+ iMeds.pl

Oekolp 1 mg/gUlotka Oekolp

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OEKOLP 1 mg/g krem dopochwowy

(Estriolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta_

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Oekolp i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oekolp

3. Jak stosować lek Oekolp

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Oekolp

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oekolp i w jakim celu się go stosuje

Krem Oekolp zawiera estriol, który po podaniu dopochwowym w 20% jest wchłaniany do krwi i może wywołać działanie ogólne. Po podaniu w dawce 0,5 mg stężenie estriolu we krwi osiąga wartości od 50-150 pg/ml. Po podaniu wielokrotnym leku uzyskuje się w przybliżeniu stałe stężenie estriolu we krwi, które mieści się jednak w granicach stężeń fizjologicznych. W surowicy estriol występuje w około 8% w postaci wolnej, a w około 91% w postaci związanej z albuminami. Estriol jest metabolizowany w wątrobie przeważnie do nieaktywnych glukuronianów i siarczanów, które następnie są szybko wydalane przez nerki. Pozostała część estriolu wydalana jest z żółcią do jelita, przy czym nie dochodzi do istotnej resorpcji zwrotnej wolnego estriolu.

Lek Oekolp stosuje się w leczeniu chorób spowodowanych niedoborem estrogenów:

-    Dolegliwości sromu i pochwy (świąd, pieczenie, suchość pochwy), dyspareunia, atroficzne zapalenia pochwy i sromu, upławy w przypadku niedoboru estrogenów, zapalenie szyjki macicy, zwężenie pochwy, owrzodzenie pochwy i szyjki macicy;

-    Leczenie przed- i pooperacyjne pochwy u kobiet z niedoborem estrogenów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oekolp

Kiedy nie stosować leku Oekolp

Nie wolno stosować leku Oekolp jeśli wystąpią:

-    nadwrażliwość na estriol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    krwawienia z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu;

-    podejrzenie lub obecność nowotworów złośliwych estrogenozależnych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować następujące środki ostrożności:

- przed leczeniem i w trakcie leczenia estrogenami należy regularnie, najlepiej co pół roku, przeprowadzać badania ogólnolekarskie i ginekologiczne,

- odstawić lek i zwrócić się do lekarza, jeśli pojawią się po raz pierwszy migrenowe bóle głowy lub gdy występuj ą nadzwyczajnie silne bóle głowy, przy pierwszych objawach zapalenia żył lub objawach zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, gdy pojawi się duży wzrost ciśnienia tętniczego krwi, w przypadku wystąpienia żółtaczki cholestatycznej bądź w przypadkach ostrego zaburzenia widzenia,

-    w przypadku stosowania prezerwatyw z lateksu w trakcie leczenia za pomocą kremu Oekolp, może wystąpić zmniejszenie ich wytrzymałości, a co za tym idzie zmniejszenie skuteczności ochrony.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Oekolp

Oekolp zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Inne leki i lek Oekolp

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku jednoczesnego leczenia antybiotykami, działanie estriolu może być okresowo osłabione poprzez hamowanie krążenia jelitowo-wątrobowego. Jednoczesne podawanie barbituranów i leków przeciwpadaczkowych może także osłabić działanie estriolu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest wskazań do podawania estriolu w ciąży. Estriol przenika do mleka matki.

Estriol w okresie karmienia piersią powinien być stosowany miejscowo i w małej dawce.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Oekolp nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.    Jak stosować lek Oekolp

Lek Oekolp należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosuje 0,5 g kremu ('A objętości aplikatora, co odpowiada 0,5 mg estriolu) na dobę. W razie potrzeby można wyjątkowo zwiększyć dawkę do maksymalnie. 1,0 g na dobę (cała objętość aplikatora, co odpowiada 1,0 mg estriolu). Dawki tej (1,0 g kremu na dobę) nie należy przekraczać.

Krem stosuje się dopochwowo za pomocą załączonego aplikatora wielokrotnego użytku w pozycji na wznak. Alternatywnie stosując na zewnętrzne narządy płciowe należy nałożyć cienką warstwę kremu na miejsca wymagające leczenia i wetrzeć palcami.

Leczenie zmian atroficznych w obrębie narządów płciowych:

Zwykle stosuje się 0,5 g kremu Oekolp na dobę przez okres 3 tygodni. Po tym czasie skuteczna jest zwykle dawka podtrzymująca 0,5 g kremu na dobę stosowana raz lub dwa razy na tydzień.

Leczenie przed i po operacjach wobrębie pochwy:

Zwykle stosuje się 0,5 g kremu na dobę (‘Z objętości aplikatora) przez okres około dwu tygodni przed operacją. Po operacji jako dawka podtrzymująca podawana jest 0,5 g kremu na dobę (Z objętości aplikatora) dwa razy w tygodniu.

