+ iMeds.pl

Nuvaring (0,12 mg + 0,015 mg)/24 hUlotka Nuvaring

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NuvaRing, (0,120 mg + 0,015 mg)/24 h, system terapeutyczny dopochwowy

Etonogestrelum + Ethinylestradiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    W okresie stosowania leku NuvaRing należy regularnie czytać ulotkę dołączoną do opakowania: informacje zawarte w ulotce mogą się zmieniać.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest NuvaRing i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NuvaRing

2.1    Kiedy nie stosować leku NuvaRing

2.2    Ostrzeżenia i środki ostrożności Zakrzepy (Zakrzepica)

Choroby nowotworowe

2.3    Dzieci i młodzież

2.4    Inne leki i NuvaRing Badania diagnostyczne

2.5    Ciąża i karmienie piersią

2.6    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

3.    Jak stosować lek NuvaRing

3.1    Zakładanie i usuwanie leku NuvaRing

3.2    Trzy tygodnie stosowania, tydzień przerwy

3.3    Kiedy założyć pierwszy system terapeutyczny dopochwowy NuvaRing

3.4    Co robić gdy...

Postępowanie w razie przypadkowego wypadnięcia systemu z pochwy Postępowanie, gdy system znajdował się przez pewien czas poza pochwą Postępowanie w razie uszkodzenia systemu terapeutycznego dopochwowego Postępowanie w przypadku założenia więcej niż jednego systemu terapeutycznego dopochwowego

Postępowanie, gdy po tygodniowej przerwie pacjentka zapomniała założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy

Postępowanie, gdy pacjentka zapomniała usunąć system terapeutyczny dopochwowy na czas

Postępowanie w razie braku krwawienia

Postępowanie w razie nieoczekiwanego krwawienia

Postępowanie w razie zmiany dnia występowania krwawienia

Postępowanie w razie chęci opóźnienia wystąpienia krwawienia

3.5    Postępowanie, gdy pacjentka chce przerwać stosowanie leku NuvaRing

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NuvaRing

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek NuvaRing

Jak wygląda lek NuvaRing i co zawiera opakowanie Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Data ostatniej aktualizacji ulotki

Co to jest NuvaRing i w jakim celu się go stosuje

1.NuvaRing jest to środek antykoncepcyjny w postaci systemu terapeutycznego dopochwowego, zapobiegający ciąży. Każdy system terapeutyczny dopochwowy zawiera niewielką ilość dwóch żeńskich hormonów płciowych - etonogestrelu i etynyloestradiolu. Hormony te powoli uwalniają się z systemu do krwioobiegu. Ze względu na niewielką dawkę uwalnianych hormonów, NuvaRing jest zaliczany do środków antykoncepcyjnych o małej dawce hormonów. Ponieważ NuvaRing uwalnia dwa różne hormony, jest również tak zwanym złożonym środkiem antykoncepcyjnym.

NuvaRing działa tak jak tabletka zawierająca złożony środek antykoncepcyjny (tabletka złożona), w przeciwieństwie jednak do tabletki, którą należy przyjmować codziennie, NuvaRing stosuje się przez 3 tygodnie z rzędu. NuvaRing wydziela dwa żeńskie hormony płciowe, które hamują uwalnianie komórek jajowych z jajników. Ponieważ komórki jajowe nie są uwalniane, pacjentka nie może zajść w ciążę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NuvaRing

Uwagi ogólne

W niniejszej ulotce opisano sytuacje, w których należy przerwać stosowanie leku NuvaRing lub, w których jego skuteczność może być zmniejszona. W tych sytuacjach należy powstrzymać się od stosunków płciowych lub zastosować dodatkową metodę antykoncepcji, inną niż hormonalna, taką jak prezerwatywa lub inną metodę mechaniczną. Nie należy stosować metod opartych na kalendarzyku lub pomiarze temperatury ciała. Mogą one być nieskuteczne, ponieważ NuvaRing wpływa na zmiany temperatury ciała i konsystencji śluzu szyjkowego w ciągu miesiąca.


NuvaRing, podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem

wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

2.1 Kiedy nie stosować leku NuvaRing

W niektórych przypadkach nie należy stosować złożonych hormonalnych środków

antykoncepcyj nych.

W razie występowania któregokolwiek z poniższych objawów, należy o tym poinformować lekarza.

Lekarz może w tych przypadkach zalecić inną (niehormonalną) metodę antykoncepcji.

Kiedy nie stosować leku NuvaRing:

•    jeśli u pacjentki występują obecnie lub występowały w przeszłości zakrzepy w naczyniach krwionośnych (zakrzepica żył) kończyn dolnych, płuc (zator płucny) lub innych narządów. Możliwe oznaki zakrzepów patrz punkt 2.2 „Zakrzepy (Zakrzepica)”,

•    jeśli u pacjentki obecnie stwierdza się lub w przeszłości stwierdzono zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu; albo stan poprzedzający wystąpienie zawału mięśnia sercowego (dusznica bolesna, silne bóle w klatce piersiowej) lub udaru mózgu (przemijające napady niedokrwienia mózgu [lekki przemijający udar mózgu]),

•    jeśli u pacjentki występuje poważny czynnik ryzyka lub kilka czynników ryzyka zakrzepicy (patrz również punkt 2.2 „Zakrzepy (Zakrzepica)”,

•    jeśli u pacjentki występują zaburzenia krzepliwości krwi, na przykład niedobór białka C,

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości migrenowy ból głowy o typie „migreny z aurą”,

•    jeśli pacjentka ma cukrzycę ze zmianami naczyniowymi,

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występowało w przeszłości zapalenie trzustki związane z dużym stężeniem tłuszczów we krwi,

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występowała w przeszłości ciężka choroba wątroby, a czynność wątroby nie powróciła do wartości prawidłowych,

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości łagodny lub złośliwy nowotwór wątroby,

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości rak piersi lub narządów płciowych albo istnieje podejrzenie tych nowotworów,

•    jeśli u pacjentki występują krwawienia z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie,

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub etonogestrel, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Jeżeli którykolwiek z podanych powyżej objawów wystąpi po raz pierwszy w okresie stosowania leku NuvaRing, należy natychmiast usunąć system z pochwy i skonsultować się z lekarzem i w tym czasie zastosować niehormonalną metodę antykoncepcji.

2.2 Ostrzeżenia i środki ostrożności

W niektórych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność stosując złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Przed rozpoczęciem stosowania leku NuvaRing należy zwrócić się do lekarza, jeśli występuje którakolwiek z chorób wymienionych poniżej. Należy również skontaktować się z lekarzem wtedy, gdy w czasie stosowania leku którakolwiek z tych chorób wystąpi lub nasili się.

•    Rak piersi u członków najbliższej rodziny.

•    Padaczka (patrz punkt 2.4 „Inne leki i NuvaRing”).

•    Choroba wątroby (np. żółtaczka) lub choroba pęcherzyka żółciowego (np. kamica żółciowa).

•    Choroba Leśniowskiego - Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit).

•    Toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu odpornościowego organizmu).

•    Zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepliwości krwi prowadzące do niewydolności nerek).

•    Choroby, które wystąpiły po raz pierwszy lub nasiliły się w okresie ciąży lub poprzedniego stosowania hormonów płciowych (np. utrata słuchu, porfiria [choroba krwi], opryszczka ciężarnych [pęcherzykowa wysypka skórna w czasie ciąży], pląsawica Sydenhama [choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne, gwałtowne ruchy ciała], dziedziczny obrzęk naczynioruchowy [należy zwrócić się niezwłocznie do lekarza w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego takich jak obrzęk twarzy, języka, i (lub) gardła i (lub) kłopotów z połykaniem lub wystąpienia pokrzywki wraz z utrudnionym oddychaniem]).

•    Ostuda obecnie lub w przeszłości (plamy barwnikowe barwy żółtawobrązowej, tak zwane “plamy ciążowe”, zwłaszcza na twarzy). W razie ich występowania należy unikać zbyt silnego nasłonecznienia i promieniowania ultrafioletowego.

•    Zaburzenia, które utrudniają stosowanie leku NuvaRing, np. częste zaparcia, wypadanie szyjki macicy, ból w czasie stosunku.

•    Operacja lub unieruchomienie na długi okres czasu (patrz punkt 2.2 „Zakrzepy (Zakrzepica)”).

Zakrzepy (Zakrzepica)

Zakrzepy w żyle

Zakrzep w żyle (znany jako zakrzepica żył) może zaczopować światło naczynia żylnego. Może to dotyczyć żył w kończynie dolnej, w płucach (zator płucny) lub innych narządach.

Stosowanie jakichkolwiek złożonych środków antykoncepcyjnych, w tym systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing, zwiększa u kobiety ryzyko rozwoju takich zakrzepów, w porównaniu do kobiet, które nie stosują złożonych, hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko jest największe w pierwszym roku stosowania złożonych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko związane ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie jest tak duże jak ryzyko rozwoju zakrzepów w okresie ciąży. Ryzyko może być zróżnicowane w zależności od rodzaju stosowanej antykoncepcji hormonalnej. Należy omówić z lekarzem dostępne możliwości.

Ryzyko zakrzepicy żył u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne zwiększa się:

•    z wiekiem;

•    jeśli u kogoś z bliskich krewnych w młodym wieku występowały zakrzepy kończyn dolnych, w płucach lub innych narządach;

•    z nadwagą;

•    w okresie okołooperacyjnym lub dłuższym unieruchomieniu z powodu urazu lub choroby, w okresie unieruchomienia kończyny dolnej opatrunkiem gipsowym.

W takich przypadkach należy poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu leku NuvaRing, ponieważ może zaistnieć konieczność jego usunięcia. Lekarz może zalecić przerwanie stosowania antykoncepcji hormonalnej na kilka tygodni przed planowaną operacją lub w okresie dłuższego unieruchomienia. Lekarz poinformuje również o tym, kiedy można powrócić do stosowania leku NuvaRing.

Zakrzepy w tętnicy

Zakrzep w tętnicy może być przyczyną poważnych problemów na przykład zakrzep znajdujący się w tętnicy w sercu (powoduje zawał mięśnia sercowego) lub w mózgu (powoduje udar mózgu).

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepów w tętnicach. Ryzyko to zwiększa się:

•    z wiekiem;

   w przypadku palenia papierosów. W okresie stosowania antykoncepcji hormonalnej, takiej jak NuvaRing, bezwzględnie zaleca się niepalenie, zwłaszcza kobietom w wieku powyżej

35 lat.

