Imeds.pl

Niquitin Mini Citrus 1,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NiQuitin Mini Citrus

(Nicotinum)

1,5 mg, tabletki do ssania

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 9 miesięcy leczenia pacjent nie był w stanie przestać palić, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek NiQuitin Mini Citrus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NiQuitin Mini Citrus

3.    Jak stosować lek NiQuitin Mini Citrus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NiQuitin Mini Citrus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek NiQuitin Mini Citrus i w jakim celu się go stosuje

Tabletki do ssania NiQuitin Mini Citrus pomagają odzwyczaić się od palenia tytoniu. Stosowanie leku tego typu nazywane jest nikotynową terapią zastępczą lub NTZ. Tabletki do ssania NiQuitin Mini Citrus są wskazane dla osób, które wypalają nie więcej niż 20 papierosów na dobę.

Nikotyna zawarta w tytoniu powoduje fizyczne uzależnienie od palenia papierosów.

•    Tabletki do ssania NiQuitin Mini Citrus pomagają rzucić palenie zastępując pacjentowi część nikotyny przyjmowanej z papierosów.

•    Dostarczona nikotyna łagodzi część nieprzyjemnych objawów wynikających z odstawienia papierosów, między innymi złe samopoczucie i rozdrażnienie.

•    Dostarczona nikotyna łagodzi również objawy głodu nikotynowego i pomaga powstrzymać ochotę na zapalenie papierosa.

Tabletki do ssania NiQuitin Mini Citrus są pozbawione zagrożeń, jakie niesie ze sobą palenie tytoniu, ponieważ nie zawierają substancji smolistych, tlenku węgla i innych trucizn pochodzących z dymu tytoniowego. Część pacjentów może obawiać się uzależnienia od tabletek z nikotyną po zaprzestaniu palenia. Takie przyzwyczajenie zdarza się bardzo rzadko i nawet, jeśli wystąpi, jest mniej szkodliwe dla zdrowia i łatwiejsze do pokonania niż palenie tytoniu.

Szansę na zerwanie z nałogiem można zwiększyć poprzez udział w programie psychologicznym wspierającym rzucenie palenia. Aby uzyskać informacje na temat psychologicznego programu wspierającego rzucenie palenia należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Palenie tytoniu nie niesie ze sobą żadnych korzyści dla zdrowia. Dlatego zdecydowanie lepiej jest zerwać z nałogiem. Stosowanie Nikotynowej Terapii Zastępczej (NTZ), takiej jak tabletki do ssania

NiQuitin Mini Citrus, może w tym pomóc. Należy pamiętać, że niebezpieczeństwo związane z paleniem tytoniu jest większe niż działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania NTZ.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NiQuitin Mini Citrus

Kiedy nie stosować leku NiQuitin Mini Citrus:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek ze składników tego leku

(wymienione w punkcie 6),

•    jeśli pacjent jest osobą niepalącą,

•    przez dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku NiQuitin Mini Citrus należy zapytać lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę:

•    jeśli pacjent niedawno przebył zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, cierpi na ciężkie zaburzenia rytmu serca, ma niestabilną lub nasilającą się dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej), niekontrolowane farmakologicznie nadciśnienie tętnicze lub nocną postać dławicy piersiowej, należy próbować rzucić palenie bez stosowania NTZ, chyba, że lekarz zezwoli na stosowanie NTZ,

•    jeśli pacjent choruje na cukrzycę, podczas stosowania tabletek NiQuitin Mini Citrus powinien mierzyć stężenia cukru we krwi częściej niż zwykle. Zalecenia dotyczące przyjmowania insuliny lub leków przeciwcukrzycowych mogą ulec zmianie,

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna taka jak: obrzęk warg, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędząca wysypka na skórze (pokrzywka), należy zachować ostrożność. Stosowanie NTZ może czasami spowodować takie reakcje.

Podczas próby rzucenia palenia nie należy wymiennie stosować tabletek NiQutin Mini Citrus z gumą do żucia zawierającą nikotynę.

Należy zasięgnąć porady lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w przypadku:

•    ciężkich lub umiarkowanie ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub ciężkich zaburzeń czynności nerek ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych,

•    niekontrolowanej nadczynności tarczycy lub guza chromochłonnego nadnerczy (guz nadnerczy wpływający na ciśnienie krwi) ze względu na możliwość nasilenia objawów choroby, o czym poinformuje lekarz,

•    choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy lub zapalenia przełyku (odcinka przewodu pokarmowego pomiędzy jamą ustną a żołądkiem), ponieważ połykana nikotyna może zaostrzyć objawy choroby, może też wywołać owrzodzenie jamy ustnej . W razie nasilenia objawów choroby należy poradzić się lekarza. Może się okazać, że należy zamienić doustną postać nikotynowej terapii zastępczej na plastry.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Nawet dawka odpowiednia dla dorosłych może być przyczyną ciężkiego zatrucia lub śmierci w przypadku małych dzieci. Dlatego istotne jest aby zawsze przechowywać NiQuitin Mini Citrus w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek NiQuitin Mini Citrus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania leków zawierających teofilinę (stosowana w leczeniu astmy), takrynę (stosowana w leczeniu choroby Alzheimera), klozapinę (stosowana w leczeniu schizofrenii), ropinyrol (stosowany w leczeniu choroby Parkinsona).

