+ iMeds.pl

Nuclazox 40 mgUlotka Nuclazox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Nuclazox, 40 mg, tabletki dojelitowe

Esomeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub    farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej    osobie. Nie należy    go przekazywać innym.    Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Nuclazox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Nuclazox

3.    Jak przyjmować Nuclazox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Nuclazox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Nuclazox i w jakim celu się go stosuje

Lek Nuclazox zawiera substancję czynną o nazwie esomeprazol. Należy ona do grupy leków zwanych „inhibitorami pompy protonowej". Ich działanie polega na zmniejszeniu ilości kwasu wytwarzanego w żołądku.

Nuclazox jest stosowany w następujących przypadkach::

U dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat

•    Choroba refluksowa przełyku. Występuje, gdy kwas przedostaje się z żołądka do przełyku (łączącego gardło z żołądkiem) powodując ból, stan zapalny i zgagę.

•    Wrzody żołądka lub górnej części jelita (dwunastnicy), gdy są zakażone bakteriami o nazwie Helicobacter pylori. Lekarz może wówczas przepisać także antybiotyki, aby wyleczyć zakażenie i umożliwić zagojenie owrzodzeń.

U dorosłych

•    Wrzody żołądka spowodowane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Nuclazox można też przyjmować, aby zapobiec powstaniu wrzodów żołądka u osób, które przyjmują niesteroidowe leki przeciwzapalne.

•    Zbyt duża ilość kwasu w żołądku spowodowana guzem trzustki (zespół Zollingera-Ellisona).

•    Długotrwałe leczenie, po zapobieganiu nawrotom krwawień z wrzodów ezomeprazolem podawanym dożylnie.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Nuclazox Kiedy nie przyjmować leku Nuclazox

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ezomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inny inhibitor pompy protonowej.

-    Jeśli pacjent przyjmuje nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Nie należy przyjmować leku Nuclazox w przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Nuclazox pacjent powinien zgłosić lekarzowi lub farmaceucie:

-    jeśli ma ciężką chorobę wątroby.

-    jeśli ma ciężką chorobę nerek.

Nuclazox może maskować objawy innych chorób. Dlatego należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli przed zastosowaniem lub podczas stosowania leku Nuclazox wystąpi:

-    znaczna utrata masy ciała bez wyraźnej przyczyny lub wystąpią problemy z połykaniem,

-    bóle brzucha lub niestrawność,

-    wymioty, w tym z domieszką krwi,

-    czarne stolce (zabarwione krwią).

Jeśli Nuclazox został przepisany do leczenia doraźnego („w razie potrzeby”), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują lub gdy ich charakter ulegnie zmianie.

Przyjmowanie inhibitora pompy protonowej np. Nuclazoxu, szczególnie dłużej niż 1 rok, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamania kości biodrowej, nadgarstka lub kręgosłupa. Należy zgłosić lekarzowi, jeśli pacjent ma osteoporozę lub stosuje kortykosterydy (które mogą zwiększyć ryzyko osteoporozy).

Inne leki i Nuclazox

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować Nuclazox może wpływać na działanie innych leków a niektóre leki mogą wpływać na jego działanie.

Nie należy zażywać leku Nuclazox w przypadku stosowania leków zawierających nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    Atazanawiru (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

-    Ketokonazolu, itrakonazolu lub worykonazolu (stosowanych w leczeniu grzybic).

-    Cytalopramu, imipraminy lub klomipraminy (stosowanych w leczeniu depresji).

-    Diazepamu (stosowanego w leczeniu padaczki, lęku lub w celu rozluźnienia mięśni).

-    Fenytoiny (stosowanej w leczeniu padaczki). Konieczne jest monitorowanie pacjentów przyjmujących fenytoinę podczas rozpoczynania lub kończenia leczenia lekiem Nuclazox.

-    Leków rozrzedzających krew, np. warfaryny. Konieczne może być monitorowanie pacjenta podczas rozpoczynania lub kończenia stosowania leku Nuclazox.

-    Cyzaprydu (stosowanego w leczeniu niestrawności lub zgagi).

-    Digoksyny (stosowanej w leczeniu niewydolności serca).

Bardzo ważne jest poinformowanie lekarza o innych przyjmowanych lekach, jeśli lekarz przepisał antybiotyki amoksycylinę i klarytromycynę do stosowania jednocześnie z lekiem Nuclazox, w celu leczenia wrzodów spowodowanych przez bakterie Helicobacter pylori.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować Nuclazox w czasie ciąży. Nie wiadomo, czy Nuclazox przenika do mleka. Dlatego pacjentki karmiące piersią nie powinny stosować leku Nuclazox.

Nuclazox z jedzeniem i piciem

Nuclazox można przyjmować razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, by Nuclazox wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn czy posługiwania się narzędziami.

3. Jak przyjmować Nuclazox

Nuclazox należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

-    Nuclazox nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

-    W przypadku długotrwałego stosowania leku Nuclazox, lekarz powinien regularnie kontrolować stan pacjenta (szczególnie, gdy lek jest przyjmowany przez ponad rok).

-    Jeśli lekarz zalecił stosowanie leku Nuclazox doraźnie, tzn. wtedy gdy pacjent tego potrzebuje, a objawy zmienią się, należy poinformować lekarza o zmianie objawów.

Zażywanie leku

-    Tabletki można przyjmować w dowolnej porze dnia.

-    Tabletki można przyjmować razem z posiłkiem lub na pusty żołądek.

-    Tabletki należy połykać w całości i popijać wodą. Nie należy ich żuć ani kruszyć, ponieważ tabletki zawierają peletki z otoczką, która chroni lek przed działaniem kwasu w żołądku. Ważne jest, by nie uszkodzić peletek.

Jak postępować w przypadku trudności z połykaniem tabletek

•    W przypadku trudności z połykaniem tabletek:

-    Umieścić tabletkę w szklance wypełnionej niegazowaną wodą. Nie stosować innych płynów.

-    Mieszać, aż tabletka ulegnie rozpadowi (mieszanina nie będzie klarowna). Wypić uzyskaną mieszaninę od razu lub w ciągu 30 minut. Zawsze zmieszać płyn bezpośrednio przed wypiciem.

-    Aby mieć pewność, że wypito lek w całości, przepłukać naczynie połową szklanki wody i płyn wypić. Cząstki stałe zawierają lek - nie należy ich żuć ani rozgryzać.

