin:

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe.

Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy ją przyjąć o normalnej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nilogrin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nicergolina jest na ogół dobrze tolerowana; większość działań niepożądanych ma niewielkie nasilenie i przemijający charakter, zazwyczaj nie powodując konieczności przerywania leczenia. Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane nicergoliny zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Zaburzenia serca, zaburzenia naczyniowe Niedociśnienie, bradykardia (rzadkoskurcz).

Zaburzenia układu nerwowego

Nadmierna potliwość, zaburzenia snu, omdlenia, pobudzenie, senność, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, uderzenia gorąca (uczucie gorąca i zaczerwienienie twarzy), zwiększenie apetytu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, nadkwaśność treści żołądka, zgaga.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niemożność osiągnięcia ejakulacji (objaw taki jest znanym działaniem niepożądanym leków a-adrenolitycznych).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zmiany w opłucnej i w płucach. Objawy ustępują zwykle po upływie kilku miesięcy od

odstawienia pochodnej ergoliny.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rumień, pokrzywka.

Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Złe samopoczucie.

U niektórych osób w czasie stosowania preparatu Nilogrin mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce należy zasięgnąć porady lekarza.

5.    Przechowywanie leku Nilogrin

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nilogrin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze do 25 °C.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5; 95-200 Pabianice

Telefon: (0-42) 225-05-55

Data opracowania ulotki:

6

Nilogrin

Charakterystyka Nilogrin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nilogrin 10 mg tabletki powlekane

Nilogrin 30 mg tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 30 mg nicergoliny (Nicergolinum).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    Ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia mózgowego oraz zaburzenia metabolizmu mózgu spowodowane miażdżycą tętnic, zakrzepami, zatorami lub atakami przemijającego niedokrwienia mózgu (np. zaburzenia poznawcze, upośledzenie pamięci oraz koncentracji charakterystyczne dla łagodnej oraz umiarkowanej demencji starczej, bóle głowy).

-    Ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia obwodowego na tle organicznym i czynnościowym w naczyniach obwodowych spowodowane chorobami kończyn (np. arteriopatia kończyn, choroba Burgera i Raynauda).

-    Migreny i bóle głowy pochodzenia naczynioruchowego.

-    Ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w naczyniach krwionośnych siatkówki i naczyniówki, retinopatie naczyniowe, nawrotowe skurcze tętnicy środkowej.

-    Ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w uchu wewnętrznym (zawroty głowy, szumy uszne, skurcze, zakrzepy i zatory naczyń tętniczych).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie ustala się indywidualnie, w zależności od reakcji na leczenie. Dawki dobowe

nicergoliny wynoszą od 10 do 60 mg. Przeciętnie podaje się 30 mg na dobę (3 razy po 1

tabletce 10 mg) lub 60 mg na dobę (2 razy po 1 tabletce 30 mg). U pacjentów wrażliwych,

u których nicergolina powoduje trudności w zasypianiu lub bezsenność, zaleca się podawanie w dwóch dawkach dobowych, rezygnując z dawki wieczornej przyjmowanej przed udaniem się na spoczynek. U pacjentów wymagających podawania nicergoliny raz na dobę, całą dawkę leku należy podawać rano.

Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

Leczenie nicergoliną jest długotrwałe; co 6 miesięcy należy weryfikować celowość dalszego stosowania leku.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nicergolinę lub którykolwiek inny składnik leku.

Ostry krwotok mózgowy.

Niedociśnienie tętnicze lub skłonność do ortostatycznych spadków ciśnienia krwi.

Ciąża i karmienie piersią.

Świeży zawał mięśnia sercowego.

Ciężka bradykardia.

Jednoczesne stosowanie leków a- lub P-adrenomimetycznych.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nicergolina w dawkach terapeutycznych nie powoduje istotnych, gwałtownych zmian ciśnienia tętniczego krwi. Jednak u pacjentów z nadciśnieniem, stosowanie nicergoliny może powodować stopniowe obniżanie ciśnienia krwi. Nicergolina może nasilać efekty działania stosowanych jednocześnie leków przeciwnadciśnieniowych. Należy zachować ostrożność w okresie rozpoczynania leczenia, ponieważ może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi i konieczności zmniejszenia dawek leków przeciwnadciśnieniowych lub zmiany dotychczasowego leczenia hipotensyjnego (patrz punkt 4.5).

