Imeds.pl

Nipas 32 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek Nipas jest dostępny bez recepty. Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez lekarzy stomatologów. Aby uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Nipas ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowe informacje.

NIPAS

(Acidum acetylsalicylicum )

32 mg, tabletki do zębodołu

Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 32 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 17 mg, propylu parahydroksybenzoesan 3 mg, talk.

Opakowanie: 50 tabletek

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena" ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Nipas i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Nipas

3.    Jak stosować Nipas

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Nipas

6.    Inne informacje

1.    Co to jest Nipas i w jakim celu się go stosuje

Tabletki do zębodołu Nipas mają postać białych, trójkątnych tabletek z zaokrąglonym wierzchołkiem. Substancję czynną stanowi kwas acetylosalicylowy. Lek wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i przeciwbólowe.

Nipas jest stosowany w stomatologii, w następujących wskazaniach:

-    suche zapalenie zębodołu (ASD) oraz przywierzchołkowe i rozlane zapalenie zębodołu;

-    stany po wyłuszczeniu małych zropiałych torbieli;

-    stany po dłutowaniu zębów i uszkodzeniu zębodołu po zabiegach.

2.    Zanim zastosuje się Nipas

Nie należy stosować leku Nipas w przypadku nadwrażliwości na salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą, oraz u pacjentów ze skazą krwotoczną. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować w III trymestrze ciąży. Ostrożnie stosować w I i II trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się karmienia piersią podczas długotrwałej kuracji dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego Krótkotrwałe stosowanie lub pojedyncze dawki leku nie stanowią zagrożenia dla niemowlęcia karmionego piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

W skład leku Nipas wchodzi parahydroksybenzoesan propylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Kwas acetylosalicylowy jest antagonistą witaminy K, osłabia jej działanie i może powodować hipoprotrombinemię, zmniejszając krzepliwość krwi.

Nipas można stosować w połączeniu z antybiotykami lub sulfonamidami.

3.    Jak stosować Nipas

Lek Nipas jest przeznaczony do stosowania tylko przez lekarzy stomatologów.

Po wstępnym przepłukaniu zębodołu ciepłym 3% roztworem wodorowęglanu lub 0,9% roztworem chlorku sodu (tzw. roztwór fizjologiczny soli), bez uprzedniego łyżeczkowania umieszcza się 1 do 3 tabletek w zębodole. Następnie zębodół przykrywa się tamponem na okres 20 min. Po tym czasie tabletki ulegają spęcznieniu i rozpuszczeniu, osłaniając zakończenia nerwowe i chroniąc ściany zębodołu przed dostępem śliny.

4.    Możliwe działania niepożądane

Nie są znane działania niepożądane podczas miejscowego stosowania leku Nipas U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą jednak wystąpić działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Nipas

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nipas po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA" ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław, tel. 071 78 39 255

Data opracowania ulotki:

4