Imeds.pl

Nurofen Express Femina 200 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nurofen Express Femina, 200 mg, kapsułki miękkie

Ibuprofenum

Lek do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała od 20 kg (w wieku około 6 lat)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni w przypadku gorączki oraz 4 dni w przypadku leczenia bólu nie nastąpiła

_poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nurofen Express Femina i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen Express Femina

3.    Jak stosować lek Nurofen Express Femina

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nurofen Express Femina

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Nurofen Express Femina i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen należy do grupy leków, które są określane jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki te stosuje się w celu zmiany odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę. Nurofen Express Femina łatwo rozpada się w organizmie i substancja czynna, uwolniona z kapsułki, łatwo wchłania się i szybko dociera do miejsca bólu.

Nurofen Express Femina stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawowym:

•    łagodnego lub umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, ból zęba, bolesne miesiączkowanie,

•    bólu i gorączki związanych z przeziębieniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen Express Femina

Kiedy nie stosować leku Nurofen Express Femina:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Nurofen Express Femina (wymienionych w punkcie 6)

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ)

•    jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie żołądka lub krwawienie z żołądka (lub występowały dwa lub więcej epizodów)

•    jeśli u pacjenta występowało w przeszłości krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, nerek, chorobę wieńcową lub niewydolność serca

•    nie podawać dzieciom o masie ciała poniżej 20 kg

•    jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów)

•    w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży (patrz niżej)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nurofen Express Femina

•    jeśli występują niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszana choroba

tkanki łącznej). Jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Stosowanie leku Nurofen Express Femina należy przerwać natychmiast po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych bądź jakichkolwiek innych objawów reakcji alergicznych

•    jeśli stwierdzono dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (np. ostrą przemijającą porfirię)

•    gdy występuje lub kiedykolwiek występowała choroba jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna)

•    jeśli stwierdzono nadciśnienie tętnicze krwi i (lub) niewydolność serca

•    jeśli stwierdzono zaburzenia czynności nerek

•    jeśli stwierdzono zaburzenia czynności wątroby

•    bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych

•    jeśli występuje lub występowała astma lub choroba alergiczna, gdyż może wystąpić duszność

•    jeśli występuje katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia oddechowe, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci ataków duszności (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki

•    w przypadku ospy wietrznej zaleca się unikanie stosowania leku Nurofen Express Femina

•    przyjmowanie takich leków, jak Nurofen Express Femina może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (3 dni w przypadku gorączki oraz 4 dni w przypadku łagodzenia bólu)

•    w przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. zwiększone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą

•    jeśli występuj ą zaburzenia krzepnięcia krwi

•    w przypadku długotrwałego stosowania leku Nurofen Express Femina, wymagane jest regularne kontrolowanie parametrów wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi

•    należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt "Nurofen Express Femina a inne leki" poniżej)

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych.

Nałogowe stosowanie (różnych) leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Ryzyko to może ulec zwiększeniu w przypadku obciążenia fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem. Z tego względu należy tego unikać.

W wyniku długotrwałego stosowania jakiegokolwiek rodzaju leków przeciwbólowych, mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami tego leku. W takim przypadku lek należy odstawić i zasięgnąć porady lekarza. Diagnozę bólu głowy spowodowanego nadużywaniem leków (MOH) należy podejrzewać u pacjentów, którzy mają częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków łagodzących ból głowy.

Przed zastosowaniem leku Nurofen Express Femina należy skonsultowac się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Nurofen Express Femina a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Czego należy unikać podczas przyjmowania innych leków?

