+ iMeds.pl

Nutriflex peri -Ulotka Nutriflex peri

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nutriflex peri zestaw dwóch roztworów do sporządzania roztworu do infuzji

Poniżej podano skład substancji czynnych w opakowaniach 1000 ml i 2000 ml produktu przed zmieszaniem i po zmieszaniu dwóch komór._


Przed zmieszaniem

Po zmieszaniu

Przed zmieszaniem

Po zmieszaniu

Dolna

Görna

Dolna

Górna

komora

komora

komora

komora

Skład

600 ml

400 ml

1000 ml

1200 ml

800 ml

2000 ml

Izoleucyna

2,34 g

2,34 g

4,68 g

4,68 g

Leucyna

3,13 g

3,13 g

6,26 g

6,26 g

Lizyny chlorowodorek

2,84 g

2,84 g

5,68 g

5,68 g

(jako lizyna)

(2,27 g)

(2,27 g)

(4,54 g)

(4,54 g)

Metionina

1,96 g

1,96 g

3,92 g

3,92 g

Fenyloalanina

3,51 g

3,51 g

7,02 g

7,02 g

Treonina

1,82 g

1,82 g

3,64 g

3,64 g

Tryptofan

0,57 g

0,57 g

1,14 g

1,14 g

Walina

2,60 g

2,60 g

5,20 g

5,20 g

Argininy monoglutaminian

4,98 g

4,98 g

9,96 g

9,96 g

(jako arginina)

(2,70 g)

(2,70 g)

(5,40 g)

(5,40 g)

(jako kwas glutaminowy)

(2,28 g)

(2,28 g)

(4,56 g)

(4,56 g)

Histydyna

(jako histydyny chlorowodorek

1,69 g

1,69 g

3,38 g

3,38 g

jednowodny)

(1,25 g)

(1,25 g)

(2,50 g)

(2,50 g)

Alanina

4,85 g

4,85 g

9,70 g

9,70 g

Asparaginowy kwas

1,50 g

1,50 g

3,00 g

3,00 g

Glutaminowy kwas

1,22 g

1,22 g

2,44 g

2,44 g

Glicyna

1,65 g

1,65 g

3,30 g

3,30 g

Prolina

3,40 g

3,40 g

6,80 g

6,80 g

Seryna

3,00 g

3,00 g

6,00 g

6,00 g

Magnezu octan

czterowodny

0,86 g

0,86 g

1,72 g

1,72 g

Sodu octan trójwodny

1,56 g

1,56 g

3,12 g

3,12 g

Potasu diwodorofosforan

0,78 g

0,78 g

1,56 g

1,56 g

Potasu wodorotlenek

0,52 g

0,52 g

1,04 g

1,04 g

Sodu wodorotlenek

0,50 g

0,50 g

1,00 g

1,00 g

Glukoza jednowodna

88,0 g

88,0 g

176,0 g

176,0 g

(jako glukoza bezwodna)

(80,0 g)

(80,0 g)

(160,0 g)

(160,0 g)

Sodu chlorek

0,17 g

0,17 g

0,34 g

0,34 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,37 g

0,37 g

0,74 g

0,74 g

Elektrolity:

Sód

3,0 mmol

24,0 mmol

27,0 mmol

6,0 mmol

48,0 mmol

54,0 mmol

Potas

15,0 mmol

15,0 mmol

30,0 mmol

30,0 mmol

Wapń

2,5 mmol

2,5 mmol

5,0 mmol

5,0 mmol

Magnez

4,0 mmol

4,0 mmol

8,0 mmol

8,0 mmol

Chlorki

8,0 mmol

23,6 mmol

31,6 mmol

16,0 mmol

47,2 mmol

63,2 mmol

Diwodorofosforany

5,7 mmol

5,7 mmol

11,4 mmol

11,4 mmol

Octan

19,5 mmol

19,5 mmol

39,0 mmol

39,0 mmol

Zawartość całkowita

40 g

40 g

80 g

80 g

aminokwasów

Azot

5,7 g

5,7 g

11,4 g

11,4 g

Energia niebiałkowa kJ (kcal)

1340 (320)

1340 (320)

2680 (640)

2680 (640)

Energia całkowita kJ (kcal)

1340 (320)

670 (160)

2010 (480)

2680 (640)

1340 (320)

4020 (960)

Osmolarność (mOsm/l)

900

900


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce,_


Spis treści:

1.    Co to jest Nutriflex peri w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Nutriflex peri

3.    Jak stosować Nutriflex peri

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Nutriflex peri

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Nutriflex peri w jakim celu się go stosuje

Nutriflex peri jest zestawem dwóch roztworów do sporządzania roztworu do infuzji.

