+ iMeds.pl

Norspan 5 mcg/hUlotka Norspan

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Norspan, 5 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Norspan, 10 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Norspan, 20 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Buprenorphinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Norspan, system transdermalny, plaster i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Norspan system transdermalny, plaster

3.    Jak stosować lek Norspan, system transdermalny, plaster

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Norspan, system transdermalny, plaster

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NORSPAN SYSTEM TRANSDERMALNY, PLASTER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Norspan, system transdermalny, plaster zawiera substancję czynną buprenorfinę, która należy do grupy silnych leków przeciwbólowych. Został przepisany przez lekarza w celu złagodzenia umiarkowanie nasilonego, długotrwałego bólu, który wymagał zastosowania silnego leku przeciwbólowego. Lek Norspan system transdermalny, plaster nie powinien być stosowany do łagodzenia ostrego (nagłego) bólu.

Lek Norspan, system transdermalny, plaster działa przez skórę. Po przyklejeniu plastra buprenorfina przenika przez skórę do krwi. Każdy plaster działa przez siedem dni.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NORSPAN SYSTEM TRANSDERMALNY, PLASTER

Kiedy nie stosować leku Norspan, system transdermalny, plaster:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na buprenorfinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Norspan, system transdermalny, plaster;

•    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia oddychania;

•    jeśli pacjent jest uzależniony od leków;

•    jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (np. tranylcyprominę, fenelzynę, izokarboksazyd, moklobemid i linezolid) lub przyjmował lek tego typu w ciągu ostatnich dwóch tygodni;

•    jeśli pacjent choruje na miastenię (chorobę powodującą osłabienie mięśni);

•    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości objawy z odstawienia, takie jak pobudzenie ruchowe, lęk, drżenia lub pocenie się po zaprzestaniu picia alkoholu;

Leku Norspan, system transdermalny, plaster nie należy stosować w celu leczenia objawów zespołu

odstawienia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Norspan,system transdermalny,, plaster

Przed stosowaniem leku Norspan system transdermalny,, plaster należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku występowania:

•    napadów drgawkowych;

•    ciężkich bólów głowy lub    nudności    z    powodu urazu głowy lub zwiększonego ciśnienia

śródczaszkowego (na przykład w przebiegu choroby mózgu). Plastry mogą spowodować nasilenie tych objawów lub zamaskować ciężkość urazu głowy;

•    zawrotów głowy lub skłonności do    omdleń;

•    ciężkich chorób wątroby;

•    uzależnienia od leków - aktualnie lub w przeszłości,

•    wysokiej temperatury ciała, ponieważ może to spowodować wchłonięcie do krwi większej niż zwykle ilości substancji czynnej leku.

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem plastrów, jeżeli ostatnio przebył operację chirurgiczną.

Stosowanie leku Norspan, system transdermalny,, plaster z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Stosowanie leku Norspan, system transdermalny,, plaster jednocześnie z innymi lekami może spowodować zmianę działania leku Norspan, system transdermalny, plaster lub innych leków.

•    Leku Norspan, system transdermalny,, plaster nie należy stosować jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (np. tranylcyprominy, fenelzyny, izokarboksazydu, moklobemidu i linezolidu) lub w przypadku przyjmowania leku tego typu w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

•    Stosowanie niektórych leków, takich jak fenobarbital lub fenytoina (leki stosowane powszechnie w leczeniu napadów drgawkowych), karbamazepina (lek stosowany w leczeniu napadów drgawkowych i niektórych stanów bólowych) lub ryfampicyna (lek stosowany

w leczeniu gruźlicy), może doprowadzić do osłabienia działania leku Norspan, system transdermalny, plaster.

•    Stosowanie leku Norspan, system transdermalny, plaster może u niektórych ludzi powodować senność, nudności lub skłonność do omdleń bądź też spowolnienie lub osłabienie oddychania.

Te działania niepożądane mogą ulegać nasileniu w przypadku jednoczesnego przyjęcia innych leków, które wywierają takie same działania. Do tych leków należą niektóre leki stosowane

w leczeniu depresji, lęku, zaburzeń psychicznych lub umysłowych, leki nasenne, leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, takie jak klonidyna, inne opioidy (które mogą występować w lekach przeciwbólowych lub w pewnych złożonych preparatach przeciwkaszlowych; należą do nich np. morfina, dekstropropoksyfen, kodeina, dekstrometorfan, noskapina), leki przeciwhistaminowe powodujące senność lub leki ogólnie znieczulające, takie jak halotan.

•    Leku Norspan system transdermalny, plaster nie należy stosować łącznie z benzodiazepinami (lekami stosowanymi w leczeniu lęku lub jako środki nasenne). To połączenie może spowodować wystąpienie ciężkich zaburzeń oddychania, które mogą prowadzic do zgonu.

Stosowanie leku Norspan, system transdermalny, plaster z alkoholem

Alkohol może nasilać niektóre działania niepożądane leku i spowodować pogorszenie samopoczucia, podczas noszenia plastra Norspan. Picie alkoholu podczas stosowania leku Norspan, system transdermalny, plaster może również niekorzystnie wpływać na czas reakcji na bodźce.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Norspan, system transdermalny, plaster nie należy stosować podczas ciąży lub w przypadku podejrzenia ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Norspan, system transdermalny, plaster może wywierać wpływ na reakcje na bodźce w takim stopniu, że pacjent może nie reagować w wystarczającym stopniu lub wystarczająco szybko na nieoczekiwane lub nagłe zdarzenia. Dotyczy to zwłaszcza:

•    początku leczenia;

•    przypadków jednoczesnego stosowania leków    przeciwlękowych lub nasennych;

•    okresu zwiększania dawki leku.

Pacjenci, których dotyczą powyższe zastrzeżenia, nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu podczas stosowania leku Norspan system transdermalny, plaster i przez 24 godziny po zdjęciu plastra.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NORSPAN, SYSTEM TRANSDERMALNY, PLASTER

Lek Norspan, system transdermalny, plaster dostępny jest w trzech różnych mocach. Lekarz zdecyduje, która dawka będzie najbardziej odpowiednia dla pacjenta. W trakcie leczenia lekarz może zmienić plaster stosowany przez pacjenta na plaster o mniejszej lub większej mocy. Nie należy stosować więcej niż dwóch plastrów jednocześnie, niezależnie od zawartej w plastrze dawki leku.

