+ iMeds.pl

Noflamen 7,5 mgUlotka Noflamen

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Noflamen 7,5 mg tabletki Noflamen 15 mg tabletki

(Meloxicamum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Noflamen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noflamen

3.    Jak stosować lek Noflamen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Noflamen

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Noflamen i w jakim celu się go stosuje

Noflamen zawiera jako substancję czynną meloksykam. Meloksykam należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Wskazania:

-    Krótkotrwałe leczenie bólu w nawrotach choroby zwyrodnieniowej stawów, niekiedy z towarzyszącym zapaleniem (osteoartroza)

-    Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów

-    Długotrwałe leczenie objawowe zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noflamen Kiedy nie stosować leku Noflamen

Jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Może wystąpić alergia krzyżowa na pochodne kwasu acetylosalicylowego lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała astma, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka i(lub) gardła, powodujący trudności z oddychaniem), pokrzywka lub polipy nosa (zatkany nos spowodowany obrzękiem błony śluzowej nosa) podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych,

-    jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży,

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowało krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego związane ze stosowanym wcześniej leczeniem lekami z grupy NLPZ ,

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowało w przeszłości nawracające owrzodzenie przewodu pokarmowego (wrzód żołądka lub dwunastnicy) lub krwawienie z żołądka,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek nieleczona dializami,

-    jeśli u pacjenta występowało krwawienie naczyniowo-mózgowe (krwawienie z naczyń mózgu) lub krwawienie z innych przyczyn,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca,

-    nie stosować leku Noflamen u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Noflamen

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Noflamen należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podawanie podobnych produktów do meloksykamu może wiązać się z niewielkim ryzykiem ataku serca („zawał mięśnia sercowego”) lub udarem, zwłaszcza jeśli przyjmowane są duże dawki leku przez dłuższy okres czasu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia.

Jeśli pacjent ma problemy z sercem lub wystąpił u niego udar i uważa, że w jego przypadku występuje zwiększone ryzyko tych schorzeń ( ma wysokie ciśnienie tętnicze, cukrzycę, wysokie stężenie cholesterolu lub pali papierosy), powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą.

-    W związku ze stosowaniem produktu Noflamen opisywano zagrażające życiu wysypki skórne ( zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka), które początkowo pojawiają się na tułowiu w postaci czerwonawych plamek lub kolistych wykwitów, często z pęcherzami.

-    Dodatkowymi objawami są owrzodzenia błon śluzowych jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych, zapalenie spojówek (zaczerwienienie i opuchnięcie oczu).

-    Zagrażającym życiu wysypkom skórnym często towarzyszą objawy grypopodobne. Wysypka może rozwinąć się w rozsiane pęcherze lub złuszczanie naskórka.

-    Największe ryzyko groźnych reakcji skórnych występuje w pierwszych tygodniach leczenia.

-    Jeśli u pacjenta w związku ze stosowaniem produktu Noflamen rozwinął się zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna nekroliza naskórka, już nigdy nie wolno u pacjenta stosować leku Noflamen.

-    W przypadku pojawienia się wysypki lub objawów skórnych należy zaprzestać przyjmowania leku Noflamen, natychmiast poszukać pomocy lekarskiej i poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Noflamen należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby, nerek lub serca (wysokie ciśnienie krwi i (lub) niewydolność serca lub skłonność do zatrzymywania płynów w organizmie),

-    jeśli u pacjenta występuje choroba przewodu pokarmowego w wywiadzie (również owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy),

-    jeśli pacjent przyjmuje w tym samym czasie leki zwiększające ryzyko krwawienia z żołądka i wrzodów, takie jak steroidy, niektóre leki przeciwdepresyjne (np. SSRI: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), leki przeciwzakrzepowe takie jak kwas acetylosalicylowy i warfaryna,

-    jeśli u pacjenta występuje czynne owrzodzenie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna)

-    jeśli pacjent ma cukrzycę,

-    jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki moczopędne,

-    kiedykolwiek zdiagnozowano u pacjenta wysokie stężenie potasu we krwi,

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku,

-    jeśli pacjent jest uczulony na niektóre cukry.

Należy powiedzieć lekarzowi o wyżej wymienionych stanach w celu ustalenia odpowiedniego leczenia.

Noflamen nie jest odpowiedni do stosowania w leczeniu pacjentów, którzy wymagają łagodzenia ostrego bólu.

Noflamen, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może maskować ukryte objawy istniejącego zakażenia. Jeśli pacjent odkryje objawy zakażenia lub jeśli objawy zaostrzą się należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Noflamen może upośledzać płodność u kobiet. W przypadku planowania ciąży, problemów z zajściem w ciążę lub w trakcie diagnozowania niepłodności, należy rozważyć odstawienie meloksykamu.

Pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci o lżejszej budowie ciała lub osłabieni mogą zaliczać się do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych i z tego względu wymagają starannej obserwacji. Ostrożności wymaga stosowanie produktu zwłaszcza u osób w podeszłym wieku z częstymi zaburzeniami czynności nerek, wątroby i serca.

U osób w podeszłym wieku występuje zwiększona częstość występowania działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacje, które mogą być śmiertelne.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Noflamen u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia.

Inne leki i Noflamen

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre produkty lecznicze mogą wchodzić w interakcję z lekiem Noflamen.

Kortykosteroidy oraz inne NLPZ (w tym salicylany)

Jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko krwawień lub owrzodzeń w obrębie przewodu pokarmowego.