•    Jeśli pacjent nie może w ogóle połykać, tabletkę zmieszać z wodą i umieścić w strzykawce. Następnie lek można podać przez zgłębnik bezpośrednio do żołądka („sonda żołądkowa”).

Ile leku zażywać

•    Lekarz określi ile tabletek i jak długo należy je zażywać.

Będzie to zależało od rodzaju choroby, wieku pacjenta i stanu wątroby.

•    Zalecane dawki podano poniżej.

W leczeniu zgagi spowodowanej przez chorobę refluksową przełyku Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat:

•    Jeśli lekarz stwierdził nieznaczne uszkodzenie przełyku, zazwyczaj stosowaną dawką jest jedna tabletka dojelitowa leku Nuclazox, 40 mg, raz na dobę, przez 4 tygodnie. Lekarz może zlecić przyjmowanie tej samej dawki przez kolejne 4 tygodnie, jeśli przełyk nie zagoił się.

•    Zazwyczaj stosowaną dawką po zagojeniu przełyku jest jedna tabletka dojelitowa leku Nuclazox, 20 mg, raz na dobę.

•    Jeśli przełyk nie jest uszkodzony, to zwykle stosowaną dawką leku Nuclazox jest jedna tabletka dojelitowa 20 mg, raz na dobę. Po ustąpieniu objawów lekarz może zalecić przyjmowanie leku doraźnie w razie potrzeby, w dawce nie większej niż jedna tabletka leku Nuclazox, 20 mg na dobę.

•    U pacjenta z ciężką chorobą wątroby, lekarz może zastosować mniejszą dawkę.

W leczeniu wrzodów spowodowanych przez zakażenie bakteriami Helicobacter pylori i w zapobieganiu ich nawrotom

•    Młodzież w wieku od 12 lat: zwykle stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa leku Nuclazox, 20 mg, dwa razy na dobę przez tydzień.

•    Lekarz zaleci również przyjmowanie antybiotyków: amoksycyliny i klarytromycyny.

W leczeniu wrzodów żołądka spowodowanych przez niesteroidowe leki przeciwzapalne

•    Dorośli w wieku od 18 lat: zwykle stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa leku Nuclazox, 20 mg, raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

W zapobieganiu wrzodom żołądka, u pacjentów przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne

•    Dorośli w wieku od 18 lat: zwykle stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa leku Nuclazox, 20 mg, raz na dobę.

W leczeniu stanu, w którym w żołądku jest zbyt dużo kwasu w wyniku rozwoju guza w trzustce (zespołu Zollingera-Ellisona)

•    Dorośli w wieku od 18 lat: zwykle stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa leku Nuclazox, 40 mg, dwa razy na dobę.

•    Lekarz dostosuje dawkowanie do potrzeb danego pacjenta i zadecyduje, jak długo należy zażywać lek. Maksymalna dawka to 80 mg dwa razy na dobę.

Długotrwałe leczenie po zapobieganiu nawrotom krwawień z wrzodów ezomeprazolem podawanym dożylnie

•    Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa leku Nuclazox, 40 mg, raz na dobę przez 4 tygodnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nuclazox

W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecił lekarz, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Nuclazox

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Nuclazox i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    Nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła, ciała, wysypka, omdlenie, trudności w połykaniu (objawy ciężkiej reakcji alergicznej).

-    Zaczerwienienie skóry, pęcherze, łuszczenie skóry. Mogą również występować pęcherze

i krwawienia na wargach, oczach, ustach, nosie i narządach płciowych. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka.

- Zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie, które mogą być objawami uszkodzenia wątroby.

Działania te występują rzadko (u mniej niż jednego na 1000 pacjentów).

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często

Występują u więcej niż 1 pacjenta na 10

Często

Występują u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często

Występują u 1 do 10 pacjentów na 1000

Rzadko

Występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadko

Występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000

Nieznana

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często

-    Bóle głowy.

-    Dolegliwości żołądka lub jelit: biegunka, bóle brzucha, zaparcia, gazy (wzdęcia) .

-    Nudności lub wymioty.

Niezbyt często

-    Obrzęki stóp i kostek.

-    Zaburzenie snu (bezsenność).

-    Zawroty głowy, mrowienie i drętwienie, senność.

-    Uczucie wirowania (zawroty głowy).

-    Suchość w j amie ustnej.

-    Zmiany w wynikach badań laboratoryjnych oceniających czynność wątroby .

-    Wysypka skórna, wysypka grudkowa (pokrzywka) i swędzenie skóry.

-    Złamanie kości biodra, nadgarstka albo kręgosłupa.

Rzadko

-    Problemy dotyczące krwi, takie jak zmniej szona liczba białych krwinek lub płytek krwi. Może to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego powstawania siniaków lub zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia.

-    Małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i skurczy mięśni.

-    Uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia.

-    Zmiany odczuwania smaku.

-    Problemy z widzeniem, np. niewyraźne widzenie.

-    Nagle występujący świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli).

-    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

-    Zakażenia zwane pleśniawkami, które może obejmować jelita i jest wywołane przez grzyby.

-    Choroby wątroby, w tym żółtaczka, która może powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie.

-    Wypadanie włosów (łysienie).

-    Wysypka skórna po przebywaniu na słońcu.

-    Bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (mialgia).

-    Ogólne złe samopoczucie oraz brak energii.

-    Zwiększona potliwość.

Bardzo rzadko

-    Zmiany liczby krwinek, w tym agranulocytoza (brak jednego z rodzajów krwinek białych).

-    Agresja.

-    Widzenie, czucie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy).

-    Ciężkie choroby wątroby, prowadzące do jej niewydolności i poważnych zaburzeń pracy mózgu.

-    Nagle występująca ciężka wysypka lub pęcherze skórne lub łuszczenie się skóry. Mogą występować z wysoką gorączką i bólami stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

-    Osłabienie siły mięśniowej.

-    Ciężkie choroby nerek.

-    Powiększenie piersi u mężczyzn.