•    z nadwagą;

•    ze zwiększonym ciśnieniem tętniczym. Jeśli nadciśnienie tętnicze wystąpi w okresie stosowania leku NuvaRing, lekarz może zalecić przerwanie leczenia;

•    jeśli bliski krewny miał w młodym wieku zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu;

•    jeśli występuje duże stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);

•    jeśli występuje cukrzyca;

•    jeśli występują migrenowe bóle głowy;

•    jeśli występują choroby serca (wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca).

Objawy wskazujące na zakrzepy w żyle lub tętnicy zostały ujęte w ramce.

Objawy zakrzepów

Należy usunąć NuvaRing i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy zakrzepu, takie jak:_

•    nietypowy ból i (lub) obrzęk jednej z kończyn dolnych;

•    silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewej ręki;

•    nagła duszność;

•    nagły kaszel bez wyraźnej przyczyny;

•    nietypowy, ostry lub przedłużający się ból głowy, lub nasilenie migreny;

•    częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie;

•    zaburzenia mowy lub niezdolność mówienia;

•    zawroty głowy lub omdlenie;

•    osłabienie, zaburzenia czucia lub drętwienie dowolnej części ciała,

Po wystąpieniu zakrzepu nie zawsze udaje się osiągnąć całkowite wyleczenie, W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może spowodować trwałe kalectwo lub nawet zgon,

Choroby nowotworowe

Poniższe informacje uzyskano na podstawie badań z zastosowaniem złożonych środków antykoncepcyjnych i mogą się one odnosić również do leku NuvaRing. Informacje na temat dopochwowego stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tak jak to ma miejsce w przypadku leku NuvaRing) nie są jeszcze dostępne,

Wśród kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne stwierdzono nieco częstsze występowanie raka piersi, choć nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowanymi lekami, Być może u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne nowotwory wykrywa się częściej, ponieważ kobiety te częściej poddają się badaniom lekarskim, Zwiększona częstość występowania raka piersi stopniowo się zmniejsza po zaprzestaniu przyjmowania złożonych środków antykoncepcyjnych,

Regularne badanie piersi jest bardzo ważne, W razie wykrycia jakiegokolwiek guzka należy się skontaktować z lekarzem, Należy również poinformować lekarza, jeśli u kogoś z bliskich krewnych występował lub występuje rak piersi (patrz punkt 2,2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

W rzadkich przypadkach u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne, występują łagodne nowotwory wątroby, a bardzo rzadko również nowotwory złośliwe, W razie występowania nietypowych, silnych bólów brzucha, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym,

Istnieją doniesienia, że u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne rzadziej występuje rak endometrium (rak błony śluzowej trzonu macicy) i rak jajników, Być może dotyczy to również leku NuvaRing, ale nie zostało to jak dotąd potwierdzone,

2.3    Dzieci i młodzież

Nie badano bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania leku NuvaRing u młodzieży w wieku poniżej 18 lat,

2.4    Inne leki i NuvaRing

Należy poinformować lekarza przepisującego lek NuvaRing o przyjmowaniu innych leków i preparatów ziołowych, Należy również poinformować lekarza innej specjalizacji czy lekarza stomatologa o stosowaniu leku NuvaRing w przypadku przepisywania innych leków (lub farmaceutę, który wydaje leki), Mogą oni poinformować o potrzebie zastosowania dodatkowej metody antykoncepcji, a jeśli tak, to jak długo,

Niektóre leki mogą powodować szczególne problemy podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych takich jak NuvaRing.

•    Niektóre leki mogą upośledzać działanie leku NuvaRing. Może to spowodować zmniejszenie jego skuteczności w zapobieganiu ciąży lub niespodziewane krwawienie. Wśród leków tych znajdują się leki stosowane w leczeniu:

•    padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbamazepina, topiramat, felbamat);

•    gruźlicy (np. ryfampicyna);

•    zakażenia wirusem HIV (np. rytonawir);

•    i innych chorób zakaźnych (antybiotyki za wyjątkiem amoksycyliny i doksycykliny, które nie wpływają na uwalnianie hormonów z leku NuvaRing).

•    Preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum) mogą również hamować prawidłowe działanie leku NuvaRing. Jeśli w okresie stosowania leku NuvaRing pacjentka chciałaby stosować jednocześnie preparaty ziołowe zawierające wyciąg z dziurawca zwyczajnego, należy wcześniej zapytać o to lekarza prowadzącego.

•    NuvaRing może zaburzać działanie innych leków, takich jak cyklosporyny i leku przeciwdrgawkowego - lamotryginy.

W okresie stosowania leku NuvaRing można jednocześnie używać tampony. Należy włożyć NuvaRing przed założeniem tamponu. Należy uważać w czasie usuwania tamponu, aby niechcący nie usunąć również leku NuvaRing. W razie wypadnięcia wystarczy system terapeutyczny dopochwowy umyć w zimnej lub letniej wodzie i jak najszybciej założyć z powrotem.

Stosowanie środków plemnikobójczych lub dopochwowych leków przeciwgrzybiczych nie zmniejsza skuteczności antykoncepcyjnej leku NuvaRing.

Badania diagnostyczne

W razie wykonywania badań laboratoryjnych krwi lub moczu, należy powiadomić osoby wykonujące badanie o stosowaniu leku NuvaRing, gdyż stosowanie systemu terapeutycznego dopochwowego może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych.

2.5    Ciąża i karmienie piersią

Nie wolno stosować leku NuvaRing w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży. Jeśli w okresie stosowania leku NuvaRing pacjentka zajdzie w ciążę, należy usunąć system terapeutyczny dopochwowy i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka chce przerwać stosowanie leku NuvaRing, gdyż chce zajść w ciążę, należy zapoznać się z treścią w punkcie 3.5 „Postępowanie, gdy pacjentka chce przerwać stosowanie leku NuvaRing”.

Nie zaleca się stosowania leku NuvaRing w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka chce stosować NuvaRing w okresie karmienia piersią, należy wcześniej zapytać o to lekarza.

2.6    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

NuvaRing nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek NuvaRing

NuvaRing można zakładać i usuwać samodzielnie. Lekarz poinstruuje, kiedy można rozpocząć stosowanie leku NuvaRing. System terapeutyczny dopochwowy powinien być założony we właściwym dniu cyklu (patrz punkt 3.3 „Kiedy założyć pierwszy system terapeutyczny dopochwowy NuvaRing”) i pozostawiony przez 3 tygodnie z rzędu. Dobrze jest regularnie sprawdzać, czy system terapeutyczny dopochwowy znajduje się na miejscu. Po upływie trzech tygodni należy usunąć NuvaRing i zrobić tygodniową przerwę. Zwykle w czasie przerwy w stosowaniu leku pojawia się krwawienie z odstawienia.

3.1 Zakładanie i usuwanie leku NuvaRing

1.    Przed założeniem systemu należy sprawdzić termin ważności (patrz punkt 5 „Jak przechowywać lek NuvaRing”).

2.    Przed założeniem lub usunięciem systemu należy umyć ręce.

3.    Należy wybrać najwygodniejszą pozycję do założenia, na przykład stojąc z jedną nogą uniesioną, siedząc w kucki lub leżąc.

4.    Wyjąć NuvaRing z saszetki.

5.    Trzymając system kciukiem i palcem wskazującym, należy ścisnąć go i włożyć do pochwy (patrz ryciny 1-4). Właściwa pozycja NuvaRing to taka, w której się go nie czuje. Jeśli system przeszkadza, należy wepchnąć go lekko w głąb pochwy. Umiej scowienie systemu w pochwie nie ma znaczenia dla jego działania antykoncepcyjnego.

6.    Po upływie trzech tygodni należy usunąć system z pochwy. Można to zrobić, zaczepiając palcem wskazującym o brzeg systemu lub chwytając go palcem wskazującym i środkowym i pociągając go (ryc. 5). W przypadku, gdy pacjentka zlokalizuje system w pochwie, ale nie jest w stanie go usunąć, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

7.    Wyrzucić zużyty system razem z innymi odpadkami domowymi, najlepiej w zamykanej saszetce, w której się pierwotnie znajdował. Nie należy wyrzucać leku NuvaRing do toalety.

Wyjąć system z saszetki

R Rycina 3 Wybrać najwygodniejszą pozycję
R Rycina 4A    Rycina 4B    Rycina 4C

Włożyć system do pochwy jedną ręką (ryc. 4A), w razie potrzeby drugą ręką rozchylając wargi sromowe. Umieścić go wewnątrz pochwy tak, aby nie przeszkadzał (ryc. 4B). Pozostawić system w pochwie przez 3 tygodnie (ryc. 4C).


Usunąć system z pochwy, zaczepiając palcem wskazującym o brzeg systemu lub chwytając go palcem wskazującym i środkowym i pociągając go.

3.2 Trzy tygodnie stosowania, tydzień przerwy

1.    System powinien się znajdować w pochwie przez trzy tygodnie bez przerwy, licząc od dnia założenia.

2.    Po upływie trzech tygodni należy go usunąć, tego samego dnia tygodnia, w którym został założony i mniej więcej o tej samej godzinie. Na przykład, jeśli NuvaRing został założony w środę około godziny 22.00, powinien zostać usunięty również w środę 3 tygodnie później, około godziny 22.00.

3.    Po usunięciu systemu należy zrobić tygodniową przerwę. W tym czasie może wystąpić krwawienie. Zazwyczaj zaczyna się ono po 2-3 dniach od jego usunięcia.

4.    Nowy system należy założyć dokładnie po tygodniu przerwy (tego samego dnia tygodnia co zwykle i mniej więcej o tej samej godzinie), nawet jeśli krwawienie jeszcze trwa.

W przypadku opóźnienia założenia nowego systemu o więcej niż 3 godziny, jego skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 3.4 „Postępowanie, gdy po tygodniowej przerwie pacjentka zapomniała założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy”.

Jeśli stosuje się NuvaRing zgodnie z powyższymi zaleceniami, kolejne krwawienia będą występować mniej więcej w te same dni tygodnia.

3.3 Kiedy założyć pierwszy system terapeutyczny dopochwowy NuvaRing

•    W poprzednim cyklu nie stosowano hormonalnego środka antykoncepcyjnego

Założyć NuvaRing pierwszego dnia naturalnego cyklu (tj. pierwszego dnia miesiączki). NuvaRing działa od momentu założenia. Nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych metod antykoncepcji.