Doustne leki przeciwzakrzepowe oraz inne leki przeciwdziałające powstawaniu zakrzepów, takie jak kwas acetylosalicylowy, tyklopidyna, klopidogrel, heparyna podawana w postaci podskórnej iniekcji (zwykle w szpitalu w stałym wlewie oraz leki trombolityczne (stosowane wyłącznie w warunkach szpitalnych) Jednoczesne stosowanie z produktem Noflamen zwiększa ryzyko krwawienia. Wymagana jest ścisła kontrola działania przeciwzakrzepowego , jeśli okaże się, że uniknięcie takiego leczenia skojarzonego jest niemożliwe.

Stosowanie w skojarzeniu z litem oraz innymi lekami z grupy NLPZ powoduje zwiększenie stężenia litu w osoczu.

Podobnie jak inne leki z grupy NLPZ meloksykam może zwiększać szkodliwe działanie metotreksatu na narządy wytwarzające krew.

Środki antykoncepcyjne: zgłaszano, że leki z grupy NLPZ zmniejszają skuteczność wkładek wewnątrzmacicznych.

Jeżeli Noflamen jest jednocześnie stosowany z lekami moczopędnymi, ważne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów oraz kontrola czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia. NLPZ hamują syntezę prostaglandyn o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne, dlatego też mogą zmniejszać skuteczność niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (np. inhibitory ACE, leki rozszerzające naczynia krwionośne, leki moczopędne).

Cholestyramina wiąże meloksykam w przewodzie pokarmowym. Tym samym przyspiesza jego wydalanie. Podczas leczenia skojarzonego produktu Noflamen z cyklosporyną (lub takrolimusem) konieczne jest kontrolowanie czynności nerek.

Możliwe jest wystąpienie interakcji pomiędzy lekiem Noflamen i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Jednoczesne stosowanie z pewnymi lekami przeciw depresji nazywanymi selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) może zwiększać ryzyko krwawienia.

Stosowanie leku Noflamen z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować podczas posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Noflamen nie wolno stosować w trzecim trymestrze ciąży.

Leku Noflamen nie wolno stosować w trzecim trymestrze ciąży.

Lek Noflamen nie powinien być stosowany w pierwszym i w drugim trymestrze ciąży o ile nie zaleci tego lekarz.

Lek Noflamen może zaburzać płodność. Z tego względu należy rozważyć odstawienie meloksykamu w przypadku planowania ciąży, trudności z zajściem w ciążę lub w przypadku kobiet diagnozowanych z powodu niepłodności.

Nie zaleca się stosowania leku Noflamen w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak specyficznych badań dotyczących wpływu meloksykamu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże odradza się prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn jeśli wystąpią działania niepożądane takie jak zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Noflamen zawiera laktozę

Lek Noflamen 7,5 mg oraz 15 mg zawiera odpowiednio 14,25 mg oraz 28,50 mg laktozy

(w postaci laktozy jednowodnej). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Noflamen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u osób dorosłych i młodzieży (powyżej 16 lat:

Nawroty choroby zwyrodnieniowej stawów

Jedna tabletka 7,5 mg na dobę, w razie konieczności dawkę można zwiększyć do 15 mg na dobę. Reumatoidalne zapalenie stawów

15 mg na dobę, dawkę można zmniejszyć do 7,5 mg na dobę.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

15 mg na dobę, dawkę można zmniejszyć do 7,5 mg na dobę.

Lekarz ustali dawkowanie zgodnie z ciężkością choroby, wywiadem medycznym i po rozważeniu możliwych współistniejących chorób. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Noflamen można stosować wyłącznie w leczeniu dorosłych i młodzieży (powyżej 16 lat).

NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ dawki 15 mg na dobę (dwie tabletki Noflamen 7,5 mg lub jedna tabletka Noflamen 15 mg).

Jeśli którykolwiek ze stanów wymienionych w punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności” odnosi się do pacjenta, lekarz może ograniczyć dawkę do 7,5 mg raz na dobę.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki leku Noflamen należy przyjmować podczas jedzenia popijając wodą lub innym płynem. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Noflamen

Ogromnie ważne jest przestrzeganie zaleconego dawkowania. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala.

Objawy ostrego przedawkowania leków z grupy NLPZ zwykle ograniczają się do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólów w nadbrzuszu. Objawy te zazwyczaj ustępują po wdrożeniu leczenia wspomagającego. Może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego. Ciężkie zatrucie może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, ciężkiej niewydolności nerek, zaburzenia czynności wątroby, depresji oddechowej, śpiączki, drgawek, zapaści krążeniowej i zatrzymania akcji serca. Zgłaszano reakcje anafilaktoidalne (ciężkie reakcje alergiczne powodujące trudności z oddychaniem i zawroty głowy) po przyjęciu dawek terapeutycznych leków z grupy NLPZ. Takie reakcje mogą pojawić się po przedawkowaniu.

Pominięcie zastosowania leku Noflamen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Noflamen

Nie należy samowolnie przerywać przyjmowania leku Noflamen, gdyż choroba może powrócić do stadium sprzed leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przyjmowanie takich leków jak Noflamen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca („zawał serca”) lub udaru.

Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą żołądka i jelit. Może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja, czasami nawet śmiertelne, szczególnie u osób w podeszłym wieku.

Jeśli w przeszłości wystąpiło u pacjenta krwawienie z przewodu pokarmowego, należy każdy objaw brzuszny zgłosić lekarzowi. Szczególnie dotyczy to osób w podeszłym wieku.

