+ iMeds.pl

Numeta g 13% e -Ulotka Numeta g 13% e

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NUMETA G13%E, emulsja do infuzji NUMETA G16%E, emulsja do infuzji NUMETA G19%E, emulsja do infuzji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza dziecka, farmaceuty lub pielęgniarki, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu lub pielęgniarce. Dotyczy to również wszelkich objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce. Patrz punkt 4.

W dalszej części tej ulotki leki o nazwach NUMETA G13%E, NUMETA G16%E i NUMETA G19%E, emulsja do infuzji, będą nazywane NUMETA. Lekarz prowadzący wybierze lek odpowiedni dla danego dziecka.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek NUMETA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed podaniem dziecku leku NUMETA

3.    Jak stosowany jest lek NUMETA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NUMETA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek NUMETA i w jakim celu się go stosuje

NUMETA jest specjalistyczną emulsją do żywienia przeznaczoną dla dzieci (NUMETA G13%E dla noworodków przedwcześnie urodzonych, NUMETA G16%E dla noworodków urodzonych o czasie i dzieci do 2 lat oraz NUMETA G19%E dla dzieci starszych niż 2 lata oraz młodzieży do 18 lat). Jest podawana przez rurkę wprowadzaną do żyły dziecka, w sytuacji, gdy dziecko nie może przyjmować wszystkich składników pożywienia doustnie.

NUMETA występuje w postaci worka trójkomorowego, gdzie poszczególne komory zawierają: roztwór glukozy 50%;

pediatryczny roztwór aminokwasów z elektrolitami 5,9%; emulsję tłuszczową 12,5%.

W zależnosci od potrzeb dziecka, dwa lub trzy z tych roztworów są mieszane w worku przed podaniem dziecku.

Lek NUMETA można stosować jedynie pod kontrolą lekarza.

2.    Informacje ważne przed podaniem dziecku leku NUMETA

Kiedy dziecku nie powinien być podawany lek NUMETA:

w przypadku 2 roztworów wymieszanych w worku („2 w 1”):

-    jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie na białka jaja kurzego, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek ze składników zawartych w komorze z glukozą lub aminokwasami (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli organizm dziecka nie może wykorzystywać składników budulcowych białka;

-    jeśli we krwi dziecka jest duże stężenie któregokolwiek z elektrolitów występujących w leku NUMETA;

-    w przypadku noworodka (<28 dnia życia), lek NUMETA (lub inne roztwory zawierające wapń) nie może być podawany równocześnie z ceftriaksonem (antybiotyk), nawet jeśli używa się osobnych lini do infuzji. Istnieje ryzyko powstawania cząstek w krążeniu noworodka, które mogą prowadzić do zgonu.

-    jeśli dziecko ma hiperglikemię (szczególnie duże stężenie cukru we krwi). w przypadku 3 roztworów wymieszanych w worku („3 w 1”):

-    we wszystkich wymienionych powyżej sytuacjach dla produktu „2 w 1” oraz dodatkowo:

-    jeśli u dziecka występuje szczególnie duże stężenie tłuszczów we krwi.

We wszystkich przypadkach lekarz podejmuje decyzję o podaniu leku uwzględniając wiek, masę ciała i stan kliniczny dziecka. Lekarz weźmie również pod uwagę wyniki wszystkich przeprowadzonych badań.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem podawania leku NUMETA należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub pielęgniarki.

Reakcje alergiczne

Jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki lub objawy reakcji alergicznej (takie jak gorączka, pocenie się, dreszcze, ból głowy, wysypka skórna lub trudności w oddychaniu), infuzję należy natychmiast przerwać. Ten lek zawiera olej sojowy, który rzadko może powodować reakcje nadwrażliwości. U niektórych osób uczulonych na białka orzeszków ziemnych obserwowano rzadko również uczulenie na białka soi.

Zakażenie i posocznica:

Lekarz będzie uważnie obserwował dziecko celem wykrycia objawów infekcji. Stosowanie zasad aseptyki (postępowanie chroniące od drobnoustrojów) przy wprowadzaniu i utrzymywaniu cewnika, oraz podczas przygotowywania mieszaniny odżywczej, może zmniejszyć ryzyko infekcji.

Niekiedy, jeśli w żyle umieszczona jest rurka (cewnik dożylny), u dziecka może dojść do zakażenia i posocznicy (obecności bakterii we krwi). Niektóre leki oraz choroby mogą zwiększać ryzyko zakażenia lub posocznicy. Pacjenci wymagający odżywiania pozajelitowego (podawania pożywienia za pomocą rurki umieszczonej w żyle), ze względu na stan zdrowia mogą być bardziej narażeni na powstanie zakażenia.

Zespół przeciążenia tłuszczami

Podczas stosowania podobnych produktów opisywano występowanie zespołu przeciążenia tłuszczami. Zmniejszona lub ograniczona zdolność organizmu do usuwania tłuszczów zawartych w produkcie NUMETA może skutkować tzw. zespołem przeciążenia tłuszczami (patrz punkt 4 — „Możliwe działania niepożądane”).

Zmiany zawartości substancji chemicznych we krwi:

Lekarz będzie sprawdzał i śledził stan płynów u dziecka, skład chemiczny krwi oraz zawartość innych substancji, ponieważ czasem odżywianie osób poważnie niedożywionych może spowodować zmiany składu chemicznego krwi. Może również pojawić się dodatkowy płyn w tkankach i opuchlizna. Zaleca się powolne i ostrożne rozpoczęcie odżywiania pozajelitowego.

Monitorowanie i dostosowanie:

Lekarz będzie uważnie obserwował i dostosowywał podawanie leku Numeta do indywidualnych potrzeb dziecka w następujących okolicznościach:

-    ciężkie stany pourazowe;

-    ciężka cukrzyca;

-    wstrząs;

-    atak serca;

-    ciężkie zakażenie;

-    pewne rodzaje śpiączki.

Stosowanie z zachowaniem ostrożności:

Lek NUMETA powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności, jeśli dziecko ma:

-    obrzęk płuc (płyn w płucach) lub niewydolność serca;

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

-    zaburzenia przyswajania składników odżywczych;

-    duże stężenie cukru we krwi;

-    choroby nerek;

-    ciężkie zaburzenia przemiany materii (kiedy proces rozkladu substancji nie przebiega normalnie);

-    zaburzenia krzepnięcia krwi.

Dokładnie sprawdzana będzie zawartość płynów w organizmie dziecka, wyniki badań wątroby i (lub) krwi.

Informacje o stosowaniu leku NUMETA u wcześniaków urodzonych przed 28. tygodniem ciąży są ograniczone.

Inne leki i NUMETA

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio przez dziecko, a także o lekach, które dziecko będzie stosować.

Lek NUMETA nie może być podawany w tym samym czasie co:

•    krew przez ten sam zestaw do infuzji z powodu ryzyka pseudoaglutynacji (czerwone krwinki zostają unieruchomione w stosach);

•    Ceftriaxon (antybiotyk), z powodu ryzyka powstawania cząstek.

Kumaryna i warfaryna (antykoagulanty):

Lekarz będzie uważnie obserwował dziecko, czy stosuje kumarynę lub warfarynę.

Witamina K1 jest naturalnym składnikiem oliwy oraz oleju sojowego. Witamina K1 może wchodzić w interakcje z lekami takimi jak kumaryna i warfaryna. Leki te są antykoagulantami stosowanymi do zapobiegania krzepnięciu krwi.

Testy laboratoryjne:

Lipidy wchodzące w skład tej emulsji mogą wpływać na wyniki określonych badań laboratoryjnych. Badania laboratoryjne mogą zostać przeprowadzone po upływie od 5 do 6 godzin od ostatniego podania lipidów.

