+ iMeds.pl

Niquitin mini citrus 1,5 mgUlotka Niquitin mini citrus

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NiQuitin Mini Citrus

(Nicotinum)

1,5 mg, tabletki do ssania

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 9 miesięcy leczenia pacjent nie był w stanie przestać palić, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek NiQuitin Mini Citrus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NiQuitin Mini Citrus

3.    Jak stosować lek NiQuitin Mini Citrus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NiQuitin Mini Citrus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek NiQuitin Mini Citrus i w jakim celu się go stosuje

Tabletki do ssania NiQuitin Mini Citrus pomagają odzwyczaić się od palenia tytoniu. Stosowanie leku tego typu nazywane jest nikotynową terapią zastępczą lub NTZ. Tabletki do ssania NiQuitin Mini Citrus są wskazane dla osób, które wypalają nie więcej niż 20 papierosów na dobę.

Nikotyna zawarta w tytoniu powoduje fizyczne uzależnienie od palenia papierosów.

•    Tabletki do ssania NiQuitin Mini Citrus pomagają rzucić palenie zastępując pacjentowi część nikotyny przyjmowanej z papierosów.

•    Dostarczona nikotyna łagodzi część nieprzyjemnych objawów wynikających z odstawienia papierosów, między innymi złe samopoczucie i rozdrażnienie.

•    Dostarczona nikotyna łagodzi również objawy głodu nikotynowego i pomaga powstrzymać ochotę na zapalenie papierosa.

Tabletki do ssania NiQuitin Mini Citrus są pozbawione zagrożeń, jakie niesie ze sobą palenie tytoniu, ponieważ nie zawierają substancji smolistych, tlenku węgla i innych trucizn pochodzących z dymu tytoniowego. Część pacjentów może obawiać się uzależnienia od tabletek z nikotyną po zaprzestaniu palenia. Takie przyzwyczajenie zdarza się bardzo rzadko i nawet, jeśli wystąpi, jest mniej szkodliwe dla zdrowia i łatwiejsze do pokonania niż palenie tytoniu.

Szansę na zerwanie z nałogiem można zwiększyć poprzez udział w programie psychologicznym wspierającym rzucenie palenia. Aby uzyskać informacje na temat psychologicznego programu wspierającego rzucenie palenia należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Palenie tytoniu nie niesie ze sobą żadnych korzyści dla zdrowia. Dlatego zdecydowanie lepiej jest zerwać z nałogiem. Stosowanie Nikotynowej Terapii Zastępczej (NTZ), takiej jak tabletki do ssania

NiQuitin Mini Citrus, może w tym pomóc. Należy pamiętać, że niebezpieczeństwo związane z paleniem tytoniu jest większe niż działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania NTZ.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NiQuitin Mini Citrus

Kiedy nie stosować leku NiQuitin Mini Citrus:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek ze składników tego leku

(wymienione w punkcie 6),

•    jeśli pacjent jest osobą niepalącą,

•    przez dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku NiQuitin Mini Citrus należy zapytać lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę:

•    jeśli pacjent niedawno przebył zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, cierpi na ciężkie zaburzenia rytmu serca, ma niestabilną lub nasilającą się dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej), niekontrolowane farmakologicznie nadciśnienie tętnicze lub nocną postać dławicy piersiowej, należy próbować rzucić palenie bez stosowania NTZ, chyba, że lekarz zezwoli na stosowanie NTZ,

•    jeśli pacjent choruje na cukrzycę, podczas stosowania tabletek NiQuitin Mini Citrus powinien mierzyć stężenia cukru we krwi częściej niż zwykle. Zalecenia dotyczące przyjmowania insuliny lub leków przeciwcukrzycowych mogą ulec zmianie,

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna taka jak: obrzęk warg, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędząca wysypka na skórze (pokrzywka), należy zachować ostrożność. Stosowanie NTZ może czasami spowodować takie reakcje.

Podczas próby rzucenia palenia nie należy wymiennie stosować tabletek NiQutin Mini Citrus z gumą do żucia zawierającą nikotynę.