W bardzo rzadkich przypadkach Nuclazox może oddziaływać na białe krwinki, powodując osłabienie odporności. Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami takimi jak gorączka z bardzo złym stanem ogólnym lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, np. bólem karku, gardła, jamy ustnej lub trudnościami w oddawaniu moczu, należy pilnie skontaktować się z lekarzem, aby wykluczyć agranulocytozę (brak krwinek białych) w badaniu krwi. Ważne jest, by od razu poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Jeśli pacjent stosował Nuclazox przez dłużej niż 3 miesiące, możliwe jest zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się zmęczeniem, niekontrolowanymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszeniem bicia serca.

W przypadku wystąpienia tych objawów należy zgłosić się natychmiast do lekarza. Małe stężenie magnezu może też prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zlecić okresowe badania stężeń magnezu.

Nie należy się niepokoić tą listą możliwych działań niepożądanych. Możliwe, iż nie wystąpi żadne z nich. Jeśli którykolwiek z objawów niepożądanych wystąpi w dużym nasileniu lub wystąpią objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać Nuclazox

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Nuclazox

Substancją czynną leku jest ezomeprazol.

Każda tabletka dojelitowa Nuclazox, 40 mg zawiera 40 mg ezomeprazolu (w postaci ezomeprazolu magnezowego dwuwodnego).

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Sodu laurylosiarczan Hydroksypropyloceluloza

Talk

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Glikol propylenowy Trietylu cytrynian Polisorbat 80

Glicerolu monostearynian 40-55

Krzemionka koloidalna bezwodna

Hypromeloza

Magnezu stearynian

Wapnia wodorofosforan dwuwodny

Krospowidon

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 15cP (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Polidekstroza (E1200)

Talk (E553b)

Maltodekstryna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda Nuclazox i co zawiera opakowanie

Nuclazox, 40 mg, tabletki dojelitowe: różowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „40” po jednej stronie, o wymiarach około 17,2 x 8,7 mm.

Tabletki dostępne są w tekturowych pudełkach zawierających 14 lub 28 tabletek w blistrach OPA/Aluminium/PVC/Aluminium. Blistry są następnie pakowane w tekturowe pudełka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

Wytwórca:

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.,

Ag. Varvara 12351 Ateny, Grecja

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania:    Nuclazol

Polska:    Nuclazox

Słowacja: Nuclazol 40 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12.11.2014

8

Nuclazox

Charakterystyka Nuclazox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nuclazox, 40 mg, tabletki dojelitowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka dojelitowa Nuclazox 40 mg zawiera 40 mg ezomeprazolu (Esomeprazolum) w postaci ezomeprazolu magnezowego dwuwodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki dojelitowe

40 mg: różowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „40” po jednej stronie, o wymiarach około 17,2 x 8,7 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Dorośli

Produkt leczniczny Nuclazox wskazany jest do:

Choroba refluksowa przełyku:

-    leczenia nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku,

-    długotrwałego zapobiegania nawrotom refluksowego zapalenia przełyku,

-    leczenia objawowego choroby refluksowej przełyku.

W skojarzeniu z właściwymi schematami leczenia przeciwbakteryjnego w celu eradykacji bakterii Helicobacter pylori:

-    leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy, związanej z zakażeniem Helicobacter pylori

-    zapobiegania nawrotom wrzodów trawiennych u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem Helicobacter pylori.

Pacjenci wymagający długotrwałego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych:

-    leczenia wrzodów żołądka, związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

-    zapobiegania wrzodom żołądka i dwunastnicy, związanym ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, u pacjentów z grupy ryzyka.

Przedłużonego leczenia po zapobieganiu nawrotom krwawień z wrzodów trawiennych ezomeprazolem podawanym dożylnie

Leczenia zespołu Zollingera-Ellisona.

Młodzież w wieku od 12 lat:

Choroba refluksowa przełyku:

-    leczenia nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku,

-    długotrwałego zapobiegania nawrotom refluksowego zapalenia przełyku,

-    leczenia objawowego choroby refluksowej przełyku.

W skojarzeniu z właściwymi schematami leczenia przeciwbakteryjnego w celu eradykacji bakterii Helicobacter pylori.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem. Nie należy ich żuć ani kruszyć.

Jeśli pacjent ma trudności z połykaniem, tabletki można rozpuścić w połowie szklanki wody niegazowanej. Nie wolno używać żadnych innych płynów, ponieważ mogą one rozpuścić otoczkę zabezpieczająca przed działaniem soku żołądkowego. Mieszać płyn aż tabletka ulegnie rozpadowi. Płyn z widocznymi peletkami wypić w ciągu 30 minut od przygotowania. Przepłukać szklankę wodą, w ilości odpowiadającej połowie szklanki i wypić. Peletek nie wolno żuć ani rozgryzać.

Jeśli pacjent nie może połykać, tabletki można rozpuścić w wodzie niegazowanej i podać przez zgłębnik żołądkowy. Ważne jest by sprawdzić, czy do podania płynu dobrano właściwą strzykawkę i zgłębnik. Instrukcja dotycząca przygotowania i podawania produktu leczniczego, patrz punkt 6.6.

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

Choroba refluksowa przełyku:

-    leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zaleca się dodatkowe 4 tygodnie leczenia u pacjentów, u których zapalenie przełyku nie uległo wyleczeniu lub u których utrzymują się objawy choroby.

-    długotrwałe zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku:

20 mg raz na dobę.

-    leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku:

20 mg raz na dobę u pacjentów bez zapalenia przełyku.

Jeśli objawy nie ustępują po 4 tygodniach, należy pacjenta poddać dalszym badaniom w celu weryfikacji rozpoznania. Po ustąpieniu objawów, w celu kontrolowania choroby, można stosować dawkę 20 mg raz na dobę. U dorosłych można stosować dawkę 20 mg raz na dobę doraźnie, w razie potrzeby. U pacjentów z ryzykiem wystąpienia wrzodów żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, nie zaleca się doraźnego stosowania w celu kontroli objawów.

Dorośli:

W skojarzeniu z właściwymi schematami leczenia przeciwbakteryjnego w celu eradykacji bakterii Helicobacter pylori:

-    leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy związanej z zakażeniem Helicobacter pylori

-    zapobieganie nawrotom wrzodów trawiennych u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem Helicobacter pylori

20 mg ezomeprazolu z 1 g amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny, dwa razy na dobę przez 7 dni.

Pacjenci wymagający długotrwałego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych:

-    leczenie wrzodów żołądka związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Zwykle stosuje się dawkę 20 mg raz na dobę. Leczenie trwa 4-8 tygodni.

- zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, u pacjentów z grupy ryzyka 20 mg raz na dobę.

Przedłużone leczenie po zapobieganiu nawrotom krwawień z wrzodów trawiennych ezomeprazolem podawanym dożylnie

40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie po wstępnym leczeniu dożylnym.

Leczenie zespołu Zollingera-EHisona

Zalecana dawka początkowa wynosi 40 mg ezomeprazolu, dwa razy na dobę. Następnie należy dostosować dawkę indywidualnie i kontynuować leczenie tak długo, jak jest to klinicznie wskazane.

W oparciu o dostępne dane kliniczne, do kontrolowania objawów choroby u większości pacjentów wystarczają dawki od 80 mg do 160 mg na dobę. Dawki powyżej 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Młodzież w wieku od 12 lat

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy związanej z zakażeniem Helicobacter pylori

Przy wyborze właściwego schematu leczenia skojarzonego, należy wziąć pod uwagę oficjalne krajowe, regionalne lub lokalne wytyczne dotyczące oporności bakterii, okresu leczenia (najczęściej 7 dni, ale nieraz do 14 dni) oraz stosowania właściwych leków przeciwbakteryjnych. Leczenie powinien nadzorować lekarz specjalista.

Zalecenia odnośnie stosowania:

Waga

Zalecenia

30 - 40 kg

Leczenie w skojarzeniu z dwoma antybiotykami: równoczesne podawanie ezomeprazolu 20 mg, amoksycyliny 750 mg oraz klarytromycyny 7,5 mg/kg mc. dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

> 40 kg

Leczenie w skojarzeniu z dwoma antybiotykami: równoczesne podawanie ezomeprazolu 20 mg, amoksycyliny 1 g oraz klarytromycyny 500 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Produktu leczniczego Nuclazox nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma potrzeby zmiany dawkowania. Ze względu na niewielkie doświadczenie dotyczące stosowania ezomeprazolu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, należy zachować ostrożność stosując Nuclazox w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma potrzeby zmiany dawkowania. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby maksymalna dawka ezomeprazolu wynosi 20 mg i nie należy jej przekraczać (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne benzimidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Ezomeprazolu nie należy podawać jednocześnie z nelfrnawirem (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów (np. znaczna, niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, dysfagia, krwawe wymioty lub smoliste stolce) oraz przy podejrzeniu lub rozpoznaniu choroby wrzodowej żołądka, należy wykluczyć chorobę nowotworową, ponieważ stosowanie tego produktu może maskować jej objawy i opóźnić diagnozę.

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie stosowane w dużych dawkach i przez długi okres (>1 rok) mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania kości biodrowej, nadgarstka lub kręgosłupa, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku lub przy współistnieniu innych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne sugerują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać całkowite ryzyko złamań o 10-40%. Częściowo za to ryzyko mogą odpowiadać inne czynniki ryzyka. Pacjenci narażeni na ryzyko osteoporozy powinni otrzymywać odpowiednią opiekę, zgodnie z aktualnymi zaleceniami klinicznymi i powinni przyjmować odpowiednią ilość witaminy D i wapnia.

Pacjenci przyjmujący produkt długotrwale (szczególnie leczeni dłużej niż rok), powinni pozostawać pod regularną kontrolą lekarską.

Hipomagnezemia

Zgłaszano przypadki ciężkiej hipomagnezemii u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej w tym ezomeprazolem przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii takie jak zmęczenie, tężyczka, delirium, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu, ale początkowo przebieg może być zatajony, dlatego mogą zostać przeoczone. U większości pacjentów, hipomagnezemia ustępuje po podaniu magnezu i przerwaniu podawania inhibitora pompy protonowej.

U pacjentów, u których planowane jest długotrwałe leczenie lub którzy przyjmują inhibitory pompy protonowej razem z digoksyną lub lekami mogącymi powodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne), lekarze powinni rozważyć badanie stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem pompy protonowej oraz okresowo w czasie leczenia.

Pacjenci stosujący produkt doraźnie powinni być poinformowani, że w przypadku zmiany objawów należy się zgłosić do lekarza. Przepisując ezomeprazol do stosowania doraźnego należy zwrócić uwagę na zmienne stężenia ezomeprazolu w osoczu i związane z tym możliwe interakcje z innymi produktami leczniczymi (patrz punkt 4.5).

Przepisując ezomeprazol w celu eradykacji zakażenia Helicobacter pylori należy wziąć pod uwagę możliwe interakcje wszystkich trzech leków stosowanych w terapii skojarzonej. Klarytromycyna jest silnym inhibitorem CYP3A4. W związku z tym, stosując leczenie skojarzone mające na celu eradykację zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki metabolizowane z udziałem CYP3A4 (takie jak np. cyzapryd) należy wziąć pod uwagę przeciwwskazania do leczenia klarytromycyną oraz jej interakcje z innymi produktami leczniczymi.

Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego takimi bakteriami, jak Salmonella czy Campylobacter (patrz punkt 5.1).

Jednoczesne podawanie ezomeprazolu z atazanawirem nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego podania atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej, zalecany jest ścisły nadzór medyczny nad pacjentem wraz ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg z podaniem 100 mg rytonawiru; dawka ezomeprazolu nie powinna przekraczać 20 mg.

Ezomeprazol jest inhibitorem CYP2C19. Rozpoczynając lub kończąc leczenie ezomeprazolem, należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19. Odnotowano wystąpienie interakcji pomiędzy klopidogrelem i omeprazolem (patrz punkt 4.5). Znaczenie kliniczne tej interakcji nie jest znane. W celu zachowania ostrożności należy unikać jednoczesnego stosowania ezomeprazolu i klopidogrelu.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Podwyższone stężenie CgA może fałszować wyniki badań dotyczących guzów neuroendokrynnych. Aby uniknąć tych zakłóceń, leczenie ezomeprazolem należy przerwać na co najmniej pięć dni przed pomiarem CgA.