Niezależnie od wywiadu chorobowego, jeśli pacjent podczas przyjmowania leku Noflamen odczuwa bóle brzucha, pojawia się zmiana zabarwienia stolca (zwłaszcza czarne stolce w połączeniu z bólem brzucha mogą być oznaką krwawienia z przewodu pokarmowego, chociaż mogą się one przydarzyć po spożyciu np. szpinaku, szczawiu, kaszanki) należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy postąpić tak samo w razie pojawienia się na początku leczenia lekiem Noflamen duszności, pokrzywki, wysypki lub pęcherzy. Mogą być one objawami bardzo rzadkiego lecz groźnego działania niepożądanego (np. reakcje nadwrażliwości, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

Działania niepożądane zostały uporządkowane z uwzględnieniem częstości występowania według następującej klasyfikacji:

-    Bardzo często (występują więcej niż u 1 na 10 osób)

-    Często (występują więcej niż u 1 na 100 osób)

-    Niezbyt często: (występują u 1 do 10 na 1000 osób)

-    Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób)

-    Nieznana częstość (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: niedokrwistość

Rzadko: nieprawidłowa liczba krwinek lub płytek krwi

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki agranulocytozy (brak pewnego typu białych krwinek).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: inne reakcje niż anafilaktyczne lub anafilaktoidalne

Nieznana: ciężkie reakcje alergiczne, które mogą obejmować omdlenie, szybki oddech i reakcje skórne (reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne).

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: zaburzenia nastroju, koszmary nocne Nieznana: stany splątania, dezorientacja.

Zaburzenia układu nerwowego Często: bóle głowy

Niezbyt często: zawroty głowy, senność.

Zaburzenia oka

Rzadko: zaburzenia widzenia, na przykład niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego Rzadko: szum uszny.

Zaburzenia serca Rzadko: kołatanie serca

Zgłaszano niewydolność serca związaną z leczeniem NLPZ.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego, uderzenia gorąca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: astma u niektórych osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: niestrawność, nudności i wymioty, bóle brzucha, zaparcie, wzdęcie, biegunka

Niezbyt często: krwawienie z przewodu pokarmowego (powodujące smoliste stolce), zapalenie jamy ustnej,

żołądka, nieżyt żołądka

Rzadko: zapalenie błony śluzowej jelita grubego, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, zapalenie błony śluzowej przełyku

Bardzo rzadko: perforacje przewodu pokarmowego (otwór w ścianie jelita).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zmiany wyników parametrów czynności wątroby Bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka

Rzadko: opisywano pokrzywkę oraz wysypka skórna zagrażająca życiu (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), (patrz punkt 2).

Bardzo rzadko: reakcje z powstawaniem pęcherzy, rumień wielopostaciowy

Nieznana: obrzęk wokół oczu, obrzęk warg i twarzy, wysypka spowodowana ekspozycją na słońce ( reakcja nadwrażliwości na światło).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zatrzymanie soli i wody, zwiększenie stężenia potasu we krwi, zmiany wartości wskaźników czynności nerek

Bardzo rzadko: niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: obrzęki spowodowane zatrzymaniem płynów w organizmie, w tym obrzęk kończyn dolnych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Noflamen

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 250 w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Noflamen

Substancją czynną leku jest meloksykam w ilości 7,5 mg lub 15 mg w jednej tabletce.

Pozostałe substancje pomocnicze to: magnezu stearyniam, koloidalna bezwodna krzemionka, powidon K-25, sodu cytrynian dwuwodny, krospowidon (typu B), 14,25 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej) oraz 28,50 mg laktozy(w postaci laktozy jednowodnej) odpowiednio w każdej tabletce 7,5 mg oraz 15 mg, mikrokrystaliczna celuloza.

Jak wygląda lek Noflamen i co zawiera opakowanie

Jasnożółte, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, niemal bezwonne, z literą E i kodem 361 (tabletki 7,5 mg) lub 362 (tabletki 15 mg) po jednej stronie oraz linią podziału po drugiej stronie.

10 lub 20 tabletek w blistrze z OPA/Aluminium./PVC/Aluminium w tekturowym pudełku z dołączoną ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS PHARMACEUTICALS PLC H-1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38.

WĘGRY

Wytwórca

EGIS PHARMACEUTICALS PLC H-1165 Budapest, Bòkényfòldi út 118-120.

Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Węgry

Noflamen 7,5 mg tablets Noflamen 15 mg tablets

Bułgaria

Noflamen 7,5 mg tablets Noflamen 15 mg tablets

Republika Czeska

Noflamen 7,5 mg tablets Noflamen 15 mg tablets

Łotwa

Noflamen 15mg tabletes

Litwa

Noflamen 7,5 mg tabletes Noflamen 15 mg tabletes

Polska

Noflamen 7,5 mg, 15 mg tablets

Rumunia

Noflamen 7,5 mg tablets Noflamen 15 mg tablets

Słowacja

Noflamen 7,5 mg tablets Noflamen 15 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12.05.2012

8

Noflamen

Charakterystyka Noflamen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Noflamen 7,5 mg tabletki Noflamen 15 mg tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Noflamen 7,5 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu.

Noflamen 15 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 15 mg meloksykamu.

Substancje pomocnicze:

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Noflamen 7,5 mg tabletki

Każda tabletka zawiera 14,25 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej) Noflamen 15 mg tabletki

Każda tabletka zawiera 28,50 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Jasnożółte, okrągłe, płaskie tabletki o fazowanych brzegach, prawie bez zapachu, z wytłoczoną literą „E” i kodem 362 po jednej stronieoraz linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Noflamen 15 mg tabletki

Jasnożółte, okrągłe, płaskie, niemal bezwonne tabletki o fazowanych brzegach, z wytłoczoną literą E i kodem 362 po jednej stronie oraz linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

•    - Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.

