+ iMeds.pl

Olfen 100 100 mgUlotka Olfen 100

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są, takie same._


Olfen 50    50 mg, kapsułki doodbytnicze

Olfen 100    100 mg, kapsułki doodbytnicze

Diclofenacum natricum Skład:

Każda kapsułka doodbytnicza Olfen 50 zawiera substancję czynną: diklofenak sodowy 50 mg oraz substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, tłuszcz stały, lecytynę sojową

Skład otoczki kapsułki doodbytniczej: żelatyna, glicerol 85%, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Skład otoczki zmniejszającej tarcie: makrogol 20 000, makrogol 1550,glicerolu mono-oleiniany, poliwinylowy octan, talk.

Każda kapsułka doodbytnicza Olfen 100 zawiera substancję czynną: diklofenak sodu 100mg oraz substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, tłuszcz stały, lecytynę sojową

Skład otoczki kapsułki doodbytniczej: żelatyna, glicerol 85%, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172).

Skład otoczki zmniejszającej tarcie: makrogol 20 000,makrogol 1550,glicerolu mono-oleiniany, poliwinylowy octan, talk.

Olfen 50:opakowania po 10 kapsułek doodbytniczych Olfen 100:opakowania po 5 kapsułek doodbytniczych

Podmiot odpowiedzialny

Mepha Lda Lagoas Park Edificio 5-A Piso 2

2740-298 Porto- Salvo Portugalia

Wytwórca/importer

1.    Mepha Pharma GmbH Marie-Curie - Strasse 8 79539 Lörrach Niemcy

2.    Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80,

31-546 Kraków

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Olfen 50, Olfen 100 i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Olfen 50, Olfen 100

3.    Jak stosować lek Olfen 50, Olfen 100

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Olfen 50, Olfen 100

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Olfen50, Olfen 100 i w jakim celu się go stosuje

Lek Olfen 50, Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych zawiera diklofenak sodowy, należący do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), działający przeciwreumatycznie, przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

W mechanizmie działania leku Olfen 50, Olfen 100 w postacie kapsułek doodbytniczych istotne znaczenie ma hamowanie biosyntezy prostaglandyn, które odgrywają zasadniczą rolę w patogenezie procesu zapalnego, bólu i gorączki.

Olfen 50, Olfen 100 w postacie kapsułek doodbytniczych stosuje się w leczeniu:

•    zapalnych i zwyrodnieniowych, stawowych i pozastawowych postaciach choroby reumatycznej mięśni, stawów, torebek stawowych, kaletek maziowych, ścięgien, pochewek maziowych oraz kręgosłupa, takich jak: choroba zwyrodnieniowa stawów, zwyrodnieniowe zapalenie stawów kręgosłupa, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie kaletki maziowej, zapalenie pochewki ścięgna, zapalenie ścięgna, zespołów bólowe związane ze zmianami w kręgosłupie ( ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej, rwa kulszowa, zespół szyjny).

•    ostrego napadu dny moczanowej,

•    bólów spowodowanych pourazowymi i pooperacyjnymi stanami zapalnymi i obrzękami np. po zabiegach stomatologicznych lub ortopedycznych,

•    stanów bólowych i (lub) zapalnych w schorzeniach ginekologicznych, takich jak bolesne miesiączkowanie lub zapalenie przydatków,

•    ostrych infekcji górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła i migdałków, zapalenie ucha) jako leczenie wspomagające.

2. Zanim zastosuje się lek Olfen 50, Olfen 100

Nie należy stosować leku Olfen 50,Olfen 100 kapsułki doodbytnicze w następujących przypadkach:

•    znana nadwrażliwość na diklofenak lub którykolwiek inny składnik leku,

•    czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja,

•    ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6),

•    ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca (patrz punkt 4.4) ,

•    podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), nie należy stosować leku Olfen 50,Olfen 100 kapsułki doodbytnicze u osób, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn może być przyczyną wystąpienia astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu nosa,

•    krwawienie lub pęknięcie wrzodów żołądka i (lub) dwunastnicy po zastosowaniu NLPZ w przeszłości,

•    zapalenie odbytnicy.

Należy poinformować lekarza o występowaniu wymienionych chorób.

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując Olfen 50,Olfen 100 kapsułki doodbytnicze gdyż:

•    stosowanie diklofenaku może spowodować krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforację (z możliwym skutkiem śmiertelnym). Działanie takie może być szczególnie groźne w przypadku stosowania dużych dawek diklofenaku, a także dla osób z przebytym owrzodzeniem przewodu pokarmowego lub w podeszłym wieku.

