+ iMeds.pl

Nurofen express forte rozpuszczalny 400 mgUlotka Nurofen express forte rozpuszczalny

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nurofen Express Forte rozpuszczalny, 400 mg, proszek doustny

Ibuprofenum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

• Należy skontaktować się z lekarzem jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej:

•    po upływie 3 dni w przypadku dzieci i młodzieży;

•    po 5 dniach w przypadku leczenia bólu lub po 3 dniach w przypadku leczenia gorączki u dorosłych.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny

3.    Jak przyjmować lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK NUROFEN EXPRESS FORTE ROZPUSZCZALNY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny zawiera ibuprofen 400 mg w postaci ibuprofenu z lizyną. Ibuprofen należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki te działają poprzez zmianę odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę.

Lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny stosowany jest w leczeniu:

•    łagodnego lub umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, zęba, bóle miesiączkowe, bóle reumatyczne, mięśniowe i migrena.

•    objawów przeziębienia i grypy, takich jak ból gardła i gorączka.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NUROFEN EXPRESS FORTE ROZPUSZCZALNY

Kiedy nie należy przyjmować leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny:

•    jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) wrzody żołądka, perforację lub krwawienie w obrębie żołądka

•    jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, tartrazynę (E 102) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6), kwas acetylosalicylowy (aspiryna) lub inne leki przeciwbólowe.

•    jeśli u pacjenta występuje poważna choroba nerek, wątroby lub serca

•    jeśli u pacjenta występowało krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne)

•    jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, wysypka, nieżyt nosa lub obrzęk twarzy podczas wcześniejszego stosowania ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ).

•    jeśli pacjent jest znacznie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów)

•    jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie

•    jeśli pacjent cierpi na zaburzenia wytwarzania komórek krwi lub zaburzenia krzepnięcia

•    jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży (patrz poniżej).

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent/pacjentka:

•    ma lub miał astmę

•    ma chorobę nerek, serca, wątroby lub jelit

• ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, duże stężenie cholesterolu lub pali tytoń

•    ma stwierdzoną przez lekarza nietolerancję niektórych cukrów

•    choruje na układowy toczeń rumieniowaty (choroba układu immunologicznego powodująca bóle stawów, zmiany skórne oraz zaburzenia innych narządów)

•    przebył zawał lub udar

•    miał chorobę układu pokarmowego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna)

•    jest w pierwszych sześciu miesiącach ciąży

•    ma ospę wietrzną

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wyżej wymienionych zaburzeń lub stanów, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

•    leki rozrzedzające krew oraz przeciwzakrzepowe (antykoagulanty), takie jak kwas acetylosalicylowy (aspiryna), warfaryna, tiklopidyna

•    glikokortykoidy (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu), aspiryna lub inne NLPZ (przeciwzapalne i przeciwbólowe), ponieważ mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia

•    lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych oraz depresji), ponieważ działanie litu może ulec nasileniu

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji), ponieważ może zwiększyć się ryzyko działań niepożądanych strony obrębie przewodu pokarmowego

•    metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka lub reumatyzmu), ponieważ działanie metotreksatu może ulec nasileniu

•    zydowudyna (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV), ponieważ użycie leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny może powodować zwiększenie ryzyka krwawienia wewnątrzstawowego lub krwawienia prowadzącego do obrzęku.

•    cyklosporyna i takrolimus (stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepu), ponieważ może zwiększyć się ryzyko uszkodzenia nerek

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, antagoniści receptora angiotensyny II) oraz leki moczopędne (diuretyki), ponieważ NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków oraz może zwiększać się ryzyko uszkodzenia nerek (stosowanie diuretyków oszczędzających potas równocześnie z ibuprofenem może zwiększać stężenie potasu we krwi)

•    pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe), ponieważ możliwe są interakcje

•    fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki), ponieważ jej działanie może ulec wzmocnieniu

•    antybiotyki chinolonowe, ponieważ może zwiększyć się ryzyko drgawek

•    glikozydy nasercowe, np. digoksyna

•    mifepryston (lek stosowany w celu zakończenia ciąży), ponieważ jego działanie może ulec osłabieniu

•    probenecyd i sulfinpirazon (stosowane w leczeniu dny), ponieważ może wydłużyć się czas rozpadu ibuprofenu w organizmie.