•    - Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Działania niepożądane można zminimalizować stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez jak najkrótszy czas, niezbędny do opanowania objawów (patrz punkt 4.4). Należy okresowo oceniać stan pacjenta pod względem złagodzenia objawów i odpowiedzi na leczenie, szczególnie u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Zaostrzenie osteoartrozy: 7,5 mg na dobę. W razie potrzeby dawkę dobową można zwiększyć do 15 mg. Reumatoidalne zapalenie stawów: 15 mg na dobę. W zależności od reakcji pacjenta na lek dawkę można zmniejszyć do 7,5 mg na dobę.

Zesztywniające zapalenie stawów: 15 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi pacjenta na lek, dawka może być zmniejszona do 7,5 mg na dobę.

NIE PRZEKRACZAĆ DAWKI DOBOWEJ 15 MG.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci z podwyższonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 5.2)

Zalecana dawka dobowa w długotrwałym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 7,5 mg na dobę. Pacjenci z podwyższonym ryzykiem działań niepożądanych leku powinni rozpoczynać leczenie od dawki 7,5 mg na dobę (patrz punkt 4.4).

Zaburzenie czynności nerek:

U pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością nerek, dawka dobowa produktu leczniczego nie powinna przekraczać 7,5 mg na dobę.

U pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (np. pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 25 ml/min) nie ma potrzeby zmniejszenia dawki (Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, nieleczeni dializami patrz punkt 4.3).

Zaburzenie czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

Nie ma potrzeby zmniejszenia dawki u pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Noflamen jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz punkt 4.3).

Zalecana maksymalna dawka stosowana w leczeniu młodzieży wynosi 0,25 mg/kg m.c.

Sposób podawania Podanie doustne.

Całą dawkę dobową należy podawać w pojedynczej dawce raz na dobę.

Tabletki należy przyjmować podczas posiłku, popijając wodą lub innym płynem.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymieniona w punkcie 6.1.

Może wystąpić alergia krzyżowa na kwas acetylosalicylowy i inne leki z grupy NLPZ. Produktu leczniczego Noflamen nie należy podawać pacjentom, u których stwierdzono astmę, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywkę po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ.

Pozostałe przeciwwskazania:

-    ciężka niewydolność sercaq,

-    czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie lub krwawienia w wywiadzie (dwa lub więcej odrębnych, potwierdzonych epizodów krwawienia lub owrzodzenia),

-    krwawienia lub perforacja przewodu pokarmowego ze stosowanym wcześniej leczeniem lekami z grupy NLPZ,

-    ciężka niewydolność wątroby,

-    ciężka niewydolność nerek nieleczona dializami,

-    dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat,

-    trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6 „Wpływ na płodność, ciążę i laktację”),

-    krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie naczyń mózgowych i inne nieprawidłowe krwawienia.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania niepożądane można zminimalizować stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez jak najkrótszy okres czasu, niezbędny do ustąpienia objawów (patrz punkt 4.2 i potencjalne ryzyko dotyczące układu pokarmowego i sercowo-naczyniowego, opisane poniżej). W przypadku niewystarczającego działania terapeutycznego nie zaleca się przekraczać zalecanej dawki dobowej, ani nie należy włączać do terapii dodatkowo leków z grupy NPLZ, ponieważ może to zwiększyć toksyczne działanie produktu leczniczego, podczas gdy korzyści terapeutyczne takiego leczenia nie zostały udowodnione.

Należy unikać stosowania produktu leczniczego Noflamen jednocześnie z innymi NLPZ (w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy 2).

Meloksykam nie jest odpowiedni do stosowania w leczeniu pacjentów, którzy wymagają łagodzenia ostrego bólu.

Należy ponownie ocenić korzyści kliniczne wynikające z leczenia, jeśli stan pacjenta nie ulegnie poprawie w ciągu kilku dni.

Należy sprawdzić czy u pacjenta kiedykolwiek występowało zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka i (lub) owrzodzenie żołądka, aby zapewnić ich całkowite wyleczenie przed rozpoczęciem terapii meloksykamen. Należy zawsze uwzględnić możliwość nawrotu u pacjentów leczonych meloksykamem, u których w przeszłości występowały powyższe schorzenia.

Zaburzenia przewodu pokarmowego

W każdym momencie leczenia lekami z grupy NLPZ odnotowywano występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być nawet śmiertelne, z lub bez objawów ostrzegawczych, bądź podobnych zdarzeń dotyczących żołądka i jelit występujących w przeszłości.

Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie powikłanym krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy prowadzić stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną.

U tych pacjentów należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej), jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych produktów leczniczych mogących zwiększać ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.5).

Pacjenci, u których wystąpiło działanie toksyczne na przewód pokarmowy w wywiadzie, szczególnie w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie niepokojące objawy dotyczące przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienie), w szczególności na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, heparyna, podawane w geriatrii, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne włącznie z kwasem acetylosalicylowym podawanym w dawkach działających przeciwzapalnie (> 1g dawka jednorazowa lub >3 g całkowita dawka dobowa) (patrz punkt 4.5).

W przypadku, gdy u pacjenta otrzymującego meloksykam wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego, produkt leczniczy należy odstawić.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie (zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ istniejąca choroba może ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8- Działania niepożądane).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami, które były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ, należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia.

