+ iMeds.pl

Normapina 5 mg 5 mgUlotka Normapina 5 mg

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Normapina 5 mg, tabletki Normapina 10 mg, tabletki

Amlodipinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Normapina i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Normapina

3.    Jak stosować lek Normapina

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Normapina

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK NORMAPINA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Normapina zawiera substancję czynną amlodypinę, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia.

Lek Normapina jest wskazany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) lub bólu w klatce piersiowej zwanego dławicą piersiową i jej rzadko występującej postaci zwanej dławicą piersiową typu Prinzmetala.

U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym lek rozszerza naczynia krwionośne tak, że krew ma łatwiejszy przepływ. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, lek Normapina ułatwia dopływ krwi do mięśnia sercowego zwiększając ilość dostarczanego tlenu, co w rezultacie zapobiega bólowi w klatce piersiowej. Lek nie przynosi natychmiastowej ulgi w łagodzeniu bólu w klatce piersiowej wywołanego przez chorobę niedokrwienną serca.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NORMAPINA Kiedy nie stosować leku Normapina

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na amlodypinę, lub którykolwiek z pozostałych składników leku przedstawionych w punkcie 6, lub na jakiegokolwiek antagonistę wapnia. Reakcja alergiczna może objawiać się swędzeniem, zaczerwienieniem skóry lub problemami z oddychaniem.

•    Jeśli u pacjenta występuje nasilone niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)

•    Jeśli u pacjenta występuje zwężenie drogi odpływu z lewej komory (stenoza aortalna) lub wstrząs kardiogenny (stan, w którym serce nie może dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do organizmu)

•    Jeżeli u pacjenta występuje niewydolność serca po przebytym zawale serca.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Normapina

Należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występuje lub w przeszłości występował

którykolwiek z następujących stanów:

•    niedawno przebyty zawał serca,

•    niewydolność serca,

•    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (przełom nadciśnieniowy),

•    choroba wątroby,

•    konieczność zwiększenia dawki w przypadku pacjenta w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Normapina u dzieci poniżej 6. roku życia. Normapinę należy stosować w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży w wieku od 6. do 17. roku życia (patrz punkt 3).

W celu uzyskania dalszych informacji, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Normapina może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wywierać wpływ na lek Normapina:

•    ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)

•    rytonawir, indynawir, nelfinawir (tzw. inhibitory proteazy stosowane w leczeniu HIV)

•    ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki)

•    ziele dziurawca

•    werapamil, diltiazem (leki stosowane w chorobach serca)

•    dantrolen (wlew stosowany w ciężkich zaburzeniach temperatury ciała)

•    symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu)

Lek Normapina może nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego w większym stopniu, jeśli pacjent stosuje inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Stosowanie leku Normapina z jedzeniem i piciem

Pacjenci stosujący lek Normapina nie powinni spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ mogą one prowadzić do wzrostu we krwi stężenia aktywnego składnika, amlodypiny, co w rezultacie może wywołać nieprzewidziane zwiększenie działania leku Normapina obniżającego ciśnienie krwi.

Ciąża

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży. Jeśli pacjentka podejrzewa ciążę lub planuje ciążę, przed zastosowaniem leku Normapina powinna poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy amlodypina przenika do mleka matki. Jeśli pacjentka karmi lub zamierza karmić piersią, przed zastosowaniem leku Normapina powinna powiedzieć o tym lekarzowi.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Normapina może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli tabletki powodują nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub ból głowy, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn; należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Normapina

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce, co oznacza, że jest praktycznie „wolny od sodu”.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK NORMAPINA

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Normapina to 5 mg raz na dobę. Dawka może być zwiększona do 10 mg raz na dobę.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków i napojów. Zaleca się stosowanie leku o tej samej porze każdego dnia, popijając wodą. Nie należy stosować leku Normapina z sokiem grejpfrutowym.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży (6-17 lat) zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka to 5 mg na dobę.

Lek Normapina w dawce 2,5 mg nie jest obecnie dostępny, a dawki 2,5 mg nie można uzyskać z tabletek Normapina o mocy 5 mg, ponieważ tabletki te są produkowane w sposób uniemożliwiający przełamanie na połowy.

Ważne jest, aby stosować tabletki w sposób ciągły. Nie należy czekać do momentu zużycia wszystkich tabletek przed wizytą u lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Normapina

Zastosowanie zbyt wielu tabletek może spowodować obniżenie lub nawet niebezpieczne obniżenie ciśnienia krwi. Mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie „pustki” w głowie, omdlenia lub osłabienie. Jeśli obniżenie ciśnienia jest zbyt ostre, może wystąpić wstrząs. Skóra może stać się chłodna i wilgotna, może również nastąpić utrata przytomności. W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Normapina, należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej.