Jeśli w trakcie stosowania leku Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze wystąpią jakiekolwiek nietypowe dolegliwości w obrębie jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego), lek należy niezwłocznie odstawić i skontaktować się z lekarzem,

•    u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub chorobą Leśniowskiego- Crohna diklofenak może zaostrzyć przebieg choroby,

•    stosowanie diklofenaku może w bardzo rzadkich przypadkach (zwłaszcza na początku leczenia) wywołać groźne dla życia reakcje skórne ( np. złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa- Johnsona z rozległą wysypką, wysoką gorączką i bólem stawów oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka ze zmianami w obrębie skóry i błon śluzowych, wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym. Podczas wystąpienia pierwszych oznak wysypki, zmian na błonach śluzowych lub innych objawach reakcji alergicznej lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem,

•    lek może maskować objawy zakażenia (np. ból głowy, zwiększoną temperaturę ciała)

i utrudniać prawidłową diagnozę. Podczas badań lekarskich należy poinformować lekarza o stosowaniu leku,

•    pacjenci z astmą, alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, obrzękiem błony śluzowej nosa (np. z powodu polipów nosa), przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub przewlekłymi zakażeniami dróg oddechowych są bardziej narażeni na wystąpienie reakcji alergicznej na diklofenak (zaostrzenie objawów astmy, obrzęk Quinckego lub pokrzywka). Ostrzeżenie dotyczy również pacjentów uczulonych na inne substancje (np. u których występują reakcje skórne, świąd lub pokrzywka), lek należy podawać ze szczególną ostrożnością (najlepiej pod nadzorem medycznym),

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby diklofenak może powodować zaostrzenie przebiegu choroby. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących wykonywania kontrolnych badań czynności wątroby,

•    u pacjentów z porfirią wątrobową diklofenak może wywołać napad porfirii.

Nie należy jednocześnie stosować leku Olfen 50,Olfen 100 kapsułki doodbytnicze z innymi ogólno działającymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę o występowaniu wyżej wymienionych chorób.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Lek może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Przyjmowanie takich leków, jak Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze , może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W okresie ciąży, podczas pierwszych dwóch trymestrów, o ile nie jest to absolutnie konieczne, nie należy stosować leku Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze. Stosowanie w trzecim trymestrze jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie powinno się stosować leku Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze u kobiet karmiących piersią, gdyż może wywierać szkodliwe działanie na niemowlę.

Stosowanie leku Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze u pacjentów w podeszłym wieku Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwe na działanie leku. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce, stosować zgodnie z zaleceniami lekarza najmniejsze skuteczne dawki i zgłaszać lekarzowi wszystkie występujące podczas leczenia działania niepożądane.

Stosowanie leku Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Pacjenci, u których występują zawroty głowy lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, włączając zaburzenia widzenia, powinni zaprzestać kierowania pojazdami lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu oraz poinformować lekarza o działaniach, które wystąpiły.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować lekarza szczególnie o przyjmowaniu następujących leków:

-    litu lub leków należących do grupy leków przeciwdepresyjnych (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny),

-    digoksyny - leku stosowanego w leczeniu chorób serca,

-    inhibitorów konwertazy angiotensyny, leków P-adrenolitycznych (grupa leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca,

-    leków moczopędnych- leki zwiększające ilość wydalanego moczu,

-    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen) oraz kortykosteroidów podawanych na skórę (leki stosowane zewnętrznie w łagodzeniu stanu zapalnego na różnych powierzchniach ciała),

-    leków przeciwzakrzepowych i leków hamujących działanie płytek krwi,

-    leków przeciwcukrzycowych z wyjątkiem insuliny,

-    metotreksatu- leku stosowanego w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów,

-    cyklosporyny lub takrolimusa - leków stosowanych u osób z przeszczepami narządowymi,

-    chinolonów przeciwbakteryjnych i niektórych leków stosowanych w leczeniu zakażeń

-    mifeprystonu - jeżeli był podany przed 8 do 12 dniami.

3. Jak stosować lek Olfen 50, Olfen 100

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, początkowa dawka dla dorosłych wynosi zwykle od 100 mg do 150 mg na dobę. W przypadku mniej nasilonych dolegliwości oraz w leczeniu długotrwałym dawka od 50mg do 100 mg na dobę jest w większości przypadków wystarczająca. Zaleconą dawkę leku należy stosować 2 do 3 razy na dobę.

Jeżeli dolegliwości są bardziej nasilone w nocy oraz gdy występuje poranna sztywność stawów stosuje się 1 kapsułkę doodbytniczą Olfen 50 mg lub 100 mg przed snem, a podczas dnia Olfen 25 lub Olfen 50 tabletki powlekane.

Nie należy stosować dawki większej niż 150 mg na dobę. W przypadku bolesnego miesiączkowania dawka dobowa, ustalona indywidualnie, wynosi zazwyczaj od 50 mg do 150 mg. Zaleca się przyjmowanie początkowo od 50 mg do 100 mg na dobę, a w razie konieczności zwiększenie dawki do 150 mg na dobę. Nie należy stosować dawki większej niż 150 mg na dobę.

Stosowanie leku należy rozpocząć w momencie wystąpienia pierwszych dolegliwości bólowych i kontynuować przez kilka dni, w zależności od ich nasilenia.

Nie należy samemu zmieniać przepisanych dawek. Jeżeli pacjent uważa, że działanie leku jest zbyt słabe lub zbyt silne, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Kapsułkę doodbytniczą należy wyjąć z folii aluminiowej. Kapsułki doodbytnicze należy aplikować od strony tępego końca, powłoka substancji zmniejszającej tarcie ułatwia ich wprowadzenie do odbytu. Jeżeli jest to konieczne, można je zwilżyć wodą przed aplikacją. Nie wolno kapsułek doodbytniczych stosować doustnie.

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana.

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Olfen 50, Olfen 100.