Lek Norspan, system transdermalny, plaster należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, przykleić jeden plaster leku Norspan, system transdermalny, plaster (w sposób szczegółowo opisany poniżej) i zmieniać go co siedem dni, najlepiej o tej samej godzinie. Lekarz może podjąć decyzję o konieczności skorygowania dawkowania po 3. do 7. dniach, do uzyskania właściwego poziomu kontroli bólu. Jeżeli lekarz zaleci pacjentowi stosowanie poza plastrem innych leków przeciwbólowych, należy ściśle przestrzegać jego zaleceń, ponieważ w innym razie może nie być możliwe uzyskanie pełnych korzyści z terapii lekiem Norspan, system transdermalny, plaster. Plaster należy nosić przez 3 pełne dni przed zwiększeniem dawki, ponieważ dopiero po tym czasie osiągane jest maksymalne działanie leku.

Pacjenci w wieku poniżej 18 lat

Leku Norspan, system transdermalny, plaster nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci z chorobą nerek/ pacjenci dializowani

U pacjentów z chorobą nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Pacjenci z chorobą wątroby

U pacjentów z chorobą wątroby może dochodzić do zmiany skuteczności i czasu działania leku Norspan, system transdermalny, plaster. Dlatego lekarz prowadzi ściślejszą obserwację osób z tej grupy.

Przed zastosowaniem Norspan, system transdermalny, plaster

• Wybrać obszar niepodrażnionej, pozbawionej skaleczeń skóry na górnej, zewnętrznej stronie

ramienia, górnej części klatki piersiowej, górnej części pleców lub boku klatki piersiowej. (patrz ilustracje poniżej). Należy poprosić o pomoc w przypadku trudności z samodzielnym przyklejeniem plastra.

•    Lek Norspan, system transdermalny, plaster należy przyklejać do względnie nieowłosionego lub prawie nieowłosionego obszaru skóry. Jeżeli taki obszar nie jest dostępny, włosy w miejscu przyklejenia plastra należy ściąć nożyczkami. Nie wolno ich golić.

•    Unikać miejsc gdzie skóra jest zaczerwieniona, podrażniona lub ma jakiekolwiek inne zmiany, na przykład rozległe blizny.

•    Skóra w miejscu przyklejenia musi być sucha i czysta. W razie konieczności należy ją przemyć chłodną lub letnią wodą. Nie stosować mydła, alkoholu, olejku, toników ani innych detergentów. Po gorącej kąpieli w wannie lub pod prysznicem odczekać, aż skóra będzie całkowicie sucha i chłodna. W wybranym obszarze skóry nie stosować toników, kremów ani maści. Może to spowodować zmniejszenie przylegania plastra.

Przyklejanie plastraKrok 1: Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce. Tuż przed użyciem plastra należy ją otworzyć, rozrywając we wskazanym miejscu. Wyjąć plaster. Nie używać plastra w przypadku naruszenia szczelności zamknięcia torebki.

Krok 2: Przylepna strona plastra jest pokryta srebrzystą folią ochronną. Ostrożnie oderwać tę folię do połowy. Starać się nie dotykać przylepnej powierzchni plastra.

Krok 3:

Nakleić plaster na wybranym obszarze skóry i zdjąć resztę folii.

Krok 4:

Przycisnąć plaster do skóry dłonią i powoli policzyć do 30. Upewnić się, czy cały plaster przylega do skóry, zwłaszcza przy brzegach.

Noszenie plastra

Plaster należy nosić przez siedem dni. Jeżeli zostanie prawidłowo nałożony, istnieje niewielkie ryzyko jego odklejenia. W przypadku stwierdzenia, że brzegi plastra zaczynają się odklejać, można je przymocować do skóry przy użyciu odpowiedniego plastra. Podczas noszenia plastra można się kąpać w wannie lub pod prysznicem oraz pływać.

Nie należy narażać plastra na działanie bardzo wysokiej temperatury (np. termofory, koc elektryczny, lampy rozgrzewające, sauny, wanny z gorącą wodą i podgrzewane łóżka wodne itp.), ponieważ może to doprowadzić do przeniknięcia do krwi większych ilości substancji czynnej leku niż zwykłe. Ciepło z zewnątrz może też uniemożliwić pełne przyklejenie plastra. Wysoka temperatura ciała może spowodować zmianę działania leku Norspan, system transdermalny, plaster (patrz powyżej „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Norspan, system transdermalny, plaster”.)

Jest mało prawdopodobne aby plaster odkleił się przed terminem jego zmiany jednak, gdyby do tego doszło nie należy go ponownie stosować. Natychmiast przykleić nowy plaster (patrz poniżej „Zmiana plastra”).

Zmiana plastra

•    Oderwać stary plaster.

•    Złożyć go na pół, warstwą przylepną do wewnątrz.

•    Otworzyć saszetkę z nowym plastrem i wyjąć go. (Wykorzystać pustą saszetkę do wyrzucenia starego plastra. Usunąć ją w bezpieczny sposób).

•    Nawet zużyte plastry zawierają pewną ilość substancji czynnej, która może zaszkodzić dzieciom lub zwierzętom, w związku z czym zużyte plastry muszą być bezwzględnie przechowywane w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przykleić nowy plaster w innym, odpowiednim miejscu na skórze (w sposób opisany powyżej). Nie należy nakładać nowego plastra na to samo miejsce w ciągu 3. do 4. tygodni.

•    Należy pamiętać o tym, aby zmiana plastra następowała zawsze o tej samej godzinie. Należy ją bezwzględnie zanotować.

Czas trwania leczenia

Okres stosowania leku Norspan system transdermalny, plaster zostanie określony przez lekarza. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ ból może powrócić i może dojść do pogorszenia samopoczucia (patrz również poniżej „Przerwanie stosowania leku Norspan, system transdermalny, plaster”).

W przypadku wystąpienia wrażenia, że działanie leku Norspan, system transdermalny, plaster jest za słabe lub za silne, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Norspan, system transdermalny, plaster

Natychmiast po stwierdzeniu zastosowania większej ilości leku w plastrach niż zalecona, należy zdjąć wszystkie plastry i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Po przedawkowaniu mogą wystąpić: nasilona senność, nudności, a także trudności z oddychaniem lub utrata przytomności. Może być konieczne leczenie szpitalne w oddziale intensywnej opieki medycznej . W przypadku zgłoszenia się do lekarza należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę i jakiekolwiek pozostałe plastry, aby mu je pokazać.

Pominięcie zastosowania leku Norspan, system transdermalny, plaster

Jak najszybciej przykleić nowy plaster. Zanotować dzień jego przyklejenia, ponieważ może się teraz zmienić termin zmiany plastra. W przypadku znacznego opóźnienia zmiany plastra może dojść do nawrotu bólu. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dodatkowego plastra w celu uzupełnienia pominiętego zastosowania leku.