U pacjentów z grupy ryzyka zalecana jest obserwacja kliniczna ciśnienia krwi, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia meloksykamem.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ, w tym meloksykamu (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania meloksykamu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni meloksykamem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Reakcje skórne

Rzadko w związku ze stosowaniem produktu Noflamen opisywano występowanie zagrażających życiu reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna martwica naskórka.

- Pacjentów należy poinformować o objawach oraz starannie obserwować pod katem reakcji skórnych, Największe ryzyko takich reakcji występuje w pierwszych tygodniach leczenia.

-    Jeśli wystąpią objawy zespołu Stevensa Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka (np. silna wysypka skórna, często z pęcherzami i zmiany chorobowe błon śluzowej produkt leczniczy Noflamen należy odstawić.

-    Najlepsze wyniki w leczeniu zespołu Stevensa Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka przynosi wczesne zdiagnozowanie i odstawienie każdego podejrzanego leku. Wczesne zaprzestanie przyjmowania leku wiąże się z lepszą prognozą.

-    Jeśli zespół Stevensa Johnsona lub toksyczna martwica naskórka rozwinęły się w związku ze stosowaniem produktu leczniczego Noflamen, nigdy nie wolno u tych pacjentów ponownie rozpoczynać leczenia produktem Noflamen.

Parametry wątrobowe i czynność nerek

Tak jak dla większości innych leków z grupy NLPZ opisywano sporadyczne zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy krwi oraz zmiany innych wskaźników czynności wątroby, jak również zwiększenie kreatyniny w osoczu, azotu mocznikowego we krwi oraz inne zaburzenia w badaniach laboratoryjnych. W większości przypadków zwiększenie to było przemijające i nieznacznie powyżej wartości prawidłowych. W razie wystąpienia znacznych i długotrwałych zmian należy odstawić produkt leczniczy Noflamen i prowadzić kontrolę nieprawidłowych wartości wskaźników czynności wątroby i nerek.

Niewydolność nerek

Ponieważ NLPZ hamują syntezę prostaglandyn nerkowych, mogą wywołać czynnościową niewydolność nerek w związku ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki. Takie zdarzenie niepożądane jest zależne od dawki. Zalecane jest dokładne monitorowanie diurezy i czynności nerek na początku leczenia i po zwiększeniu dawki u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka:

-    osoby w podeszłym wieku

-    jednoczesne leczenie inhibitorami ACE, antagonistami angiotensyny II, sartanami, diuretykami (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji)

-    hipowolemia (niezależnie od przyczyny)

-    zastoinowa niewydolność serca

-    niewydolność nerek

-    zespół nerczycowy

-    nefropatia toczniowa

-    ciężkie schorzenie wątroby (albumina surowicy <25 g/l lub wynik Child-Pugh > .10)

W rzadkich przypadkach NLPZ mogą wywoływać śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerek oraz zespół nerczycowy.

Nie należy przekraczać dawki 7,5 mg meloksykamu u pacjentów z końcową fazą niewydolności nerek leczonych hemodializami. Nie jest konieczne zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (tj. u pacjentów z klirensem kreatyniny >25 ml/min).

Zatrzymanie sodu, potasu i wody

Stosowanie NLPZ może spowodować zatrzymanie sodu, potasu i wody oraz zaburzać wydalanie sodu z moczem, wywołane przez leki moczopędne i w konsekwencji może pogorszyć stan pacjentów z niewydolnością serca lub nadciśnieniem (patrz punkt 4.5). W rezultacie u wrażliwych pacjentów mogą wystąpić lub ulec zaostrzeniu obrzęk, zaburzenia serca i nadciśnienie. Kontrola kliniczna jest konieczna u pacjentów z grupy ryzyka (patrz punkty 4.2 i 4.3).

Hiperkaliemia

Cukrzyca lub jednoczesne leczenie, które zwiększa stężenie potasu we krwi może sprzyjać rozwojowi hiperkaliemii (patrz punkt 4.5). W takich przypadkach należy regularnie kontrolować stężenie potasu.

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Działania niepożądane są często gorzej tolerowane przez pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów o lżejszej budowie ciała lub pacjentów osłabionych, dlatego tacy pacjenci wymagają ścisłej kontroli. Podobnie jak podczas stosowania innych leków z grupy NLPZ, konieczna jest zwiększona ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku, u których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń czynności nerek, wątroby lub serca. U pacjentów w podeszłym wieku częstość występowania działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem NLPZ jest większa, szczególnie krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne (patrz punkt 4.2). Meloksykam podobnie jak inne NLPZ może maskować objawy istniejącego zakażenia.

Stosowanie meloksykamu, tak jak każdego produktu leczniczego, o którym wiadomo, że hamuje syntezę cyklooksygenazy/prostaglandyny, może mieć wpływ na płodność i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. U kobiet mających problemy z zajściem w ciążę lub będących w trakcie leczenia z powodu niepłodności należy rozważyć odstawienie meloksykamu.

Tabletki Noflamen 7,5 mg zawierają 14,25 mg oraz tabletki Noflamen 15 mg zawierają 28,50 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji były prowadzone wyłącznie u dorosłych.

Interakcje farmakodynamiczne:

Inne leki z grupy NLPZ, w tym salicylany (kwas acetylosalicylowy > 3 g/dobę):

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym kwasem acetylosalicylowym podawanym w dawkach działających przeciwzapalnie (> 1g dawka jednorazowa lub >3 g całkowita dawka dobowa) (patrz punkt 4.4).

