+ iMeds.pl

Nuclazox 20 mgUlotka Nuclazox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Esprazox, 20 mg, tabletki dojelitowe

Esomeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Leku nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Esprazox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Esprazox

3.    Jak przyj mować Esprazox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Esprazox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Esprazox i w jakim celu się go stosuje

Lek Esprazox zawiera substancję czynną o nazwie ezomeprazol. Należy ona do grupy leków zwanych „inhibitorami pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszeniu ilości kwasu wytwarzanego w żołądku.

Lek ten jest stosowany u osób dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (na przykład zgaga i kwaśne odbijanie).

Refluks polega na zarzucaniu (cofaniu się) kwaśnej treści z żołądka do przełyku, co może być przyczyną stanu zapalnego i bólu. Może to spowodować wystąpienie u pacjenta objawów, takich jak bolesne uczucie pieczenia w klatce piersiowej rozprzestrzeniające się ku górze aż do gardła (zgaga) oraz kwaśny smak w jamie ustnej (kwaśne odbijanie).

Esprazox nie przynosi natychmiastowej ulgi. Aby wystąpiła poprawa samopoczucia pacjenta, może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2 do 3 dni. Jeżeli po 14 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, koniecznie należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Esprazox Kiedy nie przyjmować leku Esprazox

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ezomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Esprazox (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol lub omeprazol).

-    Jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Nie należy przyjmować leku Esprazox w przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji. W razie wątpliwości, przed rozpoczęciem przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Esprazox należy skonsultować się z lekarzem jeżeli:

-    pacjent w przeszłości miał owrzodzenia żołądka lub przeszedł zabieg chirurgiczny żołądka;

-    pacjent leczył objawy refluksu lub zgagi nieprzerwanie przez 4 tygodnie lub dłużej;

-    pacjent ma żółtaczkę (zażółcenie skóry lub oczu) lub ciężką chorobę wątroby;

-    pacjent ma ciężką chorobę nerek;

-    pacjent ma ponad 55 lat i pojawiły się u niego nowe objawy refluksu lub niedawno zmieniły się wcześniej występujące objawy refluksu, lub przyjmuje codziennie dostępne bez recepty leki na niestrawność lub na zgagę.

Należy natychmiast poinformować lekarza, przed lub po zastosowaniu leku Esprazox, w przypadku zauważenia któregokolwiek z następujących objawów, które mogłyby być oznaką innej, cięższej choroby:

-    zmniejszenie masy ciała bez wyraźnej przyczyny;

-    problemy z połykaniem lub ból w trakcie połykania;

-    ból żołądka lub objawy niestrawności, takie jak: nudności, uczucie pełności, wzdęcie, zwłaszcza po przyjęciu pokarmu;

-    pojawienie się wymiotów treścią pokarmową lub krwią, która może wyglądać jak fusy kawy w wymiocinach;

-    oddawanie czarnych stolców (zabarwionych krwią);

-    ciężka lub uporczywa biegunka - ezomeprazol nieznacznie zwiększa ryzyko biegunki zakaźnej.

W przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej wraz z niewielką utratą świadomości, pocenia się, zawrotów głowy lub bólu barku z towarzyszącą dusznością, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Objawy te mogą świadczyć o ciężkiej chorobie serca.

Przed przyjęciem tego leku, należy poinformować lekarza jeżeli:

-    u pacjenta zaplanowano badanie endoskopowe lub urazowy test oddechowy;

-    u pacjenta zaplanowano wykonanie specyficznego badania krwi (oznaczenia stężenia chromograniny A).

W przypadku, gdy którakolwiek spośród powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent nie ma pewności czy tak jest), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Esprazox zapobiegawczo.

Dzieci i młodzież

Lek nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Esprazox

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Esprazox może wpływać na działanie innych leków, a niektóre leki mogą wpływać na jego działanie.

Nie należy zażywać leku Esprazox, jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    ketokonazol, itrakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

-    worykonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych) i klarytromycyny (stosowana w leczeniu zakażeń). Lekarz może dostosować dawkę leku Esprazox, jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby i jest leczony długotrwale;

-    erlotynib (stosowany w leczeniu raka);

-    metotreksat (stosowany w leczeniu raka oraz chorób reumatycznych);

-    digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca);

-    atazanawir, sakwinawir (stosowane w leczeniu zakażenia HIV);

-    cytalopram, imipramina lub klomipramina (stosowane w leczeniu depresji);

-    diazepam (stosowany w leczeniu padaczki, lęku lub w celu rozluźnienia mięśni);

-    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki);

-    leki rozrzedzających krew, takich jak np. warfaryna. Konieczne może być monitorowanie stanu pacjenta w trakcie rozpoczęcia lub zakończenia stosowania leku Esprazox;

-    cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego - stanu, w którym zbyt mały dopływ krwi do mięśni kończyn powoduje ból i problemy z chodzeniem);

-    cyzapryd (stosowany w leczeniu niestrawności i zgagi);

-    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);

-    takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepiania narządów);

-    ziela dziurawca (Hypericumperforatum) stosowane w leczeniu depresji.

Ciąża i karmienie piersią

Na wszelki wypadek, pacjentka powinna unikać stosowania leku Esprazox podczas ciąży. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest małe prawdopodobieństwo, aby lek Esprazox miał negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania narzędzi i maszyn. Możliwe jest jednak wystąpienie, ale niezbyt często, takich działań niepożądanych jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3.    Jak przyjmować Esprazox

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaką ilość leku należy przyjmować

-    Zalecana dawka to jedna tabletka na dobę.