W przypadku pominięcia dawki leku Olfen 50, Olfen 100 nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Lek Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze jak każdy lek, może powodować działania niepożądane. Przedstawione poniżej działania niepożądane obejmują działania niepożądane odnotowane w przypadku leku Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu jak również obserwowane podczas stosowania innych postaci diklofenaku, stosowanych krótko- lub długotrwale.

Do oceny działań niepożądanych stosuje się następujący opis częstości występowania:

Bardzo częste

występują częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

Częste

występują rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt częste

występują rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadkie

występują rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadkie

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów, częstość występowania nieznana (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych)

Często: ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, anoreksja, zwiększenie aktywności aminotransferaz, wysypka.

Rzadko: nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (w tym gwałtowne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i wstrząs), senność, astma (w tym duszność), zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, krwawe biegunki, smoliste stolce, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (z krwawieniem lub bez i perforacją), zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, pokrzywka, obrzęk.

Bardzo rzadko: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi obwodowej), anemia (w tym anemia hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza(niedobór krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych), obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy), dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychotyczne, parestezje, zaburzenia pamięci, drgawki, lęk, drżenie, jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, szumy uszne, zaburzenia słuchu, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń, zapalenie płuc, zapalenie okrężnicy (także krwotoczne oraz zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, choroba Crohna), zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, języka, zaburzenia w obrębie przełyku, błoniaste zwężenie jelit, zapalenie trzustki, piorunujące zapalenie wątroby, wysypka pęcherzowa, egzema, rumień, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno - rozpływna naskórka (zespół Lyella), złuszczające zapalenie skóry, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło, plamica, choroba Schönleina i Henocha, świąd, ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych.

Przyjmowanie takich leków jako leczenie wspomagające, jak Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Lek może powodować lekkie działanie przeczyszczające.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych lub innych niż opisane działań niepożądanych należy poinformować o tym lekarza.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze i powiadomić o tym lekarza:

-    dyskomfort w żołądku, zgaga lub ból w górnej części brzucha,

-    krwawe wymioty, krew w stolcu, krew w moczu,

-    zaburzenia skórny takie jak wysypka lub świąd,

-    sapanie lub skrócenie oddechu,

-    zażółcenie skóry lub białkówek oczu,

-    utrzymujący się ból gardła lub wysoka temperatura ciała,

-    obrzęk twarzy, stóp lub nóg,

-    ciężka migrena,

-    ból w klatce piersiowej połączony z kaszlem.

W przypadku przyjmowania leku Olfen 50,Olfen 100 kapsułki doodbytnicze dłużej niż kilka tygodni należy regularnie kontaktować się z lekarzem, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne objawy niepożądane.

5. Przechowywanie leku Olfen 50, Olfen 100

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Nie należy stosować leku Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze po upływie terminu ważności

zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do wytwórcy/importera: Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80,

31-546 Kraków

Data opracowania ulotki: 03/2012

7

Olfen 100

Charakterystyka Olfen 100

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Olfen 50, 50 mg kapsułki doodbytnicze Olfen 100, 100 mg kapsułki doodbytnicze

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 kapsułka doodbytnicza Olfen 50 zawiera 50 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum)

1 kapsułka doodbytnicza Olfen 100 zawiera 100 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum)

Substancje pomocnicze patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułki doodbytnicze.

Żelatynowe kapsułki w kształcie czopka, zawierające substancję aktywną zawieszoną w oleistym roztworze, pokryte powłoką poślizgową, ułatwiającą stosowanie doodbytnicze.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

•    Zapalne i zwyrodnieniowe, stawowe i pozastawowe postaci choroby reumatycznej mięśni, stawów, torebek stawowych, kaletek maziowych, ścięgien, pochewek maziowych oraz kręgosłupa, takie jak: choroba zwyrodnieniowa stawów, zwyrodnieniowe zapalenie stawów kręgosłupa, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie kaletki maziowej, zapalenie pochewki ścięgna, zapalenie ścięgna, zespoły bólowe związane ze zmianami w kręgosłupie ( ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej, rwa kulszowa, zespół szyjny).

•    Ostry napad dny moczanowej.

•    Bóle spowodowane pourazowymi i pooperacyjnymi stanami zapalnymi i obrzękami np. po zabiegach stomatologicznych lub ortopedycznych.

•    Stany bólowe i (lub) zapalne w schorzeniach ginekologicznych, takich jak bolesne miesiączkowanie lub zapalenie przydatków.

•    Leczenie wspomagające ostrych infekcji górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła i migdałków, zapalenie ucha).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4)

Kapsułkę doodbytniczą należy wyjąć z folii aluminiowej. Kapsułki doodbytnicze należy aplikować od strony tępego końca, powłoka substancji zmniejszającej tarcie ułatwia ich wprowadzenie do odbytu. Jeżeli jest to konieczne, można je zwilżyć wodą przez aplikacją. Nie wolno kapsułek doodbytniczych stosować doustnie.

Dorośli.

Zalecana początkowa dawka wynosi od 100 mg do 150 mg na dobę. W łagodniejszych postaciach choroby oraz w leczeniu długotrwałym, wystarcza na ogół dawka od 50 mg do 100 mg na dobę. Całkowita dawka dobowa powinna być podzielona na 2 do 3 dawek.