Kortykosteroidy (np. glikokortykosteroidy)

Jednoczesne stosowanie z kortykosteroidami wymaga ostrożności ze względu na zwiększone ryzyko krwawień lub owrzodzeń w obrębie przewodu pokarmowego.

Leki przeciwzakrzepowe i heparyna podawane pacjentom geriatrycznym lub w dawkach terapeutycznych Zwiększone ryzyko krwawień, poprzez hamowanie czynności płytek krwi oraz uszkodzenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Leki z grupy NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4). Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie NLPZ , leków przeciwzakrzepowych i heparyny podawanych pacjentom geriatrycznym lub w dawkach terapeutycznych (patrz punkt 4.4).

W przypadku stosowania heparyny konieczne jest zachowanie ostrożności z uwagi na zwiększone ryzyko krwawień.

W pozostałych przypadkach stosowania heparyny konieczna jest ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia.

Wymagana jest ścisła kontrola parametru INR, jeśli okaże się, że uniknięcie takiego leczenia skojarzonego jest niemożliwe.

Leki trombolityczne i przeciwpłytkowe

Zwiększone ryzyko krwawienia, poprzez zatrzymanie czynności płytek krwi oraz uszkodzenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI)

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. ACE) i antagoniści angiotensyny II:

Leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE lub antagonistów angiotensyny II i środków hamujących cyklooksygenazę może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek, w tym ostrą niewydolność nerek, która zazwyczaj jest odwracalna. Dlatego podczas takiego leczenia skojarzonego należy zachować ostrożność, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić i należy rozważyć kontrolę czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego i dalsze kontrole przeprowadzane okresowo (patrz również punkt 4.4).

Inne leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne):

Może wystąpić zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (spowodowane zahamowaniem syntezy prostaglandyn o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne).

Inhibitory kalcyneuryny (np. cyklosporyna, takrolimus)

Leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie nefrotoksyczne cyklosporyny z powodu swojego wpływu na prostaglandyny nerkowe. Podczas jednoczesnego stosowania tych leków zaleca się dokładną kontrolę czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Wkładki wewnątrzmaciczne

Obserwowano zmniejszenie skuteczności wkładek wewnątrzmacicznych po jednoczesnym zastosowaniu leków z grupy NLPZ, jakkolwiek wymaga to dalszego potwierdzenia.

Interakcje farmakokinetyczne (Działanie meloksykamu na farmakokinetykę innych leków)

Lit

Stwierdzono, że leki z grupy NLPZ powodują zwiększenie stężenia litu w osoczu (spowodowane zmniejszonym wydalaniem litu z moczem), co może doprowadzić do osiągnięcia wartości toksycznych. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i NLPZ (patrz punkt 4.4). Jeśli takie leczenie skojarzone okaże się konieczne, należy dokładnie monitorować stężenia litu w osoczu po rozpoczęciu leczenia, po zmianie dawkowania oraz po zakończeniu leczenia meloksykamem.

Metotreksat

NLPZ mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu przez kanaliki nerkowe zwiększając przez to stężenie metotreksatu w osoczu. Dlatego też, nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków NLPZ u pacjentów leczonych dużymi dawkami metotreksatu (powyżej 15 mg/tydzień) (patrz punkt 4.4).

Ryzyko interakcji metotreksatu z lekami z grupy NLPZ należy również rozważyć u pacjentów leczonych małymi dawkami metotreksatu, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku gdy takie leczenie skojarzone okaże się konieczne należy monitorować wskaźniki morfologii krwi oraz czynność nerek. Należy zachować ostrożność, gdy NLPZ i metotreksat są podawane jednocześnie przez 3 dni, w ciągu których stężenie metotreksatu w osoczu może zwiększyć się i spowodować zwiększoną toksyczność.

Chociaż jednoczesne stosowanie meloksykamu nie wpływa znacząco na farmakokinetykę metotreksatu (w dawce 15 mg/tydzień), należy uwzględnić, że NLPZ mogą zwiększyć hematologiczną toksyczność metotreksatu (patrz powyżej). (Patrz punkt 4.8).

Interakcje farmakokinetyczne (Działanie innych leków na farmakokinetykę meloksykamu)

Cholestyramina

Cholestyramina przyspiesza wydalanie meloksykamu poprzez przerwanie krążenia wątrobowo-jelitowego, w związku z czym klirens meloksykamu zwiększa się o 50% a okres półtrwania zmniejsza się do 13+3 godzin. Powyższa interakcja jest klinicznie znacząca.

Brak odpowiednich danych farmakokinetycznych dotyczących interakcji lek-lek na temat jednoczesnego stosowania leków zobojętniających sok żołądkowy, cymetydyny i digoksyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka i płodu. Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronień i wad wrodzonych serca po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży.

Ogólne ryzyko wystąpienia wad wrodzonych serca i naczyń zwiększyło się z mniejszego niż 1% aż do około 1,5%. Ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki i długości okresu leczenia. Wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn u zwierząt powodowało zwiększenie poronień przed i po implantacji zarodka oraz obumieranie embrionów. Ponadto u zwierząt, którym w okresie organogenezy podawano inhibitory syntezy prostaglandyn stwierdzono zwiększoną częstość występowania różnego rodzaju wad wrodzonych, w tym sercowo-naczyniowych. Nie należy stosować meloksykamu w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba, że jest to niezbędne. Jeżeli meloksykam jest stosowany u kobiet planujących ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować możliwie najmniejszą dawkę i możliwie najkrótszy czas leczenia.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narazić płód na:

-    działanie uszkadzające serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym)

-    zaburzenie czynności nerek może rozwinąć się do niewydolności nerek z małowodziem matkę i noworodka, pod koniec ciąży na:

-    możliwe wydłużenie czasu krwawienia

-    zahamowanie skurczów macicy powodujące opóźnienie lub wydłużenie akcji porodowej.