Pominięcie zastosowania leku Normapina

Należy zachować spokój. W przypadku gdy pacjent zapomni przyjąć tabletkę, należy ją całkowicie pominąć. Należy przyjąć następną dawkę o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Normapina

Lekarz poinformuje pacjenta jak długo należy przyjmować lek. Jeśli pacjent zaprzestanie stosowania leku zanim zaleci to lekarz, może nastąpić nawrót choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Normapina może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych bardzo rzadkich, ciężkich działań niepożądanych występujących po zastosowaniu leku, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    Nagły świst, ból w klatce piersiowej, skrócenie oddechu lub problemy z oddychaniem

•    Obrzęk powiek, twarzy oraz ust

•    Obrzęk języka oraz gardła powodujący duże problemy z oddychaniem

•    Ciężkie reakcje skórne obejmujące intensywną wysypkę, pokrzywkę, zaczerwienienie skóry całego ciała, ostry świąd, pęcherze, złuszczanie oraz obrzęk skóry, zapalenie błony śluzowej (zespół Stevensa-Johnsona) lub inne reakcje alergiczne

•    Zawał serca, zaburzenia rytmu serca

•    Zapalenie trzustki, które może spowodować ostry ból brzucha oraz pleców z towarzyszącym bardzo złym samopoczuciem

Odnotowano następujące częste działania niepożądane. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych jest uciążliwe dla pacjenta, lub jeśli trwa ponad tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

•    Ból głowy, zawroty głowy, senność (szczególnie w początkowym okresie stosowania)

•    Kołatanie serca (świadomości rytmu serca), zaczerwienienie

•    Ból brzucha, mdłości (nudności)

•    Obrzęk kostek, zmęczenie

Inne, odnotowane działania niepożądane zamieszczono poniżej. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Niezbyt częste działania niepożądane: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

•    Zmiany nastroju, lęk, depresja, bezsenność

•    Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenia, osłabienie

•    Drętwienie lub mrowienie kończyn, brak odczuwania bólu

•    Zaburzenie widzenia, podwójne widzenie, szum uszny

•    Niskie ciśnienie krwi

•    Kichanie/katar spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa (nieżyt nosa)

•    Zmiana rytmu wypróżnień, biegunka, zaparcia, niestrawność, suchość w ustach, wymioty

•    Łysienie, wzmożona potliwość, świąd skóry, czerwona wysypka na skórze, odbarwienie skóry

•    Zaburzenia w oddawaniu moczu, wzmożona potrzeba oddawania moczu w nocy, zwiększona częstość oddawania moczu

•    Zaburzenia erekcji, dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn

•    Osłabienie, ból, złe samopoczucie

•    Bóle stawów i mięśni, skurcze mięśni, ból pleców

•    Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Rzadkie działania niepożądane: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

•    Dezorientacja

Bardzo rzadkie działania niepożądane: występują u mniej niż 1 na 100 000 pacjentów

•    zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do wystąpienia nietypowych siniaków oraz łatwego krwawienia

•    nadmiar glukozy we krwi (hiperglikemia)

•    zaburzenia nerwów, które mogą powodować osłabienie, mrowienie, drętwienie

•    kaszel, obrzęk dziąseł

•    wzdęcia brzucha (nieżyt żołądka)

•    nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, którą można stwierdzić w badaniach krwi

•    zwiększenie napięcia mięśniowego

•    zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną

•    nadwrażliwość na światło

•    zaburzenia obejmujące sztywność, drgania i (lub) problemy z poruszaniem się

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NORMAPINA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP:. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Normapina

Substancją czynną leku Normapina 5 mg jest amlodypina (w postaci bezylanu).

Substancją czynną leku Normapina 10 mg jest amlodypina (w postaci bezylanu).

Każda tabletka Normapiny 5 mg zawiera 5 mg amlodypiny w postaci bezylanu amlodypiny.

Każda tabletka Normapiny 10 mg zawiera 10 mg amlodypiny w postaci bezylanu amlodypiny.

Ponadto lek zawiera: wapnia wodorofosforan, bezwodny, magnezu stearynian, celulozę mikrokrystaliczną i karboksymetyloskrobię sodową (typ A).

