+ iMeds.pl

Niquitin miętowe listki 2,5 mgUlotka Niquitin miętowe listki

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NiQuitin Miętowe Listki 2,5 mg, lamelka rozpadająca się w jamie ustnej

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek NiQuitin Miętowe Listki i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NiQuitin Miętowe Listki

3.    Jak stosować lek NiQuitin Miętowe Listki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NiQuitin Miętowe Listki

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek NiQuitin Miętowe Listki i w jakim celu się go stosuje

Lek NiQuitin Miętowe Listki pomaga odzwyczaić się od palenia tytoniu. Stosowanie leku tego typu nazywane jest nikotynową terapią zastępczą.

Nikotyna zawarta w tytoniu powoduje fizyczne uzależnienie od palenia papierosów.

-    Lek NiQuitin Miętowe Listki pomaga rzucić palenie zastępując pacjentowi część nikotyny przyjmowanej z papierosów.

-    Dostarczona nikotyna łagodzi część nieprzyjemnych objawów wynikających z odstawienia papierosów, między innymi złe samopoczucie i rozdrażnienie.

-    Dostarczona nikotyna łagodzi również objawy głodu nikotynowego i pomaga powstrzymać ochotę na zapalenie papierosa.

NiQuitin Miętowe Listki są pozbawione zagrożeń, jakie niesie ze sobą palenie tytoniu, ponieważ nie zawierają substancji smolistych, tlenku węgla i innych trucizn pochodzących z dymu tytoniowego. Część pacjentów może obawiać się uzależnienia od leku z nikotyną po zaprzestaniu palenia. Takie przyzwyczajenie zdarza się bardzo rzadko i nawet, jeśli wystąpi, jest mniej szkodliwe dla zdrowia i łatwiejsze do pokonania niż palenie tytoniu.

Szansę na zerwanie z nałogiem można zwiększyć poprzez udział w programie psychologicznym wspierającym rzucenie palenia. Aby uzyskać informacje na temat psychologicznego programu wspierającego rzucenie palenia należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NiQuitin Miętowe Listki Kiedy nie stosować leku NiQuitin Miętowe Listki:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    lek nie powinien być stosowany przez osoby niepalące oraz dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Palenie tytoniu nie niesie ze sobą żadnych korzyści dla zdrowia. Dlatego zdecydowanie lepiej jest zerwać z nałogiem. Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej, takiej jak lek NiQuitin Miętowe Listki, może w tym pomóc. Należy pamiętać, że niebezpieczeństwo związane z paleniem tytoniu jest większe niż działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania nikotynowej terapii zastępczej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku NiQuitin Miętowe Listki należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w nastepujących przypadkach

Osoby uzależnione od palenia tytoniu, które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, chorujące na niestabilną lub nasilającą się dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej), lub nocną postać dławicy piersiowej , niekontrolowane nadciśnienie tętnicze lub ciężkie zaburzenia rytmu serca powinny próbować rzucić palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej, chyba że lekarz zezwoli na jej stosowanie.

Osoby chore na cukrzycę, stosujące lek NiQuitin Miętowe Listki, powinny mierzyć stężenia cukru we krwi częściej niż zwykle. Zalecenia dotyczące przyjmowania insuliny lub leków przeciwcukrzycowych mogą ulec zmianie.

Osoby, u których kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna obejmująca obrzęk ust, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędząca wysypka na skórze (pokrzywka) powinny zachować ostrożność. Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej może czasami spowodować takie reakcje Osoby posiadające dzieci w wieku poniżej 12 lat: dawka dostosowana do osób dorosłych może spowodować u dzieci ciężkie, śmiertelne zatrucie. Dlatego konieczne jest przechowywanie leku w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kobiety ciężarne albo karmiące piersią powinny próbować rzucić palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Jednakże lepiej jest zerwać z nałogiem za pomocą nikotynowej terapii zastępczej niż palić w czasie ciąży lub karmienia piersią (patrz punkt Ciąża i karmienie piersią).

