Imeds.pl

Nuclazox 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Esprazox, 20 mg, tabletki dojelitowe

Esomeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Leku nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Esprazox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Esprazox

3.    Jak przyj mować Esprazox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Esprazox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Esprazox i w jakim celu się go stosuje

Lek Esprazox zawiera substancję czynną o nazwie ezomeprazol. Należy ona do grupy leków zwanych „inhibitorami pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszeniu ilości kwasu wytwarzanego w żołądku.

Lek ten jest stosowany u osób dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (na przykład zgaga i kwaśne odbijanie).

Refluks polega na zarzucaniu (cofaniu się) kwaśnej treści z żołądka do przełyku, co może być przyczyną stanu zapalnego i bólu. Może to spowodować wystąpienie u pacjenta objawów, takich jak bolesne uczucie pieczenia w klatce piersiowej rozprzestrzeniające się ku górze aż do gardła (zgaga) oraz kwaśny smak w jamie ustnej (kwaśne odbijanie).

Esprazox nie przynosi natychmiastowej ulgi. Aby wystąpiła poprawa samopoczucia pacjenta, może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2 do 3 dni. Jeżeli po 14 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, koniecznie należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Esprazox Kiedy nie przyjmować leku Esprazox

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ezomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Esprazox (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol lub omeprazol).

-    Jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Nie należy przyjmować leku Esprazox w przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji. W razie wątpliwości, przed rozpoczęciem przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Esprazox należy skonsultować się z lekarzem jeżeli:

-    pacjent w przeszłości miał owrzodzenia żołądka lub przeszedł zabieg chirurgiczny żołądka;

-    pacjent leczył objawy refluksu lub zgagi nieprzerwanie przez 4 tygodnie lub dłużej;

-    pacjent ma żółtaczkę (zażółcenie skóry lub oczu) lub ciężką chorobę wątroby;

-    pacjent ma ciężką chorobę nerek;

-    pacjent ma ponad 55 lat i pojawiły się u niego nowe objawy refluksu lub niedawno zmieniły się wcześniej występujące objawy refluksu, lub przyjmuje codziennie dostępne bez recepty leki na niestrawność lub na zgagę.

Należy natychmiast poinformować lekarza, przed lub po zastosowaniu leku Esprazox, w przypadku zauważenia któregokolwiek z następujących objawów, które mogłyby być oznaką innej, cięższej choroby:

-    zmniejszenie masy ciała bez wyraźnej przyczyny;

-    problemy z połykaniem lub ból w trakcie połykania;

-    ból żołądka lub objawy niestrawności, takie jak: nudności, uczucie pełności, wzdęcie, zwłaszcza po przyjęciu pokarmu;

-    pojawienie się wymiotów treścią pokarmową lub krwią, która może wyglądać jak fusy kawy w wymiocinach;

-    oddawanie czarnych stolców (zabarwionych krwią);

-    ciężka lub uporczywa biegunka - ezomeprazol nieznacznie zwiększa ryzyko biegunki zakaźnej.

W przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej wraz z niewielką utratą świadomości, pocenia się, zawrotów głowy lub bólu barku z towarzyszącą dusznością, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Objawy te mogą świadczyć o ciężkiej chorobie serca.

Przed przyjęciem tego leku, należy poinformować lekarza jeżeli:

-    u pacjenta zaplanowano badanie endoskopowe lub urazowy test oddechowy;

-    u pacjenta zaplanowano wykonanie specyficznego badania krwi (oznaczenia stężenia chromograniny A).

W przypadku, gdy którakolwiek spośród powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent nie ma pewności czy tak jest), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Esprazox zapobiegawczo.

Dzieci i młodzież

Lek nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Esprazox

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Esprazox może wpływać na działanie innych leków, a niektóre leki mogą wpływać na jego działanie.

