Imeds.pl

Nurofen Ultra Forte Do Rozpuszczania 400 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania, 400 mg, proszek doustny

Ibuprofenum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach w przypadku leczenia bólu lub po 3 dniach w przypadku leczenia gorączki, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

3.    Jak przyjmować lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK NUROFEN ULTRA FORTE DO ROZPUSZCZANIA I W JAKIM

CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania zawiera ibuprofen 400 mg w postaci ibuprofenu z lizyną.

Ibuprofen należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki

te działają poprzez zmianę odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę.

Lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania stosowany jest w leczeniu:

•    łagodnego lub umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, zęba, bóle miesiączkowe, bóle

reumatyczne, mięśniowe i migrena.

•    objawów przeziębienia i grypy, takich jak ból gardła i gorączka.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NUROFEN ULTRA

FORTE DO ROZPUSZCZANIA

Kiedy nie należy przyjmować leku Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania:

•    jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) wrzody żołądka, perforację lub krwawienie w obrębie żołądka

•    jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, tartrazynę (E 102) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6), kwas acetylosalicylowy (aspiryna) lub inne leki przeciwbólowe.

•    jeśli u pacjenta występuje poważna choroba nerek, wątroby lub serca

•    jeśli u pacjenta występowało krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne)

•    jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, wysypka, nieżyt nosa lub obrzęk twarzy podczas wcześniejszego stosowania ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ).

•    jeśli pacjent jest znacznie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów)

•    jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie

•    jeśli pacjent cierpi na zaburzenia wytwarzania komórek krwi lub zaburzenia krzepnięcia

•    jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży (patrz poniżej).

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent/pacjentka:

•    ma lub miał astmę

•    ma chorobę nerek, serca, wątroby lub jelit

•    ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, duże stężenie cholesterolu lub pali tytoń

•    ma stwierdzoną przez lekarza nietolerancję niektórych cukrów

•    choruje na układowy toczeń rumieniowaty (choroba układu immunologicznego powodująca bóle stawów, zmiany skórne oraz zaburzenia innych narządów)

•    przebył zawał lub udar

•    miał chorobę układu pokarmowego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna)

•    jest w pierwszych sześciu miesiącach ciąży

•    ma ospę wietrzną

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wyżej wymienionych zaburzeń lub stanów, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, W szczególności należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

•    leki rozrzedzające krew oraz przeciwzakrzepowe (antykoagulanty), takie jak kwas acetylosalicylowy (aspiryna), warfaryna, tiklopidyna

•    glikokortykoidy (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu), aspiryna lub inne NLPZ (przeciwzapalne i przeciwbólowe), ponieważ mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia

•    lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych oraz depresji), ponieważ działanie litu może ulec nasileniu

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji), ponieważ może zwiększyć się ryzyko działań niepożądanych strony obrębie przewodu pokarmowego

•    metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka lub reumatyzmu), ponieważ działanie metotreksatu może ulec nasileniu

•    zydowudyna (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV), ponieważ użycie leku Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania może powodować zwiększenie ryzyka krwawienia wewnątrzstawowego lub krwawienia prowadzącego do obrzęku.

•    cyklosporyna i takrolimus (stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepu), ponieważ może zwiększyć się ryzyko uszkodzenia nerek

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, antagoniści receptora angiotensyny II) oraz leki moczopędne (diuretyki), ponieważ NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków oraz może zwiększać się ryzyko uszkodzenia nerek (stosowanie diuretyków oszczędzających potas równocześnie z ibuprofenem może zwiększać stężenie potasu we krwi)

•    pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe), ponieważ możliwe są interakcje

•    fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki), ponieważ jej działanie może ulec wzmocnieniu

•    antybiotyki chinolonowe, ponieważ może zwiększyć się ryzyko drgawek

•    glikozydy nasercowe, np. digoksyna

•    mifepryston (lek stosowany w celu zakończenia ciąży), ponieważ jego działanie może ulec osłabieniu

•    probenecyd i sulfinpirazon (stosowane w leczeniu dny), ponieważ może wydłużyć się czas rozpadu ibuprofenu w organizmie.

Inne ostrzeżenia

•    Leki takie jak Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania mogą nieznacznie zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Ryzyko to jest większe podczas stosowania dużych dawek oraz długotrwałego leczenia. Jeśli pacjent ma chorobę serca, przebył udar lub uważa, że może mieć zwiększone ryzyko wystąpienia tych chorób (np. jeśli występuje wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, wysokie stężenie cholesterolu lub pacjent pali tytoń). W takim przypadku należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą.

•    Stosowanie środków przeciwbólowych w leczeniu bólu głowy przez zbyt długi czas może nasilać objawy.

Płodność, ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Jeśli pacjentka jest w pierwszych sześciu miesiącach ciąży lub jeśli karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

Lek przenika do mleka matki, ale może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli jest przyjmowany w zalecanej dawce oraz przez najkrótszy możliwy czas.

Lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania należy do grupy leków, które mogą zaburzać płodność u kobiet. Działanie to przemija po zaprzestaniu stosowania leku. Sporadyczne stosowanie leku Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania najprawdopodobniej nie zaburza zdolności do zajścia w ciążę. Jednakże, jeśli pacjentka ma problemy z zajściem w ciążę, powinna porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas krótkotrwałego stosowania dawek terapeutycznych lek nie ma wpływu, lub ma nieznaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpią działania niepożądane takie jak zmęczenie lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Spożycie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia tych działań niepożądanych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

Lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania zawiera sacharozę. Pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania zawiera tartrazynę (E 102), która może wywoływać reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NUROFEN ULTRA FORTE DO ROZPUSZCZANIA

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Należy zawsze stosować lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania, proszek doustny, zgodnie z niniejszą ulotką. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze:

Do stosowania doustnego po rozpuszczeniu w wodzie.