Podczas leczenia nicergoliną należy zachować ostrożność u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, skazą moczanową w wywiadzie oraz u pacjentów leczonych lekami mogącymi wpływać na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego. Ponieważ nicergolina zmniejsza agregację płytek oraz lepkość krwi i może nasilać działanie leków przeciwpłytkowych oraz przeciwzakrzepowych, stosowanie u pacjentów przyjmujących jednocześnie takie leki wymaga zachowania ostrożności (patrz punkt 4.5).

Ze względu na możliwość nasilania działań niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy, podczas leczenia nicergoliną nie należy spożywać alkoholu (patrz punkty 4.5, 4.8).

Dzieci

Ze względu na brak wystarczających danych o bezpieczeństwie i skuteczności, nie należy stosować leku Nilogrin u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Z uwagi na to, że z moczem wydala się około 70 do 80% przyjętej dawki nicergoliny, dawkowanie preparatu Nilogrin u pacjentów z niewydolnością nerek (kreatynina w osoczu powyżej 2 mg/dl) powinno być zmniejszone.

Pacjenci z niewydolnością wątroby Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nicergolina może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych, przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych (patrz punkt 4.4).

Alkohol może nasilać działania niepożądane nicergoliny na ośrodkowy układ nerwowy (patrz punkt 4.4).

4.6.    Ciąża lub laktacja

Stosowanie w okresie ciąży

Nie ma danych pozwalających na uznanie bezpieczeństwa stosowania nicergoliny w okresie ciąży. Stosowanie nicergoliny przez kobiety ciężarne jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Stosowanie w okresie laktacji

Ponieważ nie ustalono czy nicergolina przenika do mleka kobiecego, jej stosowanie przez kobiety karmiące piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Ponieważ nicergolina może wywoływać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. senność i zawroty głowy), należy zalecić pacjentowi ostrożność i unikanie prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu przed upewnieniem się, że leczenie nie wywołuje tych objawów (patrz punkt 4.8).

4.8. Działania niepożądane

Nicergolina jest na ogół dobrze tolerowana; większość działań niepożądanych ma niewielkie nasilenie i przemijający charakter, zazwyczaj nie powodując konieczności przerywania leczenia. Poniżej wymieniono działania niepożądane nicergoliny, według klasyfikacji układów i narządów.

Zaburzenia serca, zaburzenia naczyniowe Niedociśnienie, bradykardia.

Zaburzenia układu nerwowego

Nadmierna potliwość, zaburzenia snu, omdlenia, pobudzenie, senność, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, uderzenia gorąca (uczucie gorąca i zaczerwienienie twarzy), zwiększenie apetytu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, nadkwaśność treści żołądka, zgaga.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Opisano jeden przypadek niemożności osiągnięcia ejakulacji u pacjenta leczonego nicergoliną (objaw taki jest znanym działaniem niepożądanym leków a-adrenolitycznych).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia U 8 pacjentów przyjmujących długotrwale (od 16 miesięcy do 15 lat) pochodne ergoliny (nicergolinę, dihydroergokrystynę lub dihydroergotaminę) stwierdzono obecność zmian w opłucnej i w płucach. U wszystkich pacjentów doszło do zmniejszenia grubości opłucnej lub powstania wysięków, a u 2 pacjentów po stosowaniu dihydroergokrystyny rozwinęła się sródmiąższowa choroba płuc. Objawy ustępowały po upływie kilku miesięcy od odstawienia pochodnej ergoliny.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rumień, pokrzywka.

Opisano jeden przypadek wystąpienia liszajowatej wysypki u 65-letniej pacjentki z nadciśnieniem tętniczym. Zmiany miały rozmieszczenie liniowe, pojawiły się po upływie 4 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nicergoliną i obejmowały lewą pierś, połowę klatki piersiowej i ramię.

Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje nadwrażliwości Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Złe samopoczucie.

4.9. Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano przedawkowania nicergoliny. Po przyjęciu dużych dawek należy spodziewać się obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, nie wymagającego na ogół żadnego specjalnego leczenia poza ułożeniem pacjenta w pozycji poziomej. W ciężkich przypadkach (masywne przedawkowanie) konieczne może być zastosowanie leków podwyższających ciśnienie krwi oraz monitorowanie ciśnienia i innych czynności życiowych. W celu usunięcia z przewodu pokarmowego niewchłoniętej nicergoliny można wykonać płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany.

W badaniach prowadzonych na zwierzętach stwierdzono, że toksyczne dawki nicergoliny powodowały uspokojenie, ataksję, duszność, wytrzeszcz oczu, drgawki i utratę apetytu; do zgonów dochodziło po wystąpieniu bradykardii i drgawek toniczno-klonicznych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki rozszerzające naczynia obwodowe; alkaloidy sporyszu Kod ATC: C04AE02

Nicergolina jest półsyntetyczną pochodną alkaloidów sporyszu o działaniu zbliżonym do alkaloidów ergotoksynowych. Nicergolina wykazuje różne mechanizmy działania: blokuje receptory alfa-adrenergiczne i działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, wpływa na aktywność układu serotoninergicznego i dopaminergicznego, poprawia metabolizm energetyczny mózgu w warunkach niedokrwienia i niedotlenienia, wykazuje aktywność przeciwpłytkową i przyczynia się do poprawy zapisu EEG. Chociaż nie ustalono do końca, które z tych działań decydują o wpływie na zaburzenia krążenia mózgowego i obwodowego oraz na zaburzenia metabolizmu mózgu, jednak w badaniach klinicznych wykazano korzystne efekty stosowania nicergoliny w leczeniu objawów niewydolności naczyń mózgowych i obwodowych, a także chorób związanych z zaburzeniami metabolizmu mózgu.

Wpływ na krążenie krwi

Po dożylnym podaniu 2 mg nicergoliny 13 pacjentom z demencją na tle udaru wieloogniskowego lub przejściowego ataku niedokrwienia mózgu, stwierdzono poprawę mózgowego przepływu krwi u 7 osób, a pogorszenie u 4, co uznano za dowód działania rozszerzającego naczynia.

Wpływ na zapis EEG

Nicergolina miała korzystny wpływ na zapis EEG, objawiający się zmniejszeniem aktywności delta i teta, zwiększeniem aktywności alfa i wolnej aktywności beta oraz tendencją do zmniejszania szybkiej aktywności beta. Obserwowane zmiany wskazywały na poprawę czuwania, co jest miarą zdolności przystosowawczych ośrodkowego układu nerwowego.

W niektórych przypadkach wykazano, że zmianom tym towarzyszyła poprawa kliniczna. Wpływ na metabolizm

Badania na zwierzętach wykazały, że nicergolina może usprawniać metabolizm energetyczny upośledzony w trakcie lub po niedokrwieniu albo niedotlenieniu mózgu, poprzez hamowanie aktywności fosfodiesterazy i pobudzanie aktywności cyklazy adenylowej, co przyczynia się do zwiększania stężenia cyklicznego AMP.

Wpływ na płytki krwi

Nicergolina w warunkach in vitro jest silnym inhibitorem agregacji płytek. Hamuje wytwarzanie prostaglandyn indukowane trombiną i kolagenem, ale nie kwasem arachidonowym. Nicergolina silnie hamuje aktywność fosfolipazy, co może wynikać ze zmian w ultrastrukturze płytek, głównie depolimeryzacji mikrotubuli. Nicergolina nie zwiększa stężenia cyklicznego AMP w płytkach, a w warunkach in vitro hamuje agregację płytek indukowaną epinefryną, w czym wykazuje synergizm z prostacykliną.