Osmolarność: 900 mOsm/l.

Niniejszy produkt leczniczy jest wskazany do dostarczenia dziennego zapotrzebowania energii, aminokwasów, elektrolitów i płynów podczas żywienia pozajelitowego pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym katabolizmem, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

2. Zanim zastosuje się Nutriflex peri

Nie stosować preparatu Nutriflex peri w następujących przypadkach

Przeciwwskazania związane z produktem:

-    wrodzone zaburzenia przemiany aminokwasów;

-    niestabilny metabolizm (np, cukrzyca niewyrównana, kwasica metaboliczna);

-    hiperglikemia nieodpowiadaj ąca na dawki insuliny do 6 jednostek/godzinę;

-    patologicznie podwyższone wartości stężenia elektrolitów w surowicy;

-    krwotok śródczaszkowy lub śródrdzeniowy;

-    stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Ze względu na skład preparatu nie należy podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom poniżej 2 lat.

Przeciwwskazania związane z żywieniem pozajelitowym:

-    niestabilny układ krążenia z zagrożeniem życia (zapaść i wstrząs);

-    hipoksja komórkowa, kwasica;

-    śpiączka nieznanego pochodzenia;

-    ciężka niewydolność wątroby;

-    ciężka niewydolność nerek bez leczenia nerkozastępczego.

Przeciwwskazania związane ogólnie z terapią infuzyjną:

-    przewodnienie;

-    ostry obrzęk płuc;

-    niewyrównana niewydolność serca.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nutriflex peri

Należy zachować ostrożność w przypadku podwyższonej osmolamości surowicy.

Jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji dużych ilości płynów, preparat Nutriflex peri należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z zaburzeniami czynności serca lub nerek.

Przed podaniem preparatu Nutriflex peri należy wyrównać zaburzenia metabolizmu płynów i elektrolitów (np. odwodnienie hipotoniczne, hiponatremia).

Zbyt szybka infuzja może prowadzić do przeładowania płynami z patologicznymi stężeniami elektrolitów w surowicy, przewodnieniem i obrzękiem płuc.

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek należy ostrożnie skorygować dawkę uwzględniając indywidualne potrzeby, stopień niewydolności narządu oraz rodzaj wprowadzonego leczenia zastępczego (hemodializa, filtracja krwi itp.).

Również w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby, nadnerczy, serca i płuc należy ostrożnie skorygować dawkę uwzględniając indywidualne potrzeby i stopień niewydolności narządu.

Jak w przypadku wszystkich roztworów zawierających węglowodany, podawanie preparatu Nutriflex peri może prowadzić do hiperglikemii. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi. W przypadku występowania hiperglikemii należy zmniejszyć szybkość infuzji lub podać insulinę.

W celu uniknięcia wystąpienia zespołu ponownego odżywienia u niedożywionych lub wyczerpanych pacjentów (patrz punkt "Działania niepożądane") należy stopniowo wprowadzać żywienie pozajelitowe z zachowaniem dużej ostrożności. Należy zapewnić odpowiednią substytucję potasu, magnezu i fosforanu.

Infuzji dożylnej aminokwasów towarzyszy zwiększone wydalanie z moczem pierwiastków śladowych, w szczególności miedzi, a zwłaszcza cynku. Należy uwzględnić ten fakt w dawkowaniu pierwiastków śladowych, w szczególności podczas długotrwałego żywienia dożylnego.

Monitoring kliniczny powinien obejmować bilans płynów, stężenie elektrolitów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową, stężenie glukozy we krwi, stężenie azotu mocznikowego we krwi. Należy również monitorować czynność wątroby. Częstotliwość i rodzaj badań laboratoryjnych powinny być dostosowane do ogólnego stanu pacjenta.

Podczas długotrwałego podawania należy dokładnie monitorować także liczbę krwinek i krzepnięcie krwi.

Może być konieczna substytucja dodatkowej energii w postaci lipidów, jak również odpowiednie zaopatrzenie w niezbędne kwasy tłuszczowe, elektrolity, witaminy i pierwiastki śladowe.

Preparatu Nutriflex peri nie należy podawać równocześnie z krwią w tym samym zestawie do infuzji ze względu na ryzyko pseudoaglutynacji.

Jak w przypadku wszystkich roztworów dożylnych, podczas infuzji preparatu Nutriflex peri konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad aseptyki.

Nutriflex peri jest preparatem złożonym. W przypadku mieszania preparatu z innymi roztworami lub emulsjami należy zapewnić ich zgodność.

W przypadku podawania preparatu Nutriflex peri do żył obwodowych należy uwzględnić stan żył. Zalecana jest regularna zmiana miejsca dostępu żylnego.