Inne ostrzeżenia

•    Leki takie jak Nurofen Express Forte rozpuszczalny mogą nieznacznie zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Ryzyko to jest większe podczas stosowania dużych dawek oraz długotrwałego leczenia. Jeśli pacjent ma chorobę serca, przebył udar lub uważa, że może mieć zwiększone ryzyko wystąpienia tych chorób (np. jeśli występuje wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, wysokie stężenie cholesterolu lub pacjent pali tytoń). W takim przypadku należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą.

•    Stosowanie środków przeciwbólowych w leczeniu bólu głowy przez zbyt długi czas może nasilać objawy.

• U odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Płodność, ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Jeśli pacjentka jest w pierwszych sześciu miesiącach ciąży lub jeśli karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

Lek przenika do mleka matki, ale może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli jest przyjmowany w zalecanej dawce oraz przez najkrótszy możliwy czas.

Lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny należy do grupy leków, które mogą zaburzać płodność u kobiet. Działanie to przemija po zaprzestaniu stosowania leku. Sporadyczne stosowanie leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny najprawdopodobniej nie zaburza zdolności do zajścia w ciążę. Jednakże, jeśli pacjentka ma problemy z zajściem w ciążę, powinna porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas krótkotrwałego stosowania dawek terapeutycznych lek nie ma wpływu, lub ma nieznaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpią działania niepożądane takie jak zmęczenie lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Spożycie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia tych działań niepożądanych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny

Lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny zawiera sacharozę. Pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny zawiera tartrazynę (E 102), która może wywoływać reakcje alergiczne.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK NUROFEN EXPRESS FORTE ROZPUSZCZALNY

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Należy zawsze stosować lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny, proszek doustny, zgodnie z niniejszą ulotką. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze:

Do stosowania doustnego po rozpuszczeniu w wodzie.

Rozpuścić zawartość jednej saszetki w szklance wody, wymieszać i natychmiast wypić.

Można stosować jedną saszetkę do trzech razy na dobę.

Pomiędzy dawkami powinna być przerwa trwająca minimum sześć godzin.

Nie stosować więcej niż trzy saszetki w ciągu 24 godzin.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dzieci i młodzież

W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 12 - 18 lat, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

Dorośli

Nie należy stosować leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny dłużej niż 5 dni podczas leczenia bólu oraz dłużej niż 3 dni podczas leczenia gorączki, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Jeśli objawy utrzymują się lub ulegają nasileniu, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest silniejsze lub słabsze niż oczekiwane, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Podczas przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, bóle brzucha, bóle głowy, zawroty głowy, senność, oczopląs, niewyraźne widzenie, dzwonienie w uszach. Rzadko może wystąpić niskie ciśnienie krwi i utrata przytomności.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Można zminimalizować działania niepożądane poprzez stosowanie najniższej skutecznej dawki przez najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów. Chociaż działania niepożądane są niezbyt częste, u pacjenta mogą wystąpić znane działania niepożądane typowe dla NLPZ. W razie wątpliwości należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej porozmawiać z lekarzem. U osób w podeszłym wieku stosujących ten lek występuje zwiększone ryzyko zaburzeń związanych z działaniami niepożądanymi.

Podczas oceny działań niepożądanych stosuje się poniższą klasyfikację częstości występowania:

Bardzo często: występują u więcej niż 1 pacjenta na 10_

Często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100_

Niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000_

Rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000_

Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000_

Częstość nieznana: nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych_

PRZERWAĆ PRZYJMOWANIE leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią poniższe objawy:

•    objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, smoliste stolce, wymioty z obecnością krwi lub ciemnych cząstek wyglądających jak fusy kawy.