Niektóre leki przeciwzakrzepowe (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptor beta, antagoniści angiotensyny II) oraz nawet niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na działanie ibuprofenu. W związku z tym zawsze przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami, należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować o przyjmowaniu:

kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ (leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych)

gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia

digoksyny (lek stosowany w niewydolności serca)

gdyż działanie digoksyny może się nasilić

glikokortykosteroidów (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu)

gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia

leków przeciwpłytkowych

gdyż może to zwiększać ryzyko krwawienia

kwasu acetylosalicylowego (w małych dawkach)

gdyż jego działanie przeciwzakrzepowe może się osłabić

leków do rozcieńczania krwi (takich jak warfaryna)

gdyż ibuprofen może nasilać działanie tych leków

fenytoiny (lek stosowany w leczeniu padaczki)

gdyż działanie fenytoiny może ulec nasileniu

selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w depresji)

gdyż może to zwiększyć ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego

litu (lek stosowany w chorobie maniakalno-depresyjnej oraz w depresji)

gdyż działanie litu może ulec nasileniu

probenecydu i sulfinpyrazonów (leki stosowane w dnie moczanowej)

gdyż mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu

leków przeciwnadciśnieniowych i leków moczopędnych

gdyż ibuprofen może osłabić działanie tych leków i może wystąpić zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek

diuretyków oszczędzających potas

gdyż ich stosowanie może prowadzić do hiperkaliemii

metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka i w chorobach reumatycznych)

gdyż działanie metotreksatu może się nasilić

takrolimusa i cyklosporyny (leki immunosupresyjne)

gdyż może wystąpić uszkodzenia nerek

zydowudyny: (lek stosowany w leczeniu HIV/AIDS)

gdyż stosowanie leku Nurofen Express Femina może zwiększać ryzyko krwawienia do stawu lub krwawienia prowadzącego do obrzęku u pacjentów z hemofilią zakażonych HIV

pochodnych sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe)

możliwość wystąpienia interakcji

antybiotyków z grupy chinolonów

ze względu na zwiększone ryzyko drgawek

inhibitorów CYP2C9

jednoczesne stosowanie ibuprofenu z inhibitorami CYP2C9 może zwiększać ekspozycję na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniach z worykonazolem oraz flukonazolem (inhibitory CYP2C9), wykazano zwiększoną o około 80 do 100% ekspozycję S (+)-ibuprofenu. Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu w przypadku jednoczesnego podawania inhibitorów CYP2C9, szczególnie gdy ibuprofen w wysokich dawkach jest podawany worykonazolem lub flukonazolem.

Nurofen Express Femina z jedzeniem i piciem

Kapsułki należy połykać popijając wodą. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku Nurofen Express Femina podczas posiłku. W przypadku przyjęcia wkrótce po posiłku, wystąpienie działania leku Nurofen Express Femina może się opóźnić. W takim przypadku, nie należy przyjmować więcej leku Nurofen Express Femina niż zalecane w punkcie "Jak stosować lek Nurofen Express Femina" lub przed upływem właściwej przerwy pomiędzy dawkami.

Wystąpienie niektórych działań niepożądanych, takich jak te dotyczące układu pokarmowego, jest bardziej prawdopodobne w przypadku spożywania alkoholu jednocześnie z przyjęciem leku Nurofen Express Femina.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku nie wolno stosować w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Należy unikać stosowania tego leku w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Lek przenika do mleka kobiecego, jednak może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli podawany jest w zalecanych dawkach i przez najkrótszy możliwy okres czasu.

Lek należy do grupy leków NLPZ mogących wpływać niekorzystnie na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn, jeśli jest stosowany krótkotrwale i zgodnie z zaleceniami.

Lek Nurofen Express Femina zawiera sorbitol oraz czerwień koszenilową

Sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Czerwień koszenilowa

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Nurofen Express Femina

Zawsze lek Nurofen Express Femina należy stosować ściśle według zaleceń zawartych w tej ulotce. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. O ile lekarz nie zaleci inaczej, dawka zwykle stosowana jest następująca:

Dorośli i młodzież o masie ciała około 40 kg:

Dawka początkowa: przyjąć 1 lub 2 kapsułki (200 mg lub 400 mg ibuprofenu) z wodą. Następnie, w razie potrzeby, dodatkowo 1 lub 2 kapsułki (200 mg do 400 mg ibuprofenu), jednak nie należy przekraczać całkowitej dawki 6 kapsułek w ciągu 24 godzin. Po zastosowaniu dawki 200 mg, następną dawkę należy przyjąć nie wcześniej niż po upływie 4 godzin, po zastosowaniu dawki 400 mg, następną dawkę należy przyjąć nie wcześniej niż po upływie 6 godzin.

