+ iMeds.pl

Oekolp 0,03 mgUlotka Oekolp

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Oekolp, 0,03 mg, globulki

Estriolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy przekazywać go innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oekolp i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oekolp

3.    Jak stosować lek Oekolp

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oekolp

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oekolp i w jakim celu się go stosuje

Lek Oekolp zawiera żeński hormon płciowy (estrogen) do stosowania dopochwowego, odpowiedniego do leczenia miejscowych dolegliwości.

Lek Oekolp stosuje się w:

- Miejscowym leczeniu zaburzeń w obszarze pochwy spowodowanych przez niedobór estrogenu, po ostatnim regularnym wystąpieniu okresu (menopauza).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oekolp

Kiedy nie stosować leku Oekolp

Jeżeli którykolwiek z poniższych przypadków dotyczy pacjentki. W razie wątpliwości, przed

zastosowaniem leku Oekolp należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Oekolp:

-    jeśli pacjentka przebyła, obecnie choruje, albo istnieje podejrzenie nowotworu piersi,

-    jeśli pacjentka choruje, albo istnieje podejrzenie nowotworów wrażliwych na estrogeny, takich jak nowotwór śluzówki macicy (rak trzonu macicy),

-    jeśli stwierdzono nadmierne pogrubienie śluzówki macicy (rozrost endometrium), które nie było leczone,

-    jeśli zdarzają się niewyjaśnione krwawienia z pochwy,

-    jeśli kiedykolwiek występowały u pacjentki lub występują zakrzepy żylne (zakrzepica), na przykład w kończynach dolnych (zakrzepica żył głębokich), bądź w płucach (zatorowość płucna),

-    jeśli u pacjentki występują zaburzenia krzepliwości krwi (takie jak niedobór białka C, białka S, bądź antytrombiny),

-    jeśli pacjentka niedawno przebyła, albo aktualnie występuje u pacjentki choroba spowodowana zatorem tętniczym, taką jak zawał serca, udar mózgu albo dusznica bolesna,

-    jeśli kiedykolwiek pacjentka miała lub obecnie ma chorą wątrobę, a wyniki badań tego organu nie wróciły do normy,

-    jeśli u pacjentki występuje rzadkie, dziedziczne schorzenie zwane porfirią,

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na estriol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

W przypadku, gdy podczas stosowania leku wystąpi któryś z objawów, należy bezzwłocznie odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Historia choroby i regularne badania kontrolne

Zanim pacjentka rozpocznie lub wznowi terapię lekiem Oekolp, lekarz powinien przeprowadzić wywiad dotyczący historii medycznej pacjentki i jej rodziny. Może uznać za konieczne przeprowadzenie badania piersi oraz brzucha. W uzasadnionych przypadkach może być niezbędne wykonanie badania wewnętrznego. Po rozpoczęciu terapii lekiem Oekolp należy odbywać regularne (przynajmniej raz w roku) kontrole u lekarza. W czasie kontroli należy omówić z lekarzem korzyści oraz ewentualne ryzyko dalszego stosowania leku Oekolp.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Oekolp infekcje w obszarze pochwy powinny zostać wyleczone przy użyciu odpowiednich środków.

Warunki, które musza zostać objęte ścisła kontrola lekarska

Stan zdrowia pacjentki musi być ściśle monitorowany. Jeżeli którakolwiek z poniższych sytuacji lub chorób dotyczy, dotyczyła pacjentki w przeszłości lub nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia pacjentki podczas ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego. Dotyczy to także sytuacji, gdy dowolne z następujących zaburzeń występuje lub nasila się w trakcie obecnego leczenia hormonalnego lekiem Oekolp.

Należy zwrócić uwagę na następujące choroby lub czynniki ryzyka:

-    podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwory zależne od estrogenów takie jak występowanie raka piersi u matki, siostry albo babki,

-    rozrost endometrium poza jamą macicy (endometrioza) lub występujący w przeszłości nadmierny wzrost śluzówki macicy (hyperplazja endometrialna),

-    mięśniaki macicy,

-    podwyższone ryzyko powstawania zakrzepów,

-    migrenę lub silne bóle głowy,

-    wielonarządową chorobę układu odpornościowego (toczeń rumieniowaty układowy),

-    zatrzymanie wody w organizmie związane z chorobami nerek lub serca,

-    schorzenia wątroby takie jak łagodny guz wątroby,

-    cukrzyca,

-    kamica żółciowa,

-    bardzo wysoki poziom lipidów we krwi (triglicerydów),

-    wysokie ciśnienie krwi,

-    padaczka,

-    astma,

-    schorzenia błony bębenkowej i zaburzenia słuchu (otoskleroza),

-    łagodne choroby piersi z tworzeniem się guzków (łagodna mastopatia).