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty w przypadku:

-    ciężkiej choroby wątroby lub nerek ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych,

-    niekontrolowanej nadczynność tarczycy lub guza chromochłonnego nadnerczy (guz nadnerczy wpływający na ciśnienie krwi) ze względu na możliwość nasilenia objawów choroby, o czym poinformuje lekarz,

-    owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy lub zapalenia przełyku (odcinka przewodu pokarmowego pomiędzy jamą ustną a żołądkiem) ponieważ połykana nikotyna może zaostrzyć objawy choroby, może też wywołać owrzodzenie jamy ustnej. W razie nasilenia objawów choroby należy poradzić się lekarza. Może się okazać, że należy zamienić doustną formę nikotynowej terapii zastępczej na plastry.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie mogą stosować leku.

Lek NiQuitin Miętowe Listki a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

NiQuitin Miętowe Listki z jedzeniem i piciem

Nie należy jeść ani pić podczas trzymania leku w jamie ustnej.

Ciąża i karmienie piersią

Palenie tytoniu w czasie ciąży jest niebezpieczne dla dziecka. Może być przyczyną opóźnienia wzrostu płodu, przedwczesnego porodu lub urodzenia martwego dziecka. Zaprzestanie palenia jest jedyną skuteczną metodą poprawy zdrowia zarówno ciężarnej jak i dziecka. Im szybciej dojdzie do zaprzestania palenia tym lepiej. Kobiety w ciąży powinny rzucić palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Jeżeli jednak się to nie uda, lekarz lub farmaceuta może zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej wspierającej próbę rzucenia palenia, ponieważ będzie ona korzystniejsza dla rozwoju dziecka niż kontynuowanie palenia. Decyzję o zastosowaniu nikotynowej terapii zastępczej podczas ciąży należy podjąć możliwie najwcześniej. Wskazane jest stosowanie leczenia tylko przez 2-3 miesiące. Należy pamiętać, że najważniejsze jest rzucenie palenia. Leki, takie jak lamelka rozpadająca się w jamie ustnej mogą być korzystniejsze niż plastry, które uwalniają nikotynę przez całą dobę. Plastry można stosować, jeśli leki doustne powodują nudności lub wymioty.

Dym tytoniowy, na który narażone są niemowlęta karmione piersią powoduje u nich trudności z oddychaniem i inne problemy zdrowotne. Kobiety karmiące piersią powinny rzucić palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Jeżeli jednak się to nie uda, lekarz lub farmaceuta może zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej. Kiedy kobieta karmiąca piersią stosuje nikotynową terapię zastępczą, ilość nikotyny którą niemowlę dostaje z mlekiem matki jest niewielka i znacznie mniej szkodliwa niż bierne palenie, na które niemowlę byłoby narażone w przypadku kontynuowania palenia przez matkę.

Najlepiej stosować nikotynową terapię zastępczą dostarczając w ciągu dnia pojedyncze dawki nikotyny (np. w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej a nie plastrów). Najlepiej karmić dziecko tuż przed zastosowaniem leku, ponieważ dostanie ono wtedy najmniejszą możliwą dawkę nikotyny.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma znanych skutków oddziaływania leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jednakże należy pamiętać, że zaprzestanie palenia może spowodować trudności w koncentracji i nasilać rozdrażnienie.

Lek NiQuitin Miętowe Listki zawiera niewielką ilość etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg w jednej lamelce.

3. Jak stosować lek NiQuitin Miętowe Listki

Ten lek należy zawsze stosować dokłądnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Podczas próby rzucania palenia z użyciem leku NiQuitin Miętowe Listki należy podjąć wszelkie możliwe wysiłki aby całkowicie zaprzestać palenia tytoniu. Jeśli jednak wypali się papierosa w trakcie kuracji, należy nadal kontynuować próbę rzucenia palenia stosując lek NiQuitin Miętowe Listki.

Jeśli nadal będą występować trudności z zaprzestaniem palenia należy porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką, doradcą w sprawach rzucenia nałogu lub farmaceutą, gdyż może to pacjentowi pomóc.

Instrukcja otwierania opakowania znajduje się na saszetce.

Nie stosować uszkodzonych lamelek.

Położyć 1 lamelkę na języku. Zamknąć usta, docisnąć delikatnie język do podniebienia i pozostawić lek w jamie ustnej do czasu rozpuszczenia (około 3 minuty). Leku nie należy żuć ani połykać w całości.