Dzieci o masie ciała od 20 kg (około 6 lat) do 39 kg:

Lek Nurofen Express Femina powinień być stosowany wyłącznie u dzieci o masie ciała wynoszącej co najmniej 20 kg. Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu wynosi 20-30 mg na kg masy ciała, podzielona na od 3 do 4 dawki pojedyncze. Przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami nie powinna być krótsza niż 6 godzin. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej. W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać dawki całkowitej 30 mg ibuprofenu/kg mc. W przypadku stosowania leku Nurofen Express Femina u dzieci zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:

Masa ciała

Dawka

Jak często?

Dzieci 20 kg - 29 kg

1 kapsułka

(200 mg ibuprofenu)

W razie potrzeby, przyjąć kolejną kapsułkę po upływie co najmniej 8 godzin.

W ciągu 24 godzin nie przyjmować więcej niż 3 kapsułki (do 600 mg ibuprofenu)

Dzieci 30 kg - 39 kg

1 kapsułka

(200 mg ibuprofenu)

W razie potrzeby, przyjąć kolejną kapsułkę po upływie co najmniej 6 do 8 godzin.

W ciągu 24 godzin nie przyjmować więcej niż 4 kapsułki (do 800 mg ibuprofenu)

Sposób podania

Do krótkotrwałego, doustnego stosowania. Nie rozgryzać.

Jeśli pacjent uważa, że działanie tego leku jest za mocne lub za słabe, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Jeśli stosowanie leku Nurofen Express Femina konieczne jest przez więcej niż 3 dni w przypadku gorączki lub przez więcej niż 4 dni w przypadku bólu, lub gdy objawy ulegną nasileniu, należy zgłosić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Express Femina

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, ból żołądka, ból głowy, zawroty głowy i senność. Rzadko: niskie ciśnienie tętnicze krwi i utrata przytomności (drgawki miokloniczne u dzieci), zahamowanie oddychania (depresja oddechowa) i sinienie skóry i błon śluzowych (sinica).

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Nurofen Express Femina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Choć działania niepożądane nie są częste, możliwe jest wystąpienie jednego ze znanych działań niepożądanych leków z grupy NLPZ (patrz poniżej). W takim przypadku lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Osoby w wieku podeszłym stosujące ten produkt są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Oceniając działania niepożądane, jako podstawę przyjmuje się poniższe częstości ich występowania:

bardzo często

występują u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów

często

występują u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów

niezbyt często

występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów

rzadko

występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów

bardzo rzadko

występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach

częstość nieznana

nie można określić na podstawie dostępnych danych

Działania niepożądane mogą obejmować:

Zakażenia

Bardzo rzadko: Wyjątkowo, poważne zakażenia skóry i tkanki miękkiej w przebiegu ospy wietrznej (varicella). Opisywano zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) występujące w czasie stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ).

Jeśli podczas stosowania leku Nurofen Express Femina wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego (antybiotykoterapia). Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami gorączką lub zaburzeniami świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej) wydają się być bardziej narażeni na to powikłanie.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: Problemy z produkcją komórek krwi, pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, nadżerki w błonie śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, znaczne wyczerpanie, krwawienia z nosa i skóry. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza. Nie wolno we własnym zakresie stosować leczenia lekami przeciwbólowymi lub obniżającymi gorączkę (przeciwgorączkowymi).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i świądem, jak również napady duszności. Należy przerwać stosowanie leku Nurofen Express Femina i natychmiast powiadomić lekarza.

Bardzo rzadko: Ciężkie reakcje nadwrażliwości, których objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka i gardła, duszność, przyspieszona akcja serca, niskie ciśnienie tętnicze, wstrząs. W przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów, co może zdarzyć się już po pierwszym zastosowaniu leku, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: Reakcje psychotyczne, depresja.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: Ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie.

