Imeds.pl

Nystatyna Vp

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nystatyna VP, 100 000 j.m., tabletki dopochwowe Nystatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty;, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nic wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nystatyna VP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Icku Nystatyna VP

3.    Jak stosować lek Nystatyna VP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nystatyna VP

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK NYSTATYNA VP 1W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nystatyna jest antybiotykiem. Wiąże się z ergosterolem - substancją obecną w błonie komórkowej grzybów wrażliwych na jej działanie, zaburzając przepuszczalność tej błony, w wyniku czego komórka grzyba traci ważne dla jej życia substancje. W zależności od stężenia oraz rodzaju (wrażliwości) organizmu na który oddziałuje, nystatyna wywiera działanie grzybostatyczne (hamujące rozwój grzybów) lub grzybobójcze.

Do organizmów wrażliwych na działanie nystatyny należą liczne grzyby i drożdżaki, w tym Ccmdida spp., Cryptococcus spp., Coccidioides spp., Histoplasma spp., Blasłomyces spp. oraz Aspergillus spp. Dzięki temu działaniu, lek stosuje się w leczeniu grzybicy pochwy i sromu

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NYSTATYNA VP Kiedy nie stosować leku Nystatyna VP

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nystatynę lub którykolwiek z pozostałych składników Icku Nystatyna VP;

-    jeśli pacjent jest dzieckiem w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nystatyna VP

Lek przeznaczony jest do stosowania dopochwowcgo. Nie należy przyjmować go doustnie.

Nic należy stosować większych dawek Icku niż zalecone przez lekarza.

Stosowanie leku Nystatyna VP z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio Ickach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nic stwierdzono, by nystatyna wpływała na działanie innych leków, łub by inne leki wpływały na jej działanie, można je więc bezpiecznie razem stosować.

Stosowanie leku Nystatyna VP z jedzeniem i piciem

Lek stosowany jest dopochwowo - można go stosować niezależnie od posiłków.

MWrSUTKSTWOZnKŁW


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży bez wyraźnego zalecenia lekarza Należy zachować ostrożność stosując lek w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Nystatyna VP nic wpływa na prowadzenie pojazdów ani obsługiwanie maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK NYSTATYNA VP

Lek Nystatyna VP należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka leku Nystatyna VP, to:

Dorośli i dzieci od 12 lat:

Należy założyć tabletkę głęboko do pochwy. W ciągu doby stosuje się 1 - 2 tabletki.

Leczenie trwa zwykle 14 dni.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Nie stosować.

Pacjentki w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami czynności wątroby i nerek:

Nie istnieje konieczność zmiany dawkowania.

Zarówno przed, jak i po podaniu leku należy umyć ręce.

Najlepsze wyniki leczenia grzybicy pochwy i sromu uzyskuje się, jeśli lek Nystatyna VP stosowany jest o tej samej porze każdego dnia. Regularne stosowanie zapobiega pomijaniu przyjmowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nystatyna VP

Dotychczas nie stwierdzono, by przyjęcie zbyt dużej dawki leku powodowało jakieś objawy niepożądane. W przypadku omyłkowego lub celowego przyjęcia doustnego bardzo dużej ilości produktu należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie działania mające na celu usunięcie go z organizmu (prowokowanie wymiotów, płukanie żołądka, podawanie węgla aktywowanego).

Pominięcie zastosowania leku Nystatyna VP

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nystatyna VP

Przerwanie stosowania leku Nystatyna VP może spowodować nasilenie objawów grzybicy pochwy i sromu.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Nystatyna VP może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należą do nich miejscowe objawy podrażnienia skóry i błon śluzowych (świąd, zaczerwienienie).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nic wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NYSTATYNA VP

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Nystatyna VP po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

itttNISTFRSTWO ZUKOWI A

Co zawiera lek Nystatyna VP

-    Substancją czynną leku jest nystatyna (100 000 j.m./ tabletkę).

-    Inne składniki leku to: skrobia ryżowa, laktoza jednowodna, etyloceluloza, magnezu stearynian. Jak wygląda lek Nystatyna VP i co zawiera opakowanie

2 blistry z folii Al + PVC/Al/OPA zawierające po 5 tabletek, w tekturowym pudelku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

tcl.: +48 17 865 51 00

fax: +48 17 862 46 18

www.polfa.com.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

3