•    objawy bardzo rzadkiej, ale poważnej reakcji alergicznej, takie jak nasilenie objawów astmy, niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z oddychaniem, szybka akcja serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Reakcja taka może wystąpić nawet podczas pierwszego przyjęcia leku.

•    poważne reakcje skórne, takie jak wysypka pokrywająca całe ciało, łuszczenie się skóry lub powstawanie pęcherzy.

Jeśli wystąpi lub nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Często

•    zgaga, bóle brzucha, nudności i niestrawność

Niezbyt często

• zapalenie błony śluzowej żołądka, nasilenie się objawów zapalenia jelit i choroby Crohna

• bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie

•    zaburzenia widzenia

•    wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia i wymioty

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd skóry i napady astmy

Rzadko

•    szumy uszne (dzwonienie w uszach)

•    uszkodzenie nerek i powstanie dny

Bardzo rzadko

•    zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit

•    podczas ospy wietrznej obserwowano poważne zakażenia skóry

•    zaburzenia nerek objawiające się mniejszą lub większa ilością oddawanego moczu, występowaniem mętnego moczu lub krwi w moczu, bólami pleców i (lub) obrzękami (szczególnie nóg). Nawykowe stosowanie (niektórych) środków przeciwbólowych może w rzadkich przypadkach prowadzić do trwałych zaburzeń nerek

• zaburzenia krwi powodujące niewyjaśnione lub nietypowe siniaczenie lub krwawienie, gorączkę, ból gardła, owrzodzenie w jamie ustnej, objawy grypopodobne i uczucie ciężkiego wyczerpania

•    reakcje psychotyczne i depresja

•    nasilenie stanu zapalnego wywołanego zakażeniem

•    wysokie ciśnienie krwi, nadciśnienie tętnicze, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał

•    zaburzenia wątroby lub zapalenie wątroby, niewydolność lub uszkodzenie wątroby, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu leku, objawiające się w postaci zażółcenia skóry i białkówek oczu, bladych stolców i ciemnego moczu.

•    podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniami świadomości. U pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń, mieszana choroba tkanki łącznej) istnieje większe ryzyko tych zaburzeń. W razie wystąpienia takich dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    obrzęk skóry dłoni, stóp lub twarzy

Leki takie jak Nurofen Express Forte rozpuszczalny mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca

(zawał mięśnia sercowego) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NUROFEN EXPRESS FORTE ROZPUSZCZALNY

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Nie stosować leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i saszetkach. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny: w każdej saszetce znajduje się 400 mg ibuprofenu w postaci ibuprofenu z lizyną.

Ponadto lek zawiera:

Betadeks

Esencja cytrynowa (substancje i preparaty poprawiające smak i zapach pochodzenia naturalnego, maltodekstryna, modyfikowana skrobia kukurydziana i tartrazyna E 102)

Sacharyna sodowa (E 954)

Sodu cyklaminian (E 952)

Sodu cytrynian (E 331)

Sacharoza

Jak wygląda lek Nurofen Express Forte rozpuszczalny i co zawiera opakowanie:

Lek ma postać białego proszku o aromacie cytrynowym, znajdującego się w saszetkach.

Pudełko tekturowe zawiera: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 i 16 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Numer infolinii: 801 88 88 07

Wytwórca

Laboratorio de aplicaciones farmacodinámicas, s.a. (fardi)

Grassot, 16

08025 BARCELONA (HISZPANIA) lub

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited Thane Road, Nottingham,

NG90 2DB, United Kingdom

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod następującymi nazwami:

Republika Czeska Węgry Holandia Polska

Republika Irlandii

Rumunia Słowacja Wielka Brytania


Nurofen Instant 400 mg rozpustný prášek Nurofen Rapid Forte 400 mg por belsöleges oldathoz Nurofen Zavance 400 mg, poeder voor oraal gebruik Nurofen Express Forte rozpuszczalny Nurofen Advance Maximum Strength 400mg Oral Powder

Nurofen Express 400 mg pulbere orala Nurofen Instant 400 mg perorálny prášok Nurofen Express Soluble 400mg Oral Powder

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.09.2014

6

Nurofen Express Forte rozpuszczalny

Charakterystyka Nurofen express forte rozpuszczalny

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen Express Forte rozpuszczalny, 400 mg, proszek doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka zawiera 400 mg ibuprofenu w postaci ibuprofenu z lizyną.