Wskazania do natychmiastowego kontaktu z lekarzem

-    żółtaczka (oczy i skóra staje się żółta) lub zaburzenia funkcji wątroby,

-    nagły wzrost ciśnienia krwi,

-    jeśli po raz pierwszy masz migrenę lub silny ból głowy,

-    zajście w ciążę,

- w przypadku wystąpienia któregokolwiek z objawów wymienionych pod nagłówkiem “Kiedy nie stosować Oekolp

Gdyby pojawił się którykolwiek z wymienionych objawów, lekarz może przerwać bądź zmienić metodę leczenia.

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Leczenie większymi dawkami produktów z estrogenem, które mogą podnieść poziom estrogenu we krwi (na przykład tabletki lub plastry) zwiększa ryzyko nadmiernego wzrostu błony śluzowej macicy (endometrium), niektórych nowotworów, takich jak nowotwory piersi i trzonu macicy oraz zakrzepów w żyłach. Ponieważ Oekolp stosuje się do miejscowego leczenia zaburzeń i lek ten zawiera bardzo niską dawkę substancji czynnej, ryzyko rozwoju wymienionych problemów jest bardzo niskie. Niemniej jednak, przy występowaniu określonych rodzajów zagrożenia, należy skonsultować je z lekarzem.

Krwawienia i plamienia

Jeśli krwawienie lub plamienie występuje w czasie leczenia i po zakończeniu leczenia, należy skonsultować to z lekarzem. W celu wykluczenia zmian nowotworowych w błonie śluzowej macicy może być konieczne pobranie próbki tkanek.

Uwaga

Oekolp nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

Inne leki i Oekolp

Nie ma żadnych interakcji pomiędzy innymi lekami a dopochwowym podaniem niskich dawek leku Oekolp.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie należy stosować leku Oekolp w czasie ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia, należy powiadomić o tym natychmiast lekarza i odstawić lek Oekolp.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Oekolp w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Oekolp nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Oekolp zawiera butylohydroksytoluen

Butylohydroksytoluen może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3. Jak stosować lek Oekolp

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

W ciągu pierwszych 3 tygodni leczenia jedną globulkę (co odpowiada 0,03 mg estriolu) aplikuje się codziennie. Następnie należy stosować dawkę podtrzymującą - 1 globulka dwa razy w tygodniu.

Sposób i czas aplikacji

Globulkę należy wprowadzić głęboko do pochwy, najlepiej wieczorem przed snem.

W celu aplikacji globulki należy rozerwać folię na górze tak, żeby można łatwo wyjąć globulkę.

Na początku i w czasie leczenia objawów niedoboru estrogenów, lekarz zaleci najmniejszą dawkę na tak krótki okres, jak jest to wymagane (patrz punkt 2 "Ostrzeżenia i środki ostrożności").

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli efekty działania Oekolp wydają się być zbyt słabe lub zbyt silne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oekolp

Gdyby zdarzyło się zastosować zbyt dużą liczbę globulek, nie ma powodów do obaw. Warto jednak poradzić się lekarza. Po kilku dniach pacjentka może gorzej się poczuć, zaś u niektórych pacjentek zdarza się krwawienie z pochwy.

Pominięcie zastosowania leku Oekolp

■    podczas codziennego używania w ciągu pierwszych trzech tygodni leczenia:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takim przypadku należy kontynuować leczenie z wykorzystaniem zwykłego schematu dawkowania.

■    podczas używania dwa razy w tygodniu:

Jeśli pacjentka zapomniała o aplikacji leku Oekolp w ustalonym terminie, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak tylko to możliwe.

Przerwanie stosowania leku Oekolp

Nawet jeśli nastąpiła znaczna poprawa w związku z objawami, należy kontynuować leczenie do końca. Jednakże, jeśli mimo wszystko pacjent chce przerwać lub zakończyć leczenie przedwcześnie, należy zasięgnąć porady lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może wystąpić lokalne podrażnienie, szczególnie na początku leczenia.

Często (mniej niż 1 na 10 pacjentek)

-    pieczenie, swędzenie i ból sromu,

-    dyskomfort podczas oddawania moczu (bolesne oddawanie moczu).