Przerwanie stosowania leku Norspan, system transdermalny, plaster

W przypadku zbyt wczesnego zaprzestania stosowania leku Norspan, system transdermalny, plaster lub przerwania leczenia może wystąpić nawrót bólu. W przypadku zamiaru przerwania leczenia należy skonsultować się z lekarzem. Poinformuje on pacjenta, co można zrobić i czy pacjenta można leczyć innymi lekami.

U niektórych osób, które stosowały silne leki przeciwbólowe przez dłuższy czas i które zaprzestały ich stosowania, mogą wystąpić działania niepożądane. Ryzyko ich wystąpienia po odstawieniu leku Norspan system transdermalny, plaster jest niewielkie. Jednak w przypadku wystąpienia pobudzenia ruchowego, niepokoju lub lęku, nerwowości lub drżeń, a także nadmiernej aktywności, trudności ze spaniem lub problemów trawiennych należy powiedzieć o tych objawach lekarzowi.

Działanie przeciwbólowe leku Norspan, system transdermalny, plaster utrzymuje się przez pewien czas po zdjęciu plastra. Nie należy rozpoczynać stosowania innego opioidowego leku przeciwbólowego (silnego leku przeciwbólowego) w ciągu 24 godzin po zdjęciu plastra.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Norspan system transdermalny, plaster może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane, które mogą się wiązać ze stosowaniem leku Norspan system transdermalny, plaster, są podobne do stwierdzanych po zastosowaniu innych silnych leków przeciwbólowych. Należą do nich trudności z oddychaniem i niskie ciśnienie tętnicze.

Lek ten może powodować reakcje uczuleniowe, chociaż ciężkie reakcje uczuleniowe występują rzadko. Należy zdjąć plaster i natychmiast powiadomić lekarza, jeżeli u pacjenta wystąpią nagle takie

5

objawy, jak świszczący oddech, trudności z oddychaniem, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub swędzenie, zwłaszcza w obrębie całego ciała.

Podobnie jak w przypadku wszystkich silnych leków przeciwbólowych, istnieje ryzyko rozwoju uzależnienia od leku Norspan, system transdermalny, plaster.

U pacjentów stosujących lek Norspan, system transdermalny, plaster stwierdzono następujące inne działania niepożądane:

Bardzo często (prawdopodobieństwo występowania dotyczy więcej niż 1 na 10 osób)

•    Bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność.

•    Zaparcia, suchość w jamie ustnej, nudności lub wymioty.

•    Swędzenie, zaczerwienienie, swędzenie w miejscu zastosowania.

Często (prawdopodobieństwo występowania dotyczy 1 do 10 na każde 100 osób)

•    Utrata łaknienia.

•    Splątanie, depresja, trudności ze    snem, nerwowość.

•    Drętwienie rąk lub stóp.

•    Zaczerwienienie skóry.

•    Duszność.

•    Ból brzucha lub dyskomfort w obrębie brzucha, biegunka, niestrawność.

•    Nadmierna potliwość, wysypka,    wykwity skórne.

•    Zmęczenie, uczucie nadmiernego osłabienia, ból, ból w klatce piersiowej, obrzęk rąk, kostek lub stóp, zaczerwienienie lub wysypka w miejscu zastosowania.

Niezbyt często (prawdopodobieństwo występowania dotyczy 1 do 10 na każde 1000 osób)

•    Odwodnienie.

•    Wahania nastroju, niepokój ruchowy, pobudzenie, lęk, uczucie wyobcowania, uczucie wszechogarniającego szczęścia, omamy, koszmary senne.

•    Zmiany smaku, trudności z mówieniem, zmniejszenie wrażliwości na ból lub dotyk, utrata pamięci, migrena, omdlenia, drżenia , trudności z koncentracją lub koordynacją.

•    Suchość oczu, niewyraźne widzenie.

•    Dzwonienie lub brzęczenie w uszach, uczucie zawrotów głowy lub wirowania.

•    Wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze, dławica (ciężki ból w klatce piersiowej związany z chorobą serca), szybkie lub nieregularne bicie serca.

•    Nasilenie zaburzeń oddechowych związanych z astmą, kaszel, czkawka, przyspieszone oddychanie, obniżenie zawartości tlenu we krwi, katar, świszczący oddech.

•    Oddawanie wiatrów.

•    Utrata masy ciała.

•    Sucha skóra, obrzęk twarzy.

•    Skurcze i kurcze mięśni, bóle.

•    Trudności z oddawaniem moczu.

•    Objawy grypopodobne, wysoka temperatura, dreszcze, ogólne złe samopoczucie.

•    Zwiększenie liczby przypadkowych urazów (np. upadków).

•    Objawy odstawienia, takie jak pobudzenie ruchowe, niepokój, pocenie się lub drżenia po zaprzestaniu stosowania Norspan system transdermalny, plaster.

W przypadku konieczności wykonania u pacjenta badań krwi należy przypomnieć lekarzowi o stosowaniu leku Norspan, system transdermalny, plaster. Jest to istotne , ponieważ lek ten może zmieniać pracę wątroby, co może wpłynąć na wyniki niektórych badań krwi.

Rzadko (prawdopodobieństwo występowania dotyczy 1 do 10 na każde 10 000 osób)

•    Obniżenie popędu seksualnego, zaburzenia umysłowe.

•    Trudności z utrzymaniem równowagi.

•    Obrzęk powiek.

•    Zwężenie źrenic.

•    Trudności z oddychaniem.

•    Zapalenie uchyłków jelitowych, trudności z połykaniem.

•    Miejscowa reakcja alergiczna z widocznymi objawami obrzęku (w takich przypadkach należy zakończyć leczenie).

•    Zaburzenia wzwodu, zaburzenia seksualne.

Bardzo rzadko (prawdopodobieństwo występowania dotyczy mniej niż 1 na każde 10 000 osób)

•    Mimowolne skurcze mięśniowe.

•    Ból ucha.

•    Pęcherze.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NORSPAN SYSTEM TRANSDERMALNY, PLASTER

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Norspan, system transdermalny, plaster po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Po upływie terminu ważności należy zanieść wszelkie niewykorzystane plastry do apteki.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować plastra w przypadku naruszenia szczelności zamknięcia torebki.

Zużyte plastry należy złożyć warstwą przylepną do wewnątrz i wyrzucić w sposób bezpieczny, w miejsce niewidoczne i niedostępne dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Norspan, system transdermalny, plaster.

Substancją czynną leku jest buprenorfma.