-    Nie stosować dawki większej niż zalecana - czyli nie więcej niż 1 tabletki (20 mg) na dobę,

-    nawet, jeżeli pacjent nie odczuwa natychmiastowej poprawy.

-    Aby wystąpiła poprawa objawów refluksu (na przykład zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści

-    żołądkowej), może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2 lub 3 kolejne dni.

-    Leczenia trwa 14 dni.

-    Po całkowitym ustąpieniu objawów refluksu należy zaprzestać przyjmowania tego leku

-    W przypadku pogorszenia objawów refluksu lub braku poprawy po 14 dniach nieprzerwanego stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku występowania uporczywych lub długo utrzymujących się, często nawracających objawów choroby, nawet po leczeniu tym lekiem, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Zażywanie tego leku

-    Tabletki można zażywać o dowolnej porze dnia.

-    Tabletki można zażywać z posiłkiem lub na pusty żołądek.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie należy żuć ani kruszyć tabletek, ponieważ zawierają one powlekane peletki, których osłonka zapobiega rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Ważne jest, aby nie uszkodzić peletek.

Alternatywny sposób przyjmowania tego leku

(np. w przypadku trudności z połykaniem tabletek):

-    Umieścić tabletkę w szklance wody niegazowanej. Nie stosować żadnych innych płynów.

-    Mieszać, aż tabletka ulegnie rozpadowi (mieszanina nie będzie klarowna). Wypić uzyskaną mieszaninę od razu lub w ciągu 30 minut. Zawsze zmieszać roztwór bezpośrednio przed wypiciem.

-    Aby mieć pewność, że pacjent wypił cała dawkę leku, należy dobrze przepłukać naczynie połową szklanki wody i wypić ten płyn. Cząstki stałe zawierają lek - nie należy ich żuć ani kruszyć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Esprazox

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Esprazox, niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. U pacjenta mogą wystąpić następujące objawy: biegunka, ból żołądka, zaparcie, uczucie nudności lub wymioty oraz osłabienie.

Pominięcie przyjęcia leku Esprazox

Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę leku, powinien przyjąć ją natychmiast po tym, jak sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zauważenia którekolwiek z wymienionych poniżej, ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Esprazox i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    Nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie, trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna, występująca rzadko);

-    Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych - może to być zespół Stevens-Johnsona lub toksyczno-rozpływna martwica naskórka, występujące bardzo rzadko.

-    Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby, występujące rzadko.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych ciężkich objawów zakażenia, należy skontaktować się z lekarzem, tak szybko jak to możliwe.

Lek ten może w bardzo rzadkich przypadkach oddziaływać na białe krwinki, prowadząc do niedoboru odporności. Jeżeli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami takimi jak: gorączka z ciężkim pogorszeniem stanu ogólnego lub gorączka z objawami lokalnego zakażenia, takimi jak ból szyi, gardła lub jamy ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, pacjent musi tak szybko jak to możliwe skontaktować się z lekarzem w celu wykluczenia - na podstawie wyniku badania krwi - braku krwinek białych (agranulocytozy). Ważne jest, aby pacjent poinformował lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób):

•    ból głowy;

•    dolegliwości ze strony żołądka lub jelit:    biegunka,    bóle    brzucha, zaparcia, gazy (wzdęcia);

•    nudności lub wymioty.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób):

•    obrzęki stóp i kostek;

•    zaburzenie snu (bezsenność);

•    zawroty głowy, mrowienie i drętwienie,    senność;

•    uczucie wirowania (zawroty głowy);

•    suchość w j amie ustnej;

•    zmiany w wynikach badań oceniających    czynność    wątroby;

•    wysypka skórna, wysypka grudkowa (pokrzywka) i swędzenie skóry;

•    złamanie kości biodra, nadgarstka lub kręgosłupa.

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 osób):

•    problemy dotyczące krwi, takie jak zmniej szona liczba białych krwinek lub płytek krwi. Może to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego powstawania siniaków lub zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia;

•    małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i skurczy mięśni;

•    uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienie;

•    zmiany odczuwania smaku;

•    problemy z widzeniem, np. niewyraźne widzenie;

•    nagle występujący świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli);

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej;

•    zakażenie zwane pleśniawkami, które może obejmować jelita i jest wywołane przez grzyby;

•    choroby wątroby, w tym żółtaczka, która może powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie;

•    wypadanie włosów (łysienie);

•    wysypka skórna po przebywania na słońcu;

•    bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (mialgia);

•    ogólne złe samopoczucie oraz brak energii.

•    zwiększona potliwość.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 000 osób):

•    zmiany we krwi dotyczące ilości krwinek, takie jak: zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek oraz płytek krwi (stan określany jako pancytopenia) i brak jednego z rodzajów białych krwinek (agranulocytoza);

•    agresja;

•    widzenie, czucie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy).

•    ciężkie choroby wątroby, prowadzące do niewydolności wątroby i poważnych zaburzeń pracy mózgu;

•    osłabienie siły mięśniowej;

•    ciężkie choroby nerek;

•    powiększenie piersi u mężczyzn.

Częstość nieznana (częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)

•    zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty, skurcze mięśni, drżenie oraz zaburzenia rytmu serca (arytmie). Jeżeli u pacjenta występuje bardzo małe stężenie magnezu, to także stężenie wapnia i/lub potasu we krwi może być u niego zmniejszone;

•    zapalenie jelit (prowadzące do biegunki).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Esprazox

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Esprazox

Substancją czynną leku jest ezomeprazol.

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg ezomeprazolu (w postaci ezomeprazolu magnezowego dwuwodnego).