W czasie gdy lek znajduje się w jamie ustnej nie należy jednocześnie jeść ani pić gdyż może to zmniejszyć wchłanianie nikotyny. Nie stosować więcej niż 15 listków na dobę. Jeżeli odczuwa się potrzebę stosowania leku dłużej niż 9 miesięcy, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat)

Poniższa tabela informuje ile lamelek należy stosować w ciągu pierwszych 12 tygodni leczenia.

- W ciągu pierwszych 6 tygodni należy stosować co najmniej 9 listków na dobę.

-    Aby móc powstrzymać się od palenia przez następne 12 tygodni można stosować 1 lub 2 lamelki na dobę w sytuacjach gdy wystąpi silna ochota na zapalenie papierosa.

-    Kiedy ilość przyjmowanych lamelek wyniesie 1-2 sztuki na dobę, należy całkowicie zaprzestać ich stosowania.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat włącznie)

Można stosować lek jedynie po zaleceniu przez lekarza.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie mogą stosować leku. Lek jest przeznaczony do podawania na błonę śluzową jamy ustnej. Oznacza to, że nikotyna uwalnia się z lamelek w jamie ustnej i przenika do organizmu.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Należy stosować lek zgodnie z instrukcją i nie przyjmować więcej niż 15 sztuk na dobę.

W razie ochoty na powrót do palenia tytoniu

Jeżeli pacjent obawia się nawrotu nałogu palenia tytoniu lub ma trudności z zaprzestaniem stosowania leku powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie powrotu do nałogu palenia tytoniu lekarz lub farmaceuta doradzi jak najskuteczniej stosować następną nikotynową terapię zastępczą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NiQuitin Miętowe Listki

W przypadku zażycia zbyt wielu sztuk leku NiQuitin Miętowe Listki mogą wystąpić nudności, zawroty głowy i złe samopoczucie. Należy wówczas zaprzestać stosowania leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy wziąć ze sobą ulotkę lub opakowanie leku, aby móc je pokazać.

Lek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat lub osób niepalących. W razie spożycia leku przez dziecko lub osobę niepalącą mogą pojawić się objawy przedawkowania nikotyny, np. ból głowy, wymioty, ból brzucha i biegunka. Dziecko, które użyło lub zjadło lek, należy natychmiast zawieźć na ostry dyżur szpitalny lub skontaktować się z lekarzem. Jeśli to możliwe, należy pokazać lekarzowi ulotkę lub opakowanie leku.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących stosowania tego leku należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zastosowania leku NiQuitin Miętowe Listki

Należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami.

Przerwanie stosowania leku NiQuitin Miętowe Listki

W przypadku przerwania stosowania leku przed upływem zaleconego czasu kuracji może wystąpić ochota na zapalenie papierosa.

4.


Stopień 1 Tygodnie 1. do 6.

Stopień 2 Tygodnie 7. do 9.

Stopień 3

Tygodnie 10. do 12.

Początkowy etap leczenia

Etap leczenia ze zmniejszeniem dawki

Etap leczenia ze zmniej szeniem dawki

1 lamelka co 1-2 godziny

1 lamelka co 2-4 godziny

1 lamelka co 4-8 godzin


Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Samo zaprzestanie palenia może powodować objawy, takie jak bóle głowy, zawroty głowy, kaszel i objawy grypopodobne. Objawy, takie jak osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie, nerwowość i bezsenność mogą również być spowodowane zaprzestaniem palenia tytoniu.

Inne działania niepożądane wymieniono poniżej w grupach opartych na prawdopodobieństwie ich wystąpienia:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    nudności.

Często (występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    wymioty

-    niestrawność i (lub) zgaga

-    uczucie dyskomfortu w żołądku

-    biegunka

-    suchość w jamie ustnej

-    zaparcie

-    czkawka

-    ból lub obrzęk gardła

-    wzdęcia z oddawaniem wiatrów

-    lekki ból lub podrażnienie jamy ustnej lub języka

-    ból głowy

-    zawroty głowy

-    bezsenność

-    kaszel.