Należy zasięgnąć porady lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w przypadku:

•    ciężkich lub umiarkowanie ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub ciężkich zaburzeń czynności nerek ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych,

•    niekontrolowanej nadczynności tarczycy lub guza chromochłonnego nadnerczy (guz nadnerczy wpływający na ciśnienie krwi) ze względu na możliwość nasilenia objawów choroby, o czym poinformuje lekarz,

•    choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy lub zapalenia przełyku (odcinka przewodu pokarmowego pomiędzy jamą ustną a żołądkiem), ponieważ połykana nikotyna może zaostrzyć objawy choroby, może też wywołać owrzodzenie jamy ustnej. W razie nasilenia objawów choroby należy poradzić się lekarza. Może się okazać, że należy zamienić doustną postać nikotynowej terapii zastępczej na plastry.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Nawet dawka odpowiednia dla dorosłych może być przyczyną ciężkiego zatrucia lub śmierci w przypadku małych dzieci. Dlatego istotne jest aby zawsze przechowywać NiQuitin Mini Citrus w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek NiQuitin Mini Citrus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania leków zawierających teofilinę (stosowana w leczeniu astmy), takrynę (stosowana w leczeniu choroby Alzheimera), klozapinę (stosowana w leczeniu schizofrenii), ropinyrol (stosowany w leczeniu choroby Parkinsona).

Rzucanie palenia może mieć wpływ na działanie innych leków przyjmowanych przez pacjenta. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

NiQuitin Mini Citrus z jedzeniem i piciem

Podczas ssania tabletek NiQuitin Mini Citrus nie należy jeść ani pić.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Palenie tytoniu w czasie ciąży jest niebezpieczne dla dziecka. Może być przyczyną opóźnienia wzrostu płodu, przedwczesnego porodu lub urodzenia martwego dziecka. Zaprzestanie palenia jest jedyną skuteczną metodą poprawy zdrowia zarówno ciężarnej jak i dziecka. Im szybciej dojdzie do zaprzestania palenia tym lepiej.

Kobiety w ciąży powinny rzucić palenie bez stosowania NTZ. Jeżeli jednak się to nie uda, lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka może zalecić stosowanie NTZ, wspomagającej próbę rzucenia palenia, ponieważ będzie ona korzystniejsza dla rozwoju dziecka niż kontynuowanie palenia. Decyzję o zastosowaniu NTZ podczas ciąży należy podjąć możliwie najwcześniej. Wskazane jest stosowanie leczenia tylko przez 2 do 3 miesięcy. Należy pamiętać, że najważniejsze jest rzucenie palenia. Leki takie jak tabletki do ssania mogą być korzystniejsze niż plastry, które uwalniają nikotynę przez całą dobę. Plastry mogą być odpowiedniejsze, jeśli występują nudności lub wymioty.

Dym tytoniowy, na który narażone są niemowlęta karmione piersią powoduje u nich trudności w oddychaniu i inne problemy zdrowotne. Kobiety karmiące piersią powinny rzucić palenie bez stosowania NTZ. Jeżeli jednak się to nie uda, lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka może zalecić stosowanie NTZ. Kiedy kobieta karmiąca piersią stosuje NTZ, ilość nikotyny którą niemowlę dostaje z mlekiem matki jest niewielka i znacznie mniej szkodliwa niż bierne palenie, na które niemowlę byłoby narażone w przypadku kontynuowania palenia przez matkę.

Najkorzystniejsze jest stosowanie NTZ, dostarczającej w ciągu dnia pojedyncze dawki nikotyny (np. tabletki do ssania lub gumy do żucia, a nie plastry). Najlepiej karmić dziecko tuż przed zażyciem tabletki, ponieważ otrzyma ono wtedy najmniejszą możliwą dawkę nikotyny.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma znanych skutków oddziaływania leku NiQuitin Mini Citrus na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać, że rzucanie palenia może powodować zmiany w zachowaniu, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek NiQuitin Mini Citrus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jedną tabletkę NiQuitin Mini Citrus należy umieścić w jamie ustnej, od czasu do czasu przemieszczać ją z jednej strony jamy ustnej na drugą, dopóki całkowicie się nie rozpuści (około 10 minut). Tabletek nie należy żuć ani połykać w całości. Nie stosować więcej niż 15 tabletek na dobę. Jeżeli odczuwa się potrzebę stosowania leku dłużej niż 9 miesięcy, należy poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek jest przeznaczony do stosowania na śluzówkę j amy ustnej. Nikotyna zawarta w tabletkach uwalnia się w jamie ustnej i jest wchłaniana do organizmu.