Krem wprowadza się za pomocą aplikatora głęboko do pochwy wieczorem przed położeniem się spać (ryc. 1-4).

W tym celu należy pociągnąć zielony tłoczek aplikatura najpierw do tyłu, aż do pierwszego oporu (wystaje wtedy z aplikatora na około 2 cm). Następnie należy otworzyć aplikator i nałożyć szerokim końcem na tubkę (ryc. 1).

W celu podania 0,5 g kremu (Z objętości aplikatora) wypełnia się aplikator kremem przez ucisk na tubkę, aż do drugiego oporu (ryc. 2). Zielony tłoczek aplikatora wystaje teraz na około 6 cm. Aby podać 1 g kremu (cała objętość aplikatora) należy nacisnąć tubę drugi raz, aż do trzeciego oporu. Teraz wskazówka wystaje z aplikatora na około 10 cm.

Następnie należy zdjąć aplikator z tuby i ostrożnie wprowadzić jak najgłębiej do pochwy, pozostając w pozycji leżącej z ugiętymi nogami. Uciskając lekko na zielony tłoczek, wprowadzamy krem do pochwy (ryc. 3).

Po użyciu umyć aplikator w ciepłej wodzie. Zielony tłoczek można przy tym wyjąć przez szeroki otwór aplikatora. Po wyschnięciu aplikator należy złożyć (ryc. 4).

Stosując krem na zewnętrzne narządy płciowe należy nakładać krem cienką warstwą, a następnie delikatnie wcierać.

Uwaga

W zależności od nasilenia objawów niedoboru hormonów w błonie śluzowej pochwy, konieczne być może stosowanie kremu Oekolp przez dłuższy okres czasu. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzanie co sześć miesięcy badania lekarskiego z cytologiczną oceną błony śluzowej pochwy w celu stwierdzenia w jaki sposób należy kontynuować leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oekolp

Ostra toksyczność estriolu podawanego doustnie jest bardzo mała.

Tkliwość i bolesność piersi, upławy, obrzęki, zwiększenie masy ciała, krwawienie z pochwy lub macicy, nudności i wymioty mogą być objawami przedawkowania, które może być zwalczane poprzez zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia.

Bardziej nasilone objawy niepożądane nie są znane nawet w przypadku zwiększania podawanych miejscowo dawek estriolu.

W przypadku zażycia przez dzieci produktów zawierających estriol w większych dawkach, nie należy oczekiwać wystąpienia ciężkiego zatrucia. Mogą wystąpić nudności i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

W każdym przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Oekolp

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeżeli w trakcie leczenia przewidzianego na kilka tygodni lub miesięcy zdarzy się nie przyjęcie jednej lub kilku dawek leku, należy natychmiast wrócić do zalecanej dawki dobowej.

Przerwanie stosowania leku Oekolp

W przypadku przerwania leczenia, należy uzgodnić z lekarzem sposób ponownego przyjmowania leku.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Oekolp może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Czasami mogą wystąpić:

-    miejscowe podrażnienie okolicy pochwy ze świądem, pieczeniem i rumieniem

-    na początku leczenia mogą wystąpić: plamienie, tkliwość piersi i ich bolesność

-    obrzęki z przemijającym zwiększeniem masy ciała

-    zwiększenie ilości wydzieliny z szyjki macicy i upławy z pochwy

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. nudności)

Rzadko występują migrenowe bóle głowy.

Bardzo rzadko występuje uczucie "ciężkich nóg" i kurcze nóg.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Objawy niepożądane występujące zwłaszcza w obrębie narządów płciowych mogą oznaczać przedawkowanie leku. W takim wypadku należy natychmiast porozumieć się z lekarzem, który zmieni sposób dawkowania leku

5.    Jak przechowywać lek Oekolp

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Oekolp po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oekolp

-    Substancją czynną leku jest estriol w ilości 1,0 mg na gram.

-    Pozostałe składniki leku to: Chlorek dekwaliniowy, olejek zapachowy (Sport PH-Y), dokuzynian sodowy, glikol propylenowy, dimetikon 350, monostearynian glycerydu samoemulgujący, tri glicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych średniej długości łańcuchowej, Softisan 60l składający się z 80-90% estrów mono, -di, -tri glicerydu z nasyconymi kwasami tłuszczowymi (C8-C18) i 10-20% eteru cetostearylowego makrogolu, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Oekolp i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z plastikowym aplikatorem w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 25 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistrasse 2 12277 Berlin Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Kadefarm Sp. z o.o.