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Sodu laurylosiarczan Hydroksypropyloceluloza Talk

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Propylenowy glikol Trietylu cytrynian Polisorbat 80

Glicerolu monostearynian 40-55

Krzemionka koloidalna bezwodna

Hypromeloza

Magnezu stearynian

Wapnia wodorofosforan dwuwodny

Krospowidon

Hypromeloza 15cP (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Polidekstroza (E1200)

Talk (E553b)

Maltodekstryna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelaza tlenek żelaza żółty (E172)

Żelaza tlenek żelaza (E172).

Jak wygląda Esprazox i co zawiera opakowanie

Esprazox 20 mg, tabletki dojelitowe: jasnoróżowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „20” po jednej stronie, o wymiarach około 14,9 x 7,6 mm.

Tabletki dostępne są w tekturowych pudełkach zawierających 7 lub 14 tabletek w blistrach OPA/Aluminium/PVC/Aluminium. Blistry są następnie pakowane w tekturowe pudełka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

Wytwórca:

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.,

Ag. Varvara 12351 Ateny, Grecja

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania:    Nuclazol One

Polska:    Esprazox

Słowacja: Nuclazol One 20 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12.11.2014

7

Nuclazox

Charakterystyka Nuclazox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Esprazox, 20 mg, tabletki dojelitowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg ezomeprazolu (Esomeprazolum) w postaci ezomeprazolu magnezowego dwuwodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki dojelitowe

20 mg: jasnoróżowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „20” po jednej stronie, o wymiarach około 14,9 x 7,6 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Esprazox jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i kwaśnego odbijania - zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka to 20 mg ezomeprazolu (jedna tabletka) na dobę.

Aby wystąpiło złagodzenie objawów, może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2-3 kolejne dni. Leczenie trwa do 2 tygodni. Po całkowitym ustąpieniu objawów leczenie należy zakończyć.

Jeśli objawy choroby nie ustąpią w ciągu 2 tygodni nieprzerwanego leczenia, należy pouczyć pacjenta, że w takim przypadku powinien skonsultować się z lekarzem.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na ograniczone doświadczenie w stosowaniu produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, u tych pacjentów produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinni jednak zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku Esprazox (patrz punkty 4.4 oraz 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Dzieci i młodzież

Brak wskazań do stosowania produktu leczniczego Esprazox u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat we wskazaniu „krótkotrwałe leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i kwaśnego odbijania - zarzucania kwaśnej treści żołądkowej)”.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając połową szklanki wody. Tabletek nie wolno żuć ani kruszyć. Alternatywnie, tabletkę można rozproszyć w połowie szklanki niegazowanej wody. W tym celu nie należy używać żadnych innych płynów, ponieważ mogą one powodować rozpuszczenie ochronnej otoczki peletek dojelitowych, zapewniającej wchłanianie leku w jelitach. Wodę należy mieszać, dopóki tabletka się nie rozpadnie. Płyn z zawieszonymi w nim peletkami należy wypić natychmiast lub w ciągu 30 minut. Przepłukać szklankę połową szklanki wody i wypić. Powlekanych peletek dojelitowych nie wolno żuć ani kruszyć.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ezomeprazol, pochodne benzimidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Ezomeprazolu nie wolno stosować jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Pacjentów należy pouczyć, aby skonsultowali się z lekarzem:

□    w przypadku istotnego, niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, nawracających wymiotów, utrudnionego połykania, krwawych wymiotów lub smolistych stolców,

a w przypadku podejrzenia lub rozpoznania owrzodzenia żołądka, należy wykluczyć obecność nowotworu złośliwego, ponieważ leczenie ezomeprazolem może łagodzić objawy i opóźniać rozpoznanie;

□    jeśli w przeszłości pacjent miał owrzodzenie żołądka lub zabieg chirurgiczny przewodu pokarmowego;

□    jeśli pacjent stosował leczenie objawowe z powodu niestrawności lub zgagi, nieprzerwanie przez 4 tygodnie lub dłużej;

□    jeśli pacjent ma żółtaczkę lub ciężką chorobę wątroby;

□    jeśli pacjent ma ponad 55 lat i pojawiły się u niego nowe objawy choroby lub niedawno nastąpiła zmiana wcześniej występujących objawów.

Pacjenci z długotrwałymi, nawracającymi objawami niestrawności lub zgagi, powinni zgłaszać się do lekarza w regularnych odstępach czasu. Pacjenci w wieku powyżej 55 lat przyjmujący codziennie jakiekolwiek dostępne bez recepty leki na niestrawność lub zgagę, powinni poinformować o tym farmaceutę lub lekarza.

Pacjenci nie powinni przyjmować leku Esprazox długotrwale zapobiegawczo.

Leczenie inhibitorami pompy protonowej (ang. Proton pump inhibitors. PPI) może prowadzić do nieznacznego zwiększenia ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego, bakteriami z rodzaju Salmonella oraz Campylobacter a u pacjentów hospitalizowanych możliwe są także zakażenia bakterią Clostridium difficile (patrz punkt 5.1).

Pacjent powinien skonsultować się lekarzem prowadzącym przed przyjęciem tego produktu leczniczego, jeżeli ma mieć badanie endoskopowe lub ureazowy test oddechowy.

Stosowanie leku w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi

Jednoczesne stosowanie ezomeprazolu z atazanawirem nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Jeżeli jednoczesne stosowanie atazanawiru z PPI jest niezbędne, zaleca się uważne monitorowanie stanu klinicznego pacjenta oraz zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg i podanie 100 mg rytonawiru; nie należy przekraczać dawki ezomeprazolu 20 mg.