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat)

•    Na początku leczenia stosować 8 do 12 tabletek na dobę. Ssać tabletkę, kiedy poczuje się chęć zapalenia papierosa.

•    Po upływie nie więcej niż 6 tygodni należy stopniowo zmniejszać ilość przyjmowanych tabletek.

•    Leczenie należy zakończyć, kiedy ilość przyjmowanych tabletek zmaleje do 1 do 2 na dobę.

Nawet po zakończeniu terapii może wystąpić chęć zapalenia papierosa, można wtedy również zastosować lek.

Nie należy stosować większej dawki niż zalecana. Należy stosować lek zgodnie z zaleceniami i nie przyjmować więcej niż 15 tabletek w ciągu doby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Młodzież w wieku 12 do 17 lat

Lek może być stosowany u młodzieży w wieku 12 do 17 lat jedynie po zaleceniu przez lekarza.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie stosować leku NiQuitin Mini Citrus.

Jeśli pacjent obawia się nawrotu nałogu palenia tytoniu

Jeśli pacjent obawia się nawrotu nałogu palenia tytoniu lub ma trudności z zaprzestaniem stosowania leku, powinien porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. W razie powrotu do nałogu palenia tytoniu lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka doradzi jak najskuteczniej stosować następną NTZ.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NiQuitin Mini Citrus

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek NiQuitin Mini Citrus mogą wystąpić nudności, zawroty głowy i złe samopoczucie. Należy wówczas zaprzestać stosowania leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub izbą przyjęć szpitala. Należy wziąć ze sobą ulotkę lub opakowanie leku, aby móc je pokazać.

Lek nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 12 lat lub osób niepalących. W razie spożycia leku przez dziecko lub osobę niepalącą mogą wystąpić objawy przedawkowania nikotyny, np. ból głowy, wymioty, ból brzucha i biegunka. Dziecko, które użyło lub zjadło lek, należy natychmiast zawieźć na ostry dyżur szpitalny lub skontaktować się z lekarzem. Jeśli to możliwe, należy pokazać lekarzowi ulotkę lub opakowanie leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W zalecanym dawkowaniu nie stwierdzono występowania żadnych ciężkich działań niepożądanych po zażyciu leku NiQuitin Mini Citrus.

Samo zaprzestanie palenia może powodować objawy takie jak zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia snu, kaszel i objawy grypopodobne. Objawy, takie jak depresja, rozdrażnienie, lęk, niepokój, zwiększony apetyt i bezsenność mogą również być spowodowane zaprzestaniem palenia tytoniu.

Inne działania niepożądane wymieniono poniżej w grupach opartych na prawdopodobieństwie ich wystąpienia:

Bardzo często: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób

-    Tabletki do ssania mogą spowodować lekkie podrażnienie lub bolesność języka lub w jamie ustnej. Mogą wystąpić nudności.

Często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób

-    Ból gardła

-    Nudności

-    Uczucie dyskomfortu w żołądku

-    Biegunka

- Niestrawność, zgaga

- Wzdęcia z oddawaniem wiatrów

-    Czkawka

Niezbyt często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób

-    Nerwowość

-    Depresja

- Kołatanie serca (uczucie silnego bicia serca)

- Przyspieszona czynność serca,

-    Ból w klatce piersiowej

-    Wysypka

-    Uczucie zmęczenia i ogólne złe samopoczucie

Bardzo rzadko: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

- Ciężkie reakcje alergiczne objawiające się nagłym pojawieniem się świszczącego oddechu lub uczucia ucisku w klatce piersiowej, wysypki skórnej lub uczucia możliwości wystąpienia omdlenia

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek NiQuitin Mini Citrus

5.


   Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na tubie i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Nie używać opakowania zawierającego lek do innych celów ze względu na pozostałość pyłu tabletkowego.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek NiQuitin Mini Citrus

•    Substancją czynną leku jest nikotyna. Każda tabletka zawiera 1,5 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

•    Pozostałe składniki leku to: mannitol (E421), sodu alginian (E401), sodu węglan bezwodny, wapnia polikarbofil, magnezu stearynian (E470b), guma ksantan (E415), acesulfam potasowy (E950), potasu wodorowęglan (E501), aromat cytrusowy, aromat mięty pieprzowej

Jak wygląda lek NiQuitin Mini Citrus i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych lub prawie białych owalnych tabletek o wypukłych powierzchniach.

Tabletka 1,5 mg ma na jednej stronie wytłoczoną literę U.

Każdy pojemnik zawiera 20 tabletek. Opakowanie zawiera 1 (20 tabletek) lub 3 pojemniki (60 tabletek). Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 0- 22 576 96 00

fax. 0- 22 576 96 01

Wytwórca:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited Knockbrack Dungarvan Co. Waterford Irlandia

Ten lek został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami handlowymi:

Austria    NiQuitin Mini Zitrus 1.5 mg Lutschtabletten, gepresst

Belgia    NiQuitin Minilozenge Citrus 1,5 mg comprimés à sucer

Czechy    NiQuitin Mini s příchutí citrusů 1,5 mg

Dania    NiQuitin Citrus1,5 mg komprimeret sugetablet

NiQuitin Mini Citrus

Estonia

Niemcy

Węgry

Irlandia

Włochy

Litwa

Luksemburg

Holandia

Polska

Portugalia

Słowacja

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania


NiQuitin Mini Zitrus 1,5 mg Lutschtabletten, gepresst NiQuitin Minitab 1.5 mg Citrus ízü préselt szopogató tabletta NiQuitin Mini 1.5 mg Citrus Lozenges Niquitin 1,5 mg pastiglie gusto ciliegia NiQuitin 1,5 mg suslëgtosios pastilës NiQuitin Minilozenge Citrus 1,5 mg comprimés à sucer NiQuitin Minizuigtablet Citrus 1,5 mg zuigtabletten NiQuitin Mini Citrus

NiQuitin Citrus 1,5 mg comprimidos para chupar NiQuitin Mini s príchut’ou citrusov 1,5 mg NiQuitin 1,5 mg Comprimidos para Chupar Sabor Cítrico NiQuitin Citrus 1,5 mg komprimerad sugtablett Nicabate Minis Citrus

Data zatwierdzenia ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

NiQuitin Mini Citrus

Charakterystyka Niquitin mini citrus

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NiQuitin Mini Citrus, 1,5 mg, tabletki do ssania

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka do ssania zawiera 1,5 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka do ssania

Biała lub prawie biała, owalna, dwustronnie wypukła tabletka, o długości 10 mm i szerokości 5 mm, z jednostronnie wytłoczonym oznakowaniem „U”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tabletki do ssania NiQuitin Mini Citrus są wskazane do leczenia uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia (patrz punkt 5.1). Końcowym celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu.

Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, tabletki do ssania NiQuitin Mini należy stosować jednocześnie z psychologicznym programem wspierającym rzucenie palenia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Podczas leczenia tabletkami NiQuitin Mini Citrus pacjenci powinni starać się całkowicie zaprzestać palenia tytoniu.

Dorośli (osoby w wieku powyżej 18 lat)

Tabletki do ssania NiQuitin Mini Citrus 1,5 mg są wskazane dla osób, które wypalają nie więcej niż 20 papierosów dziennie.

Zastosowanie porad i zaleceń zawartych w psychologicznym programie zazwyczaj zwiększa szansę na sukces.

Należy przyjmować tabletki, kiedy tylko odczuwa się potrzebę zapalenia papierosa.

Zalecane jest stosowanie zazwyczaj 8 do 12 tabletek dziennie. Nie należy stosować więcej niż 15 tabletek na dobę.

Należy stosować lek przez okres 6 tygodni, aby przełamać nawyk palenia, a następnie stopniowo ograniczać ilość przyjmowanych tabletek. Leczenie należy przerwać, kiedy dobowe spożycie wynosi 1 do 2 tabletek.

Aby móc powstrzymać się od palenia po zakończeniu kuracji, tabletki można stosować kiedy pojawia się silna ochota na zapalenie papierosa.