Inne zgłoszone działania niepożądane, których częstość występowania nie jest znana:

-    przyspieszona czynność serca,

-    uczucie silnego bicia serca

-    trudności w połykaniu, odbijanie się, wzmożone wydzielanie śliny

-    osłabienie, brak energii, objawy grypopodobne i ogólne złe samopoczucie

-    reakcje alergiczne włączając swędzącą wysypkę, podrażnienie jamy ustnej i owrzodzenie

-    drżenie

-    nerwowość

-    skrócony oddech.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 osób)

-    ciężkie reakcje alergiczne powodujące opuchnięcie twarzy, języka lub gardła, które mogą prowadzić do utrudnienia oddychania lub połykania.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek NiQuitin Miętowe Listki

-    Substancją czynną leku jest nikotyna. Każda lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 2,5 mg nikotyny.

-    Pozostałe składniki to: kwas metakrylowy i etylu akrylanu kopolimer (1:1) Typ A, trietylu cytrynian, aromat mięty pieprzowej TAK - 032230, sukraloza, wodorowęglan sodu, etanol.

Jak wygląda lek NiQuitin Miętowe Listki i co zawiera opakowanie

Lek ma postać przezroczystych lamelek o wymiarach ok. 20 mm na 30 mm. Każda lamelka pakowana jest w saszetkę. Każde opakowanie zawiera 10, 15, 30 lub 60 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 022 576 96 00

fax. 022 576 96 01

Wytwórca:

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG Lohmannstrasse 2, 56626 Andernach Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Czechy

Dania

Niemcy

Węgry

Irlandia

Włochy

Luksemburg

Holandia

Polska


NiQuitin Mint 2,5 mg Schmelzfilme

NiQuitin mint 2,5 mg, film orodispersible

NiQuitin Mint 2,5mg orodispergovatelny film

NiQuitin Mint 2,5 mg smeltefilm

NiQuitin Mint 2,5mg Schmelzfilm

NiQuitin 2,5 mg mentolos szajban diszpergalódó film

NiQuitin Strips Mint 2.5mg Orodispersible Film

NIQUITIN 2,5 mg film orodispersibile gusto menta

NiQuitin Mint 2,5 mg, film orodispersible

NiQuitin Mint 2,5 mg orodispergeerbare film.

NiQuitin Miętowe Listki

Portugalia Słowacja Szwecja Wielka Brytania

Niquitin Menta 2,5mg película orodispersível NiQuitin Mint 2.5 mg orodispergovatel’ny film NiQuitin Mint 2,5 mg munsönderfallande film Nicabate Mint 2.5 mg Orodispersible Film

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2015 Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

NiQuitin Miętowe Listki

Charakterystyka Niquitin miętowe listki

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NiQuitin Miętowe Listki, 2,5 mg, lamelka rozpadająca się w jamie ustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 2,5 mg nikotyny. Zawiera etanol, nie więcej niż 3,9 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Lamelka rozpadająca się w jamie ustnej Przezroczysta lamelka o wymiarach około 20 mm na 30 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt NiQuitin Miętowe Listki jest wskazany do leczenia uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia (patrz punkt 5.1). Celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu.

Jeżeli to możliwe, produkt NiQuitin Miętowe Listki należy stosować jednocześnie z psychologicznym programem wspierającym rzucenie palenia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt NiQuitin Miętowe Listki 2,5 mg jest przeznaczony dla osób, które wypalają pierwszego papierosa po upływie przynajmniej 30 minut po przebudzeniu.

W czasie, kiedy produkt NiQuitin Miętowe Listki znajduje się w jamie ustnej nie należy jeść ani pić. Zastosowanie porad i zaleceń zawartych w psychologicznym programie zazwyczaj zwiększa szansę na sukces.

Dawkowanie

Dorośli (w wieku 18 lat i starsi)

Podczas leczenia produktem NiQuitin Miętowe Listki pacjenci powinni starać się całkowicie zaprzestać palenia tytoniu.

Zalecany schemat leczenia:

Stopień 1 Tygodnie 1. do 6.

Stopień 2 Tygodnie 7. do 9.

Stopień 3

Tygodnie 10. do 12.

Początkowy etap leczenia

Etap leczenia ze zmniejszeniem dawki

Etap leczenia ze zmniej szeniem dawki

1 lamelka co 1-2 godziny

1 lamelka co 2-4 godziny

1 lamelka co 4-8 godzin

Podczas pierwszych 6 tygodni kuracji należy zażywać co najmniej 9 lamelek na dobę.

