Imeds.pl

Olfen Żel 10 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Olfen Żel, 10 mg/g, żel

Diclofenacum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku pogorszenia objawów lub braku poprawy w ciągu 3 dni.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceuciePatrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Olfen Żel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olfen Żel

3.    Jak stosować lek Olfen Żel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Olfen Żel

6.    Zawartość opakowanie i inne informacje

1. Co to jest lek Olfen Żel i w jakim celu się go stosuje

Lek Olfen Żel jest żelem przeznaczonym do stosowania na skórę. Substancja czynna leku - diklofenak należy do grupy leków, znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże Olfen Żel wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

•    pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek

skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń)

•    ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat)

•    ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olfen Żel Kiedy nie stosować leku Olfen Żel

• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak lub

którykolwiek z pozostałych składników leku Olfen Żel (wymienionych w punkcie 6)

•    W przypadku występowania w przeszłości reakcji alergicznych na inne leki stosowane w leczeniu zapalenia lub bólu (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ, takie jak ibuprofen). Reakcje alergiczne mogą obejmować trudności w oddychaniu, katar lub wysypkę skórną;

•    W trzecim trymestrze ciąży - patrz także punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”;

•    W przypadku aktywnych wrzodów trawiennych;

•    Na zranioną skórę (np. otarcia skóry, skaleczenia, siniaki), infekcje skórne lub egzemy.

•    U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli występują lub kiedykolwiek występowały w przeszłości:

-    wrzody żołądka

-    problemy z wątrobą lub nerkami

-    skłonność do krwawień

-    choroba zapalna jelit

-    astma oskrzelowa

-    inne alergie.

Nie stosować leku Olfen Żel:

-    na dużej powierzchni skóry, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem

-    dłużej niż 14 dni, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem

-    pod bandażami nieprzepuszczającymi powietrza, zatrzymującymi powietrze (efekt okluzji).

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi (np. usta, nos, narządy płciowe). Jeśli żel przypadkowo dostanie się do oczu, przemyć oczy natychmiast czystą wodą i poinformować lekarza.

Podczas stosowania tego leku należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne. Skóra jest bardziej wrażliwa na działanie promieni słonecznych, co może spowodować oparzenia słoneczne.

Inne leki a Olfen Żel

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W przypadku stosowania poniższych leków w celu leczenia bólu i zapalenia równocześnie z lekiem Olfen Żel może wystąpić zwiększone ryzyko działań niepożądanych:

•    kwas acetylosalicylowy

•    inne niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, takie jak ibuprofen.

Stosowanie leku Olfen Żel u dzieci

Ponieważ dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat są niewystarczające, nie wolno stosować leku Olfen Żel w tej grupie wiekowej.

U młodzieży powyżej 14 lat, w razie konieczności stosowania leku przez dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Olfen Żel nie wolno stosować w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży, ponieważ może on wywierać szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko lub powodować trudności podczas porodu.

Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży Olfen Żel należy stosować tylko na zalecenie lekarza, przy czym zastosowana dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czas trwania terapii jak najkrótszy. Podczas karmienia piersią Olfen Żel może być stosowany jedynie na zalecenie lekarza, ponieważ diklofenak przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. W takim przypadku leku nie należy nakładać na piersi karmiących kobiet, ani też na duże powierzchnie skóry lub długotrwale.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania leku Olfen Żel u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Olfen Żel nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Olfen Żel

Lek Olfen Żel stosowany jest na skórę. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Olfen Żel należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: 2 g do 4 g leku Olfen Żel (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego) są wystarczające do leczenia obszaru o powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2. Po zastosowaniu należy umyć ręce chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym.

Nie należy przekraczać dawki dobowej 15 g.

Należy delikatnie rozsmarowywać żel na skórze, nie wcierać. Umyć ręce po użyciu.

Nie połykać.

Nie należy stosować leku dłużej niż:

•    U dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku urazów mięśni i stawów

(skręcenia, nadwerężenia lub stłuczenia) i zapalenia ścięgien.

•    U dorosłych (powyżej 18 lat): 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą

zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem.

Osoby w podeszłym wieku

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Pacjenci z problemami wątroby i nerek

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Olfen Żel

Jeśli przypadkowo zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Olfen Żel, należy wytrzeć nadmiar leku chusteczką. W przypadku połknięcia żelu należy natychmiast poinformować lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. Należy wziąć z sobą opakowanie i ulotkę leku.

Pominięcie zastosowania leku Olfen Żel

Należy zastosować żel tak szybko jak pacjent sobie o tym przypomni, ale nie należy stosować jednorazowo dawki większej niż zalecana. Następnie kontynuować leczenie jak dotychczas.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane występujące rzadko lub bardzo rzadko mogą być ciężkie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, które mogą być objawami uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala:

•    Rzadko (występują mniej niż u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek): Wysypka skórna z pęcherzykami; pokrzywka.

•    Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma).

•    Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani.

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Olfen Żel są zazwyczaj łagodne, nieszkodliwe i przemijające. W przypadku wystąpienia wymienionych objawów należy, tak szybko jak to możliwe, poinformować lekarza lub farmaceutę

•    Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek): Wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry.

•    Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne. Objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe po stosowaniu diklofenaku na dużych powierzchniach skóry i w długim okresie czasu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Olfen Żel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Olfen Żel

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy.

1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.

Inne składniki leku to: adypinian izopropylu, kwas mlekowy, alkohol izopropylowy, sodu pirosiarczyn, hydroksypropyloceluloza, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Olfen Żel i co zawiera opakowanie

Lek Olfen Żel to bezbarwny do jasnożółtego, przezroczysty żel o charakterystycznym zapachu, w tubie aluminiowej w tekturowym pudełku.

Dostępne opakowania:

20 g tuba 50 g tuba 100 g tuba

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Mepha Lda.

Lagoas Park Edificio 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugalia

Wytwórca

1.    Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Str. 3 89143 Blaubeuren Niemcy

2.    Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80,

31-546 Kraków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. tel. +48 22 345 93 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5