Można również rozpocząć stosowanie leku NuvaRing między 2. a 5. dniem miesiączki, ale w takim przypadku, w ciągu pierwszych 7 dni stosowania leku NuvaRing należy jednocześnie stosować dodatkową metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa). Zalecenie to dotyczy tylko stosowania leku NuvaRing po raz pierwszy.

•    W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne

Należy rozpocząć stosowanie leku NuvaRing najpóźniej w dniu następującym po przerwie w przyjmowaniu obecnie przyjmowanego leku. Jeżeli obecnie przyjmowany lek posiada również tabletki nie zawierające substancji czynnej należy rozpocząć stosowanie leku NuvaRing najpóźniej następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki nie zawierającej substancji czynnych. W razie wątpliwości, która to jest tabletka należy zapytać o to lekarza lub farmaceutę. Nie należy przedłużać przerwy w stosowaniu dotychczasowych tabletek poza zalecany okres.

Jeśli do tej pory pacjentka stosowała swoje tabletki regularnie i jest pewna, że nie jest w ciąży, może zakończyć przyjmowanie tabletek w dowolnym dniu i od razu rozpocząć stosowanie leku NuvaRing.

•    W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała system transdermalny (plaster)

Należy rozpocząć stosowanie leku NuvaRing najpóźniej w dniu następującym po przerwie w stosowaniu systemu transdermalnego. Nie należy przedłużać przerwy w stosowaniu systemu transdermalnego poza zalecany okres. Jeśli do tej pory pacjentka stosowała system transdermalny regularnie i jest pewna, że nie jest w ciąży, może zakończyć stosowanie systemu transdermalnego w dowolnym dniu i od razu rozpocząć stosowanie leku NuvaRing.

•    W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała antykoncepcję zawierającą wyłącznie progestagen (minitabletkę)

Można przerwać stosowanie minitabletki w dowolnym dniu i następnego dnia o tej samej porze, o której przyjmowano minitabletkę, rozpocząć stosowanie leku NuvaRing. Przez pierwsze 7 dni stosowania leku NuvaRing należy zastosować jednocześnie dodatkową metodę antykoncepcji (taka jak prezerwatywa).

•    W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała implant, iniekcje lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen [IUS]

Należy rozpocząć stosowanie leku NuvaRing w dniu następnej zaplanowanej iniekcji lub w dniu usunięcia implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen. Przez pierwsze 7 dni stosowania leku NuvaRing należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa).

•    Po urodzeniu dziecka

Po urodzeniu dziecka, lekarz może zalecić stosowanie leku NuvaRing dopiero po wystąpieniu pierwszej miesiączki. Czasem można rozpocząć stosowanie leku NuvaRing wcześniej. Lekarz zaleci, kiedy. W przypadku karmienia piersią i chęci stosowania leku NuvaRing, należy to przedyskutować z lekarzem.

•    Po poronieniu

Zgodnie z zaleceniami lekarza.

3.4    Co robić gdy...

Postępowanie w razie przypadkowego wypadnięcia systemu z pochwy

NuvaRing może przypadkowo wypaść z pochwy, np. jeśli został niewłaściwie założony, w czasie usuwania tamponu, podczas stosunku, w przypadku zaparcia lub wypadania macicy. Dlatego należy regularnie sprawdzać, czy system znajduje się w pochwie.

Jeśli system znajdował się poza pochwą przez czas krótszy niż 3 godziny, pacjentka nadal jest zabezpieczona przed zajściem w ciążę. Należy umyć system terapeutyczny dopochwowy w zimnej lub letniej (nie gorącej) wodzie i założyć go ponownie. Jeśli system znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny, pacjentka może nie być zabezpieczona przed zajściem w ciążę: w tym przypadku, patrz zalecenia w punkcie 3.4 „Postępowanie, gdy system znajdował się przez pewien czas poza pochwą”.

Postępowanie, gdy system znajdował się przez pewien czas poza pochwą

Kiedy NuvaRing znajduje się w pochwie, uwalniają się z niego hormony, które zapobiegają zajściu w ciążę. Jeśli system znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny, pacjentka może nie być zabezpieczona przed zajściem w ciążę. Dlatego system nie może się znajdować poza pochwą dłużej niż przez 3 godziny (w ciągu 24 godzin).

•    Jeśli system znajdował się poza pochwą przez czas krótszy niż 3 godziny, pacjentka nadal jest zabezpieczona przed zajściem w ciążę. Należy jak najszybciej założyć system terapeutyczny dopochwowy z powrotem, nie później niż w ciągu 3 godzin.

•    Jeśli pacjentka podejrzewa lub jest pewna, że system znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny w pierwszym lub drugim tygodniu stosowania, skuteczność antykoncepcyjna mogła się zmniejszyć. Należy jak najszybciej założyć system terapeutyczny dopochwowy i pozostawić go bez przerwy, co najmniej przez 7 dni. Jeśli w ciągu tych 7 dni pacjentka ma odbyć stosunek, należy użyć dodatkowo prezerwatywy. Jeśli pacjentka jest

w pierwszym tygodniu cyklu i w czasie ostatnich siedmiu dni miała stosunek, istnieje możliwość, że jest w ciąży. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli pacjentka podejrzewa lub jest pewna, że system znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny w trzecim tygodniu stosowania, skuteczność antykoncepcyjna mogła się zmniejszyć. Należy usunąć system terapeutyczny dopochwowy i wybrać jedno z dwóch poniższych rozwiązań:

1 - Jak najszybciej założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy.

Założenie nowego systemu terapeutycznego dopochwowego oznacza rozpoczęcie następnego, trzytygodniowego okresu jego stosowania. Może to spowodować brak spodziewanego krwawienia z odstawienia, jakkolwiek może się pojawić krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie.

2 - Nie zakładać systemu terapeutycznego dopochwowego ponownie. Poczekać do wystąpienia krwawienia z odstawienia i założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy nie później niż 7 dni od czasu usunięcia lub wypadnięcia poprzedniego.

Powyższy sposób postępowania można przyjąć tylko wtedy, jeśli pacjentka stosowała NuvaRing w sposób nieprzerwany przez ostatnie 7 dni.

Postępowanie w razie uszkodzenia systemu terapeutycznego dopochwowego

Bardzo rzadko NuvaRing może ulec uszkodzeniu. Jeśli pacjentka zauważy, że NuvaRing jest uszkodzony, powinna usunąć go i jak najszybciej założyć nowy. Przez następne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę). Jeśli miał miejsce stosunek, zanim pacjentka zauważyła jego uszkodzenie, należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku założenia więcej niż jednego systemu terapeutycznego dopochwowego

Jak dotąd nie istnieją doniesienia o ciężkich szkodliwych działaniach związanych z przedawkowaniem hormonów zawartych w leku NuvaRing. W razie przypadkowego założenia więcej niż jednego systemu terapeutycznego dopochwowego mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych. Należy usunąć dodatkowy system terapeutyczny dopochwowy oraz skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią.

Postępowanie, gdy po tygodniowej przerwie pacjentka zapomniała założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy

Jeśli przerwa w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego była dłuższa niż 7 dni, należy jak najszybciej założyć nowy system. Jeśli w czasie następnych 7 dni będzie miał miejsce stosunek, należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywa). Jeśli stosunek miał miejsce w czasie przerwy w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego, istnieje możliwość zajścia w ciążę. W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Im dłuższa przerwa w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego, tym większe prawdopodobieństwo ciąży.

Postępowanie, gdy pacjentka zapomniała usunąć system terapeutyczny dopochwowy na czas

•    Jeśli system pozostawał w pochwie dłużej niż 3 tygodnie, ale nie dłużej niż 4 tygodnie, pacjentka nadal jest zabezpieczona przed zajściem w ciążę. Należy usunąć system terapeutyczny dopochwowy na okres jednego tygodnia, a następnie założyć nowy.

•    Jeśli pacjentka stosowała system terapeutyczny dopochwowy dłużej niż przez 4 tygodnie, istnieje prawdopodobieństwo ciąży. Przed założeniem nowego systemu terapeutycznego dopochwowego należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w razie braku krwawienia

   Jeśli pacjentka stosowała NuvaRing zgodnie z instrukcją

Jeśli krwawienie z odstawienia nie wystąpiło w terminie, ale pacjentka stosowała NuvaRing zgodnie z zaleceniami i w tym czasie nie stosowała innych leków, prawdopodobieństwo ciąży jest bardzo małe. Należy kontynuować stosowanie leku NuvaRing, tak jak dotychczas. Jeśli jednak krwawienie z odstawienia nie wystąpi dwa razy pod rząd, istnieje prawdopodobieństwo ciąży. Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nie należy zakładać nowego systemu NuvaRing, dopóki lekarz nie upewni się, że pacjentka nie jest w ciąży.

   Jeśli pacjentka stosowała NuvaRing niezgodnie z instrukcją

Jeśli krwawienie z odstawienia nie wystąpi w czasie pierwszej przerwy w stosowaniu leku NuvaRing, a pacjentka stosowała system terapeutyczny dopochwowy niezgodnie z zaleceniami,

może być w ciąży. Przed zastosowaniem nowego leku NuvaRing należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w razie nieoczekiwanego krwawienia

W okresie stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego u niektórych kobiet może wystąpić nieoczekiwane krwawienie międzymiesiączkowe. Pacjentka może potrzebować wkładek higienicznych. Należy pozostawić system w pochwie i stosować go jak dotychczas. Jeśli nieregularne krwawienia się nasilają lub powtarzają, należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w razie zmiany dnia występowania krwawienia

Jeśli stosuje się NuvaRing zgodnie z zaleceniami, miesiączki (krwawienia z odstawienia) będą się zaczynać w czasie tygodniowej przerwy w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego. Jeśli pacjentka chce, aby krwawienie z odstawienia zaczynało się w innym dniu, może skrócić przerwę w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego (ale nigdy wydłużyć!).

Na przykład: jeśli krwawienie z odstawienia zwykle zaczyna się w piątek, a pacjentka chce od przyszłego miesiąca zamienić ten dzień na wtorek (3 dni wcześniej), powinna założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy 3 dni wcześniej niż zwykle.

Jeśli znacznie skróci się przerwę w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego (na przykład do 3 dni lub krócej), w tym czasie krwawienie z odstawienia może nie wystąpić wcale. W czasie stosowania następnego systemu terapeutycznego dopochwowego może wystąpić plamienie (pojedyncze krople lub plamy krwi) lub krwawienie międzymiesiączkowe.