Jak wygląda lek Normapina i co zawiera opakowanie

Normapina 5 mg: Białe lub prawie białe, okrągłe, niepodzielne tabletki.

Normapina 10 mg: Białe lub prawie białe, okrągłe, tabletki, podzielone w środku rowkiem, z jednej strony tabletki. Rowek dzielący służy do podziału tabletki na dwie równe dawki.

Opakowanie zawiera 30 tabletek w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Medicplast Polska Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 232 01-919 Warszawa Polska

tel. +48 835 6302 fax. +48 817 9550 email: biuro@medicplast.pl

Wytwórca:

Helm AG

Nordkanalstrasse 28 20097 Hamburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Medicplast Polska Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 232 01-919 Warszawa tel. +48 835 6302 fax. +48 817 9550 email: biuro@medicplast.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

Normapina 5 mg

Charakterystyka Normapina 5 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Normapina 5 mg, tabletki Normapina 10 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 6,035 mg amlodypiny bezylanu, co odpowiada 5 mg amlodypiny.

Każda tabletka zawiera 13,870 mg amlodypiny bezylanu, co odpowiada 10 mg amlodypiny

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki

Normapina 5mg: Białe lub prawie białe, okrągłe, niepodzielne tabletki.

Normapina 10 mg: Białe lub prawie białe, okrągłe, tabletki, podzielone w środku rowkiem, z jednej strony tabletki. Rowek dzielący służy do podziału tabletki na dwie równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Samoistne nadciśnienie tętnicze krwi

-    Przewlekła stabilna dławica piersiowa

-    Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetala)

Nadciśnienie tętnicze krwi

Normapina może być stosowana w monoterapii oraz w terapii skojarzonej z diuretykami tiazydowymi, produktami blokującymi receptory beta-adrenergiczne lub inhibitorami konwertazy angiotensyny.

Przewlekła stabilna lub naczynioskurczowa dławica piersiowa

Normapina może być podawana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi produktami, jako dodatkowy produkt u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oporną na leczenie odpowiednimi dawkami azotanów i (lub) produktów blokujących receptory beta-adrenergiczne. Normapina może być zastosowana nawet w tych przypadkach, gdy objawy kliniczne wskazują na występowanie skurczu naczyń lub ich zwężenia, mimo braku potwierdzenia wystąpienia tego stanu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

W leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i choroby niedokrwiennej serca, dawka początkowa wynosi zwykle 5 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę w zależności od efektu klinicznego.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, Normapina stosowano jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami alfa-adrenolitycznymi, lekami beta-adrenolitycznymi oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny. U pacjentów z dławicą piersiową, Normapina może być stosowany w monoterapii lub w połączeniu z innymi produktami leczniczymi przeciw dławicy piersiowej u pacjentów z dławicą oporną na azotany i (lub) odpowiednie dawki leków blokujących receptory beta.

Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, leków blokujących receptory beta-adrenergiczne oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny nie wymaga modyfikowania dawki amlodypiny.

Szczególne grupy_pacjentów Pacjenci w podeszłym wieku

Zaleca się zwykle stosowane dawkowanie, jednakże należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki (patrz punkt 5.2.)

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby

Nie ustalono schematu dawkowania amlodypiny u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby, dlatego dostosowując dawkę amlodypiny należy zachować ostrożność, dawka początkowa powinna być możliwie najmniejsza spośród wszystkich dostępnych (patrz punkty 4.4 i 5.2). Nie przeprowadzono badań dotyczących farmakokinetyki amlodypiny w ciężkich zaburzeniach czynności wątroby. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby dawkowanie amlodypiny należy rozpocząć od najmniejszej dawki, a następnie stopniowo należy ją zwiększać. Podczas stosowania amlodypiny należy zachować szczególną ostrożność (patrz punkt 4.4.)

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Zmiany stężenia amlodypiny w surowicy nie są skorelowane ze stopniem uszkodzenia nerek, dlatego zaleca się zwykle stosowane dawkowanie. Amlodypina nie ulega dializie (patrz punkt 5.2.)

Dzieci i młodzież

Dzieci z nadciśnieniem w wieku od 6 do 17 lat

U dzieci w wieku od 6 do 17 lat zalecana doustna dawka początkowa w nadciśnieniu tętniczym krwi wynosi 2,5 mg raz na dobę, może być stopniowo zwiększana do 5 mg raz na dobę, jeśli ciśnienie tętnicze krwi nie ulegnie normalizacji po 4 tygodniach. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dawki dobowej większej niż 5 mg na dobę u dzieci (patrz punkt 5.1 „Właściwości farmakodynamiczne” i punkt 5.2 „Właściwości farmakokinetyczne”). Działanie amlodypiny na ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów poniżej 6 lat nie jest znane.