Zaburzenia oka_

Niezbyt często: Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko: Szumy uszne.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: W czasie leczenia dużymi dawkami NLPZ opisywano przypadki kołatania serca, niewydolności serca, zawału mięśnia sercowego, obrzęku, nadciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: Nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń.

Zaburzenia żołądka i jelit.

Często: Objawy dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak zgaga, ból brzucha i nudności, biegunka, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia oraz niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) jelit, mogą prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Niezbyt często: Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce i krwawe wymioty, zaostrzenie istniejącej choroby jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), zapalenie błony śluzowej żołądka.

Bardzo rzadko: Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita.

W przypadku silnego bólu w nadbrzuszu, krwawych wymiotów lub smołowatego stolca należy przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

Zaburzenia wątroby

Bardzo rzadko: Uszkodzenie wątroby (pierwszym objawem może być nieprawidłowe zabarwienie skóry), uszkodzenie wątroby dotyczy długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry

Niezbyt często: różne rodzaje wysypki skórnej.

Bardzo rzadko: Ostre postaci reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami, zespół Stevens-Johnsona oraz martwica tkanki, łysienie (alopecia).

Zaburzenia nerek

Rzadko: Leki takie jak Nurofen Express Femina mogą bardzo rzadko prowadzić do chorób nerek. Bóle boków i (lub) brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogą być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek nerkowych). Rzadko może również wystąpić zwiększenie stężenia mocznika we krwi.

Bardzo rzadko: Zmniejszenie ilości wydalanego moczu oraz pojawienie się obrzęków (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi lub zaburzoną czynnością nerek); obrzęk oraz mętny mocz (zespół nerczycowy); stany zapalne nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek. W razie wystąpienia wyżej wymienionych objawów lub ogólnego złego samopoczucia, należy odstawić lek Nurofen Express Femina i natychmiast zgłosić się do lekarza, gdyż mogą być to pierwsze objawy uszkodzenia nerek lub niewydolności nerek.

Przyjmowanie takich leków, jak Nurofen Express Femina może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu) e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Nurofen Express Femina

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nurofen Express Femina

Substancją czynną leku jest ibuprofen.

Każda kapsułka zawiera 200 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki to:

Makrogol 600

Potasu wodorotlenek (min. 85 % sumy zasad, w przeliczeniu na KOH)

Woda oczyszczona Skład kapsułki:

Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony Żelatyna

Czerwień koszelinowa (E 124)

Tusz:

Opacode WB white NS-78-18011 (o składzie tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, hypromeloza 3 cP)

Jak wygląda lek Nurofen Express Femina i co zawiera opakowanie

Czerwone, owalne i przezroczyste, kapsułki miękkie z nadrukiem identyfikacyjnym. Kapsułki dostępne są w opakowaniach po 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24 kapsułek, miękkich.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Thane Road , Nottingham, NG90 2DB Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Tel: 0 801 88 88 07

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nastepującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Czechy

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Islandia

Łotwa

Litwa

Malta

Holandia

Polska

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja


Nurofen Rapid 200 mg Weichkapseln Nurofen Immedia 200mg capsules, soft Nurofen Express 200mg Soft Capsules Nurofen 200mg Liquid Capsules Nurofen 200mg Liquid Capsule Nurofen Ultra Express 200 mg pehmekapslid Nuroflash

NUROFLASH 200 mg capsule molle Nurofen Immedia 200mg Weichkapseln Nurofen 200mg MakaKsę Kayouksę Nurofen Rapid 200 mg lagy kapszula Nurofen Express

Nurofen Ultra Express 200 mg mikstas kapsulas Nurofen Ultra Express 200 mg minkstos kapsules Nurofen Express 200mg capsules Nurofen Zavance Lea 200 mg liquid capsules Nurofen Express Femina NUROFEN EXPRESS 200 mg capsule moi Nurofen Rapid 200 mg Capsules, makke kapsuly Nurofen Immedia 200mg mehke kapsule Nurofen Express 200mg capsules, soft

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.06.2014

9