Rzadko (mniej niż 1 na 100 pacjentek)

-    upławy,

-    dyskomfort w okolicach odbytu.

Mogą się pojawić także inne, bardzo rzadkie, objawy uboczne wynikające z przyjmowania przez długi czas produktów estrogenowych (w postaci tabletek bądź plastrów transdermalnych) podnoszących poziom estrogenów we krwi:

-    niektóre rodzaje guzów, takie jak rak trzonu macicy i rak piersi

-    zakrzepy żylne

-    zawał serca i udar mózgu

-    kamica żółciowa

-    zaburzenia skórne: wysypki    lub zaczerwienienie skóry

-    demencja (choroba umysłowa)

Jeśli wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Oekolp

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i folii po oznaczeniu "EXP". Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie należy przechowywać leku w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Oekolp

-    Substancją czynną leku jest estriol. 1 globulka zawiera 0,03 mgestriolu.

-    Pozostałe substancje pomocnicze to: butylohydroksytoluen (E 321), glicerolu mono i di-(Z-R)-12-hydroksyoktadeka-9-nian, tłuszcz stały, makrogolu eter cetostearylowy..

Jak wygląda lek Oekolp i co zawiera opakowanie

Oekolp to białe globulki.

Oekolp znajduje się w opakowaniach zawierających 10 globulek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistrasse 2 12277 Berlin Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Kadefarm Sp. z o.o. ul. Gipsowa 18, Sierosław 62-080 Tarnowo Podgórne Tel.: (061) 862 99 43

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania: Estrokad Finlandia: Estrokad Niemcy: OeKolp Ovula Norwegia: Estrokad Polska: Oekolp Szwecja: Estrokad Węgry: Estrokad hüvelyküp

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

DE/H/3422/001/DC - Oekolp 0.03 mg globulki -

Oekolp

Charakterystyka Oekolp

1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oekolp, 0,03 mg, globulki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 globulka zawiera 0,03 mg estriolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: butylohydroksytoluen.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Globulka.

Białe, jednolite globulki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie objawów w okolicy pochwy dotyczące niedoborów estrogenu u kobiet w okresie po menopauzie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Podczas pierwszych trzech tygodni leczenia aplikuje się jedną globulkę dziennie. Następnie zalecana jest dawka podtrzymująca - 1 globulka dwa razy w tygodniu.

Sposób podawania i czas trwania leczenia

Globulkę należy wprowadzić głęboko do pochwy, najlepiej wieczorem przed snem. W rozpoczęciu i kontynuowaniu leczenia objawów postmenopauzalnych używa się najmniejszej działającej dawki leku przez najkrótszy okres (zobacz też punkt 4.4).

Pominięta dawka

•    podczas codziennego używania w ciągu pierwszych 3 tygodni leczenia:

Jeśli pominięcie dawki nie zostało zauważone przed następnym dniem, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W tym przypadku po prostu należy wznowić przyjęty harmonogram dawkowania.

•    podczas używania dwa razy w tygodniu:

Jeśli doszło do pominięcia zastosowania produktu leczniczego w ustalonym terminie podczas podtrzymującego leczenia dwa razy w tygodniu, pominięta dawka powinna zostać zastosowana tak szybko, jak będzie to możliwe.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    zdiagnozowany, przebyty lub podejrzewany nowotwór piersi,

-    znane lub podejrzewane złośliwe nowotwory estrogenozależne (np. nowotwór endometrium),

-    nieleczone nadmierne pogrubienie śluzówki macicy (rozrost endometrium),

-    krwawienia z pochwy niezdiagnozowane medycznie,

-    samoistnie występująca w przeszłości lub obecnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna),

-    zaburzenia krzepliwości krwi (deficyt białka C, białka S lub antytrombiny),

-    ujawnione lub aktualnie występujące choroby związane z zatorami tętniczymi (np. dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego),

-    ostra niewydolność wątroby, także występująca w przeszłości, jeśli wyniki badań nie potwierdzają powrotu no normy,

-    porfiria.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku leczenia objawów postmenopauzy leczenie miejscowe estrogenem należy rozpoczynać jedynie w przypadku symptomów mających niekorzystny wpływ na jakość życia. Tak, jak w przypadku wszystkich produktów na bazie estrogenu należy przynajmniej raz w roku przeprowadzać staranną ocenę zagrożeń i korzyści z terapii. Leczenie wolno kontynuować jedynie w przypadkach, gdy korzyści przewyższają zagrożenia.