Amlodypiny w dawce 2,5 mg nie można uzyskać z produktu Normapina 5 mg, ponieważ tabletek tych nie można dzielić na dwie równe części.

Dzieci poniżej 6. roku życia Brak dostępnych danych.

Sposób podania

Tabletki do podawania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając szklanką wody.

4.3 Przeciwwskazania

Normapina jest przeciwwskazana u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na substancję czynną, inne pochodne dihydropirydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    we wstrząsie, w tym wstrząsie kardiogennym

-    z ciężkim niedociśnieniem tętniczym krwi

-    ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca (np. stenoza aortalna dużego stopnia)

- z hemodynamicznie niestabilną niewydolnością serca po ostrym zawale mięśnia sercowego.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność stosując amlodypinę u pacjentów z małą rezerwą czynnościową serca. Brak danych na temat stosowania amlodypiny w monoterapii u pacjentów z zawałem serca w okresie miesiąca od jego wystąpienia. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym.

Stsowanie u pacjentów z niewydolnością serca

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niewydolnością serca. Długoterminowe badania kliniczne wykazały, że u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa III i IV wg NYHA) przyjmujących amlodypinę częściej występuje obrzęk płuc niż u pacjentów przyjmujących placebo. Nie wskazuje to jednak na nasilenie niewydolności mięśnia sercowego (patrz punkt 5.1.).

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby okres półtrwania w fazie eliminacji jest wydłużony. Należy zachować ostrożność stosując amlodypinę u tych pacjentów, gdyż nie ustalono schematu dawkowania.

Stosowanie u _pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek występuje przedłużony okres półtrwania amlodypiny. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie są skorelowane z nasileniem zaburzeń czynności nerek. Amlodypina nie ulega hemodializie.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zwiększenie dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku wymaga zachowania ostrożności (patrz punkty 4.2 i 5.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych _produktów leczniczych na stężenie amlodypiny w osoczu

Inhibitory CYP3A4: przy jednoczesnym stosowaniu inhibitora CYP3A4, erytromycyny u młodych pacjentów i diltiazemu u pacjentów w podeszłym wieku, stężenie amlodypiny w osoczu zwiększało się odpowiednio o 22% i 50%. Jednak znaczenie kliniczne tej zależności jest niepewne.

Nie można wykluczyć, że silniejsze inhibitory CYP3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol, rytonawir) bardziej niż diltiazem zwiększają stężenie amlodypiny w osoczu. Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie amlodypinę z inhibitorami CYP3A4. Nie wykazano jednak żadnych niekorzystnych interakcji z tym związanych.

Induktory CYP3A4: brak danych dotyczących wpływu produktów leczniczych aktywujących CYP34A na metabolizm amlodypiny. Jednoczesne stosowanie produktów aktywujących CYP3A4 (np. ryfampicyny, ziela dziurawca) może zmniejszyć stężenie amlodypiny w osoczu. Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie amlodypinę i produkty aktywujące CYP3A4.

W badaniach klinicznych interakcji, sok grejpfrutowy, cymetydyna, preparaty glinu/magnezu (preparaty zobojętniające kwas solny w żołądku) i syldenafil nie wpływały na farmakokinetykę amlodypiny.

Wpływ amlodypiny na stężenie innych _produktówleczniczych w osoczu Amlodypina może nasilać działanie innych produktów przeciwnadciśnieniowych.

W badaniach klinicznych interakcji, nie wykazano, że amlodypina wpływa na farmakokinetyczne własności atorwastatyny, digoksyny, etanolu (alkoholu), warfaryny i cyklosporyny.

Stosowanie amlodypiny nie wpływa na wyniki badań laboratoryjnych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży.

Badania przeprowadzone na szczurach wykazały brak toksyczności z wyjątkiem wydłużenia porodu po zastosowaniu dawki 50-krotnie większej niż maksymalna dawka zalecana u ludzi. Zaleca się zastosowanie produktu leczniczego w ciąży wyłącznie, kiedy nie ma bezpiecznej alternatywy i kiedy leczona choroba powoduje większe ryzyko dla matki i płodu.

