Imeds.pl

Nurofen Express Forte 400 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki, miękkie

Ibuprofenum

Do stosowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Nurofen Express Forte ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem:

-    po upływie 3 dni w przypadku dzieci i młodzieży w wieku 12 - 18 lat,

-    po upływie 3 dni w przypadku leczenia gorączki lub 4 dni w przypadku leczenia bólu u dorosłych.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nurofen Express Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Nurofen Express Forte

3.    Jak przyjmować lek Nurofen Express Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nurofen Express Forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nurofen Express Forte i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki te działają poprzez zmianę odpowiedzi organizmu na ból i wysoką temperaturę.

Lek Nurofen Express Forte przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej), w objawowym leczeniu:

•    łagodnego i umiarkowanego bólu, np. bólu głowy, bólu miesiączkowego, bólu zęba

•    gorączki i bólu związanego z przeziębieniem

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Nurofen Express Forte

Kiedy nie przyjmować leku Nurofen Express Forte:

•    w przypadku nadwrażliwości na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ),

•    jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie,

•    jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne),

•    jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,

•    jeśli u pacjenta występuje skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia,

•    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,

•    jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży (patrz punkt Ciąża i karmienie piersią),

•    jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów),

•    jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie.

Leku nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat oraz młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nurofen Express Forte:

•    jeśli pacjent ma układowy toczeń rumieniowaty lub mieszaną chorobę tkanki łącznej (choroby układu immunologicznego powodujące bóle stawów, zmiany skórne oraz gorączkę),

•    jeśli u pacjenta występuje dziedziczne zaburzenie układu krwiotwórczego (ostra przemijająca porfiria) lub zaburzenia krzepnięcia,

•    jeśli pacjent ma lub miał w chorobę jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna),

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowało wysokie ciśnienie krwi i (lub) niewydolność serca,

•    w przypadku zaburzenia czynności nerek,

•    w przypadku zaburzenia czynności wątroby,

•    jeśli pacjent w ostatnim czasie miał zabieg chirurgiczny,

•    jeśli pacjent choruje lub chorował na astmę lub chorobę alergiczną, ponieważ może wystąpić duszność,

•    jeśli pacjent ma katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia układu oddechowego, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Reakcja alergiczna może mieć postać napadu astmy (tzw. astma analgetyczna), obrzęku skóry (obrzęk Quinckego) lub wysypki skórnej,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki przeciwdepresyjne) lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy (aspiryna).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych w leczeniu bólu głowy może nasilić dolegliwości. W razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia takiej sytuacji, należy przerwać stosowanie leku Nurofen Express Forte i skontaktować się z lekarzem.

•    Leki takie jak Nurofen Express Forte mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko takie jest większe w przypadku przyjmowania dużych dawek lub długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki oraz czasu trwania leczenia (który wynosi 3 dni w przypadku dzieci i młodzieży; u dorosłych 3 dni w leczeniu gorączki i 4 dni w leczeniu bólu).

•    Jeśli pacjent chorobę ma problemy z sercem, przebył udar lub uważa, że może mieć zwiększone ryzyko wystąpienia tych chorób (np., jeśli występuje wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, wysokie stężenie cholesterolu lub pacjent pali tytoń), należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

•    Podczas ospy wietrznej należy unikać przyjmowania leku Nurofen Express Forte.

•    Podczas długotrwałego stosowania leku Nurofen Express Forte należy przeprowadzać regularne badanie czynności wątroby i nerek oraz badanie morfologii krwi.

•    Przyjmowanie leku Nurofen Express Forte jednocześnie z innymi NLPZ, włączając swoiste inhibitory cyklooksygenazy-2 może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, toteż należy unikać takiego połączenia (patrz punkt poniżej „Stosowanie innych leków”).

•    Przyjmowanie więcej niż jednego leku przeciwbólowego może zwiększać ryzyko poważnych zaburzeń czynności nerek, toteż należy tego unikać. Ryzyko takie jest większe w przypadku odwodnienia.

•    U odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Wystąpienie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres czasu. U osób w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wyżej wymienionych zaburzeń lub stanów, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Nurofen Express Forte.

Nurofen Express Forte a inne leki

Czego należy unikać podczas stosowania innych leków?

Niektóre leki przeciwzakrzepowe (np. kwas acetylosalicylowy/aspiryna, warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki obniżające wysokie ciśnienie krwi (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, antagoniści receptora angiotensyny II), a także niektóre inne leki mogą mieć wpływ na leczenie ibuprofenem, jak również stosowanie ibuprofenu może mieć wpływ na leczenie tymi lekami. Dlatego też przed zastosowaniem ibuprofenu z innymi lekami należy zawsze poradzić się lekarza.

Nie należy przyjmować leku Nurofen Express Forte podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) w dawkach powyżej 75 mg na dobę.