Rozpuścić zawartość jednej saszetki w szklance wody, wymieszać i natychmiast wypić.

Można stosować jedną saszetkę do trzech razy na dobę.

Pomiędzy dawkami powinna być przerwa trwająca minimum sześć godzin.

Nie stosować więcej niż trzy saszetki w ciągu 24 godzin.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nie należy stosować leku Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania dłużej niż 5 dni podczas leczenia bólu oraz dłużej niż 3 dni podczas leczenia gorączki, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Jeśli objawy utrzymują się lub ulegają nasileniu, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest silniejsze lub słabsze niż oczekiwane, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Podczas przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, bóle brzucha, bóle głowy, zawroty głowy, senność, oczopląs, niewyraźne widzenie, dzwonienie w uszach. Rzadko może wystąpić niskie ciśnienie krwi i utrata przytomności.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Można zminimalizować działania niepożądane poprzez stosowanie najniższej skutecznej dawki przez najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów. Chociaż działania niepożądane są niezbyt częste, u pacjenta mogą wystąpić znane działania niepożądane typowe dla NLPZ. W razie wątpliwości należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej porozmawiać z lekarzem. U osób w podeszłym wieku stosujących ten lek występuje zwiększone ryzyko zaburzeń związanych z działaniami niepożądanymi.

Podczas oceny działań niepożądanych stosuje się poniższą klasyfikację częstości występowania:

Bardzo często: występują u więcej niż 1 pacjenta na 10_

Często: występująu 1 do 10 pacjentów na 100_

Niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000_

Rzadko: występująu 1 do 10 pacjentów na 10 000_

Bardzo rzadko: występująu mniej niż 1 pacjenta na 10 000_

Częstość nieznana: nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych_

PRZERWAĆ PRZYJMOWANIE leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią poniższe objawy:

•    objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, smoliste stolce, wymioty z obecnością krwi lub ciemnych cząstek wyglądających jak fusy kawy.

•    objawy bardzo rzadkiej, ale poważnej reakcji alergicznej, takie jak nasilenie objawów astmy, niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z oddychaniem, szybka akcja serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Reakcja taka może wystąpić nawet podczas pierwszego przyjęcia leku.

•    poważne reakcje skórne, takie jak wysypka pokrywająca całe ciało, łuszczenie się skóry lub powstawanie pęcherzy.

Jeśli wystąpi lub nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Często

•    zgaga, bóle brzucha, nudności i niestrawność Niezbyt często

•    zapalenie błony śluzowej żołądka, nasilenie się objawów zapalenia jelit i choroby Crohna

•    bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie

•    zaburzenia widzenia

•    wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia i wymioty

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd skóry i napady astmy

Rzadko

•    szumy uszne (dzwonienie w uszach)

•    uszkodzenie nerek i powstanie dny

Bardzo rzadko

•    zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit

•    podczas ospy wietrznej obserwowano poważne zakażenia skóry

•    zaburzenia nerek objawiające się mniejszą lub większa ilością oddawanego moczu, występowaniem mętnego moczu lub krwi w moczu, bólami pleców i (lub) obrzękami (szczególnie nóg). Nawykowe stosowanie (niektórych) środków przeciwbólowych może w rzadkich przypadkach prowadzić do trwałych zaburzeń nerek

•    zaburzenia krwi powodujące niewyjaśnione lub nietypowe siniaczenie lub krwawienie, gorączkę, ból gardła, owrzodzenie w jamie ustnej, objawy grypopodobne i uczucie ciężkiego wyczerpania

•    reakcje psychotyczne i depresja

•    nasilenie stanu zapalnego wywołanego zakażeniem

•    wysokie ciśnienie krwi, nadciśnienie tętnicze, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał

•    zaburzenia wątroby lub zapalenie wątroby, niewydolność lub uszkodzenie wątroby, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu leku, objawiające się w postaci zażółcenia skóry i białkówek oczu, bladych stolców i ciemnego moczu.

•    podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniami świadomości. U pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń, mieszana choroba tkanki łącznej) istnieje większe ryzyko tych zaburzeń. W razie wystąpienia takich dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    obrzęk skóry dłoni, stóp lub twarzy

Leki takie jak Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca

(zawał mięśnia sercowego) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NUROFEN ULTRA FORTE DO ROZPUSZCZANIA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Nie stosować leku Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i saszetkach. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania: w każdej saszetce znajduje się 400 mg

ibuprofenu w postaci ibuprofenu z lizyną.

Ponadto lek zawiera:

Betadeks

Esencja cytrynowa (substancje i preparaty poprawiające smak i zapach pochodzenia naturalnego, maltodekstryna, modyfikowana skrobia kukurydziana i tartrazyna E 102)

Sacharyna sodowa (E 954)

Sodu cyklaminian (E 952)

Sodu cytrynian (E 331)

Sacharoza

Jak wygląda lek Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania i co zawiera opakowanie:

Lek ma postać białego proszku o aromacie cytrynowym, znajdującego się w saszetkach. Saszetka wykonana z Papier/Aluminium/PE w tekturowym pudełku.

Pudełko tekturowe zawiera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Numer infolinii: 801 88 88 07 Wytwórca

Laboratorio de aplicaciones farmacodinamicas, s.a. (fardi)

Grassot, 16

08025 BARCELONA (HISZPANIA)

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod następującymi nazwami:

Polska    Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

Wielka Brytania    Nurofen Express 400mg orał powder

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6