Nie przyjmować więcej niż 15 lamelek na dobę.

Aby móc powstrzymać się od palenia po upływie 12 tygodni: stosować 1 lub 2 lamelki na dobę tylko w przypadkach silnej ochoty na zapalenie papierosa. Pacjenci, którzy stosują NiQuitin Miętowe Listki przez okres dłuższy niż 9 miesięcy powinni zwrócić się o dodatkową pomoc lub poradę do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Produkt NiQuitin Miętowe Listki może być stosowany przez młodzież w wieku od 12 do 17 lat jedynie po zaleceniu przez lekarza.

Lek NiQuitin Miętowe Listki jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej (patrz pkt. 4.3.). Nie są dostępne dane doświadczalne dotyczące stosowania produktu NiQuitin Miętowe Listki u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Sposób stosowania

Położyć 1 lamelkę na języku, zamknąć usta, docisnąć delikatnie język do podniebienia i trzymać ją w jamie ustnej do czasu rozpuszczenia (około 3 minuty)

Produktu nie należy żuć ani połykać w całości. Nie należy stosować uszkodzonych lamelek.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 12 lat oraz osoby niepalące.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W większości przypadków ogólnie znane skutki palenia tytoniu w znaczącym stopniu przeważają nad ryzykiem związanym ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej.

Osobom hospitalizowanym, które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego, chorującym na niestabilną lub nasilającą się dławicę piersiową, włącznie z anginą Prinzmetala, ciężkie zaburzenia rytmu, niekontrolowane nadciśnienie lub które niedawno przebyły incydenty naczyniowo-mózgowe zaleca się zaprzestanie palenia bez użycia środków farmakologicznych (np. korzystając z porad psychologicznych). Jeżeli jednak pacjent nie rzuci palenia, można rozważyć zastosowanie leku NiQuitin Miętowe Listki. Jednakże ze względu na ograniczone informacje o bezpieczeństwie stosowania leku przez tę grupę pacjentów rozpoczęcie leczenia może nastąpić jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską. W przypadku klinicznie znaczącego nasilenia występowania zaburzeń serca lub innych skutków przypisywanych nikotynie, dawka produktu powinna zostać zmniejszona lub należy zaprzestać jego stosowania.

Cukrzyca. Przy zaprzestaniu palenia, zarówno z użyciem nikotynowej terapii zastępczej jak i bez jej stosowania, stężenie glukozy we krwi może podlegać większej zmienności. Dlatego ważne jest aby osoby chore na cukrzycę kontrolowały dokładniej niż zwykle stężenia glukozy we krwi podczas stosowania produktu.

Reakcje alergiczne: może wystąpić podatność na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego i pokrzywki.

Lekarz powinien ocenić bilans korzyści i ryzyka dla pacjentów z następującymi chorobami:

-    zaburzenia czynności nerek i wątroby: stosować ostrożnie przez pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ponieważ klirens nikotyny lub jej metabolitów może być zmniejszony, co stanowi ryzyko nasilenia działań niepożądanych,

-    guz chromochłonny nadnerczy i niekontrolowana nadczynność tarczycy: stosować ostrożnie

u pacjentów z niekontrolowaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy ze względu na wpływ nikotyny na uwalnianie amin katecholowych,

-    choroby układu pokarmowego: połknięcie nikotyny może spowodować nasilenie objawów u osób z czynnym zapaleniem przełyku, zapaleniem jamy ustnej lub gardła, zapaleniem błony śluzowej żołądka, owrzodzeniem żołądka lub owrzodzeniem trawiennym, dlatego

w tych przypadkach należy stosować ostrożnie doustną nikotynową terapię zastępczą. Zgłaszano przypadki wystąpienia wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

Niebezpieczeństwo dla małych dzieci: dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe lub nastoletnich palaczy mogą być toksyczne dla małych dzieci i spowodować ich zgon. Nie wolno przechowywać produktów zawierających nikotynę w miejscu dostępnym dla dzieci.

Zaprzestanie palenia: policykliczne węglowodory aromatyczne zawarte w dymie tytoniowym indukują metabolizm leków katalizowany przez enzym CYP 1A2 (i prawdopodobnie CYP 1A1).