Z tego względu meloksykam jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Pomimo, że nie istnieją specyficzne dane dla meloksykamu, to wiadomo, że NLPZ przenikają do mleka kobiecego. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak badań dotyczących wpływu meloksykamu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Biorąc pod uwagę profil farmakodynamiczny i opisane działania niepożądane taki wpływ produktu leczniczego nie jest możliwy. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn jeśli wystąpią działania niepożądane takie jak zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.

4.8    Działania niepożądane

a) Ogólny opis

Wyniki badań klinicznych i epidemiologicznych sugerują, że stosowanie niektórych NLPZ (zwłaszcza w dużych dawkach i przez długi okres czas) może się wiązać z niewielkim zwiększeniem ryzyka epizodów zakrzepów tętniczych (np. zawałów serca czy udarów mózgu) (patrz punkt 4.4).

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacje lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami nawet śmiertelne, szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu produktu leczniczego odnotowano nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Rzadziej odnotowywano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Częstość występowania działań niepożądanych produktu leczniczego jest oparta na zgłoszeniach z 27 badań klinicznych, w których okres leczenia wynosił co najmniej 14 dni. Poniższe dane oparte są na badaniach klinicznych, w których uczestniczyło 15197 pacjentów leczonych doustnie dawkami meloksykamu 7,5 mg lub 15 mg na dobę w postaci tabletek lub kapsułek przez okres do jednego roku. Do otrzymanych wyników włączone zostały działania niepożądane, które mogą być związane przyczynowo ze stosowaniem meloksykamu.

Działania niepożądane zostały uporządkowane z uwzględnieniem częstości występowania według następującej klasyfikacji: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych)

b) Tabela działań niepożądanych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często: niedokrwistość

Rzadko: nieprawidłowa liczba krwinek (w tym krwinek białych), leukopenia, trombocytopenia.

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki agranulocytozy (patrz punkt c).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: inne reakcje niż anafilaktyczne lub anafilaktoidalne Nieznana: reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: zaburzenia nastroju, koszmary nocne Nieznana: stany splątania, dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy

Niezbyt często: zawroty głowy, senność

Zaburzenia oka

Rzadko: zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego Rzadko: szum uszny

Zaburzenia serca

Rzadko: kołatanie serca

Zgłaszano niewydolność serca związaną z leczeniem NLPZ.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4), uderzenia gorąca Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: astma u niektórych osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: niestrawność, nudności i wymioty, bóle brzucha, zaparcie, wzdęcie, biegunka Niezbyt często: krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie żołądka, nieżyt żołądka, odbijanie się Rzadko: zapalenie błony śluzowej jelita grubego, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, zapalenie błony śluzowej przełyku

Bardzo rzadko: perforacje przewodu pokarmowego

Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja mogą czasami być groźne i zagrażające życiu, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub zwiększenie stężenia bilirubiny)

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka

Rzadko: opisywano występowanie pokrzywki i ciężkich reakcji skórnych takich jak zespół Stevensa Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka (patrz punkt 4.4).

Bardzo rzadko: reakcje z powstawaniem pęcherzy, rumień wielopostaciowy Nieznana: reakcje nadwrażliwości na światło

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania oraz punkt 4.5), zmiany wartości wskaźników czynności nerek (np. zwiększenie stężenia kreatyniny i (lub) mocznika)

Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek u pacjentów z czynnikami ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: obrzęki, w tym obrzęk kończyn dolnych.

c)    Dane dotyczące poszczególnych ciężkich i (lub) często występujących działań niepożądanych

Bardzo rzadko zgłaszano pojedyncze przypadki agranulocytozy u pacjentów leczonych meloksykamem i innymi lekami o potencjalnym działaniu toksycznym na szpik kostny (patrz punkt 4.5).

d)    Działania niepożądane, których nie obserwowano dotychczas w związku z omawianym produktem, lecz które uważa się zwykle za mające związek z innymi lekami z tej grupy

Organiczne uszkodzenia nerek prowadzące prawdopodobnie do ostrej niewydolności nerek: donoszono o pojedynczych przypadkach śródmiąższowego zapalenia nerek, ostrej martwicy kanalikowej, zespołu nerczycowego oraz martwicy brodawek nerkowych (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania leków z grupy NLPZzwykle ograniczają się do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólów w naddbrzuszu. Objawy te zazwyczaj ustępują po wdrożeniu leczenia wspomagającego. Może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego. Ciężkie zatrucie może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, ciężkiej niewydolności nerek, zaburzenia czynności wątroby, depresji oddechowej, śpiączki, drgawek, zapaści krążeniowej i zatrzymania akcji serca. Odnotowano również występowanie reakcji anafilaktycznej związanej ze stosowaniem leków z grupy NLPZ.

W przypadku przedawkowania leków z grupy NLPZ należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. Badania kliniczne wykazały, że cholestyramina podana w dawce doustnej 4 g trzy razy na dobę przyspiesza wydalanie meloksykamu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne produkty lecznicze, oksykamy kod ATC: M01AC06

Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), należącym do grupy oksykamów, o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Działanie przeciwzapalne meloksykamu zostałodowiedzione w standardowych modelach zapalenia. Tak jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ, dokładny mechanizm działania pozostaje nieznany. Nie mniej jednak, istnieje co najmniej jeden wspólny mechanizm działania wszystkich leków z grupy NLPZ (w tym meloksykamu): hamowanie biosyntezy prostaglandyn, znanych mediatorów stanu zapalnego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Meloksykam jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego, co odzwierciedla wysoka dostępność biologiczna meloksykamu po podaniu doustnym (kapsułki) wynosząca 89%. Tabletki, zawiesina doustna i kapsułki wykazały biorównoważność.