Substancje pomocnicze:

Sacharoza:1,26 g w saszetce Tartrazyna: 0,0067 mg w saszetce

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek doustny .

Biały proszek o aromacie cytrynowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

W leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, migrena, ból pleców, bolesne miesiączkowanie, ból zęba, bóle reumatyczne i mięśniowe oraz gorączka i ból gardła występujące w przebiegu przeziębienia i grypy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego, wyłącznie do krótkotrwałego leczenia.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy możliwy okres konieczny do złagodzenia objawów.

Dzieci i młodzież w wieku 12 - 18 lat

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

Dorośli

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub narastają, lub jeśli produkt jest wymagany przez ponad 5 dni w leczeniu bólu i ponad 3 dni w leczeniu gorączki.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku oraz dzieci i młodzież powyżej 12 lat:

Dawka początkowa - to jedna saszetka. Następnie, w razie potrzeby, jedna saszetka do trzech razy na dobę.

Rozpuścić zawartość saszetki w szklance wody, wymieszać i natychmiast wypić.

Pomiędzy dawkami należy zachować przerwę trwającą co najmniej sześć godzin. Nie należy przekraczać dawki trzech saszetek (1200 mg) w ciągu 24 godzin.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawki. Ze względu na profil potencjalnych działań niepożądanych (patrz punkt 4.4), zaleca się, aby osoby w podeszłym wieku były szczególnie uważnie obserwowane.

Niewydolność nerek

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Niewydolność wątroby (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież:

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, tartrazynę (E102) lub na którąkolwiek inną substancję pomocniczą.

U pacjentów z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca.

U pacjentów z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem.

U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub ze skazą krwotoczną.

U pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).

Ostatni trymestr ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).

U osób w podeszłym wieku częściej występują reakcje niepożądane po podaniu NLPZ, w szczególności w postaci krwawienia z przewodu pokarmowego lub jego perforacji, które mogą prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.2).

Układ oddechowy

U pacjentów z astmą oraz z astmą lub chorobą alergiczną w wywiadzie, może wystąpić skurcz oskrzeli.

Inne NLPZ

Należy unikać jednoczesnego stosowania z NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (patrz punkt 4.5).

Toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej

Toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej - zwiększenie ryzyka

aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8)

Nerki

Zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.3 i 4.8)

U odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Wątroba

Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Wymagane jest zachowanie ostrożności (omówienie z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, gdyż w związku z leczeniem NLPZ opisywano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze oraz obrzęki.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Generalnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. <1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca.

Zaburzenie płodności u kobiet

Istnieją pewne dowody, iż leki hamujące cyklooksygenazę (odpowiedzialną za syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez oddziaływanie na owulację. Działanie to jest przemijające po zakończeniu terapii.

Przewód pokarmowy

NLPZ należy podawać ostrożnie osobom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), gdyż schorzenia te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego mogące zakończyć się zgonem, opisywano po zastosowaniu wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, z towarzyszącymi objawami ostrzegawczymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie lub bez, lub zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego wzrasta wraz z większymi dawkami NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie jeśli było ono powikłane krwotokiem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U pacjentów tych leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. U tych pacjentów, jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi substancjami czynnymi mogącymi zwiększać ryzyko zmian w obrębie przewodu pokarmowego (patrz niżej oraz punkt 4.5) należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej).

Pacjentom, u których występowało działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów brzusznych (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), w szczególności w początkowych etapach leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, np. jak warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, np. kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Jeśli u pacjenta stosującego ibuprofen wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego, zaleca się odstawienie produktu leczniczego.