Pacjenci stosujący lek dłużej niż 9 miesięcy powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Lek może być stosowany przez młodzież w wieku 12 do 17 lat jedynie po zaleceniu przez lekarza. Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Sposób stosowania

Do podawania na śluzówkę jamy ustnej. Jedną tabletkę umieścić w jamie ustnej i pozostawić do rozpuszczenia. Od czasu do czasu należy ją przemieszczać z jednej strony jamy ustnej na drugą, dopóki całkowicie się nie rozpuści (około 10 minut). Tabletek nie należy żuć ani połykać w całości.

Podczas ssania tabletek nie należy nic jeść ani pić.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.,

•    Dzieci i młodzież w wieku poniżej 12 lat.

•    Osoby niepalące.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W większości przypadków ogólnie znane skutki palenia tytoniu w znaczącym stopniu przeważają nad ryzykiem związanym ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej (NTZ).

Osobom uzależnionym od palenia tytoniu, które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego, chorującym na niestabilną lub nasilającą się dławicę piersiową, w tym dławicę Prinzmetala, ciężkie zaburzenia rytmu, niekontrolowane nadciśnienie, lub które niedawno przebyły incydenty naczyniowo-mózgowe, zaleca się zaprzestanie palenia bez użycia środków farmakologicznych (np. korzystając z porad psychologicznych). Jeżeli jednak pacjent nie rzuci palenia, można rozważyć zastosowanie tabletek do ssania NiQuitin Mini Citrus. Jednakże ze względu na ograniczone informacje o bezpieczeństwie stosowania tego produktu przez tę grupę pacjentów rozpoczęcie leczenia może nastąpić jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.

Cukrzyca: Pacjentom chorym na cukrzycę, stosującym NTZ, należy zalecać częstsze niż zazwyczaj kontrole stężenia glukozy we krwi ze względu na fakt, iż uwalnianie amin katecholowych przez nikotynę może wpływać na metabolizm węglowodanów.

Reakcje alergiczne: może wystąpić podatność na obrzęk naczynioruchowy i pokrzywkę.

Lekarz powinien ocenić bilans korzyści i ryzyka dla pacjentów z następującymi schorzeniami:

•    Zaburzenia czynności nerek i wątroby: stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ponieważ klirens nikotyny lub jej metabolitów może być zmniejszony, co stanowi ryzyko nasilenia działań niepożądanych.

•    Guz chromochłonny nadnerczy i niekontrolowana nadczynność tarczycy: stosować ostrożnie u pacjentów z niekontrolowaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy ze względu na wpływ nikotyny na uwalnianie amin katecholowych.

•    Choroby układu pokarmowego: połknięcie nikotyny może spowodować nasilenie objawów u

osób z czynnym zapaleniem przełyku, owrzodzeniem żołądka lub owrzodzeniem trawiennym, dlatego w tych przypadkach należy stosować ostrożnie doustną nikotynową terapię zastępczą. Zgłaszano przypadki wystąpienia wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej.

Niebezpieczeństwo dla małych dzieci: dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe lub nastoletnich palaczy mogą być toksyczne dla małych dzieci i spowodować ich zgon. Nie przechowywać produktów zawierających nikotynę w miejscu stwarzającym ryzyko nieprawidłowego użycia, dostępności lub spożycia przez dzieci.

Zaprzestanie palenia: policykliczne węglowodory aromatyczne zawarte w dymie tytoniowym indukują metabolizm leków katalizowanych przez enzym CYP 1A2 (i prawdopodobnie CYP 1A1). Po zaprzestaniu palenia może dochodzić do spowolnienia metabolizmu i w konsekwencji zwiększenia stężenia leków we krwi. Może to mieć znaczenie kliniczne dla produktów o wąskim przedziale terapeutycznym, takich jak teofilina, takryna, klozapina i ropinyrol.

Przeniesione uzależnienie: rzadko może dojść do przeniesienia uzależnienia, jest ono jednak mniej szkodliwe i łatwiejsze do zwalczenia niż uzależnienie od palenia tytoniu.

Podczas próby rzucenia palenia nie należy wymiennie stosować tabletek NiQutin Mini Citrus z gumą do żucia zawierającą nikotynę, ponieważ dane farmakokinetyczne wskazują na większą dostępność nikotyny z tabletek do ssania NiQuitin Mini Citrus niż z gumy do żucia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas stosowania nikotynowej terapii zastępczej jednocześnie z innymi lekami żadne interakcje o znaczeniu klinicznym nie zostały ostatecznie ustalone. Nikotyna prawdopodobnie może nasilać hemodynamiczne działanie adenozyny.