Interakcje leku NUMETA z lekami mogącymi wpływać na stężenie potasu/metabolizm:

Lek NUMETA zawiera potas. Duże stężenia potasu we krwi mogą wywołać nieprawidłowy rytm pracy serca. Należy otoczyć szczególną opieką pacjentów przyjmujących diuretyki (leki mające na celu zmniej szenie zatrzymywania płynów) lub inhibitory ACE (leki stosowane w wysokim ciśnieniu krwi) lub antagonistów receptora angiotensyny II (leki stosowane w wysokim ciśnieniu krwi) lub leki immunosupresyjne (leki mogące zmniejszać normalną odpowiedź immunologiczną organizmu). Leki tego typu mogą zwiększać stężenie potasu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku NUMETA u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Przed przepisaniem leku NUMETA lekarz powinien starannie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści indywidualnie dla każdego pacjenta.

3.    Jak stosowany jest lek NUMETA

Lek NUMETA powinien być zawsze podawany dziecku zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Grupa wiekowa

Lek NUMETA został zaprojektowany do zaspokojenia potrzeb żywieniowych przedwcześnie urodzonych noworodków, noworodków urodzonych o czasie, dzieci do 2 lat, dzieci starszych niż 2 lata oraz młodzieży do 18 lat.

Lek NUMETA może nie być właściwy dla niektórych wcześniaków, ponieważ ich stan może wymagać zastosowania dobranego indywidualnie składu w celu zaspokojenia ich szczególnych potrzeb żywieniowych. Lekarz dziecka zadecyduje, czy ten lek jest dla niego odpowiedni.

Podawanie

Ten lek jest emulsją do infuzji. Jest on podawany przez plastikową rurkę do żyły w ramię lub do dużej żyły w klatce piersiowej dziecka.

Lekarz może zadecydować o niepodawaniu dziecku lipidów. Worek leku NUMETA jest zaprojektowany w taki sposób, że jeśli to konieczne, można rozerwać przegrody jedynie pomiędzy komorą z aminokwasami/elektrolitami, a komorą zawierającą glukozę. W takim przypadku, przegroda pomiędzy komorą z aminokwasami a lipidami pozostaje nienaruszona. W ten sposób zawartość worka może zostać podana bez lipidów.

Dawka i czas trwania leczenia

Lekarz zadecyduje o dawce leku oraz jak długo będzie on podawany. Dawka zależy od potrzeb żywieniowych dziecka. Dawka zostanie ustalona na podstawie masy ciała dziecka, stanu klinicznego oraz zdolności jego organizmu do rozkładu i wykorzystania składników leku NUMETA. Dodatkowe składniki żywieniowe lub białka podawane doustnie/dojelitowo mogą być również podawane.

Zastosowanie u dziecka większej niż zalecana dawki leku NUMETA

Objawy

Za duża dawka leku lub zbyt szybkie podawanie może spowodować:

-    nudności (mdłości);

-    wymioty;

-    drgawki;

-    zaburzenia elektrolitowe (nieprawidłowe ilości elektrolitów we krwi);

-    objawy hiperwolemii (zwiększonej objętości krwi krążącej);

-    kwasicę (zwiększoną kwasowość krwi).

W sytuacjach jak powyżej, należy natychmiast przerwać infuzję. Lekarz podejmie decyzję, czy wymagane są dodatkowe działania.

Aby zapobiec takim sytuacjom, lekarz będzie systematycznie sprawdzał stan zdrowia dziecka oraz przeprowadzał u niego badania krwi w trakcie leczenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego dziecka one wystąpią.

W przypadku zaobserwowania u dziecka jakichkolwiek zmian samopoczucia podczas leczenia lub po jego zakończeniu, należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.

Badania przeprowadzane przez lekarza podczas stosowania leku przez dziecko powinny zminimalizować ryzyko działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej, infuzja powinna zostać wstrzymana i należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może być to poważne, a objawy mogą obejmować:

-    pocenie się;

-    dreszcze;

-    ból głowy;

-    wysypki skórne;

-    trudności z oddychaniem.

Inne zaobserwowane działania niepożądane:

Częste: mogą dotyczyć 1 na 10 osób

-    Małe stężenie fosforanów we krwi (hipofosfatemia)

-    Duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)

-    Duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)

-    Duże stężenie triglicerydów we krwi (hipertriglicerydemia)

-    Zaburzenia elektrolitowe (hiponatremia)

Niezbyt częste: mogą dotyczyć 1 na 100 osób

-    Duże stężenie lipidów we krwi (hiperlipidemia)

-    Stan, w którym żółć nie może płynąć z wątroby do dwunastnicy (cholestaza). Dwunastnica jest częścią jelit.

Zmniejszona lub ograniczona zdolność do usuwania lipidów zawartych w leku NUMETA może prowadzić do wystąpienia zespołu przeciążenia tłuszczami. Poniższe oznaki i objawy tego zespołu zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu infuzji emulsji tłuszczowej:

-    Nagłe i ostre pogorszenie stanu klinicznego pacjenta

-    Duże stężenie tłuszczów we krwi (hiperlipidemia)

-    Gorączka

-    Stłuszczenie wątroby (hepatomegalia)

-    Pogorszenie czynności wątroby

-    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, które może spowodować bladość skóry i być przyczyną osłabienia lub duszności (niedokrwistość)

-    Zmniejszenie liczby białych krwinek, które może zwiększać ryzyko zakażenia (leukopenia)

-    Zmniejszenie liczby płytek krwi, które może zwiększać ryzyko powstawania siniaków i (lub) krwawień (małopłytkowość)

-    Zaburzenia krzepnięcia krwi, które wpływają na zdolność krwi do wytwarzania zakrzepu

-    Śpiączka wymagaj ąca hospitalizacj i

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub pielęgniarki. Dotyczy to również wszelkich objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL 03-736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek NUMETA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, gdy nie jest podawany.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności, zamieszczonego na worku oraz opakowaniu zewnętrznym (MM/RRRR). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie zamrażać.

Przechowywać w worku ochronnym.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Jak wygląda lek NUMETA i co zawiera opakowanie

Lek NUMETA znajduje się w trójkomorowym worku. Zawartość każdego worka jest jałowa i składa się z roztworu glukozy, roztworu aminokwasów dla dzieci wraz z elektrolitami oraz emulsji tłuszczowej, zgodnie z poniższym opisem.

Wielkość

pojemnika

50% roztwór glukozy

5,9% roztwór aminokwasów z elektrolitami

12,5% emulsja tłuszczowa

300 ml

80 ml

160 ml

60 ml

500 ml

155 ml

221 ml

124 ml

1000 ml

383 ml

392 ml

225 ml

Wygląd przed przygotowaniem:

• Roztwory w komorach zawierających aminokwasy i glukozę są przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółte

•    Komora z emulsją tłuszczową jest jednolitym i mlecznobiałym płynem Wygląd po przygotowaniu:

•    Roztwory do infuzji „2 w 1” są przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółte

•    Emulsja do infuzji „3 w 1” jest jednolita i mlecznobiała

Trójkomorowy worek to wielowarstwowy worek plastikowy.

Aby uchronić przed kontaktem z powietrzem, worek NUMETA jest opakowany w worek ochronny, chroniący przed dostępem tlenu; worek ochronny może również zawierać pochłaniacz tlenu.

Wielkość opakowań

worki 300 ml: 10 worków w tekturowym pudełku worki 500 ml: 6 worków w tekturowym pudełku worki 1000 ml: 6 worków w tekturowym pudełku

1 worek 300 ml/500 ml/1000 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca

Baxter S.A.