Ciąża i laktacja

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu Nutriflex peri w czasie ciąży. Nie przeprowadzono badań przedklinicznych z preparatem Nutriflex peri dotyczących wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i/lub rozwój w okresie poporodowym. Lekarz przepisujący preparat powinien rozważyć stosunek korzyści/ryzyka przed podaniem Nutriflex peri kobietom w ciąży.

Nie jest zalecane karmienie piersią, jeśli kobieta wymaga w tym czasie żywienia pozajelitowego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy

Stosowanie innych leków

Nie dotyczy.

3. Jak stosować Nutriflex peri Dawkowanie

Dawkowanie jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego pacjenta i jego stanu klinicznego.

Młodzież w wieku 15 lat i starsza oraz dorośli Maksymalnie 40 ml na kg masy ciała, co odpowiada:

-    1,6 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę;

-    3,2 g glukozy na kg masy ciała na dobę.

W miarę możliwości zalecane jest ciągłe podawanie Nutriflex peri.

Szybkość infuzji należy dostosować indywidualnie do stanu metabolicznego i klinicznego danego pacjenta. Na przykład:

Maksymalnie 2,0 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada:

-    0,08 g aminokwasów na kg masy ciała na godzinę;

-    0,16 g glukozy na kg masy ciała na godzinę.

W przypadku pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to szybkości infuzji 140 ml na godzinę. Ilość podanych aminokwasów wynosi wtedy 5,6 g na godzinę, a glukozy 11,2 g na godzinę. W szczególnych sytuacjach klinicznych, np. hemodializie, może być konieczne zastosowanie większej szybkości infuzji.

Dzieci i młodzież

Podane poniżej dawki dla tej grupy wiekowej są wartościami średnimi, służącymi jako wytyczne. Dokładne dawkowanie należy dostosować indywidualnie do wieku, etapu rozwoju i dominującej choroby. Zaopatrzenie w kalorie należy dostosować indywidualnie do zapotrzebowania energetycznego w danym okresie wzrostu. W razie potrzeby możliwe jest podanie dodatkowych infuzji glukozy lub lipidów.

Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat:    37,5 ml na kg masy ciała, co odpowiada

1,5 g aminokwasów na kg masy ciała i

3,0 g węglowodanów na kg masy ciała Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat:    25 ml na kg masy ciała, co odpowiada

1.0    g aminokwasów na kg masy ciała i

2.0    g węglowodanów na kg masy ciała

Szybkość infuzji:    Maksymalnie 2,0 ml na kg masy ciała na godzinę, co

odpowiada

0,08 g aminokwasów na kg masy ciała na godzinę i 0,16 g węglowodanów na kg masy ciała na godzinę Szybkość wkraplania:    0,7 kropli na kg masy ciała na minutę.

Jeśli potrzebne są większe dawki, należy uwzględnić następujące ograniczenia całkowitego dobowego poboru płynów:

3

- 5

lat

80

- 100

ml na kg masy ciała

6

- 10

lat

60

- 80

ml na kg masy ciała

11

- 14

lat

50

- 70

ml na kg masy ciała

Długość stosowania

Żywienie pozajelitowe wyłącznie tym roztworem może trwać maksymalnie tydzień. W przypadku stosowania do suplementacyjnego żywienia pozajelitowego w skojarzeniu z doustnym lub dojelitowym przyjmowaniem pokarmów lub innymi dożylnymi środkami odżywczymi długość stosowania jest zasadniczo nieograniczona.

Sposób podawania

Infuzja dożylna. Nadaje się do infuzji do żył obwodowych.

W przypadku podania zbyt dużej dawki leku

W przypadku właściwego dawkowania nie jest spodziewane przedawkowanie preparatu Nutriflex peri.

Objawy przedawkowania płynów i elektrolitów

Przewodnienie hipertoniczne, zaburzenie równowagi elektrolitów i obrzęk płuc.

Objawy przedawkowania aminokwasów:

Utrata aminokwasów nerkowych z następczymi zaburzeniami równowagi aminokwasów, nudności, wymioty i dreszcze.

Objawy przedawkowania glukozy:

Hiperglikemia, cukromocz, odwodnienie, hiperosmolarność, śpiączka hiperglikemiczna i hiperosmolarna.

Leczenie w nagłym wypadku, antidota:

W przypadku przedawkowania wskazane jest natychmiastowe przerwanie infuzji. Dalsze postępowanie terapeutyczne zależy od występujących objawów i ich stopnia ciężkości. W przypadku ponownego rozpoczęcia infuzji po ustąpieniu objawów zalecane jest, aby szybkość infuzji była zwiększana stopniowo i zalecany jest częsty monitoring.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nutriflex peri może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

-    bardzo często: (występują u więcej niż 1 osoby na 10);

-    często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

-    niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

-    rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);

-    bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

-    nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)..