Produktu leczniczego Oekolp nie wolno podawać łącznie z produktami estrogenu stosowanymi do leczenia chorób układowych, ponieważ nie przeprowadzono badań bezpieczeństwa i zagrożeń, jakie niosą ze sobą stężenia estrogenu osiągane w terapii łączonej.

Badanie lekarskie/Kontynuacia

Przed rozpoczęciem lub ponownym podjęciem leczenia estriolem należy prześledzić pełną osobistą i rodzinną historię medyczną. Ponadto konieczne jest przeprowadzenie dokładnego badania fizycznego i ginekologicznego przed rozpoczęciem leczenia i podczas leczenia Oekolp w sposób okresowy. Częstotliwość i rodzaj badań powinny być dostosowane do poszczególnych rodzajów ryzyka występujących u danej kobiety. Pacjentki należy poinformować, jakie zmiany należy zgłaszać lekarzowi, np. nieoczekiwane krwawienie z dróg rodnych lub zmiany w piersiach.

Badania, także mammograficzne, zaleca się prowadzić zgodnie z aktualnie przyjętą praktyką badań przesiewowych, z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń.

Infekcje pochwy powinny zostać wyleczone odpowiednimi lekami przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Oekolp.

Warunki wymagające nadzorowania

Jeżeli ma miejsce którykolwiek z następujących warunków lub obecna jest choroba, występowały one wcześniej lub uległy pogorszeniu w czasie ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, pacjentka powinna być ściśle nadzorowana. Należy wziąć pod uwagę, że problemy te mogą wrócić lub ulec nasileniu podczas leczenia produktem Oekolp, w szczególności:

-    zagrożenie nowotworami zależnymi od estrogenów, np. raka piersi, u krewnych pierwszego stopnia pokrewieństwa,

-    występujące w przeszłości nadmierne zgrubienie śluzówki macicy (rozrost endometrium) (patrz poniżej),

-    mięśniak gładkokomórkowy (mięśniaki macicy) lub endometrioza,

-    występujące w przeszłości czynniki zagrożenia zaburzeniami krzepliwości krwi (patrz niżej),

-    migrenę lub (silne) bóle głowy,

-    toczeń rumieniowaty układowy,

-    zaburzenia funkcjonowania wątroby (np. gruczolak wątrobowokomórkowy),

-    cukrzyca, powiązana lub nie z naczyniami krwionośnymi,

-    kamica żółciowa,

-    wysokie ciśnienie krwi,

-    padaczka,

-    astma,

-    otoskleroza,

-    łagodna mastopatia.

Powody do natychmiastowego wstrzymania leczenia

Terapię należy wstrzymać, jeśli pojawią się przeciwwskazania, a także w poniższych sytuacjach takich jak:

-    żółtaczka lub pogorszenie funkcjonowania wątroby,

-    zauważalny wzrost ciśnienia krwi,

-    pojawienie się migrenowego bólu głowy,

-    ciąża.

Rozrost błony śluzowej macicy

Ryzyko wystąpienia rozrostu błony śluzowej macicy oraz raka na skutek doustnej terapii wyłącznie estrogenem zależy zarówno od czasu tej terapii, jak i od dawki estrogenu. Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka wystąpienia rozrostu błony śluzowej macicy bądź raka macicy przy dawkowaniu estriolu dopochwowo. Jednakże w przypadku konieczności wydłużenia terapii zaleca się przeprowadzanie okresowych badań kontrolnych, podczas których należy szczególnie zwracać uwagę na symptomy charakterystyczne dla rozrostu błony śluzowej macicy, bądź obecności tkanki złośliwej w błonie śluzowej.

Jeśli krwawienie lub plamienie pojawia się podczas leczenia lub po zakończeniu leczenia, należy zbadać jego przyczynę, co może wymagać biopsji śluzówki macicy w celu wykluczenia nowotworu złośliwego.

Nieograniczona stymulacja estrogenem może doprowadzić do zmian nowotworowych w przetrwałych ogniskach endometriozy. Stąd zalecana jest szczególna ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet, które miały wykonaną histerektomię z powodu endometriozy, w szczególności, jeśli przetrwały u nich ogniska endometriozy.

