+ iMeds.pl

Nizax activ 20 mg/gUlotka Nizax activ

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NIZAX ACTIV

20 mg/g, szampon leczniczy Ketoconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nizax Activ i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nizax Activ

3.    Jak stosować lek Nizax Activ

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nizax Activ

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nizax Activ i w jakim celu się go stosuje

Lek Nizax Activ, szampon leczniczy o działaniu przeciwgrzybiczym jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Substancją czynną leku jest ketokonazol.

Wskazania do stosowania

Nizax Activ, szampon leczniczy jest wskazany w leczeniu i profilaktyce chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzajuMalassezia (Pityrosporum), jak:

• łupież owłosionej skóry głowy (złuszczanie się naskórka owłosionej skóry głowy w postaci białych łatwo oddzielających się łusek);

• łojotokowe zapalenie skóry (brązowo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złuszczaj ą się w postaci białych lub żółtych łusek);

•    łupież pstry (małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej) wywołany zakażaniem Pityriasis versicolor.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nizax Activ

Kiedy nie stosować leku Nizax Activ

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nizax Activ, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku uprzedniego długotrwałego miej scowego leczenia kortykosteroidami, w celu uniknięcia nasilenia objawów choroby po zaprzestaniu ich stosowania, lekarz zaleci stopniowe (w ciągu 2 do 3

tygodni) wycofywanie się z leczenia kortykosteroidami. Na zbyt szybkie odstawienie kortykosteroidów skóra może zareagować zaczerwienieniem i swędzeniem.

Wątpliwości należy wyjaśnić z lekarzem.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, jeśli to nastąpi oczy należy przemyć wodą.

Łojotokowemu zapaleniu skóry i łupieżowi często towarzyszy zwiększone wypadanie włosów, co również może mieć miejsce, chociaż rzadko, podczas stosowania leku Nizax Activ.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Lek Nizax Activ a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych na temat stosowania leku Nizax Activ z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Nizax Activ, szampon leczniczy może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Lek Nizax Activ zawiera czerwień koszenilową - może powodować reakcje alergiczne.

3.    Jak stosować lek Nizax Activ

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Szampon leczniczy przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat)

O ile lekarz nie zaleci inaczej szampon leczniczy Nizax Activ stosuje się zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

1. Nanieść niewielką ilość szamponu na zakażoną skórę, zazwyczaj ilość szamponu mieszcząca się w garści lub zawartość jednej saszetki (6 ml) wystarcza do jednorazowego zastosowania. Przed zastosowaniem leku Nizax Activ włosy mogą być uprzednio umyte zwykłym szamponem.

2. Używając niewielkiej ilości wody rozprowadzić szampon leczniczy równomiernie na skórze. W przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie skórę głowy.

3.    Wcierać szampon leczniczy w skórę aż do uzyskania piany.

4. Pozostawić pianę na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.

5.    Na co dzień można używać zwykłego szamponu.

Leczenie:

Łupież pstry: stosować raz na dobę, przez 5 kolejnych dni.

Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować dwa razy w tygodniu, przez 2 do 4 tygodni.

Profilaktyka:

Łupież pstry: stosować raz na dobę, przez 3 kolejne dni przez jeden cykl leczenia, przed okresem letnim.

Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nizax Activ

Miejscowe użycie szamponu leczniczego Nizax Activ zgodnie ze wskazaniami i opisanym sposobem stosowania nie grozi przedawkowaniem.

W razie przypadkowego spożycia leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przedawkowanie leku może spowodować nasilenie działań niepożądanych.

W razie przypadkowego spożycia leku, lekarz zastosuje leczenie wspomagające i objawowe. W celu uniknięcia zachłyśnięcia treścią żołądkową, nie należy wywoływać wymiotów czy wykonywać płukania żołądka.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    zaburzenia smaku

•    zapalenie mieszków włosowych

•    podrażnienie oczu, nasilone łzawienie, nadwrażliwość w miejscu zastosowania

•    uczucie pieczenia skóry, trądzik, wyłysienia, suchość skóry, zmiany w strukturze włosów, wysypka, zmiany na skórze, złuszczanie się skóry, kontaktowe zapalenie skóry lub odczyny w miejscu podania (rumień, podrażnienie, reakcje nadwrażliwości, świąd, krosty).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000) lub o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    obrzęk naczynioruchowy

•    pokrzywka

•    przebarwienia włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

5.    Jak przechowywać lek Nizax Activ

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Nizax Activ

-    Substancj ą czynną leku jest ketokonazol.

