+ iMeds.pl

Olbas oil -Ulotka Olbas oil

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można j ą było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.


(Logo) Lanes

OLBAS OIL

Płyn do sporządzania inhalacji parowej

Sklad:

100g produktu zawiera:

Cajeputi oleum (olejek kajeputowy)    18,50g

Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 0,10g Eucalypti aetheroleum (olejek eukaliptusowy)    35,45g

Iuniperi aetheroleum (olejek jałowcowy)    2,70g

Menthae arvensis aetheroleum (olejek miętowy)    35,45g

Methylis salicylas (salicylan metylu)    3,70g

Levomentholum (mentol)    4,10g

Dostępne wielkości opakowania: 10 ml i 28 ml.

Podmiot odpowiedzialny:

G.R. Lane Health Products Ltd., Sisson Road, Gloucester, GL2 0GR, Wielka Brytania Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Olbas Oil i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Olbas Oil

3.    Jak stosować Olbas Oil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie Olbas Oil

6.    Inne informacje

1. Co to jest Olbas Oil i w jakim celu się go stosuje

Produkt przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Płyn Olbas Oil składa się z olejków lotnych, które parują już w temperaturze pokojowej.

Płyn Olbas Oil przeznaczony jest do stosowania w postaci tzw. inhalacji swobodnych lub inhalacji parowej.

Wdychane olejki lotne zawarte w produkcie wpływaj ą na upłynnienie wydzieliny i zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa, ułatwiają oddychanie. Łagodzą objawy przeziębienia i zapalenia zatok przynosowych.

Olbas Oil można również stosować zewnętrznie na skórę. Preparat stosowany na skórę działa chłodząco i łagodnie przeciwbólowo, łagodzi bóle reumatyczne i mięśniowe.

Wskazania:

Inhalacje: katar występujący w czasie przeziębień, pomocniczo w chorobach zatok przynosowych.

Zewnętrznie: bóle reumatyczne i mięśniowe.

2.    Zanim zastosuje się lek Olbas Oil

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować u osób z chorobami alergicznymi układu oddechowego i astmą.

Nie należy stosować zewnętrznie u dzieci i młodzieży, nie stosować u chorujących na atopowe zapalenie skóry

Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia, u dzieci poniżej 7 lat należy stosować wyłącznie w postaci inhalacji swobodnych .

Nie należy aplikować preparatu w okolicy twarzy u dzieci.

Nie stosować doustnie.

Olejek kajeputowy, składnik Olbas Oil, zawiera metyloeugenol. Badania przy doustnym przyjmowaniu olejku kajeputowego wskazują, że metabolity metyloeugenolu mogą działać mutagennie.

Ciąża:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania.

Karmienie piersią:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych

Oddziaływanie z innymi lekami:

Brak danych

3.    Jak stosować lek Olbas Oil

Do inhalacji w czasie kataru:

Dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia: skropić 2 - 3 kroplami chusteczkę do nosa lub wierzch dłoni i wdychać ulatniające się opary. Efekt parowania można wzmocnić dodając kilka kropli olejku do kubka z ciepłą (nie gorącą) wodą.


Dzieci od 3 do 7 lat: skropić 2 -3 kroplami chusteczkę do nosa, podać do wdychania z niewielkiej odległości. W celu zastosowania podczas snu skropić fragment tkaniny 2 - 3 kroplami olejku i umieścić w pobliżu dziecka lub skropić 2-3 kroplami olejku poszewkę kołdry.

Zewnętrznie: dorośli: w bólach reumatycznych i mięśniowych wcierać niewielką ilość olejku w bolące miejsca do 3 razy dziennie.

Olbas Oil nie pozostawia tłustych plam, nie barwi.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Olbas Oil może powodować objawy niepożądane.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Olbas Oil:

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Po każdym użyciu starannie zakręcić buteleczkę.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do Axellus Sp. z o.o., ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, tel. 22 349 67 00

Data opracowania ulotki:

2008-12-17

Olbas Oil

Charakterystyka Olbas oil

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Olbas Oil

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

100g produktu zawiera:

Cajeputi oleum    18,50g

Caryophylli floris aetheroleum 0,10g Eucalypti aetheroleum    35,45g

Iuniperi aetheroleum    2,70g

Menthae arvensis aetheroleum 35,45g Methylis salicylas    3,70g

Levomentholum    4,10g

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn do sporządzania inhalacji parowej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Inhalacje: katar występujący w czasie przeziębień, pomocniczo w chorobach zatok przynosowych.

Zewnętrznie: bóle reumatyczne i mięśniowe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Inhalacje:

Dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia: skropić 2-3 kroplami chusteczkę do nosa lub wdychać ulatniające się opary. Efekt parowania można wzmocnić dodając kilka kropli olejku do kubka z ciepłą (nie gorącą) wodą.

Dzieci od 3 do 7 lat: skropić 2 -3 kroplami chusteczkę do nosa, podać do wdychania z niewielkiej odległości. W celu zastosowania podczas snu skropić fragment tkaniny 2 - 3 kroplami olejku i umieścić w pobliżu dziecka lub skropić 2-3 kroplami olejku poszewkę kołdry.

Zewnętrznie: dorośli: w bólach reumatycznych i mięśniowych wcierać niewielką ilość olejku w bolące miejsca do 3 razy dziennie.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować u osób z chorobami alergicznymi układu oddechowego, nie stosować u chorych z astmą.

Nie należy stosować zewnętrznie u chorych na atopowe zapalenie skóry.

Nie stosować na uszkodzoną skórę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Nie stosować w postaci inhalacji parowej poniżej 7 roku życia.

Nie należy aplikować preparatu w okolicy twarzy u dzieci.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie są znane

4.6    Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

4.7    Oddziaływanie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych

4.8    Działania niepożądane

Nie są znane

4.9    Przedawkowanie

Brak danych

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Wdychane olejki lotne zawarte w produkcie wpływają na upłynnienie wydzieliny w nosie i zmniejszenie obrzęku błony śluzowej, ułatwiają oddychanie. Łagodzą objawy towarzyszące nieżytom górnych dróg oddechowych

Preparat stosowany zewnętrznie na skórę działa chłodząco i łagodnie przeciwbólowo, poprawia ukrwienie w miejscu aplikacji, łagodzi bóle mięśniowe i reumatyczne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Lek nie zawiera substancji pomocniczych

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane

6.3 Okres trwałości

36 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowań

Produkt pakowany jest po 10 ml i 28 ml w butelki ze szkła oranżowego, zamknięte plastikowym kroplomierzem i polipropylenową nakrętką.

6.6    Instrukcja dotycząca użytkowania leku.

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

G.R. Lane Health Products Limited

Sisson Road

Gloucester

GL2 0GR, Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0459

9.    DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 16 września 1991 r.

Data przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

11 marca 1999 r., 20 kwietnia 2004 r., 28 kwietnia 2005 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008-12-17

Olbas Oil