Zaprzestanie palenia tytoniu może czasem wymagać dostosowania terapii farmakologicznej.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Płodność

Badania przeprowadzone na samcach szczurów wykazały, że nikotyna może zmniejszać masę jąder, powodując przemijające zmniejszenie liczby komórek Sertoliego oraz zaburzenia spermatogenezy. Prowadzi to do różnych zmian w najądrzach i nasieniowodach. Jednak występowania takiego działania nie odnotowano u ludzi (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Palenie papierosów przez kobietę w ciąży wiąże się z ryzykiem opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego, przedwczesnego porodu i zwiększonej śmiertelności okołoporodowej. Zaprzestanie palenia jest jedyną skuteczną metodą na poprawę zdrowia zarówno ciężarnej , jak i dziecka. Im szybciej kobieta przestanie palić tym lepiej.

Zaleca się, aby kobiety ciężarne rzuciły palenie bez stosowania NTZ. W przypadku kobiet, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać palenia można zalecić stosowanie NTZ jako elementu wsparcia dla próby rzucenia palenia. Ryzyko związane ze stosowaniem NTZ dla płodu jest mniejsze niż ryzyko wynikające z palenia tytoniu, ze względu na niższe maksymalne stężenie nikotyny we krwi oraz brak dodatkowej ekspozycji na policykliczne węglowodory i tlenek węgla.

Ze względu na fakt, iż nikotyna przenika do płodu wpływając na ruchy oddechowe i ma zależny od dawki wpływ na krążenie między łożyskiem a płodem, decyzja o zastosowaniu NTZ powinna być podjęta jak najwcześniej. W okresie ciąży nie należy stosować NTZ dłużej niż przez 2 lub 3 miesiące. Stosowanie NTZ w postaci kilku pojedynczych dawek w ciągu dnia może być lepszym rozwiązaniem, ze względu na występowanie okresów wolnych od nikotyny. Jednakże dla kobiet, u których podczas ciąży występują nudności i (lub) wymioty, bardziej właściwe mogą okazać się plastry z nikotyną. W przypadku używania plastrów, jeżeli jest to możliwe, powinny być one usuwane na noc, przez co płód nie będzie narażony na działanie nikotyny.

Karmienie piersią

Nikotyna pochodząca z wypalanego tytoniu oraz NTZ przenika do mleka ludzkiego. Ilość nikotyny pochodząca z NTZ, na którą jest narażone niemowlę karmione piersią, jest jednak stosunkowo mała i mniej szkodliwa niż bierne palenie, na które niemowlę byłoby narażone w przypadku kontynuowania palenia przez matkę.

Najlepiej, aby kobiety karmiące piersią rzuciły palenie bez stosowania NTZ. W przypadku kobiet, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać palenia lekarz lub farmaceuta może zalecić stosowanie NTZ jako elementu wspomagającego dla próby rzucenia palenia.

Stosowanie NTZ w postaci kilku pojedynczych dawek w ciągu dnia może zminimalizować ilość nikotyny w mleku matki ze względu na możliwość wydłużenia odstępu pomiędzy podaniem preparatu nikotynozastępczego a karmieniem. Kobiety karmiące piersią powinny przed zażyciem produktu wziąć pod uwagę godziny karmienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie jest znany wpływ leku NiQuitin Mini Citrus na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak osoby stosujące nikotynową terapię zastępczą powinny mieć świadomość, że rzucenie palenia może spowodować zmiany w zachowaniu.

4.8    Działania niepożądane

NTZ może wywołać objawy niepożądane podobne do tych związanych z podaniem nikotyny inną drogą, włącznie z paleniem tytoniu. Objawy te mogą być związane z farmakologicznym oddziaływaniem nikotyny, które jest zależne od dawki.

Przy zalecanym dawkowaniu tabletek NiQuitin Mini Citrus nie stwierdzono występowania ciężkich działań niepożądanych. Nadmierne spożycie tabletek NiQuitin Mini Citrus przez osoby nieprzyzwyczajone do wdychania dymu tytoniowego może prawdopodobnie wywołać nudności, omdlenia lub ból głowy.