Laktacja

Nie ustalono czy amlodypina przenika do pokarmu kobiecego. Decyzję czy należy kontynuować/przerwać karmienie piersią lub czy kontynuować/przerwać leczenie amlodypiną należy podjąć po uwzględnieniu korzyści dla dziecka wynikających z karmienia go piersią oraz korzyści dla matki wynikających ze stosowania amlodypiny.

Płodność

U niektórych pacjentów leczonych antagonistami kanałów wapniowych zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny na płodność są niewystarczające. W jednym badaniu z udziałem szczurów zaobserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z płodnością u samców (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Amlodypina może mieć umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U pacjentów, u których występują zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie lub nudności, zdolność reakcji może być zaburzona. Szczególną ostrożność należy zachować na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

W poniższej tabeli przestawiono działania niepożądane występujące podczas leczenia amlodypiną pogrupowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA i częstością występowania: bardzo często: (>1/10), często: (>1/100 do <1/10), niezbyt często: (>1/1.000 do <1/100), rzadko: (>1/10.000 do <1/1.000), bardzo rzadko:(<1/10.000).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo rzadko

Rzadko

Niezbyt często

Często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hiperglikemia

Zaburzenia

psychiczne

dezorientacja

bezsenność, zmiany nastroju (w tym lęk), depresja

Zaburzenia układu nerwowego

hipertonia,

neuropatia

obwodowa

drżenie, zaburzenia smaku, osłabienie czucia

powierzchniowego,

parestezje

senność,

zawroty

głowy, ból

głowy

(szczególnie

w

początkowym

okresie

stosowania)

Zaburzenia oka

zaburzenie widzenia, w tym podwójne widzenie

Zaburzenie ucha i błędnika

szumy uszne

Zaburzenia serca

zawał serca,

arytmia (w tym

bradykardia,

tachykardia

komorowa i

migotanie

przedsionków)

kołatanie serca

Zaburzenia

naczyniowe

zapalenie naczyń

niedociśnienie

tętnicze

uderzenia

gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

kaszel

duszność, katar

Zaburzenia żołądka i jelit

zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęk dziąseł

wymioty, niestrawność, zaburzona czynność jelit w tym biegunka i zaparcie), suchość błon śluzowych jamy ustnej

ból brzucha, mdłości

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zapalenie wątroby, żółtaczka i zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych1

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

łysienie, plamica, odbarwienie skóry, nadmierne pocenie się, świąd, wysypka, wykwity na skórze

obrzęk

naczynioruchowy,

rumień

wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból stawów, ból mięśniowy, skurcze mięśni, ból pleców

obrzęk

stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, zwiększona częstość

oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja,

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

ból w klatce piersiowej, astenia, ból, złe samopoczucie

obrzęk,

uczucie

zmęczenia

Badania

diagnostyczne

zwiększenie lub zmniej szenie masy ciała

Dostępne dane wskazują, iż po znacznym przedawkowaniu zwiększa się ryzyko nadmiernego rozszerzenia naczyń obwodowych, co może wywołać odruchową tachykardię. Opisano silne i długotrwałe utrzymujące się niedociśnienie tętnicze krwi, co prowadziło do wstrząsu, włącznie z wystąpieniem śmierci.

Leczenie

W przypadku wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego krwi po przedawkowaniu konieczne jest podtrzymanie czynności układu sercowo-naczyniowego w tym monitorowanie czynności serca i układu oddechowego, uniesienia kończyn, kontrola objętości płynów ustrojowych i objętości wydalanego moczu.

W celu przywrócenia właściwego napięcia naczyniowego i odpowiedniego ciśnienia tętniczego krwi może być pomocny produkt zwężający naczynia, pod warunkiem, że nie występują przeciwwskazania do jego zastosowania. Można podać dożylnie glukonian wapnia, który hamuje działanie produktów blokujących kanały wapniowe.

W niektórych przypadkach korzystne może być płukanie żołądka. U zdrowych ochotników zastosowanie węgla aktywowanego do 2 godzin po przyjęciu 10 mg amlodypiny zmniejszało jej wchłanianie.

Ze względu na fakt, ze amlodypina silnie wiąże się z białkami osocza, skuteczność dializy prawdopodobnie będzie niewielka.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści kanału wapniowego, selektywni antagoniści kanału wapniowego głównie z działaniami naczyniowymi.