Kapsułki doodbytnicze można łączyć z innymi postaciami farmaceutycznymi leku. Jeżeli dolegliwości są bardziej nasilone w nocy oraz gdy występuje poranna sztywność stawów stosuje się 1 kapsułkę doodbytniczą Olfen 50 mg lub Olfen 100 mg przed snem, a podczas dnia Olfen 25 lub Olfen 50 tabletki powlekane do łącznej dawki, nie większej niż 150 mg diklofenaku sodowego na dobę.

Bolesne miesiączkowanie.

Dawkę dobową należy ustalać indywidualnie, zazwyczaj stosuje się od 50 mg do 150 mg na dobę. Dawka początkowa powinna wynosić 50 mg lub 100 mg, o ile to konieczne, może ulec zwiększeniu do 150 mg diklofenaku sodowego na dobę. Leczenie należy rozpocząć z chwilą wystąpienia pierwszych dolegliwości i kontynuować przez kilka dni w zależności od nasilenia objawów.

Dzieci i młodzież.

Olfen 50 i Olfen 100 kapsułki doodbytnicze ze względu na zawartość substancji czynnej w wysokich dawkach nie są zalecane dla dzieci i młodzieży do 18 lat.

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując produkt w najmniejszej skutecznej dawce i nie dłużej niż to konieczne do kontrolowania objawów (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

4.3 Przeciwwskazania

-    Znana nadwrażliwości na diklofenak lub którykolwiek składnik produktu leczniczego,

-    czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja,

-    ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca (patrz punk 4.4)

-    nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub kwas acetylosalicylowy (napad astmy aspirynowej, pokrzywka, ostry nieżyt błony śluzowej nosa),

- zapalenie odbytnicy lub odbytu,

- stwierdzona zastoinowa niewydolność serca (klasa II-IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia.

Diklofenak należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z istotnymi czynnikami ryzyka zdarzeń dotyczących układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Produkt ten należy stosować możliwie jak najkrócej i w najmniejszej skutecznej dawce dobowej, ze względu na możliwość nasilenia ryzyka dotyczącego układu krążenia po zastosowaniu diklofenaku w duzych dawkach i długotrwale. Należy okresowo kontrolować konieczność kontynuacji leczenia objawowego i odpowiedź na leczenie.

Stosowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia).

Diklofenak należy stosować tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka w przypadku:

-    1 i 2- go trymestru ciąży

-    karmienia piersią

-    występowania tocznia rumieniowatego układowego (SLE), jak również mieszanych chorób tkanki łącznej (kolagenoz).

U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i mieszanymi chorobami tkanki łącznej może zwiększyć się ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowych (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane)

Szczególnie ostrożnie należy stosować diklofenak u pacjentów będących bezpośrednio po większych zabiegach chirurgicznych oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się śmiercią, raportowane w przypadku wszystkich NLPZ mogą wystąpić w każdym okresie leczenia, z lub bez objawów poprzedzających i nienależenie od ciężkich powikłań dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie. Powikłania te są bardziej niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. W przypadku, gdy w pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, pojawi się krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego, produkt leczniczy należy odstawić.

W związku z zastosowaniem NLPZ w tym produktu leczniczego Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, bardzo rzadko raportowano o ciężkich reakcjach skórnych, niektórych ze skutkiem śmiertelnym, w tym złuszczającym zapaleniu skóry, zespole Stevensa-Johnsona i martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka (patrz punkt 4.8).U pacjentów będących w najwyższej grupie ryzyka wystąpienia tych reakcji w większości przypadków reakcje te pojawiły się w pierwszym miesiącu leczenia .Produkt leczniczy Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, należy odstawić od razu po wystąpieniu wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Tak jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, nawet wtedy gdy produkt leczniczy nie był wcześniej stosowany.

Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych może maskować objawy zakażenia, co wynika z właściwości farmakodynamicznych produktu leczniczego.

Stosowanie diklofenaku może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania diklofenaku.

Środki ostrożności Ogólne

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, z ogólono działającymi NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na brak dowodów dotyczących korzyści wynikających ze stosowania skojarzonego oraz potencjalnego zwiększenia działań niepożądanych.

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku. W przypadku osób w podeszłym wieku i osób z małą masa ciała zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.

Astma w wywiadzie

U pacjentów z astmą, sezonowym alergicznym n nieżytem nosa, obrzękiem błony śluzowej nosa,(np. polipy nosa), przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub przewlekłymi zakażeniami układu oddechowego (szczególnie gdy mają objawy podobne do objawów alergicznego nieżytu nosa ) częściej niż u innych pacjentów występują zaostrzenia astmy w wyniku zastosowania NLPZ (nietolerancja leków przeciwbólowych), obrzęk Quinckego lub pokrzywka. W związku z tym u tych pacjentów zaleca się szczególną ostrożność(należy umożliwić szybki dostęp do pomocy lekarskiej).Odnosi się to również do pacjentów z alergią na inne substancje, np. z odczynami skórnymi, świądem lub pokrzywką.

Wpływ na przewód pokarmowy

U pacjentów z objawami wskazującymi na zburzenia żołądka i jelit lub z wywiadem sugerującym chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia lub perforację tak jak w przypadku innych NLPZ niezbędny jest ścisły nadzór lekarski i dlatego tym pacjentom należy szczególnie ostrożnie zalecać produkt leczniczy Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych (patrz punkt 4.8).Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego jest większe w przypadku zwiększania dawek NLPZ i u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie gdy przebiegała z krwotokami lub perforacją oraz u pacjentów w podeszły wieku.