Po zaprzestaniu palenia może dochodzić do spowolnienia metabolizmu i w konsekwencji zwiększenia stężenia tych leków we krwi.

Przeniesione uzależnienie: rzadko może dojść do przeniesienia uzależnienia, jest ono jednak mniej szkodliwe i łatwiejsze do zwalczenia niż uzależnienie od palenia tytoniu.

Alkohol etylowy: Produkt NiQuitin Miętowe Listki zawiera niewielką ilość etanolu (alkoholu), poniżej 100 mg w jednej lamelce.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas stosowania nikotynowej terapii zastępczej jednocześnie z innymi lekami żadne interakcje o znaczeniu klinicznym nie zostały ostatecznie ustalone, jednakże nikotyna może nasilać hemodynamiczne działanie adenozyny. Zaprzestanie palenia tytoniu może czasem wymagać dostosowania terapii farmakologicznej.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Palenie papierosów przez kobietę w ciąży powoduje opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego, przedwczesny poród i zwiększoną śmiertelność okołoporodową. Zaprzestanie palenia jest jedyną skuteczną metodą na poprawę zdrowia zarówno ciężarnej , jak i dziecka. Im szybciej kobieta przestanie palić tym lepiej.

Zaleca się, aby kobiety ciężarne rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej.

W przypadku kobiet, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać palenia lekarz lub farmaceuta może zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej jako elementu wsparcia dla próby rzucenia palenia. Ryzyko związane ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej dla płodu jest mniejsze niż ryzyko wynikające z palenia tytoniu, ze względu na mniejsze maksymalne stężenie nikotyny we krwi oraz brak dodatkowej ekspozycji na policykliczne węglowodory i tlenek węgla.

Ze względu na fakt, iż nikotyna przenika do płodu wpływając na ruchy oddechowe i ma zależny od dawki wpływ na krążenie między łożyskiem a płodem, decyzja o zastosowaniu nikotynowej terapii zastępczej powinna być podjęta jak najwcześniej. W okresie ciąży nie należy stosować nikotynowej terapii zastępczej dłużej niż przez 2-3 miesiące.

Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej w postaci kilku pojedynczych dawek w ciągu dnia może być lepszym rozwiązaniem, ponieważ dostarczana jest mniejsza dawka dobowa nikotyny niż ta uwalniana z plastrów z nikotyną. Jednakże dla kobiet, u których podczas ciąży występują nudności, bardziej właściwe mogą okazać się plastry z nikotyną.

Karmienie piersią

Nikotyna pochodząca z wypalanego tytoniu oraz nikotynowej terapii zastępczej przenika do mleka ludzkiego. Ilość nikotyny pochodząca z nikotynowej terapii zastępczej, na którą jest narażone niemowlę karmione piersią, jest jednak stosunkowo mała i mniej szkodliwa niż bierne palenie, na które niemowlę byłoby narażone w przypadku kontynuowania palenia przez matkę.

Najlepiej, aby kobiety karmiące piersią rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. W przypadku kobiet, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać palenia lekarz lub farmaceuta może zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej jako elementu wsparcia dla próby rzucenia palenia. Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej w postaci kilku pojedynczych dawek w ciągu dnia w porównaniu ze stosowaniem plastrów z nikotyną, może zminimalizować ilość nikotyny w mleku matki ze względu na możliwość wydłużenia odstępu pomiędzy podaniem preparatu nikotynozastępczego a karmieniem. Należy próbować karmić piersią tuż przed zastosowaniem NiQuitin Miętowe Listki.

Płodność

Brak dostępnych danych. Patrz pkt 5.3.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

NiQuitin Miętowe Listki nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak osoby stosujące nikotynową terapię zastępczą powinny mieć świadomość, że rzucenie palenie może spowodować zmiany w zachowaniu.

4.8    Działania niepożądane

Dorośli

Lek NiQuitin Miętowe Listki może wywołać objawy niepożądane podobne do tych związanych z podaniem nikotyny inną drogą, włącznie z paleniem tytoniu. Wiele zaobserwowanych działań niepożądanych jest zgodnych z farmakologicznym oddziaływaniem nikotyny, które jest zależne od dawki.