Kod ATC: C08CA01

Amlodypina jest antagonistą kanału wapniowego. Hamuje napływ jonów wapniowych do komórek mięśnia sercowego oraz do komórek mięśni gładkich naczyń. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego amlodypiny jest wynikiem bezpośredniego zmniejszenia napięcia mięśni gładkich naczyń. Mechanizm działania w dławicy piersiowej nie został w pełni wyjaśniony. Przypuszcza się, że jest dwojaki:

1.    amlodypina rozszerza tętniczki obwodowe zmniejszając całkowity opór obwodowy pokonywany przez serce (zmniejsza obciążenie następcze). Powoduje to zmniejszenie zużycia energii

i zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen,

2.    rozszerzenie głównych naczyń wieńcowych i tętniczek wieńcowych jest prawdopodobnie drugim mechanizmem działania amlodypiny. Rozszerzenie to zwiększa dopływ krwi i tlenu do mięśnia sercowego u pacjentów z dławicą piersiową typu Prinzmetala.

Stosowanie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi podawanie amlodypiny raz na dobę zapewnia klinicznie znaczące zmniejszenie ciśnienia krwi (zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej), utrzymujące się przez 24 godziny. Amlodypina podawana raz na dobę u pacjentów z dławicą piersiową zwiększa całkowity czas wysiłku, opóźnia wystąpienie napadu dławicy i jednomilimetrowego obniżenia odcinka ST. Amlodypina zmniejsza zarówno częstość napadów dławicy piersiowej, jak i zażywania tabletek doraźnej nitrogliceryny.

Stosowanie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Skuteczność amlodypiny w zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oceniano w niezależnym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo, z udziałem 1997 pacjentów o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, wśród uczestników badania 663 osoby otrzymywały amlodypinę w dawce 5-10 mg, 673 osoby otrzymywały enalapryl w dawce 10-20 mg, a 655 osób otrzymywało placebo, poza standardowym leczeniem obejmującym statyny, leki beta-adrenolityczne, leki moczopędne i aspirynę. Główne wyniki dotyczące skuteczności przedstawiono w Tabeli 1. Wyniki wskazują, że stosowanie amlodypiny związane było z rzadszymi hospitalizacjami z powodu dławicy piersiowej i rzadszym wykonywaniem zabiegów rewaskularyzacji u pacjentów z chorobą wieńcową.

Tabela 1. Częstość występowania istotnych efektów klinicznych w badaniu CAMELOT

Wskaźnik występowania zdarzeń

sercowo-naczyniowych, liczba

Porównanie amlodypiny

przypadków (%)

i placebo

Wskaźnik ryzyka (95%

przedział

Efekt

Amlodypina

Placebo

Enalapryl

ufności) Wartość P

Pierwszorzedowv punkt końcowy Niepożądane zdarzenia

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,540,88)

0,003

sercowo-

naczyniowe Poszczególne elementy Rewaskularyzacj a wieńcowa

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (141,1)

0,73 (0,540,98)

0,03

Hospitalizacja z powodu dławicy Zawał mięśnia

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,410,82)

0,002

sercowego

niezakończony

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,371,46)

0,37

zgonem

Udar mózgu lub TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,191,32)

0,15

Zgon z powodów sercowo-naczyniowych Hospitalizacja z

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,4812,7)

0,27

powodu

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0 59 (0 14-

zastoinowej

niewydolności

2,47)

0,46

serca

Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją Świeżo

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

rozpoznana choroba naczyń obwodowych

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,5013,4)

0,24

Skróty: TIA - przemijający napad niedokrwienny

Stosowanie u _pacjentów z niewydolnością serca

Badania hemodynamiczne i badania kliniczne oparte na próbie wysiłkowej u pacjentów z niewydolnością serca (klasa II-IV wg NYHA) wykazały, że amlodypina nie prowadziła do klinicznego nasilenia niewydolności serca ocenianej za pomocą tolerancji wysiłkowej, wielkości frakcji wyrzutowej lewej komory serca oraz objawów klinicznych.

W badaniu klinicznym kontrolowanym placebo (PRAISE) wykazano, że u pacjentów z niewydolnością serca klasy III-IV wg NYHA, stosujących digoksynę, produkty moczopędne lub inhibitory konwertazy angiotensyny, amlodypina nie zwiększała śmiertelności ani łącznego ryzyka śmiertelności i chorobowości związanego z niewydolnością serca.

W długoterminowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo (PRAISE-2) wykazano, że u pacjentów z niewydolnością serca klasy III lub IV wg NYHA bez klinicznych objawów lub z obiektywnymi wynikami przypominającymi i wskazującymi chorobę niedokrwienną, stosujących stałe dawki inhibitorów konwertazy angiotensyny, digoksyny i produktów moczopędnych, amlodypina nie miała wpływu na całkowitą śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych.

