+ iMeds.pl

Olfen żel 10 mg/gUlotka Olfen żel

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Olfen Żel, 10 mg/g, żel

Diclofenacum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku pogorszenia objawów lub braku poprawy w ciągu 3 dni.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceuciePatrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Olfen Żel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olfen Żel

3.    Jak stosować lek Olfen Żel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Olfen Żel

6.    Zawartość opakowanie i inne informacje

1. Co to jest lek Olfen Żel i w jakim celu się go stosuje

Lek Olfen Żel jest żelem przeznaczonym do stosowania na skórę. Substancja czynna leku - diklofenak należy do grupy leków, znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże Olfen Żel wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

•    pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek

skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń)

•    ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat)

•    ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olfen Żel Kiedy nie stosować leku Olfen Żel

• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak lub

którykolwiek z pozostałych składników leku Olfen Żel (wymienionych w punkcie 6)

•    W przypadku występowania w przeszłości reakcji alergicznych na inne leki stosowane w leczeniu zapalenia lub bólu (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ, takie jak ibuprofen). Reakcje alergiczne mogą obejmować trudności w oddychaniu, katar lub wysypkę skórną;

•    W trzecim trymestrze ciąży - patrz także punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”;

•    W przypadku aktywnych wrzodów trawiennych;

•    Na zranioną skórę (np. otarcia skóry, skaleczenia, siniaki), infekcje skórne lub egzemy.

•    U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli występują lub kiedykolwiek występowały w przeszłości:

-    wrzody żołądka

-    problemy z wątrobą lub nerkami

-    skłonność do krwawień

-    choroba zapalna jelit

-    astma oskrzelowa

-    inne alergie.

Nie stosować leku Olfen Żel:

-    na dużej powierzchni skóry, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem

-    dłużej niż 14 dni, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem

-    pod bandażami nieprzepuszczającymi powietrza, zatrzymującymi powietrze (efekt okluzji).

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi (np. usta, nos, narządy płciowe). Jeśli żel przypadkowo dostanie się do oczu, przemyć oczy natychmiast czystą wodą i poinformować lekarza.

Podczas stosowania tego leku należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne. Skóra jest bardziej wrażliwa na działanie promieni słonecznych, co może spowodować oparzenia słoneczne.

Inne leki a Olfen Żel

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W przypadku stosowania poniższych leków w celu leczenia bólu i zapalenia równocześnie z lekiem Olfen Żel może wystąpić zwiększone ryzyko działań niepożądanych:

•    kwas acetylosalicylowy

•    inne niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, takie jak ibuprofen.

Stosowanie leku Olfen Żel u dzieci

Ponieważ dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat są niewystarczające, nie wolno stosować leku Olfen Żel w tej grupie wiekowej.

U młodzieży powyżej 14 lat, w razie konieczności stosowania leku przez dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Olfen Żel nie wolno stosować w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży, ponieważ może on wywierać szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko lub powodować trudności podczas porodu.

Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży Olfen Żel należy stosować tylko na zalecenie lekarza, przy czym zastosowana dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czas trwania terapii jak najkrótszy. Podczas karmienia piersią Olfen Żel może być stosowany jedynie na zalecenie lekarza, ponieważ diklofenak przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. W takim przypadku leku nie należy nakładać na piersi karmiących kobiet, ani też na duże powierzchnie skóry lub długotrwale.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania leku Olfen Żel u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Olfen Żel nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Olfen Żel

Lek Olfen Żel stosowany jest na skórę. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Olfen Żel należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: 2 g do 4 g leku Olfen Żel (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego) są wystarczające do leczenia obszaru o powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2. Po zastosowaniu należy umyć ręce chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym.

Nie należy przekraczać dawki dobowej 15 g.

Należy delikatnie rozsmarowywać żel na skórze, nie wcierać. Umyć ręce po użyciu.

Nie połykać.

Nie należy stosować leku dłużej niż:

•    U dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku urazów mięśni i stawów

(skręcenia, nadwerężenia lub stłuczenia) i zapalenia ścięgien.