Rzucanie palenia może mieć wpływ na działanie innych leków przyjmowanych przez pacjenta. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

NiQuitin Mini Citrus z jedzeniem i piciem

Podczas ssania tabletek NiQuitin Mini Citrus nie należy jeść ani pić.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Palenie tytoniu w czasie ciąży jest niebezpieczne dla dziecka. Może być przyczyną opóźnienia wzrostu płodu, przedwczesnego porodu lub urodzenia martwego dziecka. Zaprzestanie palenia jest jedyną skuteczną metodą poprawy zdrowia zarówno ciężarnej jak i dziecka. Im szybciej dojdzie do zaprzestania palenia tym lepiej.

Kobiety w ciąży powinny rzucić palenie bez stosowania NTZ. Jeżeli jednak się to nie uda, lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka może zalecić stosowanie NTZ, wspomagającej próbę rzucenia palenia, ponieważ będzie ona korzystniejsza dla rozwoju dziecka niż kontynuowanie palenia. Decyzję o zastosowaniu NTZ podczas ciąży należy podjąć możliwie najwcześniej. Wskazane jest stosowanie leczenia tylko przez 2 do 3 miesięcy. Należy pamiętać, że najważniejsze jest rzucenie palenia. Leki takie jak tabletki do ssania mogą być korzystniejsze niż plastry, które uwalniają nikotynę przez całą dobę. Plastry mogą być odpowiedniejsze, jeśli występują nudności lub wymioty.

Dym tytoniowy, na który narażone są niemowlęta karmione piersią powoduje u nich trudności w oddychaniu i inne problemy zdrowotne. Kobiety karmiące piersią powinny rzucić palenie bez stosowania NTZ. Jeżeli jednak się to nie uda, lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka może zalecić stosowanie NTZ. Kiedy kobieta karmiąca piersią stosuje NTZ, ilość nikotyny którą niemowlę dostaje z mlekiem matki jest niewielka i znacznie mniej szkodliwa niż bierne palenie, na które niemowlę byłoby narażone w przypadku kontynuowania palenia przez matkę.

Najkorzystniejsze jest stosowanie NTZ, dostarczającej w ciągu dnia pojedyncze dawki nikotyny (np. tabletki do ssania lub gumy do żucia, a nie plastry). Najlepiej karmić dziecko tuż przed zażyciem tabletki, ponieważ otrzyma ono wtedy najmniejszą możliwą dawkę nikotyny.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma znanych skutków oddziaływania leku NiQuitin Mini Citrus na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać, że rzucanie palenia może powodować zmiany w zachowaniu, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek NiQuitin Mini Citrus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jedną tabletkę NiQuitin Mini Citrus należy umieścić w jamie ustnej, od czasu do czasu przemieszczać ją z jednej strony jamy ustnej na drugą, dopóki całkowicie się nie rozpuści (około 10 minut). Tabletek nie należy żuć ani połykać w całości. Nie stosować więcej niż 15 tabletek na dobę. Jeżeli odczuwa się potrzebę stosowania leku dłużej niż 9 miesięcy, należy poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek jest przeznaczony do stosowania na śluzówkę j amy ustnej. Nikotyna zawarta w tabletkach uwalnia się w jamie ustnej i jest wchłaniana do organizmu.

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat)

•    Na początku leczenia stosować 8 do 12 tabletek na dobę. Ssać tabletkę, kiedy poczuje się chęć zapalenia papierosa.

•    Po upływie nie więcej niż 6 tygodni należy stopniowo zmniejszać ilość przyjmowanych tabletek.

•    Leczenie należy zakończyć, kiedy ilość przyjmowanych tabletek zmaleje do 1 do 2 na dobę.

Nawet po zakończeniu terapii może wystąpić chęć zapalenia papierosa, można wtedy również zastosować lek.

Nie należy stosować większej dawki niż zalecana. Należy stosować lek zgodnie z zaleceniami i nie przyjmować więcej niż 15 tabletek w ciągu doby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Młodzież w wieku 12 do 17 lat

Lek może być stosowany u młodzieży w wieku 12 do 17 lat jedynie po zaleceniu przez lekarza.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie stosować leku NiQuitin Mini Citrus.

Jeśli pacjent obawia się nawrotu nałogu palenia tytoniu

Jeśli pacjent obawia się nawrotu nałogu palenia tytoniu lub ma trudności z zaprzestaniem stosowania leku, powinien porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. W razie powrotu do nałogu palenia tytoniu lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka doradzi jak najskuteczniej stosować następną NTZ.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NiQuitin Mini Citrus

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek NiQuitin Mini Citrus mogą wystąpić nudności, zawroty głowy i złe samopoczucie. Należy wówczas zaprzestać stosowania leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub izbą przyjęć szpitala. Należy wziąć ze sobą ulotkę lub opakowanie leku, aby móc je pokazać.