Jeśli pacjentka dokładnie nie wie, jak postępować, powinna poradzić się lekarza.

Postępowanie w razie chęci opóźnienia wystąpienia krwawienia

Chociaż nie jest to zalecane, można opóźnić wystąpienie miesiączki (krwawienia z odstawienia), zakładając nowy system terapeutyczny dopochwowy bezpośrednio po usunięciu poprzedniego, bez okresu przerwy w jego stosowaniu. Nowy system terapeutyczny dopochwowy można stosować nie dłużej niż przez 3 tygodnie. W okresie stosowania nowego systemu terapeutycznego dopochwowego może wystąpić plamienie (pojedyncze krople lub plamy krwi) lub krwawienie międzymiesiączkowe. W celu wywołania krwawienia z odstawienia, należy system terapeutyczny dopochwowy usunąć. Zaleca się regularną tygodniową przerwę między kolejnymi systemami.

Zanim pacjentka zdecyduje się opóźnić wystąpienie miesiączki, może poradzić się swojego lekarza.

3.5 Postępowanie, gdy pacjentka chce przerwać stosowanie leku NuvaRing

Można przerwać stosowanie leku NuvaRing w dowolnym momencie.

Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, należy zapytać lekarza o inne metody antykoncepcji.

Jeśli zrezygnuje ze stosowania leku NuvaRing, ponieważ chce zajść w ciążę, powinna zaczekać do pierwszej miesiączki i dopiero po niej zacząć starania o zajście w ciążę. Pomoże to w określeniu daty porodu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane i związane z nimi objawy opisano w punkcie 2.2 „Zakrzepy (Zakrzepica)” (główne objawy zakrzepu to: nietypowy ból lub obrzęk jednej z kończyn, ból w klatce piersiowej lub problemy z oddychaniem. W przypadku podejrzenia objawów zakrzepu należy usunąć NuvaRing i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem) oraz „Choroby nowotworowe”.

Jeżeli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku NuvaRing może to się objawiać jako: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, i (lub) gardła i (lub) kłopoty z połykaniem) lub wystąpienie pokrzywki wraz z utrudnionym oddychaniem. W tych przypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Kobiety stosujące NuvaRing zgłaszały następujące działania niepożądane:

Często: mogą występować nie częściej niż u 1 kobiety na 10

•    bóle brzucha, mdłości (nudności)

•    zakażenia pochwy przez drożdżaki (takie jak „pleśniawka”); dyskomfort spowodowany obecnością systemu w pochwie; świąd narządów płciowych; upławy

•    bóle głowy lub migrenowe bóle głowy; nastrój depresyjny; zmniejszenie popędu płciowego

•    ból piersi; bolesne miesiączki

•    trądzik

•    zwiększenie masy ciała

•    wypadnięcie systemu

Niezbyt często: mogą występować nie częściej niż u 1 kobiety na 100

•    zaburzenia widzenia; zawroty głowy

•    wzdęcia; wymioty; biegunka lub zaparcia

•    uczucie zmęczenia, złe samopoczucie lub pobudliwość; zmiany nastroju, nagłe zmiany nastroju

•    obrzęki

•    zakażenia pęcherza moczowego lub dróg moczowych

•    problemy lub ból podczas oddawania moczu; parcie na mocz czy potrzeba oddawania moczu; częste oddawanie moczu

•    dyskomfort w czasie stosunku, w tym ból, krwawienie, niedogodności związane z obecnością systemu, odczuwane przez mężczyznę

•    zwiększenie ciśnienia tętniczego

•    zwiększenie apetytu

•    bóle pleców; kurcze mięśni; ból kończyn dolnych lub górnych

•    zmniejszenie wrażliwości skóry

•    bolesność lub powiększenie piersi; dysplazja włóknisto-torbielowata piersi (torbiele, które mogą powodować puchnięcie lub ból piersi)

•    zapalenie szyjki macicy; polipy szyjki macicy; wywinięcie ujścia zewnętrznego szyjki macicy

•    zmiany w krwawieniu miesiączkowym (np. obfite, długie, nieregularne lub całkowity brak miesiączki); dyskomfort w obrębie miednicy; zespól napięcia przedmiesiączkowego; skurcz macicy

•    zakażenia pochwy (grzybicze lub bakteryjne); uczucie palenia, nieprzyjemna woń, ból, dyskomfort czy suchość pochwy lub sromu

•    wypadanie włosów, wyprysk, świąd, wysypka lub uderzenia gorąca

•    uszkodzenie systemu

Rzadko: mogą występować nie częściej niż u 1 kobiety na 1000

•    żylny zakrzep krwi

Po wprowadzeniu leku do obrotu, podczas stosowania leku odnotowano następujące rzadkie działania niepożądane: pokrzywka, dolegliwości prącia partnera (takie jak podrażnienie, wysypka, świąd).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek NuvaRing

5.


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku stwierdzenia narażenia dziecka na działanie hormonów zawartych w leku NuvaRing.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku, po upływie 4 miesięcy od daty wydania leku w aptece. Datę wydania podano na pudełku i na saszetce.

Nie stosować leku NuvaRing, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na saszetce.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że zmienił on kolor lub jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki zepsucia.

Zużyty system terapeutyczny dopochwowy należy wyrzucić do zwykłego domowego pojemnika na odpadki, najlepiej w zamykanej saszetce. Leku NuvaRing nie wolno wyrzucać do toalety. Tak jak innych leków, nieużywanego lub przeterminowanego systemu nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek NuvaRing

•    Substancjami czynnymi leku są: etonogestrel (11,7 mg) i etynyloestradiol (2,7 mg)

•    Pozostałe składniki to: etylenu i octanu winylu kopolimery (28% i 9% octanu winylu) (rodzaj tworzywa sztucznego, które nie rozpuszcza się w organizmie) oraz magnezu stearynian.

Etonogestrel i etynyloestradiol uwalniają się z systemu terapeutycznego dopochwowego w ilości 0,120 mg/dobę i 0,015 mg/dobę przez okres 3 tygodni.

Jak wygląda lek NuvaRing i co zawiera opakowanie

NuvaRing jest elastycznym, przezroczystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym pierścieniem o średnicy zewnętrznej 54 mm.

Każdy system terapeutyczny dopochwowy jest zapakowany w oddzielną saszetkę foliową. Saszetkę można po otwarciu powtórnie zamknąć. Saszetki są umieszczone w tekturowym pudełku wraz z ulotką. Opakowanie zawiera 1 lub 3 systemy.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia.

Wytwórca:

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia.

Organon Ireland Ltd., Drynam Road Swords, Co. Dublin, Irlandia.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MSD Polska Sp. z o. o.

Tel: (+48) 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującą nazwą:

NuvaRing

0,120 mg/ 0,015 mg/ 24 h, system terapeutyczny dopochwowy

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Rumunia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2013.04.23

15

NuvaRing

Charakterystyka Nuvaring

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NuvaRing, (0,120 mg + 0,015 mg)/24 h, system terapeutyczny dopochwowy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

NuvaRing zawiera 11,7 mg etonogestrelu (Etonogestrelum) i 2,7 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum). System terapeutyczny dopochwowy uwalnia etonogestrel i etynyloestradiol w średniej ilości odpowiednio 0,120 mg i 0,015 mg w ciągu 24 godzin, przez okres 3 tygodni.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System terapeutyczny dopochwowy.

NuvaRing jest elastycznym, przezroczystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym pierścieniem o średnicy zewnętrznej 54 mm. Średnica systemu terapeutycznego dopochwowego w przekroju wynosi 4 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja

NuvaRing jest przeznaczony dla kobiet w wieku rozrodczym. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu oceniono w grupie kobiet w wieku od 18 do 40 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Żeby działanie antykoncepcyjne było skuteczne, system terapeutyczny dopochwowy NuvaRing musi być stosowany zgodnie z zaleceniami (patrz „Jak stosować NuvaRing” i „Jak rozpocząć stosowanie NuvaRing”).

Dzieci i młodzież

Nie badano bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Jak Stosować nuvaring

Pacjentka umieszcza NuvaRing w pochwie samodzielnie. Lekarz powinien poinstruować pacjentkę, w jaki sposób zakładać i usuwać NuvaRing. W celu założenia systemu terapeutycznego dopochwowego pacjentka powinna przyjąć najwygodniejszą dla siebie pozycję, np. stojąc z jedną nogą uniesioną, siedząc w kucki lub leżąc. NuvaRing należy ścisnąć i umieścić w pochwie tak, aby nie przeszkadzał. Umiejscowienie systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing w pochwie nie ma zasadniczego znaczenia dla jego działania antykoncepcyjnego (patrz Ryciny 1-4).

Po założeniu systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing (patrz punkt „Jak rozpocząć stosowanie NuvaRing”), pozostaje on w pochwie przez 3 tygodnie. Należy regularnie sprawdzać obecność systemu terapeutycznego dopochwowego w pochwie. W razie przypadkowego wypadnięcia systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 4.2 „Postępowanie, gdy NuvaRing znajdzie się poza pochwą” (więcej informacji: patrz również punkt 4.4 „Samoistne wypadnięcie”). NuvaRing należy usunąć po 3 tygodniach stosowania, w tym samym dniu tygodnia, w którym był założony. Po przerwie w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego trwającej jeden tydzień, zakłada się nowy system terapeutyczny dopochwowy (np. jeśli NuvaRing założono w środę około godz. 22, należy go usunąć również w środę, 3 tygodnie później, około godziny 22. W następną środę należy założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy). NuvaRing można usunąć, zaczepiając palcem wskazującym o brzeg systemu terapeutycznego dopochwowego lub chwytając system terapeutyczny dopochwowy palcem wskazującym i środkowym i pociągając go (Ryc. 5). Zużyty system terapeutyczny dopochwowy należy włożyć do saszetki (przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt) i zutylizować w sposób zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 6.6. Krwawienie z odstawienia występuje zwykle po upływie 2-3 dni po usunięciu systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing i może nie ustąpić całkowicie do czasu założenia nowego systemu terapeutycznego dopochwowego.


Ryc. 4A


Ryc. 4BWłożyć NuvaRing do pochwy jedną ręką (Ryc. 4A), w razie potrzeby drugą ręką rozchylając wargi sromowe. Umieścić NuvaRing wewnątrz pochwy tak, aby nie przeszkadzał (Ryc. 4B). NuvaRing pozostawia się w pochwie przez 3 tygodnie (Ryc. 4C).