Boulevard Rene Branquart 80

7860 Lessines

Belgia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Niemcy

Numeta G 13 % E Emulsion zur Infusion Numeta G 16 % E Emulsion zur Infusion Numeta G 19 % E Emulsion zur Infusion

Belgia

Luksemburg

NUMETZAH G13%E, émulsion pour perfusion NUMETZAH G16%E, émulsion pour perfusion NUMETZAH G19%E, émulsion pour perfusion

Francja

NUMETAH G13 %E, émulsion pour perfusion NUMETAH G16 %E, émulsion pour perfusion NUMETAH G19 %E. émulsion pour perfusion

Dania

Numeta G13E

Norwegia

Szwecja

Numeta G16E Numeta G19E

Republika Czeska Grecja

NUMETA G 13 % E NUMETA G 16 % E NUMETA G 19 % E

Holandia

NUMETA G13%E emulsie voor infusie NUMETA G16%E emulsie voor infusie NUMETA G19%E emulsie voor infusie

Irlandia

Wielka Brytania

Numeta G13%E, Emulsion for Infusion Numeta G16%E, Emulsion for Infusion Numeta G19%E, Emulsion for Infusion

Włochy

NUMETA G13%E emulsione per infusione NUMETA G16%E emulsione per infusione NUMETA G19%E emulsione per infusione

Finlandia

Numeta G13E infuusioneste, emulsio Numeta G16E infuusioneste, emulsio Numeta G19E infuusioneste, emulsio

Polska

NUMETA G 13 % E NUMETA G 16 % E NUMETA G 19 % E

Portugalia

Numeta G13%E Numeta G16%E Numeta G19%E

Hiszpania

NUMETA G13%E, emulsión para perfusión NUMETA G16%E, emulsión para perfusión NUMETA G19%E, emulsión para perfusión

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 31.07.2013

<....................................................................................................................

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia*

*W niektórych przypadkach ten produkt może być podawany w domu przez rodziców lub innych opiekunów. W tych przypadkach, rodzice/opiekunowie powninni przeczytać poniższe informacje.

Nie należy wprowadzać do worka dodatkowych składników bez uprzedniego sprawdzenia zgodności. Mogłoby to powodować powstanie cząstek stałych lub destabilizację emulsji tłuszczowej. To może prowadzić do zatykania żył.

Lek NUMETA powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed zastosowaniem.

Przed podaniem leku NUMETA, worek przygotowuje się jak pokazano poniżej.

Należy upewnić się, że worek nie jest uszkodzony. Worek można użyć wyłącznie, gdy nie jest uszkodzony. Poniżej podano cechy nieuszkodzonego worka:

Przegrody są nienaruszone. Wskazuje na to brak wymieszania zawartości którejkolwiek z trzech komór.

Roztwory zawierające aminokwasy i glukozę są przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółte, bez widocznych cząstek.

Emulsja tłuszczowa jest jednolitym płynem o mlecznobiałym wyglądzie.

Przed otwarciem worka ochronnego należy sprawdzić barwę pochłaniacza tlenu, jeżeli jest obecny. Pochłaniacz tlenu to barwny krążek, który może znajdować się w worku ochronnym. Sprawdzić barwę wzorcową, wydrukowaną obok symbolu OK na zadrukowanym obszarze etykiety wskaźnika. Nie należy stosować produktu, gdy barwa pochłaniacza tlenu nie odpowiada barwie wzorcowej wydrukowanej obok symbolu OK.

Otwieranie: Zdjąć worek ochronny. Wyrzucić worek ochronny i pochłaniacz tlenu, jeśli jest obecny.

Mieszanie: Produkt przed otwarciem przegród powinien osiągnąć temperaturę pokojową. Umieścić worek na płaskiej, czystej powierzchni. Nie używać worka, jeżeli jego zawartość uległa wymieszaniu z powodu niezamierzonego rozerwania spawów podczas transportu.

Aktywacja trójkomorowego worka (mieszanie 3 roztworów)

Zwijanie worka należy rozpoczynać od górnego rogu (z wieszakiem) na komorze z emulsją tłuszczową.

Nacisnąć, aby otworzyć pierwszy spaw.

Kontynuować zwijanie worka w kierunku rurek. Nacisnąć, aby otworzyć drugi spaw.

Otworzyć całkowicie wszystkie spawy. Kontynuować naciskanie jedną ręką i zwijać worek w kierunku rurek.

Następnie zwinąć worek w kierunku przeciwnym.

Obrócić worek co najmniej trzy razy, aby dokładnie wymieszać zawartość. Wymieszany płyn powinien

ryć mlecznobiałą emulsją.

Usunąć zatyczkę ochronną z miejsca do podawania leku i wprowadzić zestaw do podawania dożylnego.

Aktywacja worka dwukomorowego (mieszanie 2 roztworów)

Aby wymieszać tylko 2 roztwory, zwinąć worek, rozpoczynając od górnego rogu (z wieszakiem) obok spawu oddzielającego roztwory. Nacisnąć, aby otworzyć spaw rozdzielający przedziały z glukozą i aminokwasami.

[ACISNA'

Ułożyć worek tak, by komora z emulsją tłuszczową była najbliżej użytkownika. Zwinąć worek, ochraniając dłońmi komorę z emulsją tłuszczową.

Naciskać jedną ręką i zwijać worek w kierunku rurek.

Zmienić kierunek, zwijając worek w kierunku górnego końca (z wieszakiem). Nacisnąć drugą ręką do momentu całkowitego otwarcia spawu, oddzielającego roztwory aminokwasów i glukozy.

Obrócić worek co najmniej trzy razy, aby dokładnie wymieszać zawartość. Wymieszany roztwór powinien być przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty.

Usunąć zatyczkę ochronną z miejsca do podawania leku i wprowadzić zestaw do podawania dożylnego.

W ciągu pierwszej godziny szybkość przepływu należy stopniowo zwiększać. Szybkość przepływu podawania musi zostać dostosowana na podstawie poniższych czynników: podawanej dawki przyjmowanej dziennie objętości czasu trwania infuzji.

Okres ważności po wymieszaniu roztworów

Produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu rozrywalnego spawu między dwiema lub trzema komorami. Badania stabilności mieszanin były prowadzone przez 7 dni w temperaturze od 2°C do 8°C, a następnie 48 godzin w temperaturze 30°C.

Okres ważności po wprowadzeniu dodatkowych składników

Po dodaniu elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin do mieszanin z 2 i 3 komór, rozcieńczonych lub nierozcieńczonych, wykazano stabilność w ciągu 7 dni w temperaturze od 2oC do 8°C, a następnie w ciągu 48 godzin w temperaturze 30°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy użyć natychmiast. Jeśli taki produkt nie zostanie użyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania do momentu jego zastosowania odpowiada użytkownik, jednak standardowo nie należy przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że przygotowanie/rozpuszczenie/wprowadzenie dodatkowych składników odbyło się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Nie stosować leku NUMETA, jeśli worek jest uszkodzony. Poniżej podano cechy uszkodzonego worka: Rozrywalne spawy są otwarte

Którakolwiek z komór zawiera mieszaninę roztworów

Roztwory zawierające aminokwasy i glukozę nie są przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółte i (lub) zawierają widoczne cząstki

Emulsja tłuszczowa nie jest jednolitym płynem o mlecznobiałym wyglądzie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpady. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek NUMETA

Składnik ( w worku)