W badaniu tym stwierdzono, że stosowanie amlodypiny zwiększa częstość występowania obrzęku płuc, choć nie było to skorelowane ze zwiększonym nasileniem niewydolności serca w porównaniu z placebo.

Po zastosowaniu amlodypiny nie stwierdzono jej niekorzystnego wpływu na metabolizm lipidów, ani zmian ich stężenia w osoczu. Amlodypinę można stosować u pacjentów z astmą, cukrzycą lub dną moczanową.

Leczenie zapobiegające występowaniu zawałów serca (ALLHAT)

Przeprowadzono randomizowane, kontrolowane metodą podwójnie ślepej próby badanie, dotyczące zachorowalności i śmiertelności, zatytułowane „Leczenie hipotensyjne i obniżające stężenie lipidów w celu zapobiegania występowaniu zawałów serca” (ang. Antihypertensive andLipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack - ALLHAT), w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypiną 2,5-10 mg/d (antagonista kanału wapniowego) lub lizynoprylem 10-40 mg/d (inhibitor ACE) - jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczopędnym chlortalidonem 12,5-25 mg/d, w łagodnym lub umiarkowanie nasilonym nadciśnieniu tętniczym.

Do badania włączono ogółem 33 357 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, w wieku powyżej 55 lat, których obserwowano średnio przez 4,9 roku. U pacjentów występował co najmniej jeden z następujących czynników ryzyka rozwoju choroby wieńcowej: uprzedni zawał serca lub udar (ponad 6 miesięcy przed włączeniem do badania) lub wywiad dotyczący innego epizodu związanego z miażdżycą naczyń (ogółem 51,5%), cukrzyca typu 2. (36,1%), stężenie HDL-C <35 mg/dl (11,6%), przerost lewej komory stwierdzony elektro- lub echokardiograficznie (20,9%), palenie papierosów (21,9%).

Pierwotnym punktem końcowym była łączna liczba zgonów z powodu choroby wieńcowej oraz zawałów serca niezakończonych zgonem pacjenta. Nie obserwowano istotnej różnicy w częstości wystąpienia pierwotnego punktu końcowego pomiędzy leczeniem z zastosowaniem amlodypiny i chlortalidonu: RR 0,98, 95% CI (0,90-1,07), p=0,65. W obrębie wtórnego punktu końcowego, częstość występowania niewydolności serca (element złożonego sercowo-naczyniowego punktu końcowego) była znacznie wyższa w grupie pacjentów otrzymujących amlodypinę w porównaniu do chlortalidonu (10,2% vs 7,7%, RR 1,38, 95% CI [1,25-1,52] p<0,001). Co więcej, nie obserwowano różnic w śmiertelności ogólnej (bez względu na przyczynę) pomiędzy grupami, w których stosowano amlodypinę i chlortalidon: RR 0,96 95%, CI [0,89-1,02], p=0,20.

Stosowanie u dzieci

W badaniu u 268 dzieci w wieku od 6 do 17 lat, u których przeważało nadciśnienie wtórne krwi wykazano, że dawki 2,5 mg i 5,0 mg amlodypiny znacząco zmniejszały ciśnienie skurczowe krwi w porównaniu z placebo. Różnice pomiędzy obiema dawkami nie były statystycznie istotne.

Nie przeprowadzono badań dotyczących długotrwałego działania amlodypiny na wzrost, pokwitanie i rozwój ogólny. Nie ustalono również skuteczności długotrwałego leczenia amlodypiną w okresie dzieciństwa, w celu zmniejszenia chorobowości sercowo-naczyniowej i śmiertelności u dorosłych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie, dystrybucja, wiązanie przez białka surowicy:

Po doustnym podaniu dawek terapeutycznych, amlodypina powoli wchłania się z przewodu pokarmowego. Obecność pokarmu nie wpływa na jej biodostępność. Całkowita dostępność biologiczna mieści się w przedziale 64 do 80%. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 6 do 12 godzinach od podania.

Objętość dystrybucji wynosi 21 l/kg, a pKa=8,6. Amlodypina wiąże się z białkami osocza w około 98%.

Biodostępność amlodypiny nie ulega zmianie pod wpływem pokarmu.

Biotransformacja/Wydalanie:

Okres półtrwania w osoczu wynosi 35 do 50 godzin, co umożliwia podawanie amlodypiny w pojedynczej dawce dobowej. Stężenie w stanie stacjonarnym w osoczu występuje po 7-8 dniach stosowania produktu.