Ezomeprazol, tak jak inne leki z tej grupy, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) z powodu niedokwaśności lub bezkwaśności. Należy to uwzględnić u pacjentów z małymi zasobami witaminy lub czynnikami ryzyka zmniejszonej absorpcji witaminy B12 w długotrwałej terapii.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Wpływ ezomeprazolu na właściwości farmakokinetyczne innych leków

Produkty lecznicze, których wchłanianie jest zależne odpH

Obniżona kwasota soku żołądkowego podczas leczenia ezomeprazolem może zwiększać lub zmniejszać wchłanianie leków, których mechanizm wchłaniania jest zależny od pH soku żołądkowego. Ezomeprazol, podobnie jak inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego oraz zobojętniające, może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu, zaś zwiększyć wchłanianie digoksyny. Jednoczesne leczenie omeprazolem (20 mg dziennie) oraz digoksyną u zdrowych pacjentów, zwiększyło biodostępność digoksyny o 10 % ( do 30% u 2 pacjentów na 10). Zatrucie digoksyną zgłaszano rzadko. Jednak, należy zachować ostrożność gdy podaje się ezomeprazol w dużych dawkach pacjentom w podeszłym wieku. Wskazane jest wówczas prowadzenie terapii monitorowanej stężeniem digoksyny.

Zgłaszano interakcje omeprazolu z niektórymi inhibitorami proteazy. Znaczenie kliniczne oraz mechanizmy tych interakcji nie zawsze są znane. Zwiększenie pH treści żołądkowej podczas stosowania omeprazolu może zmieniać wchłanianie inhibitorów proteazy. Inny możliwy mechanizm interakcji to hamowanie aktywności CYP2C19. Zgłaszano zmniejszenie stężenia w surowicy atazanawiru i nelfinawiru, podczas jednoczesnego stosowania z omeprazolem, dlatego nie zaleca się ich jednoczesnego stosowania. Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) i atazanawiru 300 mg i rytonawiru 100 mg zdrowym ochotnikom powodowało istotne zmniejszenie ekspozycji na atazanawir (w przybliżeniu 75% zmniejszenie wartości AUC, Cmax i Cmin). Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie wyrównywało wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir. Jednoczesne podawanie omeprazolu (20 mg na dobę) z atazanawirem 400 mg z rytonawirem 100 mg zdrowym ochotnikom, skutkowało zmniejszeniem o około 30% ekspozycji na atazanawir w porównaniu z ekspozycją obserwowaną po podawaniu atazanawiru 300 mg z rytonawirem 100 mg bez omeprazolu 20 mg na dobę. Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg na dobę) zmniejszyło średnie wartości AUC, Cmax i Cmin nelfinawiru o 36% do 39% a średnie wartości AUC, Cmax i Cminfarmakologicznie czynnego metabolitu M8 o 75% - 92%. W przypadku sakwinawiru (stosowanego jednocześnie z rytonawirem) stwierdzono zwiększenie stężenia w surowicy o 80% do 100% podczas jednoczesnego leczenia omeprazolem (40 mg na dobę). Leczenie omeprazolem w dawce 20 mg na dobę nie miało wpływu na ekspozycję na darunawir (stosowany jednocześnie z rytonawirem) i amprenawir (stosowany jednocześnie z rytonawirem). Leczenie ezomeprazolem w dawce 20 mg na dobę nie wpływało na ekspozycję na amprenawir (stosowany jednocześnie z rytonawirem lub bez niego). Leczenie omeprazolem w dawce 40 mg na dobę nie miało wpływu na ekspozycję na lopinawir (stosowany jednocześnie z rytonawirem). Z uwagi na podobne działanie farmakodynamiczne i właściwości farmakokinetyczne omeprazolu i ezomeprazolu, jednoczesne stosowanie ezomeprazolu i atazanawiru nie jest zalecane, a jednoczesne stosowanie ezomeprazolu i nelfinawiru jest przeciwwskazane.

Leki metabolizowane przez CYP2C19

Ezomeprazol hamuje aktywność CYP2C19, głównego enzymu metabolizującego ezomeprazol. Dlatego, podawanie ezomeprazolu jednocześnie z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19, takimi jak diazepam, cytalopram, imipramina, klomipramina, fenytoina itd., może spowodować zwiększenie stężenia tych leków w osoczu i konieczność zmniejszenia ich dawki. Należy to uwzględnić szczególnie przy zlecaniu ezomeprazolu do leczenia doraźnego. Jednoczesne podanie ezomeprazolu w dawce 30 mg skutkowało zmniejszeniem o 45% klirensu diazepamu, substratu CYP2C19. Jednoczesne podanie ezomeprazolu w dawce 40 mg skutkowało zwiększeniem minimalnego stężenia fenytoiny w osoczu o 13% u pacjentów z padaczką. Zaleca się monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu w czasie rozpoczynania i kończenia leczenia ezomeprazolem. Omeprazol (40 mg raz na dobę) zwiększał C max i AUCt worykonazolu (substratu CYP2C19) odpowiednio o 15% i 41%.

W badaniu klinicznym, w którym pacjentom leczonym warfaryną, podawano jednocześnie ezomeprazol w dawce 40 mg, wykazano, że wartości czasu krzepnięcia mieściły się w zakresie normy. Jednak po wprowadzeniu leku na rynek, odnotowano kilka pojedynczych przypadków istotnego klinicznie zwiększenia wartości INR podczas leczenia skojarzonego. Zaleca się monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi podczas rozpoczynania i kończenia leczenia ezomeprazolem u pacjentów jednocześnie leczonych warfaryną lub innymi pochodnymi kumaryny.

U zdrowych ochotników, łączne podanie ezomeprazolu w dawce 40 mg spowodowało wzrost o 32% powierzchni pola pod krzywą zmian stężenia w osoczu w czasie (AUC) i wydłużenie o 31% okresu półtrwania w fazie eliminacji, lecz nie powodowało istotnego zwiększenia wartości maksymalnego stężenia cyzaprydu w osoczu. Nieznaczne wydłużenie odstępu QTc, obserwowane po podaniu samego cyzaprydu, nie uległo zwiększeniu podczas jednoczesnego stosowania cyzaprydu z ezomeprazolem (patrz również punkt 4.4).

Wykazano, że ezomeprazol nie wywiera istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę amoksycyliny i chinidyny.

W badaniach, w których oceniano jednoczesne stosowanie ezomeprazolu z naproksenem lub z rofekoksybem, nie wykazano istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych podczas krótkotrwałego stosowania.