Rak piersi, macicy i jajników

Ogólnoustrojowe stosowanie estrogenów może zwiększać ryzyko występowania niektórych nowotworów, w szczególności raka macicy, jajników i piersi. Produkt leczniczy Oekolp stosowany miejscowo i zawierający niskie dawki estriolu nie powinien podwyższać ryzyka wystąpienia raka.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. udar mózgu i choroba wieńcowa

Stosowanie ogólnoustrojowej hormonalnej terapii zastępczej jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, udaru mózgu i choroby wieńcowej. Produkt leczniczy Oekolp jest stosowany miejscowo, zawiera niską dawkę estriolu i nie powinien podwyższać ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, udaru mózgu czy choroby wieńcowej.

Uznane czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej to: występowanie tej choroby w przeszłości lub w rodzinie, otyłość znacznego stopnia (BMI>30 kg/m2) oraz toczeń rumieniowaty układowy. Nie ma jednomyślności co do roli, jaką w rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej odgrywają żylaki kończyn dolnych. W przypadku takich pacjentów zaleca się szczególną uwagę.

Pozostałe zagrożenia

Estrogeny stosowane ogólnoustrojowo mogą powodować retencję płynów bądź wzrost stężenia triglicerydów we krwi i dlatego pacjentki z chorobami serca, zaburzeniami funkcjonowania nerek i chorujące wcześniej na hipertriglicerydemię należy podczas pierwszych tygodni leczenia dokładnie kontrolować. Produkt leczniczy Oekolp stosowany miejscowo i zawierający niskie dawki estriolu nie powinien wywoływać efektów ogólnoustrojowych.

Należy zwracać szczególna uwagę na pacjentki cierpiące na ostrą niewydolność nerek, ponieważ schorzenie to ma tendencje do pogłębiania się przy wzroście poziomu estriolu.

Znane działanie substancji pomocniczej - butylohydroksytoluenu.

Butylohydroksytoluen może powodować lokalne reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry), lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Uwaga

Oekolp nie stosuje się jako środka antykoncepcyjnego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami oczekiwanych w związku z dopochwowym podaniem niskiej dawki Oekolp.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Podawanie Oekolp nie jest wskazane w okresie ciąży. Jeśli ciąża pojawi się podczas stosowania Oekolp, leczenie powinno zostać bezzwłocznie wstrzymane.

Wyniki większości aktualnych badań epidemiologicznych istotne dla przypadkowej ekspozycji płodu na estrogeny nie wykazują działania teratogennego lub efektów fetotoksycznych. Jednak niedostępne są dane kliniczne dotyczące ekspozycji płodu po podaniu estriolu dopochwowo. Ze względu na wysokie stężenie estriolu u kobiet w ciąży, jakiekolwiek ekspozycje płodu na estriol ze względu na stosowanie globulek w niskiej dawce są uznane za nieistotne.

Karmienie piersią

Stosowanie produktu leczniczego Oekolp podczas karmienia piersiąjest niewskazane. Jednakże bardzo niskie dawki estriolu podawanego dopochwowo nie mają wpływu na laktację.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Leczenie produktem leczniczym Oekolp nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Na początku terapii, gdy warstwy nabłonkowe pochwy są jeszcze w zaniku może dochodzić do lokalnych podrażnień odczuwanych jako uczucie ciepła, bólu czy pieczenia, jednak objawy te są zwykle przejściowe i dość łagodne.

Poniżej działania niepożądane zestawione zgodnie z częstością ich pojawiania się.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

O 1/100 do < 1/104

Rzadko

(> 1/1.000 do < l/100ł

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

pieczenie, świąd i ból sromu

upławy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Trudności przy oddawaniu moczu

Zaburzenia żołądka i jelit

dyskomfort w okolicach odbytu

Produkt leczniczy Oekolp to globulki do stosowania miejscowego, zawierające bardzo małą dawkę estriolu i samoograniczające rozprzestrzenianie się substancji czynnej w organizmie (jej ilość jest niemalże nieistotna przy wielokrotnym podaniu), co zmniejsza w ogromnym stopniu prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych skutków ubocznych związanych z doustną zastępczą terapią estrogenową. Jednakże podczas prowadzenia terapii estrogenowo-progestagenowych z użyciem wyższych dawek stosowanych ogólnie zanotowano występowanie innych, bardzo rzadkich, niekorzystnych reakcji. Należą do nich:

- niezłośliwe i złośliwe nowotwory estrogenozależne, np. rak trzonu macicy i rak piersi (patrz: punkt 4.3 Przeciwwskazania i 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania),

-    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa; zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, czy miednicy, a także zatorowość płucna występują znacznie częściej u osób stosujących hormonalną terapię zastępczą niż u osób jej nie stosujących. Więcej informacji znajduje się w punktach 4.3 Przeciwwskazania i 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania,

-    zawał mięśnia sercowego i udar mózgu,

-    kamica żółciowa,

-    zaburzenia skórne i podskórne: melanodermia, rumień wielopostaciowy i guzowaty, skaza krwotoczna,

-    prawdopodobna demencja.