Aby zmniejszyć ryzyko działania toksycznego na układ pokarmowy u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie gdy przebiegała z krwotokami lub perforacją oraz u pacjentów w podeszłym wieku należy rozpoczynać i kontynuować leczenie z zastosowaniem najmniejszych skutecznych dawek.

U tych pacjentów należy rozważyć leczenie skojarzone lekami osłonowymi (np. inhibitorami pompy protonowej lub mizoprostolem) jak również u pacjentów, u których konieczne jest jednoczesne stosowanie leków zawierających małe dawki kwasu acetylosalicylowego lub innych leków mogących zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit.

Pacjenci z zaburzeniami żołądka i jelit w wywiadzie, szczególnie pacjenci z w podeszłym wieku, powinni informować lekarza o jakichkolwiek nietypowych objawach brzusznych (szczególnie o krwawieniach z przewodu pokarmowego).Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących równocześnie leki, które mogą powodować zwiększenie ryzyka powstania choroby wrzodowej lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwpłytkowe, lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (patrz punkt 4.5). Pacjenci z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub choroba Cohna powinni być pod ścisłą kontrolą lekarską, ze względu na możliwość zaostrzenia ogólnego stanu (patrz punkt 4.8)

Wpływ na czynność wątroby

Ścisły nadzór medyczny jest konieczny w przypadku zalecenia produktu leczniczego Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na możliwość zaostrzenia ogólnego stanu. Tak jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) produkt leczniczy Olfen 50 lub Olfen 100 może zwiększać aktywność jednego lub więcej enzymów wątrobowych. W trakcie długotrwałego leczenia produktem leczniczym Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, zaleca się , jako środek ostrożności, regularne kontrolowanie czynności wątroby. Należy przerwać stosowanie produkt leczniczy Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, jeżeli utrzymują się nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby lub ulegają pogorszeniu oraz gdy występują kliniczne oznaki lub objawy wskazujące na zaburzenia wątroby ( np. eozynofilia, wysypka itp.).Zapalenie wątroby może wystąpić nie poprzedzone objawami prodromalnymi. Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych u pacjentów z porfirią wątrobową, ponieważ może on wywołać atak choroby.

Wpływ na czynność nerek

Ponieważ w związku z leczeniem NLPZ odnotowano przypadki zatrzymywania płynów i obrzęki szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów z zaburzoną czynnością serca lub nerek, z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, u osób w podeszłym wieku ,u pacjentów równocześnie przyjmujących leki moczopędne lub produkty lecznicze znacząco wpływające na czynność nerek oraz pacjentów z nadmierną utratą płynu pozakomórkowego o różnej etiologii, np.: w fazie około-lub pooperacyjnej po dużych zabiegach chirurgicznych (patrz punkt 4.3). W takich przypadkach, podczas stosowania produktu leczniczego Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, jako środek ostrożności zaleca się monitorowanie czynności nerek. Przerwanie leczenia produktem leczniczym Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, zwykle powoduje powrót do stanu poprzedzającego leczenie.

Wpływ na wskaźniki hematologiczne

W trakcie długotrwałego leczenia produktem leczniczym Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, podobnie jak w przypadku stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), zaleca się kontrolowanie wskaźników hematologicznych. Tak jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) produkt leczniczy Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek dodbytniczych może, przemijająco hamować agregacje płytek krwi. Pacjenci z zaburzeniami homeostazy powinni być dokładnie kontrolowani.

Wpływ na układ krążenia i naczynia zaopatrujące mózg

Pacj entów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie diklofenaku, szczególnie w dużych dawkach (150 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar).

Pacjenci z niekontrolowanych nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni diklofenakiem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnieniem tętniczym, hyperlipidemią, cukrzycą, paleniem tytoniu)

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

Opisane interakcje uwzględniają także te zaobserwowane po zastosowaniu innych postaci farmaceutycznych zawierających diklofenak.

Lit, digoksyna

Produkt leczniczy Olfen 50 lub Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych może zwiększać stężenia litu lub digoksyny w osoczu. Zaleca się monitorowanie stężenia litu i digoksyny w surowicy.

Leki przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne

Należy zachować ostrożność ponieważ jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych i diklofenaku może zwiększyć ryzyko krwawienia(patrz punkt 4.4) chociaż badania kliniczne nie wskazują, aby diklofenak wpływał na działanie leków przeciwzakrzepowych.

Leki moczopędne i leki zmniejszające ciśnienie krwi

Podobnie jak inne niesteroidowych leki przeciwzapalne (NLPZ) jednoczesne stosowanie diklofenaku z lekami moczopędnymi lub lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi (np. lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne, inhibitorami ACE) może spowodować zmniejszenie ich działania przeciw nadciśnieniowego. Z tego względu, należy ostrożnie stosować Olfen 50 i Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych jednocześnie z lekiem moczopędnym lub zmniejszającym ciśnienie tętnicze. Z powodu zwiększonego ryzyka działania nefrotoksycznego, pacjentów należy odpowiednio nawadniać i okresowo kontrolować czynność nerek , po rozpoczęciu oraz podczas leczenia skojarzonego, szczególnie po zastosowaniu leków moczopędnych i inhibitorów konwertazy angiotensyny. U pacjentów, szczególnie w podeszłym wieku, należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. Podczas jednoczesnego stosowania leków oszczędzających potas należy regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne w tym inhibitory COX-2 Jednoczesne podawanie diklofenaku i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub kortykoidów może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Jednoczesne stosowanie NLPZ i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego

serotoniny może zwiększyć ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.