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Żywienie pozajelitowe niedożywionych lub wyczerpanych pacjentów pełnymi dawkami i przy pełnej szybkości infuzji od samego początku i bez odpowiedniej substytucji potasu, magnezu i fosforanu może prowadzić do zespołu ponownego odżywienia, charakteryzującego się niedoborem potasu, fosforanów i magnezu we krwi. Objawy kliniczne mogą rozwinąć się w ciągu kilku dni od rozpoczęcia żywienia pozajelitowego i mogą obejmować niedokrwistość hemolityczną wskutek niedoboru fosforanów i senność. Patrz również punkt Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nutriflexperi.

Nagłe przerwanie wysokich dawek infuzji glukozy podczas żywienia pozajelitowego może prowadzić do hipoglikemii, w szczególności u dzieci w wieku poniżej 3 lat i u pacjentów z zaburzonym metabolizmem glukozy.

Zaburzenia żołądkowo- jelitowe Mogą wystąpić nudności lub wymioty.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

W przypadku wymuszonej infuzji może wystąpić wielomocz wywołany osmotycznie wskutek wysokiej osmolarności.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać infuzję lub - jeśli właściwe - kontynuować infuzję w mniejszych dawkach.

W przypadku nasilenia się wyżej wymienionych działań niepożądanych lub w przypadku wystąpienia działań niepożądanych niewymienionych w niniejszej ulotce należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41, 03736 Warszawa, Tel. (22) 4921 301 Fax. (22) 4921 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Przechowywanie leku Nutriflex peri

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie stosować leku jeśli jest on mętny, lub znajdują się w nim widoczne zanieczyszczenia, lub opakowanie jest uszkodzone.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Worek przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Instrukcja przechowywania / użycia / przygotowania

Bezpośrednio przed użyciem należy przerwać wewnętrzną przegrodę pomiędzy dwoma komorami, co umożliwia zmieszanie się poszczególnych składników w warunkach aseptycznych.

Wyjąć worek z opakowania ochronnego i postępować w następujący sposób:

-    otworzyć worek i położyć na stabilnym podłożu;

-    otworzyć wewnętrzną przegrodę używając obu rąk;

-    krótko zmieszać ze sobą zawartość worka.

Podczas dodawania innych roztworów lub emulsji tłuszczowych do Nutriflex peri należy ściśle przestrzegać zasad aseptyki. Emulsje tłuszczowe można łatwo dodać przy użyciu specjalnego zestawu do przetoczeń.

Po zmieszaniu dwóch roztworów preparat Nutriflex peri powinien być natychmiast podany, ale w szczególnych okolicznościach może być przechowywany przez maksymalnie 7 dni, a w przypadku przechowywania w lodówce maksymalnie przez 14 dni (łącznie z czasem podawania).

Po infuzji nie wolno nigdy przechowywać pozostałości roztworu do późniejszego użycia. Stosować tylko całkowicie przejrzyste roztwory pochodzące z nienaruszonych opakowań.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl tel. (0-61) 44 20 100

Substancje pomocnicze

Kwas cytrynowy, woda do wstrzykiwań.

Opakowanie:

Elastyczne plastikowe dwuwarstwowe worki wykonane z poliamidu (powłoka zewnętrzna) i polietylenu (powłoka wewnętrzna).

Pojemnik jest podzielony na dwie komory, rozdzielone wewnętrzną przegrodą, o pojemnościach 400 ml i 600 ml lub 800 ml i 1200 ml. Otwarcie wewnętrznej przegrody powoduje aseptyczne wymieszanie obu roztworów. Każdy worek pakowany jest dodatkowo w plastikowe opakowanie ochronne.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Wytwórca

B.Braun Medical AG 9 route de Sorge 1023 Crissier Szwajcaria


B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

Data opracowania ulotki:

7

Nutriflex Peri

Charakterystyka Nutriflex peri

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nutriflex peri zestaw dwóch roztworów do sporządzania roztworu do infuzji

2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ilości substancji czynnych w opakowaniach 1000 ml i 2000 ml produktu przed i po zmieszaniu zawartości dwóch komór:

Przed zmieszaniem

Po

Przed zmieszaniem

Po

zmieszani

zmieszaniu

Dolna

Górna

u

Dolna

Górna

komora

komora

1000 ml

komora

komora

2000 ml

Skład

600 ml

400 ml

1200 ml

800ml

Izoleucyna

2,34 g

2,34 g

4,68 g

4,68 g

Leucyna

3,13 g

3,13 g

6,26 g

6,26 g

Lizyna

2,27 g

2,27 g

4,54 g

4,54 g

(jako chlorowodorek lizyny)

(2,84 g)

(2,84 g)

(5,68 g)

(5,68 g)

Metionina

1,96 g

1,96 g

3,92 g

3,92 g

Fenyloalanina

3,51 g

3,51 g

7,02 g

7,02 g

Treonina

1,82 g

1,82 g

3,64 g

3,64 g

Tryptofan

0,57 g

0,57 g

1,14 g

1,14 g

Walina

2,60 g

2,60 g

5,20 g

5,20 g

Argininy

monoglutaminian

4,98 g

4,98 g

9,96 g

9,96 g

(arginina)

(2,70 g)

(2,70 g)

(5,40 g)

(5,40 g)

(kwas glutaminowy)

(2,28 g)

(2,28 g)

(4,56 g)

(4,56 g)

Histydyna

1,25 g

1,25 g

2,50 g

2,50 g

(jako histydyny chlorowodorek jednowodny)

(1,69 g)

(1,69 g)

(3,38 g)

(3,38 g)

Alanina

4,85 g

4,85 g

9,70 g

9,70 g

Kwas asparaginowy

1,50 g

1,50 g

3,00 g

3,00 g

Kwas glutaminowy

1,22 g

1,22 g

2,44 g

2,44 g

Glicyna

1,65 g

1,65 g

3,30 g

3,30 g

Prolina

3,40 g

3,40 g

6,80 g

6,80 g

Seryna

3,00 g

3,00 g

6,00 g

6,00 g

Magnezu octan czterowodny

0,86 g

0,86 g

1,72 g

1,72 g

Sodu octan trójwodny

1,56 g

1,56 g

3,12 g

3,12 g

Potasu

dwuwodorofosforan

0,78 g

0,78 g

1,56 g

1,56 g

Potasu wodorotlenek

0,52 g

0,52 g

1,04 g

1,04 g

Sodu wodorotlenek

0,50 g

0,50 g

1,00 g

1,00 g

Glukoza

80,0 g

80,0 g

160,0 g

160,0 g

(j ako j ednowodna glukoza)

(88,0 g)

(88,0 g)

(176,0 g)

(176,0 g)

Sodu chlorek

0,17 g

0,17 g

0,34 g

0,34 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,37 g

0,37 g

0,74 g

0,74 g

Elektrolity:

Sód

3,0 mmol

24,0 mmol

27,0 mmol

6,0 mmol

48,0 mmol

54,0 mmol

Potas

15,0 mmol

15,0 mmol

30,0 mmol

30,0 mmol

Wapń

2,5 mmol

2,5 mmol

5,0 mmol

5,0 mmol

Magnez

4,0 mmol

4,0 mmol

8,0 mmol

8,0 mmol

Chlorki

8,0 mmol

23,6 mmol

31,6 mmol

16,0 mmol

47,2 mmol

63,2 mmol

Dwuwodorofosforany

5,7 mmol

5,7 mmol

11,4 mmol

11,4 mmol

Octan

19,5 mmol

19,5 mmol

39,0 mmol

39,0 mmol

Zawartość aminokwasów

40 g

40 g

80 g

80 g

Zawartość azotu

5,7 g

5,7 g

11,4 g

11,4 g

Energia niebiałkowa KJ(kcal)

1340 (320)

1340

(320)

2680 (640)

2680 (640)

Energia całkowita KJ (kcal)

1340 (320)

670 (160)

2010

(480)

2680 (640)

1340 (320)

4020 (960)

Osmolarność (mOsm/l)

900

900

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zestaw dwóch roztworów do sporządzania roztworu do infuzji.

(przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółtawe roztwory wodne)

Osmolarność: 900 mOsm/l

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dostarczenie dziennego zapotrzebowania energii, aminokwasów, elektrolitów i płynów podczas żywienia pozajelitowego pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym katabolizmem, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego pacjenta i jego stanu klinicznego.

Młodzież w wieku 15 lat i starsza oraz dorośli Maksymalnie 40 ml na kg masy ciała na dobę, co odpowiada:

-    1,6 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę;

-    3,2 g glukozy    na kg masy ciała na dobę;

Jeśli to możliwe zalecane jest ciągłe podawanie Nutriflex peri.

Szybkość infuzji należy dostosować indywidualnie do stanu metabolicznego i klinicznego danego pacjenta. Na przykład:

Maksymalnie 2,0 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada:

-    0,08 g aminokwasów    na kg masy ciała na dobę;

-    0,16 g glukozy    na kg masy ciała na dobę.