Sierosław ul. Gipsowa 18

62-080 Tarnowo Podgórne, Polska:

tel.: +48 61 862 99 43

e-mail: kadefarm@kadefarm.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Oekolp

Charakterystyka Oekolp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OEKOLP 1 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 1,0 mg estriolu (Estriolum)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem dopochwowy

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie chorób spowodowanych niedoborem estrogenów, takich jak:

-    zmiany atroficzne w obrębie pochwy i sromu:

Dolegliwości sromu i pochwy (świąd, pieczenie, suchość pochwy) dyspareunia, atroficzne zapalenie sromu i pochwy, upławy w przypadkach niedoboru estrogenów, zapalenie szyjki macicy, zwężenie pochwy, owrzodzenia pochwy i szyjki macicy;

-    Leczenie przed- i pooperacyjne pochwy u kobiet z niedoborem estrogenów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Należy stosować 0,5 g kremu (^ objętości aplikatora odpowiadająca 0,5 mg estriolu) na dobę lub w pojedynczych przypadkach, o ile to konieczne maksymalnie l g kremu (= l objętość aplikatora odpowiadająca l mg estriolu) na dobę, dopochwowo. Alternatywnie, odpowiednia ilość kremu dopochwowego stosowana jest na zewnętrzne narządy płciowe. Podana dawka maksymalna 1g kremu na dobę nie powinna być przekraczana.

Krem stosuje się dopochwowo za pomocą załączonego aplikatora wielokrotnego użytku. Alternatywnie stosuj ąc na zewnętrzne narządy płciowe należy nałożyć cienką warstwę kremu na miejsca wymagające leczenia i wetrzeć palcami.

Leczenie zmian atroficznych w obrębie narządów płciowych:

Zwykle stosuje się 0,5 g kremu OEKOLP na dobę przez okres 3 tygodni. Po tym czasie skuteczna jest zwykle dawka podtrzymująca 0,5 g kremu na dobę stosowana raz lub dwa razy na tydzień.

Leczenie przed i po operacjach w obrębie pochwy:

Zwykle stosuje się 0,5 g kremu na dobę (^ objętości aplikatora) przez okres około dwu tygodni przed operacją. Po operacji jako dawka podtrzymująca podawane jest 0,5 g kremu na dobę (^ objętości aplikatora) dwa razy w tygodniu.

W zależności od nasilenia objawów niedoboru hormonów w błonie śluzowej pochwy, konieczne być może stosowanie kremu OEKOLP przez dłuższy czas. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzanie co sześć miesięcy badania lekarskiego

z cytologiczną oceną błony śluzowej pochwy w celu stwierdzenia w jaki sposób należy kontynuować leczenie.

4.3    Przeciwwskazania

- nadwrażliwość na estriol lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    krwawienie z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu;

-    podejrzenie lub obecność nowotworów złośliwych estrogenozależnych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wskazania do natychmiastowego przerwania leczenia:

Wystąpienie po raz pierwszy migrenowych bólów głowy lub częste występowanie nadzwyczajnie silnych bólów głowy, pierwsze objawy zapalenia żył lub objawy zakrzepowo-zatorowe, wystąpienie żółtaczki cholestatycznej, duży wzrost ciśnienia tętniczego krwi, ostre zaburzenia widzenia.

Krem OEKOLP powinien być podawany wyłącznie w oparciu o regularną kontrolę medyczną i badanie ginekologiczne. Dotyczy to w szczególności przypadków ciągłych lub powtarzających się krwawień z pochwy.

W przypadku dobrej odpowiedzi na leczenie, należy starać się stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku.

Zakażenie w obrębie pochwy powinno być jednocześnie leczone za pomocą odpowiednich leków.

Brak jest danych na temat związku pomiędzy ciągłym długoterminowym podawaniem dopochwowym estriolu podczas menopauzy, a wzrostem ryzyka raka endometrium. Jednakże należy rozważyć odpowiednie środki ostrożności.

W przypadku stosowania prezerwatyw z lateksu w trakcie leczenia za pomocą kremu OEKOLP, może wystąpić zmniejszenie ich wytrzymałości a co za tym idzie zmniejszenie skuteczności ochrony.

Krem OEKOLP zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W przypadku jednoczesnego leczenia antybiotyami, działanie estriolu może być okresowo osłabione poprzez hamowanie krążenia jelitowo-wątrobowego. Jednoczesne podawanie barbituranów i leków przeciwpadaczkowych może także osłabić działanie estriolu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest wskazań do podawania estriolu w ciąży. Estriol przenika do mleka matki. Karmienie piersią

Estriol w okresie karmienia piersią powinien być stosowany miejscowo i w małej dawce.

4.7    Wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy

4.8    Działania niepożądane

Czasami wystąpić mogą następujące działania niepożądane:

Zwłaszcza na początku leczenia plamienia, napięcie piersi i ich bolesność, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. nudności), obrzęki z przemijającym zwiększeniem masy ciała i miejscowe podrażnienie pochwy ze świądem, pieczeniem i rumieniem. Ponadto, czasami na początku leczenia obserwowano zwiększenie ilości wydzieliny z szyjki macicy i upławy.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić migrenowe bóle głowy i bardzo rzadko kurcze nóg lub uczucie „ciężkich nóg”.