Reakcje skórne

Bardzo rzadko po zastosowaniu NLPZ opisywano ciężkie, niekiedy zakończone zgonem, reakcje skórne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że pacjenci są bardziej narażeni na tego typu reakcje we wczesnym etapie leczenia, przy czym ujawnienie reakcji w większości przypadków następuje w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Pacjentowi zaleca się zaprzestanie przyjmowania leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny w chwili wystąpienia pierwszej wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych bądź innych objawów nadwrażliwości.

W wyjątkowych przypadkach, przyczyną ciężkich powikłań infekcyjnych skóry i tkanek miękkich może być ospa wietrzna. Obecnie nie jest możliwe wykluczenie roli NLPZ w nasileniu tych zakażeń. W związku z tym zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Nurofen Express Forte rozpuszczalny w przypadku ospy wietrznej.

Lek zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy oraz niedoborem sacharazy i izomaltazy nie powinni stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z:

Możliwe skutki:

Inne NLPZ, w tym salicylany:

Jednoczesne stosowanie kilku NLPZ może zwiększać ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia ze względu na działanie synergistyczne. Z tego względu należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (patrz punkt 4.4).

Digoksyna:

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Nurofen Express Forte rozpuszczalny z lekami zawierającymi digoksynę może zwiększać stężenie tych leków w surowicy krwi. Weryfikacja stężenia digoksyny w surowicy nie jest rutynowo wymagana podczas prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni).

Kortykosteroidy:

Kortykosteroidy mogą zwiększać ryzyko reakcji niepożądanych, głównie w obrębie przewodu pokarmowego (owrzodzenie lub krwawienie w obrębie przewodu pokarmowego) (patrz punkt 4.3).

Leki przeciwpłytkowe:

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Kwas acetylosalicylowy (małe dawki):

Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, jeśli obydwa produkty podawane są jednocześnie. Dane te są jednakże ograniczone, a niejasności dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej sprawiają, iż nie można wyciągnąć żadnych jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu; uważa się również, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne (patrz punkt 5.1).

Leki przeciwzakrzepowe:

NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna i heparyna (patrz punkt 4.4). Podczas równoczesnego stosowania zaleca się kontrolowanie stanu krzepliwości.

Fenytoina:

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Nurofen Express Forte rozpuszczalny z lekami zawierającymi fenytoinę może zwiększać

stężenie tych leków w surowicy krwi. Weryfikacja stężenia fenytoiny w surowicy nie jest rutynowo wymagana w przypadku prawidłowego stosowania.

Selektywne inhibitory zwrotnego wvchwvtu serotoniny (SSRI):

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Lit:

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Nurofen Express Forte rozpuszczalny z lekami zawierającymi lit może zwiększać stężenie tych leków w surowicy krwi. Weryfikacja stężenia litu w surowicy nie jest rutynowo wymagana w przypadku prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni).

Probenecyd i sulfinpyrazon:

Produkty lecznicze zawieraj ące probenecyd lub sulfinpirazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu.

Leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensyny, leki beta-adrenolityczne oraz antagoniści angiotensyny II:

NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych oraz innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (np. pacjenci odwodnieni lub osoby w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek), jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), leków beta-adrenolitycznych lub antagonistów angiotensyny II oraz preparatów hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jest jednak zwykle odwracalna. Z tego względu, jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, w szczególności u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić, ponadto należy rozważyć monitorowanie czynności nerek po włączeniu leczenia skojarzonego, a następnie okresowe jej weryfikowanie.

Diuretyki oszczędzające potas:

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Nurofen Express Forte rozpuszczalny oraz diuretyków oszczędzających potas może prowadzić do wystąpienia hiperkaliemii (zaleca się sprawdzenie stężenia potasu w surowicy krwi).

Metotreksat:

Podanie produktu leczniczego Nurofen Express Forte rozpuszczalny w ciągu 24 godzin przed

lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i nasilenia jego działania toksycznego.

Cyklosporyna:

Ryzyko działania uszkadzającego nerki wskutek podania cyklosporyny jest zwiększone w przypadku jednoczesnego podania niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Tego działania nie można również wykluczyć w przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny i ibuprofenu.