W przypadku pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to szybkości infuzji równej 140 ml na godzinę. Ilość podanych aminokwasów wynosi wtedy 5,6 g na godzinę, a glukozy 11,2 na godzinę. W szczególnych sytuacjach klinicznych, np. hemodializa, może być konieczne zastosowanie większej szybkości infuzji.

Dzieci i młodzież

Podane poniżej dawki dla tej grupy wiekowej są wartościami średnimi, służącymi jako wytyczne. Dokładne dawkowanie należy dostosować indywidualnie do wieku, etapu rozwoju i dominującej choroby. Zaopatrzenie w kalorie należy dostosować indywidualnie do zapotrzebowania energetycznego w danym okresie wzrostu. W razie potrzeby możliwe jest podanie dodatkowych infuzji glukozy lub lipidów.

Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat:

37,5 ml na kg masy ciała, co odpowiada 1,5 g aminokwasów na kg masy ciała i 3,0 g węglowodanów na kg masy ciała.

Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

25 ml na kg masy ciała, co odpowiada 1,0 g aminokwasów na kg masy ciała i 2,0 g węglowodanów na kg masy ciała.

Szybkość infuzji:

Max. 2,0 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada 0,08 g aminokwasów na kg masy ciała na godzinę i 0,16 g węglowodanów na kg masy ciała na godzinę.

Szybkość wkraplania:

Max. 0,7 kropli na kg masy ciała na minutę.

Jeśli potrzebne są większe dawki, należy uwzględnić następujące ograniczenia całkowitego dobowego poboru płynów:

3 - 5 lat    80 - 100 ml na kg masy ciała;

6 - 10 lat    60 - 80 ml na kg masy ciała;

11 - 14 lat    50 - 70 ml na kg masy ciała.

Długość stosowania

Długość leczenia dla wymienionych wskazań jest nieograniczona. Podczas długotrwałego podawania preparatu Nutriflex peri konieczne jest zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w dodatkową energię (najlepiej w postaci lipidów), niezbędne kwasy tłuszczowe, pierwiastki śladowe i witaminy.

Sposób podawania

Infuzja dożylna. Odpowiedni do infuzji przez żyły obwodowe.

4.3 Przeciwwskazania

Związane z produktem:

-    wrodzone zaburzenia przemiany aminokwasów;

-    niestabilny metabolizm (np. niewyrównana cukrzyca, kwasica metaboliczna);

-    hiperglikemia nie odpowiadająca na dawki insuliny do 6 jednostek/godzinę;

-    patologicznie podwyższone wartości stężenia elektrolitów w surowicy;

-    krwotok śródczaszkowy lub śródrdzeniowy;

-    stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Ze względu na skład, preparatu nie należy podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom poniżej 2 lat.

Związane z żywieniem pozajelitowym:

-    niestabilny układ krążenia z zagrożeniem życia (zapaść i wstrząs);

-    hipoksja komórkowa, kwasica;

-    śpiączka nieznanego pochodzenia;

-    ciężka niewydolność wątroby;

-    ciężka niewydolność nerek (oliguria, lub anuria) bez leczenia nerkozastępczego.

Związane ogólnie z terapią infuzyjną:

-    przewodnienie;

-    ostry obrzęk płuc;

-    niewyrównana niewydolność serca.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność w przypadku podwyższonej osmolarności surowicy.

Jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji dużych ilości płynów, preparat Nutriflex peri należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Przed podaniem preparatu Nutriflex peri należy wyrównać zaburzenia metabolizmu płynów i elektrolitów (np. odwodnienie hipotoniczne, hiponatremia).

Zbyt szybka infuzja może prowadzić do przeładowania płynami i patologicznego stężenia elektrolitów w surowicy, przewodnienia i obrzęku płuc.

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek należy ostrożnie skorygować dawkę uwzględniając indywidualne potrzeby, stopień niewydolności narządu oraz rodzaj wprowadzonego leczenia zastępczego (hemodializa, filtracja krwi itd.).

Również w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby, nadnerczy, serca i płuc należy ostrożnie skorygować dawkę uwzględniając indywidualne potrzeby i stopień niewydolności narządu.

Jak w przypadku wszystkich roztworów zawierających węglowodany, podawanie preparatu Nutriflex peri może prowadzić do hiperglikemii. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi. W przypadku występowania hiperglikemii należy zmniejszyć szybkość infuzji lub podać insulinę.