Norspan, system transdermalny, plaster 5 mikrogramów/godzinę

Każdy plaster zawiera 5 mg buprenofiny w plastrze o powierzchni 6,25 cm2 i uwalnia około 5 mikrogramów buprenorfiny na godzinę (przez okres 7 dni).

Norspan, system transdermalny, plaster 10 mikrogramów/godzinę

Każdy plaster zawiera 10 mg buprenorfiny w plastrze o powierzchni 12,5 cm2 i uwalnia około 10 mikrogramów buprenorfiny na godzinę (przez okres 7 dni).

Norspan, system transdermalny, plaster 20 mikrogramów/godzinę

Każdy plaster zawiera 20 mg buprenorfiny w plastrze o powierzchni 25 cm2 i uwalnia około 20 mikrogramów buprenorfiny na godzinę (przez okres 7 dni).

Inne składniki leku to:

•    Poliakrylan (Durotak 387-2051 & 387-2054)

•    Kwas lewulinowy

•    Oleinian oleilowy

•    Powidon K90

•    Polietylenu tereftalan

Jak wygląda lek Norspan, system transdermalny, plaster i co zawiera opakowanie

Plaster

Dostępne są trzy rozmiary.

5 mikrogramów/godzinę: kwadratowy, beżowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z napisem Norspan

5 ^g/h

10 mikrogramów/godzinę: prostokątny, beżowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z napisem Norspan 10 ^g/h

20 mikrogramów/godzinę: kwadratowy, beżowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z napisem Norspan 20 ^g/h

Norspan, system transdermalny, plaster dostępny jest w tekturowych pudełkach zawierających po 1, 2, 3, 4, 5, torebek, z których każda zawiera pojedynczy plaster.

Podmiot odpowiedzialny

Norpharma A/S Frydenlundsvej 30 2950 Vedb^k Dania

Wytwórca:

Bard Pharmaceuticals Ltd Cambridge Science Park, Milion Road Cambridge, CB4 0GW Wielka Brytania

Mundipharma DC B.V.

De Wel 20

3871 MV Hoevelaken The Netherlands

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan

Norspan


Austria

Belgia

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Holandia

Irlandia

Islandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Słowacja

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki: 16-06-2014

8

Norspan

Charakterystyka Norspan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Norspan, 5 ąg/godz., system transdermalny, plaster

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

System transdermalny, plaster 5 ąg/godz.zawiera: 5 mg buprenorfmy.

Powierzchnia zawierająca substancję czynną: 6,25 cm2.

Nominalna szybkość uwalniania: 5 mikrogramów buprenorfmy na godzinę (przez 7 dni). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster

Kwadratowy, beżowy plaster z zaokrąglonymi rogami, oznakowany: Norspan, 5 ąg/h

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie bólu nienowotworowego o umiarkowanym nasileniu w razie gdy konieczne jest zastosowanie leku opioidowego w celu uzyskania odpowiedniej kontroli bólu.

Lek Norspan nie jest odpowiedni do leczenia ostrego bólu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Norspan należy podawać co 7 dni.

Pacjenci w wieku 18 lat i powyżej:

Jako dawkę początkową należy stosować najmniejszą dawkę leku Norspan (Norspan, system transdermalny, plaster 5 ąg/h). Należy uwzględnić informacje z wywiadu z pacjentem na temat wcześniejszego stosowania opioidów (patrz punkt 4.5), a także aktualny stan ogólny i kliniczny pacjenta.

Dostosowanie dawkowania

W czasie rozpoczynania leczenia produktem Norspan oraz w fazie dostosowywania dawki pacjenci powinni stosować zalecane dawki leków przeciwbólowych krótko działających, (patrz punkt 4.5), do czasu uzyskania skutecznego działania przeciwbólowego produktu Norspan.

Nie należy zwiększać dawki przed upływem 3 dni. Jest to okres, w trakcie którego uzyskuje się maksymalne działanie podawanej dawki. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać, w zależności od zapotrzebowania pacjenta na dodatkowe leki przeciwbólowe oraz na działanie przeciwbólowe plastra.

W celu zwiększenia dawki należy dotychczas stosowany plaster zastąpić większym lub zastosować połączenie kilku plastrów przyklejanych w różnych miejscach, tak aby uzyskać pożądaną dawkę. Zaleca się, aby przyklejać nie więcej niż dwa plastry jednocześnie, niezależnie od zawartej w nich ilości substancji czynnej. Nie należy przyklejać nowego plastra w tym samym miejscu na skórze podczas kolejnych 3-4 tygodni (patrz punkt 5.2). Pacjentów należy uważnie i regularnie kontrolować w celu oceny wielkości optymalnej dawki i czasu trwania leczenia.

Zastępowanie innych opioidowych leków przeciwbólowych:

Produkt Norspan można stosować zamiennie w leczeniu innymi opioidami. U takich pacjentów leczenie należy rozpoczynać od podawania najmniejszej dostępnej dawki (Norspan, system transdermalny, plaster, 5 ^g/godz.) i w razie potrzeby kontynuować stosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych (patrz punkt 4.5) podczas dostosowywania do optymalnej dawki.

Pacjenci w wieku poniżej 18 lat:

Ponieważ nie badano stosowania produktu Norspan u osób w wieku poniżej 18 lat, jego podawanie pacjentom z tej grupy wiekowej nie jest zalecane.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania leku Norspan u pacjentów w podeszłym wieku.

Niewydolność nerek:

Nie jest konieczne szczególne dostosowanie dawkowania leku Norspan u pacjentów z niewydolnością nerek.

Niewydolność wątroby:

Buprenorfina jest metabolizowana w wątrobie. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby siła i czas trwania działania leku mogą ulec zmianie. Dlatego, pacjentów z niewydolnością wątroby należy uważnie obserwować podczas leczenia produktem Norspan.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może dochodzić do kumulacji buprenorfiny w organizmie w trakcie leczenia produktem Norspan. U tych pacjentów należy rozważyć zastosowanie alternatywnego sposobu leczenia, a jeżeli nie można uniknąć podawania produktu Norspan, należy go stosować ostrożnie.

Naklejanie plastra:

Produkt Norspan należy naklejać na obszar skóry bez skaleczeń i objawów podrażnienia oraz bez rozległych blizn, w obrębie górnej, zewnętrznej części ramienia, w górnej części klatki piersiowej, w górnej części pleców lub z boku klatki piersiowej. Produkt Norspan należy nayklejać na względnie nieowłosionej lub prawie nieowłosionej skórze. Jeżeli taki obszar nie jest dostępny, włosy w miejscu przyklejenia plastra należy ściąć nożyczkami - nie wolno ich golić.