Ezomeprazol jest inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Podczas rozpoczynania oraz kończenia leczenia ezomeprazolem, należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji ezomeprazolu z lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2C19. Zaobserwowano interakcję pomiędzy klopidogrelem i ezomeprazolem. Znaczenie kliniczne tej interakcji nie jest znane. Należy unikać jednoczesnego stosowania ezomeprazolu oraz klopidogrelu (patrz punkt 4.5).

Pacjenci nie powinni jednocześnie przyjmować innego leku z grupy PPI lub antagonisty receptorów H2.

Zmiany wyników testów laboratoryjnych

Zwiększenie stężenia chromograniny A (CgA) może wpływać na wynik badania wykrywającego obecność guzów neuroendokrynnych. Aby tego uniknąć, należy tymczasowo przerwać leczenie ezomeprazolem na 5 dni przed pomiarem stężenia CgA.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Wpływ ezomeprazolu na właściwości farmakokinetyczne innych produktów leczniczych

Ezomeprazol jest jednym z enancjomerów omeprazolu, dlatego jest uzasadnione przedstawienie interakcji dotyczących omeprazolu.

Inhibitory proteaz

Zgłaszano interakcje omeprazolu z niektórymi inhibitorami proteazy. Znaczenie kliniczne oraz mechanizmy tych interakcji nie są znane. Zwiększenie pH treści żołądkowej podczas stosowania omeprazolu może zmieniać wchłanianie inhibitorów proteazy. Inny możliwy mechanizm interakcji to hamowanie aktywności CYP2C19.

Zgłaszano zmniejszenie stężeń atazanawiru i nelfinawiru w surowicy, podczas jednoczesnego stosowania z omeprazolem, dlatego nie zaleca się ich jednoczesnego stosowania. Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) z atazanawirem 300 mg / rytonawiru 100 mg zdrowym ochotnikom powodowało istotne zmniejszenie ekspozycji na atazanawir (w przybliżeniu 75% zmniejszenie wartości AUC, Cmax i Cmin). Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie wyrównywało wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir. Jednoczesne podawanie omeprazolu (20 mg na raz na dobę) z atazanawirem 400 mg/ rytonawirem 100 mg zdrowym ochotnikom, skutkowało zmniejszeniem ekspozycji na atazanawir o około 30% w porównaniu z ekspozycją obserwowaną po podawaniu atazanawiru 300 mg/ rytonawiru 100 mg raz na dobę bez omeprazolu 20 mg na dobę. Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) zmniejszyło średnie wartości AUC, Cmax i Cmin nelfinawiru o 36% do 39% a średnie wartości AUC, C max i Cmin farmakologicznie czynnego metabolitu M8 o 75% - 92%. Ze względu na podobne działanie farmakodynamiczne i właściwości farmakokinetyczne omeprazolu i ezomeprazolu, jednoczesne stosowanie ezomeprazolu i atazanawiru nie jest zalecane, a jednoczesne stosowanie ezomeprazolu i nelfinawiru jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

W przypadku sakwinawiru (stosowanego jednocześnie z rytonawirem) stwierdzono zwiększenie stężenie sakwinawiru w surowicy (o 80% - 100%) podczas jednoczesnego leczenia omeprazolem (40 mg na dobę). Leczenie omeprazolem w dawce 20 mg na dobę nie miało wpływu na ekspozycję na darunawir (stosowany jednocześnie z rytonawirem) i amprenawir (stosowany jednocześnie z rytonawirem). Leczenie ezomeprazolem w dawce 20 mg na dobę nie wpływało na ekspozycję na amprenawir (stosowany jednocześnie z rytonawirem lub bez niego). Leczenie omeprazolem w dawce 40 mg na dobę nie miało wpływu na ekspozycję na lopinawir (stosowany jednocześnie z rytonawirem).

Metotreksat

Podczas podawania metotreksatu jednocześnie z lekami z grupy PPI, u niektórych pacjentów zgłaszano zwiększenie stężenia metotreksatu. W przypadku podawania dużych dawek metotreksatu może być konieczne rozważenie czasowego wstrzymania stosowania ezomeprazolu.

Takrolimus

Opisywano zwiększenie stężenia takrolimusu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania z ezomeprazolem. Zaleca się wzmożone kontrolowanie stężeń takrolimusu jak również czynności nerek (klirensu kreatyniny) i dostosowanie dawkowania takrolimusu w zależności od potrzeb.

Substancje czynne, których wchłanianie _jest zależne odpH

Zmniejszona kwaśność treści żołądkowej podczas leczenia ezomeprazolem oraz innymi lekami z grupy PPI może zmniej szać lub zwiększać wchłanianie produktów leczniczych, których wchłanianie jest zależne od pH wewnątrz żołądka. Wchłanianie leków przyjmowanych doustnie, takich jak ketokonazol, itrakonazol oraz erlotynib podczas leczenia ezomeprazolem może się zmniej szać a wchłanianie digoksyny podczas leczenia ezomeprazolem może się zwiększać.

Jednoczesne podawanie omeprazolu (w dawce 20 mg raz na dobę) i digoksyny zdrowym ochotnikom powodowało zwiększenie biodostępności digoksyny o 10% (do 30% u dwóch spośród dziesięciu osób). Objawy toksyczności digoksyny były obserwowane rzadko. Należy jednak zachować ostrożność podczas stosowania ezomeprazolu w dużych dawkach u pacjentów w podeszłym wieku. Wskazane jest wówczas prowadzenie terapii monitorowanej stężeniem digoksyny.

Produkty lecznicze metabolizowane przez izoenzym CYP2C19

Ezomeprazol hamuje aktywność CYP2C19, głównego enzymu metabolizującego ezomeprazol. Dlatego, podawanie ezomeprazolu jednocześnie z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19, takimi jak warfaryna, fenytoina, cytalopram, imipramina, klomipramina, diazepam, itd., może spowodować zwiększenie stężenia tych produktów leczniczych w osoczu i konieczność zmniejszenia ich dawki.