NuvaRing można usunąć, zaczepiając palcem wskazującym o brzeg systemu terapeutycznego dopochwowego lub chwytając system terapeutyczny dopochwowy palcem wskazującym i środkowym

1    pociągając go.

Jak rozpocząć stosowanie nuvaring

Wpoprzednim cyklu nie stosowano hormonalnego środka antykoncepcyjnego

NuvaRing należy założyć pierwszego dnia naturalnego cyklu (tj. pierwszego dnia miesiączki). Można również rozpocząć stosowanie systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing między

2    a 5 dniem cyklu, ale w takim wypadku w czasie pierwszego cyklu przez pierwsze 7 dni stosowania NuvaRing zaleca się jednoczesne stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji.

Dotychczas stosowano złożone hormonalne środki antykoncepcyjne

NuvaRing należy założyć najpóźniej w dniu następującym po przerwie w stosowaniu tabletek lub systemu transdermalnego, stosowanego wcześniej złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, lub po okresie stosowania tabletek zawierających placebo.

Jeżeli pacjentka regularnie i prawidłowo stosowała poprzednią metodę antykoncepcji i jeżeli jest pewne, że nie jest w ciąży, może zmienić dotychczasową złożoną antykoncepcję hormonalną na system terapeutyczny dopochwowy NuvaRing w dowolnym dniu cyklu.

Przerwa w stosowaniu dotychczasowego środka antykoncepcyjnego nigdy nie powinna przekraczać zaleconego czasu.

Dotychczas stosowano antykoncepcję zawierającą tylko progestagen (minitabletka, implant lub iniekcje) lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen IIUSI.

Stosowanie NuvaRing zamiast minitabletki można rozpocząć w dowolnym dniu (w przypadku implantu i systemu - w dniu usunięcia implantu lub systemu, w przypadku iniekcji - w dniu następnego zaplanowanego wstrzyknięcia), ale we wszystkich tych przypadkach przez pierwsze 7 dni stosowania NuvaRing należy dodatkowo stosować mechaniczne metody antykoncepcji.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Stosowanie NuvaRing można rozpocząć natychmiast. Nie ma potrzeby jednoczesnego stosowania dodatkowych metod antykoncepcji. Jeśli rozpoczęcie stosowania NuvaRing bezpośrednio po poronieniu wydaje się niewskazane, pacjentka powinna postępować według zaleceń podanych w punkcie: „W poprzednim cyklu nie stosowano hormonalnego środka antykoncepcyjnego”.

W międzyczasie powinna stosować inną metodę antykoncepcji.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Informacje dla kobiet karmiących piersią, patrz punkt 4.6.

Stosowanie NuvaRing należy rozpocząć w czwartym tygodniu po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W razie późniejszego rozpoczęcia stosowania NuvaRing, należy zalecić jednoczesne stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwsze 7 dni stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing. Jeśli jednak w tym czasie miał miejsce stosunek, przed rozpoczęciem stosowania NuvaRing należy wykluczyć ciążę lub pacjentka powinna poczekać do wystąpienia pierwszej miesiączki.

Niewłaściwe stosowanie nuvaring

Stosowanie NuvaRing w sposób inny niż opisany w zaleceniach może zmniejszyć jego skuteczność antykoncepcyjną i pogorszyć kontrolę cyklu. Aby uniknąć utraty działania antykoncepcyjnego w wyniku niewłaściwego stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego, należy przestrzegać poniższych zasad:

• Postępowanie w wypadku dłuższej przerwy w stosowaniu NuvaRing

Pacjentka powinna jak najszybciej założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy. Dodatkowo przez następne 7 dni powinna stosować mechaniczne metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywa. Jeśli w czasie przerwy w stosowaniu NuvaRing miał miejsce stosunek, należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Im przerwa w stosowaniu NuvaRing była dłuższa, tym ryzyko ciąży jest większe.

Postępowanie w razie wypadnięcia NuvaRing

NuvaRing powinien się znajdować w pochwie nieprzerwanie przez okres 3 tygodni. W wypadku samoistnego wypadnięcia systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing, należy go umyć w zimnej lub letniej (nie gorącej) wodzie i jak najszybciej ponownie założyć.

Jeśli NuvaRing znajdował się poza pochwą przez czas krótszy niż 3 godziny, nie wpłynęło to na skuteczność antykoncepcyjną. Pacjentka powinna jak najszybciej ponownie założyć system terapeutyczny dopochwowy, do trzech godzin od wypadnięcia.

Jeśli pacjentka podejrzewa lub jest pewna, że NuvaRing znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny w pierwszym lub drugim tygodniu stosowania, skuteczność antykoncepcyjna NuvaRing mogła się zmniejszyć. Pacjentka powinna jak najszybciej ponownie założyć system terapeutyczny dopochwowy. Dodatkowo przez okres pierwszych 7 dni stosowania NuvaRing po jego ponownym założeniu należy stosować mechaniczne metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywa. Im dłużej NuvaRing znajdował się poza pochwą i im bliżej planowanej przerwy w jego stosowaniu miało to miejsce, tym ryzyko ciąży jest większe.

Jeśli pacjentka podejrzewa lub jest pewna, że NuvaRing znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny w trzecim tygodniu stosowania, skuteczność antykoncepcyjna NuvaRing mogła się zmniejszyć. Pacjentka powinna wyrzucić ten system terapeutyczny dopochwowy i wybrać jedno z dwóch poniższych rozwiązań:

1.    Jak najszybciej założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy NuvaRing

Uwaga: Założenie nowego systemu terapeutycznego dopochwowego oznacza rozpoczęcie następnego, trzytygodniowego okresu jego stosowania. Może to spowodować brak spodziewanego krwawienia z odstawienia. Może jednak pojawić się plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.

2.    Odczekać do wystąpienia krwawienia z odstawienia i założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy, nie później niż 7 dni (7x24 godziny) od czasu usunięcia lub samoistnego wypadnięcia poprzedniego systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing.

Uwaga: Powyższy sposób postępowania można przyjąć tylko wtedy, jeśli NuvaRing był stosowany w sposób nieprzerwany przez ostatnie 7 dni.

• Postępowanie w wypadku dłuższego stosowania NuvaRing

Mimo, że nie jest to zalecany sposób postępowania, jeśli system terapeutyczny dopochwowy NuvaRing był stosowany nie dłużej niż 4 tygodnie, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana. Pacjentka może zrobić jednotygodniową przerwę w jego stosowaniu, a następnie założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy. Jeśli NuvaRing stosowano dłużej niż 4 tygodnie, skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona, a przed założeniem nowego systemu terapeutycznego dopochwowego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Jeśli pacjentka nie stosowała się do zaleconego sposobu użycia NuvaRing i w kolejnej przerwie w jego stosowaniu krwawienie z odstawienia nie wystąpiło, przed założeniem nowego systemu terapeutycznego dopochwowego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Jak opóźnić wystąpienie krwawienia lub przesunąć je w czasie

W wyjątkowych przypadkach, aby opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia, pacjentka może założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy, opuszczając tygodniową przerwę w jego stosowaniu. Nowy system terapeutyczny dopochwowy można używać przez następne 3 tygodnie.

W tym czasie może występować krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Po tygodniowej przerwie w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego powraca się do normalnego stosowania NuvaRing.

Aby przesunąć w czasie wystąpienie krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż ten, do którego pacjentka jest przyzwyczajona, pacjentka może skrócić kolejną przerwę w stosowaniu NuvaRing o dowolną liczbę dni. Im przerwa w stosowaniu NuvaRing jest krótsza, tym większe jest prawdopodobieństwo braku krwawienia z odstawienia po jego usunięciu i wystąpienia krwawienia międzymiesiączkowego lub plamienia w czasie stosowania następnego systemu terapeutycznego dopochwowego.

4.3    Przeciwwskazania

NuvaRing nie powinien być stosowany w przypadku obecności któregokolwiek z poniżej wymienionych czynników. Jeżeli jakikolwiek z podanych objawów wystąpi po raz pierwszy w okresie stosowania NuvaRing, należy jak najszybciej usunąć system terapeutyczny dopochwowy.

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepicy żylnej, z zatorowością płucną lub bez.

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepicy tętnic (np. udar mózgu, zawał mięśnia sercowego) lub objawów mogących być pierwszymi objawami choroby (np. dusznica bolesna, przemijający napad niedokrwienny).

•    Występowanie dziedzicznych lub nabytych predyspozycji do wystąpienia zakrzepicy żył lub tętnic takich, jak oporność na aktywne białko C (APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

•    Migrenowe bóle głowy z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.

•    Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi.

•    Obecność poważnych lub złożonych czynników ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic również może stanowić przeciwwskazanie do stosowania NuvaRing (patrz punkt 4.4).

• Zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości, jeśli współwystępuje z ciężką hipertriglicerydemią.

•    Ciężka choroba wątroby obecnie lub w przeszłości, tak długo jak parametry czynności wątroby nie powrócą do normy.

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych).

•    Obecność lub podejrzenie złośliwych nowotworów narządów rodnych lub piersi zależnych od hormonów płciowych.

•    Krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Jeżeli wystąpią podane poniżej objawy lub czynniki ryzyka, należy w każdym indywidualnym przypadku rozważyć korzyści wynikające ze stosowania NuvaRing w porównaniu do ryzyka i poinformować o nich pacjentkę przed podjęciem decyzji o jego stosowaniu. W przypadkach nasilenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy jakiegokolwiek z czynników ryzyka, pacjentka powinna o tym poinformować lekarza, który podejmie decyzję o kontynuowaniu stosowania NuvaRing lub jego odstawieniu.

1. Zaburzenia układu krążenia

• Stosowanie któregokolwiek złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, w tym także systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing, zwiększa ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej) w porównaniu z osobami niestosującymi tej metody. Zwiększone ryzyko rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku po rozpoczęciu stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub w przypadku wznowienia stosowania tych produktów po przerwie trwającej co najmniej miesiąc.

•    W badaniach epidemiologicznych wykazano, że częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u kobiet bez żadnych innych czynników ryzyka rozwoju tej choroby, które stosują złożone doustne środki antykoncepcyjne o małej dawce estrogenu (<50 mikrogramów etynyloestradiolu), waha się w zakresie od około 20 przypadków na 100 000 kobietolat (złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające lewonogestrel) do 40 przypadków na 100 000 kobietolat (złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające dezogestrel/gestoden). Dla porównania - częstość ta wynosi od 5 do 10 przypadków na 100 000 kobietolat wśród kobiet niestosujących takich środków antykoncepcyjnych i 60 przypadków na 100 000 ciąż. 1% do 2% przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej kończy się zgonem.