Leki przeciwcukrzycowe

Badania kliniczne wykazały, że diklofenak można podawać z jednocześnie z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi bez wpływu na ich działanie.

Jednakże wystąpiły pojedyncze przypadki zarówno działania hipoglikemizującego jak i hiperglikemizującego, które spowodowały konieczność zmiany dawkowania leków

przeciwcukrzycowych w trakcie leczenia diklofenakiem. Z tego powodu monitorowanie stężenia glukozy we krwi jest konieczne podczas jednoczesnej terapii. Metotreksat

Zaleca się ostrożność podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w czasie krótszym niż 24 godziny, przed lub po leczeniu metotreksatem, ponieważ może wystąpić zwiększenie stężenie metotreksatu we krwi i zwiększenie toksyczności działania tej substancji.

Cyklosporyna

Diklofenak jak i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne może zwiększyć działanie nefrotoksyczne cyklosporyny ze względu na wpływ na prostaglandyny nerkowe. W związku z tym diklofenak powinien być podawany w dawkach mniejszych niż u pacjentów nie otrzymujących cyklosporyny.

Takrolimus

W przypadku jednoczesnego stosowania z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może nastąpić zwiększenie ryzyka działania neurotoksycznego.

Chinolony przeciwbakteryjne

Odnotowano pojedyncze przypadki wystąpienia drgawek, które mogły być spowodowane jednoczesnym stosowaniu chinolonów i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Probenecyd, sulfinpyrazon.

Może wystąpić opóźnienie wydalania diklofenaku.

Fenytoina

Jednoczesne stosowanie diklofenku i leków zawierających fenytoinę może zwiększyć stężenie tej substancji w surowicy.

Inhibitory konwertazy angiotensyny

Podawanie dikolofenaku równocześnie z inhibitorami konwertazy angiotensyny może zmniejszać ich działanie oraz zwiększyć ryzyko wystąpienie zaburzeń czynności nerek.

Mifepryston

Niesteroidowe leki przeciwzapalne zastosowane przed upływem 8-12 dni od zastosowania mifeprystonu mogą zmniejszać jego działanie.

Kwas acetylosalicylowy

Równoczesne podanie kwasu acetylosalicylowego zmniejsza stężenie diklofenaku we krwi i osłabia jego działanie

4.6 Ciąża lub laktacja

Ciąża

Nie badano stosowania diklofenaku u kobiet w ciąży. Z tego względu produkt leczniczy Olfen 50 i Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych nie powinien być stosowany podczas dwóch pierwszych trymestrów ciąży chyba, że korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. Tak jak w przypadku innych NLPZ stosowanie w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane ze względu na prawdopodobieństwo zahamowania kurczliwości macicy i (lub) przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego (patrz punkt 4.3).Badania na zwierzętach nie wykazały żadnych bezpośrednich lub pośrednich szkodliwych wpływów na ciążę, rozwój embrionalny/płodowy, poród lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3)

Laktacja

Tak jak inne NLPZ diklofenak przenika do mleka kobiet karmiących piersią w niewielkich ilościach. Z tego względu Olfen 50 i Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, nie powinien być podawany kobietom karmiącym piersią w celu uniknięcia wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

Płodność

Tak jak w przypadku innych NLPZ stosowanie produktu leczniczego Olfen 50 i Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, może wpływać na płodność kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących zajście w ciążę. U kobiet mających problem z zajściem w ciążę lub u których podejrzewana jest bezpłodność należy rozważyć odstawienie produktu leczniczego Olfen 50 i Olfen 100 kapsułki doodbytnicze.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Olfen 50 i Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, u których występują zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego powinni zaprzestać kierowania pojazdami lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych szacowano następująco: często (>1/100 <1/10); niezbyt często (>1/1 000 <1/100); rzadko (>1/10 000 <1/1 000);bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana(nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Przedstawione poniżej działania niepożądane obejmują działania niepożądane odnotowane w przypadku produktów leczniczych Olfen 50 i Olfen 100 w postaci kapsułek doodbytniczych, jak również obserwowane podczas stosowania innych postaci diklofenaku, stosowanych krótko- lub długotrwale.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, anemia (w tym anemia hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (w tym hipotensja i wstrząs)

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy).