Jeżeli miejsce przyklejenia plastra wymaga oczyszczenia, należy w tym celu użyć wyłącznie czystej wody. Nie wolno stosować mydeł, alkoholu, olejków, toników ani środków o działaniu ścierającym. Przed przyklejeniem plastra skóra musi być sucha. Produkt Norspan należy przykleić natychmiast po wyjęciu ze szczelnie zamkniętej torebki. Po usunięciu warstwy ochronnej plaster należy mocno przycisnąć dłonią przez około 30 sekund w celu zapewnienia dobrego przylegania plastra na całej powierzchni skóry, zwłaszcza przy brzegach. Jeżeli brzegi plastra zaczną się odklejać, można je przymocować przy pomocy odpowiedniego plastra.

Plaster należy nosić nieprzerwanie przez 7 dni.

Plaster nie powinien odkleić się podczas kąpieli w wannie, pod prysznicem lub podczas pływania. Jeżeli jednak się odklei, należy zastosować nowy plaster.

Czas trwania leczenia:

Produkt Norspan nie wolno stosować dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne. W razie konieczności długotrwałego leczenia bólu produktem Norspan, ze względu na charakter i stopień ciężkości choroby należy prowadzić uważną i regularną obserwację (z przerwami w leczeniu, jeżeli jest to konieczne), aby ustalić, czy i w jakim stopniu niezbędne jest dalsze stosowanie plastra.

Przerwanie leczenia:

Po usunięciu plastra stężenie buprenorfrny w surowicy zmniejsza się stopniowo, w związku z czym działanie przeciwbólowe leku utrzymuje się jeszcze przez pewien czas. Należy to uwzględnić w przypadku, gdy po leczeniu produktem Norspan będą stosowane inne opioidy. Zasadniczo nie należy podawać następnego opioidu w ciągu 24 godzin po zdjęciu plastra. Obecnie dostępne są tylko ograniczone informacje dotyczące dawki początkowej innych opioidów podawanych po przerwaniu leczenia systemem transdermalny, plastrem (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z gorączką lub narażeni na działanie wysokiej temperatury otoczenia:

Pacjentom należy zalecić, aby w trakcie noszenia plastra unikali narażania miejsca jego naklejenia na zewnętrzne źródła ciepła, takie jak termofory, koce elektryczne, lampy rozgrzewające, sauna, wanna z gorącą wodą i podgrzewane łóżka wodne itp., ponieważ może to spowodować zwiększenie wchłaniania buprenorfiny. W przypadku leczenia pacjentów z gorączką należy wziąć pod uwagę, że gorączka również może zwiększać wchłanianie, co prowadzi do zwiększenia stężenia buprenorfiny w osoczu i związanego z tym zwiększenia ryzyka wystąpienia reakcji na opioid.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Norspan jest przeciwwskazane:

-    u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną: buprenorfinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1)

-    u pacjentów uzależnionych od opioidów i w leczeniu zespołów z odstawienia po narkotykach

-    w razie istniejących lub zagrażających stanów z ciężkimi zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego i funkcji oddychania lub u których mogą one wystąpić

-    u pacjentów otrzymujących inhibitory MAO aktualnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni (patrz punkt 4.5)

-    u pacjentów z miastenia gravis

-    u pacjentów w stanie majaczenia alkoholowego

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Norspan należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów z zaburzeniami drgawkowymi, po urazie głowy, we wstrząsie, z obniżonym poziomem świadomości o niewyjaśnionej przyczynie, ze zmianami wewnątrzczaszkowymi lub ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym lub u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2).

Ze stosowaniem buprenorfiny, zwłaszcza drogą dożylną, wiązano przypadki istotnej depresji oddechowej. Wśród osób uzależnionych od narkotyków stwierdzono szereg zgonów po podaniu dożylnie buprenorfiny, zwykle jednocześnie z benzodiazepinami. Dodatkowo opisywano zgony związane z przedawkowaniem etanolu i benzodiazepiny w skojarzeniu z buprenorfiną.

Nie zaleca się stosowania leku Norspan do znieczulenia we wczesnym okresie pooperacyjnym lub w innych sytuacjach charakteryzujących się wąskim indeksem terapeutycznym lub w przypadku szybko zmieniającego się zapotrzebowania na leczenie przeciwbólowe.

Kontrolowane badania na ludziach i zwierzętach wskazują na to, że buprenorfina wykazuje niższy potencjał uzależniający niż leki przeciwbólowe z grupy czystych agonistów. U ludzi stosujących buprenorfinę obserwowano ograniczone działania euforogenne. Może to prowadzić do nadużywania leku, w związku z czym należy zachowywać ostrożność w przypadku przepisywania leku pacjentom, którzy nadużywali lub u których podejrzewa się nadużywanie leków w przeszłości.

Podobnie jak w przypadku wszystkich opioidów, długotrwałe stosowanie buprenorfiny może doprowadzić do rozwinięcia się uzależnienia fizycznego. W przypadku wystąpienia zespołu z odstawienia ma on na ogół charakter łagodny, rozpoczyna się po 2 dniach i może trwać do 2 tygodni. Do objawów odstawiennnych należą: pobudzenie ruchowe, lęk, nerwowość, bezsenność, hiperkinezy, drżenia i zaburzenia żołądka i jelit.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Produktu Norspan nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami MAO lub u pacjentów, którzy otrzymywali leki z grupy inhibitorów MAO w ciągu poprzednich dwóch tygodni (patrz punkt 4.3).

Wpływ innych substancji czynnych na farmakokinetykę buprenorfiny:

Buprenorfina jest przede wszystkim metabolizowana poprzez sprzęganie z kwasem glukuronowym, a w mniejszym stopniu (w około 30%) przez izoenzym CYP3A4. Jednoczesne leczenie inhibitorami izoenzymu CYP3A4 może prowadzić do zwiększenia stężenia buprenorfiny w osoczu, z równoczesnym zwiększeniem jej skuteczności.

W badaniu nad interakcjami lekowymi z inhibitorem CYP3A4 ketokonazolem nie stwierdzono istotnego klinicznie zwiększenia średniego maksymalnego stężenia buprenorfiny (Cmax) lub pola pod krzywą zmian stężenia buprenorfiny w czasie (AUC) po zastosowaniu produktu Norspan jednocześnie z ketokonazolem w porównaniu do zastosowania produktu Norspan w monoterapii.