Działanie adrenolityczne

Nicergolina silnie blokuje receptory alfa-adrenergiczne w cewce moczowej psa i w gruczole krokowym człowieka. Różnica z innymi lekami blokującymi receptory alfa-adrenergiczne polega na większej selektywności wobec postsynaptycznych receptorów alfai niż wobec presynaptycznych receptorów alfa2, a co za tym idzie - nie wywoływaniu tachykardii. Zakłada się, że nicergolina wykazuje natychmiastowe działanie blokujące obwodowe receptory alfa-adrenergiczne, powodujące zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, oraz ujawniające się z opóźnieniem działanie ośrodkowe, które może powodować zwolnienie akcji serca i zmniejszenie ciśnienia krwi.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Nicergolina dobrze wchłania się po podaniu doustnym (90% - 100% dawki). Maksymalne stężenie we krwi osiąga po upływie 1 do 1,5 godziny od podania. Po podawaniu 1 tabletki 30 mg jeden raz na dobę maksymalne stężenie nicergoliny w osoczu wynosiło 88 ng/ml.

Dystrybucja

Wiązanie nicergoliny z białkami osocza, wyznaczone in vitro, wynosiło 82% do 87%. Metabolizm

Metabolizm nicergoliny zachodzi we krwi i tkankach na drodze hydrolizy (przy udziale esteraz) i demetylacji, oraz w wątrobie na drodze sprzęgania z kwasem glukuronowym.

W wymienionych reakcjach szybkiemu metabolizmowi ulega co najmniej 90% wchłoniętej dawki; największy udział w procesach biotransformacji ma hydroliza, następnie demetylacja, zaś sprzęganie produktów hydrolizy nicergoliny z kwasem glukuronowym stanowi szlak metaboliczny o drugorzędnym znaczeniu. Głównym aktywnym metabolitem nicergoliny jest 10-metoksy-6-metyloergolino-8-beta-metanol (MDL), pozostałe dwa główne metabolity to 10-metoksy-1,6-dimetyloergolino-8-beta-metanol (1-MMDL) i

1-hydroksymetylo- 10-metoksy-6-metyloergolino-8-beta-metanol (1-OHMMDL). Aktywność farmakologiczna 1-MMDL i 1-OHMMDL nie została określona.

Wydalanie

Nicergolina wydala się głównie przez nerki (66% - 80%), a w niewielkim stopniu z kałem (10% - 20%). Okres półtrwania niezmienionej nicergoliny wynosi 2,5 godziny, zaś metabolitów od 12 do 17 godzin (MDL) i od 2 do 4 godzin (1-MMDL).

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne dane przedkliniczne nie mają istotnego znaczenia klinicznego, poza działaniem na płód u królików (opóźnienie wzrostu płodów i inne nieprawidłowości, zwiększenie przepływu krwi przez łożysko powodujące przyspieszenie kostnienia płodu).

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan bezwodny Alkohol poliwinylowy Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian Skład otoczki:

Hypromeloza E 15 Hypromeloza E 5

Makrogol 8000 Hydroksypropyloceluloza Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Nilogrin 10 mg tabletki powlekane

Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku

Zawartość opakowania: 30, 50, 60, 90 lub 120 tabletek

Fiolki szklane z polietylenowym korkiem w tekturowym pudełku

1 fiolka po 30 tabletek

Nilogrin 30 mg tabletki powlekane Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku 3 blistry po 10 tabletek lub fiolka szklana Fiolki szklane z polietylenowym korkiem 1 fiolka po 30 tabletek

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nilogrin 10 mg tabletki powlekane 5525 R/2326

Nilogrin 30 mg tabletki powlekane

5526

R/1709

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Nilogrin 10 mg tabletki powlekane

02.10.1993    r.

24.05.1999    r. / 90.07.2004 r. / 06.06.2005 r.

02.12.2004    r. / 23.09.2008 r.

Nilogrin 30 mg tabletki powlekane

02.10.1993    r.

24.05.1999    r. / 09.07.2004 r. / 20.05.2005 r.

02.12.2004    r. / 23.09.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Nilogrin