Takrolimus:

Ryzyko działania toksycznego na nerki ulega zwiększeniu w przypadku jednoczesnego zastosowania tych dwóch produktów leczniczych.

Zydowudyna:

Podczas stosowania NLPZ jednocześnie z zydowudyną zwiększa się ryzyko toksycznego działania na układ krwiotwórczy. Istnieją dane wskazujące na zwiększone ryzyko krwawienia do stawów oraz powstawania krwiaków u HIV-pozytywnych pacjentów z hemofilią otrzymujących jednoczesne leczenie zydowudyną i ibuprofenem.

Pochodne sulfonylomocznika:

Badania kliniczne wykazały interakcję pomiędzy niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi a lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika). Choć dotychczas nie opisano interakcji pomiędzy ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika, zapobiegawczo zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków.

Antybiotyki z grupy chinolonów:

Dane uzyskane w badaniach na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.

Mifepryston

Nie należy stosować NLPZ w okresie 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, ponieważ mogą one osłabiać działanie tego mifeprystonu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Patrz punkt 4.4 dotyczący płodności u kobiet.

Ciąża

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Ryzyko bezwzględne wad układu krążenia wzrastało z wartości poniżej 1% do około 1,5 %. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia.

Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększenie częstości przed- i poimplantacyjnych strat ciąż oraz obumarcia zarodka i płodu. Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnorodnych wad rozwojowych, w tym wad układu sercowo-naczyniowego.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny, chyba że jest to wyraźnie konieczne. Jeśli Nurofen Express Forte rozpuszczalny stosowany jest u kobiety starającej się zajść w ciążę lub w pierwszym bądź drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę, przez jak najkrótszy możliwy okres.

W trzecim trymestrze ciąży, podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może narażać płód na:

-    działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

-    zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; Matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na:

-    możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne ujawniające się nawet po bardzo małych dawkach;

-    zahamowanie skurczów macicy, skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem.

W związku z powyższym, ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Laktacja

Ibuprofen i jego metabolity mogą w małych dawkach przenikać do mleka matki. Dotychczas nie są znane szkodliwe działania u niemowląt, tak więc po krótkotrwałym stosowaniu w zalecanych dawkach, w celach przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych, przerwa w karmieniu piersią nie jest zwykle konieczna.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W związku z tym, że podczas stosowania produktu leczniczego Nurofen Express Forte rozpuszczalny w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zmęczenie i zawroty głowy, w pojedynczych przypadkach dochodzić może do upośledzenia zdolności reakcji i zdolności aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym i w obsłudze maszyn. Powyższe ostrzeżenie ma szczególne zastosowanie w przypadku zażycia produktu leczniczego z alkoholem.

4.8    Działania niepożądane

Zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości, które mogą obejmować:

a)    Nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaksję

b)    Reaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność

c) Różne reakcje skórne, np. świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz rzadziej, dermatozy przebiegające ze złuszczaniem naskórka i powstawaniem pęcherzy (w tym nekroliza naskórka i rumień wielopostaciowy)

Wykaz poniższych działań niepożądanych zawiera działania niepożądane zaobserwowane podczas leczenia ibuprofenem w dawce pojedynczej 400 mg, do maksymalnej dawki dobowej 1200 mg, przez krótki okres czasu. Podczas długotrwałego leczenia przewlekłych chorób mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane.

Należy zauważyć, że w każdej grupie częstość występowania, działania niepożądane przedstawione są w kolejności ich malejącej ciężkości.

Bardzo często (>1/10)_

Często (>1/100 do <1/10)_

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)_

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)_

Bardzo rzadko (<1/10 000)_

Częstość nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych)_


Zakażenia i zarażenia pasożytnicze


Bardzo rzadko


Opisywano związane z zakażeniem zaostrzenie stanów zapalnych (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi) podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest to być może związane z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego Nurofen Express Forte rozpuszczalny wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, pacjentowi należy zalecić niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego (antybiotykoterapia). Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy,


nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Wydaje się, iż predyspozycję do tego wykazują pacjenci z zaburzeniami autoimmunologicznymi (układowy toczeń rumieniowaty, mieszana choroba tkanki łącznej).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małoplytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami mogą być: gorączka, ból gardła, powierzchowne rany w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne osłabienie, krwawienia z nosa oraz krwawienia skórne.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, jak również napady astmy (możliwe wystąpienie w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego).