•    W badaniach epidemiologicznych uzyskano niejednoznaczne wyniki dotyczące ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing. Na podstawie prospektywnych i retrospektywnych badań kohortowych wykazano, że w porównaniu ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi lewonogestrel (tak zwane produkty drugiej generacji) względne ryzyko rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze stosowaniem systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing wynosi 0,96 (nie zwiększa się) lub zwiększa się do poziomu 1,90-krotnie większego.

•    W badaniach epidemiologicznych stwierdzono również związek stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych ze zwiększeniem ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic (zawał mięśnia sercowego, przemijający napad niedokrwienny).

•    W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne występowała również zakrzepica w innych naczyniach żylnych i tętniczych, np. wątroby, krezki, nerek, mózgu i siatkówki. Opinie, czy występowanie tych powikłań wiąże się ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, są podzielone.

•    Objawy zakrzepicy żylnej lub tętniczej to: nietypowy, jednostronny ból w obrębie kończyn dolnych i (lub) obrzęk; nagły, ostry ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewej ręki; nagła duszność; nagłe pojawienie się kaszlu; nietypowy, nasilony i przedłużający się ból głowy; nagła częściowa lub całkowita utrata widzenia; podwójne widzenie; niewyraźna mowa lub afazja; zawroty głowy; zapaść z ogniskowymi napadami drgawkowymi lub bez; osłabienie siły mięśniowej lub nasilone zaburzenia czucia występujące nagle po jednej stronie ciała lub w jednej okolicy; zaburzenia ruchowe; „ostry brzuch”.

•    Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zwiększa się w następujących przypadkach:

—    z wiekiem;

—    jeżeli występują żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie rodzinnym (tj. zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył, które wystąpiły u rodzeństwa lub rodziców

w stosunkowo młodym wieku). W razie podejrzenia predyspozycji genetycznych, pacjentka powinna zostać skierowana na konsultację do specjalisty, zanim podejmie decyzję

0    stosowaniu jakichkolwiek hormonalnych środków antykoncepcyjnych;

—    w razie długotrwałego unieruchomienia, poważnej operacji, każdej operacji kończyn dolnych lub poważnego urazu. W tych sytuacjach wskazane jest przerwanie stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego (w wypadku operacji planowej przynajmniej cztery tygodnie przed zabiegiem) i ponowne stosowanie nie wcześniej niż po

dwóch tygodniach od powrotu do pełnej sprawności ruchowej;

—    jeżeli występuje otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2);

—    prawdopodobnie również wtedy, gdy występuje zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych

1    żylaki. Opinie na temat potencjalnej roli tych zaburzeń w etiologii zakrzepicy żył są podzielone.

•    Ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic zwiększa się w następujących przypadkach:

—    z wiekiem;

—    palenie tytoniu (ryzyko wzrasta wraz z liczbą wypalanych papierosów i wiekiem, zwłaszcza u kobiet powyżej 35 roku życia);

—    dyslipoproteinemia;

—    otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2);

—    nadciśnienie tętnicze;

—    migrenowe bóle głowy;

—    zastawkowa wada serca;

—    migotanie przedsionków;

—    dodatni wywiad rodzinny (zakrzepica tętnic, która wystąpiła u rodzeństwa lub rodziców

w stosunkowo młodym wieku). W razie podejrzenia predyspozycji genetycznych, pacjentka powinna zostać skierowana na konsultację do specjalisty, zanim podejmie decyzję o stosowaniu jakichkolwiek hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

•    Do czynników biochemicznych, które mogą wskazywać na genetyczną lub nabytą predyspozycję do zakrzepicy żylnej lub tętniczej, należą: oporność na aktywne białko C (APC), hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

•    Inne choroby związane z powikłaniami naczyniowymi to cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

•    Należy również pamiętać o zwiększonym ryzyku zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w czasie połogu (patrz punkt 4.6 „Ciąża i karmienie piersią”).

•    Jednym z powodów bezzwłocznego przerwania stosowania NuvaRing może być zwiększenie częstości lub nasilenia migrenowych bólów głowy (co może zapowiadać napad niedokrwienia mózgu).

•    Kobiety stosujące złożone hormonalne środki antykoncepcyjne powinny być poinformowane, aby w razie potencjalnych objawów zakrzepicy skontaktować się ze swoim lekarzem. W razie podejrzenia lub potwierdzonych objawów zakrzepicy należy przerwać stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ze względu na teratogenne skutki leczenia przeciwzakrzepowego (pochodne kumaryny), należy rozpocząć stosowanie innej, skutecznej metody antykoncepcj i.

2. Nowotwory

   Badania epidemiologiczne wskazują, że długotrwałe stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych stanowi czynnik ryzyka rozwoju raka szyjki macicy u kobiet zakażonych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Wciąż istnieją jednak niejasności na temat tego, w jakim stopniu na wyniki tych badań wpływają czynniki współistniejące (np. różnice w liczbie partnerów seksualnych lub stosowanie mechanicznych metod antykoncepcji). Brak jest danych epidemiologicznych na temat ryzyka raka szyjki macicy u kobiet stosujących NuvaRing (patrz punkt „Badanie lekarskie i (lub) konsultacja”).

•    Z metaanalizy 54 badań epidemiologicznych wynika, że u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko względne (RR = 1,24) raka piersi. Ryzyko to stopniowo zmniejsza się w czasie 10 lat po zaprzestaniu stosowania antykoncepcji. Ponieważ u kobiet poniżej 40 roku życia rak piersi występuje rzadko, zwiększona liczba rozpoznań raka piersi u kobiet obecnie lub w przeszłości stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną jest stosunkowo niewielka w porównaniu z ogólnym ryzykiem raka piersi. Przypadki raka piersi rozpoznane u kobiet, które kiedykolwiek stosowały antykoncepcję hormonalną, są na ogół mniej zaawansowane klinicznie niż przypadki rozpoznane u kobiet nigdy nie stosujących antykoncepcji. Obserwowane zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną, działaniem biologicznym tej metody antykoncepcji lub obu tych czynników łącznie.

• W rzadkich przypadkach u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną występowały łagodne, a jeszcze rzadziej złośliwe nowotwory wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej.

Z tego względu u kobiet stosujących NuvaRing, u których występuje ostry ból brzucha, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku wewnętrznego, należy w rozpoznaniu różnicowym wziąć pod uwagę możliwość nowotworu wątroby.

3. Inne zaburzenia

   U kobiet z hipertriglicerydemią lub wywiadem rodzinnym w tym kierunku, stosujących antykoncepcję hormonalną, może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki.

•    Mimo, że u wielu kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną odnotowano nieznaczny wzrost ciśnienia tętniczego, istotny wzrost ciśnienia jest rzadki. Dokładnie nie ustalono związku między stosowaniem antykoncepcji hormonalnej a nadciśnieniem tętniczym. Jednak w razie utrzymywania się istotnego wzrostu ciśnienia tętniczego w czasie stosowania NuvaRing wskazane jest wstrzymanie jego stosowania i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia. Jeśli lekarz uzna to za stosowne, po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego za pomocą leków można powrócić do stosowania NuvaRing.

•    Istnieją doniesienia o wystąpieniu lub zaostrzeniu następujących zaburzeń zarówno w okresie ciąży jak i podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej, jakkolwiek brak jest jednoznacznych dowodów potwierdzających ich związek ze stosowaniem antykoncepcji: żółtaczka i (lub) świąd związane z cholestazą; kamica żółciowa; porfiria; toczeń rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka ciężarnych; utrata słuchu spowodowana otosklerozą; (dziedziczny) obrzęk naczynioruchowy.

•    Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą stwarzać konieczność odstawienia NuvaRing do czasu normalizacji parametrów czynności wątroby. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z cholestazą, które występowały w okresie ciąży lub poprzedniego stosowania hormonów płciowych, narzuca potrzebę zaprzestania stosowania NuvaRing.

•    Mimo, że estrogeny i progestageny mogą powodować oporność tkanek obwodowych na insulinę i wpływać na tolerancję glukozy, nie ma danych przemawiających za koniecznością zmiany schematu leczenia u kobiet chorych na cukrzycę, stosujących antykoncepcję hormonalną. Kobiety chorujące na cukrzycę, stosujące NuvaRing, powinny jednak pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską, zwłaszcza w czasie pierwszych kilku miesięcy stosowania.

•    Istniej ą doniesienia na temat zaostrzenia przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna

i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u pacjentek przyjmujących hormonalne środki antykoncepcyjne.

•    Niekiedy występuje ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których występowała w okresie ciąży.

Pacjentki ze skłonnością do występowania ostudy powinny unikać promieniowania słonecznego lub promieniowania ultrafioletowego w czasie stosowania NuvaRing.

•    Trudności z założeniem NuvaRing lub tendencja do jego wypadania mogą występować

w przypadku następujących chorób: wypadanie szyjki macicy, przepuklina pęcherza moczowego i (lub) odbytnicy, ciężkie lub nawykowe zaparcia.

W bardzo rzadkich przypadkach donoszono, że NuvaRing został nieumyślnie założony w cewce moczowej i możliwie finalnie w pęcherzu moczowym. Dlatego też, w przypadku występowania objawów zapalenia pęcherza w diagnostyce różnicowej należy rozważyć niewłaściwe położenie NuvaRing.

•    W czasie stosowania NuvaRing może niekiedy występować zapalenie pochwy. Nie wykazano, aby leczenie zapalenia pochwy zmniejszało skuteczność NuvaRing, ani tego, aby stosowanie NuvaRing wpływało na proces leczenia zapalenia pochwy (patrz punkt 4.5).

•    Bardzo rzadko donoszono o przylgnięciu systemu terapeutycznego dopochwowego do pochwy, wymagającym usunięcia przez lekarza.

Badanie lekarskie I (LUB) konsultacja

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania NuvaRing lekarz powinien zebrać od pacjentki dokładny wywiad (dotyczący również chorób w rodzinie) i upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Powinien również zmierzyć ciśnienie krwi i przeprowadzić ogólne badanie lekarskie, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do stosowania (punkt 4.3) i ostrzeżeń (punkt 4.4). Pacjentkę należy poinstruować, aby dokładnie przeczytała ulotkę załączoną do opakowania i stosowała się do zaleceń. Częstość i zakres następnych badań kontrolnych są uzależnione od praktyki klinicznej i dobrane indywidualnie dla pacjentki.