Podczas leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) (do 75 mg na dobę) należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przez zastosowaniem leku Nurofen Express Forte.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

inne NLPZ (leki przeciwzapalne i przeciwbólowe)

możliwe zwiększenie ryzyka owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego

digoksyna (lek stosowany w niewydolności serca)

możliwe nasilenie działania digoksyny

glikokortykoidy (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu)

możliwe zwiększenie ryzyka owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego

leki przeciwpłytkowe

możliwe zwiększenie ryzyka owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego

leki rozrzedzające krew (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna)

ibuprofen może nasilać działanie tych leków

fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki)

działanie fenytoiny może ulec wzmocnieniu

selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji)

możliwe zwiększenie ryzyka krwawienia

lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych oraz depresji)

działanie litu może ulec wzmocnieniu

probenecyd i sulfinpyrazon (leki stosowane w leczeniu dny)

może wydłużyć się czas rozpadu ibuprofenu w organizmie

leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, antagoniści receptora angiotensyny II) i leki moczopędne

ibuprofen może osłabiać działanie tych leków; możliwe zwiększenie ryzyka zaburzeń nerek

diuretyki oszczędzające potas

możliwe zwiększenie stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia)

metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka i choroby reumatycznej)

działanie metotreksatu może ulec wzmocnieniu

takrolimus i cyklosporyna (leki immunosupresyjne)

możliwość uszkodzenia nerek

zydowudyna (lek stosowany w AIDS)

użycie leku Nurofen Express Forte może powodować zwiększenie ryzyka krwawienia wewnątrzstawowego lub krwawienia prowadzącego do obrzęku u pacjentów HIV (+) z hemofilią

pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe)

możliwe interakcje

antybiotyki chinolonowe

może zwiększyć się ryzyko drgawek

mifepryston (lek stosowany w celu rozwiązania ciąży)

działanie mifepristonu może ulec osłabieniu

Nurofen Express Forte z jedzeniem i piciem

Należy połykać kapsułkę popijając wodą. Osoby o wrażliwym żołądku powinny przyjmować lek Nurofen Express Forte podczas posiłku. Niektóre działania niepożądane, np. dotyczące przewodu pokarmowego, występują częściej podczas spożywania alkoholu w czasie przyjmowania leku Nurofen Express Forte.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży podczas stosowania leku Nurofen Express Forte.

Nie wolno stosować leku w ostatnim trymestrze ciąży. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy unikać stosowania leku Nurofen Express Forte w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Ibuprofen i jego metabolity mogą w małych dawkach przenikać do mleka matki. Lek może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli jest przyjmowany w zalecanej dawce oraz przez najkrótszy możliwy czas.

Płodność

Lek Nurofen Express Forte należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zaburzać płodność u kobiet. Działanie to ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku. Kobiety usiłujące zajść w ciążę powinny unikać stosowania tego leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas krótkotrwałego stosowania dawek terapeutycznych lek nie ma wpływu, lub ma nieznaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jeśli u pacjenta występują zawroty głowy, senność, zaburzenia równowagi lub zaburzenia widzenia podczas przyjmowania leku Nurofen Express Forte, należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Efekty te mogą ulegać nasileniu podczas równoczesnego spożywania alkoholu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nurofen Express Forte

Lek Nurofen Express Forte zawiera sorbitol. Osoby ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Lek zawiera barwnik czerwień koszenilową (E124), który może powodować reakcje alergiczne.

3.    Jak przyjmować lek Nurofen Express Forte

Należy zawsze stosować lek Nurofen Express Forte zgodnie z niniejszą ulotką. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dawkowanie:

Dorośli oraz dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej):

Dawka początkowa: 1 kapsułka (400 mg ibuprofenu), popijając wodą; w razie potrzeby przyjmować 1 kapsułkę (400 mg ibuprofenu) co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała poniżej 40 kg.

Sposób podawania

Stosować doustnie. Nie należy żuć kapsułek.

Pacjenci o wrażliwym żołądku powinni przyjmować lek Nurofen Express Forte podczas posiłku. Po zażyciu leku tuż po jedzeniu, początek działania może ulec opóźnieniu. W takiej sytuacji nie należy zażywać większej dawki leku Nurofen Express Forte oraz w krótszym odstępie czasu, niż zalecany.

Czas trwania leczenia

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy czas konieczny do zmniejszenia objawów.

Dzieci i młodzież

W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 12 - 18 lat, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

Dorośli

Jeśli po upływie 3 dni w przypadku leczenia gorączki lub 4 dni w przypadku leczenia bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest silniejsze lub słabsze niż oczekiwane, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Express Forte

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Możliwe są następujące objawy: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, szumy uszne, ból głowy, krew w stolcu lub wymioty (krwawienie z przewodu pokarmowego), zawroty głowy, senność, splątanie, dezorientacja. Rzadko: utrata przytomności.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Nurofen Express Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Można zminimalizować działania niepożądane poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy czas konieczny do zmniejszenia objawów. U pacjenta mogą wystąpić znane działania niepożądane typowe dla NLPZ. W razie wątpliwości należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej porozmawiać z lekarzem. U osób w podeszłym wieku stosujących ten lek występuje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń związanych z działaniami niepożądanymi.