Nie należy zażywać leku Esprazox, jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    ketokonazol, itrakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

-    worykonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych) i klarytromycyny (stosowana w leczeniu zakażeń). Lekarz może dostosować dawkę leku Esprazox, jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby i jest leczony długotrwale;

-    erlotynib (stosowany w leczeniu raka);

-    metotreksat (stosowany w leczeniu raka oraz chorób reumatycznych);

-    digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca);

-    atazanawir, sakwinawir (stosowane w leczeniu zakażenia HIV);

-    cytalopram, imipramina lub klomipramina (stosowane w leczeniu depresji);

-    diazepam (stosowany w leczeniu padaczki, lęku lub w celu rozluźnienia mięśni);

-    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki);

-    leki rozrzedzających krew, takich jak np. warfaryna. Konieczne może być monitorowanie stanu pacjenta w trakcie rozpoczęcia lub zakończenia stosowania leku Esprazox;

-    cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego - stanu, w którym zbyt mały dopływ krwi do mięśni kończyn powoduje ból i problemy z chodzeniem);

-    cyzapryd (stosowany w leczeniu niestrawności i zgagi);

-    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);

-    takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepiania narządów);

-    ziela dziurawca (Hypericumperforatum) stosowane w leczeniu depresji.

Ciąża i karmienie piersią

Na wszelki wypadek, pacjentka powinna unikać stosowania leku Esprazox podczas ciąży. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest małe prawdopodobieństwo, aby lek Esprazox miał negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania narzędzi i maszyn. Możliwe jest jednak wystąpienie, ale niezbyt często, takich działań niepożądanych jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3.    Jak przyjmować Esprazox

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaką ilość leku należy przyjmować

-    Zalecana dawka to jedna tabletka na dobę.

-    Nie stosować dawki większej niż zalecana - czyli nie więcej niż 1 tabletki (20 mg) na dobę,

-    nawet, jeżeli pacjent nie odczuwa natychmiastowej poprawy.

-    Aby wystąpiła poprawa objawów refluksu (na przykład zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści

-    żołądkowej), może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2 lub 3 kolejne dni.

-    Leczenia trwa 14 dni.

-    Po całkowitym ustąpieniu objawów refluksu należy zaprzestać przyjmowania tego leku

-    W przypadku pogorszenia objawów refluksu lub braku poprawy po 14 dniach nieprzerwanego stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku występowania uporczywych lub długo utrzymujących się, często nawracających objawów choroby, nawet po leczeniu tym lekiem, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Zażywanie tego leku

-    Tabletki można zażywać o dowolnej porze dnia.

-    Tabletki można zażywać z posiłkiem lub na pusty żołądek.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie należy żuć ani kruszyć tabletek, ponieważ zawierają one powlekane peletki, których osłonka zapobiega rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Ważne jest, aby nie uszkodzić peletek.

Alternatywny sposób przyjmowania tego leku

(np. w przypadku trudności z połykaniem tabletek):

-    Umieścić tabletkę w szklance wody niegazowanej. Nie stosować żadnych innych płynów.

-    Mieszać, aż tabletka ulegnie rozpadowi (mieszanina nie będzie klarowna). Wypić uzyskaną mieszaninę od razu lub w ciągu 30 minut. Zawsze zmieszać roztwór bezpośrednio przed wypiciem.

-    Aby mieć pewność, że pacjent wypił cała dawkę leku, należy dobrze przepłukać naczynie połową szklanki wody i wypić ten płyn. Cząstki stałe zawierają lek - nie należy ich żuć ani kruszyć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Esprazox

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Esprazox, niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. U pacjenta mogą wystąpić następujące objawy: biegunka, ból żołądka, zaparcie, uczucie nudności lub wymioty oraz osłabienie.

Pominięcie przyjęcia leku Esprazox

Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę leku, powinien przyjąć ją natychmiast po tym, jak sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zauważenia którekolwiek z wymienionych poniżej, ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Esprazox i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    Nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie, trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna, występująca rzadko);

-    Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych - może to być zespół Stevens-Johnsona lub toksyczno-rozpływna martwica naskórka, występujące bardzo rzadko.

-    Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby, występujące rzadko.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych ciężkich objawów zakażenia, należy skontaktować się z lekarzem, tak szybko jak to możliwe.