Nie badano interakcji pomiędzy buprenorfiną a induktorami izoenzymu CYP3A4. Jednoczesne podawanie produktu Norspan i induktorów enzymatycznych (np. fenobarbitalu, karbamazepiny, fenytoiny i ryfampicyny) może prowadzić do zwiększenia klirensu leku, co może spowodować zmniejszenie jego skuteczności.

Zmniejszenie przepływu krwi przez wątrobę powodowane przez niektóre leki stosowane do znieczulenia ogólnego (np. halotan) i inne produkty lecznicze może doprowadzić do zmniejszenia szybkości eliminacji buprenorfiny przez wątrobę.

Interakcje farmakodynamiczne:

Produkt Norspan należy stosować ostrożnie w połączeniu z następującymi lekami:

Benzodiazepiny: To połączenie może doprowadzić do nasilenia depresji oddechowej pochodzenia ośrodkowego, co zagraża życiu pacjenta (patrz punkt 4.4).

Inne leki powodujące depresję ośrodkowego układu nerwowego: inne pochodne opioidów (leki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe zawierające np. morfinę, dekstropropoksyfen, kodeinę, dekstrometorfan lub noskapinę). Niektóre leki przeciwdepresyjne, antagoniści receptorów H1 o działaniu uspokajającym, alkohol, leki przeciwlękowe, neuroleptyki, klonidyna i pokrewne substancje. Łączenie buprenorfiny z tymi lekami wiąże się z nasileniem działania depresyjnego na OUN.

Buprenorfina jest częściowym agonistą receptorów ą, jednak opisuje się, że w razie stosowania typowych dawek przeciwbólowych wywiera działanie czysto agonistyczne. W typowych dawkach buprenorfina powoduje ekspozycję porównywalną lub większą do uzyskiwanej po podaniu produktu Norspan, system transdermalny 5, 10 i 20 pg/godz. W badaniach klinicznych nad produktem Norspan, u pacjentów stosujących wcześniej opioidy o właściwościach pełnego agonisty receptorów ą (w dawce dobowej 90 mg morfiny doustnej lub dawce równoważnej innego opioidu) u których dokonano przestawienia terapii na produkt Norspan nie stwierdzono przypadków wystąpienia zespołu abstynencji w trakcie zmiany leczenia (patrz punkt 4.4).

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Norspan u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Pod koniec ciąży duże dawki buprenorfiny, nawet podawane przez krótki okres, mogą powodować depresję oddechową u noworodka. Długotrwałe podawanie buprenorfiny w ciągu ostatnich trzech miesięcy ciąży może wywołać zespół odstawienia u noworodka.

Dlatego nie należy stosować produktu Norspan u kobiet w ciąży oraz kobiet mogących zajść w ciążę, a które nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Laktacja

Badania na szczurach wykazały, że buprenorfina może hamować laktację. Obserwowano przenikanie buprenorfiny do mleka u szczurów. Brak danych dotyczących przenikania buprenorfiny do mleka kobiecego. Dlatego stosowanie produktu Norspan jest przeciwwskazane w trakcie laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt Norspan wywiera istotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Produkt Norspan, nawet stosowany zgodnie z zaleceniami, może zaburzać reakcje pacjenta wpływając niekorzystnie na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Dotyczy to zwłaszcza okresu inicjowania leczenia oraz stosowania leku jednocześnie z innymi substancjami o działaniu ośrodkowym, w tym z alkoholem lub z lekami przeciwlękowymi, uspokajającymi lub nasennymi. Lekarz powinien przekazać pacjentowi indywidualne zalecenia. Ogólny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może nie obowiązywać w przypadku stosowania stabilnej dawki.

Pacjenci, których dotyczą powyższe ograniczenia, na przykład na początku leczenia lub w okresie zwiększania dawki, nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu. Zakaz ten obowiązuje również w ciągu 24 godzin po zdjęciu plastra.

4.8    Działania niepożądane

Ciężkie działania niepożądane, które mogą się wiązać z leczeniem produktem Norspan podczas stosowania klinicznego, są podobne do obserwowanych podczas stosowania innych opioidowych leków przeciwbólowych, co dotyczy np. depresji oddechowej (zwłaszcza podczas stosowania z innymi lekami o działaniu depresyjnym na OUN) i niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4).

Występowały następujące działania niepożądane:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), pojedyncze przypadki (na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości).

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: nadwrażliwość

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często:    jadłowstręt

Niezbyt często:    odwodnienie

Zaburzenia psychiczne Często:

Niezbyt często:

Rzadko:

Bardzo rzadko:


splątanie, depresja, bezsenność, nerwowość

zaburzenia snu, niepokój ruchowy, pobudzenie, depersonalizacja, nastrój euforyczny, chwiejność emocjonalna, lęk, omamy, koszmary senne zaburzenia psychotyczne, osłabienie popędu płciowego uzależnienie od leku, wahania nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    bóle głowy, zawroty głowy, senność

Często:

Niezbyt często:

parestezje

sedacja, zaburzenia smaku, dyzartria, niedoczulica, zaburzenia pamięci, migrena, omdlenie, drżenia, zaburzenia koordynacji, zaburzenia koncentracji

Rzadko: Bardzo rzadko:

zaburzenia równowagi, zaburzenia mowy mimowolne drżenie mięśni

Zaburzenia oka Niezbyt często: Rzadko:

suchość oka, niewyraźne widzenie

zaburzenia widzenia, obrzęk powiek, zwężenie źrenic

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:    szum w uszach, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Bardzo rzadko:

ból ucha

Zaburzenia serca Niezbyt często:

dławica piersiowa, kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe Często:

Niezbyt często:

rozszerzenie naczyń

obniżenie ciśnienia tętniczego, zapaść naczyniowa, nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    duszność

Niezbyt często:

nasilenie astmy, kaszel, niedotlenienie, nieżyt nosa, świszczący oddech, hiperwentylacja, czkawka

Rzadko:

depresja oddechowa, niewydolność oddechowa

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często:

Często:

Niezbyt często:

Rzadko:

zaparcia, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty ból brzucha, biegunka, objawy dyspeptyczne wzdęcia z oddawaniem wiatrów

zapalenie uchyłków, zaburzenia połykania, niedrożność jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko:    kolka żółciowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często:    świąd, rumień

Często:

Niezbyt często: Bardzo rzadko:

wysypka, pocenie się, osutki skórne sucha skóra, obrzęk twarzy, pokrzywka krosty, pęcherze

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często:    skurcz mięśni, bóle mięśni, osłabienie mięśni, kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    zatrzymanie moczu, zaburzenia mikcji

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko:    zaburzenia wzwodu, zaburzenia seksualne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:    świąd w miejscu zastosowania, odczyn w miejscu zastosowania

Często:

zmęczenie, osłabienie, ból, obrzęk obwodowy, rumień w miejscu zastosowania, wysypka w miejscu zastosowania, ból w klatce piersiowej,

Niezbyt często:    zmęczenie, objawy grypopodobne, gorączka, sztywność mięśniowa, złe

samopoczucie, obrzęk, objawy odstawienne Rzadko:    stan zapalny w miejscu zastosowania*

Badania diagnostyczne

Niezbyt często:    zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zmniejszenie masy ciała

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Niezbyt często:    uraz w wyniku wypadku, upadek

* W niektórych przypadkach występowały opóźnione miejscowe odczyny alergiczne z zaznaczonymi objawami zapalenia. W takiej sytuacji należy przerwać leczenie produktem Norspan.