300 ml

500 ml

1000 ml

W mieszaninie 2 w 1 lub 3 w 1

2 w 1 240 ml

3 w 1 300 ml

2 w 1 376 ml

3 w 1 500 ml

2 w 1 775 ml

3 w 1 1000 ml

Substancja czynna

Alanina

0,75 g

0,75 g

1,03 g

1,03 g

1,83 g

1,83 g

Arginina

0,78 g

0,78 g

1,08 g

1,08 g

1,92 g

1,92 g

Kwas asparaginowy

0,56 g

0,56 g

0,77 g

0,77 g

1,37 g

1,37 g

Cysteina

0,18 g

0,18 g

0,24 g

0,24 g

0,43 g

0,43 g

Kwas glutaminowy

0,93 g

0,93 g

1,29 g

1,29 g

2,29 g

2,29 g

Glicyna

0,37 g

0,37 g

0,51 g

0,51 g

0,91 g

0,91 g

Histydyna

0,35 g

0,35 g

0,49 g

0,49 g

0,87 g

0,87 g

Izoleucyna

0,62 g

0,62 g

0,86 g

0,86 g

1,53 g

1,53 g

Leucyna

0,93 g

0,93 g

1,29 g

1,29 g

2,29 g

2,29 g

Lizyna j ednowodna

1,15 g

1,15 g

1,59 g

1,59 g

2,82 g

2,82 g

co odpowiada lizynie

1,03 g

1,03 g

1,42 g

1,42 g

2,51 g

2,51 g

Metionina

0,22 g

0,22 g

0,31 g

0,31 g

0,55 g

0,55 g

Ornityny chlorowodorek

0,30 g

0,30 g

0,41 g

0,41 g

0,73 g

0,73 g

co odpowiada ornitynie

0,23 g

0,23 g

0,32 g

0,32 g

0,57 g

0,57 g

Fenyloalanina

0,39 g

0,39 g

0,54 g

0,54 g

0,96 g

0,96 g

Prolina

0,28 g

0,28 g

0,39 g

0,39 g

0,69 g

0,69 g

Seryna

0,37 g

0,37 g

0,51 g

0,51 g

0,91 g

0,91 g

Tauryna

0,06 g

0,06 g

0,08 g

0,08 g

0,14 g

0,14 g

Treonina

0,35 g

0,35 g

0,48 g

0,48 g

0,85 g

0,85 g

Tryptofan

0,19 g

0,19 g

0,26 g

0,26 g

0,46 g

0,46 g

Tyrozyna

0,07 g

0,07 g

0,10 g

0,10 g

0,18 g

0,18 g

Walina

0,71 g

0,71 g

0,98 g

0,98 g

1,74 g

1,74 g

Sodu chlorek

-

-

0,30 g

0,30 g

1,79 g

1,79 g

Potasu octan

0,61 g

0,61 g

1,12 g

1,12 g

3,14 g

3,14 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,55 g

0,55 g

0,46 g

0,46 g

0,56 g

0,56 g

Magnezu octan czterowodny

0,27 g

0,27 g

0,33 g

0,33 g

0,55 g

0,55 g

Sodu glicerofosforan uwodniony

0,98 g

0,98 g

0,98 g

0,98 g

2,21 g

2,21 g

Glukoza jednowodna

44,00 g

44 00 g

85,25 g

85,25 g

210,65 g

210,65 g

co odpowiada glukozie bezwodnej

40,00 g

40 00 g

77,50 g

77,50 g

191,50 g

191,50 g

Olej z oliwek oczyszczony + olej sojowy oczyszczony

-

7,5 g

-

15,5 g

-

28,1 g

Każdy roztwór/emulsja NUMETA zawiera następujące składniki:

Charakterystyka (na 100 ml)

300 ml

500 ml

1000 ml

W mieszaninie 2 w 1 lub 3 w 1

2 w 1

3 w 1

2 w 1

3 w 1

2 w 1

3 w 1

Objętość (ml)

240

300

376

500

775

1000

Azot (g)

0,59

0,47

0,52

0,39

0,45

0,35

Aminokwasy (g)

3,9

3,1

3,4

2,6

3,0

2,3

Glukoza (g)

16,7

13,3

20,6

15,5

24,7

19,2

Tłuszcze (g)

n/d

2,5

n/d

3,1

n/d

2,8

Wartość energetyczna:

Całkowita wartość energetyczna (kcal)

83

91

96

103

111

114

Wartość energetyczna niebiałkowa (kcal)

67

78

82

93

99

105

Wartość energetyczna glukozy (kcal)

67

53

82

62

99

77

Wartość energetyczna tłuszczów (kcal)

n/d

25

n/d

31

n/d

28

Elektrolity:

Sód (mmol)

2,7

2,2

3,1

2,4

5,8

4,6

Potas (mmol)

2,6

2,1

3,0

2,3

4,1

3,2

Magnez (mmol)

0,52

0,42

0,41

0,31

0,33

0,26

Wapń (mmol)

1,57

1,25

0,82

0,62

0,50

0,38

Fosforany (mmol)*

1,34

1,26

0,85

0,87

0,93

0,94

Octany (mmol)

3,7

2,9

3,9

2,9

4,8

3,7

Chlorki (mmol)

3,9

3,1

3,7

2,8

5,5

4,3

Jabłczany (mmol)

1,3

1,1

1,1

0,9

1,1

0,9

pH

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Osmolarność (mOsm/l)

1410

1155

1585

1230

1835

1460

Fosforany w mieszaninach 3 w 1 zawierają fosfor z emulsji tłuszczowej (fosfolipidy z jaja kurzego) n/d: nie dotyczy

Pozostałe składniki leku to:

Kwas jabłkowy (1)

Kwas solny (1)

Fosfolipidy z jaja kurzego, oczyszczone

Glicerol

Sodu oleinian

Sodu wodorotlenek (1)

Woda do wstrzykiwań

(1) do ustalenia pH

Baxter, Numeta, Numetzah i Numetah są znakami towarowymi Baxter International Inc.

18

Numeta G 13% E

Charakterystyka Numeta g 13% e

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NUMETA G13%E, emulsja do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ten produkt leczniczy dostarczany jest jako trójkomorowy worek. Zawartość każdego worka jest jałowa, niepirogenna i składa się z roztworu glukozy, pediatrycznego roztworu aminokwasów z elektrolitami oraz emulsji tłuszczowej, zgodnie z poniższym opisem.

Wielkość

opakowania

50% roztwór glukozy

5,9% roztwór aminokwasów z elektrolitami

12,5% emulsja tłuszczowa

300 ml

80 ml

160 ml

60 ml

Jeżeli podanie lipidów jest niepożądane, budowa worka umożliwia otwarcie spawu tylko między komorami zawierającymi aminokwasy/elektrolity i glukozę, bez naruszenia spawu między komorami z aminokwasami i lipidami. W ten sposób, zawartość worka można podać z lipidami lub bez lipidów. Skład produktu leczniczego po zmieszaniu zawartości dwóch komór (aminokwasy i glukoza, worek dwukomorowy, 240 ml roztworu) lub trzech komór (aminokwasy, glukoza i lipidy, worek trójkomorowy, 300 ml emulsji), podano w poniższej tabeli.

Skład

Substancja czynna

Aktywowany W2K (240 ml)

Aktywowany W3K (300 ml)

Komora z aminokwasami

Alanina

0,75 g

0,75 g

Arginina

0,78 g

0,78 g

Kwas asparaginowy

0,56 g

0,56 g

Cysteina

0,18 g

0,18 g

Kwas glutaminowy

0,93 g

0,93 g

Glicyna

0,37 g

0,37 g

Histydyna

0,35 g

0,35 g

Izoleucyna

0,62 g

0,62 g

Leucyna

0,93 g

0,93 g

Lizyna j ednowodna (co odpowiada lizynie)

1,15 g (1,03 g)

1,15 g (1,03 g)

Metionina

0,22 g

0,22 g

Ornityny chlorowodorek (co odpowiada ornitynie)

0,30 g (0,23 g)

0,30 g (0,23 g)

Fenyloalanina

0,39 g

0,39 g

Prolina

0,28 g

0,28 g

Seryna

0,37 g

0,37 g

Tauryna

0,06 g

0,06 g

Treonina

0,35 g

0,35 g

Tryptofan

0,19 g

0,19 g

Tyrozyna

0,07 g

0,07 g

Walina

0,71 g

0,71 g

Potasu octan

0,61 g

0,61 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,55 g

0,55 g

Magnezu octan czterowodny

0,27 g

0,27 g

Sodu glicerofosoran uwodniony

0,98 g

0,98 g

Komora z glukozą

Glukoza jednowodna

(co odpowiada glukozie bezwodnej)

44,00 g (40,00 g)

44,00 g (40,00 g)

Komora z lipidami

Olej z oliwek oczyszczony (ok. 80%) + olej sojowy oczyszczony (ok. 20%)

-

7,5 g

W2K = worek dwukomorowy, W3K = worek trójkomorowy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. Roztwór po zmieszaniu /emulsja zawiera następujące składniki:

Skład

Aktywowany W2K

Aktywowany W3K

Na jednostkę objętości (ml)

240

100

300

100

Azot (g)

1,4

0,59

1,4

0,47

Aminokwasy (g)

9,4

3,9

9,4

3,1

Glukoza(g)

40,0

16,7

40,0

13,3

Lipidy (g)

Wartość energetyczna

0

0

7,5

2,5

Całkowita wartość energetyczna (kcal)

200

83

275

91

Wartość energetyczna niebiałkowa (kcal)

160

67

235

78

Wartość energetyczna glukozy (kcal)

160

67

160

53

Wartość energetyczna lipidów (kcal) (1)

0

0

75

25

Wartość energetyczna niebiałkowa / azot (kcal/g N)

113

113

165

165

Wartość energetyczna lipidów / wartość energetyczna niebiałkowa (%)

Nie dot.