Bardzo rzadko

Ciężkie reakcje nadwrażliwości. Mogą one wystąpić jako obrzęk twarzy, języka, krtani, duszność, częstoskurcz, spadek ciśnienia krwi (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs).

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

Reakcje psychotyczne i depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, szumy uszne, pobudzenie, rozdrażnienie, zmęczenie.

Bardzo rzadko

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - bardzo rzadko zgłaszano pojedyncze przypadki

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

Podczas stosowania NLPZ zgłaszano przypadki obrzęków, nadciśnienia

tętniczego i niewydolności serca.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Bóle brzucha, nudności, niestrawność, zgaga

Niezbyt często

Biegunka, wzdęcia, zaparcia i wymioty

Bardzo rzadko

Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita.

Wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie, smoliste stolce, krwawe wymioty (czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób starszych), wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka Zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna (patrz punkt 4.4)

Pacjenta należy poinformować, by w przypadku wystąpienia silnego bólu nadbrzusza, smolistych stolców lub krwawych wymiotów odstawił produkt leczniczy i natychmiast zgłosił się do lekarza.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Różne wysypki skórne, reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem.

Bardzo rzadko

Reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

W wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich (patrz również "Zakażenia i zarażenia pasożytnicze").

Zaburzenia nerek i

Rzadko

Rzadko mogą wystąpić również

dróg moczowych

uszkodzenia tkanki nerki (martwica brodawek) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko

Tworzenie się obrzęków, w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek. Z tego względu należy regularne weryfikować czynność nerek.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zaburzenia czynności wątroby

4.9 Przedawkowanie

Okres półtrwania podczas przedawkowania wynosi 1,5 - 3 godziny.

Objawy

U większości pacjentów po zażyciu istotnych klinicznie ilości NLPZ pojawiają się jedynie nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, lub rzadziej, biegunka. Możliwe jest również wystąpienie szumów usznych, bólu głowy, zawrotów głowy, niedociśnienia tętniczego i krwawienia z przewodu pokarmowego. W poważniejszych przypadkach zatrucia obserwuje się toksyczne działanie na ośrodkowy układ nerwowy, objawiający się pod postacią senności, sporadycznie pobudzenia, dezorientacji i śpiączki. W rzadkich przypadkach występują drgawki. Poważne zatrucie może prowadzić do powstania kwasicy metabolicznej oraz wydłużenia czasu protrombinowego/INR, prawdopodobnie z powodu zaburzania działania czynników krzepnięcia obecnych we krwi. Ponadto, może wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby, a także zaostrzenie astmy u pacjentów cierpiących na tę chorobę.

Leczenie

Leczenie powinno mieć charakter objawowy i podtrzymujący, zapewniający drożność dróg oddechowych, monitorowanie czynności serca i funkcji życiowych. Należy rozważyć doustne podanie węgla aktywowanego w ciągu 1 godziny od zażycia potencjalnie toksycznej dawki. W przypadku częstych lub długotrwałych drgawek należy zastosować dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku objawów astmy należy podać lek rozszerzający oskrzela.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:    Niesteroidowe leki przeciwzapalne i

przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego.

Po podaniu doustnym sól lizynowa ibuprofenu ulega rozpadowi do kwasu i lizyny. Lizyna nie wykazuje aktywności farmakologicznej. Właściwości farmakologiczne soli lizynowej ibuprofenu są więc takie same, jak kwasu - ibuprofenu.

Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o udowodnionej skuteczności hamowania syntezy prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza ból wywołany stanem zapalnym, obrzęk i gorączkę. Ponadto, ibuprofen w sposób odwracalny hamuje agregację płytek.