W badaniu klinicznym typu cross-over, klopidogrel (300 mg dawka nasycająca, następnie 75 mg/dobę) podawano w monoterapii a także z omeprazolem (80 mg w tym samym czasie co klopidogrel), przez 5 dni. Ekspozycja na czynny metabolit klopidogrelu była obniżona o 46% (dzień 1) i o 42% (dzień 5) podczas stosowania klopidogrelu w skojarzeniu z omeprazolem. Średnie hamowanie agregacji płytek (ang. inhibition of platelet aggregation, IPA) było obniżone o 47% (w 24 godzinie) oraz o 30% (w dniu 5), gdy klopidogrel podawano jednocześnie z omeprazolem. W innym badaniu wykazano, że podawanie klopidogrelu i omeprazolu o różnych porach nie zapobiegło wystąpieniu interakcji, prawdopodobnie ze względu na hamujący wpływ omeprazolu na CYP2C19. Dane z badań obserwacyjnych i klinicznych dotyczące znaczenia klinicznego tej farmakokinetyczno-farmakodynamicznej interakcji w kontekście poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych są sprzeczne.

Wpływ innych leków na właściwości farmakokinetyczne ezomeprazolu

Ezomeprazol jest metabolizowany przez CYP2C19 i CYP3A4. Jednoczesne podawanie ezomeprazolu z inhibitorem CYP3A4 klarytromycyną (500 mg dwa razy na dobę), powodowało dwukrotne zwiększenie ekspozycji (AUC) na ezomeprazol. Jednoczesne podawanie ezomeprazolu i inhibitora CYP2C19 i CYP3A4, może powodować więcej niż dwukrotne zwiększenie ekspozycji na ezomeprazol. Worykonazol, inhibitor CYP2C19 i CYP3A4, zwiększał AUCT omeprazolu o 280%. Dostosowanie dawki zwykle nie jest konieczne w żadnej z tych sytuacji. Dostosowanie dawki należy jednak rozważyć u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz w przypadku, gdy wskazane jest długotrwałe leczenie.

Leki, o których wiadomo, że indukują CYP2C19 albo CYP3A4 (takie jak ryfampicyna i ziele dziurawca zwyczajnego) mogą prowadzić do zmniejszenia stężenie ezomeprazolu w surowicy poprzez nasilenie jego metabolizmu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dane kliniczne dotyczące stosowania ezomeprazolu u kobiet w ciąży są niewystarczające. Wyniki badań epidemiologicznych, dotyczących dużej liczby kobiet w ciąży narażonych na mieszaninę racemiczną omeprazolu, wskazują na brak działania toksycznego lub uszkadzającego płód. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu ezomeprazolu na rozwój zarodka i (lub) płodu. Badania mieszaniny racemicznej przeprowadzone na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, porodu i rozwój postnatalny. Należy zachować ostrożność przepisując produkt kobietom w ciąży.

Nie wiadomo, czy ezomeprazol przenika do mleka kobiet. Nie prowadzono badań

u kobiet w okresie laktacji. Dlatego nie należy tego produktu leczniczego stosować podczas karmienia

piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie zaobserwowano żadnego wpływu.

4.8    Działania niepożądane

Podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu ezomeprazolu do obrotu zaobserwowano lub podejrzewano wystąpienie wymienionych poniżej działań niepożądanych. Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych zależnych od dawki.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane wg kategorii częstości występowania:

-    Bardzo często (> 1/10)

-    Często (> 1/100 do < 1/10)

-    Niezbyt często (> 1/1000 to < 1/100)

-    Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

-    Bardzo rzadko (< 1/10 000)

-    Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej kategorii częstości, objawy niepożądane są wymienione ze zmniejszającym się nasileniem.

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia,

trombocytopenia

Agranulocytoza,

pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk

naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna/ wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Obrzęki

obwodowe

Hiponatremia

Hipomagnezemia (patrz punkt 4.4). Ciężka

hipomagnezemia może korelować z hipokalcemią;

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność

Pobudzenie, stan

splątania,

depresja

Agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Ból

głowy

Zawroty

głowy

pochodzenia

ośrodkowego,

parestezje,

senność

Zaburzenia

smaku

Zaburzenia oka

Niewyraźne

widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty

głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból

brzucha,

zaparcia,

biegunka,

wzdęcia,

nudności/

wymioty

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, kandydoza żołądka i jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych

Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Łysienie, nadwrażliwość na światło

Rumień

wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Złamania kości uda, nadgarstka, kręgosłupa (patrz punkt 4.4.)

Bóle stawów, bóle mięśni

Osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek

Śródmiąższowe

i dróg moczowych

zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złe

samopoczucie, nadmierne pocenie się

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące celowego przedawkowania leku są bardzo ograniczone. Objawy opisywane w związku z przyjęciem dawki 280 mg ezomeprazolu obejmowały objawy żołądkowo-jelitowe oraz osłabienie. Przyjęcie pojedynczej dawka 80 mg ezomeprazolu nie powodowało występowania jakichkolwiek objawów. Nie jest znana swoista odtrutka. Ezomeprazol silne wiąże się z białkami osocza i dlatego nie jest łatwo usuwany podczas dializy. Tak jak w każdym przypadku przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym, inhibitory pompy protonowej kod ATC: A02BC05.

Ezomeprazol jest S-izomerem omeprazolu, który zmniejsza wydzielanie kwasu w żołądku dzięki specyficznemu i ukierunkowanemu mechanizmowi działania. Ezomeprazol jest specyficznym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka. Właściwości farmakodynamiczne obu izomerów (R i S) omeprazolu są podobne.

Miejsce i mechanizm działania

Ezomeprazol jest słabą zasadą, osiąga duże stężenie w silnie kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka, gdzie jest przekształcany do postaci czynnej i hamuje aktywność enzymu H+, K-ATPazy (pompy protonowej). Ezomeprazol hamuje zarówno podstawowe jak i stymulowane wydzielanie kwasu solnego.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Po podaniu doustnym ezomeprazolu w dawce 20 mg i 40 mg, początek jego działania następuje w ciągu godziny. Po wielokrotnym podaniu 20 mg ezomeprazolu raz na dobę przez pięć dni, średnie maksymalne wydzielanie kwasu solnego po stymulacji pentagastryną, mierzone 6-7 godzin po przyjęciu dawki w piątym dniu stosowania, zmniejszyło się o 90%.