Amlodypina jest w znacznym stopniu metabolizowana do nieczynnych metabolitów. Z moczem, w postaci metabolitów, wydalane jest 60% amlodypiny, a jedynie 10% w postaci niezmienionej.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Dostępne są tylko ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania amlodypiny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Pacjenci z niewydolnością wątroby mają zmniejszony klirens amlodypiny czego wynikiem jest dłuższy okres półtrwania oraz zwiększenie AUC o około 40-60%.

Stosowanie u _pacjentów w _podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku maksymalne stężenie amlodypiny w osoczu występuje po takim samym czasie jak u młodych pacjentów. Ze względu na zmniejszony klirens, okres półtrwania może być dłuższy, a pole powierzchni pod krzywą (AUC) większe. W tej grupie pacjentów z zastoinową niewydolnością serca spodziewano się zwiększenia pola powierzchni pod krzywą (AUC) i dłuższego okresu półtrwania (patrz punkt 4.4.).

Stosowanie u _pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Amlodypina w znacznym stopniu jest metabolizowana do nieczynnych metabolitów. Około 10% podanej dawki jest wydalane z moczem w postaci nie zmienionej. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie zależą od stopnia nasilenia niewydolności nerek. Dlatego zaleca się zwykle stosowane dawki. Amlodypina nie ulega dializie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Badanie farmakokinetyczne przeprowadzono w grupie 74 dzieci z nadciśnieniem krwi w wieku od 1 miesiąca do 17 lat (u 34 pacjentów w wieku od 6 lat do 12 lat i 28 pacjentów w wieku od 13 do 17 lat), którzy otrzymali amlodypinę w dawkach od 1,25 mg do 20 mg podawanych raz lub dwa razy na dobę.

U dzieci w wielu od 6 lat do 12 lat i młodzieży w wieku od 13 do 17 lat klirens po podaniu doustnym (CL/F) wynosił zazwyczaj odpowiednio 22.5 i 27.4 l/h u mężczyzn i 16.4 i 21.3 l/h u kobiet. Stwierdzono dużą zmienność wpływu leku na każdego pacjenta. Dane dotyczące badań u dzieci w wieku poniżej 6 lat są niewystarczające.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczny wpływ na _płodność:

Badania wpływu na rozród przeprowadzone u szczurów i myszy wykazały opóźnienie daty porodu, wydłużenie czasu trwania porodu i zmniejszoną przeżywalność potomstwa po zastosowaniu amlodypiny w dawkach mniej więcej 50-kronie większych od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi, w przeliczeniu na mg/kg masy ciała.

Zaburzenia płodności:

Nie stwierdzono wpływu amlodypiny podawanej w dawkach do 10 mg/kg/dobę (w przeliczeniu na mg/m2 powierzchni ciała, ośmiokrotnie* większej od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi wynoszącej 10 mg) na płodność u szczurów (u samców przez 64 dni i samic przez 14 dni przed parowaniem). W innym badaniu z udziałem szczurów, w którym samcom szczurów podawano amlodypinę w postaci bezylanu w dawce porównywalnej do dawki stosowanej u ludzi w przeliczeniu na mg/kg przez 30 dni, stwierdzono zarówno zmniejszenie stężenia hormonu folikulotropowego i testosteronu w osoczu jak również zmniejszenie gęstości nasienia i liczby dojrzałych spermatyd i komórek Sertoliego.

Rakotwórczość, mutageneza:

U szczurów i myszy otrzymujących amlodypinę w karmie przez dwa lata, w ilości tak dobranej, aby zapewnić dawkę dobową 0,5, 1,25 i 2,5 mg/kg/dobę, nie stwierdzono cech działania rakotwórczego. Największa dawka (która w przypadku myszy była zbliżona, a u szczurów dwukrotnie większa od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi, wynoszącej 10 mg, w przeliczeniu na mg/m2 powierzchni ciała*) była zbliżona do maksymalnej tolerowanej dawki dla myszy, ale nie dla szczurów.

W badaniach mutagenności nie stwierdzono działań związanych z podawanym lekiem na poziomie genów ani chromosomów.

*W oparciu o masę ciała pacjenta wynoszącą 50 kg

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

celuloza mikrokrystaliczna wapnia wodorofosforan, bezwodny karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 tabletek.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medicplast Polska Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 232 01-919 Warszawa Polska

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1

w większości przypadków jako konsekwencja cholestazy.

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania amlodypiny u ludzi są ograniczone.

Objawy

Normapina 5 mg