Po podaniu meloksykamu w pojedynczej dawce średnie maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w ciągu 2 godzin w przypadku zawiesiny i w ciągu 5 do 6 godzin w przypadku form stałych (kapsułki i tabletki).

Po podaniu wielokrotnym dawek, stan stacjonarny był osiągany w ciągu 3 do 5 dni. Podawanie raz na dobę prowadzi do stężeń produktu leczniczego w osoczu z relatywnie małymi zmianami wartości maksymalnych w zakresie 0,4 do 1,0 pg/ml dla dawki 7,5 mg oraz 0,8 do 2 pg/ml dla dawki 15 mg (Cmm oraz Cmax w stanie stacjonarnym). Maksymalne stężenia meloksykamu w osoczu w stanie stacjonarnym są osiągane w ciągu pięciu do sześciu godzin odpowiednio dla tabletek, kapsułak i zawiesiny doustnej. W przypadku kontynuacji leczenia przez okres dłuższy niż rok osiągane są podobne stężenia leku do tych osiągniętych w momencie, gdy stan stacjonarny był osiągnięty po raz pierwszy. Zakres wchłaniania meloksykamu po podaniu doustnym nie ulega zmianie przy jednoczesnym przyjmowaniu posiłku.

Dystrybucja

Meloksykam silnie wiąże się z białkami osocza, głównie albuminami (99%). Meloksykam przenika do płynu stawowego osiągając w nim połowę stężenia występującego w osoczu. Objętość dystrybucji jest niska i wynosi średnio 11 l. Zmienność międzyosobnicza jest rzędu 30-40%.

Metabolizm

Meloksykam podlega intensywnym przemianom metabolicznym w wątrobie. W moczu zidentyfikowano cztery różne, nieaktywne farmakodynamicznie metabolity meloksykamu.

Głównym metabolitem jest 5-karboksymeloksykam (60% dawki), który powstaje na drodze oksydacji w pośredni produkt 5-hydroksymetylomeloksykam, który jest również wydalany w niewielkich ilościach (9% dawki). Badania in vitro sugerują, że w metabolizmie meloksykamu istotną rolę pełni izoenzym CYP 2C9 i w mniejszym stopniu CYP 3A4. Za powstawanie pozostałych dwóch metabolitów, które stanowią odpowiednio 16% i 4% przyjętej dawki, odpowiada aktywność peroksydazowa osocza.

Eliminacja.

Meloksykam jest wydalany głównie w postaci metabolitów, które występują w równymstopniu w moczu i kale. Mniej niż 5% dawki dobowej jest wydalane w postaci niezmienionej z kałem, tylko ślady substancji macierzystej wydalane są z moczem.

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 20 godzin. Całkowity klirens osoczowywynosiśrednio 8 ml/min.

Liniowość lub nieliniowość

Meloksykam wykazuje farmakokinetykę liniową w dawkach terapeutycznych wynoszących 7,5 mg - 15 mg, po podaniu doustnym lub domięśniowym.

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność wątroby/nerek

Łagodna i umiarkowana niewydolność wątroby ani nerek nie wpływa na kinetykę meloksykamu w istotny sposób. W krańcowej niewydolności nerek, zwiększona objętość dystrybucji może spowodować zwiększenie stężenia wolnego meloksykamu i wówczas nie należy przekraczać dawki dobowej 7,5 mg (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku średni klirens osoczowy w stanie stacjonarnym jest nieznacznie mniejszy niż w młodszych grupach wiekowych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przedklinicznych stwierdzono, że toksykologiczny profil meloksykamu jest identyczny z określonym dla innych NLPZ: u dwóch gatunków zwierząt podczas przewlekłego podawania duzych dawek obserwowano wrzody trawienne i nadżerki oraz martwicę brodawek nerkowych.

Badania reprodukcyjne na szczurach wykazały zmniejszenie owulacji i hamowanie implantacji, a także działanie embriotoksyczne (zwiększenie częstości resorpcji płodu) przy dawkach toksycznych dla matek (1mg/kg i większych).

Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów i królików, którym podawano odpowiednio do 4 mg/kg (u szczurów) i do 80 mg/kg (u królików) meloksykamu nie ujawniły działania teratogennego. Dawki te przekraczały wartości terapeutyczne dla człowieka (7,5 - 15 mg) odpowiednio dziesiecio- lub pięciokrotnie, otrzymane z przeliczenia dawki na kg mc. na osobę o masie 75 kg.

Opisano uszkadzające działanie na płód w końcowym okresie ciąży, wspólne dla inhibitorów syntezy prostaglandyn.

Nie wykazano działania mutagennego zarówno in vitro jak i in vivo.

Nie stwierdzono działania rakotwórczego u szczurów i myszy, w dawkach znacznie większych od dawek klinicznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K-25 Sodu cytrynian dwuwodny Krospowidon (typu B)

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 lub 20 tabletek w blistrach z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku z dołączoną ulotką dla pacjenta.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt leczniczy wydawany włącznie z przepisu lekarza.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38.

WĘGRY

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.06.2009 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.05.2012

14

Noflamen