Nie dot.

32

32

Wartość energetyczna lipidów / całkowita wartość energetyczna (%)

Elektrolity

Nie dot.

Nie dot.

27

27

Sód (mmol)

6,4

2,7

6,6

2,2

Potas (mmol)

6,2

2,6

6,2

2,1

Magnez (mmol)

1,3

0,52

1,3

0,42

Wapń (mmol)

3,8

1,57

3,8

1,25

Fosforany (mmol) (2)

3,2

1,34

3,8

1,26

Octany (mmol)

8,8

3,7

8,8

2,9

Jabłczany (mmol)

3,2

1,3

3,2

1,1

Chlorki (mmol)

9,4

3,9

9,4

3,1

pH (w przybliżeniu)

5,5

5,5

5,5

5,5

Osmolarność w przybliżeniu (mOsm/l)

1410

1410

1155

1155

(1)    W tym wartość energetyczna fosfolipidów z jaja kurzego.

(2)    W tym fosforany z fosfolipidów z jaja kurzego, będących składnikiem lipidów.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do infuzji.

Wygląd przed zmieszaniem:

•    roztwory w komorach zawierających aminokwasy i glukozę są przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółte;

•    emulsja tłuszczowa jest jednorodna i mlecznobiała.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy NUMETA jest wskazany do żywienia pozajelitowego noworodków urodzonych przedwcześnie w przypadkach, gdy odżywianie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od wydatku energetycznego, masy ciała, wieku i stanu klinicznego pacjenta oraz możliwości metabolizowania składników produktu NUMETA, jak również od dodatkowych składników energetycznych lub białek, podawanych doustnie/dojelitowo. Całkowity skład elektrolitów i makroskładników żywieniowych zależy od liczby aktywowanych komór (patrz punkt 2). Maksymalna zalecana szybkość infuzji na godzinę i objętość na dzień zależy od składnika. Osiągnięcie jednego z tych limitów, jako pierwszego, wyznacza maksymalną dawkę dobową. Wytyczne dotyczące maksymalnej zalecanej prędkości infuzji na godzinę i objętości na dzień są następujące:

Aktywowany W2K (240 ml)

Aktywowany W3K (300 ml)

Maksymalna szybkość infuzji w ml/kg mc./godz.

5,1

6,4

co odpowiada:

aminokwasy w g/kg mc./godz.

0,20*

0,20*

glukoza w g/kg mc./godz.

0,85

0,85

lipidy w g/kg mc./godz.

0

0,16

Maksymalna ilość w ml/kg mc./dzień

102,3

127,9

co odpowiada:

aminokwasy w g/kg mc./dzień

4,0*

4,0*

glukoza w g/kg mc./dzień

17,1

17,1

lipidy w g/kg mc./dzień

0

3,2

* Parametr ograniczający zgodnie z wytycznymi ESPEN-ESPGHAN.

Produkt NUMETA może nie być odpowiedni dla niektórych noworodków urodzonych przedwcześnie, ponieważ stan kliniczny może wymagać podania indywidualnego składu w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb pacjenta, zgodnie z oceną lekarza.

Sposób podawania

Instrukcje dotyczące przygotowania i stosowania roztworu/emulsji do infuzji, - patrz punkt 6.6.

Z powodu dużej osmolarności nierozcieńczony produkt NUMETA można podawać wyłącznie przez żyłę centralną. Odpowiednie rozcieńczenie produktu NUMETA wodą do wstrzykiwań zmniejsza jednak osmolarność i umożliwia infuzję do naczynia obwodowego. W poniższej tabeli przedstawiono wpływ rozcieńczenia na osmolarność produktu.

Przykłady osmolarności po aktywacji worka dwukomorowego i trójkomorowego z dodatkiem pierwiastków śladowych, witamin i wody do wstrzykiwań:

Aminokwasy i glukoza (aktywowany W2K)

Aminokwasy, glukoza i lipidy (aktywowany W3K)

Objętość początkowa w worku (ml)

240

300

Osmolarność początkowa (mOsm/l w przybliżeniu)

1410

1155

Objętość dodanej wody (ml)

240

300

Dodane pierwiastki śladowe*

2,5 ml TE1

2,5 ml TE1

Dodane witaminy*

% fiolki V1

% fiolki V1 + % fiolki V2

Objętość końcowa po dodaniu (ml)

485

605

Osmolarność po dodaniu (mOsm/l w przybliżeniu)

700

575

* Skład produktów leczniczych zawierających witaminy i pierwiastki śladowe opisano poniżej.

Skład użytego gotowego produktu leczniczego zawierającego pierwiastki śladowe

Skład na fiolkę

TE1 (10 ml)

Cynk

38,2 pmol lub 2,5 mg

Selen

0,253 pmol lub 0,02 mg

Miedź

3,15 pmol lub 0,2 mg

Jod

0,0788 pmol lub 0,01 mg

Fluor

30 pmol lub 0,57 mg

Mangan

0,182 pmol lub 0,01 mg

Skład użytych gotowych produktów witaminowych

Skład na fiolkę

V1

V2

Witamina Bj

2,5 mg

-

Witamina B2

3,6 mg

-

Nikotynamid

40 mg

-

Witamina B6

4,0 mg

-

Kwas pantotenowy

15,0 mg

-

Biotyna

60 pg

-

Kwas foliowy

400 pg

-

Witamina Bi2

5,0 pg

-

Witamina C

100 mg

-

Witamina A

-

2300 j.m.

Witamina D

-

400 j.m.

Witamina E

-

7 j.m.

Witamina K

-

200 pg

W ciągu pierwszej godziny szybkość przepływu należy stopniowo zwiększać. Kończąc podawanie produktu NUMETA, należy stopniowo zmniejszać szybkość przepływu w trakcie ostatniej godziny. Szybkość wlewu musi być odpowiednio dostosowana, biorąc pod uwagę dawkę podawaną pacjentowi, przyjmowaną dobową objętość oraz czas trwania infuzji (patrz punkt 4.9).

W przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie zalecane jest zwykle ciągłe podawanie pozajelitowe przez 24 godziny. Czas aktywacji, zawieszenia i podawania tego samego worka nie może przekraczać 24 godzin. Cykliczne infuzje należy dostosowywać do tolerancji metabolicznej pacjenta. Leczenie za pomocą odżywiania pozajelitowego można kontynuować tak długo, jak tego wymaga stan kliniczny pacjenta.

Ten produkt zawiera elektrolity i może być dodatkowo uzupełniany z zastosowaniem gotowych preparatów witaminowych, zgodnie z oceną lekarza i potrzebami klinicznymi pacjenta (patrz punkt 6.6).

Witaminy i pierwiastki śladowe można dodawać zgodnie z oceną lekarza i potrzebami klinicznymi pacjenta (patrz punkt 6.6).

4.3    Przeciwwskazania

Istnieją następujące ogólne przeciwwskazania do podawania produktu NUMETA w infuzji dożylnej po aktywowaniu 2 komór worka:

•    nadwrażliwość na białko jaja, białko sojowe, białko orzeszków ziemnych lub którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 albo składniki pojemnika;

•    wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów;

•    patologicznie zwiększone stężenia w osoczu sodu, potasu, magnezu, wapnia i (lub) fosforu;

•    jednoczesne podawanie z ceftriaksonem u noworodków (< 28 dnia życia), nawet jeśli używa się osobnych linii do infuzji. Patrz punkty 4.5 i 6.2.

•    ciężka hiperglikemia.

Dodanie lipidów (podawanie produktu NUMETA w infuzji dożylnej po aktywowaniu 3 komór) jest przeciwwskazane w następujących dodatkowych sytuacjach klinicznych:

•    ciężka hiperlipidemia lub ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów charakteryzujące się hipertriglicerydemią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy podmiotowe lub przedmiotowe reakcji alergicznej (takie jak gorączka, pocenie się, dreszcze, ból głowy, wysypka skórna lub duszności), infuzję należy natychmiast przerwać.