Po pięciu dniach doustnego przyjmowania ezomeprazolu w adwce 20 mg i 40 mg, wartość pH w żołądku utrzymywała się powyżej 4, odpowiednio przez średnio 13 i 17 godzin w ciągu doby, u pacjentów z objawową chorobą refluksową przełyku. Odsetek pacjentów, u których wartość pH w żołądku utrzymywała się powyżej 4 przez co najmniej 8, 12 i 16 godzin, wynosił dla ezomeprazolu w dawce 20 mg odpowiednio 76%, 54% i 24%, a dla ezomeprazolu 40 mg, odpowiednio 97%, 92% i 56%.

Posługując się AUC jako zastępczym parametrem obrazującym stężenie leku w osoczu, przedstawiono zależność między ekspozycją na lek a hamowaniem wydzielania kwasu solnego.

Skutki terapeutyczne hamowania wydzielania kwasu solnego

Wyleczenie refluksowego zapalenia przełyku ezomeprazolem 40 mg nastąpiło u około 78% pacjentów po 4 tygodniach oraz u 93% po 8 tygodniach.

Jednotygodniowe leczenie ezomeprazolem 20 mg dwa razy na dobę i odpowiednimi antybiotykami, skutkuje eradykacją Helicobacterpylori u około 90% pacjentów.

Po leczeniu eradykacyjnym przez jeden tydzień nie ma potrzeby dalszej monoterapii lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego w celu leczenia owrzodzenia i ustąpienia objawów, u pacjentów z wrzodami dwunastnicy bez powikłań.

W podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo, badaniu klinicznym z randomizacją, pacjenci z potwierdzonym endoskopowo krwawieniem z wrzodu trawiennego, zakwalifikowanym jako stopień Ia, Ib, Ila lub Ilb wg skali Forresta (odpowiednio, 9%, 43%, 38% i 10% pacjentów), otrzymali losowo ezomeprazol roztwór do infuzji (n = 375) albo placebo (n = 389). Po uzyskaniu hemostazy endoskopowo, pacjenci otrzymywali 80 mg ezomeprazolu początkowo w infuzji dożylnej trwającej 30 minut, a następnie w ciągłej infuzji dożylnej w dawce 8 mg na godzinę) albo placebo przez 72 godziny. Po początkowych 72 godzinach, wszyscy pacjenci otrzymywali w fazie otwartej 40 mg ezomeprazolu doustnie przez 27 dni w celu zmniejszenia wydzielania kwasu. Wystąpienie nawrotu krwawienia w ciągu 3 dni stwierdzono u 5,9% pacjentów z grupy leczonej ezomeprazolem w porównaniu do 10,3% w grupie placebo. W 30-tym dniu po leczeniu, wystąpienie nawrotu krwawienia w grupie ezomeprazolu względem grupy placebo wynosiło 7,7% vs 13,6%.

Inne skutki hamowania wydzielania kwasu solnego

Podczas leczenia lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasu solnego zwiększa się stężenie gastryny w surowicy w odpowiedzi na zmniejszenie wydzielania kwasu.

U niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia ezomperazolem, obserwowano zwiększenie liczby komórek ECL, co prawdopodobnie związane jest ze zwiększeniem stężenia gastryny w surowicy.

Podczas długotrwałego leczenia lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasu zgłaszano zwiększoną częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Te zmiany są fizjologicznym następstwem znacznego zahamowania wydzielania kwasu, są one łagodne i przemijające.

Zmniejszenie kwasoty soku żołądkowego, na skutek działania różnych czynników, w tym powodu stosowania inhibitorów pompy protonowej, zwiększa liczbę bakterii obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie inhibitorami pompy protonowej może prowadzić do nieznacznego zwiększenia ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez takie bakterie, jak Salmonella i Campylobacter.

W dwóch badaniach z ranitydyną jako komparatorem, ezomeprazol wykazał lepszą skuteczność w leczeniu wrzodów żołądka u pacjentów przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym działające selektywnie na COX-2.

W dwóch badaniach klinicznych z placebo, ezomeprazol wykazał większą skuteczność w zapobieganiu wrzodom żołądka i dwunastnicy u pacjentów (w wieku > 60 i (lub) z wrzodami w wywiadzie) przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne działające selektywnie na COX-2.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Ezomeprazol jest nietrwały w środowisku kwaśnym, dlatego podaje się go doustnie w postaci powlekanych granulek dojelitowych. W warunkach in vivo konwersja do izomeru R jest nieistotna. Ezomeprazol jest szybko wchłaniany i po około godzinie do dwóch godzin po przyjęciu osiąga maksymalne stężenie w osoczu. Całkowita dostępność biologiczna po jednorazowym podaniu dawki 40 mg wynosi 64% i zwiększa się do 89% w warunkach wielokrotnego podawania raz na dobę. Dla ezomeprazolu w dawce 20 mg odpowiednie wartości wynoszą 50% i 68%. Względna objętość dystrybucji ezomeprazolu w stanie stacjonarnym wynosi u zdrowych ochotników około 0,22 l/kg mc. Ezomeprazol wiąże się z białkami osocza w 97%.

Przyjęcie pokarmu, zarówno opóźnia jak i zmniejsza wchłanianie ezomeprazolu, jednak nie zmienia to w istotny sposób wpływu ezomeprazolu na kwasotę żołądka.

Metabolizm i wydalanie

Ezomeprazol jest całkowicie metabolizowany przez enzymy układu cytochromu P450 (CYP), głównie za pośrednictwem polimorficznego izoenzymu CYP2C19, odpowiedzialnego za powstawanie hydroksylych i demetylowych metabolitów ezomeprazolu. Pozostała część procesu metabolizmu ezomeprazolu jest zależna od innego, specyficznego izoenzymu, CYP3A4, odpowiedzialnego za powstawanie sulfonu ezomeprazolu, będącego głównym metabolitem w osoczu.

Przedstawione poniżej dane dotyczą głównie farmakokinetyki ezomeprazolu u pacjentów z prawidłową aktywnością izoenzymu CYP2C19 (tzw. szybko metabolizujących).