4.9 Przedawkowanie

Estriol charakteryzuje się bardzo niską toksycznością. Przedawkowanie produktu leczniczego Oekolp przy stosowaniu dopochwowym jest bardzo mało prawdopodobne. W razie przypadkowego połknięcia większej dawki mogą pojawić się mdłości, wymioty, a u kobiet krwawienie z pochwy. Nie jest znane antidotum. W razie konieczności należy stosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: naturalne i półsyntetyczne estrogeny, proste Kod ATC: G03CA04

Aktywny składnik, półsyntetyczny estriol, jest identyczny chemicznie z estriolem występującym w organizmie człowieka i naturalnie produkowanym. Leczenie miejscowe estriolem łagodzi dolegliwości pochwy, które są związane z niedoborem estrogenów. Zamiast zanikowego profilu komórek w pochwie obecne są głównie komórki pośrednie i coraz to nowe komórki powierzchowne; zapalenia znikają i następuje odtworzenie flory bakteryjnej pochwy -flory Lactobacillus (Flora Doederlein).Wyższość Oekolp nad placebo w lokalnym leczeniu atrofii pochwy wykazano w randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą z udziałem 438 kobiet po menopauzie. Dopochwowe podawanie niskich dawek produktu leczniczego Oekolp doprowadziło do znacznej poprawy obiektywnych zmiennych skuteczności (indeksu dojrzałości pochwy, pH pochwy), jak również w znacznym stopniu do złagodzenia objawów subiektywnych (większość dokuczliwych objawów /MBS) po 12 tygodniach leczenia (p <0,001 dla wszystkich 3 parametrów).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W celu określenia wpływu estriolu zawartego w produkcie leczniczym Oekolp na organizm kobiet w okresie postmenopauzalnym, ze zdiagnozowaną atrofią pochwy, przeprowadzono badania farmakokinetyczne. Lek podawano dopochwowo, raz dziennie, przez 21 dni. Pojedyncza dawka 0,03 mg estriolu spowodowała szczytowy wzrost stężenia estriolu w osoczu (Cmax) 42,11 pg/ml w godzinę po podaniu leku. W 12 godzin po podaniu estriolu jego stężenie spadło do poziomu poniżej 5 pg/ml (dolna granica) u wszystkich pacjentek. Po codziennym przyjmowaniu leku przez 21 dni szczytowe stężenie wynosiło 11,9 pg/ml w dwie godziny po podaniu leku. Wartość ta pozostaje w normie stężeń estriolu w osoczu kobiet w okresie postmenopauzalnym. Średnie stężenie (Cav) po wielu dawkach wynosiło 2,2 pg/ml. W osoczu około 8% estriolu jest dostępne w postaci wolnej, 91% jest związane z albuminami i 1% z SHBG. Metabolizm w wątrobie prowadzi głównie do powstania glukuronianów i siarczanów.

Estrłol jest wydalany głównie w postaci sprzężonej przez nerki oraz w niewielkiej części z żółcią.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Właściwości toksykologiczne estrogenów są bardzo dobrze znane. Przedkliniczne dane, na podstawie konwencjonalnych badań toksyczności po wielokrotnym podaniu, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka poza tym, co zostało już uwzględnione w innych punktach niniejszej charakterystyki produktu.

Przedkliniczne dane nie są dostępne w związku z podawaniem dopochwowym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Butylohydroksytoluen (E 321)

Glicerolu mono i di-(Z-R)-12-hydroksyoktadeka-9-nian Tłuszcz stały

Makrogolu eter cetostearylowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry miękkie z folii aluminiowej zawierające po 5 globulek, zapakowane w tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 10, 15, 20 lub 30 globulek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania <i przygotowania produktu leczniczego do stosowania>

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2

12277 Berlin, Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

DE/H/3422/001/DC - Oekolp 0.03 mg globulki -

Oekolp