Nie należy dodawać do worka żadnych substancji bez uprzedniego sprawdzenia ich zgodności z produktem, ponieważ powstanie osadów lub destabilizacja emulsji tłuszczowej może spowodować okluzję naczyń (patrz punkty 6.2 i 6.6).

W wyniku zastosowania cewników dożylnych do podawania roztworów do żywienia pozajelitowego, lub niewłaściwego obchodzenia się z cewnikiem może dojść do zakażenia i sepsy. Immunosupresyjny wpływ choroby lub leków może sprzyjać zakażeniu i sepsie. Dokładne monitorowanie objawowe i laboratoryjne celem wykrycia gorączki/dreszczy, leukocytozy, komplikacji technicznych związanych ze sprzętem do dostępu żylnego, oraz hiperglikemii może ułatwić wczesne rozpoznanie zakażeń. Pacjenci wymagający żywienia pozajelitowego są często predysponowani do powikłań w postaci zakażeń z powodu niedożywienia i (lub) stanu ich choroby zasadniczej. Występowanie powikłań septycznych można zmniejszyć, zwiększając nacisk na zasady aseptyki podczas umieszczania i utrzymywania cewnika oraz przy przygotowywaniu produktu do żywienia.

Podczas stosowania podobnych produktów raportowano występowanie zespołu przeciążenia tłuszczami. Zmniejszona lub ograniczona zdolność metabolizowania lipidów zawartych w produkcie NUMETA może skutkować wystąpieniem zespołu przeciążenia tłuszczami.

Ponowne odżywianie ciężko niedożywionych pacjentów może spowodować tzw. zespół ponownego odżywiania, który charakteryzuje się przesunięciem potasu, fosforu i magnezu do wnętrza komórek, gdy pacjent przechodzi w stan anaboliczny. Pogłębić się może również niedobór tiaminy i zatrzymywanie płynów w organizmie. Zaleca się ostrożnie i powoli wprowadzać odżywianie pozajelitowe, dokładnie monitorując płyny, elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy.

Produkt NUMETA może być podawany wyłącznie przez żyłę centralną, chyba że został odpowiednio rozcieńczony (patrz punkt 4.2). Jeśli do produktu zostają wprowadzone dodatkowe substancje, przed podaniem przez żyłę obwodową należy zmierzyć ostateczną osmolarność mieszaniny, aby zapobiec podrażnieniu żyły.

Nie podłączać worków seryjnie, aby uniknąć zatorów powietrznych, spowodowanych resztkowym gazem zawartym w pierwszym worku.

Lipidy, witaminy, dodatkowe elektrolity oraz mikroelementy należy podawać zgodnie z wymaganiami.

OSTRZEŻENIE

Nie należy dodawać innych produktów leczniczych ani substancji do którejkolwiek z komór ani do gotowgo roztworu/ emulsji, bez wcześniejszego sprawdzenia ich zgodności oraz stabilności otrzymanej mieszaniny (w szczególności stabilności emulsji tłuszczowej) (patrz punkty 6.2 i 6.6).

Przez cały okres leczenia należy rutynowo monitorować gospodarkę wodno-elektrolitową, osmolarność surowicy, stężenie triglicerydów w surowicy, bilans kwasowo-zasadowy, stężenie glukozy we krwi, czynność wątroby i nerek, morfologię krwi, w tym liczbę płytek krwi i parametry krzepliwości krwi.

W przypadku niestabilnego stanu (np. w następstwie poważnego stanu pourazowego, niewyrównanej cukrzycy, ostrej fazy wstrząsu krążeniowego, ostrego zawału mięśnia sercowego, ciężkiej kwasicy metabolicznej, ciężkiej sepsy i śpiączki hiperosmolarnej) podawanie produktu NUMETA należy monitorować i dostosować do potrzeb klinicznych pacjenta.

Dane dotyczące podawania produktu NUMETA noworodkom urodzonym przedwcześnie, poniżej 28 tygodnia ciąży, są ograniczone.

Układ krążenia

Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z obrzękiem płuc lub niewydolnością serca. Należy dokładnie monitorować stan płynów.

Nerki

Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z niewydolnością nerek. U tych pacjentów należy dokładnie monitorować stan płynów i elektrolitów.

Przed rozpoczęciem infuzji należy wyrównać ciężkie zaburzenia równowagi wodnej i elektrolitowej, ciężkie stany przeciążenia nadmierną ilością płynów oraz ciężkie zaburzenia metaboliczne.

Wątroba, żołądek i jelita

Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (m.in. z cholestazą) lub podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych. Należy dokładnie monitorować parametry czynności wątroby.

Endokrynologia i metabolizm

Mogą wystąpić powikłania metaboliczne, jeżeli pobór składników odżywczych nie jest dostosowany do wymagań pacjenta lub niedokładnie oceniono pojemność metaboliczną któregoś z obecnych składników odżywczych. Niepożądane działania metaboliczne mogą wynikać z podawania niewystarczającej lub nadmiernej ilości składników odżywczych albo nieodpowiedniego dla potrzeb danego pacjenta składu mieszaniny z dodatkowymi składnikami.

Należy regularnie sprawdzać stężenie triglicerydów w surowicy oraz zdolność organizmu do metabolizowania lipidów. W razie podejrzeń nieprawidłowości w metabolizmie lipidów, jako klinicznie niezbędne zalecane jest monitorowanie stężenia triglicerydów w surowicy.

W przypadku hiperglikemii należy dostosować prędkość infuzji produktu NUMETA i (lub) podać insulinę (patrz punkt 4.9).

Hematologia

Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krzepliwości krwi. Należy dokładnie monitorować morfologię krwi i parametry krzepliwości.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań interakcji farmakodynamicznych produktu NUMETA.

Z powodu możliwości wystąpienia pseudoaglutynacji nie należy podawać produktu NUMETA jednocześnie z krwią przez ten sam zestaw do infuzji.

Tak jak w przypadku innych roztworów zawierających wapń, jednoczesne podawanie ceftriaksonu i produktu NUMETA jest przeciwwskazane u noworodków (< 28 dnia życia), nawet jeśli używa się osobnych zestawów do infuzji (ryzyko zgonu noworodka z powodu wytrącenia w krążeniu soli wapniowych ceftriaksonu).

U pacjentów powyżej 28 dnia życia (w tym dorosłych), nie wolno podawać ceftriaksonu jednocześnie z roztworami dożylnymi zawierającymi wapń, włączając produkt NUMETA, przez ten sam zestaw do infuzji (np. przez łącznik typu Y).

Jeśli tego samego zestawu do wlewu używa się do kolejnego podania, pomiędzy wlewami należy go dokładnie przepłukać płynem wykazującym zgodność.

W oleju z oliwek i oleju sojowym znajduje się naturalna witamina K1, która może znosić przeciwzakrzepowe działanie kumaryny (lub pochodnych kumaryny, np. warfaryny).

Z powodu zawartości potasu w produkcie NUMETA należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów leczonych jednocześnie diuretykami oszczędzającymi potas (amiloryd, spironolakton, triamteren) lub inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami receptora angiotensyny II lub lekami immunosupresyjnymi takrolimusem i cyklosporyną, z uwagi na ryzyko hiperkalemii.

Lipidy zawarte w emulsji mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. dotyczących bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, nasycenia tlenem, hemoglobiny we krwi), gdy próbkę krwi pobiera się przed ich eliminacją. Lipidy są zazwyczaj usuwane po upływie 5-6 godzin od ostatniego podania.

Patrz również punkt 6.2 „Niezgodności farmaceutyczne”.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania produktu NUMETA u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Przed przepisaniem produktu NUMETA lekarze powinni starannie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści, indywidualnie dla każdego pacjenta.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo i podawanie produktu NUMETA oceniono w jednym badaniu III fazy. Do badania włączono stu pięćdziesięciu dziewięciu (159) pacjentów w wieku dziecięcym, którym podano produkt NUMETA.