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zawroty głowy Rzadko: senność

Bardzo rzadko: parestezje, zaburzenia pamięci, drgawki, lęk, drżenie, aseptyczne zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenia, podwójne widzenie Zaburzenia ucha i błędnika

Często: zawroty głowy

Bardzo rzadko: szumy uszne, zaburzenia słuchu

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: astma (w tym duszność)

Bardzo rzadko: zapalenie płuc Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, anoreksja Rzadko: zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, krwawe biegunki, smoliste stolce, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (z krwawieniem lub bez i perforacją)

Bardzo rzadko: zapalenie okrężnicy (także krwotoczne oraz zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, choroba Crohna), zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, języka, zaburzenia w obrębie przełyku, błoniaste zwężenie jelit, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zwiększenie aktywności aminotransferaz

Rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby

Bardzo rzadko: piorunujące zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka Rzadko: pokrzywka

Bardzo rzadko: wysypka pęcherzowa, wyprysk, rumień, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno - rozpływna naskórka (zespół Lyella), złuszczające zapalenie skóry, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło, plamica, choroba Schönleina i Henocha, świąd Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalnie nerek, martwica brodawek nerkowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: obrzęk

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie diklofenaku, szczególnie w dużych dawkach (150 mg/dobę) i w leczeniu długotrwałym zwiększa ryzyko zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar), (patrz punkty 4.3 Prezciwskazania i 4.4. Specjalne ostrzeżenia i srodki ostrożności dotyczące stosowania).

4.9 Przedawkowanie Objawy

Brak specyficznych objawów klinicznych, wynikających z przedawkowania diklofenaku. Przedawkowanie może wywołać takie objawy jak wymioty, krwotok z przewodu pokarmowego, biegunkę, zawroty głowy, szumy uszne lub drgawki. W przypadku znacznego zatrucia, może nastąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.

Postępowanie

Leczenie ostrego zatrucia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zasadniczo obejmuje stosowanie środków podtrzymujących czynność ważnych dla życia narządów oraz leczenie objawowe. Leczenie podtrzymujące i objawowe należy zastosować w przypadku takich powikłań jak znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, niewydolność nerek, drgawki, zaburzenia żołądka i jelit oraz zaburzenia oddychania.

Wymuszona diureza, dializa lub przetaczanie krwi nie są pomocne w przyspieszeniu eliminowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), ze względu na dużą zdolność wiązania z białkami i rozległy metabolizm.

Po przyjęciu potencjalnie toksycznej dawki należy rozważyć podanie węgla aktywowanego i opróżnienie żołądka (np. sprowokowanie wymiotów, płukanie żołądka).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne niesteroidowe. Pochodne kwasu octowego i substancje pokrewne.Kod ATC MO1A B05

Produkt leczniczy Olfen 50, Olfen 100 kapsułki doodbytnicze zawiera sól sodową diklofenaku, niesteroidową substancję o właściwościach przeciwreumatycznych, przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Zahamowanie biosyntezy prostaglandyn, co zostało wykazane eksperymentalnie, uważa się za ważne dla mechanizmu działania. Prostaglandyny odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju zapalenia, odczuwania bólu i gorączki.

Właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe znalazły zastosowanie w leczeniu chorób reumatycznych, w których objawy, takie jak ból w spoczynku, ból podczas ruchu, sztywność poranna oraz obrzęk stawów są wyraźnej łagodzone a zdolność do wykonywania czynności zwiększa się. W stanach zapalnych pourazowych preparat Olfen powoduje szybkie złagodzenie dolegliwości bólowych występujących samoistnie i w czasie ruchu oraz zmniejsza obrzęk zapalny i obrzęk w okolicach rany. W badaniach klinicznych wykazano również działanie przeciwbólowe w umiarkowanych i ciężkich stanach bólowych pochodzenia niereumatycznego. W samoistnym bolesnym miesiączkowaniu preparat Olfen łagodzi ból.

Olfen 50 i Olfen 100 żelatynowe kapsułki są przeznaczone do stosowania doodbytniczego. Po wprowadzeniu do odbytnicy, otoczka żelatynowa rozkłada się w ciągu kilku minut. Kapsułki nie podrażniają błony śluzowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Wchłanianie diklofenaku sodowego podawanego w postaci kapsułki doodbytniczej jest szybkie, choć wolniejsze niż w przypadku podawanych doustnie tabletek opornych na działanie soku żołądkowego.

Po podaniu tabletki 50 mg, średnie maksymalne stężenie osoczowe wynoszące 0,92 mg/l (Cmax) zostaje osiągnięte po 2,6 godzinach (tmax). Zależność stężenia osoczowego i dawki jest liniowa.

Po podaniu 50 mg kapsułki doodbytniczej, maksymalne stężenia w osoczu krwi są osiągane średnio w ciągu 1 godziny, ale maksymalne stężenia na jednostkę dawki stanowią 2/3 wartości uzyskiwanych po podaniu tabletek dojelitowych. Ilość wchłanianego leku jest liniowo zależna od dawki. Ponieważ około połowa podanej dawki diklofenaku jest szybko metabolizowana w wątrobie (efekt "pierwszego przejścia ") pole pod krzywą stężenia AUC po podaniu doustnym lub doodbytniczym jest w przybliżeniu połową wartości występującej po parenteralnym podaniu równoważnej dawki. Podczas ponownego podawanie leku jego farmakokinetyka pozostaje niezmieniona. Nie dochodzi do kumulacji leku w organizmie, jeśli zachowane zostaną zalecane przerwy w dawkowaniu.

Stężenia w osoczu, jakie są osiągane o dzieci, które otrzymują równoważne dawki (mg/kg mc.),są podobne do wartości uzyskiwanych u dorosłych.