Lek ten może w bardzo rzadkich przypadkach oddziaływać na białe krwinki, prowadząc do niedoboru odporności. Jeżeli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami takimi jak: gorączka z ciężkim pogorszeniem stanu ogólnego lub gorączka z objawami lokalnego zakażenia, takimi jak ból szyi, gardła lub jamy ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, pacjent musi tak szybko jak to możliwe skontaktować się z lekarzem w celu wykluczenia - na podstawie wyniku badania krwi - braku krwinek białych (agranulocytozy). Ważne jest, aby pacjent poinformował lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób):

•    ból głowy;

•    dolegliwości ze strony żołądka lub jelit:    biegunka,    bóle    brzucha, zaparcia, gazy (wzdęcia);

•    nudności lub wymioty.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób):

•    obrzęki stóp i kostek;

•    zaburzenie snu (bezsenność);

•    zawroty głowy, mrowienie i drętwienie,    senność;

•    uczucie wirowania (zawroty głowy);

•    suchość w j amie ustnej;

•    zmiany w wynikach badań oceniających    czynność    wątroby;

•    wysypka skórna, wysypka grudkowa (pokrzywka) i swędzenie skóry;

•    złamanie kości biodra, nadgarstka lub kręgosłupa.

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 osób):

•    problemy dotyczące krwi, takie jak zmniej szona liczba białych krwinek lub płytek krwi. Może to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego powstawania siniaków lub zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia;

•    małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i skurczy mięśni;

•    uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienie;

•    zmiany odczuwania smaku;

•    problemy z widzeniem, np. niewyraźne widzenie;

•    nagle występujący świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli);

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej;

•    zakażenie zwane pleśniawkami, które może obejmować jelita i jest wywołane przez grzyby;

•    choroby wątroby, w tym żółtaczka, która może powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie;

•    wypadanie włosów (łysienie);

•    wysypka skórna po przebywania na słońcu;

•    bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (mialgia);

•    ogólne złe samopoczucie oraz brak energii.

•    zwiększona potliwość.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 000 osób):

•    zmiany we krwi dotyczące ilości krwinek, takie jak: zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek oraz płytek krwi (stan określany jako pancytopenia) i brak jednego z rodzajów białych krwinek (agranulocytoza);

•    agresja;

•    widzenie, czucie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy).

•    ciężkie choroby wątroby, prowadzące do niewydolności wątroby i poważnych zaburzeń pracy mózgu;

•    osłabienie siły mięśniowej;

•    ciężkie choroby nerek;

•    powiększenie piersi u mężczyzn.

Częstość nieznana (częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)

•    zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty, skurcze mięśni, drżenie oraz zaburzenia rytmu serca (arytmie). Jeżeli u pacjenta występuje bardzo małe stężenie magnezu, to także stężenie wapnia i/lub potasu we krwi może być u niego zmniejszone;

•    zapalenie jelit (prowadzące do biegunki).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Esprazox

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Esprazox

Substancją czynną leku jest ezomeprazol.

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg ezomeprazolu (w postaci ezomeprazolu magnezowego dwuwodnego).

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Sodu laurylosiarczan Hydroksypropyloceluloza Talk

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Propylenowy glikol Trietylu cytrynian Polisorbat 80

Glicerolu monostearynian 40-55

Krzemionka koloidalna bezwodna

Hypromeloza

Magnezu stearynian

Wapnia wodorofosforan dwuwodny

Krospowidon

Hypromeloza 15cP (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Polidekstroza (E1200)

Talk (E553b)

Maltodekstryna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelaza tlenek żelaza żółty (E172)

Żelaza tlenek żelaza (E172).

Jak wygląda Esprazox i co zawiera opakowanie

Esprazox 20 mg, tabletki dojelitowe: jasnoróżowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „20” po jednej stronie, o wymiarach około 14,9 x 7,6 mm.

Tabletki dostępne są w tekturowych pudełkach zawierających 7 lub 14 tabletek w blistrach OPA/Aluminium/PVC/Aluminium. Blistry są następnie pakowane w tekturowe pudełka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

Wytwórca:

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.,

Ag. Varvara 12351 Ateny, Grecja

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania:    Nuclazol One

Polska: Esprazox Słowacja: Nuclazol One 20 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12.11.2014

7