1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu laurylosiarczan etoksylowany, disodu eter laurylosulfobursztynowy, dietanoloamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, makrogolu 120 metyloglukozy dioleinian, kwas solny stężony, sodu chlorek, sodu wodorotlenek, roztwór 30%, zhydrolizowanego kolagenu hydroksypropylu -laurylodimetyloamoniowy chlorek, kompozycja o zapachu Zielonej Herbaty D878, RRR-a-tokoferol (E306), żółcień chinolinowa (E104), czerwień koszenilowa (E124), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Nizax Activ i co zawiera opakowanie

Lek Nizax Activ, szampon leczniczy to gęsty, klarowny roztwór o barwie od pomarańczowej do pomarańczowoczerwonej i charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku Nizax Activ:

•    butelki z polietylenu (HDPE) z zakrętką polipropylenową typu „flip-top”, zawierające 100 ml szamponu leczniczego, umieszczone w pudełku tekturowym;

•    saszetki laminowane (PET/Aluminium/PE), zawierające 6 ml szamponu leczniczego, umieszczone po 6 sztuk w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Nizax Activ

Charakterystyka Nizax activ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NIZAX ACTIV, 20 mg/g, szampon leczniczy

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu (Ketoconazolum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: czerwień koszenilowa (E124). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Szampon leczniczy

Gęsty klarowny roztwór o barwie od pomarańczowej do pomarańczowoczerwonej i charakterystycznym zapachu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Nizax Activ w postaci szamponu leczniczego jest wskazany w leczeniu i profilaktyce chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzajuMalassezia (Pityrosporum), jak:

•    łupież owłosionej skóry głowy;

•    łojotokowe zapalenie skóry;

•    łupież pstry (wywołany przez Pitriasis versicolor).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat)

Zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub owłosioną skórę głowy należy umyć szamponem leczniczym Nizax Activ i pozostawiając go na skórze przez 3-5 minut, następnie spłukać.

Zazwyczaj 1 saszetka lub ilość szamponu mieszcząca się w garści wystarcza do jednorazowego zastosowania.

Leczenie:

Łupież pstry: stosować raz na dobę, przez 5 kolejnych dni.

Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować dwa razy w tygodniu, przez 2 do 4 tygodni.

Profilaktyka:

Łupież pstry: stosować raz na dobę, przez 3 kolejne dni przez jeden cykl leczenia, przed okresem letnim.

Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku uprzedniego długotrwałego leczenia kortykosteroidami, aby uniknąć nasilenia objawów choroby po zaprzestaniu ich stosowania (efekt z odbicia), wskazane jest stopniowe wycofywanie się z leczenia kortykosteroidami.

Należy unikać kontaktu z oczami. W razie przypadkowego przedostania się szamponu do oczu, należy je jak najszybciej przemyć wodą.

Produkt leczniczy ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej, może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W okresie ciąży i karmienia piersią produkt leczniczy Nizax Activ można stosować tylko jeśli jest to zdecydowanie konieczne, ponieważ nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania miejscowego ketokonazolu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie wykonano odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z udziałem kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Nie określono ryzyka związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Nizax Activ, szampon leczniczy w czasie ciąży lub karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją medDRA: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Zaburzenia smaku

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zapalenie mieszków włosowych

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Podrażnienie oczu, nasilone łzawienie

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość na substancję czynną

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Uczucie pieczenia skóry, trądzik, wyłysienia, suchość skóry,

zmiany w strukturze włosów, wysypka, zaburzenia skóry,

złuszczanie się skóry, kontaktowe zapalenie skóry.

Bardzo rzadko/częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, zmiany barwy włosów.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

Odczyny w miejscu podania, takie jak: rumień,

podania

podrażnienie, nadwrażliwość w miej scu podania,

Niezbyt często

świąd, krosty.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu leczniczego może spowodować nasilenie działań niepożądanych.

W razie przypadkowego spożycia produktu należy zastosować leczenie wspomagające i objawowe.

W celu uniknięcia zachłyśnięcia treścią żołądkową, nie należy wywoływać wymiotów czy wykonywać płukania żołądka.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania miej scowego, pochodne imidazolu i triazolu, kod ATC: D 01 AC 08.

Ketokonazol jest syntetyczną pochodną imidazolu działaj ącą silnie przeciwgrzybiczo na dermatofity, takie jak np. Trichophyton spp, Epidermophyton spp., Microsporum spp. oraz drożdżaki, takie jak np. Candida spp. i Malassezia spp. (Pirtyrosporum spp.j.

Szampon leczniczy zawieraj ący ketokonazol (20 mg/g) szybko zmniejsza łuszczenie się i świąd, które towarzyszą łojotokowemu zapaleniu skóry, łupieżowi skóry głowy i łupieżowi pstremu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ketokonazol zastosowany miejscowo jest niemal nie wchłaniany przez skórę.

Po miejscowym zastosowaniu szamponu leczniczego zawieraj ącego ketokonazol (20 mg/g) na skórę głowy, nie stwierdza się obecności ketokonazolu w osoczu krwi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak innych istotnych danych niż wymieniono w pozostałych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu laurylosiarczan etoksylowany Disodu eter laurylosulfobursztynowy

Dietanoloamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego Makrogolu 120 metyloglukozy dioleinian Kwas solny stężony Sodu chlorek

Sodu wodorotlenek, roztwór 30 %

Zhydrolizowanego kolagenu hydroksypropylu -laurylodimetyloamoniowy chlorek Kompozycja o zapachu Zielonej Herbaty D878 RRR-a-tokoferol (E 306)

Żółcień chinolinowa (E104)

Czerwień koszenilowa (E124)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak danych.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z zakrętką z PP typu „flip-top”, zawierająca 100 ml szamponu leczniczego, umieszczona w pudełku tekturowym.

Saszetki PET/Aluminium/PE zawierające 6 ml szamponu leczniczego, umieszczone po 6 sztuk w pudełku tekturowym.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Tel. +48 (71) 352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Nizax Activ