Całkowity klirens osoczowy ezomeprazolu wynosi około 17 l/godz. po jednorazowym podaniu oraz około 9 l/godz. po wielokrotnym podaniu leku. Okres półtrwania w fazie eliminacji w osoczu po wielokrotnym podaniu pojedynczej dawki dobowej, wynosi około 1,3 godziny. Farmakokinetyka ezomeprazolu była badana w zakresie dawek do 40 mg dwa razy na dobę. Pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu (AUC) zwiększa się podczas wielokrotnego podawania ezomeprazolu. Zwiększenie to jest zależne od dawki i skutkuje nieliniowym zwiększeniem AUC (większym niż proporcjonalne do dawki) po wielokrotnym podawaniu leku. Ta zależność od czasu i dawki jest wynikiem zmniejszonego efektu pierwszego przejścia oraz klirensu ogólnoustrojowego, co spowodowane jest prawdopodobnie hamowaniem aktywności izoenzymu CYP2C19 przez ezomeprazol i (lub) jego metabolit sulfonowy. Ezomeprazol podawany raz na dobę jest całkowicie eliminowany z osocza między podaniem kolejnych dawek i nie wykazuje tendencji do kumulowania się.

Główne metabolity ezomeprazolu nie wywierają wpływu na wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Prawie 80% dawki ezomeprazolu podanego doustnie wydalane jest w postaci metabolitów z moczem, a pozostała część z kałem. W moczu wykrywa się mniej niż 1% ezomeprazolu w postaci niezmienionej.

Szczególne populacje pacjentów

U około 2,9% ± 1,5% populacji brak jest aktywnego enzymu CYP2C19; osoby te określane są mianem wolno metabolizujących. U osób tych metabolizm ezomeprazolu przebiega prawdopodobnie głównie z udziałem izoenzymu CYP3A4. Po podaniu wielokrotnym ezomeprazolu w dawce 40 mg raz na dobę, średnie pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) było u pacjentów wolno metabolizujących o około 100% większe, niż u pacjentów z aktywnym enzymem CYP2C19 (szybko metabolizujących). U pacjentów wolno metabolizujących średnie maksymalne stężenia w osoczu były większe o około 60%. Zaobserwowane różnice nie mają wpływu na dawkowanie ezomeprazolu.

U pacjentów w podeszłym wieku (71-80 lat) metabolizm ezomeprazolu nie jest istotnie zmieniony.

Po podaniu pojedynczej dawki 40 mg ezomeprazolu średnie pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC) jest u kobiet o około 30% większe, niż u mężczyzn. Nie obserwowano takich zależnych od płci różnic po wielokrotnym podawaniu raz na dobę. Zaobserwowane różnice nie mają wpływu na dawkowanie ezomeprazolu.

Zaburzenia czynności narządów

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby metabolizm ezomeprazolu może być zaburzony. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby szybkość metabolizmu zmniejsza się, co powoduje dwukrotne zwiększenie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu. W związku z tym u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy przekraczać dawki maksymalnej 20 mg.

Ezomeprazol lub jego główne metabolity nie wykazują tendencji do kumulowania się podczas stosowania raz na dobę.

Nie prowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nerki są odpowiedzialne za wydalenie metabolitów ezomeprazolu, ale nie samego związku macierzystego, dlatego nie należy spodziewać się, by u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek metabolizm ezomeprazolu ulegał zmianie.

Dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat:

Po wielokrotnym podaniu ezomeprazolu w dawce 20 mg i 40 mg, całkowita ekspozycja na ezomeprazol (AUC) oraz czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia leku w osoczu (tmax) były u pacjentów w wieku od 12 do 18 lat zbliżone do odpowiednich wartości obserwowanych u pacjentów dorosłych (dla obu dawek).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. W badaniach dotyczących działania rakotwórczego przeprowadzonych na szczurach, które otrzymywały mieszaninę racemiczną, zaobserwowano hiperplazję i rakowiaka komórek ECL w żołądku. Zmiany zaobserwowane u szczurów w żołądku były związane z przewlekłą, znaczną hipergastrynemią, wtórną do zmniejszenia wytwarzania kwasu solnego w żołądku i obserwuje się je u szczurów po długotrwałym stosowaniu leków zmniejszającymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Sodu laurylosiarczan Hydroksypropyloceluloza Talk

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Glikol propylenowy Trietylu cytrynian Polisorbat 80

Glicerolu monostearynian 40-55

Krzemionka koloidalna bezwodna

Hypromeloza

Magnezu stearynian

Wapnia wodorofosforan dwuwodny

Krospowidon

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 15cP (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Polidekstroza (E1200)

Talk (E553b)

Maltodekstryna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

15 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 i 100 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podawanie przez zgłębnik żołądkowy

1.    Umieścić tabletkę w odpowiedniej strzykawce i napełnić ją ok. 25 ml wody oraz 5 ml powietrza. W przypadku niektórych rodzajów zgłębników należy zastosować 50 ml wody, aby uniknąć zatkania zgłębnika przez peletki.

2.    Niezwłocznie po dodaniu wody wstrząsać strzykawką przez około 2 minuty, aby tabletka uległa rozproszeniu w wodzie.

3.    Przytrzymać strzykawkę z końcówką do podawania skierowaną ku górze i sprawdzić, czy końcówka ta nie jest zatkana.

4.    Utrzymując strzykawkę we wspomnianej powyżej pozycji połączyć ją ze zgłębnikiem.

5.    Potrząsnąć strzykawką i odwrócić ją tak, by końcówka do podawania skierowana była w dół. Niezwłocznie podać ok. 5-10 ml zawiesiny do zgłębnika. Po podaniu odwrócić strzykawkę końcówką do góry i wstrząsnąć (strzykawkę trzymać końcówką do podawania skierowaną ku górze, aby uniknąć jej zatkania).

6.    Odwrócić strzykawkę tak, by końcówka do podawania skierowana była w dół i niezwłocznie podać 5-10 ml zawiesiny do zgłębnika. Powtarzać opisane czynności do czasu, aż strzykawka będzie pusta.

7. Jeśli konieczne jest usunięcie osadu, który pozostał w strzykawce, należy napełnić strzykawkę 25 ml wody i 5 ml powietrza i powtórzyć czynność opisaną w punkcie 5. W przypadku stosowania niektórych rodzajów zgłębników może być konieczne dodanie 50 ml wody.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nuclazox, 40 mg: Pozwolenie nr 20419

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012.07.20

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014.11.12

14

Nuclazox