4.9    Przedawkowanie

Tkliwość i bolesność piersi, upławy, obrzęki, zwiększenie masy ciała, krwawienie z pochwy lub macicy (łyżeczkowanie diagnostyczne!), nudności i wymioty mogą być objawami przedawkowania, które może być zwalczane poprzez zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia.

Bardziej nasilone objawy niepożądane nie są znane nawet w przypadku zwiększania podawanych miejscowo dawek estriolu.

W przypadku zażycia przez dzieci produktów zawierających estriol w większych dawkach, nie należy oczekiwać wystąpienia ciężkiego zatrucia. Mogą wystąpić nudności i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Estrogeny naturalne i półsyntetyczne, produkty proste. Kod ATC: G03CA04

Estriol jest głównym metabolitem estradiolu i estronu i jest produkowany głównie w wątrobie. W przeciwieństwie do innych estrogenów, estriol wiąże się słabo ze specyficznymi receptorami wrażliwych na estrogen organów docelowych. Po przedostaniu się do j ądra komórkowego, indukuje on syntezę określonych białek.

Estriol promuje fizjologiczną powrót do normy nabłonka sromu, jak również proliferację warstw błony śluzowej pochwy, szyjki, cewki moczowej i pęcherza poprzez zwiększenie waskularyzacji i przepływu krwi. Atrofia i zaburzenia czynnościowe tych narządów (np. po usunięciu jajników lub podczas okresu pomenopauza1nego) spowodowane niedoborami estrogenu, są w większości odwracane poprzez doustne lub dopochwowe podawanie estriolu. Wpływ na błonę śluzową pochwy powoduje wtórne zwiększenie magazynowania glikogenu i kolonizację bakterii Doderleina, jak również normalizację wartości pH. Zwiększa się wydzielanie śluzu.

Z drugiej strony, podawany dopochwowo estriol w dawkach terapeutycznych nie wykazuje żadnego znaczącego wpływu na endometrium. Nawet w większych dawkach nie powoduje on, lub powoduje jedynie słabe działanie proliferacyjne, czego konsekwencją jest bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia działania niepożądanego w postaci krwawienia.

Estriol nie wywiera wpływu na inne hormony lub metabolizm wątrobowy. Tak więc normalna dawka lecznicza nie zmienia syntezy białek, metabolizmu lipidów czy krzepnięcia krwi. Estriol nie jest odpowiedni do leczenia osteoporozy czy arteriosklerozy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dopochwowym około 20% dawki estriolu jest wchłaniane w formie niezmienionej do krwioobiegu i może powodować działania ogólne. Dawka 0,5 mg estriolu zapewnia stężenia we krwi w granicach od 50 do 150 pg/ml (maksymalne stężenie po podaniu dawki pojedynczej po około 2 godzinach, spadek po około 10-12 godzinach). Są one porównywalne ze stężeniami obserwowanymi po podaniu doustnym dawek dziesięciokrotnie większych. W przypadku powtarzającego się podawania, osiągane jest mniej lub bardziej stałe stężenie we krwi, będące wciąż w granicach wartości cyklu fizjologicznego.

8% wchłoniętego estriolu jest dostępne w formie niezwiązanej, a około 91% jest związane z albuminami. Metabolizm wątrobowy prowadzi głównie do tworzenia nieaktywnych glukuronidów i siarczanów, które są szybko wydalane poprzez nerki. Pozostałe formy związane docierają do jelit poprzez żółć bez istotnej reabsorbcji wolnego estriolu do krwi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działań toksycznych po podaniu miejscowym i doustnym.

Po implantacji podskórnej dużych dawek estriolu, zwiększa się częstość występowania nowotworów nerek u chomików i nowotworów gruczołów sutkowych u myszy.

Nie obserwowano działania mutagennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Chlorek dekwaliniowy, olejek zapachowy (Sport PH-Y), dokuzynian sodowy, glikol propylenowy, dimetikon 350, monostearynian glycerydu samoemulgujący, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych średniej długości łańcuchowej, Softisan 601 składający się z 80-90% estrów mono, -di, -tri glicerydu z nasyconymi kwasami tłuszczowymi (C8-C18) i 10-20% eteru cetostearylowego makrogolu, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

o

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa

Opakowanie zawiera 25 g kremu dopochwowego i aplikator.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania <i przygotowania produktu leczniczego do stosowania>

Brak specjalnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Kade

Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistraße 2

12277 Berlin, Niemcy

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4470

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE/ DATA PRZEDŁUŻENIA

19.10.1999, 02.11.2005, 28.11.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Oekolp