•    U dorosłych (powyżej 18 lat): 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą

zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem.

Osoby w podeszłym wieku

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Pacjenci z problemami wątroby i nerek

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Olfen Żel

Jeśli przypadkowo zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Olfen Żel, należy wytrzeć nadmiar leku chusteczką. W przypadku połknięcia żelu należy natychmiast poinformować lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. Należy wziąć z sobą opakowanie i ulotkę leku.

Pominięcie zastosowania leku Olfen Żel

Należy zastosować żel tak szybko jak pacjent sobie o tym przypomni, ale nie należy stosować jednorazowo dawki większej niż zalecana. Następnie kontynuować leczenie jak dotychczas.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane występujące rzadko lub bardzo rzadko mogą być ciężkie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, które mogą być objawami uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala:

•    Rzadko (występują mniej niż u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek): Wysypka skórna z pęcherzykami; pokrzywka.

•    Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma).

•    Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani.

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Olfen Żel są zazwyczaj łagodne, nieszkodliwe i przemijające. W przypadku wystąpienia wymienionych objawów należy, tak szybko jak to możliwe, poinformować lekarza lub farmaceutę

•    Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek): Wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry.

•    Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne. Objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe po stosowaniu diklofenaku na dużych powierzchniach skóry i w długim okresie czasu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Olfen Żel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Olfen Żel

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy.

1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.

Inne składniki leku to: adypinian izopropylu, kwas mlekowy, alkohol izopropylowy, sodu pirosiarczyn, hydroksypropyloceluloza, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Olfen Żel i co zawiera opakowanie

Lek Olfen Żel to bezbarwny do jasnożółtego, przezroczysty żel o charakterystycznym zapachu, w tubie aluminiowej w tekturowym pudełku.

Dostępne opakowania:

20 g tuba 50 g tuba 100 g tuba

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Mepha Lda.

Lagoas Park Edificio 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugalia

Wytwórca

1.    Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Str. 3 89143 Blaubeuren Niemcy

2.    Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80,

31-546 Kraków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. tel. +48 22 345 93 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Olfen żel

Charakterystyka Olfen żel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Olfen Żel, 10mg/g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera:

Diklofenak sodowy: 10 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Bezbarwny do jasnożółtego, przezroczysty żel o zapachu izopropanolu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Olfen Żel jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.

Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

•    pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń)

•    ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat)

•    ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

   Dawkowanie

Olfen Żel należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę, delikatnie rozsmarowywać żel na skórze, nie wcierać. Ilość zużytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Na przykład ilość 2g do 4 g produktu Olfen Żel (ilość odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest wystarczająca do posmarowania powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce chyba, że to właśnie ręce są miejscem leczonym. Należy unikać kontaktu żelu z oczami i ustami.

   Czas trwania leczenia

Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie.

U osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat w przypadku stosowania produktu bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż przez 14 dni w przypadku nadwerężeń i reumatyzmu tkanki miękkiej.

U osób dorosłych (powyżej 18 lat) w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować produktu przez dłużej niż 21 dni.

Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych.

Stosowanie u dzieci (poniżej 14 lat)

Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat (patrz także punkt. 4.3 Przeciwwskazania)

Stosowanie u dzieci i młodzieży (powyżej 14 lat)

U młodzieży powyżej 14 lat, w razie konieczności stosowania produktu leczniczego przez dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

W przypadku stosowania produktu Olfen Żel u osób w podeszłym wieku należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania (patrz punkt 4.4).

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego (patrz punkt 6.1).

-    W ostatnim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6).

-    Nadwrażliwość na leki przeciwbólowe i przeciwreumatyczne (niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy).

-    Pacjenci, u których wcześniej wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ.

-    Aktywny wrzód trawienny.

-    Stosowanie na otwarte rany, oparzenia, infekcje skórne lub egzemy.

-    Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat jest przeciwwskazane.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Chociaż działanie ogólnoustrojowe może być niewielkie, produkt Olfen Żel należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, serca lub wątroby, lub występujących w przeszłości wrzodów trawiennych, zapaleń jelit lub skaz krwotocznych. Niesteroidowe leki przeciwzapalne należy stosować z ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ są oni bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych.