Dystrybucja

Względna objętość dystrybucji diklofenaku wynosi 0,12 - 0,17 l/kg. Lek wiąże się z w ponad 99% z białkami surowicy głównie albuminami. Lecznicze stężenie w osoczu wynosi 0.7-2gg /ml.

Diklofenak przenika do płynu maziowego, gdzie maksymalne stężenie występuje po 2-4 godzinach od osiągnięcia maksymalnego stężenia w osoczu krwi. Okres połowiczej eliminacji z płynu maziowego wynosi 3-6 godzin. Po dwóch godzinach od osiągnięcia wartości szczytowych w osoczu krwi, wartości stężenia substancji czynnej w płynie maziowym są większe niż w osoczu i pozostają większe przez 12 godzin. Metabolizm

Biotransformacja odbywa się częściowo na drodze glukuronizacji niezmienionej cząsteczki, przede wszystkim diklofenak ulega pojedynczej lub wielokrotnej hydroksylacji i metoksylacji, w wyniku czego powstaje kilka pochodnych fenolowych (3'-hydroksy-, 4'-hydroksy-, 4'5-hydroksy- i 3'-hydroksy-4'-metoksydiklofenak), z których większość podlega przekształceniu do połączeń glukuronidowych. Dwie spośród pochodnych fenolowych wykazują aktywność biologiczną, chociaż w znacznie mniejszym zakresie niż diklofenak.

Wydalanie

Całkowity ogólnoustrojowy klirens diklofenaku z osocza krwi wynosi 263 ± 56 ml/min (średnia ± odchylenie standardowe). Końcowy okres biologicznego półtrwania w osoczu wynosi od 1 do 2-ch godzin. Cztery metabolity, w tym dwa aktywne, mają również krótki okres półtrwania 1-3 godziny. Jeden metabolit, 3'-hydroksy- 4'-metoksydiklofenak, ma znacznie dłuższy okres biologicznego półtrwania, ale jest on praktycznie nieaktywny. Około 60% podanej dawki ulega wydalaniu w moczu w postaci sprzężonych z glukuronidami niezmienionych cząsteczek i metabolitów, z których większość ulega również przekształceniu do połączeń glukuronidowych.

Mniej niż 1% leku ulega wydaleniu w postaci niezmienionej. Pozostała część dawki wydalana jest z kałem w postaci metabolitów związanych przez żółć.

Kinetyka w szczególnych sytuacjach klinicznych

Nie obserwowano występowania istotnych, zależnych od wieku pacjenta różnic we wchłanianiu, metabolizmie i eliminacji leku.

U pacjentów z upośledzoną czynności nerek, badania nad kinetyką pojedynczej dawki, z zastosowaniem typowego schematu dawkowania, nie wskazują na występowanie kumulacji niezmienionej substancji czynnej. W przypadku klirensu kreatyniny mniejszego niż 10 ml/min, stężenia hydroksypochodnych diklofenaku w osoczu krwi obliczone w stanie równowagi dynamicznej, są około 4 razy większe niż u osób zdrowych. Metabolity są jednak ostatecznie wydalane z żółcią.

U pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby lub wyrównaną marskością wątroby, kinetyka i metabolizm diklofenaku są takie same jak u zdrowych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przekliniczne nie dostarczyły danych o zagrożeniu dla ludzi w oparciu o standardowe badania w zakresie bezpieczeństwa stosowania leku, toksyczności wielokrotnych dawek, genotoksyczności, potencjalnej rakotwórczości i szkodliwego wpływu na rozrodczość.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Olfen 50

Zawartość kapsułki doodbytniczej:

triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha tłuszcz stały lecytyna sojowa

Otoczka kapsułki doodbytniczej:

Żelatyna,

Glicerol 85%,

Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Otoczka zmniejszająca tarcie:

Makrogol 20000 Makrogol 1550 Glicerolu mono-oleiniany Poliwinylowy octan Talk

Olfen 100

Zawartość kapsułki doodbytniczej:

triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha tłuszcz stały lecytyna sojowa

Otoczka kapsułki doodbytniczej:

Żelatyna,

Glicerol 85%,

Tytanu dwutlenek (E171) Żelaza tlenek czerwony (E172) Otoczka zmniejszająca tarcie: Makrogol 20000 Makrogol 1550 Glicerolu mono-oleiniany Poliwinylowy octan Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Dotychczas nie odnotowano żadnych niezgodności

6.3    Okres ważności

Olfen 50    4 lata

Olfen 100    5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Olfen 50 opakowania po 10 kapsułek (2 blistry z folii aluminiowej po 5 szt. w tekturowym pudełku).

Olfen 100 opakowania po 5 kapsułek (1 blister z folii aluminiowej w tekturowym pudełku).

6.6    Instrukcja dotycząca użytkowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak specjalnych zaleceń oprócz podanych w punkcie 4.1 Dawkowanie i sposób podawania.

7.    Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Mepha Lda Lagoas Park Edificio 5-A Piso 2

2740-298 Porto- Salvo Portugalia

8.    Numery pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Olfen 50 Nr-R/0354 Olfen 100 Nr-R/0355

9.    Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data przedłużenia dopuszczenie do obrotu

Olfen 50    15.03.1999 / 11.12.2008 / 22.08.2013

Olfen 100 15.03.1999 / 11.12.2008 / 22.08.2013

10. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu Charakterystyki Produktu Leczniczego

21.10.2013

14

Olfen 100