W poniższej tabeli podsumowano działania niepożądane zaobserwowane w tym badaniu.

Działania niepożądane obserwowane w badaniu

dinicznym

Klasyfikacja układów i narządów (SOC)

Częstość występowania**

Określenie wg MedDRA

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Często

Często

Często

Niezbyt często Często

Hipofosfatemia*

Hiperglikemia*

Hiperkalcemia*

Hipertriglicerydemia*

Hiperlipidemia

Hiponatremia*

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Cholestaza

* Próbki krwi pobrane podczas infuzji (nie na czczo).

** Częstość występowania oparta jest na następujących kategoriach: Bardzo często (>1/10), Często (>1/100 do <1/10), Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), Bardzo rzadko (<1/10 000).

Zespół przeciążenia tłuszczami: może być spowodowany nieprawidłowym podaniem (np. przedawkowaniem i(lub) szybkością infuzji większą niż zalecana, patrz punkt 4.9); jednakże objawy podmiotowe i przedmiotowe tego zespołu mogą wystąpić również przy podawaniu produktu zgodnie z zaleceniami. Zmniejszona lub ograniczona zdolność metabolizowania lipidów zawartych w produkcie NUMETA wraz z przedłużonym klirensem osoczowym może mieć konsekwencje w postaci tzw. zespołu przeciążenia tłuszczami. Zespół ten jest związany z nagłym pogorszeniem się stanu klinicznego pacjenta i charakteryzuje się objawami takimi jak hiperlipidemia, gorączka, stłuszczenie wątroby (hepatomegalia), pogorszenie czynności wątroby, niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia krzepliwości krwi oraz objawami ze strony układu nerwowego (np. śpiączka). Zespół ten jest zazwyczaj odwracalny po zaprzestaniu infuzji emulsji tłuszczowej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL 03-736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku niewłaściwego podania produktu (przedawkowania i (lub) wyższej od zalecanej szybkości infuzji) mogą pojawić się nudności, wymioty, dreszcze, zaburzenia elektrolitowe oraz oznaki hiperwolemii i kwasicy, powodując konsekwencje zagrażające życiu. W takich sytuacjach należy natychmiast przerwać infuzję. Jeżeli jest to medycznie właściwe, wskazana może być dalsza interwencja.

Jeśli szybkość infuzji glukozy przekroczy klirens, mogą pojawić się: hiperglikemia, cukromocz oraz zespół hiperosmolarny.

Zmniejszona lub ograniczona możliwość metabolizowania lipidów może skutkować tzw. zespołem przeciążenia tłuszczami, którego skutki zazwyczaj są odwracalne po zaprzestaniu infuzji emulsji tłuszczowej (patrz punkt 4.8).

Brak specyficznego antidotum na przedawkowanie. Sposoby postępowania w nagłym przypadku powinny obejmować ogólne leczenie wspomagające, ze zwróceniem szczególnej uwagi na układ oddechowy i krążenia. Niekiedy w poważnych przypadkach niezbędna może być hemodializa, hemofiltracja lub hemodiafiltracja.

Niezbędne jest dokładne monitorowanie parametrów biochemicznych i odpowiednie leczenie określonych nieprawidłowości.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do żywienia pozajelitowego/ mieszaniny Kod ATC: B05 BA10

Zawartość azotu (20 L-aminokwasów, w tym 8 niezbędnych) w produkcie NUMETA oraz składników energetycznych (glukoza i triglicerydy) umożliwia utrzymanie właściwego bilansu azotu/energii. Azot i energia są niezbędne do prawidłowej czynności wszystkich komórek organizmu oraz są ważne dla syntezy białek, wzrostu, gojenia ran, funkcjonowania układu odpornościowego, mięśni i wielu innych czynności komórkowych.

W skład produktu wchodzą również elektrolity.

Profil aminokwasów jest następujący:

•    aminokwasy niezbędne/całkowita zawartość aminokwasów: 47,5%

•    aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach/całkowita zawartość aminokwasów: 24,0%

Emulsja tłuszczowa zawarta w produkcie NUMETA jest mieszaniną oczyszczonego oleju z oliwek oraz oczyszczonego oleju sojowego (w stosunku ok. 80/20), o następującym względnym rozkładzie kwasów tłuszczowych:

•    15% nasyconych kwasów tłuszczowych (NKT)

•    65% mononienasyconych kwasów tłuszczowych (MNKT)

•    20% wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT)

Stosunek zawartości fosfolipidów do triglicerydów wynosi 0,06. Umiarkowana ilość niezbędnych kwasów tłuszczowych poprawia stan stężeń pochodnych długołańcuchowych w organizmie i uzupełnia niedobory niezbędnych kwasów tłuszczowych.

Olej z oliwek zawiera znaczne ilości alfa-tokoferolu, co w połączeniu z umiarkowaną dostawą WNKT wpływa na zawartość witaminy E w organizmie i ma znaczenie w ograniczaniu peroksydacji lipidów.

Glukoza stanowi źródło węglowodanów. Glukoza jest podstawowym źródłem energii organizmu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Składniki emulsji do infuzji (aminokwasy, elektrolity, glukoza, lipidy) są dystrybuowane, metabolizowane i wydalane w taki sam sposób, jak w przypadku podawania oddzielnie. Produkt jest podawany dożylnie a więc jest w 100% biodostępny, a składniki są dystrybuowane i metabolizowane przez wszystkie komórki organizmu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne badania składników zawartych w trójkomorowym worku wykazały brak dodatkowego ryzyka niż opisane w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Nie przeprowadzano badań produktu NUMETA (połączenia dwóch lub trzech komór) na zwierzętach.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze    Komora z aminokwasami Komora z glukozą Komora z lipidami

Kwas L-jabłkowy (1)    X    -    -

Kwas solny (1)    -    X    -

Fosfolipidy z jaja kurzego, oczyszczone

-

-

X

Glicerol

-

-

X

Sodu oleinian

-

-

X

Sodu wodorotlenek (1)

-

-

X

Woda do wstrzykiwań

X

X

X

(1) do ustalenia pH

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy dodawać żadnych produktów ani substancji do którejkolwiek z trzech komór worka albo do roztworu/emulsji po zmieszaniu, bez uprzedniego potwierdzenia zgodności oraz stabilności tak przygotowanego produktu (zwłaszcza stabilności emulsji tłuszczowej lub powstawania osadów), patrz punkt 6.6.

Tak jak w przypadku tworzenia innych mieszanin do żywienia pozajelitowego, należy wziąć pod uwagę stosunek zawartości wapnia i fosforanów. Nadmierny dodatek wapnia i fosforanu, szczególnie w postaci soli nieorganicznych, może spowodować powstanie osadów fosforanu wapnia.

Tak jak w przypadku innych roztworów zawierających wapń, jednoczesne podawanie ceftriaksonu i produktu NUMETA jest przeciwwskazane u noworodków (< 28 dnia życia), nawet jeśli używa się osobnych zestawów do infuzji (ryzyko zgonu noworodka z powodu wytrącenia w krążeniu soli wapniowych ceftriaksonu), patrz punkt 4.5. U pacjentów powyżej 28 dnia życia (w tym dorosłych), nie wolno podawać ceftriaksonu jednocześnie z roztworami dożylnymi zawierającymi wapń, włączając produkt NUMETA, przez ten sam zestaw do infuzji (np. przez łącznik typu Y).

Jeśli tego samego zestawu do infuzji używa się do kolejnego podania, pomiędzy wlewami należy go dokładnie przepłukać płynem wykazującym zgodność.

Produktu NUMETA nie należy podawać jednocześnie wraz z krwią przez ten sam zestaw do infuzji (patrz punkt 4.5).

Produkt NUMETA zawiera jony wapnia, które powodują dodatkowe ryzyko wykrzepiania w preparatach krwi lub składników krwi konserwowanych cytrynianem.

6.3 Okres ważności

18 miesięcy

Okres ważności po przygotowaniu

Zaleca się użycie produktu natychmiast po otwarciu rozrywalnego spawu między dwoma lub trzema komorami. Jednakże dane na temat stabilności przygotowanych mieszanin wskazują na możliwość przechowywania przez 7 dni w temperaturze od 2°C do 8°C, a następnie 48 godzin w temperaturze 30°C.