Należy unikać kontaktu żelu z oczami i ustami

Nie należy podawać produktu z innymi produktami zawierającymi diklofenak lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi NLPZ zarówno przez podanie miejscowe jak i ogóle.

Pacjenci powinni zostać poinformowani o konieczności unikania bezpośredniego kontaktu miejsca zastosowania produktu z promieniami słonecznymi i solarium w celu zmniejszenia ryzyka nadwrażliwości na światło.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub nasilają się należy skonsultować się z lekarzem. Działania niepożądane mogą być zmniejszone poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy czas stosowania.

U pacjentów, którzy cierpią lub wcześniej cierpieli na astmę oskrzelową lub alergie może wystąpić skurcz oskrzeli.

Jeżeli wystąpiła wysypka po zastosowaniu produktu Olfen Żel należy natychmiast przerwać leczenie.

Produktu Olfen Żel nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym lub nieprzepuszczalnym dla powietrza.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jeśli Olfen Żel stosowany jest zgodnie z zaleceniami, niewielka ilość diklofenaku ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego, dlatego prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji, które występują zwykle po doustnym podaniu diklofenaku jest mało prawdopodobne.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Stopień ekspozycji ogólnoustrojowej diklofenaku po zastosowaniu na skórę jest niższy w porównaniu z doustnymi formami. W oparciu o doświadczenia dotyczące stosowania NLPZ i ich działanie ogólnoustrojowe zaleca się uwzględnić poniższe informacje:

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może negatywnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia, wad rozwojowych serca i wytrzewienia w przypadku stosowania inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Całkowite ryzyko wystąpienia wad rozwojowych serca zostaje zwiększone z 1% do 1,5%. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i czasu trwania terapii. U zwierząt wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn skutowało zwiększoną utratą płodów przed i po implantacji oraz śmiertelnością zarodków lub płodów. Dodatkowo zwiększenie ilości przypadków różnych wad wrodzonych, również układu sercowo-naczyniowego obserwowano u zwierząt, którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyn podczas okresu organogenezy.

Jeśli nie jest to wyraźnie konieczne, nie należy stosować diklofenaku podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży. W przypadku stosowania diklofenaku u kobiet planujących ciążę oraz w czasie pierwszego i drugiego trymestru ciąży, należy stosować dawkę możliwie najmniejszą, a czas trwania terapii najkrótszy.

Podczas trzeciego trymestru ciąży stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn może powodować ekspozycję płodu na:

-    działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (w tym przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne)

-    zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować skutkując niewydolnością nerek z małowodziem

Narażenie matki i noworodka pod koniec ciąży na:

-    możliwe wydłużenie czasu trwania krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które mogą wystąpić nawet podczas stosowania bardzo małych dawek

-    zahamowanie skurczów macicy skutkujące opóźnionym lub przedłużonym porodem.

Dlatego też stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane podczas trzeciego trymestru ciąży.

Laktacja

Podobnie jak inne NLPZ, diklofenak przenika do mleka kobiet karmiących piersią w niewielkich ilościach. Mimo to stosowanie produktu Olfen Żel w dawkach terapeutycznych nie wywiera wpływu na karmione dziecko. Ze względu na brak kontrolowanych badań dotyczących kobiet karmiących piersią, produkt należy stosować w czasie laktacji jedynie na zlecenie lekarza. W takich przypadkach produktu Olfen Żel nie należy stosować na okolice piersi kobiet karmiących piersią ani też na duże powierzchnie skóry lub długotrwale (patrz punkt 4.4)

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń maszyn

Produkt Olfen Żel nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane wg częstości ich występowania, najczęściej występujące na początku, z użyciem poniższej konwencji:

Bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100); rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych Tabela 1:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko:

Wysypka grudkowata

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko:

Astma

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry)

Rzadko:

Pęcherzykowe zapalenie skóry

Bardzo rzadko:

Reakcje nadwrażliwości na światło

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Wchłanianie ogólnoustrojowe po miejscowym zastosowaniu diklofenaku jest bardzo niskie i końcowe stężenia diklofenaku w osoczu są również bardzo niskie w porównaniu do stężeń w osoczu po zastosowaniu postaci doustnych diklofenaku. Prawdopodobieństwo wystąpienia ogólnoustroj owych działań niepożądanych (takich jak np. zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, czynności nerek lub wątroby, skurcz oskrzeli) jest więc bardzo niskie po zastosowaniu miejscowym w porównaniu z częstością występowania działań niepożądanych związanych z doustnym przyjmowaniem diklofenaku. Jednak w przypadku stosowania diklofenaku na dużą powierzchnię skóry i przez dłuższy czas, mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane.

4.10. Przedawkowanie

Objawy

Niskie wchłanianie produktu Olfen Żel sprawia, że przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne. Jednak działania niepożądane, podobne do tych obserwowanych po przedawkowaniu leku Olfen w postaci tabletek, można obserwować, gdy produkt Olfen Żel zostanie przypadkowo połknięty (1 tubka 100 g zawiera równowartość 1000 mg diklofenaku sodowego). W razie przypadkowego połknięcia i wystąpienia ciężkich ogólnoustrojowych działań niepożądanych, należy zastosować ogólne postępowanie terapeutyczne, takie jak w leczeniu zatruć niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Leczenie przedawkowania

Postępowanie w przypadku przedawkowania NLPZ zasadniczo składa się z leczenia podtrzymującego i objawowego. Brak jest typowego obrazu klinicznego po przedawkowaniu produktu Olfen Żel. Leczenie podtrzymujące i objawowe dotyczy powikłań, takich jak niedociśnienia tętnicze, niewydolność nerek, drgawki, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i depresja oddechowa. Leczenie, takie jak wymuszona diureza, dializa lub hemoperfuzja zapewne są nieskuteczne w eliminacji NLPZ ze względu na ich wysoki stopień wiązania z białkami i nasilony metabolizm.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego,

ATC: M02AA15

Produkt Olfen Żel zawiera substancję czynną diklofenak sodowy o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym do stosowania zewnętrznego.

Po zastosowaniu miejscowym, diklofenak przenika przez skórę tkanek głębszych. Istotnym mechanizmem działania diklofenaku jest hamowanie biosyntezy prostaglandyn. W stanach zapalnych pochodzenia reumatycznego lub urazowego, Olfen Żel zmniejsza ból i obrzęk.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Maksymalne stężenie diklofenaku w surowicy osiągane po podaniu na skórę wynosiło mniej niż 10% stężenia po podaniu pozajelitowym.

Dystrybucja

Po zastosowaniu miejscowym produktu leczniczego Olfen Żel na stawy kolanowe i rąk można oznaczyć stężenie diklofenaku w osoczu krwi, w maziówce i w płynie maziówkowym. Jego maksymalne stężenie w osoczu krwi jest około 100 razy mniejsze niż stężenie osiągane po doustnym podaniu tabletek Olfen.

99,7% diklofenaku wiąże się z białkami osocza, między innymi z albuminami. Metabolizm/Eliminacj a

Po podaniu miejscowym, mechanizm metabolizmu i kinetyki eliminacji diklofenaku odpowiada obserwowanemu po podaniu doustnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne z badań toksyczności po podaniu jednorazowym i po podaniu dawki wielokrotnej, a także z badań genotoksyczności, potencjału mutagennego i rakotwórczego wykazały, że w zakresie dawek terapeutycznych diklofenak nie wykazuje specyficznego zagrożenia dla ludzi. Nie wykazano teratogennego działania diklofenaku u myszy, szczurów i królików. Diklofenak nie wpływa na płodność u szczurów. Rozwój przed-, około- i poporodowy potomstwa nie był zaburzony.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Adypinian izopropylu Kwas mlekowy Alkohol izopropylowy Sodu pirosiarczyn Hydroksypropyloceluloza Hydroksyetyloceluloza Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

20 g tuba 50 g tuba 100 g tuba

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana z zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mepha Lda.

Lagoas Park Edificio 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo

Portugalia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1655

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

6.08.2004

03.09.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Olfen żel