Pacjentki należy poinformować, że NuvaRing nie zabezpiecza przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszona skuteczność

Skuteczność NuvaRing może być mniejsza w wypadku nieprzestrzegania zaleceń (punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (punkt 4.5).

Zmniejszona kontrola cyklu

W czasie stosowania NuvaRing mogą występować nieregularne krwawienia (plamienia i krwawienia międzymiesiączkowe). Jeśli nieregularne krwawienia są zjawiskiem nowym, a dotychczas w czasie poprawnego stosowania NuvaRing cykle były regularne, należy rozważyć przyczyny pozahormonalne, wdrażając odpowiednie metody diagnostyczne dla wykluczenia choroby nowotworowej lub ciąży. Do metod tych może się zaliczać zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy.

U niektórych kobiet krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w czasie przerwy w stosowaniu NuvaRing. Jeśli NuvaRing był stosowany zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest bardzo małe. Jeśli jednak NuvaRing nie był stosowany zgodnie z zaleceniami i nie wystąpiło spodziewane krwawienie z odstawienia lub jeśli spodziewane krwawienie nie wystąpiło dwukrotnie, przed kontynuowaniem stosowania NuvaRing należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Ekspozycja partnera na etynyloestradiol i etonogestrel

Wielkość ekspozycji na etynyloestradiol i etonogestrel w czasie stosunku i jej potencjalne znaczenie farmakologiczne dla partnera nie zostały określone.

Uszkodzenie nuvaring

Rzadko donoszono o uszkodzeniu NuvaRing w czasie stosowania (patrz punkt 4.5). Pacjentka powinna w takim przypadku usunąć uszkodzony system terapeutyczny dopochwowy i jak najszybciej założyć nowy, dodatkowo przez następnych 7 dni stosując mechaniczne metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywa. Należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży, a pacjentka powinna się skontaktować z lekarzem.

Istnieją doniesienia o samoistnym wypadnięciu NuvaRing, na przykład z powodu niewłaściwego założenia NuvaRing, w czasie usuwania tamponu, podczas stosunku lub w przypadku ciężkiego i nawykowego zaparcia. Wypadnięcie NuvaRing niezauważone przez dłuższy czas może spowodować brak skuteczności antykoncepcyjnej i (lub) wystąpienie krwawienia międzymiesiączkowego. Z tych względów pacjentki stosujące NuvaRing powinny regularnie sprawdzać jego właściwe położenie.

Jeśli NuvaRing znajdował się poza pochwą przez czas krótszy niż 3 godziny, nie wpłynęło to na skuteczność antykoncepcyjną. Pacjentka powinna umyć system terapeutyczny dopochwowy w zimnej lub letniej (nie gorącej) wodzie i jak najszybciej założyć go ponownie, nie później niż po 3 godzinach od wypadnięcia.

Jeśli pacjentka podejrzewa lub jest pewna, że NuvaRing znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny, skuteczność antykoncepcyjna mogła się zmniejszyć. W tym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w punkcie 4.2 „Postępowanie w razie wypadnięcia NuvaRing”.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI

Interakcje pomiędzy hormonalnymi produktami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do wystąpienia krwawień międzymiesiączkowych i (lub) zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej. W literaturze opisano poniżej wymienione interakcje.

Metabolizm wątrobowy: Mogą występować interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy wątrobowe, co może prowadzić do zwiększenia klirensu hormonów płciowych (np. fenytoina, fenobarbital, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, a prawdopodobnie również okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)).

Kobiety przyjmujące którykolwiek z powyższych leków w trakcie stosowania NuvaRing powinny czasowo stosować mechaniczne metody antykoncepcji lub wybrać inną metodę antykoncepcji. Antykoncepcja mechaniczna powinna być stosowana w czasie jednoczesnego przyjmowania leków indukujących enzymy wątrobowe i przez 28 dni po ich odstawieniu.

Jeśli leki indukujące enzymy wątrobowe przyjmowane są przez czas dłuższy niż 3 tygodnie, następny system terapeutyczny dopochwowy należy założyć bezpośrednio po usunięciu poprzedniego, bez jakiejkolwiek przerwy.

Donoszono również o braku skuteczności antykoncepcyjnej w przypadku jednoczesnego stosowania antybiotyków, takich jak penicyliny i tetracykliny. Mechanizm tego działania nie został wyjaśniony.

W badaniu interakcji farmakokinetycznych doustne podawanie amoksycyliny (875 mg, dwa razy na dobę) lub doksycykliny (200 mg pierwszego dnia, następnie 100 mg na dobę) przez 10 dni w czasie stosowania NuvaRing nie wpłynęło znacząco na właściwości farmakokinetyczne etonogestrelu ani etynyloestradiolu. Kobiety przyjmujące antybiotyki (z wyjątkiem amoksycyliny i doksycykliny) powinny stosować mechaniczne metody antykoncepcji przez 7 dni od zakończenia przyjmowania antybiotyku. Jeśli leki te są przyjmowane przez czas dłuższy niż 3 tygodnie, następny system terapeutyczny dopochwowy NuvaRing należy założyć bezpośrednio po usunięciu poprzedniego, bez jakiejkolwiek przerwy.

Jak wynika z badań farmakokinetycznych, leki przeciwgrzybicze i środki plemnikobójcze stosowane dopochwowo nie powinny wpływać na skuteczność antykoncepcyjną i bezpieczeństwo stosowania NuvaRing. W okresie jednoczesnego stosowania globulek przeciwgrzybiczych ryzyko uszkodzenia NuvaRing może być nieznacznie zwiększone (patrz punkt 4.4 „Uszkodzenie NuvaRing”).

Hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zaburzać metabolizm innych leków, zwiększając stężenie jednych leków (np. cyklosporyny), a zmniejszając innych (np. lamotryginy) w osoczu i tkankach.

W celu określenia potencjalnych interakcji pacjentki powinny poinformować lekarza o jednocześnie przyjmowanych lekach.

Badania diagnostyczne

Stosowanie antykoncepcji hormonalnej może wpływać na wyniki niektórych badań diagnostycznych, w tym parametrów biochemicznych czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek nośnikowych w osoczu (np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i globuliny wiążącej hormony płciowe), poszczególnych frakcji lipidów i lipoprotein, parametrów metabolizmu węglowodanów, wskaźników układu krzepnięcia i fibrynolizy. Mimo tych odchyleń poszczególne parametry na ogół pozostają w granicach normy laboratoryjnej.

Interakcje z tamponami

Badania farmakokinetyczne wykazały, że stosowanie tamponów nie ma wpływu na wchłanianie hormonów uwalnianych z systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing. W rzadkich przypadkach NuvaRing może wypaść w czasie usuwania tamponu (patrz punkt „Postępowanie w razie wypadnięcia NuvaRing”).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

System terapeutyczny dopochwowy NuvaRing jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania ciąży. Jeśli kobieta zechce zajść w ciążę i w związku z tym zaprzestać stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing, przed próbą zajścia w ciążę należy odczekać do wystąpienia naturalnego krwawienia miesiączkowego, ponieważ pomoże to ustalić termin porodu.

Ciąża

NuvaRing nie jest wskazany do stosowania w ciąży. Jeśli w czasie stosowania NuvaRing pacjentka zajdzie w ciążę, powinna system terapeutyczny dopochwowy usunąć. Rozległe badania epidemiologiczne nie wykazały ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci, których matki przed zajściem w ciążę stosowały złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego tych produktów stosowanych nieświadomie we wczesnej ciąży.

Badanie kliniczne prowadzone w małej grupie kobiet wykazało, że stężenie hormonów płciowych w jamie macicy u pacjentek stosujących NuvaRing jest zbliżone do stężenia obserwowanego u pacjentek stosujących złożone doustne hormonalne środki antykoncepcyjne (patrz punkt 5.2) pomimo stosowania dopochwowego. Jak dotąd nie ma danych na temat wyników zakończenia ciąż u pacjentek stosujących NuvaRing.

Karmienie piersią

Stosowanie estrogenów może wpływać na karmienie piersią, zmniejszając ilość pokarmu i zmieniając jego skład. Z tych względów NuvaRing nie jest zalecany do czasu całkowitego zaprzestania karmienia piersią. Niewielka ilość hormonów płciowych i (lub) ich metabolitów może być wydzielana z mlekiem matki, jednak nie ma dowodów na to, aby mogło to mieć niekorzystny wpływ na zdrowie dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Na podstawie badań farmakodynamicznych stwierdzono, że NuvaRing nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych z zastosowaniem NuvaRing należał ból głowy oraz zapalenie pochwy i upławy, zgłaszane przez 5-6% kobiet.

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych z zastosowaniem NuvaRing przedstawiono w poniższej tabeli. Do opisania poszczególnych zdarzeń niepożądanych użyto najbardziej odpowiednich terminów według MedDRA (wersja 9.1).

Klasyfikacja układów i narządów

Często >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10 000 do <1/1000

Po

wprowadzeniu

do obrotu1

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zapalenie pochwy

zapalenie szyjki macicy, zapalenie pęcherza, zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększenie apetytu

Zaburzenia

psychiczne

depresja,

zmniej szenie popędu płciowego

zmieniony nastrój, chwiejność nastroju, nagłe zmiany nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

bóle głowy, migrena

zawroty głowy, niedoczulica

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia

Zaburzenia

naczyniowe

uderzenia gorąca

żylna choroba

zakrzepowo-

zatorowa2

Zaburzenia żołądka i jelit

bóle brzucha, nudności

wzdęcia, biegunka, wymioty, zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

łysienie, egzema, świąd, wysypka

pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle krzyża, skurcze mięśni, ból w kończynie

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zaburzenia w oddawaniu moczu, parcie na mocz, częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

tkliwość piersi, świąd żeńskich narządów płciowych, bolesne miesiączkowanie, bóle w obrębie miednicy, upławy

brak miesiączki, bolesność piersi, powiększenie piersi, guzek w piersi, polip szyjki macicy, krwawienie w trakcie stosunku, dyspareunia,

Klasyfikacja układów i narządów

Często >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10 000 do <1/1000

Po

wprowadzeniu do obrotu1

wywinięcie szyjki macicy, dysplazja włóknisto-torbielowata piersi, krwotoczne miesiączki, krwotok maciczny, dyskomfort w obrębie miednicy, zespół napięcia przedmiesiączkowego, skurcz macicy, uczucie palenia w pochwie, nieprzyjemny zapach z pochwy, ból w pochwie, dyskomfort sromu i pochwy, suchość sromu i pochwy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie zmęczenia, drażliwość, złe samopoczucie, obrzęk, uczucie obecności ciała obcego

Badania

diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

zwiększenie ciśnienia krwi

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

dyskomfort związany z użytkowaniem systemu

terapeutycznego

dopochwowego,

wypadnięcie

systemu

terapeutycznego

dopochwowego

powikłania związane ze środkiem antykoncepcyjnym, uszkodzenie systemu terapeutycznego dopochwowego

') Lista zdarzeń niepożądanych oparta na raportach spontanicznych.