Dane doświadczalne sugerują, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, jeśli oba leki podawane są jednocześnie. W jednym badaniu, w przypadku przyjęcia pojedynczej dawki 400 mg ibuprofenu w ciągu 8 godzin przed lub w ciągu 30 minut po podaniu bezpośrednio uwalnianej dawki (81 mg), obserwowano zmniejszenie działanie ASA na tworzenie tromboksanu podczas agregacji płytek. Jednakże ograniczenia tych danych oraz niepewność odnośnie ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej sprawiają, iż nie można wyciągnąć żadnych jednoznacznych wniosków co do regularnego stosowania ibuprofenu; ponadto uważa się, że przy doraźnym stosowaniu ibuprofenu nie występuje prawdopodobieństwo działania o znaczeniu klinicznym.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ibuprofen jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego i w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. Ibuprofen przenika do płynu maziowego. Maksymalne stężenie ibuprofenu w osoczu występuje 1 - 2 godziny od podania kwasu-ibuprofenu.

Maksymalne stężenie w osoczu uzyskiwane jest w ciągu 25 minut od podania produktu Nurofen Express Forte rozpuszczalny (400 mg soli lizynowej ibuprofenu), w porównaniu z okresem 90 minut (p<0.0001) po podaniu tabletek Nurofen 200 mg x 2 (ibuprofen w postaci kwasu) oraz 30 minut (p=0.0441) po podaniu tabletek Nurofen 200 mg x 2 (soli lizynowej ibuprofenu).

Średnie stężenie w osoczu po upływie 4,5 minut od podania dawki leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny wynosiło 8,69 ^g/ml (SD 3,12; 95%CI 7,40 - 9,98), natomiast po upływie 9 minut od podania dawki średnie stężenie w osoczu wynosiło 20,27 ^g/ml (SD 7,37; 95%CI 17,23 -23,32).

Ibuprofen metabolizowany jest w wątrobie tworząc dwa główne metabolity, które wydalane są przez nerki w postaci sprzężonej lub niezmienionej, wraz z niewielkimi ilościami niezmienionego ibuprofenu. Wydalanie przez nerki jest szybkie i pełne.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godziny.

Nie obserwowano znaczących różnic odnośnie profilu farmakokinetycznego u osób w podeszłym wieku.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność subchroniczna i przewlekła ibuprofenu w doświadczeniach na zwierzętach ujawniała się głównie w postaci zmian i owrzodzeń przewodu pokarmowego. Badania in vitroin vivo nie dostarczyły klinicznie znaczących dowodów na potencjalne działanie mutagenne ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono działania rakotwórczego ibuprofenu. Ibuprofen wywoływał zahamowanie owulacji u królików, jak również zaburzenia implantacji u różnych gatunków zwierząt (królik, szczur, mysz). Badania eksperymentalne wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko, zaś po dawkach toksycznych dla matki obserwowano zwiększoną częstość występowania wad rozwojowych płodu (np. wady przegrody międzykomorowej serca).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Betadeks

Esencja cytrynowa (zawiera substancje i preparaty poprawiające smak i zapach pochodzenia naturalnego, maltodekstrynę, modyfikowaną skrobię kukurydzianą, tartrazynę (E 102)) Sacharyna sodowa (E 954)

Sodu cyklaminian (E 952)

Sodu cytrynian (E 331)

Sacharoza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Powstały po odtworzeniu roztwór nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności 3 lata.

Roztwór należy zużyć natychmiast po przygotowaniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Warunki przechowywania produktu leczniczego po odtworzeniu: patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka wykonana z Papier/Aluminium/PE lub Poliester/PE/Aluminium/Laminat PE w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 i 16 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Niezużyty produkt lub odpady pochodzące z niego powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcja dotycząca przygotowania roztworu znajduje się w punkcie 4.2

Wygląd roztworu: bezbarwny, przejrzysty lub półprzezroczysty, bez obecności stałych cząstek.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19759

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.02.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19.09.2014

Nurofen Express Forte rozpuszczalny