W przypadku klopidogrelu, proleku metabolizowanego przez CYP2C19 do czynnego metabolitu, stężenie czynnego metabolitu w osoczu może być zmniejszone.

Warfaryna

W badaniu klinicznym, w którym pacjentom leczonym warfaryną podawano jednocześnie ezomeprazol w dawce 40 mg, wykazano, że wartości czasu krzepnięcia mieściły się w zakresie normy. Jednak po wprowadzeniu leku do obrotu, odnotowano kilka pojedynczych przypadków istotnego klinicznie zwiększenia wartości INR podczas leczenia skojarzonego. Zaleca się kontrolowanie parametrów krzepnięcia krwi podczas rozpoczynania i kończenia leczenia ezomeprazolem u pacjentów jednocześnie leczonych warfaryną lub innymi pochodnymi kumaryny.

Klopidogrel

Wyniki badań u zdrowych ochotników wykazały farmakokinetyczno (PK) / farmakodynamiczne (PD) interakcje pomiędzy klopidogrelem (dawka nasycająca 300 mg / dobowa dawka podtrzymująca 75 mg) a ezomeprazolem (40 mg na dobę doustnie), powodującej zmniejszenie ekspozycji na czynny metabolit klopidogrelu średnio o 40% oraz prowadzącej do zmniejszenia maksymalnego hamowania wywołanej ADP agregacji płytek średnio o 14%.

W badaniu klinicznym u zdrowych ochotników stwierdzono zmniejszenie ekspozycji na czynny metabolit klopidogrelu niemal o 40%, gdy podawano jednocześnie stałe dawki ezomeprazolu 20 mg i kwasu acetylosalicylowego (ASA) 81 mg jednocześnie z klopidogrelem, w porównaniu z ekspozycją tylko na sam klopidogrel. Maksymalne hamowanie wywołanej przez ADP agregacji płytek u tych pacjentów było jednak takie samo w obu grupach.

Dane dotyczące następstw klinicznych tej interakcji PK / PD w zakresie ciężkich zdarzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego, pochodzące z badań obserwacyjnych i klinicznych są niespójne.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować ezomeprazolu i klopidogrelu jednocześnie.

Fenytoina

Jednoczesne podawanie u pacjentów z padaczką ezomeprazolu 40 mg spowodowało zwiększenie stężenia fenytoiny w osoczu o 13%. Zaleca się kontrolowanie stężenia fenytoiny w osoczu podczas rozpoczynania oraz kończenia jednoczesnego leczenia ezomeprazolem.

Worykonazol

Omeprazol (stosowany w dawce 40 mg raz na dobę) zwiększał C max oraz AUC T worykonazolu (substratu CYP2C19) odpowiednio o 15% oraz o 41%.

Cylostazol

Omeprazol a także ezomeprazol wykazują działanie hamujące CYP2C19. Omeprazol, podawany zdrowym ochotnikom w dawce 40 mg w ramach badania skrzyżowanego (cross-over), zwiększał Cmax oraz AUC cylostazolu o odpowiednio 18% oraz 26%, a jednego z jego czynnych metabolitów odpowiednio o 29% oraz o 69%.

Cyzapryd

U zdrowych ochotników jednoczesne podawanie ezomeprazolu w dawce 40 mg spowodowało zwiększenie o 32% powierzchni pola pod krzywą zmian stężenia w osoczu w czasie (AUC) oraz wydłużenie o 31% okresu półtrwania w fazie eliminacji (tJ/2), lecz nie powodowało istotnego zwiększenie wartości maksymalnego stężenia cyzaprydu w osoczu. Nieznaczne wydłużenie odstępu QTc obserwowane po podaniu samego cyzaprydu, nie uległo zwiększeniu podczas jednoczesnego stosowania cyzaprydu z ezomeprazolem.

Diazepam

Jednoczesne podawanie ezomeprazolu w dawce 30 mg powodowało 45% zwiększenie klirensu diazepamu, substratu CYP2C19.

Produkty lecznicze niewykazuiace klinicznie istotnych interakcji Amoksycylina oraz chinidyna

Wykazano, że ezomeprazol nie wywiera istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę amoksycyliny i chinidyny.

Naproxen lub rofekoksyb

W badaniach, w których oceniano jednoczesne stosowanie ezomeprazolu z naproksenem lub z rofekoksybem, nie wykazano istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych podczas krótkotrwałego stosowania.

Wpływ innych produktów leczniczych na właściwości farmakokinetyczne ezomeprazolu

Produkty lecznicze, które hamują aktywność CYP2C19 oraz/lub CYP3A4

Ezomeprazol jest metabolizowany przez izoenzym CYP2C19 i CYP3A4. Jednoczesne podawanie ezomeprazolu z inhibitorem CYP3A4 klarytromycyną (500 mg dwa razy na dobę), powodowało dwukrotne zwiększenie ekspozycji (AUC) na ezomeprazol. Jednoczesne podawanie ezomeprazolu i inhibitora CYP2C19 oraz CYP3A4, może powodować ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na ezomeprazol. Worykonazol, inhibitor CYP2C19 i CYP3A4 zwiększał AUC T omeprazolu o 280%. Dostosowanie dawki ezomeprazolu zwykle nie jest konieczne w żadnej z tych sytuacji. Dostosowanie dawki należy jednak rozważyć u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz w przypadku, gdy wskazane jest długotrwałe leczenie.