Działania niepożądane przedstawione w tabeli 1 mają związek z właściwościami nikotyny i odnoszą się do doustnych postaci nikotynowej terapii zastępczej.

Informacje o działaniach niepożądanych pochodzą z:

-    randomizowanego badania klinicznego z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanego z użyciem placebo, obejmującego 1818 pacjentów. Uznano te działania niepożądane zgłoszone w tym badaniu, których częstość występowania w grupie pacjentów stosujących produkty zawierające 2 mg lub 4 mg nikotyny była większa niż w grupie pacjentów stosujących placebo. Częstość występowania działań niepożądanych została oszacowana na podstawie danych pochodzących z badania.

-    danych zebranych po wprowadzeniu do obrotu doustnych postaci nikotynowej terapii zastępczej.

W tym przypadku częstość występowania działań niepożądanych dla doustnych postaci nikotyny nie może pochodzić z dostępnych danych.

Tabela 1

Zaburzenia serca

Częstość nieznana

kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często (od >1/10)

nudności

Często (od >1/100 do <1/10)

wymioty, niestrawność, ból w nadbrzuszu, biegunka, suchość w jamie ustnej, zaparcia,

czkawka, zapalenie jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, dyskomfort w jamie ustnej

Częstość nieznana

utrudnienie połykania, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu, nadmierne wydzielanie śliny

Dolegliwości ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana

osłabienie*, zmęczenie*, złe samopoczucie*, objawy grypopodobne*

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i, bardzo rzadko, reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często (od >1/100 do <1/10)

ból głowy*, zawroty głowy*

Częstość nieznana

drżenie

Zaburzenia psychiczne

Często (od >1/100 do <1/10)

bezsenność*

Częstość nieznana

nerwowość*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często (od >1/100 do <1/10)

zapalenie gardła, kaszel*, ból gardła i krtani

Częstość nieznana

duszność

*Mogą być związane z objawami odstawiennymi związanymi z rzuceniem palenia

Młodzież w wieku 12-17 lat

Brak danych dotyczących specyficznych objawów niepożądanych dla tej populacji. Jednakże, w związku z badaniami farmakokinetycznymi wykazującymi podobny profil farmakokinetyczny w tej grupie wiekowej w porównaniu do grupy osób dorosłych, zakłada się, że częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych u młodych pacjentów jest taka sama jak u osób dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Najmniejsza dawka letalna nikotyny dla osoby nieuzależnionej od tytoniu wynosi około 40 - 60 mg. Nawet niewielkie ilości nikotyny mogą być niebezpieczne dla dzieci i powodować śmiertelne zatrucie. Podejrzenie zatrucia nikotyną u dziecka należy traktować jako nagły przypadek i niezwłocznie poddać leczeniu.

Objawy

Zakłada się, że objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania po zastosowaniu produktu NiQuitin Miętowe Listki byłyby takie same jak objawy ostrego zatrucia nikotyną i obejmowałyby: bladość, zimne poty, ślinotok, nudności, wymioty, bóle w jamie brzusznej, biegunkę, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu i wzroku, drżenie, splątanie i osłabienie. Skrajne wyczerpanie, niskie ciśnienie tętnicze krwi, niewydolność oddechowa, szybkie, słabe lub niemiarowe tętno, zapaść krążeniowa i drgawki (w tym drgawki terminalne) mogą wynikać z ciężkiego przedawkowania.

Postępowanie

W przypadku przedawkowania (np. po spożyciu zbyt wielu sztuk produktu NiQuitin Miętowe Listki) należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej. Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny i rozpocząć leczenie objawowe. W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie z jednoczesnym podawaniem tlenu. Węgiel aktywowany zmniejsza żołądkowo-jelitowe wchłanianie nikotyny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny Kod ATC: N07B A01

Nikotyna jest agonistą receptorów nikotynowych obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego i ma wyraźny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i układ sercowo-naczyniowy. Przyjmowana w postaci wyrobów tytoniowych powoduje uzależnienie, abstynencja wiąże się wówczas z występowaniem głodu nikotynowego i objawów odstawiennych. Głód nikotynowy i objawy związane z odstawieniem obejmują: silne odczucie potrzeby palenia, obniżenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustrację lub złość, niepokój, trudności w koncentracji, niepokój ruchowy i wzmożony apetyt lub zwiększenie masy ciała. Głód nikotynowy i inne objawy odstawienne są najbardziej intensywne podczas pierwszych kilku tygodni rzucania palenia, a następnie zmniejszają się. Lamelki rozpadające się w jamie ustnej zastępują część nikotyny dostarczanej przez tytoń.