Okres ważności po wprowadzeniu dodatkowych składników

Po dodaniu elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin do mieszanin po aktywowaniu worków dwukomorowych i trójkomorowych, rozcieńczonych lub nierozcieńczonych, wykazano stabilność w ciągu 7 dni w temperaturze od 2oC do 8°C, a następnie w ciągu 48 godzin w temperaturze 30°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy użyć natychmiast. Jeśli taki produkt nie zostanie użyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania do momentu jego zastosowania odpowiada użytkownik, jednak standardowo nie należy przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że przygotowanie/rozpuszczenie/wprowadzenie dodatkowych składników odbyło się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Patrz również punkt 4.2 „Dawkowanie i sposób podawania” i punkt 6.6 „Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania ”.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie zamrażać.

Przechowywać w workach ochronnych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Trójkomorowy worek niezawierający PVC składa się z następujących elementów:

•    Wielowarstwowa osłona plastikowa.

•    Rurka portu w przedziale zawierającym emulsję tłuszczową. Jest ona zamykana po napełnieniu, aby zapobiec wprowadzeniu dodatkowych składników do tej komory.

•    Dwie rurki portów w komorach zawierających roztwór aminokwasów i roztwór glukozy.

•    Miejsce do wstrzyknięcia, które zamyka rurkę portu przedziału z glukozą.

•    Miejsce do podawania, które zamyka rurkę portu przedziału z aminokwasami.

Żaden ze składników nie zawiera kauczuku naturalnego (lateksu).

Aby zapobiec kontaktowi z powietrzem, worek umieszczony jest w opakowaniu ochronnym, chroniącym przed dostępem tlenu, z saszetką pochłaniającą tlen i mogącą również zawierać wskaźnik tlenu.

Dostępne wielkości opakowań:

worki 300 ml: 10 worków w tekturowym pudełku

1 worek 300 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wyłącznie do jednorazowego stosowania.

Zaleca się użycie zawartości natychmiast po otwarciu rozrywalnych spawów między komorami i nie należy przechowywać jej do kolejnych infuzji.

W celu uniknięcia zatoru powietrznego spowodowanego resztkowym powietrzem zawartym w pierwszym worku, nie podłączać worków seryjnie.

Należy upewnić się, że worek i spawy nie są uszkodzone. Stosować wyłącznie w przypadku, gdy worek jest nieuszkodzony, rozrywalne spawy są nienaruszone (tzn. żadna z trzech komór nie zawiera mieszaniny), roztwory w komorach z aminokwasami i glukozą są przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółte, praktycznie pozbawione widocznych cząstek, oraz gdy emulsja tłuszczowa jest jednorodną cieczą o mlecznym wyglądzie.

Przed otwarciem worka ochronnego należy sprawdzić barwę wskaźnika tlenu, jeżeli jest obecny. Należy porównać ją z barwą wzorcową wydrukowaną obok symbolu OK i pokazanym na zadrukowanym obszarze etykiety wskaźnika. Nie należy stosować produktu, gdy barwa wskaźnika tlenu nie odpowiada barwie wzorcowej wydrukowanej obok symbolu OK.

Otwieranie:    Zdjąć worek ochronny. Wyrzucić worek ochronny i saszetkę zawierającą

pochłaniacz/wskaźnik tlenu, jeżeli była.

Mieszanie: Przed rozerwaniem spawów należy upewnić się, że produkt osiągnął temperaturę pokojową. Umieścić worek na płaskiej, czystej powierzchni. Nie używać, jeżeli zawartość worka uległa wymieszaniu z powodu przypadkowego rozerwania spawów podczas transportu.

Aktywowanie worka tróikomorowego (otwarcie dwóch rozrywalnych spawów)

Zwijanie worka należy rozpocząć od rogu z wieszakiem na komorze z emulsją tłuszczową.Nacisnąć, aby otworzyć pierwszy spaw.


NACTSNA1


Kontynuować zwijanie w kierunku rurek i nacisnąć, aby otworzyć drugi spaw.


NACISNĄĆ


ACISNĄC


Następnie zwinąć worek w kierunku przeciwnym.


Obrócić worek co najmniej trzy razy, aby dokładnie wymieszać zawartość. Wymieszany płyn


powinien być mlecznobiałą emulsją.


Aktywowanie worka dwukomorowego (otwarcie rozrywalnego spawu miedzy komorami zawierającymi aminokwasy i glukozę)

Aby rozerwać spaw tylko między aminokwasami i glukozą, zwinąć worek, rozpoczynając od rogu z wieszakiem obok spawu oddzielającego komory zawierające aminokwasy oraz glukozę, i nacisnąć, aby otworzyć spaw oddzielający przedziały z glukozą i aminokwasami.

Ułożyć worek tak, by komora z emulsją tłuszczową była bliżej i zwijać worek, ochraniając dłońmi

NACISNĄĆ

Następnie zmienić kierunek i zwijając worek w kierunku wieszaka naciskać drugą ręką aż do całkowitego rozerwania spawu oddzielającego roztwory aminokwasów i glukozy.

Obrócić worek co najmniej trzy razy, aby dokładnie wymieszać zawartość. Wymieszany roztwór

powinien być przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty.

Dodatkowe składniki: Pojemność worka wystarcza, by możliwe było dodanie elektrolitów, pierwiastków śladowych, witamin i wody do wstrzykiwań. Wszelkie dodatkowe składniki (w tym witaminy) należy wprowadzać do już gotowej mieszaniny (po rozerwaniu spawów i wymieszaniu zawartości dwóch lub trzech komór). Witaminy można także dodawać do komory zawierającej glukozę, przed przygotowaniem mieszaniny (przed rozerwaniem spawów i przed wymieszaniem roztworów i emulsji).

Wprowadzając dodatkowe składniki należy uwzględnić ilość elektrolitów znajdującą się już w worku, zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjenta. Informacje o maksymalnej ilości elektrolitów oraz gotowych preparatów witamin i pierwiastków śladowych, które można dodać do mieszaniny po aktywowaniu worków dwukomorowych i trójkomorowych NUMETA, są dostępne na życzenie.

Dane na temat zgodności z innymi dodatkami są również dostępne na życzenie.

Wprowadzanie dodatkowych składników:

•    Należy zachować warunki aseptyczne.

•    Przygotować miejsce wstrzyknięcia do worka.

•    Przebić miejsce wstrzyknięcia i wstrzyknąć dodatkowe składniki za pomocą igły do wstrzykiwań lub urządzenia do przygotowania leku.

•    Wymieszać zawartość worka z dodatkowymi składnikami.

Przygotowanie wlewu:

•    Należy zachować warunki aseptyczne.

•    Zawiesić worek.

•    Usunąć plastikowy ochraniacz z portu do podawania leku.

•    Zdecydowanym ruchem wprowadzić iglicę zestawu do infuzji do portu do podawania leku. Podawanie infuzji:

•    Wyłącznie do jednorazowego stosowania.

•    Podawać produkt wyłącznie po rozerwaniu spawów między dwoma lub trzema komorami i wymieszaniu zawartości dwóch lub trzech komór.

•    Należy upewnić się, że w gotowej emulsji aktywowanego worka trójkomorowego do infuzji nie następuje rozdzielanie faz lub w gotowym roztworze worka dwukomorowego do infuzji nie ma żadnych cząstek stałych.

•    Po otwarciu worka zawartość należy użyć natychmiast i nigdy nie wolno jej przechowywać do następnej infuzji.

•    Nie podłączać częściowo opróżnionych worków.

•    W celu uniknięcia powstania zatoru powietrznego spowodowanego resztkowym powietrzem zawartym w pierwszym worku, nie podłączać worków seryjnie.

•    Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady oraz cały wymagany zestaw jednorazowego użytku należy w odpowiedni sposób usunąć i nie wolno używać ich ponownie.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o.

Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 18171

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.04.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

31.07.2013

20

Numeta G 13% E