Niektóre ze zgłoszonych objawów, takie jak: depresja, drażliwość, niepokój, wzmożony apetyt i bezsenność mogą być związane z objawami z odstawienia w związku z rzuceniem palenia tytoniu. Osoby zaprzestające palenia tytoniu niezależnie od wybranej metody mogą spodziewać się wystąpienia dolegliwości, takich jak ból głowy, zawroty głowy, nasilony kaszel lub przeziębienie.

Działania niepożądanie przedstawione poniżej według klasyfikacji układów i narządów i częstości ich występowania. Częstość występowania zdefiniowana jako : bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana częstość występowania (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Wśród danej grupy częstości występowania działania niepożądane zostały przedstawione zgodnie z malejącą ciężkością.

Klasyfikacja układów i narządów


Działanie niepożądane


oraz częstość

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia psychiczne

Często

Niezbyt często

drażliwość, niepokój, zaburzenia snu w tym koszmary senne nerwowość, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Często

zawroty głowy, bóle głowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często

kołatanie serca, zwiększenie częstości rytmu serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

kaszel, ból gardła

Zaburzenia żołądkowo-ielitowe

Bardzo często

Często

nudności, podrażnienie jamy ustnej, gardła i języka

wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w przewodzie pokarmowym, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, czkawka, zgaga, niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Młodzież (12-17 lat)

Nie istnieją żadne dane na temat szczególnych działań niepożądanych dla tej populacji. Jednak w oparciu o badania farmakokinetyczne, prezentujące podobny profil farmakokinetyczny u młodzieży i dorosłych, oczekuje się, że częstość, typ i nasilenie działań niepożądanych u młodzieży jest takie samo, jak u dorosłych.

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Najmniejsza dawka letalna nikotyny dla osoby nieuzależnionej od tytoniu wynosi około 40 do 60 mg. Nawet niewielkie ilości nikotyny mogą być niebezpieczne dla dzieci i powodować śmiertelne zatrucie. Podejrzenie zatrucia nikotyną u dziecka należy traktować jako nagły przypadek i niezwłocznie poddać leczeniu. Objawy ostrego przedawkowania obejmują nudności, ślinotok, bóle brzucha, biegunkę, nasilone pocenie, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu i osłabienie. W krańcowych przypadkach objawom tym mogą również towarzyszyć niskie ciśnienie tętnicze, szybkie, słabe lub niemiarowe tętno, zaburzenia oddychania, stan wyczerpania, zapaść krążeniowa i uogólnione drgawki.

Postępowanie:

Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny i rozpocząć leczenie objawowe.

W razie konieczności zastosować wentylację mechaniczną z jednoczesnym podawaniem tlenu. Węgiel aktywowany zmniejsza żołądkowo-jelitowe wchłanianie nikotyny.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny Kod ATC: N07B A01

Mechanizm działania

Nikotyna jest agonistą receptorów nikotynowych obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego i ma wyraźny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i układ sercowo-naczyniowy. Przyjmowana w postaci wyrobów tytoniowych powoduje uzależnienie, abstynencja wiąże się wówczas z występowaniem głodu nikotynowego i objawów z odstawienia. Głód nikotynowy i objawy związane z odstawieniem obejmują: silne odczucie potrzeby palenia, obniżenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustrację lub złość, niepokój, trudności w koncentracji, niepokój ruchowy, wzmożony apetyt lub zwiększenie masy ciała. Głód nikotynowy i inne objawy z odstawienia są najbardziej intensywne podczas pierwszych kilku tygodni rzucania palenia, a następnie zmniejszają się. Tabletki do ssania zastępują część nikotyny dostarczanej przez tytoń. Wykazano, że dzięki nim zmierzona podczas badań klinicznych intensywność głodu nikotynowego i innych objawów występujących po odstawieniu tytoniu jest łagodzona w okresie największego nasilenia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Tabletki do ssania NiQuitin Mini Citrus całkowicie rozpuszczają się w jamie ustnej i cała dawka zawartej w nich nikotyny jest dostępna do wchłonięcia przez błonę śluzową policzków lub połknięcia. Całkowite rozpuszczenie tabletki NiQuitin Mini Citrus następuje przeważnie w ciągu 10 minut. Średnie maksymalne i minimalne stężenie nikotyny w osoczu krwi w stanie stacjonarnym w przypadku przyjmowania tabletek co godzinę wynosi odpowiednio 18,4 i 15,0 ng/ml.