Produkty lecznicze, które indukują CYP2C19 oraz/lub CYP3A4

Produkty lecznicze, o których wiadomo, że indukują CYP2C19 lub CYP3A4, lub obu tych izoenzymów [takie jak ryfampicyna oraz ziele dziurawca (Hypericumperforatum)], mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia ezomeprazolu w surowicy, poprzez nasilenie jego metabolizmu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Z umiarkowanej liczby danych uzyskanych od kobiet w ciąży (od 300 do 1000 zakończonych ciąż) nie wynika, aby ezomeprazol powodował wady rozwojowe lub działał toksycznie na płód lub noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W celu zachowania ostrożności, należy jednak unikać stosowania leku Esprazox podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy ezomeprazol i (lub) metabolity ezomeprazolu przenikają do mleka kobiety. Nie ma wystarczających informacji na temat wpływu ezomeprazolu na noworodki i (lub) niemowlęta.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować ezomeprazolu.

Płodność

Badania na zwierzętach, którym podawano doustnie racemiczną mieszaninę omeprazolu, nie wskazują na wpływ leku na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ezomeprazol ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Reakcje niepożądane, jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, występują niezbyt często (patrz punkt 4.8). W przypadku ich wystąpienia, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Podczas badań klinicznych ezomeprazolu (także w okresie po dopuszczeniu do obrotu), do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należały: ból głowy, ból brzucha, biegunka oraz nudności. Ponadto, profil bezpieczeństwa jest podobny dla różnych postaci leku, wskazań terapeutycznych, grup wiekowych i populacji pacjentów. Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych zależnych od dawki.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych leku

Poniżej wymieniono działania niepożądane, których występowanie odnotowano lub podejrzewano w programie badań klinicznych dotyczących ezomeprazolu oraz w praktyce klinicznej po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane wg kategorii częstości występowania zgodnie z konwencją MedDRA:

-    Bardzo często (> 1/10)

-    Często (> 1/100 do < 1/10)

-    Niezbyt często (> 1/1000 to < 1/100)

-    Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

-    Bardzo rzadko (< 1/10 000)

-    Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia,

trombocytopenia

Agranulocytoza,

pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk

naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna/ wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Obrzęki

obwodowe

Hiponatremia

Hipomagnezemia,

ciężka

hipomagnezemia może korelować z hipokalcemią; Hipomagnezemia może również powodować hipokaliemię

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność

Pobudzenie, stan

splątania,

depresja

Agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Ból

głowy

Zawroty

głowy,

parestezje,

senność

Zaburzenia

smaku

Zaburzenia oka

Niewyraźne

widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty

głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból

brzucha,

zaparcia,

biegunka,

wzdęcia,

nudności/

wymioty

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, kandydoza żołądka i jelit

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych

Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Łysienie, nadwrażliwość na światło

Rumień

wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka ( ang. toxic epidermal necrolysis, ang. TEN)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Złamania kości uda, nadgarstka, kręgosłupa

Bóle stawów, bóle mięśni

Osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Złe

samopoczucie,

zwiększona

potliwość

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące celowego przedawkowania leku są bardzo ograniczone. Objawy opisywane w związku z przyjęciem dawki 280 mg ezomeprazolu obejmowały objawy żołądkowo-jelitowe oraz osłabienie. Przyjęcie pojedynczej dawki 80 mg ezomeprazolu nie powodowało występowania jakichkolwiek objawów. Nie jest znana swoista odtrutka. Ezomeprazol silne wiąże się z białkami osocza i dlatego nie jest łatwo usuwany podczas dializy. Tak jak w każdym przypadku przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach związanych z zaburzeniami wydzielania kwasu solnego w żołądku,, inhibitory pompy protonowej; kod ATC: A02BC05.

Ezomeprazol jest S-izomerem omeprazolu, który zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku dzięki specyficznemu i ukierunkowanemu mechanizmowi działania. Ezomeprazol jest specyficznym

inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka. Właściwości farmakodynamiczne obu izomerów (R i S) omeprazolu są podobne.

Mechanizm działania

Ezomeprazol jest słabą zasadą; osiąga duże stężenie w silnie kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka, gdzie jest przekształcany do postaci czynnej i hamuje aktywność enzymu H+, K-ATPazy (pompy protonowej). Ezomeprazol hamuje zarówno podstawowe, jak i stymulowane wydzielanie kwasu solnego.

Działanie farmakodynamiczne

Po podaniu doustnym ezomeprazolu w dawce 20 mg i 40 mg, początek jego działania następuje w ciągu godziny. Po wielokrotnym podaniu 20 mg ezomeprazolu raz na dobę przez pięć dni, średnie maksymalne wydzielanie kwasu solnego po stymulacji pentagastryną, mierzone 6-7 godzin po przyjęciu dawki w piątym dniu stosowania, zmniejszyło się o 90%.

Po pięciu dniach doustnego przyjmowania ezomeprazolu w dawce 20 mg i 40 mg, wartość pH w żołądku utrzymywała się powyżej 4 odpowiednio przez średnio 13 i 17 godzin w ciągu doby, u pacjentów z objawową chorobą refluksową przełyku ( ang. Gastroesophageal reflux disease,

GERD). Odsetek pacjentów, u których wartość pH w żołądku utrzymywała się powyżej 4 przez co najmniej 8, 12 i 16 godzin, wynosił dla ezomeprazolu w dawce 20 mg odpowiednio 76%, 54% i 24%, a dla ezomeprazolu 40 mg, odpowiednio 97%, 92% i 56%.

Posługując się AUC jako zastępczym parametrem obrazującym stężenie leku w osoczu, przedstawiono zależność między ekspozycją na lek a hamowaniem wydzielania kwasu solnego.

Podczas leczenia lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasu solnego, zwiększa się stężenie gastryny w surowicy w odpowiedzi na zmniejszenie wydzielania kwasu.

U niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia ezomeprazolem, obserwowano zwiększenie liczby komórek ECL, co prawdopodobnie związane jest ze zwiększeniem stężenia gastryny w surowicy.

Zmniejszenie kwasoty soku żołądkowego, na skutek działania różnych czynników, w tym z powodu stosowania inhibitorów pompy protonowej, zwiększa liczbę bakterii obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie inhibitorami pompy protonowej może prowadzić do nieznacznego zwiększenia ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez takie bakterie, jak Salmonella i Campylobacter, a u pacjentów hospitalizowanych także Clostridium difficile.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Wykazano, że ezomeprazol w dawce 20 mg skutecznie leczy często występujące epizody zgagi u pacjentów przyjmujących jedną dawkę na 24 godziny przez 2 tygodnie. W dwóch wieloośrodkowych, podwójnie zaślepionych, głównych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z randomizacją, 234 pacjentów z niedawno, często wystepującymi epizodami zgagi w wywiadzie, leczono ezomeprazolem w dawce 20 mg przez 4 tygodnie. Objawy związane z refluksem (takie jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku), oceniano retrospektywnie przez okres 24 godzin. W obu badaniach ezomeprazol w dawce 20 mg był istotnie lepszy (skuteczniejszy) niż placebo w odniesieniu do głównego punktu końcowego, którym było całkowite ustąpienie zgagi, definiowane jako brak epizodów zgagi w ciągu ostatnich 7 dni przed wizytą końcową (33,9% - 41,6% wobec 11,9% - 13,7% w przypadku placebo) (p<0,001). Drugorzędowy punkt końcowy całkowitego ustąpienia zgagi, definiowany jako brak zgagi w karcie dzienniczka pacjenta w ciągu 7 kolejnych dni, był istotny statystycznie w tygodniu 1 (10,0% - 15,2% wobec 0,9% - 2,4% w przypadku placebo, p=0,014, p<0,001) i w tygodniu 2 (25,2% - 35,7% wobec 3,4% - 9,0% w przypadku placebo, p<0,001).

Inne drugorzędowe punkty końcowe wspierały pierwszorzędowy punkt końcowy, w tym ustąpienie zgagi w tygodniu 1 i 2, odsetek 24-godzinnych okresów bez zgagi w tygodniu 1 i 2, średnią ciężkość zgagi w tygodniach 1 i 2 oraz czas do pierwszego i utrzymującego się ustąpienia zgagi w okresie 24 godzin i podczas nocy, w porównaniu z placebo. W przybliżeniu 78% pacjentów przyjmujących ezomeprazol w dawce 20 mg zgłaszało pierwsze ustąpienie zgagi w czasie pierwszego tygodnia leczenia w porównaniu z 52% - 58% przyjmujących placebo. Czas do utrzymującego się ustąpienia zgagi, definiowanego jako 7 kolejnych dni zarejestrowanych bez zgagi po raz pierwszy, był znacząco krótszy w grupie pacjentów przyjmujących ezomeprazol w dawce 20 mg (39,7% - 48,7% w dniu 14 wobec 11,0% - 20,2% przyjmujących placebo).

Mediana czasu do pierwszego ustąpienia zgagi podczas nocy wynosiła 1 dobę i była istotna statystycznie w jednym badaniu w porównaniu z placebo (p=0,048) oraz bliska istotności w innym (p=0,069). W 80% nocy nie wystąpiła zgaga we wszystkich okresach czasowych, a w 90% nocy zgaga nie występowała w 2 tygodniu w każdym z badań w porównaniu z 72,4% - 78,3% w przypadku placebo. Ocena ustąpienia zgagi według badaczy była spójna z ocenami pacjentów, wykazując istotne statystycznie różnice pomiędzy ezomeprazolem w dawce 20 mg (34,7% - 41,8%) w porównaniu z placebo (8,0% - 11,4%). Badacze stwierdzili także, że w tygodniu 2 leczenia ezomeprazol jest istotnie skuteczniejszy niż placebo w ustępowaniu zarzucania kwaśnej treści żołądkowej do przełyku (58,5% -63,6%) w porównaniu z placebo (28,3% - 37,4%).

Po ogólnej ocenie leczenia (ang. Overall Treatment Evaluation, OTE) pacjentów w tygodniu 2, 78,0% - 80,7% pacjentów przyjmujących ezomeprazol w dawce 20 mg w porównaniu z 72,4% - 78,3% przyjmujących placebo zgłaszało, że ich stan uległ poprawie. Większość z nich oceniła ważność tej poprawy jako „Ważną do Wyjątkowo Ważnej” dla wykonywania przez pacjentów czynności dnia codziennego (79%-86% w tygodniu 2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ezomeprazol jest nietrwały w środowisku kwaśnym, dlatego podaje się go doustnie w postaci granulek dojelitowych. W warunkach in vivo konwersja do izomeru R jest nieistotna. Ezomeprazol jest szybko wchłaniany i po około godzinie do dwóch godzin po przyjęciu osiąga maksymalne stężenie w osoczu. Całkowita dostępność biologiczna po jednorazowym podaniu dawki 40 mg wynosi 64% i zwiększa się do 89% w warunkach wielokrotnego podawania raz na dobę. Dla ezomeprazolu w dawce 20 mg odpowiednie wartości wynoszą 50% i 68%.

Przyjęcie pokarmu, zarówno opóźnia jak i zmniejsza wchłanianie ezomeprazolu, jednak nie zmienia to w istotny sposób wpływu ezomeprazolu na kwasotę żołądka.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym u zdrowych osób wynosi około 0,22 l/kg masy ciała. Ezomeprazol wiąże się z białkami osocza w około 97%.