Buprenorfina charakteryzuje się małym ryzykiem rozwoju uzależnienia fizycznego. Po odstawieniu produktu Norspan wystąpienie objawów odstawienia jest mało prawdopodobne. Może to się wiązać z bardzo wolną dysocjacją buprenorfiny z wiązań z receptorami opioidowymi i ze stopniowym zmniejszaniem się stężenia buprenorfiny w osoczu (na ogół w ciągu 30 godzin po zdjęciu ostatniego plastra). Jednak nie można zupełnie wykluczyć możliwości wystąpienia objawów odstawienia, podobnych do występujących po odstawieniu innych opioidów, po długotrwałym stosowaniu produktu Norspan. Do objawów tych należą: pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, hiperkinezy, drżenia i zaburzenia żołądka i jelit.

4.9 Przedawkowanie

Objawy: Należy się spodziewać wystąpienia objawów podobnych do stwierdzanych po przedawkowaniu innych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Do objawów tych należą: depresja oddechowa, nadmierne uspokojenie, senność, nudności, wymioty, zapaść sercowo naczyniowa i zauważalne zwężenie źrenic.

Leczenie: Usunąć wszelkie plastry ze skóry pacjenta. Zapewnić i utrzymać drożność dróg oddechowych, jesli to wskazane - rozpocząć oddech wspomagany lub kontrolowany oraz utrzymać prawidłową temperaturę ciała i bilans płynów. W razie konieczności podawać tlen, płyny dożylne, leki wazopresyjne i stosować innego rodzaju leczenie podtrzymujące czynności życiowe.

Podanie swoistego antagonisty receptorów opioidowych, np. naloksonu, może odwrócić działanie buprenorfiny. Można podać go w dawce od 5 do 12 mg dożylnie. Początek działania naloksonu może występować z opóźnieniem 30 minut lub dłuższym. Istotniejsze znaczenie niż podanie naloksonu ma utrzymanie odpowiedniej wentylacji płuc.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbólowe, opioidy; Kod ATC: N02 AE01

Buprenorfina jest częściowym agonistą opioidowym, działającym na receptor opioidowy p. Wywiera również działanie antagonistyczne na receptor opioidowy kappa.

Skuteczność kliniczna leku stosowanego do 12 tygodni u pacjentów z bólem nienowotworowym o różnej etiologii została wykazana w pięciu kluczowych badaniach fazy III. U pacjentów z bólem krzyża i chorobą zwyrodnieniową stawów włączonych do badania występował ból umiarkowany do silnego krzyża.Norspan wykazał klinicznie znaczące obniżenie wyników pomiaru natężenia poziomu bólu (o ok. 3 punkty w skali BS-11) oraz znacząco skuteczniejszą kontrolę bólu w porównaniu z placebo.

Długoterminowe, otwarte badanie rozszerzone (n=384) również zostało przeprowadzone z udziałem pacjentów z bólem nienowotworowym. Stosując terapię przewlekłą u 63% pacjentów uzyskano kontrolę bólu przez okres 6 miesięcy, u 39% pacjentów przez 12 miesięcy, u 13% pacjentów przez 18 miesięcy i u 6% pacjentów przez 21 miesięcy. Około 17% pacjentów zostało ustabilizowanych przy dawce 5 mg, 35% na dawce 10 mg oraz 48% na dawce 20 mg.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Istnieją dane, które dowodzą, że lek podlega krążeniu wątrobowo-jelitowemu.

Badania na samicach szczurzych ciężarnych i nieciężarnych wykazały, że buprenorfina przechodzi przez barierę krew-mózg i barierę łożyskową. Stężenie osiągane przez lek (który zawierał wyłącznie buprenorfinę w postaci niezmienionej) w mózgu po podaniu pozajelitowym było 2 do 3 razy większe niż po podaniu doustnym. Po podaniu domięśniowym lub doustnym buprenorfina pozornie kumuluje się w świetle przewodu pokarmowego płodu - prawdopodobnie wskutek wydalania z żółcią, ze względu na niepełny rozwój krążenia wątrobowo-jelitowego na tym etapie życia.

Każdy plaster zapewnia stałe uwalnianie buprenorfiny przez maksymalnie siedem dni. Lek osiąga stan równowagi podczas pierwszego zastosowania plastra. Po usunięciu plastra stężenie buprenorfiny zmniejsza się z szybkością około 50% w ciągu 12 godzin (zakres 10 do 24 h).

Wchłanianie:

Po zastosowaniu produktu Norspan, buprenorfina dyfunduje z plastra przez skórę. W klinicznych badaniach farmakologicznych średni czas uzyskania wykrywalnego stężenia buprenorfiny (25 pikogramów/ml) po zastosowaniu produktu Norspan 10 ąg/godz. wynosił około 17 godzin.

Analiza pozostałości buprenorfiny w plastrach po 7 dniach stosowania wykazała, że do organizmu uwolniło się 15% całkowitej, pierwotnie zawartej w nich dawki. Badanie dostępności biologicznej leku w porównaniu do podania dożylnego potwierdziło, że ta ilość ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego. Stężenie buprenorfiny utrzymuje się na względnie stałym poziomie w trakcie 7 dni noszenia plastra.

Miejsce zastosowania:

W badaniu na zdrowych osobnikach wykazano, że parametry farmakokinetyczne buprenorfiny dostarczanej do organizmu z produktu Norspan są podobne, gdy plaster zostaje naklejony na górną, zewnętrzną część ramienia, górną część klatki piersiowej, górną część pleców lub powierzchnię boczną klatki piersiowej (w linii pachowej środkowej, w V przestrzeni międzyżebrowej). Wchłanianie jest w pewnym stopniu zmienne w zależności od miejsca zastosowania i całkowity wpływ leku na organizm jest co najwyżej o około 26% większy, gdy plaster przyklei się w górnej części pleców w porównaniu do powierzchni bocznej klatki piersiowej.