Lek nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 12 lat lub osób niepalących. W razie spożycia leku przez dziecko lub osobę niepalącą mogą wystąpić objawy przedawkowania nikotyny, np. ból głowy, wymioty, ból brzucha i biegunka. Dziecko, które użyło lub zjadło lek, należy natychmiast zawieźć na ostry dyżur szpitalny lub skontaktować się z lekarzem. Jeśli to możliwe, należy pokazać lekarzowi ulotkę lub opakowanie leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W zalecanym dawkowaniu nie stwierdzono występowania żadnych ciężkich działań niepożądanych po zażyciu leku NiQuitin Mini Citrus.

Samo zaprzestanie palenia może powodować objawy takie jak zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia snu, kaszel i objawy grypopodobne. Objawy, takie jak depresja, rozdrażnienie, lęk, niepokój, zwiększony apetyt i bezsenność mogą również być spowodowane zaprzestaniem palenia tytoniu.

Inne działania niepożądane wymieniono poniżej w grupach opartych na prawdopodobieństwie ich wystąpienia:

Bardzo często: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób

-    Tabletki do ssania mogą spowodować lekkie podrażnienie lub bolesność języka lub w jamie ustnej. Mogą wystąpić nudności.

Często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób

-    Ból gardła

-    Nudności

-    Uczucie dyskomfortu w żołądku

-    Biegunka

- Niestrawność, zgaga

- Wzdęcia z oddawaniem wiatrów

-    Czkawka

Niezbyt często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób

-    Nerwowość

-    Depresja

- Kołatanie serca (uczucie silnego bicia serca)

- Przyspieszona czynność serca,

-    Ból w klatce piersiowej

-    Wysypka

-    Uczucie zmęczenia i ogólne złe samopoczucie

Bardzo rzadko: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

- Ciężkie reakcje alergiczne objawiające się nagłym pojawieniem się świszczącego oddechu lub uczucia ucisku w klatce piersiowej, wysypki skórnej lub uczucia możliwości wystąpienia omdlenia

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek NiQuitin Mini Citrus

5.


   Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na tubie i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Nie używać opakowania zawierającego lek do innych celów ze względu na pozostałość pyłu tabletkowego.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek NiQuitin Mini Citrus

•    Substancją czynną leku jest nikotyna. Każda tabletka zawiera 1,5 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

•    Pozostałe składniki leku to: mannitol (E421), sodu alginian (E401), sodu węglan bezwodny, wapnia polikarbofil, magnezu stearynian (E470b), guma ksantan (E415), acesulfam potasowy (E950), potasu wodorowęglan (E501), aromat cytrusowy, aromat mięty pieprzowej

Jak wygląda lek NiQuitin Mini Citrus i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych lub prawie białych owalnych tabletek o wypukłych powierzchniach.

Tabletka 1,5 mg ma na jednej stronie wytłoczoną literę U.

Każdy pojemnik zawiera 20 tabletek. Opakowanie zawiera 1 (20 tabletek) lub 3 pojemniki (60 tabletek). Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 0- 22 576 96 00

fax. 0- 22 576 96 01

Wytwórca:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited Knockbrack Dungarvan Co. Waterford Irlandia

Ten lek został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami handlowymi:

Austria    NiQuitin Mini Zitrus 1.5 mg Lutschtabletten, gepresst

Belgia    NiQuitin Minilozenge Citrus 1,5 mg comprimes a sucer

Czechy    NiQuitin Mini s pnchuti citrusu 1,5 mg

Dania    NiQuitin Citrus1,5 mg komprimeret sugetablet

NiQuitin Mini Citrus

Estonia

Niemcy

Węgry

Irlandia

Włochy

Litwa

Luksemburg

Holandia

Polska

Portugalia

Słowacja

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania


NiQuitin Mini Zitrus 1,5 mg Lutschtabletten, gepresst NiQuitin Minitab 1.5 mg Citrus izu preselt szopogató tabletta NiQuitin Mini 1.5 mg Citrus Lozenges Niquitin 1,5 mg pastiglie gusto ciliegia NiQuitin 1,5 mg suslegtosios pastiles NiQuitin Minilozenge Citrus 1,5 mg comprimes a sucer NiQuitin Minizuigtablet Citrus 1,5 mg zuigtabletten NiQuitin Mini Citrus

NiQuitin Citrus 1,5 mg comprimidos para chupar NiQuitin Mini s prichufou citrusov 1,5 mg NiQuitin 1,5 mg Comprimidos para Chupar Sabor Citrico NiQuitin Citrus 1,5 mg komprimerad sugtablett Nicabate Minis Citrus

Data zatwierdzenia ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.