Metabolizm

Ezomeprazol jest całkowicie metabolizowany przez enzymy układu cytochromu P450 (CYP), głównie za pośrednictwem polimorficznego izoenzymu CYP2C19, odpowiedzialnego za powstawanie hydroksylowych i demetylowych metabolitów ezomeprazolu. Pozostała część procesu metabolizmu jest zależna od innego specyficznego izoenzymu, CYP3A4, odpowiedzialnego za powstawanie sulfonu ezomeprazolu, będącego głównym metabolitem w osoczu.

Wydalanie

Przedstawione poniżej dane dotyczą głównie farmakokinetyki ezomeprazolu u pacjentów z prawidłową aktywnością izoenzymu CYP2C19 (tzw. szybko metabolizujących).

Całkowity klirens osoczowy ezomeprazolu wynosi około 17 l/godz. po jednorazowym podaniu oraz około 9 l/godz. po wielokrotnym podaniu leku. Okres półtrwania w fazie eliminacji w osoczu po wielokrotnym podaniu pojedynczej dawki dobowej, wynosi około 1,3 godziny. Ezomeprazol jest całkowicie eliminowany z osocza pomiędzy podaniem kolejnych dawek, bez tendencji do kumulacji podczas podawania raz na dobę. Główne metabolity ezomeprazolu nie wywierają wpływu na wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Prawie 80% dawki ezomeprazolu podanego doustnie jest wydalane w postaci metabolitów z moczem, a pozostała część z kałem. W moczu wykrywa się mniej niż 1% ezomeprazolu w postaci niezmienionej.

Liniowość lub nieliniowość

Farmakokinetyka ezomeprazolu była badana w zakresie dawek do 40 mg dwa razy na dobę. Pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu (AUC) zwiększa się podczas wielokrotnego podawania ezomeprazolu. Zwiększenie to jest zależne od dawki i skutkuje nieliniowym zwiększeniem AUC (większym niż proporcjonalne do dawki) po wielokrotnym podawaniu leku. Ta zależność od czasu i dawki jest wynikiem zmniejszonego efektu pierwszego przejścia oraz klirensu ogólnoustrojowego, co spowodowane jest prawdopodobnie hamowaniem aktywności izoenzymu CYP2C19 przez ezomeprazol i (lub) jego metabolit sulfonowy.

Szczególne populacje pacjentów

Osoby wolnometabolizujące

Około 2,9% ± 1,5% populacji brak jest aktywnego enzymu CYP2C19; osoby te określane są mianem wolnometabolizujących. U osób tych metabolizm ezomeprazolu przebiega prawdopodobnie głównie z udziałem izoenzymu CYP3A4. Po podaniu wielokrotnym ezomeprazolu w dawce 40 mg raz na dobę, średnie pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) było u pacjentów wolno metabolizujących o około 100% większe, niż u pacjentów z aktywnym enzymem CYP2C19 (szybko metabolizujących). U pacjentów wolno metabolizujących średnie maksymalne stężenia w osoczu były większe o około 60%. Zaobserwowane różnice nie mają wpływu na dawkowanie ezomeprazolu.

Płeć

Po podaniu pojedynczej dawki 40 mg ezomeprazolu średnie pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC) jest u kobiet o około 30% większe, niż u mężczyzn. Nie obserwowano takich zależnych od płci różnic po wielokrotnym podawaniu raz na dobę. Zaobserwowane różnice nie mają wpływu na dawkowanie ezomeprazolu.

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby metabolizm ezomeprazolu może być zaburzony. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby szybkość metabolizmu zmniejsza się, co powoduje dwukrotne zwiększenie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu. W związku z tym u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy przekraczać dawki maksymalnej 20 mg.

Ezomeprazol lub jego główne metabolity nie wykazują tendencji do kumulowania się podczas stosowania raz na dobę.

Zaburzenie czynności nerek

Nie prowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nerki są odpowiedzialne za wydalenie metabolitów ezomeprazolu, ale nie samego związku macierzystego, dlatego nie należy spodziewać się, by u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek metabolizm ezomeprazolu ulegał zmianie.

Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)

Metabolizm ezomeprazolu nie jest istotnie zmieniony u pacjentów w podeszłym wieku (71-80 lat).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa,nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Działania niepożądane nieobserwowane w badaniach klinicznych, lecz stwierdzone u zwierząt przy poziomie narażenia na produkt podobnym do obserwowanego w warunkach klinicznych, które mogą mieć znaczenie dla klinicznego stosowania produktu zamieszczono poniżej.

W badaniach dotyczących działania rakotwórczego przeprowadzonych na szczurach, które otrzymywały mieszaninę racemiczną, zaobserwowano hiperplazję i rakowiaka komórek ECL w żołądku. Zmiany zaobserwowane u szczurów w żołądku były związane z przewlekłą, znaczną hipergastrynemią, wtórną do zmniejszenia wytwarzania kwasu solnego w żołądku i obserwuje się je u szczurów po długotrwałym stosowaniu leków zmniejszającymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Sosu laurylosiarczan Hydroksypropyloceluloza Talk

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Glikol propylenowy Trietylu cytrynian Polisorbat 80

Glicerolu monostearynian 40-55

Krzemionka koloidalna bezwodna

Hypromeloza

Magnezu stearynian

Wapnia wodorofosforan dwuwodny

Krospowidon

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 15cP (E464)

T ytanu dwutlenek (E171)

Polidekstroza (E1200)

Talk (E553b)

Maltodekstryna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

15 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: 7 i 14 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Esprazox, 20 mg: Pozwolenie nr 20418

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2012.07.20

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014.11.12

13

Nuclazox