W badaniu na zdrowych osobnikach otrzymujących produkt Norspan przyklejany wielokrotnie w tym samym miejscu stwierdzono niemal podwojenie całkowitego wpływu leku na organizm, z zastosowaniem 14 dni odpoczynku. Z tego powodu zaleca się rotację miejsca stosowania produktu. W okresie 3 do 4 tygodni nie należy przyklejać nowego plastra w tym samym miejscu na skórze. _

W badaniu na zdrowych osobnikach przyłożenie termoforu bezpośrednio na plaster powodowało przemijające zwiększenie stężenia buprenorfiny we krwi o 26 do 55%. Stężenie to powróciło do normy w ciągu 5 godzin od usunięcia źródła ciepła. Z tego powodu nie zaleca się przykładania bezpośrednio do plastra bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak butelki z gorącą wodą, termofory lub koce elektryczne. Przyłożenie termoforu natychmiast po zdjęciu systemu transdermalnego Norspan do miejsca jego dotychczasowego przyklejenia nie powodowało zmiany wchłaniania leku z ilości odłożonej w skórze.

Dystrybucja:

Buprenorfina wiąże się z białkami osocza w około 96%.

Badania nad dożylnym stosowaniem buprenorfiny wykazały, że lek cechuje się znaczną objętością dystrybucji, co oznacza szeroko zakrojoną dystrybucję buprenorfiny w organizmie. W badaniu nad dożylnym stosowaniem buprenorfrny u zdrowych osobników objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosiła 430 l, co wynika ze znacznej objętości dystrybucji i lipofilności substancji czynnej.

Po podaniu dożylnym buprenorfina i jej metabolity przenikają do żółci i w ciągu kilku minut ulegają dystrybucji do płynu mózgowo-rdzeniowego. Wydaje się, że stężenie buprenorfrny w tym płynie wynosi około 15 do 25% równocześnie stwierdzanego stężenia w osoczu.

Transformacja biologiczna i eliminacja:

Metabolizm buprenorfrny w skórze po zastosowaniu produktu Norspan jest pomijalny. Po zastosowaniu przezskórnym buprenorfina jest eliminowana z organizmu za pośrednictwem metabolizmu wątrobowego, z późniejszym wydalaniem z żółcią i wydalaniem przez nerki rozpuszczalnych metabolitów. Metabolizm wątrobowy za pośrednictwem izoenzymów CYP3A4 i UGT1A1/1A3 prowadzi do powstania dwóch podstawowych metabolitów, odpowiednio norbuprenorfiny i 3-O-glukuronianu buprenorfrny. Norbuprenorfina ulega sprzężeniu z kwasem glukuronowym przed eliminacją. Buprenorfina ulega również eliminacji z kałem. W badaniu obejmującym pacjentów po zabiegach chirurgicznych wykazano, że całkowita szybkość eliminacji buprenorfrny wynosi około 55 l/godz.

Norbuprenorfina jest jedynym czynnym metabolitem buprenorfiny.

Wpływ buprenorfiny na farmakokinetykę innych substancji czynnych:

Na podstawie badań in vitro na ludzkich mikrosomach i hepatocytach stwierdzono, że buprenorfina nie może hamować metabolizmu katalizowanego przez izoenzymy cytochromu CYP450, CYP1A2, CYP2A6 i CYP3A4 w stężeniu uzyskiwanym podczas stosowania produktu Norspan, system transdermalny, plaster 20^g/h. Nie badano wpływu na metabolizm katalizowany przez izoenzymy CYP2C8, CYP2C9 i CYP2C19.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności na szczurach, królikach, świnkach morskich, psach i świnkach karłowatych produkt Norspan podawany jednorazowo i w wielokrotnych dawkach powodował występowanie jedynie minimalnych lub nie powodował występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych, przy czym u wszystkich badanych gatunków obserwowano podrażnienie skóry. Nie obserwowano działań teratogennych u szczurów lub królików. Jednak w literaturze opisywano zwiększenie śmiertelności okołoporodowej w przypadku samic szczurzych leczonych buprenorfiną.

Standardowy zestaw badań genotoksyczności wskazywał na to, że buprenorfina nie jest genotoksyczna.

W długotrwałych badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono właściwości rakotwórczych leku, które byłyby istotne dla ludzi.

Dostępne dane toksykologiczne nie wskazują na to, aby substancje pomocnicze zawarte w systemie transdermalnym wywierały działanie uczulające.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa przylepna (zawierająca buprenorfinę):

[(Z)-oktadeka-9-en-1-ylu] (oleinian oleilowy),

Powidon K90,

kwas 4-oksopentanowy, (Kwas lewulinowy),

Poli[kwas akrylowy-ko-akrylan butylu-ko-akrylan (2-etyloheksylu)-ko-octan winylu] usieciowany (5:15:75:5) (DuroTak 387-2054).

Warstwa przylepna (bez buprenorfiny):

Poli[kwas akrylowy-ko-akrylan butylu-ko-akrylan (2-etyloheksylu)-ko-octan winylu] nieusieciowany (5:15:75:5) (DuroTak 387-2051).

Folia rozdzielająca pomiędzy warstwami adhezyjnymi, tj. pomiędzy warstwą zawierającą buprenorfinę i warstwą niezawierającą buprenorfiny:

Polietylenu tereftalan - folia.

Warstwa zabezpieczająca:

Polietylenu tereftalan - osłonka

Osłonka zabezpieczająca (z przodu plastra, przykrywająca warstwę przylepną zawierającą buprenorfinę) (należy ją usunąć przed przyklejeniem plastra):

Polietylenu tereftalan - folia, silikonizowana, pokryta po jednej stronie folią aluminiową.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności 2 lata

6.3    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Szczelnie zamknięta saszetka, złożona z identycznej górnej i dolnej warstwy termozgrzewalnego laminatu, składająca się (w kolejności od zewnątrz do wewnątrz) z warstw: papier/LDPE/Aluminium/surlyn w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1, 2, 3, 4, 5, 8,10,12 plastrów przezskórnych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Plastra nie należy używać w przypadku naruszenia szczelności torebki.

Usuwanie po użyciu:

Po zmianie plastra zużyty plaster należy usunąć, złożyć go warstwą adhezyjną do wewnątrz i bezpiecznie wyrzucić w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Norpharma A/S Frydenlundsvej 30 2950 Vedb$k Dania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16.06.2014r.

11

Norspan