W badaniach klinicznych na biorównoważnych pastylkach do ssania zawierających 2 mg nikotyny wykazano zmniejszenie intensywności głodu nikotynowego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

NiQuitin Miętowe Listki w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej całkowicie rozpuszczają się w jamie ustnej i cała dawka zawartej w nich nikotyny jest dostępna do wchłonięcia przez błonę śluzową policzków lub połknięcia. Całkowite rozpuszczenie listka następuje zazwyczaj w ciągu około 3 minut. Maksymalne stężenie nikotyny w osoczu krwi po jednorazowym podaniu wynosi około 4,13 ng/ml.

Dystrybucja

Nikotyna wiąże się z białkami osocza w małym stopniu ( 4,9% - 20%) dlatego objętość dystrybucji (2,5 l/kg) jest duża. Dystrybucja nikotyny do tkanek zależy od pH; największe stężenia nikotyny stwierdzono w mózgu, żołądku, nerkach i wątrobie.

Metabolizm

Nikotyna podlega intensywnym przemianom ustrojowym do licznych metabolitów, a wszystkie z nich są mniej aktywne niż związek macierzysty. Metabolizm nikotyny przede wszystkim dokonuje się w wątrobie ale także w płucach i nerkach. Nikotyna jest metabolizowana głównie do kotyniny oraz do N’-tlenku nikotyny. Kotynina ma okres półtrwania 15-20 godzin i jej stężenia we krwi są 10-krotnie większe niż stężenia nikotyny. Kotynina jest następnie utleniana do trans-3’-hydroksykotyniny, która jest metabolitem nikotyny najobficiej występującym w moczu. Zarówno nikotyna jak i kotynina ulegają sprzężeniu z kwasem glukuronowym.

Okres półtrwania w fazie eliminacji nikotyny z organizmu wynosi około 2 godziny (od 1 do 4 godzin). Całkowity klirens nikotyny wynosi od 62 do 89 l/godzinę. Klirens nienerkowy dla nikotyny oceniany jest na około 75% klirensu całkowitego. Nikotyna i jej metabolity są wydalane prawie wyłącznie z moczem. Wydalanie niezmienionej nikotyny przez nerki zależy w dużym stopniu od pH moczu, przy czym jest ono większe w warunkach kwaśnego pH.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ogólna toksyczność nikotyny jest dobrze znana i została uwzględniona w zalecanym dawkowaniu.

W stosowanych stężeniach nie stwierdzono właściwości mutagennych nikotyny. Wyniki badań dotyczących rakotwórczości nie dostarczają żadnego jednoznacznego dowodu na rakotwórcze działanie nikotyny. W badaniach na ciężarnych zwierzętach, wykazano toksyczny wpływ nikotyny na przebieg ciąży i wynikającą z tego średnią toksyczność nikotyny na płód. Skutki dodatkowe obejmowały opóźnienie wzrostu przed - i poporodowego oraz opóźnienia i zmiany w poporodowym rozwoju ośrodkowego układu nerwowego.

Objawy te stwierdzono jedynie po narażeniu na nikotynę w dawkach większych niż zalecane w schemacie dawkowania lamelek rozpadających się w jamie ustnej. Nie określono wpływu nikotyny na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) Typ A Trietylu cytrynian

Aromat mięty pieprzowej TAK - 032230 Sukraloza

Wodorowęglan sodu Etanol 96%

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Lamelka rozpadająca się w jamie ustnej w saszetce z laminatu: politereftalan etylenu (PET)/Aluminium/poliakrylonitryl (PAN).

Opakowanie zawiera 10, 15, 30 lub 60 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

6.6


Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul.Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa Te. 22 576 9600, fax 22 576 9601

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18656

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31 sierpnia 2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.04.2015

NiQuitin Miętowe Listki