Dystrybucja

Nikotyna wiąże się z białkami osocza w małym stopniu ( 4,9%) dlatego objętość dystrybucji (2,5 l/kg mc.) jest duża. Dystrybucja nikotyny do tkanek zależy od pH; największe stężenia nikotyny stwierdzono w mózgu, żołądku, nerkach i wątrobie.

Metabolizm

Nikotyna podlega intensywnym przemianom ustrojowym do licznych metabolitów, a wszystkie z nich są mniej aktywne niż związek macierzysty. Metabolizm nikotyny przede wszystkim dokonuje się w wątrobie, ale także w płucach i nerkach. Nikotyna jest metabolizowana głównie do kotyniny oraz do N’-tlenku nikotyny. Kotynina ma okres półtrwania 15 do 20 godzin i jej stężenia we krwi są 10-krotnie większe niż stężenia nikotyny. Kotynina jest następnie utleniana do trans-3’-hydroksykotyniny, która jest metabolitem nikotyny najobficiej występującym w moczu. Zarówno nikotyna jak i kotynina ulegają sprzężeniu z kwasem glukuronowym.

Okres półtrwania w fazie eliminacji nikotyny z ustroju wynosi około 2 godziny (od 1 do 4 godzin). Całkowity klirens nikotyny wynosi od 62 do 89 l/godzinę. Klirens nienerkowy dla nikotyny oceniany jest na około 75% klirensu całkowitego. Nikotyna i jej metabolity są wydalane prawie wyłącznie z moczem. Wydalanie niezmienionej nikotyny przez nerki zależy w dużym stopniu od pH moczu, przy czym jest ono większe w kwaśnym pH.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ogólna toksyczność nikotyny jest dobrze znana i została uwzględniona w zalecanym dawkowaniu.

W stosowanych stężeniach nie stwierdzono właściwości mutagennych nikotyny. Wyniki badań dotyczących rakotwórczości nie dostarczają żadnego jednoznacznego dowodu na rakotwórcze działanie nikotyny. W badaniach na ciężarnych zwierzętach, wykazano toksyczny wpływ nikotyny na przebieg ciąży i wynikającą z tego średnią toksyczność nikotyny dla płodu. Skutki dodatkowe obejmowały opóźnienie wzrostu przed - i poporodowego oraz opóźnienie i zmiany w poporodowym rozwoju ośrodkowego układu nerwowego.

Badania przeprowadzone na samicach gryzoni wykazały, że nikotyna może zmniejszać liczbę oocytów w jajowodach, zmniejszać stężenie estradiolu w surowicy i doprowadzić do wielu zmian w jajnikach i macicy. Badania przeprowadzone na samcach szczurów wykazały, że nikotyna może zmniejszać masę jąder, powoduje przemijające zmniejszenie liczby komórek Sertoliego z zaburzeniami spermatogenezy. Prowadzi to do różnych zmian w najądrzach i nasieniowodach.

Objawy te stwierdzono jedynie po narażeniu na nikotynę w dawkach większych niż zalecane w schemacie dawkowania tabletek do ssania NiQuitin Mini Citrus.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E421), sodu alginian (E401), sodu węglan bezwodny (E500), wapnia polikarbofil, magnezu stearynian (E470b), guma ksantan (E415), acesulfam potasowy (E950), potasu wodorowęglan (E501), aromat cytrusowy, aromat mięty pieprzowej

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik z polipropylenu z zamknięciem z polipropylenu zabezpieczającym przed dostępem dzieci i wmontowanym w wieczko sitem molekularnym z środkiem pochłaniającym wilgoć (glinokrzemianem sodu), zawierający 20 tabletek.

Opakowanie zewnętrzne zawiera 1 pojemnik (20 tabletek) lub 3 pojemniki (60 tabletek).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

Tel. 22 576 9600, fax 22 576 9601

8.    NUMERPOZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

NiQuitin Mini Citrus