Nie jest możliwe określenie

częstości występowania.

2) Dane z obserwacyjnego badania kohortowego: od >1/10 000 do <1/1000 kobietolat.

Po wprowadzeniu do obrotu w rzadkich przypadkach partnerzy kobiet stosujących NuvaRing zgłaszali dolegliwości prącia.

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne opisano różne działania niepożądane, opisane szczegółowo w punkcie 4.4. Należą do nich:

Żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;

Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;

Nadciśnienie tętnicze;

Nowotwory zależne od hormonów płciowych (np. nowotwory wątroby, piersi);

Ostuda.

4.9 Przedawkowanie

Jak dotąd nie ma doniesień o ciężkich szkodliwych działaniach związanych z przedawkowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Objawy, jakie mogą wystąpić to: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Po przedawkowaniu nie stosuje się żadnego antidotum, w razie potrzeby należy stosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki ginekologiczne, dopochwowe środki antykoncepcyjne, system terapeutyczny dopochwowy z progestagenem i estrogenem, kod ATC: G02BB01.

Mechanizm działania

NuvaRing zawiera etonogestrel i etynyloestradiol. Etonogestrel jest progestagenem, pochodną 19-nortestosteronu i wykazuje wysokie powinowactwo do receptorów dla progesteronu w narządach docelowych. Etynyloestradiol jest estrogenem szeroko stosowanym w produktach antykoncepcyjnych. Działanie antykoncepcyjne systemu terapeutycznego dopochowego NuvaRing opiera się na wielu mechanizmach, z których najważniejszy to hamowanie owulacji.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Badania kliniczne prowadzono wśród kobiet w wieku od 18 do 40 lat na całym świecie (USA, Europa i Brazylia). Skuteczność antykoncepcyjna była porównywalna do skuteczności antykoncepcyjnej złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Na podstawie badań klinicznych z użyciem NuvaRing uzyskano przedstawione w poniższej tabeli współczynniki Pearla (liczba ciąż na 100 kobietolat stosowania).

Analiza

Metoda

Współczynnik

Pearl’a

95% CI

Ilość cykli

ITT (pacjentka + błąd metody)

0,96

0,64 - 1,39

37 977

PP (błąd metody)

0,64

0,35 - 1,07

28 723

W przypadku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych o większej dawce (0,05 mg etynyloestradiolu) ryzyko raka endometrium i raka jajnika jest mniejsze. Jak dotąd nie ustalono, czy odnosi się to również do środków antykoncepcyjnych o mniejszej dawce estrogenu, takich jak NuvaRing.

PROFIL KRWAWIEŃ

Duże badanie porównawcze z zastosowaniem doustnego środka antykoncepcyjnego zawierającego lewonorgestrel/etynyloestradiol w dawkach odpowiednio 150/30 pg (n= 512 w porównaniu do n= 518), oceniające profil krwawień w czasie 13 kolejnych cykli wykazało małą częstość występowania plamień i krwawień międzymiesiączkowych u kobiet stosujących NuvaRing (2,0-6,4%). Ponadto u większości pacjentek krwawienia z dróg rodnych występowały jedynie w okresie przerwy w stosowaniu NuvaRing (58,8-72,8%).

Wpływ na gęstość mineralną kości

Wpływ NuvaRing (n=76) na gęstość mineralną kości (ang. BMD) badano w porównaniu z dopochwową wkładką antykoncepcyjną nie zawierającą hormonów (ang. IUD) (n=31) przez okres dwóch lat. Nie stwierdzono negatywnego wpływu na gęstość mineralną kości.

Dzieci i młodzież

Nie badano bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Etonogestrel

Wchłanianie

Etonogestrel uwalniany z NuvaRing jest szybko wchłaniany przez błonę śluzową pochwy. Maksymalne stężenie w osoczu wynoszące około 1700 pg/ml etonogestrel osiąga po tygodniu od założenia systemu terapeutycznego dopochwowego. Stężenie w osoczu wykazuje nieznaczne wahania i powoli się zmniejsza do około 1600 pg/ml po upływie 1 tygodnia, 1500 pg/ml po upływie 2 tygodni i 1400 pg/ml po upływie 3 tygodni stosowania. Całkowita biodostępność wynosi niemal 100%, jest więc wyższa niż po podaniu doustnym. U niewielkiej liczby kobiet stosujących NuvaRing lub doustny środek antykoncepcyjny zawierający 0,150 mg dezogestrelu i 0,020 mg etynyloestradiolu zmierzono stężenie etonogestrelu w szyjce i jamie macicy. Obserwowane wartości były porównywalne.

Dystrybucja

Etonogestrel wiąże się z albuminami osocza i z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Pozorna objętość dystrybucji etonogestrelu wynosi 2,3 l/kg mc.

Metabolizm

Etonogestrel podlega dobrze poznanym przemianom metabolicznym wspólnym dla związków steroidowych. Pozorny klirens osocza wynosi około 3,5 l/godz. Nie stwierdzono bezpośrednich interakcji z jednocześnie podawanym etynyloestradiolem.

Eliminacja.

Stężenie etonogestrelu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach. W końcowej fazie eliminacji okres półtrwania wynosi około 29 godzin. Etonogestrel i jego metabolity są wydalane wraz z moczem i żółcią w stosunku 1,7:1. Okres połowicznej eliminacji metabolitów wynosi około 6 dni.

Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol uwalniany z NuvaRing jest szybko wchłaniany przez błonę śluzową pochwy. Maksymalne stężenie w osoczu wynoszące około 35 pg/ml występuje po 3 dniach od założenia NuvaRing i zmniejsza się do 19 pg/ml po upływie 1 tygodnia, 18 pg/ml po upływie 2 tygodni i 18 pg/ml po upływie 3 tygodni stosowania. Ogólnoustrojowa miesięczna ekspozycja na etynyloestradiol (AUC0_m) przy stosowaniu NuvaRing wynosi 10,9 ng.godz/ml. Całkowita biodostępność wynosi około 56%, co jest porównywalne z podaniem doustnym etynyloestradiolu.

U niewielkiej liczby kobiet stosujących NuvaRing lub doustny środek antykoncepcyjny zawierający 0,150 mg dezogestrelu i 0,020 mg etynyloestradiolu zmierzono stężenie etynyloestradiolu w szyjce i jamie macicy. Obserwowane wartości były porównywalne.

Dystrybucja

Etynyloestradiol wiąże się w znacznym stopniu, lecz niespecyficznie z albuminami osocza. Pozorna objętość dystrybucji wynosi około 15 l/kg mc.

Metabolizm

Etynyloestradiol jest metabolizowany głównie na drodze hydroksylacji aromatycznej, choć tworzy się również szereg innych pochodnych hydroksylowych i metylowych. Występują one jako wolne metabolity oraz w postaci sprzężonej z siarczanami i glukuronidami. Pozorny klirens wynosi około 35 l/godz.

Eliminacja.

Stężenie etynyloestradiolu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach. Końcowa faza eliminacji charakteryzuje się dużą zmiennością osobniczą okresu półtrwania; średnio wynosi on 34 godziny. Etynyloestradiol nie jest wydalany w postaci niezmienionej; jego metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 1,3:1. Okres połowicznej eliminacji metabolitów wynosi około 1,5 doby.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Nie badano farmakokinetyki systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing u zdrowych dziewcząt w wieku poniżej 18 lat, po pierwszej miesiączce.

Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ choroby nerek na właściwości farmakokinetyczne systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing.

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ choroby wątroby na właściwości farmakokinetyczne systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing. Niemniej jednak u kobiet z zaburzeniami czynności wątroby hormony steroidowe mogą być słabo metabolizowane.

Grupy etniczne

Nie przeprowadzono badań oceniających właściwości farmakokinetyczne u pacjentek z różnych grup etnicznych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne na temat etynyloestradiolu i etonogestrelu, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka poza tym, które jest ogólnie znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etylenu i octanu winylu kopolimer, 28% octanu winylu Etylenu i octanu winylu kopolimer, 9% octanu winylu Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

40 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przed wydaniem produktu leczniczego pacjentce:

Przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C) (maksymalnie przez 3 lata).

W chwili wydania:

Farmaceuta umieszcza datę wydania produktu na opakowaniu. NuvaRing powinien być użyty nie później niż 4 miesiące od daty wydania, ale we wszystkich przypadkach powinien być użyty przed upływem terminu ważności w zależności, co następuje wcześniej.

Po wydaniu produktu leczniczego pacjentce:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C (maksymalnie przez 4 miesiące).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka zawiera jeden system terapeutyczny dopochwowy NuvaRing. Saszetka jest wykonana z folii aluminiowej, pokrytej od wewnątrz polietylenem małej gęstości i od zewnątrz poli (tereftalanu) etylenu (PET). Saszetkę można powtórnie zamknąć po otwarciu i jest ona odporna na zamoczenie. Saszetki są umieszczone w tekturowym pudełku wraz z ulotką. Opakowanie zawiera 1 lub 3 systemy.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Patrz punkt 4.2. Farmaceuta powinien umieścić datę wydania produktu na opakowaniu. Zaleca się, aby w przypadku opakowań zawierających 3 systemy umieszczać datę wydania zarówno na opakowaniu zewnętrznym, jak i na saszetce. Należy zużyć NuvaRing przed upływem 4 miesięcy od daty wydania, ale we wszystkich przypadkach powinien być użyty przed upływem terminu ważności w zależności, co następuje wcześniej. Po usunięciu systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing należy go umieścić w zamykanej saszetce i wyrzucić z innymi odpadkami domowymi w taki sposób, aby uniknąć narażenia innych osób. Nie należy wyrzucać systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing do toalety. Nieużywane (przeterminowane) systemy terapeutyczne należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Holandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14121

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.10.2007 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30.10.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013.04.23

19

NuvaRing