W celu uniknięcia wystąpienia zespołu ponownego odżywienia (refeeding syndrome) u niedożywionych lub wyczerpanych pacjentów (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane) należy stopniowo wprowadzać żywienie pozajelitowe z zachowaniem dużej ostrożności. Należy zapewnić odpowiednią substytucję potasu, magnezu i fosforanów.

Infuzji dożylnej aminokwasów towarzyszy zwiększone wydalanie z moczem pierwiastków śladowych, w szczególności miedzi, a zwłaszcza cynku. Należy uwzględnić ten fakt w dawkowaniu pierwiastków śladowych, w szczególności podczas długotrwałego żywienia dożylnego.

Monitoring kliniczny powinien obejmować bilans płynów, stężenie elektrolitów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową, stężenie glukozy we krwi, stężenie azotu mocznikowego we krwi. Należy również monitorować czynność wątroby. Częstotliwość i rodzaj badań laboratoryjnych powinny być dostosowane do ogólnego stanu pacjenta.

Podczas długotrwałego podawania należy dokładnie monitorować także liczbę krwinek i krzepnięcie krwi.

Może być konieczna podaż dodatkowej energii w postaci lipidów, jak również odpowiednie zaopatrzenie w niezbędne kwasy tłuszczowe, elektrolity, witaminy i pierwiastki śladowe.

Preparatu Nutriflex peri nie należy podawać równocześnie z krwią tym samym zestawem do infuzji ze względu na ryzyko pseudoglutynacji.

Jak w przypadku wszystkich roztworów dożylnych, podczas infuzji preparatu Nutriflex peri konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad aseptyki.

Nutriflex peri jest preparatem złożonym. W przypadku mieszania preparatu z innymi roztworami lub emulsjami, należy zapewnić ich zgodność.

W przypadku podawania Nutriflex peri do żył obwodowych należy uwzględnić stan żył. Zaleca się regularną zmianę miejsca dostępu do żyły.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu Nutriflex peri w czasie ciąży. Nie przeprowadzono badań przedklinicznych z preparatem Nutriflex peri dotyczących wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i/lub rozwój w okresie poporodowym. Lekarz przepisujący preparat powinien rozważyć stosunek korzyści/ryzyka przed podaniem Nutriflex peri kobietom w ciąży.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy

4.8    Działania niepożądane

Niepożądane działania wywołane przez składniki preparatu Nutriflex peri są rzadkie (>1/10000 do <1/1000) i są zazwyczaj związane z nieprawidłowym dawkowaniem i/lub niewłaściwą szybkością infuzji. Występujące działania niepożądane są zazwyczaj odwracalne i ustępują po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Żywienie pozajelitowe niedożywionych lub wyczerpanych pacjentów pełnymi dawkami i przy pełnej szybkości infuzji od samego początku i bez odpowiedniej substytucji potasu, magnezu i fosforanów może prowadzić do zespołu ponownego odżywienia (refeeding syndrome), charakteryzującego się niedoborem potasu, fosforanów i magnezu we krwi. Objawy kliniczne mogą rozwinąć się w ciągu kilku dni od rozpoczęcia żywienia pozajelitowego i mogą obejmować niedokrwistość hemolityczną wskutek niedoboru fosforanów i senność. Patrz również punkt 4.4.

Nagłe przerwanie wysokich dawek infuzji glukozy podczas żywienia pozajelitowego może prowadzić do hipoglikemii, w szczególności u dzieci w wieku poniżej 3 lat i u pacjentów z zaburzonym metabolizmem glukozy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Mogą wystąpić nudności i wymioty.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

W przypadku wymuszonej infuzji może wystąpić wielomocz wywołany osmotycznie wskutek wysokiej osmolarności.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać infuzję lub, jeśli jest to właściwe, kontynuować infuzję w mniejszych dawkach.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

W przypadku właściwego dawkowania nie jest spodziewane przedawkowanie preparatu Nutriflex peri.

Objawy przedawkowania płynów i elektrolitów:

Przewodnienie hipertoniczne, zaburzenie równowagi elektrolitowej i obrzęk płuc.

Objawy przedawkowania aminokwasów:

Utrata aminokwasów przez nerki z następczymi zaburzeniami równowagi aminokwasów, nudności, wymioty i dreszcze.

Objawy przedawkowania glukozy:

Hiperglikemia, cukromocz, odwodnienie, hiperosmolalność, śpiączka hiperglikemiczna i hiperosmolarna.

Leczenie w nagłych przypadkach, antidotum

W przypadku przedawkowania wskazane jest natychmiastowe przerwanie infuzji.