Podczas oceny działań niepożądanych stosuje się poniższą klasyfikację częstości występowania:

Bardzo często: występują u więcej niż 1 pacjenta na 10_

Często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100_

Niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000_

Rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000_

Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000_

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych_

Należy PRZERWAĆ PRZYJMOWANIE leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią poniższe objawy:

•    objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, smoliste stolce, wymioty z obecnością krwi lub ciemnych cząstek wyglądających jak fusy kawy.

•    objawy bardzo rzadkiej, ale poważnej reakcji alergicznej takiej jak nasilenie astmy, niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z oddychaniem, szybka akcja serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Reakcja taka może wystąpić nawet podczas pierwszego przyjęcia leku.

• poważne reakcje skórne, takie jak wysypka pokrywająca całe ciało, złuszczanie się skóry lub powstawanie pęcherzy.

Jeśli wystąpi lub nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Często

•    zaburzenia przewodu pokarmowego, np. zgaga, bóle brzucha, nudności, niestrawność, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) dwunastnicy mogące w wyjątkowych przypadkach powodować niedokrwistość.

Niezbyt często

•    owrzodzenie żołądka lub jelit, czasem z towarzyszącym krwawieniem i perforacją, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), zapalenie błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka), zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna

•    zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego takie jak bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie

•    zaburzenia widzenia

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd skóry i napady astmy. W takim przypadku należy koniecznie przerwać stosowanie leku Nurofen Express Forte i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rzadko

•    szumy uszne (dzwonienie w uszach)

•    uszkodzenie nerki (martwica brodawek) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi

Bardzo rzadko

•    podczas stosowania NLPZ zgłaszano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolność serca

• zapalenie przełyku lub trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita

•    podczas ospy wietrznej obserwowano poważne zakażenia skóry i tkanek miękkich

• zmniejszenie ilości oddawanego moczu i obrzęki (szczególnie u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub z zaburzeniem czynności nerek); obrzęki i zmętnienie moczu (zespół nerczycowy); zapalenie nerek (zapalenie śródmiąższowe ) mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek.

Jeśli wystąpi jeden z wymienionych objawów lub ogólne złe samopoczucie, należy przerwać przyjmowanie leku Nurofen Express Forte i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia lub niewydolności nerek.

•    zaburzenia wytwarzania komórek krwi: pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne osłabienie, krwawienia z nosa oraz krwawienia skórne. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować z lekarzem. Nie wolno leczyć tych objawów środkami przeciwbólowymi lub lekami przeciwgorączkowymi.

•    reakcje psychotyczne i depresja

•    opisywano przypadki zaostrzenia stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) w wyniku stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeśli podczas stosowania leku Nurofen Express Forte wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, należy niezwłoczne zgłosić się do lekarza, w celu ustalenia, czy konieczne będzie użycie leków przeciwzakaźnych/antybiotyków.

•    wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca

• zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby

•    podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniami świadomości. U pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) istnieje większe ryzyko tych zaburzeń. W razie wystąpienia takich dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

• ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka z towarzyszącym zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), utrata włosów (łysienie)

•    ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości

• zaostrzenie astmy lub skurczu oskrzeli

Lek zawiera czerwień koszenilową (E124), która może wywoływać reakcje alergiczne.

Leki takie jak Nurofen Express Forte mogą nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Nurofen Express Forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku Nurofen Express Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nurofen Express Forte

Każda kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu. Ponadto lek zawiera:

Makrogol 600 Potasu wodorotlenek Woda oczyszczona

Skład kapsułki:

Żelatyna

Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony Woda oczyszczona Czerwień koszenilowa (E 124)

Tusz:

Opacode WB White NS-78-18011

O składzie: Tytanu dwutlenek (E 171)

Glikol propylenowy Hypromeloza 3 cP

Substancje pomocnicze w przetwarzaniu;

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Lecytyna

Jak wygląda lek Nurofen Express Forte i co zawiera opakowanie

Czerwone, owalne, przezroczyste kapsułki z białym logo Nurofen. Dostępne są opakowania zawierające 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40 lub 50 kapsułek, miękkich.

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Numer infolinii: 801 88 88 07

Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd Nottingham site Thane Road,

Nottingham,

Nottinghamshire NG90 2DB Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod następującymi nazwami:

Austria

Bułgaria

Cypr

Francja

Niemcy

Węgry

Włochy

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Wielka Brytania


Nurofen Rapid 400 mg Weichkapseln

Nurofen Express Forte

Nurofen Express 400mg Capsule, soft

NurofenCaps 400mg, capsule molle

Nurofen Immedia 400 mg Weichkapseln

Nurofen Rapid Forte 400 mg lagy kapszula

Nurofencaps 400 mg capsule molli

Nurofen Fastine Liquid Capsules 400 mg, capsule, zacht

Nurofen Express Forte

Nurofen Zavance 400 mg capsulas moles

Nurofen Express Forte 400 mg capsules moi

Nurofen 400mg Capsules, soft

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 27 sierpnia 2014