Dalsze postępowanie terapeutyczne zależy od występujących objawów i ich stopnia ciężkości. W przypadku ponownego rozpoczęci infuzji po ustąpieniu objawów zalecane jest, aby szybkość infuzji była zwiększana stopniowo i zalecany jest częsty monitoring.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Roztwory do żywienia pozajelitowego, mieszaniny.

Kod ATC B05BA10

Żywienie pozajelitowe musi dostarczać organizmowi wszystkie składniki wymagane do rozwoju i regeneracji tkanek. Aminokwasy odgrywają główną rolę, stanowiąc jednostkę budulcową do syntezy białek. Jednakże, w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania aminokwasów, konieczne jest dostarczenie źródła energii. Częściowo mogą go stanowić węglowodany. Ponieważ glukoza może być wykorzystywana przez organizm bezpośrednio, jest ona preferowanym węglowodanem. Dodatkową energię najlepiej podawać w formie tłuszczów. Elektrolity są podawane w celu utrzymania funkcji metabolicznych i fizjologicznych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po infuzji dożylnej składniki Nutriflex peri są natychmiast dostępne dla metabolizmu. Elektrolity są dostępne w wystarczających ilościach do utrzymania licznych procesów biologicznych, dla których są wymagane.

Część aminokwasów jest używana do syntezy białka, reszta jest rozkładana w następujący sposób: grupy aminowe są oddzielane na drodze transaminacji, a cząsteczka węgla jest utleniana do CO2 w cyklu kwasu cytrynowego lub wykorzystywana w wątrobie jako substrat do glukoneogenezy. Grupy aminowe powstałe z rozkładu białka w tkance mięśniowej są transportowane do wątroby, gdzie są używane do syntezy mocznika lub nie niezbędnych aminokwasów.

Glukoza jest metabolizowana do CO2 i H2O. Część glukozy jest wykorzystywana do syntezy tłuszczów.

Nie przeprowadzono badań przedklinicznych preparatu Nutriflex peri.

Nie należy oczekiwać toksycznego wpływu mieszanin składników odżywczych podawanych w zalecanych dawkach w ramach terapii substytucyjnej.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Opakowanie posiada dodatkowy port do wprowadzania dodatkowych związków odżywczych do preparatu Nutriflex peri. Jednakże, należy przygotowywać jedynie mieszaniny o znanej zgodności. Informacje na temat zgodności dostępne są u producenta.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego w oryginalnym opakowaniu 2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu

Nie dotyczy. Preparat należy podawać bezpośrednio po podłączeniu do zestawu do infuzji. Nie zużytą zawartość należy wyrzucić.

Okres ważności po rozcieńczeniu lub zmieszaniu zgodnie z zaleceniami

Po zmieszaniu obydwóch roztworów należy rozpocząć podawanie preparatu Nutriflex peri, jednakże w wyjątkowych sytuacjach można go przechowywać do 7 dni w temperaturze pokojowej lub do 14 dni pod warunkiem przechowywania w    lodówce (włączając czas podania).

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Worek przechowywać w kartonowym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Elastyczne plastikowe dwuwarstwowe worki wykonane z poliamidu (powłoka zewnętrzna) i polietylenu (powłoka wewnętrzna). Pojemnik jest podzielony na dwie komory, rozdzielone wewnętrzną przegrodą, o pojemnościach 400 ml i 600 ml lub 800 ml i 1200 ml. Otwarcie wewnętrznej przegrody powoduje aseptyczne wymieszanie obu roztworów.

Każdy worek pakowany jest dodatkowo w plastikowe opakowanie ochronne.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Konstrukcja worka dwukomorowego umożliwia zmieszanie aminokwasów, glukozy i opcjonalnie tłuszczów w dolnej komorze. Dodanie elektrolitów jest, w razie konieczności, możliwe.

Bezpośrednio przed użyciem należy przerwać wewnętrzną przegrodę pomiędzy dwoma komorami, co umożliwia zmieszanie się poszczególnych składników w warunkach aseptycznych.

Wyjąć worek z opakowania ochronnego i postępować w następujący sposób:

-    otworzyć worek i położyć na stabilnym podłożu;

-    otworzyć wewnętrzną przegrodę używając obu rąk;

-    krótko zmieszać ze sobą zawartość worka.

Po infuzji nie wolno nigdy przechowywać pozostałości roztworu do późniejszego użycia. Stosować tylko całkowicie przejrzyste roztwory pochodzące z nienaruszonych opakowań.

Podczas podawania innych roztworów lub emulsji tłuszczowych do Nutriflex peri należy ściśle przestrzegać zasad aseptyki. Emulsje tłuszczowe można łatwo dodać przy użyciu specjalnego zestawu do przetoczeń

7.


8.


9.


10.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4659

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.12.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.08.2008

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Nutriflex Peri